-سیستمهای تعلیق خودرو و کار آن (فنی و مهندسی)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:18
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات40
حجم فایل3.854 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

وظایف سیستم تعلیق در خودرو ها

1 قابلیت هدایت خودرو موقع رانندگی در جادها به خصوص سر پیچ ها و موقع ترمز کردن.
2عکس العمل مناسب در مقابل نیروها گشتاور های ناشی از شتاب یا ترمز گرفتن و نیروهای جانبی و همچنین ناهمواری جاده 3: پایداری قطعات خودرو در مقابل ناهمواری جاده 4جلوگیری از ارتعاشات و نوسانات ناشی از پستی و بلندی جاده به شاسی خودرو و در نهایت

راحتی سرنشینان 

5-تامین و حفظ هندسه تعلیق چرخ های جلو یا ژئومتری فرمان
6-ایجاد تماس چرخ ها با جاده و تحمل 35 تا 65 درصد وزن کلی خودرو و همچنین افزایش راحتی سفر و وظایف سیستم تعلیق می باشد. 
1-تعلیق ثابت
وقتی هر دو چرخ به یک محور واحد متصل گردند و در یک زمان با هم نوسان کنند تعلیق را ثابت گویند تعلیق ثابت در همه ی خودر های سنگین هر دو محور و در محورهای عقب خودروهای سواری هاپیکان یا در هر دو محور ان ها مانندلندروور و پاترول به کار می رود 
مزایا : الف :قیمت تمام شده ارزان ب: استحکام محور زیاد بوده و در خودروهای سنگین به کار گرفته می شود.ج:زوایای چرخ ها ثابت است و لاستیک سایی در انها زیاد نیست . د: تعلیق نیروهای جانبی وارد بر چرخ ها را جذب می کند در نتیجه نیاز به اهرم های تعادل نیست ه: در 
جادهای کم اصطکاک تعادل فرمان خودرو به خوبی حفظ می شود.
معایب : الف: در صورت قرار گرفتن یک چرخ روی مانع بدنه کاملا منحرف شده روی چرخ دیگر تاثیر می گذارد ب: به علت سنگینی قسمت فنر بندی نشده نیاز به فنر بندی نیرومندی در محور نیست بنابراین سیستم فنر بندی سخت و انعطاف پذیر است .

 

تغییر شکل دادن فنرهای تعلیق

در هنگام ترمز کردن و شتاب گیری بدنه خودرو عکس حالت چرخ ها عمل می کند یعنی در موقع شتاب گیری که چرخ ها به به جلو حرکت میکند بدنه به عقب متمایل است در هنگام ترمز کردن که چرخ ها تمایل به کند شدن و ایستادن دارند بدنه به جلو متمایل می شود در این حالت هافنر که شاسی و محور متصل شده در معرض تغییر شکل قرار می گیرد یعنی فنر در حالت ترمز تقریبا به شکل S درمی اید و در حالت شتاب به شکل Z میباشدبرای جلوگیری از تغییر شکل عرضی محورها اهرم مایلی که یک سر ان به محور و سر دیگر ان به شاسی متصل می شود به نام میله ی پانارد
استفاده می شود میله مورد نظر با رنگ سبز نشان داده شده است.

 

تمایل به کله زدن و راه کنترل ان

در هنگام ترمز کردن که چرخها عقب می ماند اتاق به جلو متمایل شده سر خودرو در اثر نیروی اینرسی به پایین کشیده می شود به این حالت کله زنی خودرو می گویند هر چه نیروی اینرسی زیادتر و شعاع مرکز ثقل از زمین بلند تر باشد تمایل به کله زنی افزایش می یابد با انتخاب زاویه مناسب اهرم ها و محل تکیه گاه های فنرها میتوان مقدار کله زنی خودرو ها را کاهش داد برای مثال در خودروهای پژو و رامبر میل گاردان را در داخل پوسته ای گذاشته از پوسته به صورت اهرم کنترل کله زدن استفاده می کنند در مرکز دوران که از اهرم طولی و سیستم فنر بندی در نقطه نزدیک تری یک دیگر را قطع کنند تمایل به کله زدن کم تر می شود .
2-تعلیق مستقل
در تعلیق مستقل هر چرخ به طور مستقل ارتعاش کرده در چرخ دیگر تاثیر نمی گذارد مهم ترین قطعه ای که در تعلیق مستقل وجود دارد اتصالات و مفصل های سیبکی می باشد سیبک ها قطعات کروی شکلی هستند که به خوبی حرکت بین دو قطعه را بدون کم ترین اصطکاک فراهم 
می کنند در عین حال سیبک ها در معرض نیروهای کششی و فشاری قرار می گیرند وقتی سیبکی در بالای طبق پایینی و زیر محور چرخ قرار می گیرد تحت تاثیر نیروی کششی است زیرا محور چرخ متمایل به بالا و طبق متمایل به پایین است و در نتیجه سیبک کشیده می شود وقتی سیبکی در زیر طبق بالایی و روی محور چرخ قرار گیرد تحت تاثیر نیروی فشاری است زیرا محور چرخ به وسیله چرخ متمایل به بالا و طبق نیز با کشش فنر متمایل به پایین می شود در نتیجه سیبک کشیده می شود

 

مزایا تعلیق مستقل

الف: به علت تماس چرخ های جلو با جاده هدایت و کنترل خودرو بهتر انجام می شود ب: نیروهای وارد شده به چرخ هابه وسیله ی سیستم تعلیق جذب شده از انتقال ان به شاسی جلوگیری می شود ج: نوسان هر چرخ به چرخ دیگر و به شاسی انتقال نمی یابد و اسایش سر نشینان بیشتر است د: وزن محور به وسیله شاسی جذب می شود بنابراین دیفرانسیل و قطعات سنگین در شمار قطعات فنر بندی شده هستند و می توان فنر نرمی را برای تعلیق انتخاب کرد. ه: درهنگام شتاب گیری و پیچیدن خودرو چرخ ها سطح اتکا بیش تری به دست اورده و ایمنی ان افزایش می یابد 

معایب تعلیق مستقل

الف: در اثر ارتعاش زیاد که به انعطاف و نرمی ان ها مربوط می شود تغییرات زاویه ای چرخ ها زیاد می گردد و لاستیک سایی افزایش می یابد ب: مخارج تعمیر و نگه داری و تولید تعلیق مستقل زیاد است .

انواع تعلیق مستقل جلو 

الف : طبق دار دوبل ب: مک فرسون ج: اهرم طولی

طبق دار دوبل

یکی ازمحکم ترین تعلیق های مستقل میباشد طبق ها اهرم های مثلثی شکلی است که قاعده ی انها به رام شاسی و راسشان به سیله ی مفصل سیبکی به اهرم چرخ اتصال داده می شود در چرخهای جلو به اهرم چرخ اهرم دیگری )شغال دست( بسته شده که اهرم به میل فرمان متصل می گردد و با حرکت ان اهرم چرخ حول سیبک های بالا و پایین دوران می کند و چرخ های جلو در جهت خواسته شده حرکت می کنندمعمولا فنر این گونه تعلیق مارپیچی یا پیچشی است در صورت مارپیچی بودن فنر در روی طبق زیر و زیر شاسی در محل مناسبی که پیش بینی شده تکیه می کند .
در صورت داشتن فنر پیچشی میله ی فنر به طبق بسته می شود .
خصوصیات تعلیق طبق دار الف: جذب همه ی نیروهای عمودی طولی و عرضی به وسیله ی اهرم های تعلیق ب: در صورت کوچک تر ساختن طبق بالا و بزرگ تر بودن طبق پایین و غیر موازی نصب کردن انها می توان هندسه چرخ ها را طوری تنظیم کرد که در موقع پیچیدن سطح اتکای چرخ 
هازیاد شودکمبر منفی پیدا کند در نتیجه ایمنی حرکت در هنگام پیچیدن افزایش می یابد در صورت موازی بودن طبق ها چرخها فقط در صفحه قائم نوسان می کنند و تغییر زاویه نمی دهند.

 

تعلیق مستقل مک فرسون

در این نوع تعلیق یک طبق در زیر و یک محور نسبتا بلند در بالای اهرم چرخ به کار می رود اهرم زیر گلگیر به وسیله ی فلانچ یاتاقان می شود و محور میتواند داخل فلانچ چرخش کند از طرف پایین هم محور چرخ روی سیبکی چرخش می کند بنابراین در مفصل بندی ان فقط یک سیبک قرار دارد.

مزایای تعلیق مستقل مک فرسون

الف: ساده بودن ساختمان تعلیق و ارزانی قیمت تمام شده و امکان تغییرات ان ب: چرخ کم کج می شود و لاستیک سایی ان زیاد نیست ج : از بین زوایای مختلف فقط دو زاویه کستر و تواین نیاز به تنظیم دارد.

معایب تعلیق مستقل مک فرسون

الف: به تکیه گاه زیر گلگیر جایی که فلانچ بسته می شود نیروی زیادی وارد می شود از این رو باید زیر سازی نیرومندی در هنگام ساخت به عمل اید ب: ضربه های چرخ با وجود قرار دادن لاستیک به اتاق وارد می شود و تولید صدا می کند .
ج: نیروهای عمودی و عرضی وارد شده بر چرخ اهرم مایل بلند را کج می کند و در نتیجه دسته ی پیستون کمک فنر کج می شود و ضمن ضربه زدن تعلیق لاستیک سایی افزایش می یابد.

 

تعلیق مستقل جلو با اهرم طولی

در این تعلیق یک یا دو اهرم نیرومند طولی قرار می گیرد که یک سر اهرم ها به محور چرخ و سر دیگرشان به سیستم فنر بندی و شاسی متصل می شود در خودروهای رور(rover) مدل 2000 و 3500 اهرم طولی به شکل دو شاخه است که راس ان به سیبک و قاعده ان به شاسی و فنر
مارپیچی متصل می شود در خودروی ژیان از اهرم طولی قوس دار که ژامبون نامیده می شود.استفاده شده است فنر بندی اهرم های طولی از نوع مارپیچی است که در داخل استوانه ای قرار گرفته است استوانه خود در طول خودرو و زیر رکاب درهای شاسی قرار داده شده است در خودروهای فولکس واگن برای هر دو تعلیق جلو و عقب ازتعلیق اهرم طولی دوبل استفاده کرده اند. یک سر اهرم طولی به اهرم چرخ و سر دیگر شان به دسته فنرهای پیچشی متصل می شود.

تعلیق مستقل در محور عقب

انواع تعلیق مستقل در محور عقب 1- چهار مفصلی دو دیون( de dion) و 2- پاندولی یک و دو مفصلی - 3 اهرم های دو شاخه ساده خم شونده 4 اهرمهای طولی ساده و خمیده5-هیدرواستاتیکی 6- هیدرو پنوماتیکی 
چهار مفصلی دو دیون در این روش چهار مفصل در پولوس به کار رفته است اما وجود یک محور ارتجاعی که بار خودرو را تحمل می کند تا انجا که خود محل های جابجا یی دارند --مانع حرکت تعلیق می شود برا این اساس تعلیق دو دیون نیمه مستقل می نامند .
روش پاندولی دو مفصلی از روش دو مفصلی در تعلیق عقب فولکس واگن های مدل 1300 و 1500 استفاده کرده اند خصوصیات تعلیق دو مفصلی به این شرح است الف: دو چهار شاخه در نزدیکی دیفرانسیل قرار دارد و به علت دور بودن چهار شاخه ها از چرخ های دو طرف شعاع نوسان چرخ زیاد و چرخ ها در موقع حرکت به جمع شدگی تمایل دارند این جمع شدگی از نوع مضر است (کمبرمثبت) و سطح اتکای چرخ ها را کاهش داده مرکز دوران را بالای دیفرانسیل می برد این حالت واژگونی را افزایش می دهدب: به علت تغییرات زیاد محور لاستیک سایی چرخ های عقب زیاد است.
روش پاندولی یک مفصلی معایب تعلیق دو مفصلی با طراحی تعلیق پاندولی یک مفصلی تا اندازه ای بر طرف شده در این تعلیق یک طرف پوسته ی دیفرانسیل یک پارچه بوده طرف دیگر ان مفصلی متحرک است برای کنترل حرکت قسمت متحرک محور فنر عرضی نیرومندی کار گذاشته شده است در این تعلیق حرکت زاویه ای چرخ کم تر است و مرکز دوران در روی دیفرانسیل بوده تمایل به واژگونی در ان نسبت به نوع قبل کمتر است کار فنر عرضی در ان متعادل ساختن دو قسمت محور است .
تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ی ساده در این نوع تعلیق دو اهرم دو شاخه ای به کار رفته که سر تکی ان یاتاقان بندی شده است و از داخل ان پولوس عبور می کند و سر دیگر دو شاخه ای ان عمود بر محور طولی در دو نقطه ی شاسی یاتاقان بندی بوشی گردیده این تعلیق به علت ساده بودن سر دو شاخه ی متصل به شاسی فقط در صفحه قائم نوسان می کند و در نتیجه سطح اتکای چرخ ها در هنگام پیچیدن و شتاب گیری زیاد نمی شود یعنی چرخها کمبر ثابتی دارند بنابراین نقطه ی واژگونی تعلیق بالا است و در خودروهای جدید کاربرد ندارد.

 

تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ی خم شونده

در این نوع که مانند نوع قبل است محل یاتاقان دو شاخه ای اهرم ها نسبت به محور عرضی خودرو تحت زاویه قرار می گیرد با این طراحی در هنگام شتابگیری خودرو وپیچیدن خودرو چرخ ها با زاویه کمتر از 90 درجه نسبت به داخل خودرو حرکت میکنند با خاصیت نقطه ی واژگونی و دوران پایین امده ایمنی در پیچیدن افزایش پیدا می کند .

تعلیق مستقل عقب با اهرم طولی

اهرم طولی مستقل در محور عقب مانند محور جلو به صورت اهرم طولی دوبل فولکس واگن و اهرم خمیده ژیان و غیره بکار می رود دو نوع اهرم خمیده وکجی چرخ به هنگام پیچیدن و زیاد شده کمبر منفی ایمنی حرکت افزایش می یابد اما هر گاه اهرمها موازی باشند چرخ ها کجی پیدا نمی کند .بلکه فقط در صفحه قائم نوسان می کنند .

تعلیق مستقل هیدرو استاتیک

در این سیستم از جابجایی سریع روغن و تراکم پذیری لاستیک استفاده شده است در هر چرخی یک واحد هیدرو استاتیک وجود دارد که روی اهرم متصل به چرخ نصب می گردد با حرکت چرخ به بالا یا پایین اهرمی به دیافراگم هیدرو استاتیک روی اهرم متصل به چرخ نصب می گردد با حرکت چرخ به بالا یا پایین اهرمی به دیافراگم هیدرو استاتیک نیرو وارد نموده و روغن پشت ان را جابجا می کند روغن ارسال شده از یک چرخ به چرخ دیگر که در همان سمت قرار دارد فرستاد ه می شود. 
روغن ارسالی تحت فشار پس از رسیدن به واحد هیدرواستاتیک چرخ از سوپاپ یک طرفه ان عبور و پس از تراکم فنر لاستیکی ان دیافراگم را به سمت پایین می فشارد نیروی دیافراگم نیز به اهرم چرخ وارد می اید در نتیجه شاسی را از مقدار عادی بلند تر می کند و انرژی پتانسیل درشاسی برای برگشت به حالت عادی ذخیره می شود افزون بر ان ضربه ی بین دو قسمت تعلیق توزیع می شود و تعادل خوبی را برای اتاق 

 

فراهم می سازد . 

تعلیق مستقل هیدرو پنو ماتیک

دراین روش از خاصیت تراکم پذیری هوا و گاز و سرعت انتقال روغن و گاهی از تنظیم اختیاری ارتفاع تعلیق با کار انداختن هیدرو موتور استفاده شده است نوع هیدرو گاز ان رایج تو است در سیستم هیدرو پنوماتیک هر چرخ مستقلا تحت کنترل است و به وسیله ی لوله ی روغنی با تعلیق دیگر و یا پمپ روغن مرکزی ارتباط دارد در سیستم فنر بندی ان یک محفظه اب بندی شده وجود دارد که داخل ان گاز ازت تحت فشار قرارد دارد زیر اتاقک گاز دیافراگم جدا کننده ای ایجاد شده و پایین ان
با روغن پر شده است روغن در دو محفظه قرار دارد که به وسیله ی سوپاپ ضربه گیری از هم جدا شده اند وقتی چرخ با مانعی برخورد کند ضربه ی اهرم چرخ دیافراگم زیرین را حرکت داده روغن بدون مقاومت از محفظه ی اول به محفظه ی دوم را می یابد و روغن محفظه ی بالا گاز ازت را تحت فشار بیش تر قرار می دهد و مانند فنری ضربه ی چرخ را می گیرد در موقع حذف نیروی زیر چرخ روغن قسمت بالا از سوراخ های ریز سوپاپ ضربه گیر به اهستگی عبور کرده برگشت چرخ را بدون ضربه به حالت اولیه امکان پذیر می سازد .

 

رگلاتور تنظیم ارتفاع در تعلیق هیدرو پنوماتیکی

در سیستم های هیدرو پنو ماتیکی مجهز به رگلاتور کنترل ارتفاع به هنگام تغییرات بار خودرو رگلاتور فشار روغن تعلیق را افزایش یا کاهش می دهد وقتی بار خودرو افزایش یابد اهرم چرخ به پایین حرکت کرده سوپاپ هیدرولیکی را به سمت راست هدایت می کند با حرکت این سوپاپ روغن تحت فشار موتور الکتریکی وارد مدار هیدرو پنوماتیکی می شود و تعلیق را تا ارتفاع لازم بالا می برد وقتی بار از روی خودرو باز شود به بالا حرکت کرده اهرم چرخ سوپاپ هیدرولیکی
را به سمت چپ حرکت می دهد و روغن مازاد تعلیق به مخزن روغن برگشت می کند.

 

یکی از مهمترین سیستمهایی که روی یک خودرو سوار است و به شما در حین حرکت آرامش یا استرس می دهد سیستم تعایق یا در اصطلاح عامیانه کمکهای ماشین است.برای مثال درخودروهای جدید سیستم تغییر ارتفاع در تعلیق ماشینها بکارگرفته می شود که المانها آنرا اختراع و وارد صنعت کردند ،حالا فکر کنید مثلا با ماشینی که این تکنولوژی را دارد وارد پیست شده و سپس با تلفن همراه هوشمند می توانید کنترل سیستم تعلیقتان را بدست و انرا خشک ونرم کنید و با مثلا عملکرد تعلیق جلو با عقب را متفاوت کنید!برای شما نه داستان می گویم و نه رویا پردازی می کنم!چون کمپانی معروف KW آلمان موفق به ساخت چنین سیستم تعلیق هوشمندی شده است.البته after-market سیستم های تعلیق و خفه کنها همیشه داغ بوده و هست و مشتریان ثابتی هم دارد اما این تکنولوژی جدید که KW به آن DCC ECU می گوید دنیای جدیدی پیش روی هندلینگ بازان و کلا اهالی خودرو قرارداده است.
معنای آن نیز dynamic damping control and electronic control unite  ( سیستم کنترل خفه کن دینامیکی و مرکزکنترل الکترونیکی ) بوده که تقریبا مجموعه ای از تکنولوژیهایی را درداخل گنجانده که درماشینهای دیگر بصورت آپشن پیدا می شود ومثلا دراین سیستم کل حالتهایی مثل اسپورت و اسپورت پلاس ویا آیتم w-lane و توانایی اتصال به آیفون جزو دیگر توانایی ها و به قولی پتانسیلهای این سیستم جدید است.بنیان اصلی این سیستم تعلیق هم برپایه یک بدنه استیل با سوپاپهایی که قابلییت تغییر ارتفاع دارند ،بازوهای کامپوزینی و درنهایت فنرلولهای زرد رنگ بروز شده هستند که توسط همان سیستم dcc ecu هدایت می شوند.مقیاس یا واحد w-lane نیزبه شماه اجازه می دهد تا عملکرد و حالت خفه کنهای هر اکسل با تنظیم فشار از 0 تا 100 را بدست گرفته که اینکار توسط یک نرم افزار که از ای تونز-فروشگاه اپل قابل خریدن است و انجام می گیرد و این نرم افزار 5 حالت مختلف دارد.البته این سیستم فعلا برای خودروهایی مثل مرسدس بنز و آئودی سفارش داده شده و دارای استاندارد معتبر TUV یا همان تاف المان بوده و قیمتش بین 2600 تا 3 هزار یوروبرای کیت dcc ecu وحدود 400 یورو برای کنترل ایفون بوده و2 تا 3 روز هم نصب ان زمان می برد.
البته دربازار انگلستان مثلا این سیستم برای برای 1Mو ایووک سفارش داده می شود و قراردادن سیستم تعلیق روی حالتهای کامفورت ،اسپورت و اسپورت پلاس توسط یک دکمه کوچک آلومینیومی که به سوکت 12 وت وصل می شود صورت می گیرد و وقتی روی حالت کامفورت قرار می گیرد خیلی مناسب جاده های دست انداز بوده و سواری ماشین نرم می شود و برعکس حالت اسپورت کوبش دارد اما ماشین محکمتر و فرمان دادنهایش قوی تر می شود،این سیستم حتی عملکرئ تند فرمانی ماشین را کم کرده و کلا از تبنلی برخی از خودروها که درسیستم تعلیقشان مشاهده می شود می کاهد.البته برخی از کارشناسها که این سیستم را تست کرده اند می گویند که تا کمپانی KW ازیک پمپ مجزای تغییر ارتفاع و سیستم جمع کننده فشار روی خفه کنها استفاده نکند این سیستم کارایی اصلدر گذشته‌ای نه چندان دور خودروهای اسپرت تعریفی خاص داشتند و تنها به خودروهای با توان بالاتر از 200 اسب بخار اطلاق می‌شد. ولی امروزه تقریباً تمامی سازندگان خودرو حداقل یک خودروی سوپرهاچ بک در اختیار دارند. در حالی که سال 1995 پورشه 911 کاررا 272 اسب بخار قدرت داشت، در حال حاضر خودروهای هاچ بک دیفرانسیل جلویی مانند اوپل آسترا OPC با 280 اسب قدرت، فورد فوکوس RS با 305 اسب بخار، رنو مگان RS با 265 اسب بخار و فولکس واگن Scirocco R با 265 اسب بخار توان، در بازار حضور دارند. تمام این خودروهای نام برده از توربوشارژر استفاده می‌کنند و قدرت سرسام آوری دارند.

Ford Focus RS
این خودروهای قدرتمند تمامی توان خودرو را تنها به چرخ‌های جلو منتقل می‌کنند. کنترل این گونه خودروها یکی از مسائل اساسی خودروسازان است که با وجود سیستم تعلیق مناسب پایداری و فرمان پذیری این گونه خودروها اصلاح می‌شود. مثلاً فولکس واگن از سیستم‌های الکتریکی در تعلیق خود بهره گرفته است یا اپل از مکانیزمی در سیستم تعلیق خود حرف می زند که آن را HiPer Strut نامیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENT (مدیریت)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:17
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات31
حجم فایل2.319 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این پاورپوینت در 31 اسلاید به صورت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENT را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

مقدمه

آشنایی با تعهد

سلزنیک

چلبی

رهیافت پارسونزی

مورهد و گریفین

 رابینز

بوکانان

پورتر و همکاران

کانتر

شلدون

بکر

می یر

هرسی و بلانچارد 

1) تعهد به سازمان 

2) تعهد به مردم 

3) تعهد به شغل 

4) تعهد نسبت به خود  

5) تعهد نسبت به مشتری

 سامرز و برینباوم 

1) تعهد به شغل

2) تعهد به سازمان

3) تعهد به گروه کاری

4) تعهد نسیت به حرفه

5)-تعهد به ارزش های کاری

رضائیان

1)-تعهد نسبت به سازمان

2) تعهد نسبت به خود

3) تعهد نسبت به افراد و گروه های کاری

4) تعهد نسبت به کار

 دیدگاه های کلی نسبت به تعهد سازمانی

* ابعاد تعهد سازمان از دید کریس آرجریس

* ابعاد تعهد سازمان از دید می یر و آلن

متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی

پیامدهای مثبت تعهد سازمانی در سطوح مختلف

راهكارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پاورپوینت تشیع لندنی و شیعه انگلیسی (معارف اسلامی)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:17
جمشید راد
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات38
حجم فایل1.95 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این پاورپوینت در 38 اسلاید به صورت کامل مقوله تشیع لندنی و شیعه انگلیسی را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:


مقدمه
Oبنیانگذار فرقه بابیه و وهابیت
Oمصداق‌های شناسایی "تشیع انگلیسی"
Oاهداف تشیع انگلیسی
Oمراکز علمی - فرهنگی جریان «تشیع انگلیسی»
Oرسانه‌های تفرقه‌افکن «تشیع انگلیسی»
Oارتباط وهابیت با انگلیس
Oارتباط بابیه با انگلیس
Oمصداق‌های شناسایی "تشیع انگلیسی"
Oاهداف تشیع انگلیسی
Oهزینه دولت انگلیس برای ترویج قمه‌زنی
Oمراکز علمی - فرهنگی جریان «تشیع انگلیسی»
Oرسانه‌های تفرقه‌افکن «تشیع انگلیسی»
 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پاورپوینت مهاجرت به حبشه و افسانه غرایق (معارف اسلامی)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:17
جمشید راد
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات35
حجم فایل931 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت مهاجرت به حبشه و افسانه غرایق در 35 اسلاید می باشد .

برخی از عناوین اسلاید ها:

مقدمه

دلایل اختیار حبشه برای هجرت

هجرت  اولی به حبشه

اما افسانه غرانیق ...

افسانه غرانیق چیست؟

گفتار طبری درباره غرانیق

گفتار ابن سعد در کتاب «طبقات» درباره افسانه غرانیق:

از دلایل ساختگی بودن این افسانه

دومین مهاجرت مسلمانان به حبشه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

خلاصه ی کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ( شهنام طاهری ) + تست (مدیریت)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:17
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات67
حجم فایل4.273 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خلاصه ی کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل ان در سازمان ها تالیف شهنام طاهری از انتشارات هستان در قالب فایل pdf  و در حجم 67 صفحه به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان مدیریت بازرگانی پیام نور با کد رشته 1235016

محتویات محصول :

نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 67 صفحه ( فصول 1 تا 5 )

نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1393 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1392 با پاسخ نامه کلیدی

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پاورپوینت استاندارد های بخش اوژانس (پزشکی)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:17
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات39
حجم فایل817 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این پاورپوینت در 39 اسلاید به صورت کامل مقوله استاندارد های بخش اورژانس را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

مقدمه

سیستم ارجاع ونقش خدمات سرپائی

مشکلات عمده ی عدم هدایت بیمار و فقدان سیستم ارجاع

وظایف بخش سرپایی:

استاندارهای بخش اورژانس

سرپرستار بخش
 پزشك مقیم
پرستار مسئول شیفت

استاندارد های فضای فیزیکی و تجهیزات

ورودی بخش اورژانس

تریاژ

تجهیزات ضروری تریاژ

اتاق انتظار
اتاق C.P.R

ترالی اورژانس

ایستگاه پرستاری
 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره فارسی شکر است (ادبیات)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:16
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فارسی شکر است

هیچ جای دنیا تر و خشك را مثل ایران با هم نمیسوزانند. پس از پنج سال در به دری و خون جگری هنوز چشمم از بالای صفحهی كشتی به خاك پاك ایران نیفتاده بود كه آواز گیلكی كرجی بانهای انزلی به گوشم رسید كه «بالام جان، بالام جان» خوانان مثل مورچههایی كه دور ملخ مردهای را بگیرند دور كشتی را گرفته و بلای جان مسافرین شدند و ریش هر مسافری به چنگ چند پاروزن و كرجی بان و حمال افتاد. ولی میان مسافرین كار من دیگر از همه زارتر بود چون سایرین عموما كاسبكارهای لباده دراز و كلاه كوتاه باكو و رشت بودند كه به زور چماق و واحد یموت هم بند كیسهشان باز نمیشود و جان به عزرائیل میدهند و رنگ پولشان را كسی نمیبیند. ولی من بخت برگشتهی مادر مرده مجال نشده بود كلاه لگنی فرنگیم را كه از همان فرنگستان سرم مانده بود عوض كنم و یاروها ما را پسر حاجی و لقمهی چربی فرض كرده و «صاحب، صاحب» گویان دورمان كردند و هر تكه از اسبابهایمان مایهالنزاع ده راس حمال و پانزده نفر كرجی بان بیانصاف شد و جیغ و داد و فریادی بلند و قشقرهای برپا گردید كه آن سرش پیدا نبود. ما مات و متحیر و انگشت به دهن سرگردان مانده بودیم كه به چه بامبولی یخهمان را از چنگ این ایلغاریان خلاص كنیم و به چه حقه و لمی از گیرشان بجهیم كه صف شكافته شد و عنق منكسر و منحوس دو نفر از ماموران تذكره كه انگاری خود انكر و منكر بودند با چند نفر فراش سرخ پوش و شیر و خورشید به كلاه با صورتهایی اخمو و عبوس و سبیلهای چخماقی از بناگوش دررفتهای كه مانند بیرق جوع و گرسنگی، نسیم دریا به حركتشان آورده بود در مقابل ما مانند آئینهی دق حاضر گردیدند و همین كه چشمشان به تذكرهی ما افتاد مثل اینكه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع عزرائیل را به دستشان داده باشند یكهای خورده و لب و لوچهای جنبانده سر و گوشی تكان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندین بار قد و قامت ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا مثل اینكه به قول بچههای تهران برایم قبایی دوخته باشند برانداز كرده بالاخره یكیشان گفت «چه طور! آیا شما ایرانی هستید؟»

 

گفتم « ماشاءالله عجب سوالی میفرمایید، پس میخواهید كجایی باشم؛ البته كه ایرانی هستم، هفت جدم هم ایرانی بودهاند، در تمام محلهی سنگلج مثل گاو پیشانی سفید احدی پیدا نمیشود كه پیر غلامتان را نشناسد!»

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق غدیر در شعر فارسى (ادبیات)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:16
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

به نام الله

 

غدیر در شعر فارسى

از كسایى مروزى تا شهریار تبریزى

ََاگر حضرت خضر آب حیات نوشید و ماندگار ماند، ادبیات و فرهنگ مسلمانان نیز در سایه سار قرآن مجید و به راهنمایى خدا و رسولش از آب غدیر خم سیراب گشت و جاودانه شد. تو گویى نام و یاد مولاى پارسایان على(ع) آب حیات دلهاست كه دیوانها را چنین دلربا ساخته و آثار ادبى وهنرى را از آفت فنا و فراموشى پاك پرداخته است.

و اینك مدح مولا، زینت بخش دلها و دفترهاست. كمتر شاعرى مى توان یافت كه دست كم جرعه اى از خم غدیر ننوشیده، جان تشنه اش حلاوت حلالِ عشق علوى ـ این شراب طهور ـ را نچشیده باشد. نه تنها شعراى بزرگ عرب ـ از حسان بن ثابت و كمیت اسدى و دعبل خزاعى گرفته تا سید حیدر حلّى و بولس السلامه و ازرى كبیر، كه شاعران حقجو و حقیقت گو هم از هر نژاد و زبان به اصالت این بركه با بركت و به زلالى این چشمه جوشان شهادت داده اند. در این میان شاعران پارسى گوى نیز به حقانیّت غدیرخم گواهى داده و گاه با سرودن چكامه هاى فاخر و بلند، و غدیریّه هاى غرّا و رسا، گوى سبقت از همگنان ربوده اند؛ چرا كه ایرانیان مسلمان را از همان نخست به على و آل پاكش گرایشى دیگر و برتر، ارادتى فزونتر و بهتر بود و شاعران بزرگ و بیدار هم كه همیشه زبان گویاى ملّت و مردم بوده اند مردمان مسلمان را به همین گرایش سفارش مى كردند چنان كه «معروفى بلخى» از سرآمد شعراى ایران رودكى سمرقندى چنین حكایت كرده است:

از رودكى شنیدم استاد شاعران
كاندر جهان به كس مگرو جز به فاطمى1

وچنان است كه بهار، ملك الشعراى خراسان گفته است:

گرچه عرب زد چو حرامى به ما
داد یكى دین گرامى به ما
گرچه زِ جور خلفا سوختیم
زآل على معرفت آموختیم2 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ضرب المثلهای ایرانی (ادبیات)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:16
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات36
حجم فایل372 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

آب از دستش نمیچكه !
آب از سر چشمه گله !
آب از آب تكان نمیخوره !
آب از سرش گذشته !
آب پاآی روی دستش ریخت !
آب در آوزه و ما تشنه لبان میگردیم !
آب را گل آلود میكنه آه ماهی بگیره !
آب زیر پوستش افتاده !
آب آه یه جا بمونه، میگنده .
آبكش و نگاه آن آه به آفگیر میگه تو سه سوراخ داری !
آب آه از سر گذشت، چه یك ذرع چه صد ذرع  چه یك نی چه چه صد نی !
آب آه سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه !
آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه !
آبی از او گرم نمیشه !
آتش آه گرفت، خشك و تر میسوزد !
آخر شاه منشی، آاه آشی است !
آدم با آسی آه علی گفت، عمر نمیگه !
آدم بد حساب، دوبار میده !
آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره !
آدم خوش معامله، شریك مال مردمه !
آدم دست پاچه، آار را دوبار میكنه !

آب از دستش نمیچكه !آب از سر چشمه گله !آب از آب تكان نمیخوره !آب از سرش گذشته !آب پاآی روی دستش ریخت !آب در آوزه و ما تشنه لبان میگردیم !آب را گل آلود میكنه آه ماهی بگیره !آب زیر پوستش افتاده !آب آه یه جا بمونه، میگنده .آبكش و نگاه آن آه به آفگیر میگه تو سه سوراخ داری !آب آه از سر گذشت، چه یك ذرع چه صد ذرع  چه یك نی چه چه صد نی !آب آه سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه !آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه !آبی از او گرم نمیشه !آتش آه گرفت، خشك و تر میسوزد !آخر شاه منشی، آاه آشی است !آدم با آسی آه علی گفت، عمر نمیگه !آدم بد حساب، دوبار میده !آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره !آدم خوش معامله، شریك مال مردمه !آدم دست پاچه، آار را دوبار میكنه !

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ضحاك (ادبیات)

سه شنبه 17 بهمن 1396
10:16
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بعد از پادشاهی طهمورث، فرزندش جمشید به تخت نشست .او با قبول دو منصب پادشاهی و موبدی مسئولیتی جدید برای خودش می پذیرد . زیرا كه پیش از او پادشاهان وظیفه حفظ امنیت را بر عهده داشتند و هدایت خلق وظیفه موبدان بود .

اولین كار او فراهم آوردن سلاح بود و از آهن سلاح و زره و كلاهخود ساخت كه اینكار پنجاه سال بطول انجامید و بعد به اختراع و ترویج صنعت نساجی می پردازد و هنر بافتن و پوشیدن لباس رواج می یابد . و وقتی امنیت در جامعه برقرار شد و مردم لباس بر تن كردند به فكر تقسیم بندی

طبقات اجتماعی می افتد .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir