تحقیق استعاره (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:49
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

استعاره : به كار بردن كلمه در غیر معنی اصلی .
استعاره مصرحه : تشبیه بلیغی است كه مشبّه آن حذف شده باشد .
تشبیه ادعای همانندی دو پدیده است ولی استعاره ادعای یكسانیِ آنها است .
مثال:
سبک تیغ تیز از میا ن برکشید // بر شیر بیدار دل بر درید
شیر بیدار دل استعاره برای سهراب است
بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد// بهار عارضش خطّی به خون ارغوان دارد

  استعاره ( این همانی)       

نوعی جانشین سازی[SP]ِ چیزی به جای چیز دیگر که مثل تشبیه، عنصر شباهت در آن نقش اصلی را دارد:

نگاهم خورد به داشبورد ورفت ته[SP]ِ آینه گشت دور[SP]ِ میدان و افتاد روی ماهی تمام که توی هیچ خطی نبود     سلام!                                                               

« تشخیص» اما از جنسی دیگر است، نوعی در دیگری رفتن و دیگری شدن. در تشخیص،مسخ[SP]ِ یک پدیده به شدیدترین شکل ممکن در متن رُخ می دهد، چیزی که در آرایه های دیگر نیست. همانگونه که یک شعر واقعی، محل رستاخیز کلمات است، تشخیص هم به نوعی رستاخیز پدیده هاست در شعر، تناسخی ست در روندِ تکاملی خود.

وقتی که می خوانیم« پدرم مثل یک دیوار برزمین افتاد» در این تشبیه، دیوار همان دیوار است اما شاعر ابتدا یکی از صفت های بارز دیوار را به زمین افتادن[SP]ِ آن فرض کرده آنگاه پدر را از این لحاظ به دیوار مانند نموده است.

اما در سطرهای زیر:

دیوار را بگو

تنها دوعقربه تا صبح می توانم کنار[SP]ِ میدان بمانم

                               پنجره هایت کو!؟

دیگر دیوار همان دیوار نیست بلکه انسانی است که پنجره هایش را از شاعر/ راوی پنهان نموده و مورد خطاب او ( به طور غیر مستقیم) قرار می گیرد.( تناسخی در روندِ تکاملی)

و یا وقتی شاعرمی گوید:

نگاهم خورد به داشبورد ورفت ته[SP]ِ آینه گشت دور[SP]ِ میدان و افتاد روی ماهی تمام که توی هیچ خطی نبود     سلام! 

از فحوای کلام بر می آید که در اینجا ماه به جای زن- معشوق نشسته است و چیزی که اجازه این جا نشینی را می دهد، شباهتی ست که میان آن دو به صورت قرارداد درآمده ست.

اما در تشخیص از این شباهت یا قرار داد خبری نیست

1- گل بخندید و باغ شد پدرام    ای خوشا این جهان بدین هنگام

                                                                        « فرخی»

2-غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل     که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را

                                           « حافظ»

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

استعاره (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:47
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

استعاره : به كار بردن كلمه در غیر معنی اصلی .
استعاره مصرحه : تشبیه بلیغی است كه مشبّه آن حذف شده باشد .
تشبیه ادعای همانندی دو پدیده است ولی استعاره ادعای یكسانیِ آنها است .
مثال:
سبک تیغ تیز از میا ن برکشید // بر شیر بیدار دل بر درید
شیر بیدار دل استعاره برای سهراب است
بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد// بهار عارضش خطّی به خون ارغوان دارد

  استعاره ( این همانی)       

نوعی جانشین سازی[SP]ِ چیزی به جای چیز دیگر که مثل تشبیه، عنصر شباهت در آن نقش اصلی را دارد:

نگاهم خورد به داشبورد ورفت ته[SP]ِ آینه گشت دور[SP]ِ میدان و افتاد روی ماهی تمام که توی هیچ خطی نبود     سلام!                                                               

« تشخیص» اما از جنسی دیگر است، نوعی در دیگری رفتن و دیگری شدن. در تشخیص،مسخ[SP]ِ یک پدیده به شدیدترین شکل ممکن در متن رُخ می دهد، چیزی که در آرایه های دیگر نیست. همانگونه که یک شعر واقعی، محل رستاخیز کلمات است، تشخیص هم به نوعی رستاخیز پدیده هاست در شعر، تناسخی ست در روندِ تکاملی خود.

وقتی که می خوانیم« پدرم مثل یک دیوار برزمین افتاد» در این تشبیه، دیوار همان دیوار است اما شاعر ابتدا یکی از صفت های بارز دیوار را به زمین افتادن[SP]ِ آن فرض 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ارایه (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:46
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات19
حجم فایل117 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پی دی اف

دانلود تحقیق ارایه

19 صفحه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آرایه (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:45
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

.هرتشبیهی در اصل 4رکن و پایه دارد:
اركان تشبیه : مشبّه و مشبّهٌ به ادات تشبیه وجه تشبیه

مثال:
بلم آرام چون قویی سبکبال // به نرمی بر سر کارون همی رفت
بلم=: مشبّه / چون= ادات تشبیه / قویی سبکبال = مشبّهٌ به / نرم و آرام پیش رفتن = وجه تشبیه
1-
تشبیه انواع مختلف دارد:
تشبیه بلیغ : دو ركن ادات تشبیه و وجه تشبیه حذف می شود .
تشبیح بلیغ اسنادی : مشبّه و مشبّه به با كسره به هم اضافه نشده اند : علم ، نور است قدش ، سرو است .
تشبیه بلیغ اضافی : مشبّه و مشبّه به با كسره به هم اضافه شده اند : نورِعلم درختِ دوستی قدِ سرو .
2-
استعاره : به كار بردن كلمه در غیر معنی اصلی .
استعاره مصرحه : تشبیه بلیغی است كه مشبّه آن حذف شده باشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آرایه‌های ادبی (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:41
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به آن دسته از آرایه‌های ادبی که از تناسب های آوایی و لفظی میان واژه ها پدید می‌آید می‌گویند

واج آرایی (نغمه حروف)

به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می‌شود به گونه‌ای طنین آن در گوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

 

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

(واج آرایی با تکرار صامت /س/)

مثال 2:

خیزید و خز آرید كه هنگام خزان است

 

باد خنك از جانب خوارزم وزان است

(واج آرایی با تكرار صامتهای /خ/ و /ز/)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ادبیات (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:41
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات1
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ادبیات

 

 

آورده اند که نو شیروان عادل را در شکار گاهی صیدی کباب کـــــرده بـــــودنـــد و نمک نبود. غلامی را به روستا فرستاد تا نمک حاصل کند . گفت: زینهار تا نمک به قیمت بستانـــی تا رسمی نگردد و دیه خراب نشود. گفتند: این قدر چه خلل کند؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندک بوده است و به مزید هر کس بدین درجه رسیده است

اگــــر زباغ رعیت ملـــک خـــورد سیبی

بر آورنـــد غلامان او درخت از بیـــــــخ

بـــه پنج جوجه کـــه سلطان ستم روا دارد

زننــــد لشکـریا نش هزار مرغ به سیـــخ

حکایت

مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد. درویش را مجال انتقام نبود. سنگ را با خود همی داشت تا وقتی که ملک را بر آن لشکری خشم آمد و او را در چاه کرد. درویش در آمد و سنگش در سر انداخت. گفتا: تو کیستی و مرا این سنگ چــــــرا زدی؟ گفت: من فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زدی. گفت: چندین وقت کجا بودی؟ گفت: از جاهت می اندیشیدم اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم .

نــا سزایی را چـــو بینی بخت یــار

عاقلان تسلیم کــردند اختیـــــــــــــار

چـــون نـــداری ناخن درنده تیـــز

باددان آن به که کم گیـــری ستیـــــز

هـــر کــه با پولاد بازو پنجه کـــرد

ساعـــد مسکین خـــود را رنجه کرد

بــــاش تا دستش ببنـــد روزگــــار

پس به کام دشمنـــان مغـزش بـــر آر

 

رســـــتم

نقل است که چون عبدالله خان ازبک ، خراسان را متصرف شد ، بر سر قبر رستم بیامد و این بیت بخواند

سر از خاک بردار و ایران ببین

                 بکــام دلیــران تــوران ببیـن

وزیر او گفت : رستم جوابی دارد که اگر مرخص باشم عرض کنم گفت : بگو، گفت : رستم در جواب میگوید :

چو بیشه تهی ماند از نره شیر

                       شغــالان به بیشه درآیند دلیر

چو بیشه زشیران تهی یافـتند

                       سگـان فـرصت روبهی یافتنـد

 

دعــــــــا

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ادبیات و پیشینه تحقیق (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:40
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات43
حجم فایل66 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تعریف روابط :

هر یک از ما ،در جدایی، فقط نیمه ای از انسان هستیم و همیشه ، نگران آن نیم دیگر . موفقیت وسلامت روح و روان انسان و در طیفی گسترده تر ،برخورداری از جامعه ای طبیعی و قابل تحمل حاصل تعاملات مثبت و رضایت بخشی است که هر فرد می تواند در زندگی اجتماعی خویش برقرار نماید . روابطی که بر مبنای افکار و اهدافی مفید وسازنده بنا گردیده است وضا منی برای دستیابی به بهترین امکانات موجود در زندگی به حساب می آید .

اگر این مقدمه را بپذیریم حال این سؤال پیش خواهد آمد که آیا صورت متفاوتی از این ارتباطات یعنی رابطه میان دختر وپسر نیز چنین کارکرد مثبتی دارد یا می تواند مسئله آفرین یا آسیب زا باشد ؟از دیدگاه جوان امروز ، فارغ از نوع جنسیت ،ارتباط بین دختر وپسر ، به لحاظ شناخت یا رسیدن به یک نقطه اشتراک و یا حتی منجر به ازدواج ، مسئاله ای عادی و اجتناب ناپذیر است . اما از سوی دیگر افراد جامعه ،با چنین رابطه ای گاه به گونه ای قاطع ، مخالفت و گاه با هزاران اما و اگر  رو به رو می شوند .

مفهوم رابطه دختر وپسر، یک مفهوم نسبی است. در طول رشد و تکامل انسان این ارتباط و تعامل بعنوان یک مرحله بسیار مهم و سازنده در فرآیند رشد هر انسانی بشمار می آید . اگر این رابطه به شکل سالم تعریف شود ، از بسیاری آسیب هایی که کم و بیش در جامعه با آن موا جه هستیم ، بسیاری از نابسامانی های زندگی زناشویی ، فراوانی طلاق ها و زندگی های سرد بدون ارتباط و تعامل بعنوان یک عامل پیشگیری کننده عمل خواهد کردو در نهایت به سلامت جامعه می انجامد.

چیزی که مهم است این است که اگر بخواهیم این رابطه را تعریف کنیم ، هرگز یک تعریف مطلق نخواهد بود. تعریف این رابطه قطعاَ باید در بستر فرهنگ باشد . یعنی مادامیکه در این فرهنگ و جامعه زندگی می کنیم ، این رابطه قطعاً باید در چهار چوب معنی داری تعریف شود ، که تا حدی التهابات و نیاز جوان را بر آورده کند و هم تعارض و در گیری با ارزش های مطلوب جامعه قرار نگیرد.(عبدالله جوان _ 1387 )

از جمله نیاز های آدمی نیاز تعلق و محبت است ،اگر دختر و پسر دانشجویی با حضور در تشکل های دانشجویی دیگران او را نپذیرند و دوست نداشته باشند و این نیاز پاسخ مناسب نیابد (خلا عاطفی را هم به این مورد اضافه کنیم ) ممکن است به جنس مخالف پناه ببرد و از این طریق حتی اگر نا صواب باشد پاسخ بگیرد . اینجاست که این ارتباط ، روابط دختر و پسر بیشتر علت دارد تا دلیل ، و اینجاست که در آسیب شناسی روابط دختر و پسر حتما باید به این نکته که این ارتباطات از کجا منشا گرفته و خا ستگاه آن کجا ست و در صورتی که به عللی (مثلا خلاء محبت در خانواده ،به رسمیت شناخته نشدن در خانواده ، شکست در کنکور ، فقر اقتصادی ، سخت گیری پدر و مادر ، عقده های روانی ایجاد شده در مدارس ، خلاء ارایه الگوی مناسب ، کم کاری مشاوران تربیتی و روان شناختی آموزش و پرورش و وزارت علوم 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ادبیات کودکان (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:39
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آثاری گفته می‌شود که از جهت بیان و تعبیر و کلمات و موضوعات متناسب سن و درک و فهم کودکان و نوجوانان باشد.


افسانه‌ها، قصه‌ها، داستانهای اساطیری، پرماجرا، حیرت آور، شگفت انگیز که قسمت اعظم ادبیات فولکوریک ملتهای جهان را تشکیل می‌دهد برای کودکان بسی دلپذیر است علاوه بر این اطفال به قصه‌های جن و پری، احوال جادوگران، سرگذشت قهرمانان، کاشفان، اشعار شادی بخش ترانه‌ها و آهنگ‌های نشاط‌آور و امثال آن شور و شوقی فراوان دارند.

ادبیات کودکان را از لحاظ تاریخی به چهار دوره تقسیم کرده‌اند 1- دوره باستانی 2- قرون وسطی تا اختراع چاپ 3- از اختراع صنعت چاپ و شیوع آن تا قرن نزدهم 4- دوره جدید ادبیات کودکان که از قرن نوزدهم تا زمان حاضر را در برمی‌گیرد.

ملاح کشتی شکسته (از حدود 2500 ق – م) مصری که بعدها شبیه آن داستانهائی از جمله حی‌ابن یقظان ابن طفیل و روبینسون کروزوئه دیفوئه پرداخته شد. داستانهائی نیز وسیله ایرانیان – یونانیان و رومیان و هندیان فراهم گردید، داستانهای اصلی و فرعی اودیسه و ایلیاد اثر هومر، فابل‌های منسوب به ایزوپ (منشاء بسیاری از داستانهای مصری است) از منابع و مآخذ ادبیات کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود.

نخستین کتابهائی که ظاهراً برای کودکان بوجود آمد در زبان لاتین و در قرن هفتم میلادی می‌باشد و هدف نخستین و اصلی از ایجاد ادبیات خاص اطفال تعلیم اعتقادات دینی و مقدمات خواندن و نوشتن با آنان بود. هنگامیکه هم کتب خطی بود و کتب مخصوص کودکان ظاهراً تا بعد از اختراع چاپ بوجود نیامد و اولین کتاب برای اطفال در سال 1484 بوسیله کاکستون چاپ شد و آن افسانه‌های ایزوتوپ بود.
در قرن پانزدهم کتبی بوجود آمد که برای کمک به آواز خوانی و وصف بازیها بود، آنگاه لوح بوجود آمد که بر روی آن می‌نوشتند و از آن برای نوشتن حروف ابجد و ارقام و دعا تعلیم دادن اطفال مورد استفاده قرار می‌گرفت.
لوح ابتدا از کارتون و آنگاه از ورق ساخته شد. کم کم مطالب غیر تعلیمی را نیز به آن افزودند تا اینکه قرن هجدهم تألیف و طبع و نشر کتابهای کودکان به مقیاس وسیع صورت گرفت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ادبیات چیست (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:38
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل53 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ادبیات چیست؟    

زبان و ادبیات جلوه گاه اندیشه ، آرمان ، فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است . انسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها ، عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنو ان ابزاری در انتقال  بهتر ، بایسته تر و مؤثرتر اندیشه خود استفاده کرده اند . ادبیات ، در تلطیف احساسات ، پرورش ذوق و ماندگار کردن  ارزش ها و اندیشه ها سهمی بزرگ و عمده بر دوش داشته است . به همین دلیل هر اندیشه ای که در قالب مناسب خویش ریخته شود پایا و مانا خواهد بود . زبان و ادب فارسی ، زبان دوم عالم اسلام و زبان اول عالم تشیع ، عامل وحدت ملی و پل انتقال مواریث ارجمند فرهنگی از نسل های گذشته به امروز و از امروز به آینده است . به همین دلیل مضامین پر شور عرفانی ، حکمی ، فلسفی ، اخلاقی و هنری در زبان و ادب فارسی چشمگیر و چشم نواز است .

 

شعر چیست؟    

بحث از چیستی شعر، بحث دشوار و به اعتباری غیر ممکن می باشد چراکه تا کنون که به اندازهء عمر آدمی- که از پیدایش شعر می گذرد- تعریف جامع و مانعی از آن صورت نگرفته است برای همین تعدادی آمده اند بسیاری از آثاری را که به زعم سر ایندگان آن، شعر محسوب می شده اند، از قلمرو شعر بیرون ساخته اند، و برخی بر عکس؛ آثاری را که سرایندگان آن، آنها را در قالب نثر ارائه داده اند، شعر به شمار آورده اند؛ و بعضی هم تفکیک مرز شعر و نثر را کار نادرست خوانده اند.  رضا براهنی در کتاب "طلا در مس" می نویسد:

"تعریف شعر کار بسیار مشکلی است، اصولاً یکی از مشکل ترین کارها در این زمینه است، شاید بشود گفت که شعر تعریف ناپذیر ترین چیزی است که وجود دارد."

بدین ترتیب نمی توان یک تعریف خاص را از شعر ارائه نمود اما برای شناخت نظرات نویسندگان گذشته و حال و تفاوت های موجود میان تعابیر شان، چند تعریف از آنها را در اینجا نقل می کنیم:

شمس قیس رازی در "المعجم فی معایر اشعار العجم" می نویسد:

"شعر سخنی است اندیشیده، مرتب، معنوی، موزون، متکرر، متساوی، حروف آخرین آن به یکدیگر ماننده." این تعریف به چهار عنصر اندیشه، وزن، قافیه، زبان نظارت دارد. دکترمحمد رضاشفیعی کدکنی از کتاب شفای ابن سینا بلخی فصل پنجم مقاله پنجم چنین نقل می کند: "شعر کلامی است مخیل، ترکیب شده از اقوالی دارای ایقاعاتی که در وزن متفق، و متساوی و متکرر باشند و حروف خواتیم آن متشابه باشند.»

اما خود وی (دکترکدکنی) نظر دیگری دارد و می نویسد: 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

roman roy mahe khoda ra bebos (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:37
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات28
حجم فایل285 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

چند صاعقه توی افق برق می زند. بی خودی می پرسم واقعا فرشته ها وجود دارند؟ واقعا دو تا فرشته روی شانه
های من نشسته اند و اعمال مرا توی لوح هایی می نویسند؟ تو واقعا به این چیزها یقین داری؟
علیرضا به پشی صندلی تکیه می دهد و می گوید من آدم هایی رو می شناسم که وزن این فرشته ها رو روی شانه
هاشون احساسمی کنند. آدم هایی رو می شناسم که حتی بوی فرشته ها رو از هم تفکیکمی دهند.
صدای بال هاشون رو دائم می شنوند. اما این ها خیلی ارزشمند نیست، آن چه مهمه اینه که.....
حرفاشرا تمام نمی کند. انگار بغضگلوشرا فشرده باشد دیگر هیچ حرفی نمی زند. خوب می دانم که در
چنین اوقاتی نباید موضوع را دنبال کنم.
به خانه ی منصور، دوستعلیرضا، می رسیم. علیرضا داخل خانه می شود و چند دق

چند صاعقه توی افق برق می زند. بی خودی می پرسم واقعا فرشته ها وجود دارند؟ واقعا دو تا فرشته روی شانههای من نشسته اند و اعمال مرا توی لوح هایی می نویسند؟ تو واقعا به این چیزها یقین داری؟علیرضا به پشی صندلی تکیه می دهد و می گوید من آدم هایی رو می شناسم که وزن این فرشته ها رو روی شانههاشون احساسمی کنند. آدم هایی رو می شناسم که حتی بوی فرشته ها رو از هم تفکیکمی دهند.صدای بال هاشون رو دائم می شنوند. اما این ها خیلی ارزشمند نیست، آن چه مهمه اینه که.....حرفاشرا تمام نمی کند. انگار بغضگلوشرا فشرده باشد دیگر هیچ حرفی نمی زند. خوب می دانم که درچنین اوقاتی نباید موضوع را دنبال کنم.به خانه ی منصور، دوستعلیرضا، می رسیم. علیرضا داخل خانه می شود و چند دق

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir