«فیه ما فیه» و درس «پیدای پنهان (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:37
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

«فیه ما فیه»، مجموعه مقالات ، تقریرات و سخنرانی های حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که بتدریج بعد از وفاتش بوسیله پسرش بهاءالدین معروف به سلطان ولد یا مریدی دیگر از مریدانش به رشته تحریر در می آید. مولانا در سال هایی که عمده ی شب هایش در نظم و تقریر دفترهای شش گانه ی مثنوی می گذشت ، غالب روزهایش بعد از مجالس سماع و غزل سرایی به پاسخ پرسش هایی می شد که از روزگار صلاح الدین زرکوب تا پایان عمر ادامه می داشت ؛ یعنی بیش از سی سال (672-647) تدوین کامل کتاب و نامگذاری آن به فیه ما فیه و القابی چون اسرا جلالیه و مقالات ، بعد از فوت مولانا انجام می گیرد. به گمان مرحوم فروز الفز ، مولانا خود نامی بر این کتاب ننهاده و این اسم فیه ما فیه ، مقتبس از قطعه ای است که در فتوحات مکیّه ی ابن عربی آمده است.

کتابٌ فیه ما فیه                     بدیعٌ فی معانیه

اذا عافیت ما فیه                     رایتُ الدُرَّ یحویه

در سبب تسمیه ی آن نیز گفته اند : در آن است آنچه در آن است و تا نخوانی در نیابی. شیخ عبداله حایری در مقدمه ای که بر کتاب فیه ما فیه نوشته، بصیری لطیف درباره کتاب بیان کرده که به آن اشاره می کنیم : «این مجموعۀ جواهر را به ملاحظۀ زیادتی قیمتش به اسمی معین و وصفی مشخص ، محدود نکرده است ؛ اقتباس از آیۀ وافی «و اوفی الی عبده ما اوطی» به فیه ما فیه مسمّی فرمودند. الحق این محیط بی پایان و این دریای بیکران را که مملو از لآلی و گوهر و غوالی و غبراست چه سان می توان تعریف کرد و چگونه توصیف آن به بیان می توان آورد؟ جز آنکه گفت :

اندرو هست آنچه هست در او               فیه ما فیه اِنّه هو هو

کتاب فیه ما فیه به تصحیح مرحوم بدیع الزمان فروز الفز فاقد فهرست مشخصی است. بعد از یک مقدمۀ ده صفحه ای ، متن اصلی کتاب آمده که از روی نسخه ای است که قریب 79 سال بعد از فوت مولانا در رمضان سال 751 هجری بوسیلۀ بهاءالدین المولوی العادلی السرایی نوشته شده. متن اصلی کتاب شامل هفتاد و یک فصل بدون عنوان است. فصل ها در یک حد . اندازه نیستند ؛ گاه از یک صفحه تا سه الی چهار صفحه و در چند مورد هفت الی ده صفحه می باشند. در هر فصل یک یا چند حکایت می آید مولانا غالب آنها را از افواه بزرگان و مشایخ شنیده و یا در آثار پیشینیان خوانده است. کتاب یک حواشی و تعلیقات صد صفحه ای دارد که علاوه بر نشانی و مأخذ سخنان و روایات، بعضی از لغات و ترکیبات و تعبیرات عرفانی و قرانی را توضیح داده است. حجم کتاب 235 صفحۀ 24 سطری است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت یادگیری تقویتی 23 اسلاید (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:37
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل61 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

lدر یک مسئله یادگیری تقویتی با عاملی روبرو هستیم که از طریق سعی و خطا با محیط تعامل کرده و یاد میگیرد تا عملی بهینه را برای رسیدن به هدف انتخاب نماید.


lیادگیری تقویتی از اینرو مورد توجه است که راهی برای آموزش عاملها برای انجام یک عمل  از طریق دادن پاداش و تنبیه است بدون اینکه لازم باشد نحوه انجام عمل را برای عامل مشخص نمائیم. lدو استراتژی اصلی برای اینکار وجود دارد: .1یکی استفاده از الگوریتم های ژنتیکی .2و دیگری استفاده از روشهای آماری و dynamic programming lدر RL  روش دوم مد نظر است. l

lمحیط مجموعه ای از S حالت ممکن است. lدر هر لحظه t  عامل میتواند یکی از A  عمل ممکن را انجام دهد. lعامل  ممکن است در مقابل عمل و یا مجموعه ای از اعمالی که انجام میدهد  پاداش   r را دریافت کند. این پاداش ممکن است مثبت  و یا منفی )تنبیه(باشد

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق یادگیری (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:37
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل52 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به نام خدا

اگر به من بگویی               فراموش می کنم

اگر به من بیاموزی            به خاطر می آورم

اگر در گیرم کنی               یاد می گیرم

                    ً فرانکلین[SP]ً

مقدمه :

یادگیری یک فرآیند است در هر فرآیند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند . در این جا فقط به ذکر نقش همسالان در روند یادگیری اکتفا می شود .

فرصت تفکر درباره کار و بحث با هم کلاسی ها معلمان را در فهم بهتر فرآیند تدریس و بسط راهبردهای موثر تدریس کمک می کند . هم کلاسی ها با بیان ایده های خود همچون آیینه ای در برابر هم هستند و به همدیگر کمک می کنند از طریق جدیدی که بینش عمیق تری را برای بهبود یادگیری به دست می دهد ، یکدیگر را ببیند (فالک و دارلینگ – هاموند 1993 ، لایبر من و میلر 1992 ، لیتل 1990 ، شوان 1983)

یادگیری از طریق همسالان به گونه ای است که تعامل زیاد و مداوم بین دانش آموزان حاکم است همدیگر را یاری می دهند تکرار شفاهی (کلامی ) بین آنها موجود است هم چنین هم آموزی مورد تأکید است .

اینان پذیرفته اند که خود را منبع عمده یاری ، بازخورد ، تقویت و حمایت به حساب آورند .

جانسون و همکارانش ادعا می کنند که بهره گیری از هم سالان در یادگیری دست کم دو دشواری مهم و عمده را از بین میبرد :

افت پیشرفت تحصیلی و افزوده شدن فعالیتهای دسته جمعی و عدم گوشه گیری ، از خود بیگانگی بی هدفی و ناراحت بودن . زمانی یادگیری از طریق هم سالان محقق می شود که دانش آموزان برای برای دستیابی به هدفی به صورت مثبت با یکدیگر به همبستگی برسند . یعنی وقتی دانش آموزی به هدف تعیین شده دست یافت دانش آموزان دیگر هم احساس کنند که به هدفشان رسیده اند .

دلیلی به پرداختن به مشارکت در کلاس درس را تبیین می کند به دست آوردن توانایی در سطح بالاتر کارکرد از ناحیه فرد در میان گروه است . در این خصوص ویگوتسکی (1976) معتقد است که مشارکت با دیگران در گروه کوچک به فراگیران کمک می نماید تا به (دامنه توسعه تقریبی ) برسند .

او توضیح می دهد که یک یادگیرنده ممکن است تا سطح شخصی کارکرد داشته باشد. اما همکاری مشارکتی با دیگرانی که از او توانا تر هستند ممکن است به او کمک نماید تا در سطح بالاتری کارکرد پیدا کند . در واقع توانایی بالقوه ای که یک کودک دارد ، می تواند با کمک و همکاری همسالان خود بارور شود که این همان دامنه توسعه تقریبی می باشد .

همیاری و نقش همسالان در یادگیری :

محیط همیاری یا همان نقش همسالان محیطی است که در آن شاگرد یاد می گیرد که اگر وقتی نیاز به کمک دارد ، اگر  چیزی برای گفتن دارد ، سوال و مسئله و مشکلی دارد ، غیر از معلم افراد دیگر که همکلاسی ها و هم سالان او هستند قابل اعتماد و اطمینان هستند ، می توان  با آنها در میان گذاشت . شعار عمومی این نوع کلاسها و دانش آموزان این است که « همه با هم نجات پیدا می کنیم یا همه با هم غرق می شویم » در واقع وابستگی مثبت به دیگران وجود دارد . با توجه به جو عمومی و روانی اجتماعی که در محیط مشارکتی و همیاری همسالان در فضای کلاس حاکم است بدون شک یافته های این گونه کلاس ها به مراتب در مقایسه با سایر کلاسها بهتر خواهد بود .

همچنانکه تحقیقات متعدد نشان داده اند که میزان یادگیری در این نوع کلاسها بیشتر است . لذا بهتر است جهت کارآمد کردن فعالیت کلاسها از روش مشارکت دادن همسالان در کلاس درس استفاده کنیم .

دانش آموزان مقدار قابل توجهی از یادگیریشان را مدیون همدیگر هستند . اگر دانش آموزان اخیرا مطالبی را فراگرفته است آن را برای هم کلاسی های خود شرح دهد . آنها اغلب بهتر مطالب ر ا فرا می گیرند .

برای اینکه دانش آموزان را درگیر در هدف های آموزشی نماییم می توانیم تکنیک سوال شاگرد از شاگرد را اجرا نماییم در این روش از شاگردان خواسته می شود که هر کس از دوست کنار دست خود یک یا چند سوال از درس تدریس شده و سپس پاسخ بیان شده از ناحیه دوست خود را با کمک خود و دوستان با توجه به صحبت های معلم یاددداشت خود و کتاب  ... مورد  بحث قرار دهند و متقابل فرد سوال شونده از سوال کننده سوال بکند . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

یادداشت‌برداری، خلاصه نویسی و چكیده نویسی 40 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:36
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات40
حجم فایل292 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

یادداشت‌برداری، خلاصه نویسی و چكیده نویسی

برای یادداشت‌برداری باید از یك روش دقیق و منظم پیروی كرد تا بتوان مجددا آنها را برای مقاصد اصلی تحقیق و به مناسبتهای دیگر، مرور كرد. اكنون به بیان چند نكته در این زمینه می‌پردازیم:

1- در یادداشت‌برداری و خلاصه‌نویسی، تشخیص نویسنده برای مفید بودن مطالب قابل اهمیت است تا بداند چه مطلبی را خلاصه و یادداشت كند و از چه مطالب اضافی بگذرد.

2- برای یادداشت‌برداری بهتر است از یك دسته فیش با اندازة استاندارد استفاده كرد. اگر هنگام مطالعه یا مشاهده در آزمایشگاه و طبیعت و جامعه، برداشتهای خود را در دفتری به صورت جنگ درآوردیم و جود اختلاط و پراكندگی در ثبت مطالب سبب می‌شودكه دستیابی سریع به یك مطلب مشخص مقدور نباشد یا بسیار دشوار و وقت‌گیر باشد و اگر از كاغذهای پراكنده با اندازه‌های مختلف استفاده شود، كار طبقه‌بندی یادداشتها دشوار می‌شود. اندازه‌های متعادلی كه در بیشتر موضوعها مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: 20 15، 1510 و 5/125.

3- هنگام یادداشت‌برداری بهتر است یادداشتها را با دقت نوشت تا به بازنویسی آن نیاز نباشد.

4- هر موضوع را باید روی یك طرف برگه نوشت تا امر طبقه‌بندی یادداشتها ممكن باشد.

5- در جریان یادداشت‌برداری تا آنجا كه ممكن است باید مطالب مفصل را خلاصه كرد و شرط آن، درك درست نكته‌ها و تشخیص مفید بودن مطال قابل اهمیت است. یك نگاه كلی به مطالب موردنظر پیش از انتخاب برای ثبت، امكان درك درست مطالب را بهتر فراهم می‌كند.

6- حاشیه برگه‌های تحقیق را باید بازگذاشت تا محلی برای توضیحات شخصی نویسنده وجود داشته باشد.

7- یادداشتها را باید رسا، كامل و قابل فهم نگاشت.

8- تاریخ نگارش یادداشت را باید در برگة یادداشت ذكر كرد تا یادداشتها، اعتبار خود را حفظ كند.

9- در جریان یادداشت‌برداری باید از علامتهایی كه نشانة «نقل قول مستقیم» یا «نقل قول مضمون» یا «خلاصه» یا «مطلب ناتمام» باشد استفاده كرد مثل «ق» برای «نقل قول مستقیم»، «خ» برای «خلاصه كردن» «ن» برای «مطلب ناتمام». همچنین باید علائم نقطه‌گذاری مثل نقطه، ویرگول، پرانتز و جز آن را در متن یادداشت به كار برد تا یادداشتها در هنگام بهره‌گیری روان، و درست خوانده شود.

10- در برگه‌های یادداشت، باید مآخذ یادداشت را با دقت نوشت تا آن را مستند و با اعتبار كند و امكان مراجعه به اصل منابع را هر زمان كه لازم باشد میسر گرداند.

مشخصات منبع: شامل نام منبع، نام مؤلف، شمارة جلد، تاریخ نشر و شماره صفحه است. در صورتی كه منبع مشاهده باشد ذكر محل مشاهده، تاریخ مشاهده و موضوع مشاهده لازم است و چنانچه منبع، مصاحبه باشد نام مصاحبه شونده، تاریخ مصاحبه، موضوع مصاحبه، محل مصاحبه؛ و در صورتی كه منبع، سخنران باشد قید نام سخنران، موضوع سخنرانی، محل سخنرانی و زمان سخنرانی؛ و در صورتی كه منبع، مطبوعات باشد درج عنوان مقاله، نام جریده، سال، دوره، شماره مسلسل و شماره صفحه الزامی است.

11- برای یادداشتها باید عنوان تعیین كرد تا استفاده كنندة از یادداشت، امكان یابد با ورق زدن سادة یادداشتها، موضوع موردنظر را كه به ترتیب الفبایی عناوین، نظام یافته است، جستجو و استخراج كند.

12- یادداشتها را باید طبقه‌بندی كرد تا در موقع مناسب قابل استفاده باشند. طبقه‌بندی یادداشتها بر حسب نوع نیاز نویسنده، انجام می‌گیرد. بهترین شیوه، طبقه‌بندی موضوعی است.

برای طبقه‌بندی جزئی یادداشتها، از بند پلاستیكی یا لفاف كاغذی استفاده می‌شود و برای طبقه‌بندی كلی از برگه دانهای مخصوصی كه عنوان كلی مجموعة برگه‌ها را روی آن می‌نویسد استفاده می‌شود. برگه‌دان، محفظه چندكشویی و محل نگهداری و طبقه‌بندی برگه‌هاست. برگه‌دانهای از جنس پلاستیك یا مقوا حجم كوچكی دارند و در كیفهای دستی قابل حمل و نقل‌اند  اما برگه‌دانهای چوبی یا فلزی كه گنجایش و وزن بیشتری دارند فقط برای نگهداری در منزل یا كتابخانه یا محل كار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

13- برای تفكیك برگه‌های مربوط به هر موضوع، بهتر است از طلق شفاف یعنی برجستگیهای پلاستیكی شفاف و میان‌تهی استفاده كرد و آن را به قسمت بالای یك برگة معمولی چسباند و اطلاعات لازم نظیر عنوان اصلی یا فرعی و یا حروف الفبا را روی كاغذ كوچكی نوشت و از میان دو لایة آن عبور داد.

انواع یادداشت

یادداشت به یكی از صورتهای زیر نوشته می‌شود:

1- خلاصه‌نویسی: در این نوع یادداشت، فشرده‌ای از یك بند یا یك صفحه یا فصلی از منبع مورد مطالعه كه برای منظور نویسنده كافی باشد در برگه نوشته می‌شود. نویسنده با حذف كلمات و جملات طولانی و انتخاب جملات كوتاهتر و گزینش مهمترین جزء یا مفهوم اصلی در این امر توفیق می‌یابد.

2- نقل مستقیم: در این صورت، عین جملات و عبارات مأخذ اصلی بازنویسی می‌شود و درون علامت نقل قول «     » قرار می‌گیرد.

3- نقل مستقیم با تغییر: در این نوع یادداشت، 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

واژه نامة بوربسه 47 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:36
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات47
حجم فایل283 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

واژه نامه بوربَسِّه
گردآوری جَذْوه به یاد شادروان عبدالعظیم قریب (گرکانی)
به کوشش ایرج افشار
سال ها پیش مجموعه ای خطی به کتابخانه آیة الله مرعشی در قم تعلّق گرفت که چون در
فهرست آنجا به معرفی در آمد توجه مرا جلب کرد ٬ زیرا بنا به نوشته فهرست مذکور
٣١٨-٣١٧ :(١٣٦٥) ١)فهرست نسخه های خطی آن کتابخانه ٬ جلد ١٢
بخشی از آن مجموعه حاوی لغات محلی گرگان (کذا) می بود. ١ در آن فهرست ٬ نسخه
و بی نام مؤلف شناسانده شده بود. پس « خضراءالدمن فی احیاءالوطن » مذکور به نام
درخواه عکسی از آن شدم و بسیار زود به لطف فضیلت گسترانه آقای دکتر سید محمود
مرعشی آن را دریافت کردم.

واژه نامه بوربَسِّهگردآوری جَذْوه به یاد شادروان عبدالعظیم قریب (گرکانی)به کوشش ایرج افشارسال ها پیش مجموعه ای خطی به کتابخانه آیة الله مرعشی در قم تعلّق گرفت که چون درفهرست آنجا به معرفی در آمد توجه مرا جلب کرد ٬ زیرا بنا به نوشته فهرست مذکور٣١٨-٣١٧ :(١٣٦٥) ١)فهرست نسخه های خطی آن کتابخانه ٬ جلد ١٢بخشی از آن مجموعه حاوی لغات محلی گرگان (کذا) می بود. ١ در آن فهرست ٬ نسخهو بی نام مؤلف شناسانده شده بود. پس « خضراءالدمن فی احیاءالوطن » مذکور به نامدرخواه عکسی از آن شدم و بسیار زود به لطف فضیلت گسترانه آقای دکتر سید محمودمرعشی آن را دریافت کردم.

مجموعه ٤٧٥٥ مرعشی

مندرجات این مجموعه را ٬ چون به تفکیک تمام در فهرست کتابخانه نیامده است ٬ در

اینجا به قید معرّفی در می آورم:

که مستقلاً چند سطر پس ازین معرفی « جَذْوه » ١. خضراءالدین فی احیاءالوطن تألیف

٢٢ الف) - خواهد شد (ورق ١

٢. مخمسی نامشخص که محتمل

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق هوش وخلاقیت (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:36
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

هـوش

در ابتدا آشنایی با انواع هوش و تعریفی از هوش:

تعریف هوش به سه دسته تقسیم می شوند :

 

1)     تربیتـی : كیفیتی است كه سبب موفقیت تحصیلی می شود از این رو آن را یك نوع استعداد تحصیلی تلقی میكنند و مربیان تربیتی مدعی اند كه كودكان باهوش نمرات بهتری در دروس خود كسب می كنند و پیشرفت تحصیلی آنان نسبت به كودكان كم هوش چشمگیرتر است.

2)     تحلیلـی : هوش به بخشهای تشكیل دهنده اش تقسیم می شود (تحلیل می شود).

3)     كـاربردی :  هوش پدیده ای است كه از طریق آزمونهای هوش سنجیده می شود.

از دیدگاه دیگر هوش تقسیم می شود به :

 

1-     آمـوزشی : (دیدگاه وكسلر، ترمن، بینه و سیمون، پیاژه و فراگرد هوش)

2-     فیـزیولوژیكی ( هب، كتل، دو سطحی جنس )

1- دیدگاه آموزشی ( الف ) – وكسلر : از دید وكسلر هوش نتیجه ی تأثیر دایمی و متقابل فرد با محیط است و هوش توانایی كلی و جامع فرد برای این كه به طور هدفمند رفتار كند و به طور منطقی بیاندیشد و به طور مؤثر با محیط خود به مبادله بپردازد.

( ب ) – تـرمن : ظرفیت فرد در تفكر انـتزاعی است.

( ج ) – بیـنه و سیـمون : قابلیت عمومی درك و استدلال است . درست قضاوت كردن، درست درك كردن و درست استدلال كردن فعالیتهای بنیادی هوش هستند و هوش از 4 استعداد، تركیب یافته است :1 - فهم- 2- ابتكار - 3- انتزاع 4- توجیه فكر.

( د ) : پیـاژه : استعداد انطباق با محیط است.

( ه ) : نظریه ی فراگرد هوش : پیچیدگی خیلی زیاد در یك وضعیت به عدم اطمینان و ناراحتی

می انجامد. افراد تیزهوش قادرند اطلاعات خود را به روشهایی سازمان دهند كه عدم اطمینان را كاهش می دهد. (كاهش پیچیدگی) پس هوش شامل كاهش پیچیدگی از طریق انتخاب، دسته بندی و ساخت دهی و اطلاعات می شود و افراد تیزهوش كسانی هستند كه زودتر و كارآمدتر از دیگران این كار را انجام می دهند.

2- دیدگاه فیزیولوژیستی : ( الف ) : هوش BوA ( هِب ) :

كودك هنگام تولد توانایی بالقوه ای برای رشد ذهنی را دارا است چنانچه محیط برای به فعل درآمدن این توانایی فراهم نباشد در روند رشد ذهنی وقفه ایجاد خواهد شد. چنانچه توانایی بالقوه ذهنی در سطح پایینی باشد، محیط نمی تواند ضریب هوشی بالایی را برای فرد تدارك ببیند از این رو توارث دامنه رشد هوشی را مشخص می كند.

 

 

با توجه به این تعاریف هوش A :

 

توانایی ذاتی فرد برای رشد استعداد ذهنی است و هوش B سطحی است كه رشد ذهنی به آن خواهد رسید؛ هوش A قابل اندازه گیری نیست، چون كنش ذهنی نوزاد قابل اندازه گیری و مشاهده نمی باشد از این رو ضریب هوشی، فقط هوش B را اندازه می گیرد هوش  AوB به طور كامل و مستقل از یكدیگر نیستند و هوش A به رشد هوش B كمك می كند و یكی از عوامل لازم در تشكیل آن تلقی می شود.

ب).  هوش سیال و متبلور ( كتل ) : كتل وجود دو جزء عمده در فعالیت هوشی را تحت عنوان هوشی سیال و هوش متبلور فرض كرده است.

هوش سیال : ظرفیت كلی ادراك است كه معرف هوش بالقوه فرد است، مستقل از اجتماعی شدن و آموزش و پرورش فرد است. كه شامل پادگیری های تصادفی و تجارب بدون برنامه است. در محیط و در همه فرهنگ ها تقریباً مشتركند. (توانای بنیادی)

هوش متبلور : بازتاب تجارب و تماس های فرهنگی فرد نظیر تجارب رسمی آموزشی است كه مهمترین آنها دانش و مهارتهایی است است كه در مدرسه تدریس می شود مانند مهارتهای عددی ...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق همگونی در ادبیات (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:36
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات165
حجم فایل118 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برای همگویی همخوانی ناقص پسرو می توانیم مثالهای زیر را بیاوریم:

تخصیر «تقصیر» [tdexsir]  /tæqsir/

رخص «رقص»  [tdexsr]  /tæqsir/

سخف «سقف» [sæxf]→/sæqf/

در اینجا ملاحظه می كنید كه /q/ همخوان انسدادی ، ملازی بیواك ، تحت تاثیر همخوانهای سایشی بیواك بعدی ، مختصه انسدادی خود را از دست داده و خصیصة سایشی همخوان مجاور خود را پذیرفته است ولی سایر مختصه های آن تغییر نركده است. در حقیقت این همخوان از نظر شیوة تولید با همخوان بعدی همگون و در نتیجه سایشی گردیده است كه این دگرگونی آوایی را می توان با فرمول زیر نشان داد:

همخوان

سایشی-/

-واك

→ ‍‍‍[سایشی]

همخوان

انسدادی

ملازی

--واك

 

 

همخوان

سایشی-/

-واك

→ ‍‍‍[x]

/q/

مثالهایی كه در (3-2-1-2) آورده شده اند نیز، همگی از نوع همگونی همخوانی ناقص پسرو می باشند.

3-2-1-5- همگونی هخوان با واكه

هرگاه همخوانی تحت تأثیر واكه‌های مجاور خود یك یا چند مختصه خود را از دست بدهد و یك یا چند مختصه واكرهای مجاور خود را بپذیرد، می گوییم همگونی همخوان با واكه صورت گرفته است، مانند:

مُیی «ماهی» /mahi→ [moyi]

بدیی «بدهی» /beæhi/→ [bedeyi]

سییی و سییی «سیاهی» /siyahi/→ [siyeyi],[siyey]

چنانكه ملاحظه می كنید همخوان سایشی چاكنایی بیواك بین دو واكر مختصر بیواكی خود را از دست داده و از طرفی بعلت مجاورت با واكه /i/ از نظر محل تولید با آن همگون شده، واجگاه آن از چاكنایی به كامی تغییر نموده و در نتیجه همخوان سایشی – چاكنایی بیواك مختصه چاكنایی خود را از دست داده و به همخوان كامی، غلت و واكدار (نیمه واكه) /y/ تبدیل گردیده است.

مثال بارز دیگر از این نوع همگونی تبدیل /p/ به [y] بین دو واكه است،  مانند:

طلایی «طلائی» /tæapi/→ [telayi]

سورمیی «سرمه ای» /sormepi/→ [surmeyi]

دُیی «دائی» /dapi/→ [doyi]

همانگونه كه مشاهده می كنید همخوان انسدادی چاكنایی بیواك بین دو واكه مختصات بیواكی و چاكنایی خود را از دست می دهد و با /i/ همگون شده، مختصه كامی را می پذیرد و به همخوان كامی، غلت و واكدار /y/ تبدیل می‌شود كه می توان برای این دو تحول آوایی فرمول زیر را ارائه كرد:

[واكه پیشین بسته] /V-  [كامی غلت +واك] → [همخوان چاكنایی – واك]

→[y]/V-/i/

3-2-2- همگونی واكه‌ای

همگونی واكه ای یا هماهنگی واكه‌ای فرایندی است كه طی آن یك واكه از یك هجا با واكه‌ای از هجای دیگر شبیه و همانند گردد. همگونی واكه‌ای نیز می تواند كامل یا ناقص، پیشرو یا پسرو باشد و در گویش ابركوهی هر چهار نوع آن وجود دارد.

3-2-2-1- همگونی واكه‌ای كامل پیشرو

هرگاه واكه‌ای تحت تأثیر واكه هجای قبل از خود قرار گیرد و تمام مختصه‌های آن را بپذیرد در این صورت می گوییم همگونی واكه‌ای كامل پیشرو رخ داده است، مانند:

كروات «كراوات» /keravat/→ [kerevat]

بشكسّن «شكستن» šeæstæn/→[šekessæ]

بنوس و بنویس «بنویس» /benevis/→([benvis])→[benves]

در این مثالها مشاهده می كنیم كه واكه /e/ روی واكه هجای بعد از خود تأثیر گذاشته و آن را همانند خود نموده است و بنابراین واكه های /æ/,/i/,/a/ از هجای دوم كلمات فوق به [e] تبدیل گشته اند.

(البته /benevis/ به صورت همگونی واكه ای كامل پسرو هم  تلفظ می‌شود: بینویس و بینیویس «بنویس» /benevis→([binivis])→[binvis])

نمونه ای دیگر از همگونی واكه ای كامل پیشر ورا در مثال زیر مشاهده می‌كنیم:

/xonæk/→[xonok]

همگونی كامل واكه ای پیشرو در گویش ابركوهی زیاد رایج نیست و نمونه های زیادی از این نوع همگونی را در این گویش نمی توان یافت. بنابراین برای تغییرات آوایی فوق فرمول كلی ارائه نمی دهیم ولی به هر حال می توان تغییرات مثالهای بالا را به شكل زیر نشان داد كه نشانگر همگونی واكه ای كامل پیشرو است:

 

3-2-2-2- همگونی واكه ای كامل پسرو 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نقش‌ مشاركت‌ همگانی‌ در ارتقای‌ مستمر كیفیت‌ مدرسه‌ 22 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:36
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نقش‌ مشاركت‌ همگانی‌ در ارتقای‌ مستمر كیفیت‌ مدرسه‌

چكیده:

 

     با استفاده‌ از مشاركت‌ همگانی‌ می‌توان‌ ضمن‌ تكیه‌ بر اهمیت‌ سرمایه‌ی‌ انسانی‌راهكارهایی‌ برای‌ حضور مؤثر و فعال‌ تمام‌ كاركنان‌ و دانش‌آموزان‌ در مدارس‌ پیدا كرد و ازایده‌ها و ابتكارات‌ آنان‌ در حل‌ مسائل‌ و اجرای‌ اهداف‌ آموزش‌ و پرورش‌ استفاده‌ نمود. دلایل‌فراوانی‌ دال‌ بر اجتناب‌ ناپذیربودن‌ مشاركت‌ همگان‌ وجود دارد كه‌ در این‌ مقاله‌ به‌تعدادی‌ ازآنها اشاره‌ شده‌ است‌. آثار و قواعد مشاركت‌ همگانی‌ در مدرسه‌ بسیار زیاد بوده‌ كه‌ خلاصه‌واردر مقاله‌ ذكر گردیده‌ است‌. جهت‌ كیفیت‌بخشی‌ مدرسه‌ باید موانع‌ مشاركت‌ در مدرسه‌ راشناسایی‌ و نابود كرد كه‌ خلاصه‌وار به‌آنها اشاره‌ گردیده‌ است‌.

بهترین‌ زمینه‌های‌ مشاركت‌ همگانی‌ برای‌ ارتقای‌ مستمر كیفیت‌ مدرسه‌، شوراهامی‌باشند كه‌ از نظر آموزش‌ و پرورش‌ قانونی‌ بوده‌ و محل‌ اتخاذ تصمیم‌های‌ گروهی‌ است‌ وعاملی‌ می‌باشد برای‌ انجام‌ هرچه‌ بهتر امور مدارس‌ به‌صورت‌ مشاركتی‌ كه‌ در مقاله‌ی‌ شورای‌منطقه‌، مدرسه‌، معلمان‌، دانش‌آموزان‌ و انجمن‌ اولیا و مربیان‌ معرفی‌ گردیده‌ است‌ و ضمن‌بیان‌ نقش‌ هر یك‌ از آنها در ارتقای‌ مستمر كیفیت‌ مدرسه‌ به‌تشریفاتی‌ بودن‌ آنها در حال‌حاضر اشاره‌ شده‌ و راهكارهایی‌ برای‌ فعال‌ نمودن‌ شوراها عنوان‌ شده‌ است‌. ذكر این‌ نكته‌ضروری‌ است‌ كه‌ در تهیه‌ی‌ مقاله‌ علاوه‌ بر استفاده‌ از تجربه‌ 20 سال‌ مدیریت‌ خودم‌ كه‌ اثرات‌مشاركت‌ همگانی‌ را به‌وضوح‌ دیده‌ام‌، حداقل‌ از ده‌ مأخذ نیز استفاده‌ گردیده‌ است‌ كه‌ در پایان‌مقاله‌ معرفی‌ شده‌ است‌.

 

نقش‌ مشاركت‌ همگانی‌ در ارتقای‌ مستمر كیفیت‌ مدرسه:

مقدمه‌‌::

مدیران‌ امروز مانند گذشته‌ نمی‌توانند در تمام‌ زمینه‌ها برای‌ مردم‌ الگو باشند زیرابا یك‌ جامعه‌ی‌ نیازمند به‌مشاركت‌ و متنوع‌ سر و كار دارند و عملا غیرممكن‌ است‌ كه‌یك‌ فرد تمام‌ صفات‌ برجسته‌ و عالی‌ را دارا باشد. امروزه‌ مدیریت‌ در سطح‌ ملی‌،محلی‌ یا سازمانی‌ بیشتر از همكاری‌ گروهی‌ بهره‌ می‌برد زیرا تعدد تصمیم‌ها وپیچیدگی‌ و ارتباط مسایل‌ با یكدیگر از یك‌ سو و لزوم‌ هماهنگی‌ و تناسب‌ برنامه‌ریزی‌باموقعیت‌های‌ درون‌ سازمانی‌ و برون‌ سازمانی‌ از طرف‌ دیگر موجب‌ شده‌ تا یك‌ مدیردر آن‌ واحد درباره‌ی‌ مسائل‌ زیادی‌ تصمیم‌ بگیرد و به‌همین‌ خاطر نظام‌ تصمیم‌گیری‌در سازمان‌هایی‌ كه‌ به‌شیوه‌ی‌ سنتی‌ عمل‌ می‌كنند در حال‌ فروپاشی‌ است‌(39).

 

تعریف‌ مشاركت‌ همگانی‌ در مدارس‌:

مدیریت‌ مشاركتی‌ در آموزش‌ یكی‌ از كاركردهای‌ ‌نسبتا"‌ جدید است‌ كه‌می‌كوشد با تكیه‌ بر اهمیت‌ سرمایه‌ی‌ انسانی‌ راهكارهایی‌ برای‌ حضور مؤثر و فعال‌تمام‌ كاركنان‌ و دانش‌آموزان‌ و اولیای‌ آنان‌ در مدارس‌ بیابد و می‌خواهد از ایده‌ها وابتكارات‌ آنان‌ در حل‌ مسائل‌ و اجرای‌ اهداف‌ آموزش‌ و پرورش‌ استفاده‌ نماید.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نقد ادبی 15 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:36
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

نقد ادبی در دوره ما ضعیف و بیمار گونه است . آئین روزنامه نویسی رنگی از سبکسری و شتابزدگی بدان بخشیده است. حتی ،پاره ای از واقفان اهل نظر نیز در روزگار ما گمان دارند که در نقادی آنچه بیش از هر چیز ، مایه کار منتقدست ،دلیریست و آنجا که اهل نظر را چنین گمان افتد آن گزافه گویان و لاف زنان که گستاخی و بی شرمی را مایه دلیری می شمارند ،پیداست که از این پندار چه مایه بهره خواهند برد و کدام دلیر گستاخی هست که در نفس خود آن قوت نبیند که بی هیچ بیم و هراسی دعوی دانش و مروت بکند. عجب آن است که امروز در همه کاری تخصصی و تبحری را لازم می شمارند و هیچ کاری نیست که کس در آن بی هیچ صلاحیت به دعوی برخیزد. شاعری جز طبع روان،ذوق آفریننده میخواهد؛و نویسندگی مایه فراوان. آنکه سر پزشکی دارد،بی وقوفی دست به درمان نمی زند و آنکس که می خواهد به معماری دست بیازد قواعد و رموز آن را بدرست می آموزد.

انتقاد را حربه عاجزان نام نهاده اند و جایی که منتقد در آنچه از آن سخن می گوید شناسا و دانا نیست بی شک این نام بر کار او سزاست. زیرا وقتی منتقد در آنچه از آن سخن می گوید خبرت و بصیرت ندارد، جز رشک و بدسگالی برای او چه محرک دیگر می توان شناخت؟ درست است که منتقد باید بر آنچه از عیب و زشتی در یک اثر هست انگشت نهد و نیک و بد را باید از یکدیگر باز شناسد لیکن  منتقد راستین آن نیست که در نظر اول زشتیها و ناراستیها را تمیز دهد; منتقد واقعی آن است که نیکیها را نیز کشف کند و زیباییها را بدرست ادراک نماید و این کار البته ذوق همت می خواهد و تنها با دلیری و بیشرمی این کار بر نمی آید و همه پریشانی و بی سامانی که در کار نقد ادبی در روزگار ما هست از همین جاست.

 

 

چون نقادی بیک تعبیر لازمه اش قضاوت دربارهآثارادبی است ،و قضاوت درباره آثار ادبی هم بستگی دارد به معرفت و شناخت درست و واقعی آن آثار،ناچار باید اصول و موازینی هم در کار باشد تا این داوری و قضاوت امکان بیابد. اما این موازین و اصول را به آسانی نمی توان به دست آورد و بر آنچه بدست میتوان آورد نیز اعتماد قطعی و کلی نمی توان کرد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

درباره نقد ادبی (آموزشی)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:35
جمشید راد
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل357 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشگفتار

ادبیات هر قومی یكی از اركان عمده‌ی فرهنگ آن قوم است. ادبیات نیز بدون نقد و ارزیابی پیشرفت لازم را نمی‌كند و چنانكه باید راه تكامل را نمی‌پیماید و چه بسا دچار سكون و ركود و توقف می‌شود، زیرا وقتی سخنوران و شاعران و نویسندگان ملتی از راه و رسم ابداع و ابتكار بازماندند و از نقد و سنجش بی‌خبر باشند، یا در سراشیب افراط می‌افتند یا در پرتگاه تفریط و یا به تقلید آثار دیگران می‌پردازند و یا به نوآوری‌های پوچ و بی‌ارزش دست می‌زنند. ملكی كه ادب و هنر و پویایی داشته‌اند از نقدی پویا و بارور برخودار بوده‌اند و چه بسا نوآوری‌های هنری و ادبی كه حاصل موشكافی‌ها و راهنمایی‌های هنرشناسان و سخن‌سنجان بوده است. بنابراین نقد و نقادی در عرصه‌ی ادبیات و نوشته‌های مختلف تاثیر بسزایی بر نویسنده و شاعر دارد تا سبب اعتلاء و ترقی نویسنده در كارش گردد و سبب پیشرفت جامعه شود.


نقد ادبی

نقد ادبی كه از آن می‌توان به سخن و سخن‌شناسی تعبیر كرد، عبارت است از شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و شرح و تفسیر آن به نحوی كه معلوم می‌شود نیك و بد آن آثار چیست و منشاء آنها كدام است.

در زمان ما، غایت و فایده نقد ادبی به این نكته هم نظری دارد كه قواعد و اصول یا علل و اسبابی را نیز كه سبب شده است، اثری درجه قبول یابد و یا داغ رد بر پیشانی آن نهاده شود، تا حدی كه ممكن و میسر باشد، تحقیق بنماید. بنابراین واجب است كه نقد ادبی، تا جایی كه ممكن است، از امور جزئی به احكام كلی نیز توجه كند.

از اینجاست كه برای نقد ادبی، مفهومی وسیعتر و تعریفی جامعتر قائل شده‌اند و آن را شناخت آثار ادبی از روی بصیرت گفته‌اند[1].

آثار ادبی چیست؟

حقیقت این است كه آن مفهوم و معنایی كه به سبب فقدان لفظ مناسب دیگر، از آن به لفظ «ادب» تعبیر می‌كنند، عبارت است از مجموعه آثار مكتوبی كه بلندترین و بهترین افكار و خیال‌ها را در عالیترین و بهترین صورت‌ها تعبیر كرده باشد و البته به اقتضای احوال و طبایع اقوام و افراد و هم به سبب مقتضیات و مناسبات سیاسی و اجتماعی، فنون و انواع مختلفی از این گونه آثار بوجود آمده است[2].

اما نقد و نقادی كه عبارت است از سنجش و ارزیابی و حكم و داوری درباره امور، البته اختصاص به ادبیات ندارد. در سایر امور نیز بسا كه مورد حاجت و ضرورت واقع می‌شود، چنانچه در فلسفه و تاریخ و انساب و لغت نیز نقد و نقادی است. فیلسوف در باب ارزش و اعتبار معرفت نقادی می‌كند[3].

در هرحال، نقد و نقادی كه عبارت است از شناخت نیك و بد و تمیز بین سره و ناسره، در همه فنون هنر و در بسیاری از شاخه علوم و معارف بشری است و اختصاص به آثار ادبی ندارد. بنابراین نقد آثار ادبی، این مزیت را بر نقد سایر فنون هنر دارد كه به یك تعبیر، از همه آنها مفیدتر و روشن‌تر است[4].

به هرحال، نقاد آثار ادبی كارش عبارت از این است كه بین نویسنده اثر ادبی با خواننده عادی واسطه بشود و لطائف و دقایقی را كه در آثار ادبی است و عامه مردم را اگر كسی توجه ندهد، بسا كه از آن غافل و بی‌نصیب بماند، معلوم كند و آنها را بدان لطائف و بدایع متوجه نماید و اگر هم معایب و نقایصی در آن آثار است كه عامه مردم اكثر ملتفت آنها نیستند و به همین جهت راجع به آن آثار بیهوده در خوشبینی مبالغه می‌كنند، آن معایب و نقایص را نیز آشكار بنماید و از پرده بیرون اندازد تا قیمت حقیقی و بهای واقعی هر یك از آثار ادبی معلوم و معین باشد[5].

باری، چون نقادی به یك تعبیر لازمه‌اش قضاوت درباره آثار ادبی است و قضاوت درباره آثار ادبی هم بستگی دارد، به معرفت و شناخت درست و واقعی آن آثار، ناچار باید اصول و موازینی هم در كار باشد تا این داوری و قضاوت امكان بیابد، ‌اما این موازین و اصول را به آسانی نمی‌توان بدست آورد و بر آنچه به دست می‌توان آورد، نیز اعتماد قطعی و كلی نمی‌توان كرد. سبب این امر نیز این است كه هیچ منتقدی از حب و بغض و میل و هوی به كلی خالی و بركنار نیست. از این رو، بسا كه گزافه‌گویی و تعصب به خرج دهد و نیك و بد را به میزان دیگر بسنجد، چنانكه اگر خود شاعر و ادیب سخن آفرین است، طریقه و شیوه خود را بر شیوه‌ها و طریقه‌های دیگر ترجیح بدهد و اگر خود ادیب و شاعر سخن‌آفرین نیست، بسا كه آن شور و شوق و جذبه و الهام را كه در سخن شاعر و نویسنده است، ادراك نكند و ارج و بهای واقعی نبوغ و قریحه خلاق معانی را ناچیز و اندك بشمارد[6].

اما كسانی كه انتقاد را بدینگونه خوارمایه پنداشته‌اند، از اهمیت آن غافل بوده‌اند. در واقع نقد ادبی جز بحث و تحقیق درباره اوصاف و ارزش آثار منظوم و منثور چیزی نیست و از این قرار می‌توان آن را «شناساندن لطائف آثار ذوقی» شمرد[7].

در این صورت، نقد ادبی، برخلاف آنچه در وادی امر به ذهن بعضی متبادر می‌شود با آنكه در بعضی موارد با عیب‌جویی همراه می‌باشد،


[1] . نقد ادبی، دكتر عبدالحسن زرین‌كوب، جلد اول. ص 5

[2] . همان، ص 6

[3] همان. ص 9

[4] . نقد ادبی، دكتر عبدالحسن زرین‌كوب، جلد اول ، ص10

[5] . همان، ص11

[6] . همان. ص 14

[7] . نقد ادبی، دكتر عبدالحسن زرین‌كوب، جلد اول ، ص14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir