تحقیق تکلیف شب (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:20
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات28
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب 

مقدمه

بیان مسأله

تكلیف شب

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل

متغیر تابع (وابسته)

متغیر تعدیل گر

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تكلیف شب

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

تكلیف به روش سنتی

تكلیف به روش فعال

پیشرفت تحصیلی

تعریف مفهومی

فرضیه های تحقیق

قوانین یادگیری از نظر روانشناسان

قانون آمادگی

قانون نتیجه یا اثر

قانون تمرین و تكرار

تاثیر تكلیف در یادگیری

آیا تكلیف شب یك ضرورت تربیتی است

تمرین

شركت فعال

رشد تخصصی

روابط متقابل شاگرد با والدین

خط مشی مقررات

روابط عمومی

تنبیه

ملاك های تعیین تكلیف

تناسب نوع تكلیف با نوع درس

جایگاه تكلیف

تصحیح تكالیف

تشریح اهداف تكلیف

فواید و مضرات تكلیف

اهداف تكلیف

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

 

مقدمه:

   تكلیف همواره به عنوان یكی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی كه از یادگیری وجود داشته، شكل و نوع تكلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت كه یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی كه از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یكی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است كه در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد كسب شده نسبت داد.»[1]

 


[1]- تكلیف شب از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت، معارف آموزشی اداره كل سال 1372

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تـــعـلق در شعر خداوندگار سخن و معانی ملک الکلام حضرت بیدل 23 ص (آموزشی)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:19
جمشید راد
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تقدیم: به دو آزاده مرد خرد و فرهنگ که اندیشه هاشان همیشه (ازآنچه رنگ تعلق پذیردآزاد است) و بوده، به ترتیب الفبا دکتر اکرم عثمان و استاد لطیف ناظمی.

تـــعـلق در شعر خداوندگار سخن و معانی ملک الکلام حضرت بیدل

سلیمان راوش

اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل بدون شک چونان نردبان زرینه پله یی بسوی معراج بیان و معانی، کوه پیکرانه از سدة دوازدهم تا به امروزبر بلندای مفرغین شعر و ادب فرازینه است. در وصف بیدل اگر از پنجره اندیشة کشنچند اخلاص آبادی سر بدر آوریم او حضرت بیدل را در ستاوند بالا نشینان سخن و معانی چنین می ستاید: بربام اخضر این نه رواق سپهر، کوس ملک الکلامی بنام نامی او صدا می دهد، و قدسیان بالایی عرش نوبت مسلمی به اسم گرامی آن سخن آفرین می زنند، سالک شاهراهحقیقت و دانایی پرده بر انداز حجله نشینانمعانی، چهره گشای شاهدان مضامین نهانی، پیشوای اهل تجرید و سرحلقه ی اهل دید بود. در وصف ذات مجمع الکمالاتش هرچه نویسم کم است. دهلی به یمن قدوم میمنت لزوم آن بی پرده بحر طریقت حکم بسطام داشت.(١)

با تکیه به کلام این ستاینده حقیقت، بی تردید می توان اشعار بیدل را مجموعهء از معرفت علم الیقین وعلم الادب واشراق و عرفان دانست، که گنجینه این اشراق و عرفان جدا از مجاهل مذهبی زیر نام اشراق و عرفان میباشد. زیرا که در مجاهل متشرعین و مذهبیون هرگز پوینده را راه به مقصود میسر نگردد، از بس کژ راهه یی معنی و درزیگری الفاظ در قامت های مجهول مقاصد.

در حالیکه اگر بر خرگاه سبز اشعار بیدل خردمندانه پروینه های خرد را به پویندگی بر نشینیم درخشش های مقولات و مفاهیم اشراق و عرفان وروانبینی و فلسفهء هستی و آزموزه های امروزین را آفتابینه باز خواهیم یافت.

در دستگاه اندیشة بیدل تفسیر و تفهیم مفاهیم ومقولات مهم فلسفی و اجتماعی و فرهنگی در کالبد بیان شعری از پالایش و بالندگی خاصی برخوردار است، که یکی از ویژگی های بیان مفاهیم و مقولات در شعر حضرت بیدل آن است که کاربرد آن به هیچوجه ارجناکی جوهر شعری را خدشه دار ننموده است، و این ویژگی ناشی از آنست که زمینه های بیان مفاهیم و مقولات فلسفی و اجتماعی در اشعار بیدل متکی بر استدلال عاطفی های شفاف ولطیف شاعرانه پیوند دارد. که همین تبیین منطقی مفاهیم و مقولات در پیوند تنگاتنگ با عاطفه ها تنها چیزیست که بیدل را بر پله بالاتر از سایر بالا نشینان ستاوند شعر جای میدهد. زیرا در بسیاری از اشعارصاحب کمالان شعر اگر برخی از مفاهیم و مقولات فلسفی واجتماعی هرچند بازنده ترین بافت ها هم تصویر شده باشد، کمتر می توان یافت که جلای صدف شعری آن تیرگی نپذیرفته باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق تعریف یادگیری (جزوه)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:19
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل33 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تعریف یادگیری

یادگیری عبارت است از فرایند تغییرات نسبتاً پایدار بالقوه فرد بر اثر تجربه. در تعریف فوق مفاهیمی وجود دارد كه برای درك بهتر آنها را تحلیل می‌كنیم.

1. مفهوم فرایند: یادگیری فرایند است چون بر اثر تعامل دائم فرد با محیط، همیشه و در همه جا به طور پیوسته و مستمر صورت می‌گیرد.

 

2. مفهوم تغییر: یادگیری نوعی تغییر است كه در فرایند تجربه اتفاق می‌افتد. بنابراین تغییرات ناشی از رشد و بلوغ یا استفاده از دارو یادگیری محسوب نمی‌شود.

 

3. مفهوم نسبتاً پایدار: تغییرات حاصل از یادگیری نسبتاً پایدار می‌باشند و رفتار موردی، لحظه‌ای و تصادفی یادگیری محسوب نمی‌شوند.

 

4. مفهوم رفتار بالقوه: كاربرد رفتار بالقوه دلیل تفاوت بین مفهوم یادگیری و عملكرد است. به عبارتی یادگیری تغییراتی است كه در ساخت ذهنی ایجاد می‌شود.

 

5. مفهوم تجربه: یعنی تنها آن دسته از تغییرات رفتار را می‌توان یادگیری نامید كه محصول تجربه، یعنی تأثیر متقابل فرد و محیط در یكدیگر باشد.

 

عوامل مؤثر در یادگیری (قوانین یادگیری)

1. قانون آمادگی: به موجب این قانون یادگیرنده باید از نظر جسمی، عاطفی، ذهنی، عقلی به اندازه كافی رشد كرده باشد تا بتواند آموختنی‌های معینی را فرا گیرد. مثلاً آموزش رنگ‌ها قبل از چهار سالگی برای كودك دشوار است.

 

2. قانون اثر: انسانها میل دارند تجاربی كه مطلوب و رضایتبخش هستند بپذیرند و تكرار كنند و از آنهایی كه اثر ناخوشایند دارند اجتناب كنند. بنابراین در امر آموزش، معلم باید دانش‌آموزان را یاری دهد تا از هر فعالیت یادگیری، نوعی رضایت شخصی احساس كنند و درسها را با میل و رغبت یاد بگیرند.

 

3. قانون تمرین: به موجب این قانون، تكرار و تمرین در یادگیری و دوام آن تأثیر فراوان دارد. زیرا هر قدر انجام عملی بیشتر تكرار شود آن عمل زودتر به صورت مهارت و عادت درمی‌آید.

 

4. قانون تقدم: معمولاً نخستین خاطرات كلاس درس بیشتر در ذهن باقی می‌ماند. بنابراین نخستین روز تشكیل كلاس باید رفتار و برخورد معلم با دانش‌آموز صحیح و منطقی باشد.

 

5. انون شدت: یك واقعه مهیج و جذاب، بیشتر از واقعه‌ای عامل و كسل كننده در ذهن باقی می‌ماند بنابراین معلم می‌تواند با آوردن مثال‌ها و نمونه‌های زنده و با استفاده از فناوری آموزش و به فعالیت واداشتن دانش‌آموزان، حالتی پرتحرك و جذاب در كلاس ایجاد كند.

6. قانون عدم كاربرد: مهارت و دانشی كه به كار گرفته نشود، به تدریج و به میزان زیادی فراموش خواهد شد. بنابراین معلم باید شرایطی را تدارك ببیند تا دانش‌آموزان آموخته‌های خود را به كار بگیرند.

 

 

موانع یادگیری

1. كسل كنندگی                       2. پیچیدگی                        3. آزردگی

4. ترس از شكست                    5. نگرانی از مسخره شدن       6. آموزش بیش از اندازه

7. عدم تمركز حواس                 8. تنبلی                                       9. نقص بدنی

10. كندذهنی

 

شرایط مؤثر در یادگیری

ü      انگیزه یادگیری

ü      آگاهی از ناكافی بودن دانش و مهارت‌های كنونی

ü      داشتن تصور روشن از دانش و مهارت‌هایی كه باید كسب شود.

ü      داشتن فرصت كافی برای تكرار

ü      آگاهی از پیشرفت

ü      داشتن وسایل و منابع مناسب برای یادگیری

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ترقی در عصر كنونی 53 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:19
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات53
حجم فایل47 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ترقی خواهی

در

عصر كنونی

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار……………….……………………………………………………………………4 

 

سرآغاز….………………………………………………………………………………………..5 

 

افكا ر روشفكران  ایران و تطور انقلاب اسلامى……………………..9

 

گروه بندیهای سیاسی و مفاهیم ترقی خواهی…….………………16 

 

ترقی و پیشرفت در عرصه اعتقادات………………………………………21

 

صوفیگری اسلامی و اندیشه ترقی….………………………………………26

 

آینده نگری مدرن..………………………………………………………………….33

 

تمدن نوین و جنبش عصر جدید……………………………………………..47

 

پیشگفتار

 

متن اولیه این رساله را در سال 1984 نوشتم،  و از 20 نوامبر 1987 تا  8 ژانویه 1988 در هفته نامه ایران تایمز واشنگتن چاپ شد.  اگر من این رساله را امروز مینوشتم، بیشتر آنرا به همینگونه كه هست مینوشتم، بغیر از بخش آخر.

در قسمت آخر،  درباره جنبش تمدن جدید، من در آنزمان نوشته بودم كه در نفی جامعه صنعتی امروز، اكثر آنها كه خود را جنبش عصر جدید مینامند، در یك واپس گرائی، بسوی دیدگاه های ماقبل صنعتی، به عقب میروند، نظیر اكثر شركت كنندگان در انقلاب 1357 ایران،  بجای آنكه بسوی جامعه قراصنعتی آینده  به پیش بروند.  جنبش عصر جدید، در مقایسه با آینده نگری، بیشتر و بیشتر از علم دور شده است.

امروزه آینده نگرها،  اساسأ كوشش های خود برای درك تغییرات عصر ما را ادامه داده و بجلو میروند، در صورتیكه آنهائی كه در جنش عصر جدید هستند، همانگونه كه 20 سال پیش در این رساله نوشتم،  بیشتر و بیشتر بسوی خرافات و دیدگاه های عقب مانده میروند.

طرفداران جنبش عصر جدید،  من را به یاد جلال آل احمد در ایران میاندازند، كه در مخالفتش با غرب گرائی، به دیدگاه نفی ترقی و صنعتی شدن رسید، و بازگشت به جامعه كشاورزی ماقبل صنعتی را،  ترویج میكرد.

در مقایسه، آینده نگرها ، نظیر متفكرین رنسانس و قرن نوزدهم، كه در یك تحول نوین تمدن بشر قرار داشتند، به جلو نظر داشته، و سعی در درك ابعاد جامعه فراصنعتی دارند، و طلوع مشابه عصر نوینی در قرن بیست و یكم را مطرح میكنند، نظیر آنجه من در مقاله ابزار هوشمند ذكر كرده ام.

لطفأ به كتاب های بسیار زیادی كه آینده نگرها در عرصه های مختلف،  راجع به تغییرات مربوط به این تحول تاریخی نگاشته اند در لیست كتاب انجمن جهان آینده و نیز در لیست كتاب ایرانسكوپ  توجه كنید.

همانگونه كه میتوان دید، در سطح جهانی، نظیر ایران، تغییر گلوبال بسوی جامعه فراصنعتی، همراه با بوجود آمدن متفكرینی بوده است كه برای یافتن پاسخ به مسائل تحول عصر ما، به پیش  نظر دارند، و در عین حال كسانی هم هستند كه قادر نیستند با بغرنجی های این تحول عظیم پایه ای دست و پنجه نرم كنند، و بازگشت به واپس گراترین خرافات ماقبل صنعتی گذشته را،  برای آسوده كردن خود از ارائه راه حل برای معضلات جهان كنونی،  ترویج میكنند.

به امید جمهوری آینده نگر، فدرال، دموكراتیك، و سكولار در ایران

 

 

 

ترقی خواهی در عصر كنونی (سرآغاز)

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی 42 ص (آموزشی)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:19
جمشید راد
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات42
حجم فایل43 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

درس : اول

خانواده هاشمی

1- معرفی درس : این درس اولین درس کتاب است . متن درس در 2 صفحه ارائه شده است. در صفحه ی اول قسمت بالا تصویری از خانواده ی هاشمی و در صفحه دوم پایین صفحه تصویری از نحوه ی کار کردن اعضای خانواده هاشمی آمده است. در صفحه ی سوم نیز 4 پوشش و 4 فعالیت در کلاس آورده شده است.

2- هدف های آموزشی : 1- آشنایی با اعضای خانواده هاشمی – آشنایی دانش آموزان با کلمه ی همکاری و همیاری و نحوه ی کمک به یکدیگر. آشنایی با دانش آموزان با احترام گذاشتن به بزرگ ترها – ایجاد علاقه و محبت بین اعضای خانواده.

3- روش تدریس : بارش فکری با استفاده از کلمه ی خانواده – داستان گویی – ایفای نقش – پرسش و پاسخ

4- تحلیل محتوا : این درس و اکثر دروس درس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی غیر فعال است که برای فعال کردن درس می توان با استفاده از بارش فکری و پرسش و پاسخ از خود دانش آموزان و همچنین با استفاده از روش داستان گویی و بازی نمایش توسط دانش آموزان این درس را ارائه کرد و به صورت فعال در آورد.

برای فعال کردن تصویر صفحه دوم می توان با استفاده از فعالیت در کلاس شمار2 آن را به صورت فعال در آورد و یا با بزرگ کردن تصویر صفحه ی اول و چسباندن

به تابلوی کلاس و توضیح خواستن از دانش آموزان و پرسش از آن به صورت فعال در آید.

5- محاسن و معایب این درس : تصاویر به صورت نقاشی است در صورتی که
می توان از عکس به جای آن استفاده کرد تا طبیعی تر به نظر آید و دانش آموزان آن را به بهتر قبول کنند.

 

درس : دوم

خبر مهم

1- معرفی درس : این درس دومین درس این کتاب است. متن درس در دو صفحه ارائه شده است . در صفحه اول قسمت بالا تصویری از آمدن آقای هاشمی به خانه و در صفحه دوم قسمت پایین 4 پرسش قرار دارد. 2 فعالیت در کلاس نیز در صفحه ی سوم قرار دارد.

2- هدف های آموزشی : آشنایی دانش آموزان با خانواده

آشنایی دانش آموزان با نحوه ی مسافرت کردن – آشنایی با مسائلی که قبل از مسافرت باید آنها را در نظر گرفت – آشنایی با فصل ها – وسایلی که در سفر همراه داریم.

3- روش تدریس : داستان گویی – ایفای نقش

4- تحلیل محتوا : طبق محاسبات ویلیام روی این درس غیر فعال است. متن درس را می توان با روش داستان گویی و نمایش به صورت فعال در آورد. با پرسش از تصویر کتاب و توجه دانش آموزان به آن ، تصویر را نیز به صورت فعال در آورد.

با دادن سؤالات واگرا و توجه دانش آموزان به نمایش اجرا شده در کلاس سؤالات فعال به وجود آورد. فعالیت در کلاس در سطح فعال D و C قرار دارد.

معایب و محاسن درس : تصویر درس از رنگ آمیزی جذاب برخورد نمی باشد. و متن درس غیر فعال است. و از محاسن درس ، مطالب درحد توانایی درک دانش آموزان می باشد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق تحلیل كلام (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:19
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات80
حجم فایل797 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

مطالعه زبان در سطوح مختلف ، همیشه محققان علوم مختلف از جمله فلسفه ، روانشناسی، مردم شناسی ، جامعه شناسی و بالاخص زبان شناسی را مجذوب خود كرده است .

بررسی ، شناخت و تبیین زبان بعنوان پدیده ای پیچیده ، زنده ، زایاو در حال تحول و چگونگی درك ویژگیهای این پدیده نیازمند رویكردی جزء نگر و ژرف كاوی در بن مایه های زایش ،شكل گیری و تولید واحدهای زبانی می باشد ضرورتی كه در گذر زمان كه با پیشرفت مداوم زبان شناسی و رشته های مرتبط بیش از پیش رخ می‌نماید.

در راستای این مطالعات و تحقیقات ، شاخه‌ها و رویكردهای مختلف زبان شناسی چون تحلیل كلام ومعناشناسی ، كاربرد شناسی ، تحلیل كلام انتقادی تبلور پیدا كرده است.

 

 


 

 

فصل اول :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلیات تحقیق

 

 


1-1 مقدمه

در این فصل به بیان ویژگی‌‌ها و اصول مورد نیاز یك تحقیق علمی از قبیل طرح مسئله و بیان سئولات تحقیق ، فرضیه‌ها ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، اهداف و كاربردهای آن ، روش شناسی و محدودیتهای تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

1-2 طرح مسئله و بیان سئوالات تحقیق:

همه محققان علاقه مند به بحث تحلیل كلام در جستجوی یافتن پاسخ به این سئوال هستند كه كلام یا متن چگونه تولیدوتحلیل می گردد؟

آیا موقعیت و جهان پیرامون متن است  كه معنی را تعیین می كند یا خود متن به تنهایی می‌تواند نمایانگر معنی باشد ؟

چه ویژگیهایی در تشكیل یك متن یا كلام لازم است ؟

در این میان تفاوت‌های كلامی ناشی از تفاوت‌ها فرهنگی ، اجتماعی و جغرافیایی موجود در گونه های زبانی و زبان‌های مختلف رخ می نماید . رساله حاضر در پی شناخت تفاوت‌های كلامی در دو جامعه‌ی‌زبانی ایرانی و غربی می باشد به منظور مشخص كردن چهار چوب موضوع مورد بررسی و اجتناب از گستردگی آن ، تفاوت‌های كلامی سیاست پیشگان و رجال سیاسی غربی و ایرانی حول محور قطعیت و عدم قطعیت در سخنرانی ها و گفتگوهای ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحقیق حاضر به لحاظ نظری با تكیه بر اصول و مبانی تحلیل كلام‌وتحلیل كلام انتقادی در صدد تبیین سئوالات زیر می باشد:

1.آیا وجوه مشترك ومتفاوتی در گفتمان‌های رجال سیاسی ایرانی و غربی از نظر قطعیت و عدم قطعیت دیده می شود؟

2.آیا در چهارچوب نظریه هالیدی مسئله قطعیت[1] و عدم قطعیت گفتمان ایرانی و غربی قابل تبیین است ؟

 

  1-3 فرضیه تحقیق:

1.گفتمان سیاسی حاكم بر دو جامعه زبانی ایرانی و غربی متفاوتند .

2.در چارچوب نظریه‌ی هالیدی مسئله‌ی قطعیت و عدم قطعیت در گفتگو های  سیاسی ایرانی و غربی به طور جامع قابل تبیین است

 

1-4  اهداف و كاربرد تحقیق:

این تحقیق اهداف و كاربردهای ذیل را دنبال می كند .

 

1-4- 1  اهداف

الف) بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل كلام انتقادی

ب) آشكار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی:

تحلیل گفتمان از زمان پیدایش همواره در صدد بوده است تا نشان دهد كه هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی طرف نیست بلكه به موقعیتی خاص وابسته است این امر ممكن است كاملا ناآگاهانه وغیر عامدانه باشد .

ج)ارائه  روشی جدید در مطالعه متون ، رسانه ها ، و گفتمان سیاسی.

1-4-2 كاربردهای تحقیق:

  الف) به دست دادن سازوكارهایی در جهت تشخیص متون مختلف از بعد تحلیل      

    كلام انتقادى

 


  1- Modality

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو ترانه تاریک 11 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:19
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو

 

 

 

 

(ترانه تاریک)

 

 

محمد علی طاهریان

 

 

تابستان 88

 

 

فهرست :

 

شعر ترانه تاریک ..................................... 3

 

پیش در آمد  ...........................................  5

 

تحلیل ساختاری شعر ................................  7

 

منابع و مآخذ ........................................  13  

 

 

 

 

 

 

  • ترانه تاریک

 

بر زمینه سربی صبح

 سوار

           خاموش ایستاده است

 و یال بلند اسبش در باد

                 پریشان می شود
 

خدایا خدایا

سواران نباید ایستاده باشند

هنگامی كه                              

           حادثه اخطار می شود. 

 ***

 

كنار پرچین سوخته

 دختر

           خاموش ایستاده است

 و دامن نازكش در باد

                    تكان می خورد

 

خدایا خدایا

دختران نباید خاموش بمانند!

هنگامی که مردان

          - نومید و خسته -

                         پیر می شوند !

 

 

پیش درآمد

نیما با طرح موضوع فرم در شعر امروز ، شعر را نه به عنوان پاره ای از اجزاء غیر مسؤول بلكه به مانند ساختمانی واحد تصور نمود كه اجزاء این ساختمان به نوعی ارتباط عرضی ، طولی و حتی تو در تو با هم دارند . بعد از نیما ، فرم و ساختمان شعر مورد توجه شاعران و منتقدین واقع شد و از زوایای مختلف مورد كنكاش و دقت نظر قرار گرفت . یدالله رؤیایی در اشعار و نوشته های خود به تكمیل موضوع مورد بحث همت گماشت . از دیدگاه رؤیایی ، شعر نظامی است كه اجزاء آن هدف واحدی را دنبال می كنند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تاریخ ایران یا تاریخ طبری 10 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:18
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایران یا تاریخ طبری

ما هرگز نخواهیم دانست که علت یا علل اصلی شکست های پیاپی ایرانیان در آن روزگار چه بوده است مگر روی آثار بجای مانده کارهای تحقیقاتی و کارشناسانه صورت بگیرد. برای چنین کاری قبل از هر چیز باید شرح نسبتا نزدیکتری از حوادث به واقعیت را از درون این آثار استخراج کرد

دارا گلستان

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق تاریخ ادبیات ایران (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:18
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات94
حجم فایل75 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری --> مقدمه

دولت ساسانی با شكستهای پیاپی سپاهیان ایران از لشگر اسلام در جنگهای ذات السلاسل(12هجری) وقادسیه(14 هجری) و جلولاء(16 هجری) و نهاوند(21 هجری) واژگون شد، و نفوذ مداوم مسلمین در داخله شاهنشاهی ایران تا ماوراءالنهر كه تا اواخر قرن اول هجری بطول انجامید، سبب استیلای حكومت اسلامی بر ایران گردید و ایرانیان برای قرونی محدود و معدود تحت سیطره عرب درآمدند.

از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری --> ادبیات پهلوی در سه قرن اول هجری


چنانكه میدانیم زبان رسمی و ادبی ایران در دوره ساسانی لهجه پهلوی جنوبی یا پهلوی پارسی بود. این لهجه در دربار و ادارات دولتی و حوزه روحانی زرتشتی چون یك زبان رسمی عمومی بكار میرفت و در همان حال زبان و ادب سریانی هم در كلیساهای نسطوری ایران كه در اواخر عهد ساسانی تا برخی از شهرهای ماوراءالنهر گسترده شده است، مورد استعمال داشت.
پیداست كه با حمله عرب و بر افتادن دولت ساسانیان برسمیت و عمومیت لهجه پهلوی لطمه‏ای سخت خورد لیكن بهیچ روی نمیتوان پایان حیات ادبی آن لهجه را مقارن با این حادثه بزرگ تاریخی دانست چه از این پس تا دیرگاه هنوز لهجه پهلوی در شمار لهجات زنده و دارای آثار متعدد پهلوی و تاریخی و دینی بوده و حتی باید گفت غالب كتبی كه اكنون بخط و لهجه پهلوی در دست داریم متعلق ببعد از دوره ساسانی است.

تا قسمتی از قرن سوم هجری كتابهای معتبری بخط و زبان پهلوی تألیف شده و تا حدود قرن پنجم هجری روایاتی راجع بآشنایی برخی از ایرانیان با ادبیات این لهجه در دست است و مثلاً منظومه ویس و رامین كه در اواسط قرن پنجم هجری بنظم درآمده مستقیماً از پهلوی بشعر فارسی ترجمه شده و حتی در قرن هفتم «زرتشت بهرام پژدو» ارداویرفنامه پهلوی را بنظم فارسی درآورد.
در سه چهار قرن اول هجری بسیاری از كتب پهلوی در مسائل مختلف از قبیل منطق، طب، تاریخ، نجوم، ریاضیات، داستانهای ملی، قصص و روایات و نظایر آنها بزبان عربی ترجمه شد و از آنجمله است: كلیله و دمنه، آیین نامه، خداینامه، زیج شهریار، ترجمه پهلوی منطق ارسطو، گاهنامه، ورزنامه و جز آنها.

در همین اوان كتبی مانند دینكرت، بندهشن، شایست نشایست،ارداویرافنامنه، گجستك ابالش، یوشت فریان، اندرز بزرگمهر بختكان، مادیگان شترنگ، شكند گمانیك و یچار و امثال آنها بزبان پهلوی نگاشته شد كه بسیاری مطالب مربوط بایران پیش از اسلام و آیین و روایات مزدیسنا و داستانهای ملی در آنها محفوظ مانده است. مؤلفان این كتب غالباً از روحانیون زرتشتی بوده و باین سبب از تاریخ و روایات ملی و دینی ایران قدیم اطلاعات كافی داشته‏اند. از این گذشته در تمام دیوانهای حكام عرب در عراق و ایران و ماوراءالنهر تا مدتی از خط و لهجه پهلوی استفاده میشده است.

با همه این احوال پیداست كه غلبه عرب و رواج زبان دینی و سیاسی عربی بتدریج از رواج و انتشار لهجه پهلوی میكاست تا آنجا كه پس از چند قرن فراموش شد و جای خود را بلهجات دیگر ایرانی داد.

خط پهلوی هم بر اثر صعوبت بسیار و نقص فراوان خود بسرعت فراموش گردید و بجای آن خط عربی معمول شد كه با همه نقصهایی كه برای فارسی زبانان داشت و با همه نارسایی بمراتب از خط

پهلوی آسانتر است.

بهمان نسبت كه لهجه پهلوی رسمیت و رواج خود را از دست میداد زبان عربی در مراكز سیاسی و دینی نفوذ می‏یافت و برخی از ایرانیان در فراگرفتن و تدوین قواعد آن كوشش میكردند اما هیچگاه زبان عربی مانند یك زبان عمومی در ایران رائج نبود و بهیچ روی بر لهجات عمومی و ادب ایرانی شكستی وارد نیاورد و عبارت دیگر از میان همه ملل مطیع عرب تنها ملتی كه زبان خود را نگاه داشت و از استقلال ادبی محروم نماند ملت ایرانست.

از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری --> نفوذ لغات عربی در لهجات ایرانی

پیداست كه این نفوذ سیاسی و دینی و همچنین مهاجرت برخی از قبایل عرب بداخله ایران و آمیزش با ایرانیان و عواملی از این قبیل باعث شد كه لغاتی از زبان عربی در لهجات ایرانی نفوذ كند. این نفوذ تا چند قرن اول هجری بكندی صورت میگرفت و بیشتر ببرخی از اصطلاحات دینی (مانند: زكوة، حج، قصاص...) واداری(مانند: حاكم، عامل، امیر، قاضی، خراج...) و دسته‏یی از لغات ساده كه گشایشی در زبان ایجاد میكرد یا بر مترادفات میافزود(مانند: غم، راحت، بل، اول، آخر...) منحصر بود و حتی ایرانیان پاره‏ای از اصطلاحات دینی و اداری عربی را ترجمه كردند مثلاً بجای «صلوة» معادل پارسی آن «نماز» و بجای «صوم» روزه بكار بردند.
در این میان بسیاری اصطلاحات اداری(دیوان، دفتر، وزیر...) و علمی(فرجار، هندسه، استوانه، جوارشنات، زیج، كدخداه...) و لغات عادی لهجات ایرانی بسرعت در زبان عربی نفوذ كرد و تقریباً بهمان نسبت كه لغات عربی در لهجات ایرانی وارد شد از كلمات ایرانی هم در زبان تازیان راه یافت.

باید بیاد داشت كه نفوذ زبان عربی بعد از قرن چهارم هجری و خصوصاً از قرن ششم و هفتم ببعد در لهجات ایرانی سرعت و شدت بیشتری یافت.
نخستین علت این امر اشتداد نفوذ دین اسلام است كه هر چه از عمر آن در ایران بیشتر گذشت نفوذ آن بیشتر شد و بهمان نسبت كه جریانهای دینی در این كشور فزونی یافت بر درجه محبوبیت متعلقات آن كه زبان عربی نیز یكی از آنهاست، افزوده شد.
دومین سبب نفوذ زبان عربی در لهجات عربی در لهجات ایرانی خاصه لهجه دری، تفنن و اظهار علم و ادب بسیاری از نویسندگانست از اواخر قرن پنجم به بعد.
جنبه علمی زبان تازی نیز كه در قرن دوم و سوم قوت یافت از علل نفوذ آن در زبان فارسی باید شمرده شد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت تاریخ ادبیات 3 (ادبیات)

شنبه 14 بهمن 1396
17:13
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات165
حجم فایل73 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

هدف كلی از درس تاریخ ادبیات 3 آشنایی دانشجو با ویژگی های

شعر و تحول آن  در عهد  صفوی، افشاریه، زندیه  و  قاجاریه و

گویندگان و نویسندگان مطرح این دوران است.

 

انتظار می رود كه دانشجو پس از مطالعه این درس بتواند  به

نحوی مستدل درباره تحول شعر در عهد  صفوی،افشاریه و..

بحث  كند  و  اطلاعاتی  نسبتا  مبسوط  درباره  گویندگان  و

نویسندگان مطرح این دوران ارائه دهد.

 

 

1-تنوع سبك ها 1:

-وجود شیوه های گوناگون سرایش شعر به دلیل گستردگی منطقه

جغرافیایی(طرز یا سبك شعر پیش از قرن دهم).

 

-رواج سبك هندی به عنوان سبك رایج شعری.

 

1-تنوع سبك ها 1:

-وجود شیوه های گوناگون سرایش شعر به دلیل گستردگی منطقه

جغرافیایی(طرز یا سبك شعر پیش از قرن دهم).

 

-رواج سبك هندی به عنوان سبك رایج شعری.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir