تحقیق آموزش بزرگسالان (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:07
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل293 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

مقدمه. 1 

وضعیت آموزش در آغاز قرن بیستم. 2 

افزایش تقاضا برای آموزش.... 2 

گستره برداشت ها 4

تعریف آموزش بزرگسالان. 4

تعریف مورد نظر ما 4

آموزش غیر رسمی.. 4

تعریف آموزش غیر رسمی.. 5

ویژگیهای آموزش غیر رسمی.. 5

آموزش مداوم. 6

تعریف آموزش مداوم. 6

آموزش مادام العمر (Life long Education) 6

سوادآموزی یا آموزش سواد. 7

برخی هدف‌های ویژه آموزش بزرگسالان. 8

آموزش بزرگسالان. 9

مفاهیم بزرگسالی.. 10

ویژگی‌های روان شناختی بزرگسالان. 12

ظرفیت یادگیری بزرگسالان. 12

نقش انگیزه در یادگیری بزرگسالان. 13

انگیزه و تصور فرد از خود. 13

عوامل مؤثر در تصور فرد از خود. 13

تاثیر دوگانه اضطراب و هیجان در یادگیری.. 14

عوامل فرهنگی و یادگیری بزرگسال. 14

توصیه‌های مهم. 14

روش‌های آموزش بزرگسالان. 14

روش ها از دیدگاه اول. 15

مفاهیم بی سوادی.. 15

روشهای آموزش بزرگسالان. 16

عوامل مؤثر در انتخاب روش ها 17

انتخاب و به كارگیری روش.... 17

روشهای مؤثر از جهت عملی.. 17

نحوه یافتن روش مناسب یاددهی - یادگیری.. 19

برنامه ریزی آموزش بزرگسالان. 19

برنامه ریزی آموزش بزرگسالان. 20

تفاوت برنامه ریزی آموزش بزرگسالان. 20

راهبردهای برنامه در آموزش بزرگسالان. 21

فلسفة آموزش بزرگسالان. 21

نتیجه گیری: 23

منابع و مواخذ: 24


مقدمه

مطالعه آموزش بزرگسالان مرتباً اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا آموزش حرفه‌ای مربیان بزرگسالان در بریتانیای كبیر و دیگر كشورها جهان روندی رو به افزایش دارد؛ اما تعداد معدودی از كنتاب‌های موجود دانشجویان را با زمینه‌ای گسترده‌تر از این موضوع آشنا می‌سازد.

تامین آموزش و پرورش برای بزرگسالان بدان سبب ضرورت دارد كه انسان‌ها و جامعه كنونی ما وضعیت خاصی دارد.

در جامعه ملاحظات متعددی وجود دارد كه باید به آن توجه كرد. از آن جمله می‌توان به تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی، منسوخ شدن دانش فنی بدان دلیل است كه اگر افراد با این دانش كار كنند، نمی‌توانند پیشرفت نمایند. افزایش اوقات فراغت و افزایش عده كسانی كه به سن كهنسالی می‌رسند و لزوم تلاش برای رسیدن به جامعه‌ای مردمی اشاره كرد.

افزون بر اینكه انان نیاز اساسی به یادگیری دارد، مادام العمر در حال یادگیری است و تامین آموزش و پرورش در تمام طول حیات او وسیله‌ای برای ارضای این نیاز اساسی است.

آموزش بزرگسالان را نباید یك آموش تجملی برای معدودی انسان استثنائی دانست. همچنین نمی‌توان آن را موضوعی تلقی كرد كه فقط زمان كوتاهی از اوایل جوانی انسان را شامل می‌شود، بلكه باید آن را یك ضرورت همیشگی ملی و یك بخش ناگسستنی از تمدن انسان دانست و به همین امری همگانی و مادام العمر است (اسمیت، 1999).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اضطراب و نگرانی وتاثیر آن در امتحانات دانش آموزان ابتدایی 32 ص (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:06
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات32
حجم فایل174 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان :

اضطراب و نگرانی  وتاثیر آن در امتحانات دانش آموزان ابتدایی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده پژوهش                                                                                     1

مقدمه                                                                                                               3

ضرورت  پژوهشی                                                                                            5

اهداف پژوهش                                                                                                            5

هدف اساسی در این پژوهش                                                                5

سوالات پژوهشی                                                                                  5

بیان مسئله                                                                                                         6

تعریف اصطلاحات                                                                                           7

واژه ها و اصطلاحات پژوهش                                                                 7

امتحان                                                                                                    7

اضطراب امتحان                                                                                      8

سیستم آموزشی                                                                                      8

یادگیری                                                                                                  8

امتحانات ثلث                                                                                         8

استرس                                                                                                    8

فراموشی                                                                                                                                 9

جامعه                                                                                                                                       9

رقابت                                                                                                                                       9

معدل                                                                                                                                        9

تمرکز حواس                                                                                                                       9

روش تدریس                                                                                                                       9

موفقیت                                                                                                                                   9

مبانی نظری و تئوریک                                                                                      9

تعریف اضطراب امتحان                                                                                    12

نقش اضطراب در کاهش توانایی فرد                                                               12

امتحان و اضطراب                                                                                            13

انواع اضطراب                                                                                                  14

عوامل موثر در ایجاد اضطراب                                                                          15

علائم و نشانه های اضطراب                                                                              15

علتهای اضطراب امتحان                                                                                   16

علتهای اضطراب پس از امتحان                                                                        17

راههای پیشگیری و کاهش اضطراب امتحان                                                     18

بررسی واقعی نحوه گذراندن امتحان                                                                 19

عدم موفقیت شخص در امتحان                                                                        21

راهکارهای مناسب برای کاهش اضطراب در دانش آموزان                              22

اصول کلی در درمان اضطراب                                                                         22

نتیجه گیری                                                                                                       24      

پیشنهادات                                                                                                        26

فهرست منابع                                                                                                    27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده پژوهش:

اضطراب یک ناراحتی دردناک ذهنی است و از ویژگیهای مهم آن ترس و ناراحتی است که راه فرار ندارد و اضطراب ناشی از این عوامل است.ولی تفاوتهای مشخصی با آن دارد.

اضطراب معلول تخیل است.این تحقیق به بررسی علل اضطراب و نگرانی در دانش آموزان می پردازد و نشان می دهد که بطور کلی انسان دوست ندارد رفتارش مورد آزمایش قرار گیرد به این دلیل در موقعیت آزمودن دچار اضطراب می شود.یکی از عوامل شکست امتحان ترس از عدم آشنایی دانش آموزان ،شرایط ،نحوه بر گزاری امتحان می باشد و عامل دیگر سخت گیری آموزگاران است.همچنین حضور معلم نا شناس موجب ترس
می شود و نیز توضیح های بعضی از والدین نیز میتواند با اضطراب رابطه مستقیم داشته باشد.هدف این تحقیق بررسی علل بوجود آمدن این اضطراب بر روی آزمون دهنده است.استرس و فشار و ترس از امتحان باعث ایجاد اضطراب در دانش آموزان
می شود.اضطراب امتحان یک نوع اشتغال زمینی است که با خود آگاهی مشخص می شود  این استرس باعث می شود که دانش آموزان نتوانند از توانایی های بالقوه خود استفاده کنند.

از آنجا که اضطراب یک موضوع روانی و درونی بر افراد جامعه است و همه در اجتماع با آن سر و کار دارند پس یک موضوع اجتماعی است.اضطراب بر روح و جان دانش آموزان اثر می گذارد و بازدهی کار را پایین می آورد.اضطراب امتحان با موفقیت دانش آموزان تداخل دارد از این رو اضطراب امتحان به عنوان یک پی آمد مهم استرس امتحانات وارد زندگی دانش آموزان می شود سیستم آموزشی ایران برای تصمیم گیری در مورد رده بندی تحصیلی دانش آموزان و قضاوت در مورد موفقیت آنان به نحو فزآینده ای بر امتحان تاکید دارد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اصول آموزش و یادگیری 30 ص (آموزشی)

شنبه 14 بهمن 1396
17:06
جمشید راد
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات30
حجم فایل314 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

 

 

•یادگیری •نگرشهای مختلف یادگیری •نظریه سازنده نگری در یادگیری •اصول نظریه سازنده نگری •روشهای تدریس •انگیزش و تعلیم و تربیت •انواع انگیزه •الگویی برای افزایش انگیزه •ویژگی های معلم •ویژگی های جو كلاس •ویژگی های روش آموزش •

 

 •هوش و خلاقیت •تعریف هوش •نگرشهای مختلف به هوش •تقسیم بندی هوش چندگانه •اصول آموزشی مرتبط با تقویت هوش •خلاقیت •انواع تفكر •خصوصیات افراد خلاق •آموزش و پرورش و خلاقیت •تغییرات اساسی نظام آموزشی جهت پرورش خلاقیت 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری 30 اسلاید (آموزشی)

شنبه 14 بهمن 1396
17:06
جمشید راد
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات30
حجم فایل309 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

 

 

•یادگیری •نگرشهای مختلف یادگیری •نظریه سازنده نگری در یادگیری •اصول نظریه سازنده نگری •روشهای تدریس •انگیزش و تعلیم و تربیت •انواع انگیزه •الگویی برای افزایش انگیزه •ویژگی های معلم •ویژگی های جو كلاس •ویژگی های روش آموزش •

 •هوش و خلاقیت •تعریف هوش •نگرشهای مختلف به هوش •تقسیم بندی هوش چندگانه •اصول آموزشی مرتبط با تقویت هوش •خلاقیت •انواع تفكر •خصوصیات افراد خلاق •آموزش و پرورش و خلاقیت •تغییرات اساسی نظام آموزشی جهت پرورش خلاقیت 

 

 

انسان تنها با تعدادی رفتار رفلكسی ساده متولد می شود و بیشتر آنچه كه انجام می دهد حاصل یادگیری است

 

یادگیری: ایجاد تغییرات پایدار در رفتار موجود زنده كه بر اثر تجربه حاصل شده است

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوی معنوی مولانا (ادبیات)

شنبه 14 بهمن 1396
17:06
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات45
حجم فایل76 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول

 

 1- مقدمه

2- نیاز احساس شده در مورد مسئله

3- هدف كلی و اهداف جزئی

4- روش انجام تحقیق

5- تعریف واژه‎ها

 

  

مقدمه:

در این نوشتار سعی بر آن است كه برخی از مفاهیم مشاوره و اصطلاحات رایج روزمرة مشاوره و هم‎چنین برخی از رویكردهای اصلی مشاوره با زبان شعر و از دیدگاه جلال‎الدین محمد بلخی ملقب به مولانا بیان می‎شود. بسیاری از آنچه كه امروز مشاوران و روانشناسان بیان می‎كنند هر كدام به نوعی در آثار مولانا تجلی پیدا كرده‎اند.

مثنوی مولوی دریایی است ژرف و بسیاری از نظریه‎ها و تكنیكها و مهارتهای مشاوره با زبان زیبای شعر در آن آورده شده است و ریشة بسیاری از نظریه‎های مشاوره و روان درمانی را مخصوصاً رویكردهای شناختی را می‎توان در مثنوی مولانا یافت. در این تحقیق پس از تعریف و ارائة مفاهیم و اصطلاحات رایج در مشاوره سعی شده است كه مصداقهای این مفاهیم در مثنوی معنوی یافته و با این اصطلاحات تطبیق داده شوند. در ارتباط با اهمیت مشاوره و فوائد آن در آثار مولانا و هم‎چنین خصوصیات یك مشاور اشعار و ابیات بسیاری آمده است كه در این تحقیق سعی شده به طور نسبتاً كاملی به تمامی آنها اشاره شود. باشد كه مورد قبول دوستداران رشتة مشاوره قرار گیرد.

نیاز احساس شده در مورد مسئله:

با توجه به اینكه بسیاری از علوم و معارف جدید چه در مشرق زمین و چه در مغرب زمین به نحوی در آثار مولانا تجلی پیدا كرده‎اند و در این زمینه تحقیقات و پژوهشهای نسبتاً وسیعی صورت گرفته است و كتابهای زیادی نیز به رشته تحریر درآمده‎اند ولی متأسفانه در مورد مسائل و مفاهیم مرتبط با روانشناسی و یا مشاوره در آثار مولانا تحقیقات و پژوهشهای كمتری صورت گرفته است و با توجه به این نكته كه در مثنوی مولوی نكات قابل توجه و قابل تأملی در مورد اهمیت و فوائد مشاوره، ضرورت مشاوره، خصوصیات مشاوره و همچنین برخی دیگر از مفاهیم رایج در مشاوره آورده شده است در این تحقیق سعی شده است تا این مطالب استخراج شده و به صورت نسبتاً منسجمی جمع‎آوری گردند. به امید اینكه در این زمینه تحقیقات گسترده‎تر و پردامنه‎تری صورت گیرد.

 

هدفی كلی:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق از زبان مادری تا زبان بین‌المللی (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:06
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

از زبان مادری  تا  زبان بین‌المللی

 

مقدمه

شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراق‌آمیز به‌نظر برسد که بسیاری از انسان‌های جهان برای رفع احتیاجات روزمره‌ی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:

زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آن‌را فرا می‌گیرد.

v   زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز می‌گردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.

v   زبان مذهبی، که شخص به‌خاطر درک هرچه دقیق‌تر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.

v   زبان منطقه‌ای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راه‌گشا خواهد بود.

زبان بین‌المللی، که باید وسیله‌ای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.

از بین این پنج مجموعه‌ی زبانی متفاوت، زبان‌های مادری و بین‌المللی مورد کم توجهی واقع شده‌اند.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق ارزش ادبی نهج البلاغه 23 ص (ادبیات)

شنبه 14 بهمن 1396
17:05
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل71 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ارزش ادبی نهج البلاغه

این مجموعه نفیس و زیبا به نام " نهج البلاغه " كه اكنون در دست ما است و روزگار از كهنه كردن آن ناتوان است و گذشت زمان و ظهور افكار و اندیشه‏های نوتر و روشن‏تر مرتبا بر ارزش آن افزوده است ، منتخبی از "  خطابه‏ها " و " دعاها " و " وصایا " و " نامه‏ها " و " جمله‏های‏ كوتاه " مولای متقیان علی ( ع ) است كه بوسیله سید شریف بزرگوار " رضی‏  " رضوان الله علیه در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است . آنچه تردید ناپذیر است اینست كه علی ( ع ) چون مرد سخن بوده است ،
خطابه‏های فراوان انشاء كرده ، و همچنین به تناسبهای مختلف جمله‏های‏ حكیمانه كوتاه فراوان از او شنیده شده است ، همچنانكه نامه‏های فراوان‏ مخصوصا در زمان خلافت نوشته است ، و مردم مسلمان علاقه و عنایت خاصی به‏ حفظ و ضبط آنها داشته‏اند . " مسعودی " كه تقریبا صد سال پیش از سید رضی می‏زیسته است( اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری ) در جلد دوم مروج الذهب تحت عنوان "
فی ذكر لمع من كلامه و اخباره و زهده " می‏گوید : " آنچه مردم از خطابه‏های علی در مقامات مختلف حفظ كرده‏اند ( 1 ) بالغ بر چهارصد و هشتاد و اندی می‏شود ، علی ( ع ) آن خطابه‏ها را بالبدیهه‏ و بدون یادداشت و پیشنویس انشاء می‏كرد ، و مردم هم الفاظ آنرا می‏گرفتند و هم عملا از آن بهره‏مند می‏شدند " .
گواهی دانشمند خبیر و متتبعی مانند مسعودی می‏رساند كه خطابه‏های علی چه‏ قدر فراوان بوده است ، در نهج البلاغه تنها 239 قسمت به نام خطبه نقل‏ شده است ، در صورتیكه مسعودی چهارصد و هشتاد و اندی آمار می‏دهد و به‏ علاوه اهتمام و شیفتگی طبقات مختلف را بر حفظ و ضبط سخنان مولی می‏رساند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ادبیات داستان ی23 ص (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:05
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل43 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ســرآغــــاز

روی آوری به ادبیات جدید، به تقریب جدید از اوایل مشروطیت در ایران آغاز شده است ، با
 كتاب‌هایی نظیر«سیاحت نامه ابراهیم بیك» زین‌العابدین مراغه‌ای و«مسالك المُحسنین» میرزا عبدالرحیم طالبوف كه در واقع داستان به صورت معمول و شناخته شده امروز نبود بلكه داستان-مقاله یا مقاله‌ای رمان‌گونه بود كه به قصد انتقاد از اوضاع اداری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روزگار نوشته شده بود.

خواندن داستان ها ورمان ها ی ترجمه شده وپر ماجرای چون «كنت مونت كریستیو» و«بوسه عذرا» و «ژیل بلاس» و نظایر آنها ذهن خوانندگان ایرانی را به نوعی از هنر داستان نویسی غرب آشنا كرد . پیش از آن ، مردم با قصه خوانی خوگرفته بودند و قصه‌هایی نظیر «رستم نامه» و«اسكندر نامة هفت جلدی» و «حسین كرد شبستری» و «امیر ارسلان» را می‌خواندند. این نوع قصه‌های عامیانه به ظاهر هدفی جز سرگرمی و مشغول ساختن شنوندگان خود نداشتند اما در واقع برای ستایش خوبی‌ها و جوانمردی‌ها و بزرگداشت خصایل نیك و فضیلت‌های اخلا قی به وجود آمده‌‌ بودند و غالباً برای نقل در قهوه‌خانه‌ها و مجامع عمومی از آنها استفاده می‌شد .

بعد از نهضت مشروطیت ، نویسندگان سعی كردند كه به مسائل اجتماعی و رنج‌های بشری و طبقات محروم جامعه بپردازند و علیه زور و بی عدالتی‌ها برخیزند و رسالت اجتماعی و وجدانی خود را انجام دهند از این رو تحت تأثیر ادبیات داستانی غرب از نحوه و اسلوب قصه‌نویسی متدوال و مرسوم پیش از مشروطیت فاصله گرفتند . اصول فنی داستان نویسی غربی را تا حدودی آموختند و رمان گونه هایی توأم با انتقاد تند و مستقیم وگاه هجوآمیز و ریشخندكننده از اوضاع اجتماعی ایران نوشتند رمان گونه‌هایی نظیر:«مجمع دیوانگان» صنعتی زاده و«تهران مخوف» مشفق كاظمی و«روزگار سیاه» عباس خلیلی و«شهرناز» یحیی دولت آبادی و...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اجوف (ادبیات)

شنبه 14 بهمن 1396
17:05
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات54
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

یقول  یقول

یقولان  یقولان

یقولون  یقولون

تقول  تقول

تقولان  تقولان

6)یقولن یقولن یقلن

تقول  تقول

تقولان  تقولان

تقؤلون  تقولون

تقولین  تقولین

تقولان  تقولان

12)تقولن تقولن تقلن

اقول اقول

نقول  نقول

 

 

بر اساس اصل اول حرف علة متحرك كه حرف قبلی اش ساكن است،
حركتس به حرف قبل منتقل می شود و خودش ساكن می شود

یقول  یقول

اجوف یائی نیز در تمامی صیغه ها به همین صورت است.

یبیع  یبیع

در دو صیغة «6 و 12» نیز بعد از اعلال به اسكان حالت التقای ساكنین
پیش می آید. بنابراین برای از بین بردن التقای ساكنین حرف عله
ساكن حذف می شود.

6)یقولن یقولن        یقلن

12)تقولن  تقولن      تقلن

اجوف یائی نیز به همین صورت می باشد.

6)یبیعن  یبیعن       یبیعن

12)تبیعن  تبیعن      تبعن

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق اثر جاویدان حكیم ابوالقاسم فردوسی 15 ص (آموزشی)

شنبه 14 بهمن 1396
17:05
جمشید راد
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل165 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اثر جاویدان حكیم ابوالقاسم فردوسی

بزرگترین شاعر دوره سامانی و غزنوی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است.  فردوسی در طبران طوس به سال 329 هجری بدنیا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و در آن ولایت مکنتی داشت. از احوال او در عهد کودکی و جوانی اطلاع درستی نداریم؛ اینقدر معلوم است که در جوانی از برکت درآمد املاک پدر بکسی محتاج نبوده است؛ اما اندک اندک آن اموال را از دست داده و به تهیدستی افتاده است.

فردوسی از همان ابتدای کار که به کسب علم و دانش پرداخت به خواندن داستان هم علاقمند شد و مخصوصاً به تاریخ و اطلاعات راجع به گذشته ایران علاقه می ورزید. همین علاقه به داستانهای کهن بود که او را بفکر نظم شاهنامه انداخت.

چنانکه از گفته خود او در شاهنامه بر می آید، مدتها در جستجوی این کتاب بود. مدتی را که بر سر این کار رنج برد بتفاوت 25، 30 و 35 سال ذکر میکنند. آنچه محقق است این است که وی برای نظم کتاب نه از روی ترتیبی که اکنون در توالی داستانها است کار کرده و نه اینکه بدون وقفه مشغول نظم و تصنیف آن بوده است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir