تحقیق آب بادخاك آتش در بوستان سعدی 17 ص (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:04
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

مقدمه

 

باب اول

در عدل و تدبیر و رای

 

باب دوم

در احسان

 

باب سوم

در عشق و مستی و شور

 

باب چهارم

در تواضع

 

مقدمه‌

همه كس می داند كه شیخ سعدی شیرازی گذشته از قصاید و غزلیات بی نظیری كه از خود با یادگار گذاشته است ، دو كتاب یكی به نثر موسوم به «گلستان» و یكی به نظم معروف به «بوستان» به نگارش در آورده است كه شاید بتوان گفت نه تنها در زبان فارسی سمبه در هیچ زبانی جهت فصاحت و بلاغت و روانی و زیبایی و دلاربایی و حكمت و معرفت مثل و مانند ندارد و منظور ما در این جا این نیست كه در ستایش آثار جاویدانی شیخ اجل قلم فرسایی كنیم چه گمان داریم كه برای اداری این وظیفه قدرت بیانی مانند آنكه خود شیخ بزرگوار داشته است باید او كسی كه آن توانایی ندارد دست بردنش این كار شاید .

در این جا به مناسب آگاهی می دهیم كه در هیچ یك از نسخه های كهنه اسم «بوستان» برای این كتاب دیده نمی شود و همه آن را »سعدی نامه» می نامند چنانكه گویی شیخ اجل خود اسمی برای این كتاب اختیار ننموده و به این جهت نسخه كنندگان قدیم آن را «سعدی نامه» نامیده اند . پس از آن اهل ذوق اسم «بوستان» را به قرینه «گلستان» برای این كتاب اختیار كرده اند و چندان بی مناسبت هم نبوده است .

نسخه ی متعلق به لردگرنیوی كه در موزه انگلستان عكس برداری شده و تاریخ كتاب آن سال 720 هجریست و همان است كه نسخه ی «گلستان» را نیز همراه دارد و در تنظیم آن كتاب هم مورد استفاده بوده است . این نسخه كه به خط نسخ خوانا نوشته شده با 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق (جوانمردی) (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:04
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت گروه صنایع چوب و ساز ه های چوبی (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:04
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات82
حجم فایل4.499 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گیتار چیست ؟

 

به نظر می رسد که جد بزرگ تمام سازهایی که ما به عنوان کوردوفون از آنها یاد کردیم یک کمان موسیقی باشد که تنها یک سیم ساده به دو سر آن متصل بوده است که با کشیدن و رها کردن سیم صدایی در کمان ایجاد میشده که این صدا بوسیله یک تقویت کننده صوت که به آن متصل بوده تقویت میشده است.از آنجائیکه این سیم تنها یک صدای ساده ایجاد میکرده برای داشتن چندین صدا ابتدا یک سیم دیگر و سپس چندین سیم به اندازه های کوتاهتر به کمان بسته شده و از این طریق چندین صدا تولید گردیده.

 

ازدیاد این سیمها و افزوده شدن یک جعبه تشدید صوت منجر به اختراع چنگ کمانی Harp Arqueeگردید. سپس سازی متشکل از مجموعه ای از سیمها به نام لیر ظهور کرد که در آن سیمهایی به طول مساوی کار گذاشته شد.

یونانیها دو نوع لیر داشتند ، یکی به نام لیرا و دیگری به نام کیتارا، کیتارا بوسیله رمیها تغییر شکل یافت و نام گیتار نیز از همین کلمه گرفته شده است .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران با توسعه صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:04
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات40
حجم فایل841 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده

بیان مسئله

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

چارچوب نظری

مدل تحلیلی

مدل عملیاتی

فرضیه های تحقیق

ادبیات تحقیق

روش تحقیق

تجزیه و تحلیل

پیشنهادها

 

چکیده

           هدف مقاله حاضر بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران با توسعه صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی  می باشد. در این راستا دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آنها 2713 نفر است و حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 337 نفر برآورد گردید که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد.

 

          ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه ایی است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرصیه های تحقیق از روش آماری استنباطی (آزمون r پیرسون و فریدمن) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی داری بین هوش رقابتی و ابعاد آن با توسعه صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی می باشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت معرفی سازه ای ورفتاری پل های معلق وپلهای ترکه ای (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:04
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات19
حجم فایل1.08 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اولین پل ها:تیرهای ساده از سنگ وچوب و استفاده از طاق به تاریخ 900سال قبل از میلاد(اسمیرنای ترکیه)

در سال 1815در کنار پلهای خرپایی پلهای معلق مورد بحث قرار گرفت.

 

اولین پل معلق در سالهای1845-1839پل معلق کتنبوروک در بوداپست با دهانه مرکزی202متر توسط مهندس انگلیسی ترینی کلارک طراحی و ساخت شد.
 پل معلق آبشار نیاگارا دهانی250متری در سالهای 1855-1851توسط جان روبلینگ که کابلها ازچدن بودند.

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت آبیاری تحت فشار (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:04
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات10
حجم فایل66 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خلاصه ی اجرایی

 

معرفی شرکت:

این شرکت توسط 3 نفر اداره می شود

کار اصلی شرکت :

آبیاری تحت فشار، خدمات جانبی

علل موفقیت :

1- کم بودن رقبا 

2- وسعت بازار هدف

3- سود قا بل قبول

4-نیاز روز افزون به  این گونه خدمات

5-ورود اجباری تکنولو ی به عرصه آبیاری

6-بازگشت سریع سرمایه

 

این طرح  قرار است تا پایان سال  اجرا شود.
از علل بسیار مهم برای تاسیس شرکت نو بودن این کار  ونبودن رغیب  است
عمر این شغل در ایران کمتر از ده سال میباشد
یکی از مسایل بسیار مهم در هر طرح اقتصادی  توجه به میزان سود  است و در این شغل میتوان گفت که حدود 60% در کاری سود دهی وجود دارد   

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت طرح بازاریابی (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:03
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات5
حجم فایل255 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طرح بازاریابی :
شرکت موجود یک شرکت خدمات آبیاری است و کار اصلی آن آبیاری تحت فشار می باشد  این نوع آبیاری بیشتر برای فضاهای  سبز مانند پارک ها، سفارتخانه ها
و ویلاهای بزرگ استفاده می شود.
این شرکت این پتانسیل را دارد که آبیاری باغ ها و مزارع کشاورزی را بر عهد گیرد و حتی در طرح های پرورش ماهی نیز شرکت کند      
خدماتی مانند: نصب وراه اندازی پمپ های آب، سری کردن پمپ ها،
 تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی .
از جمله کارهایی که امروزه بسیار به آن توجه می شود آبیاری قطره ایی باغا ت یا       باران مصنوعی برای مزارع است  که شاخه اصلی فعالیت شرکت در این زمینه
می باشد .
بازارهد ف و بازار اصلی برای این شرکت آبیاری تحت فشار و در مرحله دوم خدمات آبیاری است.
وسا یل  اصلی لازم، لوله های پلی اتیلن ، تا یمرهای اتوماتیک، پمپ های مخصوص است که  یکسری از این وسایل از خارج تهیه میشود.                                                             
بازار هدف:
طرح های آبیاری سنتی و مکانیزه در ایران دارای بازار وسیعی است که این شرکت سعی دارد در حوزه ی آبیاری مکانیزه وارد شود و با کمبود آب و گران شدن دسمزد افراد ، هر روزه این بازار وسعت بیشتری پیدا می کند .
مشتریان این شرکت بیشتر دارای تحصیلات عالیه هستند و می خواهد با کمترین آب مصرفی و حقوق پرداختنی بهترین کارایی را شاهد باشند و در هزینه های خود صرفه جویی کنند .

رقبا:
رقبای مستقیم این شرکت که  دارای اهمیت هستند در کل ایران به ده عدد نمی رسند و بخاطر وسعت بازار رقابت چندانی احساس نمی شود اما رقبای غیر مستقیم هم شرکت های سنتی هستند که اصلا در بازار هدف شرکت تاثیر نمی گذارند .

تارخچه ی آبیاری تحت فشار درجهان به حدود دو دهه می رسند و کار اصلی آن باران های مصنوعی، ابیاری قطره ای می باشد . 

 

روش های توزیع:

خدمات ارائه شده توسط شرکت از طریق تماس هایی است که مشتریان بر اساس تبلیغات انجام شده متوجه شده و با شرکت تماس می گیرند و با توجه به خدمات مذکور در تبلیغات و نیاز خود ، خدمات مورد نظر را درخواست می کنند.

 

بیش بورد فروش:

بخاطر نو بودن این تکنولو ی در ایران و کم بودن شناخت مردم نسبت این خدمات ، در نتیجه بهترین و مهم ترین راه ورود به بازار وجلب مشتری انجام تبلیغات زیاد و در وسعت گسترده می باشد  البته شرکت در مزایده ها نیز مفید می باشد.

ااما زمان تبلیغات در این شغل اهمیت زیادی دارد زیرا 80% افرادی که نیاز به خدمات شرکت دارند در فصل های خاصی از سال است و بیشتر تبلیقات باید از ماه بهمن شروع و شکل می گیرد تا، ماه مهر.البته بعضی از خدمات شرکت مانند تعمیرات و نگهداری  تاسیسات آبی مانند : پمپ، لوله کشی، تایمر همیشه ارائه

 می شود.

نحوه ی تبلیغات شرکت می تواند درج در مجلات محله ایی، روزنامه ها، مزایده ها ، پخش پوستر در شهرداری ها، سفارت خانه ها و درب منازل میلایی که فضای سبز دارند .

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت مبلمــان شهــری (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:03
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات40
حجم فایل4.459 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 مقدمه :

 رشد و گسترش شهرها گاه بی برنامه و تصادفی صورت می گیرد و گاه نیز همراه با برنامه ریزی و سازمان دهی هدایت می شود. در خلال انقلاب صنعتی، شهرهای قدیمی بریتانیا و شهرهای جدیدی در امریکای شمالی، رشد کالیدی سریع و قارچ گونه ای داشته اند که این منجر به ازدحام جمعیت و زاغه نشینی در این شهرها گردید. طراحی شهرها به صورت همه جانبه امری است که که کمتر تحقق پیدا می کند؛ هرچند در قرن بیستم نمونه های چندی از این گونه وجود دارد. به طور مثال، می توان به کانبرا پایتخت استرالیا و برازیلیا پایتخت برزیل اشاره کرد، که از همان آغاز حیات دارای برنامه ای همه جانبه بوده اند. فیلادلفیا (مرکز ایالت فیلادلفیا) که در دهه 1680 به دست ویلیام بن طراحی گردید، نمونه ای قدیمی از شهر برنامه ریزی شده امریکایی به شمار می آید. واشینگین دی . سی . نیز حیات خود را به عنوان پایتخت، به شکلی کاملاً برنامه ریزی شده آغاز کرد. 

 امروزه برنامه ریزی شهری بیشتر با توسعه و بازسازی شهرهای قدیمی تر سروکار دارد تا با طراحی کلی و همه جانبۀ شهرهای جدید. بدین ترتیب، برنامه ریزی شهری به معنای احیا یا بازسازی شهری است. با آغاز دهۀ 1950 ، بسیاری از شهرها (به ویژه در ایالات متحده) مجدداً رشد و توسعه یافتند. بزرگراههایی که از میان این شهرها کشیده شد، سبب تغییراتی در مناطق قدیمی مجاور آنها گردید. زاغه ها پاکستزی شد و به جای آنها مجتمعهای مسکونی مرتفع احداث گشت. بناهای اداری قدیمی نیز در مرکز شهر تحریب گردیدند تا جای خود را به برجهای اداری جدید بسپارند. 

 

 

 برنامه ریزی شهری را، چه به معنای طراحی شهرهای جدید و چه به معنای بازسازی شهرهای قدیمی، همواره از زمانهای دور، دولتها در دست داشته اند. از اوایل دهه 1970 با بسط و گسترش فعالیتهای اقتصادی، نوع دیگری از توسعۀ شهری تحت عنوان روستا – شهرها در مناطق کم سکنه به وجود آمد. نمونه هایی از این مناطق عبارتند از شمال شهر دالاس ( در ایالت تگزاس)، دالانِ «اوک بروک ناپرویل» در غرب شیکاگو (واقع در ایالت ایلی نویز) و ناحیه اورانژ (در ایالت کالیفرنیا). این نقاط که قبلاً جزو مناطق حاشیه ای شهرها و جوامع حومه نشین بودند، به عرصه های صنعتی و تجاری نسبتاً بزرگی تبدیل گردیدند. در بسیاری موارد تعداد مشاغل این روستا شهرها از شهرهای قدیمی مجاور آنها بیشتر بوده است. 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت حمل و نقل کارخانه ای (پاورپوینت)

شنبه 14 بهمن 1396
17:03
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات49
حجم فایل1.557 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

تعریف

• حمل و نقل و جابجایی مواد به مسیری که عناصرتولید جهت تولید محصول طی می کنند گفته می شود. •حمل و نقل مواد عبارت است ازحمل و نقل مواد اولیه،محصول،اقلام،ماده و هر چیزی که باید حرکت داده شود یا از نظر فیزیکی بخواهیم آن را تغییر مکان دهیم. vحرکت نیازمند واسطه هایی است که می تواند شامل وسایل و لوازم حمل و نقل،کانتینرها یا سیستمی باشد که در آن کارکنان،روشها و جابجایی و استقرار ماشین ها مطرح است.

 

هدف

ü انتقال مواد از نقطه ای به نقطه دیگر

 

ü حذف برگشت به عقب

 

ü انتخاب کوتاهترین مسیر

 

ü حداقل کردن حمل و نقل های زاید و اتلاف وقت •

 

•آمار نشان می دهد که 30 تا 35 ٪ از هزینه های تولید، شامل هزینه های حمل ونقل می باشد. • • آمار نشان می دهد که 75 تا 80 ٪ زمان تولید محصول در جریان حمل و نقل مصرف می شود.

 

بهبود حمل و نقل در کارخانه می تواند تا حدود زیادی از هزینه های حمل و نقل را کاهش دهد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت انرژی در حمل و نقل (جزوه)

شنبه 14 بهمن 1396
17:03
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات40
حجم فایل1.303 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

nایجاد ذرات ریز nایجاد ترکیبات زیستی و طبیعی فرار VOC nایجاد ترکیبات سولفور دار شامل اسید سولفوریک SOX nتولید گازهای گلخانه ای     عامل گرم شدن کره زمین nایجاد ترکیبات نیتروژن دار شامل اسید نیتریک NOX nتولید دی اکسید کربن

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir