پاورپوینت استراتژی تعمیرات ونگهداری و قابلیت اطمینانی (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:22
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات41
حجم فایل1.907 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت استراتژی تعمیرات ونگهداری و قابلیت اطمینانی   

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت مهندسی ارزش چیست و چگونه در یك پروژه اجرا می شود؟ (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:21
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات36
حجم فایل195 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

nمهندسی ارزش : nرویکردی است نظام یافته که به هدف کاهش هزینه و بهبود کیفیت و عملکرد به تحلیل کارکردها و ضرورت وجودی پ‍روژه ها ، قطعات ، فرایندها و روشهای طراحی می پردازد. nبر اساس تعریف ارائه شده از طرف انجمن مهندسی ارزش امریکا مهندسی ارزش عبارت است از: n nSystematic, Multi-Disciplinary effort directed toward the Functions of the purpose of achieving the best Value at the lowest Overall Life Cycle Project Cost nمشخصه های بارز مهندسی ارزش : n- روش نظام یافته n- فرایند چند تخصصه n- تحلیل کارکردها n- تاکید بر روی ارزش به جای هزینه n- هزینه های دوره عمر پروژه n


nكاركرد: نتیجه مورد انتظار از ساخت یا استفاده از یك پروژه یا محصول. به عبارت دیگر كاركرد، نتیجه یا هدفی است كه توسط یك پروژه تامین می گردد. n nكارایی: مشخصه های فیزیكی كه برای تحقق نیازها و خواسته های بهرهبرداری وجودشان ضروری است و فاكتورهایی چون قابلیت اطمینان، كیفیت، نمای ظاهری و ... را شامل می شود. n nارزش: دست یابی به كارایی مورد نظر با حداقل هزینه n n n n nهزینه دوره عمر:  مجموع هزینه های تملك، تولید، بهره برداری، نگهداری، استفاده و دسترسی برای یك محصول یا پروژه از آغاز طرح تا انتهای دوره معین شده برای بهره برداری


§دستگاه‌های كارفرما (دولتی و خصوصی) § §شركت‌های پروژه‌ محور oطراحی مهندسی oمهندسی مشاور o‌پیمانكار §شركت‌های تولیدكننده محصول (كالا، خدمات) § § qواحدهای R&D سازمان‌ها q qبخش‌های صنعتی و تولیدی q qبخش‌های خدماتی (سرویس‌دهندگان دولتی و خصوصی)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت مدیریت سبد سهام (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:21
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات33
حجم فایل448 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

منابع ریسک

    - ریسک نوسان نرخ بهره

    - ریسک بازار

    - ریسک تورمی

    - ریسک تجاری

    - ریسک مالی

    - ریسک نقدینگی

    - ریسک نرخ ارز

انواع ریسک

 

      ریسک غیر سیستماتیک

                   ریسک تجاری، ریسک مالی و  ریسک نقدینگی

      ریسک سیستماتیک

                ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره

 

    - ریسک کشور

 


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت پروژه درس تئوری صف شبکه های صف (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:21
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات16
حجم فایل98 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

  شبکه های صف

شبکه ها در صف می تواند تحت عنوان یک گروه از گره ها ( مثلا k گره ) که هر گره نمایانگر یک سیستم
 از تجهیزات خد مت دهی است در نظر گرفته شود.  در حالت کمی مشتریها ممکن است از خارج از سیستم به
 هر یک از گروها وارد بشوند و یا اینکه از هر کدام از گروها پس از دریافت خدمت وارد گره دیگری شده و یا از
 سیستم خارج شوند . همچنین ممکن است مشتریهای داخل سیستم به گره ای که قبلا از آن خارج شده اند , دوباره
 وارد  شوند وشاید هم برای همیشه بخواهند داخل سیستم باقی مانده و از سیستم خارج نشوند .

در این فصل بحث بر روی شبکه ها یی خواهد بود که دارای خصوصیات زیر باشند :

1) ورودی از خارج سیستم به گره زیر طبق فرایند پواسون با نرخ          صورت پذ یرد .

2) زمان خدمت دهی برای هر کانال خدمت دهی در گره مستقل از یکدیگر و  مستقل از سایر گره ها بوده و متغیر تصادفی نمایی با پارامتر (      ) باشد.

 3) احتمال اینکه یک مشتری که خدمت دهی او در گره ناتمام شده است وارد گره    (  j )
   برابر        بوده و مستقل ازوضعیعت سیستم باشدو       نماینگر احتمال خروج مشتری از سیستم پس از دریافت  خدمت از گره i   می باشد (          (     j=0,1,2,…k,i=1,2,,…k  
 شبکه های که دارای سه خاصیت فوق باشند ( شبکه های جکسون) نامیده مشوند .

تعریف :
حالتی که برای تمام گره ها               باشد یعنی هیچ مشتری از خارج وارد سیستم نگردد و همچنین برای تمام
گره ها                بوده یعنی هیچ مشتری سیستم را ترک نکند شبکه فوق بنام (شبکه های بسته جکسون (

نامیده میشود

 تعریف :
 حالتی را در نظر بگیرید که (                            )(  j = 0 , 1 , 2   ) (  i =1 , 2  )   و برای سایر                 
گره ها(                 ) باشد
 در اینحا لت مشتریان از گره 1 همواره به گره 2 رفته و از آنجا هم دوباره به گره 1 بر می گردند و همیشه یک
 
سیکل را طی می کنند به چنین شبکه بسته ای(  صفهای سیکلی ) گفته می شود .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت مدلهای مارکوفی صف (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:21
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات29
حجم فایل64 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سیستمهای صفی را که در ارتباط با زنجیره های مارکوف بوده ولی فرآیند تولد و مدگ نمی باشند را در نظر می گیریم. این بدان معنی است که در نمودار آهنگ انتقال این مدلها، ممکن است هر گره فقط با گره های ما قبل و ما بعد خود ارتباط نداشته ، بلکه با چند گره دیگر نیز مرتبط باشند. جهت فرموله کردن اینگونه مدلها در قالب سیستم های مارکوفی ، وضعیت سیستم بایستی به نحوی تعریف گردد که بتوان مدل را در قالب زنجیره های مارکوف نمایش داد. لذا در تعریف وضعیت برای اینگونه مدلها میبایست دو نکته را رعایت نمود:

1-وضعیت به نحوی تعریف شود که وضعیت آینده سیستم فقط بستگی به وضعیت حال ونه گذشته داشته باشد.

2- وضعیت به نحوی تعریف شود که زمان ماندن در هر وضعیت متغیر تصادفی نمایی باشد. 

 

تبدیل مهمی است که جهت توابعی که بر روی مقادیر منفصل تعریف شده اند، ارایه میگردد.

 

 

 

که در آن    به گونه ای مشخص میگردد که تابع       همگرا باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق تعریف دقیق علم کنترل: (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:20
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات38
حجم فایل975 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

       علم کنترل روشهایی را معرفی می کند که در این روشها به منظور تنظیم خروجی سیستمها می توان با استفاده از محاسبات ریاضی ورودی مناسب را برای اعمال به سیستم بدست آورد. محاسبات ریاضی انجام شده به منظور بدست آوردن ورودی مناسب را کنترل گویند. البته در حالت Regulation  یا  Tracking کنترلر باید قادر باشد اثر ورودیهای ناخواسته را کاهش داده یا در حالت ایده آل حذف کند.


üسیستم های کنترلی که مقدار متغیر تحت کنترل را روی عدد یا مقدار خاصی تنظیم می کنیم را سیستم های Regulation گوییم .(مثل تنظیم دمای کوره روی 1200 درجه ) üسیستم های کنترلی که رفتار متغیر تحت کنترل را رویمنحنی یا پروفیل خاصی تغییرمی دهند را سیستم Tracking می گویند. (مثل هدایت موشک) ¨

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت سنسور (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:20
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات15
حجم فایل1.967 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به صورت عکس متنی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت دوره طراحی سیستم های توزیع (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:20
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات45
حجم فایل11.259 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

lتقسیم بندی ترانس ها üاز لحاظ عملکرد üاز لحاظ کاربرد l l از لحاظ عملکرد –ترانس های قدرت –ترانسهای تنظیم کننده –اتوترانسها – lاز لحاظ کاربرد –ترانس های قدرت و توزیع –ترانسهای صنعتی همچون ترانس های جوش و کوره های القایی –ترانس های خاص همچون ترانس های  حفاظت ، تست و اندازه گیری


lترانس های خشک (Dry-type) üاز عایق های رزینی همچون صمغ ریختگی برای انتقال حرارت ترانس به محیط بیرون استفاده می شود. ابعاد این ترانس نسبت به ترانس های روغنی بزرگتر است. üبدلیل عدم نیاز به حفاظت های خاص خطر آتش سوزی در آنها وجود ندارد ودارای IP00 هستند. üکاربرد lسیستم های توزیع l ساختمان های بلند و  فروشگاه های بزرگ lصنایع نفت و سیمان lمعادن  ، راه آهن ، فرودگاه و ... l l


lترانس های روغنی (Oil Immersed) üروغن به عنوان عایق، خنک کننده و جاذب رطوبت هوا عمل می کند. üسیم پیچ ها و هسته ترانس در داخل مخزن روغن قرار می گیرد.. üروغن مورد استفاده روغن معدنی است و نباید از آسکارل به دلیل سمی بودن و ملاحظات زیست محیطی استفاده نمود. üبیشتر  ترانس های توزیع از نوع ترانس روغنی هستند.  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üسیستم خنک کنندگی ترانس روغنی  ONAN، ONAF و یا OFAF  است üنسبت میزان باردهی                                         1         :      5/1       :        2    

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت اعداد مختلط (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:20
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات42
حجم فایل1.754 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تبدیل لاپلاس : (Laplace Transform)  

 

 

ابزاری است که معادلات دیفرانسیلی و انتگرالی را تبدیل به معادلات جبری ساده می کند.

 

گوییم تبدیل لاپلاس تابع f(t)  تابع f(s)  است اگر

 

 

شرط وجود تبدیل لاپلاس برای تابع f(t) این است که بتوا نیم تابعی به فرم

                                 بیابیم که برای  t >0

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت تفاوت راکتورهای پلیمیریزاسیون و راکتورهای شیمیایی (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
15:20
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات19
حجم فایل292 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

1.وابستگی شدید ویسکوزیته سیال به درصد تبدیل

2.گرمازایی شدید واکنشهای پلیمیریزاسیون

3.تاثیر پذیری شدید اغلب واکنشهای پلیمیریزاسیون در حضور مقادیر بسیار کم ناخالصی

4.چند فازی بودن اغلب این واکنشها

5.استفاده از کاتالیزور در اغلب آنها

6.تولید محصولات جانبی مانند آب و اسید کلرید ریک در پلیمیریزاسیون مرحله ای (تراکمی)که می توانند باعث پیچیدگی در واکنش شده و آن را تعادلی کنند.بنابراین باید از محیط واکنش جدا شود.

7.در مواقعی که تولید آلیا ژها ی چند جزیی لازم است ،راکتور باید پاسخگو باشند.

8.استفاده از حلال ها در اغلب مواقع برای کنترل سرعت واکنش و مشخصه های جریان 

 

 

—سنتز وتخلیص مونومر —نگهداری و حمل و نقل مونومر —واکنش پلیمیریزاسیون —روشهای بازیافت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir