تحقیق مبارزه با انواع ویروسها (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:19
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل58 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دفاع در مقابل کرم ها و ویروس ها ی کامپیوتری

کرم ها و ویروس ها نوع خاصی از برنامه های کامپیوتری موسوم به " کد مخرب " می باشند. علت ظهور کرم ها و ویروس ها ، وجود ضعف در برنامه ها ی کامپیوتری است  . آنان نسخه هائی از خود را تکرار و یا به سایر برنامه ها متصل، بسرعت گسترش و بسادگی از سیستمی به سیستم دیگر توزیع می شوند.درابتدا لازم است که تعریف مناسبی برای هر یک از آنان ارائه گردد . کرم ها ، نوع خاصی ازبرنامه های کامپیوتری می باشند که پس از آغاز فعالیت خود ، بدون مداخله انسانی منتشر و توزیع خواهند شد. ویروس ها ، نوع دیگری از برنامه های کامپیوتری می باشند که بمنظور انتشار و توزیع خود نیازمند انجام عملیات خاصی توسط کاربر نظیر فعال شدن فایل همراه  یک نامه الکترونیکی می باشند.کاربران در اغلب موارد و در مشاهده با فایل های ضمیمه همراه نامه های الکترونیکی ، اغوا و بدون لحاظ نمودن مسائل امنیتی آنان را باز و به  عاملی برای گسترش یک ویروس تبدیل می شوند. کاربران بدلیل کنجکاوی مربوط به موضوع یک نامه و یا ظاهر شدن نامه بگونه ای که برای مخاطب خود آشنا است ، اقدام به باز نمودن ضمائم یک نامه الکترونیکی می نمایند. کرم ها و ویروس می توانند اقدامات پیشگیرانه امنیتی نظیر فایروال ها و سیستم های حفاظتی را نادیده  و اهداف خود را دنبال نمایند.


کرم ها و
  ویروس ها  در مقایسه با گذشته با سرعت بمراتب بیشتری اقدام به خرابی سیستم های آسیب پذیر نموده و در این راستا نسخه هائی از خود را برای  اکثر سیستم های فوق ، توزیع و منتشر می نمایند. کامپیوترهای موجود در منازل ، نمونه مناسبی از سیستم های آسیب پذیر بوده که شرایط و استعداد مناسبی را در این رابطه دارند. کرم Code Red در سال 2001 بسرعت در سطح جهان منتشر گردید . سرعت انتشار کرم فوق، بمراتب بیشتر از کرم Morris  در سال 1988 و ویروس ملیزا در سال 1999 بود. بدیهی است، افزایش سرعت انتشار این نوع از کدهای مخرب ، سرعت در بروز خرابی و آسیب را بدنبال خواهد داشت . مثلا" فاصله زمانی بین شناسائی اولین نسخه کرم  Code Red  و خرابی گسترده آن ، صرفا" چندین روز بیشتر نبوده است و دراین فاصله زمانی محدود، Code Red بسرعت اشاعه و گسترش پیدا کرده بود. پس از گذشت یک ماه از ظهور کرم Code Red ، کرم دیگری با نام "نیمدا" توانست در اولین ساعت فعالیت خود ، خرابی بسیار گسترده ای را ایجاد نماید . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ماندگاری و بقای میكروارگانیزم ها در روغن زیتون تصفیه نشده ط (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:18
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه:

روغن زیتون از خرد شدن كامل میوه در طی فرآیندهای جداسازی متوالی از بخش روغنی آن طی عمل سانتریفوژ بدست می آید. روغن زیتون تصفیه‌نشده (virgin) تازه دارای مواد جامد معلق ومقداری ازشیره گیاهی است كه میزان آن براساس گونه های مختلف و میزان تكامل و رسیده بودن میوه و روش‌های  فرآوری روغن متفاوت است. با این وجود، كیفیت روغن زیتون در حین نگهداری بهبود می‌یابد. وقتی مواد جامعد معلق موجود در روغن رسوب می‌كنند روغن شفافیت بهتری یافته و لذا  طعم جدیدی می‌گیرد. در همین زمان، فرآیندهای تجزیه كنندگی كه در تشكیل تركیبات فنولی دخیل می باشند، روی می دهند. در حقیقت، ،طعم تلخ روغن زیتون جدیداً تولید شده طی زمان نگهداری از بین می رود زیرا گلوكوسیدی تحت عنوان oleuropein تبدیل به تركیبات ساده تری می شود كه دیگر تلخ نیستند.

تاكنون اكثر تحقیقات انجام شده بر روی روغن زیتون روی خصوصیات شیمیایی و تغذیه‌ای آن بوده است، درحالیكه روی خصوصیات میكروبیولوژیكی كمتر مطالعه شده است. با توجه به داده های علمی موجود امكان پذیر نیست تا مشخص شود چه میزان میكروارگانیزم در بهبود خصوصیات   organoleptic روغن زیتون طی فرایند ته‌نشین‌شدن (decantingn)دخالت دارند.

اكثر تحقیقات وجود میكروارگانیزم ها را در محصولات فرعی فرآیندهای روغن زیتون نشان داده است (مانند شیرة  سبزیجات چنر و .همكاران1988 ).

در حالیكه اطلاعاتی كه نشان دهندة وجود میكروارگانیزم‌ها در روغن تصفیه نشدة زیتون وجود ندارد. طی فرآیند های عصاره گیری، ذرات جامد ومعلق ریز شیره سبزیجاتی كه با موجودات ریز سطحی زی (epiphytic) آلوده شده، در روغن زیتون تولید شده یافت می شود. تنها چندین میكروارگانیزم قادر به بقا و ماندگاری در عصارة سبزیجات می باشند زیرا این عصاره حاوی تركیبات فنولی ساده و پیچیده است كه با فعالیت ضد میكروبی قابل تشخیص می باشند. هدف از این تحقیق كشف میكروارگانیزمهایی است كه در مرحلة ته‌نشین‌سازی روغن زیتون وجود دارند و آیا اینكه پلی فنولها می توانند روی بقا و ماندگاری این میكروارگانیزمها اثر گذارند یا خیر.

مواد و روشها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق لیپیدها (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:18
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات51
حجم فایل1.618 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

غشاءهای سلولی حالتی غلیظ و چسبناك داشته، و در عین حال همانند پلاستیك ها مقاوم بوده و استحكام دارند. غشاءهای پلاسمائی فضاهایی بسته پیرامون پروتوپلاسم سلولی تشكیل می دهند و سلولها را از یكدیگر جدا می نمایند. قابلیت نفوذ غشاهای پلاسمائی انتخابی است بدین معنی كه همانند سدی عمل نموده و اختلافات موجود، بین تركیب داخل و خارج سلولی را حفظ می نمایند، این نفوذپذیری انتخابی در مورد یون ها و سوبستراهای مختلف به كمك كانال ها و پمپ های پشیمیائی و برای پیام ها (هومون ها) توسط پذیرنده های خاصی انجام می پذیرد.

غشاهای دید ممانی قادرند به كمك پدیده های برون ریزی (Exocythosis) و درون ریزی (Emdocytosis) تبادلاتی با محیط خارج سلولی برقرار نمایند، علاوه بر این در ساختمان غشاها مناطق خاصی بنام انشعاب های شكافی (Gay junction) وجود دارد كه امكان برخی تبادلات با سلولهای همجوار را فراهم می سازد.

در داخل سلول نیز غشاءها اندامك های داخل سلولی را تشكیل می دهند كه دارای اشكال و وظایف كاملاً متمایزی می باشند؛ مانند میتوكندریها، تورینه های درون پلاسمائی، و دستگاه گلزای، شبكه ساركوپلاسمی، گرانول های ترشحی، لیزوزومها و غشاهای هسته ای. غشاها می توانند آنزیم هائی را در مكان هائی خاص در خود جای داده و همچنین می توانند به عنوان جزئی لازم و مكمل در جفت شدن پدیده تحریك – پاسخ (Excitation-Response coupling)  شركت نموده و نیز جایگاهی برای جابجا شدن انرژی در واكنش هائی مانند فتوسنتز و فسفوریلاسیون اكیداتیو فراهم نمایند.

 

اهمیت زیست پزشكی

بروز هرگونه تغییرات مهم در ساختمان غشاء را می توان بر تعادل آب و یونها، سرعت انتقال یونها به داخل سلول و از آنجا بر كلیه اعمال سلولی اثر بگذارد.

برخی تغییرات و یا اختلالات در ساختمان غشاء امكان دارد به بروز بیماریهای مختلف منجر شود (جدول 143-5)، به بیانی دیگر، عملكرد طبیعی سلول را بسته به سالم بودن غشاء سلول است.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

گیاهان دارویی (ابن سینا) (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:18
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات53
حجم فایل39 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه

بخش اول                                                                                                 صفحه

-        ابن سینا و درمان                                                       1

-        پیشینه گیاهان دارویی                                                 3

-        تحصیلات پزشکی ابن سینا                                  6

-        شیوه عمل و نگرش  ابن سینا به پزشکی                 9

-        اشاعه پزشکی ابن سینا در اروپا                            11

-        یافته ها ونظریه های ابن سینا                                       12

-        معرفی برخی گیاهان دارویی                                         22

بخش دوم

-        تولد ابن سینا                                                     25

-        تعلیم و تربیت ابن سینا                                                27

-        تحصیلات رسمی ابن سینا                                   29

-        یادداشت های کوتاه                                            34

-        پایان یک زندگی پربار                                         38

-        ضمیمه

-        گروههای خونی                                                         41

-        سخن پایانی                                                              44

-        منابع                                                                       45

 

 

بشر آن اشرف مخلوقات درآن لحظه موعود قدم به جهان هستی نهاد. از نبود، بود شد، ولی نه به تنهایی بلکه همقدم و همپا با او مشکلات و سختی ها و دشمنان هستی نیز پا به عرصه نهادند. ولی نه او و نه اینها هیچیک به خود یا از خود نبودند بلکه همه ا زاو بودند و او همواره با آنها.« او» آن خالق کائنات شعاعی از بصیرت و آگاهی خود را نیز ازمنبع بیکرانش به آن اشرف مخلوقات ارزانی داشت. سختی ها را با او آفرید، تا موجبات رشد و تکاملش را فراهم ساخته باشد ولی بدون ابزار نشدنی  بود و از عدلش به دور! و آن شعاع همان ابراز بود.

خداوند گفت تو اشرف مخلوقاتی ولی نه به رایگان. پس بکوش تا آن باشی که سزاوار بودنش هستی! پس مشکلات و موانع لشکر آراستند و انسان را به مبارزه طلبیدند تا او مقابله کند، رشد کند و به تکامل موعود برسد. حال نقطه اوج این تکامل کجاست؟ تنها آن عالم هستی می داند و بس!

از جمله مبارزان سپاه مهاجمین بیماری بودو زخم و جراحت که قدرتی بس عظیم درنابودی بشر داشتند. انسان پس از لختی نگرانی و سرگردانی به خود آمد و به پاخاست! مصمم برای نابودی خصم، مجهز به سلاح بصیرت و آگاهی! همان سلاح که خالقش به او هدیه کرده بود و او جنگید و جنگید، می جنگید و خواهد جنگید ولی نه به عبث و بیهوده بلکه به بهای رشد و تکامل روحی و معنوی و عقلیش.

خداوند نه فقط موهبت بخشید بلکه در اهداء آن برخی رامورد عنایت خاص قرار داد چرا که آنان را برای مبارزه و اعتلا خود و جهان پیرامون سزاوارتر دید ازجمله:

 ایران سرزمین کهن و باستانی و افتخار آمیز ما بود و مردم با درایت و  هوشمندش! و از این مردم نیز،  برخی از نعمت الهی برخوردارتر، همچون ابوریحان، رازی، و بوعلی

آری ایران از جمله سرزمین هایی است که از دیرباز از آن تابش علم الهی در شاخه های مختلف از جمله پزشکی و درمان حداکثر بهره را برده و جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده این سرزمین و دانشمندان بی نظیرش دراین راستا اعجاب انگیز و اعجاز آفرین بوده اند و به آنچنان  وسایلی در مبارزه و مقابله با بیماریها دست یافته اند که باورنکردنی است ولی با تأسف باید گفت که افکار بسته و محدود عده ای غافل و بی خبر از مواهب وجودی خود سبب شد که زمانی بس طولانی آن داده های الهی آن دانشمندان بی نظیر و یافته هایشان به فراموشی سپرده شده و جای آنها را توصیه ها و تجویزهای سمی و شیمیایی غرب بگیرند و بر سر سلامت ما آن آید که می دانیم و می بینیم!

اکنون که جهان به عظمت و روح و توان الهی آن مردان بزرگ آگاهی یافته و دانسته هایشان را چون کیمیا دانسته و مایه و سرلوحه پیشرفت خود قرار میدهد بر ماست که به عنوان وارثان حقیقی آن موهبتهای الهی و نیز آسیب دیدگان و باختگان واقعی این غفلت به جبران گذشته بپاخیزیم!

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق گسترش اعتیاد (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:18
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

گسترش اعتیاد

تلفات مواد مخدر

تاریخچه اعتیاد و انواع آن

ورود آن به ایران

انواع مواد مخدر

فریفتگان آن

در جستجوی پناهندگی

مد بودن مصرف مواد مخدر

معتادی داستان خود را بازگو می کند

مولد ناهنجاری ها

مضرات بدنی

روابط اعتیاد با مرگ جنین

خسارت روحی و روانی

از دیدگاه فقه اسلامی

خسارت فردی

از دیدگاه قرآن

راه پیکار با اعتیاد

دشواری معالجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف تحقیق:

هدف از پژوهش کار بر روی شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، روان گردان، الکل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه کشورمان به خصوص اولیاء و مربیان می باشند.

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق گردن درد (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:17
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آنچه شمادرباره گردن درد باید بدانید:

ناحیه سروگردن نسبت به فشارهای مختلفی آسیب پذیر است. طرز ایستادن باعث آسیب دیدگی گردن، سر و ستون فقرات می شود. تصادفات ماشینی می تواند باعث ضربه دیدن شود. پیری و سائیدگی نیز می تواند باعث تورم مفاصل گردند. حتی فعالیتهای مثل جویدن لثه های دندان و مطالعه در تختخواب هم می تواند باعث درد گردن شود. چگونه ما می توانیم جلوی این مشکلات پنهانی را بگیریم؟ و اگر ما جلوی آنها را بگیریم چگونه می توانیم به سرعت این مشکلات را حل نماییم.

 

 دراین مقاله شما موارد زیر را خواهید آموخت:

1- تشریحی مقدماتی از ناحیه گردن

2- دلایل رایج برای گردن دردها و سردرد ها

3- راه های کاهش فشار و خطر آسیب پذیری

4- تمریناتی که باید درخانه انجام شوند

5- چگونگی کمک گرفتن از یک متخصصص درمان شناسی

هر مشکلی که طبیعی است در مانی جسمانی که درمان شناس جسمی دارند . چطور می تواند به معالجه سریع شما کمک کند و عادات جدید برای کم کردن خطر آسیب دیدگی گردن را به شما آموزش دهد.

 

 

* تشریح ناحیه گردن

یکی از پرانعطاف ترین نواحی ستون فقرات ناحیه گردن می باشد که از مهره هفت دیسک انعطاف پذیر ماهیچه ها و رباط های مهره ای که برای نگهداشتن آنها در جایشان تشکیل شده است بالاترین دیسک گردنی قسمت بالای ستون فقرات را به ابتدای کاسه سر منتقل می کند. ریسمان فقراتی که تکانهای عصبی را به هر قسمت از بدن می فرستد از طریق یک کانال در مهره های گردنی و در ادامه آن همه راهها به سمت پائین ستون فقرات امتداد می یابد. عصبهای گردن به سمت بازوها پخش می شوند به همین علت درد بازو بیشتر مواقع باعث ایجاد مشکل درگردن می گردد.

 

* علت های ممکن برای گردن دردها و سردرد ها:

یکی از رایج ترین دلایل دردگردن و بیشترمواقع سردردها، فشارهای ناچیز است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق کوکسید (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:17
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بیست  یا سی سال پیش در استرالیا خوراک جوجه همانند قیمت خرچنگ استثنایی بود . برای اینکه در آن زمان ممکن نبود که جوجه نگه داری کنندبه خاطر وجود کوکسید ها . موقعیت با گسترش داروهایی بر ضد کوکسید ها تغییر کرد و زاد و واد جوجه ها در سطح وسیعی آغاز شد .

این توسعه داروها در رابطه با هیچ مورد مربوط به صنایع یا مربوط به کانگرو های استرالیایی اتفاق نیافتاده است .

 

چرخه حیات کوکسید . جنس Eimelia  

پروتوزوای بسیاری در رشته کوکسید وجود دارند اما این موضوع دلالت بر خانواده ایمرینا دارد بخصوص نوع Eimelia   صدها گونه مختلف از Eimelia   وجود دارند که باعث بیماری در پستانداران ، پرندگان و خزندگان می شوند . هر یک از گونه ها توسط یک شکل یا اندازه مشخص می شوند و دارای خصوصیات ممتاز متفاوتی می باشند .

کوکسید جزء انگل های پروتوزوآی تک سلولی می باشد و مجموعه بیشتری از ویروس ها و باکتری ها می باشد . هر سلول تخم مرغی منفرد یا اسیت بخش های داخلی را شامل می شود . هر کدام 2 یا حتی بخش های کوچکتری را در بر می گیرند که اسپدوزوئیت ها نامیده می شوند . Eimelia   بدن را توسط جذب آلوده می کند . ابتدا اوسیت توسط یک حیوان جذب می شود . سپس وارد روده حیوان می شود و پوسته خارجی توسط عوامل گاستریک حیوان هضم می شود با این اتفاق هشت اسپروزوئیت به وجود می آیند و مستقیماً سلول ها را تحت تاثیر قرار می دهند . در اینجا آنها یک غشایی را اطراف خودشان به وجود آوردند و به سرعت تقسیم می شوند یعنی بیشتر از 800 یا 900 بار تقسیم و چیزی را تولید می کنند که به آن شیزونت  می گویند . سلول های آلوده در دیواره در زمان این تولیدات و به وجود آمدن آنها تعداد زیادی از شیزونت ها را شاهد هستند که به سلوا های بیشتری حمله می کنند . هر دفعه به یک سلول حمله ور می شوند و آنرا خراب می کنند و تولید و تقسیم سریع شیزونت ها باعث مرگ سلول ها می شود . بعد از 2 یا سومین تقسیم ، شیزون سلول های بیشتری را در بر می گیرد و گامتوژی با تقسیم جنسی صورت می گیرد . این بدین معنی است که شیزون یا نر می شود یا ماده ، نرها ، ماده ها را باور می کنند 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره کمک های اولیه (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:17
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به نام خدا

کمک اولیه چیست؟ دریا فت یک مراقبت فوری در زمان صدمه یا بیماری ناگهانی توسط خود مصدوم را کمک اولیه گویند بیشتر مصدومین وبیماران ناگهانی نیاز به مراقبت پزشکی ندارند،وبا کمک اولیۀ صحیح بهبودمییابند .کمک اولیه صحیح و به موقع می تواند به معنی اختلاف بین مرگ وزندگی ،بین بهبود سریع یا طولانی مدت بین ناتوانی موقت یا دائم و ماندگارباشد ،مراحل نجات جان یک انسان مانند حلقه های زنجیر به هم متصل می شود کمک اولیه حلقۀ نخست از زنجیرۀ نجات انسان می باشد نیاز به امداد و کمک اولیه تا زمانی که مراقبت پزشکی وجود نداشته باشد ضرورت می یا بد

 

 

 

 

                                               اصول کمک اولیه

 
  

 

 

 

                                                                                            واگذاری مصدوم

 

آگاهی وشناخت فوریت

                                    بدست آوردن     ارزیابی    انجام              دریافت اطلاعات دربارۀ

آگاه کردن سریع مرکز           رضایت و       مصدوم      کمک اولیه        مصدوم (تاریخچه ی نمونه)

 فوریتهای پزشکی                اعتماد مصدوم

 

1-  آگاهی و شناخت فوریت: شامل شناخت علائم اخطار دهنده فوریتهایی مانند، حملۀ قلبی ،ایست قلبی سکتۀ مغزی و خفگی می باشد.

2-آگاه کردن سریع مرکز فوریتهای پزشکی یا اورژا نس: تلفن تماس اورژانس در ایران    115 می باشد.

3- بدست آوردن رضایت و اعتماد مصدوم : امدادگر باید قبل از انجام کمک اولیه رضایت و اعتماد مصدوم را بدست بیاورد. اگر مصدوم هوشیار باشد خود او می تواند اجازۀ انجام اقدامات امدادی به امدادگر بدهد.

4- ارزیابی مصدوم : شامل تشخیص مشکلات مصدوم و تعیین اولویتهای امدادی می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق کمک آموزشی پزشکی (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:17
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به نام خدا

احیا قلبی ریوی

نفس کشیدن و بعض از علائم  حیاتی هستند و در مواقع اورژانس باید به نکات زیر توجه نمود.

1-   راه تنفسی بیمار تمیز و پاک بوده و قادر به نفس کشیدن باشد

2-   سیستم گردش خون آسیب دیده باشد.

یک راه تنفسی باز

ضروری ترین کا در موارد برخورد با یک فرد مصدوم بررسی باز بودن راه تنفسی وی می باشد اگر فرد مصدوم مدتی از تنفس محروم شود، آسیبهای شدید مغزی و حتی مدتی در انتظار او خواهد بود.

کنترل وضعیت تنفسی

1-   به جرکت سینه یا شکم مصدوم توجه نمائید (مطمئن شوید که این حرکت نرم و منظم است

2-   گوش خود را نزدیک دهان یا بینی مصدوم برده تا صدای نفس او را بشنوید

شما باید قادر باشید که برخورد نفس بیمار به صورتتان را حس کنید

3-  شما باید قادر باشید که برخورد شما می توانید نبال سایر آسیبهای وارده باشید اگر مصدوم بیهوش است وی را در وضعیت ریکاوری (RECOVERY) که در صفحات بعد توضیح خواهیم داد قرار دهید.

اگر تنفسی وجود ندارد

در این صورت شما باید برای بیمار راه تنفسی باز کنید اگر سینه و شکم بیمار حرکت دارند اما هیچگونه حرکت ورود  یا خروج هوا از دهان یا بینی احساس نمی شود. نشان دهنده انسداد راه تنفسی است و شما باید سریعا اقدام به باز کردن این راه نمایید. .

باز کردن راه تنفسی

1-   راه تنفسی ممکن است با وضعیت قرار گیری سر مصدوم ، بسته شود.

2-  برای ایجاد یک وضعیت مناسب برای سر با یک دست پیشانی را به سمت پایین فشار دهیدو با دست دیگرتان گردن مصدوم را بالا بیاورید.

3-   دستتان را از زیر گردن بیرون آورده و چانه مصدوم را بالا بکشید

این عمل باعث می شود که زبان فرد آسیب دیده جلوی راه تنفس را نگیرد

اگر هنوز تنفس ایجاد نشده است ممکن است راه تنفسی بیمار بسته شده باشد.

 

پاک کردن راه تنفسی

1-   سر را به یک سمت بچرخانید بطوریکه چانه بطرف جلو بوده و بالای سر بطرف عقب باشد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق کروپ (خروسک) (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
13:17
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات1
حجم فایل127 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

کروپ چیست؟

نوعی عفونت ویروسی راه تنفس فوقانی است که باعث درگیری گلو و بافتهای اطراف آن می شود. در کودکان زیر 5 سال معمولاً اتفاق می افتد. از طریق ترشحات عطسه و سرفه انتقال پیدا می کند و ممکن است از طریق دست آلوده، ویروس وارد غشاء محیطی چشم یا بینی شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir