تحقیق اهداء خون (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:55
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كدام گروه از بیماران به انتقال خون (تزریق خون) نیاز دارند؟

بررسی مصرف گلبول قرمز در جنوب شرق انگلستان و لندن؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابقه و اهداف: اطلاعات كمی در خصوص كاربرد تخصصی گلبول قرمز در انگلستان منتشر شده است. هدف از این بررسی تشخیص اكثر افرادی است كه بطور تخصصی به خون نیاز دارند تا هدفی باشند در جهت تحقق رو انتقال خون و با این نگرش كه مصرف نامناسب خون را به حداقل رسانده و طرح تهیه خون مورد نیاز در آینده را حمایت كرده و ادامه دهد.

اسناد و روش كار: كلیه اطلاعات قبلی در خصوص انتقال RBC موجود ر 62 بیمارستان واقع در لندن و جنوب شرق انگلستان از تاریخ آوریل 1997 تا مارس 1998 جمع آوری شد.

نتایج: مجموع 594810 واحد گلبول قرمز بطور موفقیت آمیزی تا تخصصهای كلینیكی مربوطه دنبال یا تعقیب شدند. این میزان معادل %19/91 از كل واحدهای گلبول قرمزی است كه به بیمارستانهای تحقیقاتی منتقل شد. از كل واحدهای گلبول قرمز منتل شده، %2/51 مربوط به بخش جراحی، %36 به مدیكال %8/12 به تخصصهای «combined» بود.

اختامیه: این تحقیق گسترده رشته های (تخصصهای) كلینیكی كه مصرف كننده اصلی RBC بخش خدمات بودند را دقیقاً مشخص كرده است. این تحقیق درك كلی استفاده از RBC در بیمارستانها را بسط داده است. ضمناً سبب افزایش تحقیقات راهكارهای آتی در خصوص كاهش انتقال خون آلوژنیك[1] شده است كه در صورت ایجاد كاهش قابل توجه پیش بینی شده در تهیه خون در اینده نزدیك بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق انسولین (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:54
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انسولین:

ساختار انسولین: در سمت چپ یك مدل از فضای تكمیل شده منومر انسولین را مشاهده می كنید. معتقدند كه منومر انسولین دارای حركات بیولو‍ژیكی است. كربن، سبز است. هیدرو‍ژن سفید، اكسیژن قرمز و نیتروژن آبی است. در سمت راست یك تصویر هگزامر را ملاحظه می كنید كه معتقدند به شكل ذخیره شده است. یك واحد منومر با یك زنجیره آبی رنگ A و زنجیره سیال B مشخص می شود. محدوده های زردرنگ سی سولفید را نشان می دهند و فضای مغناطیسی نیز محتوی یون های روی است.

انسولین از كلمه انسولا، «سفید» گرفته شده است و جزایر لانگرهانس را در پانكراس شرح می دهد. یك پلی هورمون پلی پپتیدی است كه كار متابولیسم كربوهیدرات را انجام می دهد. بخش موثر آن مومیدستایس كربوهیدرات است كه برای متابولیسم (سوخت و ساز) چربی موثر است. آن می تواند توانایی كبد را تغییر بدهد و ذخایر چربی را آزاد كند. غلظت انسولین (بیشتر یا كمتر، حضور یا عدم حضور) بطور موثری در سرتاسر بدن دیده می شود.

انسولین را بعنوان دارو برای افرادی كه مبتلا به دیابت شیرین هستند بكار می برند. بیمارانی كه دیابت نوع اول یعنی دیابت شیرین مبتلا هستند انسولین آزو‍نوس را مصرف می كنند این انسولین بصورت تزریقی زیرپوستی است و در بدن باقی می ماند برای اینكه هورمون انسولین كافی ترشح نمی كند. بیمارانی كه به نوع دوم دیابت شیرین مبتلا هستند، این بیماری به هر دو میزان تولید كم انسولین یا مقاومت انسولین یا هر دو را دارد و یك بخش غیرزنده نیز در دیابت نوعه دوم وجود دارد كه نیازمند انسولین است، زمانی كه داروهای دیگر به قدر كافی نمی توانند سطوح گلوكز را در خون كنترل كنند.

وزن مولكول انسولین 8/5 KDa است.

ساختار انسولین در بدن حیوانات مختلف فرق می كند. انسولین متابولیسم كربوهیدرات را تنظیم می كند و مقاومت را در حیوانات مختلف ایجاد می كند. انسولین پرسین (در خوك) به انسولین بدن انسان نزدیك تر است.

كشف خواص

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره آنتی بیوتیک (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:54
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات56
حجم فایل34 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                 صفحه

 

مقدمه

روش تحقیق

چکیده

فصل اول: آشنایی اولیه با میکروارگانیسم ها

بخش 1) میکروارگانیسم ها و تاریخچه ی آن ها

بخش 2) انواع میکروارگانیسم ها

فصل دوم: نقش میکروارگانیسم ها در داروسازی (آنتی بیوتیک سازی)

بخش 1) آنتی بیوتیک ها و تاریخچه ی آن ها

بخش 2) انواع آنتی بیوتیک ها

بخش 3) چگونگی تولید آنتی بیوتیک ها بوسیله ی میکروارگانیسم ها

بخش 4) آنتی بیوتیک ها در صنعت و اقتصاد

فصل سوم: نقش میکروارگانیسم ها در صنعت (بیوتکنولوژی)

بخش 1) دیگر مواد حاصل از متابولیک میکروارگانیسم ها و مواد غذایی افزودنی

بخش 2) کاربرد میکروارگانیسم ها در صنایع غذایی و شیمیایی

بخش 3) کاربرد میکروارگانیسم ها در کشاورزی

بخش 4) کاربرد میکروارگانیسم ها در تصفیه ی فاضلاب ها و محیط زیست

بخش 5) کاربرد میکروارگانیسم ها در استخراج نفت

نتیجه گیری

پیوست

 


مقدمه :

بنام او که نامش درمان دلهای خسته، یادش شفای قلبهای شکسته و معرفتش معراج عارفان است. دنیایی که ما در آن زندگی می  کنیم، از میلیون ها سال نوری در عمق فضا گرفته تا هزاران کیلومتر در اعماق زمین از دشت ها و جنگلها و کوهستانها گرفته تا دریاها و اقیانوس های بیکران، همه و همه دارای اسرار ناشناخته و رموز کشف نشده ای هستند.

این اسرار در ذهن بشر چراها و چگونه هایی را پدید می آورد که پاسخ به این سؤالات یک نیاز اساسی برای هر فرد محسوب می شود. بشر از همان ابتدا درصد پاسخ به این نیاز خود به آمده است و گام هایی را در زمینه های مختلف علم برداشته است. از زمان انسان اولیه تا انسان غرق در زندگی ماشینی قرن بیست و یکم این اکتشافات به طرق ثبت شده اند تا همگان از آنها بهره ببرند. ما نیز با بهره گیری از این نتایج و تحقیقات به ثبت رسیده این تحقیق را گردآوری نموده ایم تا گامی هر چند کوچک در راه بی پایان علم در زمینه میکروارگانیسم ها برداشته باشیم. میکروارگانیسم ها، قدیمی ترین موجودات زنده روی زمین هستند ولی چون اندازه آنها بسیار کوچک است از دسته آخرین موجوداتی هستند که شناخته شده اند. این موجودات اهمیت ویژه ای برای انسان دارند. از ملموس ترین اثرات میکروارگانیسم ها بر روی جهان اطراف ما تجزیه است، اگر میکروارگانیسم ها نبودند نفتی هم وجود نداشت و یا اینکه جهان مملو از برگهای تجزیه نشده بود. در واقع بعد از شناخته شدن میکروارگانیسم ها پیشرفت قابل توجهی درامر بهداشت حاصل گردیده است از جمله تولید آنتی بیوتیکها چرا که دانشمندان با مطالعه میکروارگانیسمهای مفید و مضر(80% مفید و 20% پاتوژن یا بیماری زا هستند) و با استفاده از علم میکروبیولوژی که همان علم مطالعه و شناخته میکروارگانیسم هاست طول عمر آدمی را افزایش داده اند و دیگر از اپیدمی های کشنده نظیر آبله، طاعون، سرخک، دیفتری و ... همانند گذشته خبری نیست. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آماده سازی محیط کشت (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:54
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات78
حجم فایل82 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آماده سازی محیط کشت

3-1 ترکیبات محیط کشت

بطور آشکار محیط کشت غذایی عامل مهم در کشت بافت و سلول بشمار می آید، البته برای هر کدام از گونه های درختی آزمایش های فاکتوریل که در آنها کلیه مواد شیمیایی محیط کشت در طیف وسیعی از غلظت های متغیر باشند، انجام نگرفته است. برای انجام چنین تحقیقی به امکاناتی بیش از آنچه که در اکثر آزمایشگاهها موجود است نیاز می باشد.

 آنچه که طراحی محیط کشت را بطور خاصی مشکل می کند، اثرات متقابل بسیار پیچیدة مواد شیمیایی مختلف در یک محیط کشت غذایی مشخص می باشد. بعنوان مثال کاربرد بعضی از قندها ر محیط کشت سبب کمبود بر می شود. پیچیده تر از آن ا حالتی است که بر بیش از حد نیاز وجود داشته باشد در این حالت نیاز بافت به کلسیم کاهش خواهد یافت. به دلیل وجود چنی اثر متقابلی، تعیین ترکیبات مطلوب محیط کشت از طریق آزمایشهای فاکتوریل مشکل است. از طرفی این وضعیت با درنظر گرفتن این حقیقت که اثرات متقابل بین بافت و مواد غذایی تحت تأثیر شرایط محیطی از قبیل شدت و کیفیت نور، دورة نوری، درجه حرارت، آگار یا مایع بودن محیط کشت، PH، و غیره قرار می گیرند پیچید تر می گردد. بعلاوه عکس العمل بافت با تغیر وضعیت فیزیولوژیکی ریز نمونه با بافتی که واکشت شده فرق می کند.

 محیط کشت های اولیه که در کشت بافت بکار می رود محلول های غذایی تغییر یافته کشت آبکشت گیاهان بود( محلول های غذایی ناپ، ففر و هوگلند-  جورج و شرینتگتن) به این مواد مخلوطی از اسیدهای آمینه، ویتامینها و سایر ترکیبات آلی اضافه می شد. امروزه اکثر کشتهایی که استفاده می شوند نوع تغییر یافتة محیط های قدیمی هستند با بررسی فهرستی مشتمل بر 260 محیط کشت بافت گیاهی تنها 39  محیط کشت دارای ترکیبات پایه بودند محیط کشت موراشی و اسکوک (MS )[1]بین سایر محیط کشت های گیاهی بیشترین کاربرد را دارد. از میان محیط کشت های ذکر شده توسط جرج و شرینتگتن، 53  محیط کشت از نظر فرمول عناصر پرمصرف مشابه محیط کشت MS بودند ولی در قسمت های دیگر تفاوت داشتند.

 اکثر محیط  کشت ها از طریق آزمون و خطا بتدریج بهبود یافته اند. البته در برخی از محیط کشت ها روش تجربی کمتر بکار رفته است. مقدار مواد معدنی موجود د محیط  کشت MS  براساس تجزیه خاکستر بافت توتون سوزانده شده می باشد. محیط کشت LM که اغلب برای سونی برگها استفاده می شود براساس تجزیة ترکیب شیمیایی آرکگونهای بذر نابالغ Pseudostsuha menziesii  است البته هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که این محیط کشت ها برای تمام ژئوتیپ ها مطلوب باشند یا اینکه چنین تجزیه شیمیایی برای تمام انواع بافتهای گونه های مختلف انجام شده باشد. محیط کشت موردنیاز جهت رشد کالوس نسبت به محیط کشت برای ایجاد و رشد ساقه بایستی دارای مواد معدنی با غلظت بیشتری باشد در حالیکه محیط کشت موردنیاز جهت ایجاد و رشد ریشه فرق می کند


[1] -Murashige and Skoog

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آلکالوئیدها (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:54
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات58
حجم فایل43 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

پیشگفتار( آلکالوئیدها)

آلکالوئیدهای گروه پیریدین و پی پریدین

آلکالوئید های گروه تروپان

آلکالوئیدهای گروه لینولین

آلکالوئیدهای گروه ایزوکینولین

آلکالوئیدهای گروه اندول

گروه استروئید آلکالوئید ها

آلکالوئیدهای گروه لوپی نان

آلکالوئید های گروه آلگامین( آلکالوئید های آمین)

آلکالوئیدهای گروه پورین

برخی گیاهان آلکالوئید دارو و خواص آنها

پیشگفتار

از نظر بیولوژیکی  و شیمیایی ترکیبات همگنی نیستند ازت دار هستند و اکثراً در  گیاهان وجود دارد در تعدادی از حیوانات هم دیده می شود و قبلاً آلکالوئید ها را در آزمایشگاه بطور مصنوعی تهیه کرده اند و آلکالوئیدها عامل آمین را دارند به همین دلیل اغلب خاصیت بازی دارند. بخصوص آلکالوئید هایی که در داروسازی و پزشکی استفاد می شوند و دارای اثرات فیزیولوژیکی هستند.

 در بین گیاهان:

1- نهاندانگان Angiosperm

 2-  لگومینوزهاleguminuosae

3- پاپاوراسی papaveraceas

4-Ranunculaceas

5- روبیاسن Rubiaceae

6-سولاناسه Solanaceae

7- ببریداسی Berberidaceae

از نظر تولید آلکالوبید بیار جالب می باشد

گیاهان خانواده لابیه وروزاسه فاقد آلکالوئید هستند.

 گیاهان بازدانه Gymnosperm به ندرت دارای آلکالوئید می باشند.

 گفته شده که گیاهان تک ر تولید آلکالوئید نمی کنند. ولی تحقیقات نشان داده که گیاهان خانواده آماریلید Amarylidaceae و لیلیاسه Liliaceae از همزین خانواده های گیاهی هستند که تولید آلکالوئید می کنند.

 آلکالوئید ممکن است در اندامهای مختلف گیاه وجود داشته باشد.

 دانه: نواومیک، کلشیک

میوه: فلفل سیاه، شوکران

برگها: بلادون، هیوسیاموسی

ریشه ها: آرکونیت، بلادون

ریزم و ریشه ها: ایپکا، هیدراستیل

پوست: سکنونا، انار

آلکالوئیدها در قارچها هم وجود دارند مانند:  ارگو و قارچ آمانیتا

روشهای نگهداری آلکالوئیدها مختلف است.

 1- اسم آلکالوئید ممکن است از اسم کلی گیاه مولد آن گرفته شده باشد

 ( هیدراستین، آتروپین)

2- اسم اختصاصی گیاه مولد آلکالوئید( کوکائین، بلادومین)

3- اسم معمولی گیاه دارویی( ارگوتامین)

4- خاصیت فیزیولوژیکی( امتین، مرفین)

5- و اسم کاشف آلکالوئید که به ندرت استفاده می شود پله تیرسین

بر ای تشخیص آلکالوئید های مختلف که بدست می آید از افزودن پیشوند یا پسوند استفاده می شود کنین و کنیدین، هیدروکنین طبق قرارداد بین المللی آخر اسم در آلکالوئید باید به حروف(آی ، ای، ئن) ختم می شود .

 آلکالوئید معمولاً دارای یک اتم ازت است. بعضی از آلکالوئید ها مانند الذگوتامین ممکن است تا پنج  عدد ازت در مولکول آن وجود داشته باشد و اتم ازت ممکن است به صورت آمین نوع اول و دوم و سوم باشد چنین ترکیبی دارا ی خاصیت قلیایی است. قدرت این ترکیب بستگی به ساختمان مولکول و محل قرار گرفتن سایر عوامل در مولکول دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره التهاب ریوی (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:53
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

التهاب ریوی

در این بخش وضعیت بدن بیماران با بیماری التهاب بافت ریه بررسی می شود . در ابتدای این مطالعات ما توصیه می کنیم متدهایی را که می توانند برای شناسایی وضعیت بدن کودکان . جوانان و سالمندان با این بیماری مورد استفاده قرار گیرند شناسایی کنید .

تعریف التهاب های ریوی

التهاب ریوی ( CF ) یک نقص عضو ژنتیکی است که بر روی سیستم های گوارشی و تنفسی تاثیر می گذارد. این بیماری معمولاً بوسیله COPO ترشح کم لوزالمعده و غیر طبیعی بودن سطح الکترولیز در عرق بدن مشخص می شود.

CF اغلب در بین مردمان آسیایی معمول است و 70% بیماران CF را کودکان و جوانان شامل می شوند.

تأثیر CF بر وضعیت بدن :

بطور نمونه کودکان و جوانان با CF دچار سوء تغذیه و کند شدن رشد می شوند و همچنین شروع سن بلوغ در آنها به تعویق می افتد و نیز دارای یک ظرفیت محدود برای فعالیت های فیزیکی و تمرینات ورزشی می شوند. با در نظر گرفتن سن و جنس و کنترل سلامتی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله استخوان1 (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:53
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل1.183 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به نام خدا

عضلات ناحیه قدامی و خلفی تنه

ANTERIOR AND  POSTERIOR TRUNK MUSCLES

 

                        ANTERIOR                                  POSTERIOR

 

استاد: آقای دکتر رحیمی

تهیه کننده: جواد آقازاده

 

آبان 86

 

 

عضلات قدامی تنه

(ANTERIOR TRUNK MUSCLES)

1. عضلات قدامی سینه (THORAX)

2. عضله دیافراگم (DIAPHRAGM)

3. عضلات قدامی شکم (ABDOMEN)

 

 

1. عضلات سینه (THORAX MUSCLES)

 • عضله نردبانی قدامی (anterior scalenus muscle)
 • عضله دندانه ای قدامی (anterior serratus muscle)
 • عضله دلتوئید قدامی (anterior deltoid muscle)
 • عضله جناغی- چنبری (stetnocleidomastoid muscle)
 • عضله سینه ای بزرگ (pectoralis major muscle)
 • عضله سینه ای کوچک (pectoralis minor muscle)
 • عضلات بین دنده ای خارجی (external intercostals muscles)
 • عضلات بین دنده ای داخلی (internal intercostals muscles)
 • عضلات بین دنده ای داخلی تر (intimi intercostals muscles)
 • عضله عرضی سینه ای (transverses thoracis muscle)
 • عضلات زیردنده ای (subcostal muscles)

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق استخوان (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:53
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

در مقدمه:

مشكلاتی كه در بخش بندی وجود دارد:

1-شكل تمام استخوانها یكنواخت و مثل یكدیگر نیست

2-وجود رگهای خونی در كنار بافت استخوان

3-لبه های از بین رفته و پخش شده

4-ناحیه های باریك استخوانی

5-بلورینگ ذاتی تصاویر CT

6-تأثیرات جزئی حجم.

 

از تصاویر CT برای برنامه ریزی اولیة قبل از جراحی و همچنین هدایت در حین جراحی و همچنین تشخیصهای بعد از عمل جراحی استفاده می شود.

مفصل لگن یك توپ و سوكت اتصال است كه شامل نمود و استخوان لگن است.

 

الف- تعریف مسأله یا فرضیه:

استخوانها بدلیل به عهده داشتن وظایف متعددی نظیر حركت و تحمل وزن بدن، محافظت از قسمتهای حساس بدن نظیر مغز، نخاع، خون سازی و غیره از اهمیت زیادی برخوردار هستند. به همین دلیل آنالیز كمی (Quantitative Analysis) بافتهای استخوانی با استفاده از تصویربرداری تشخیصی (Diagnostic Imagine) مورد توجه پزشكان و متخصصین ارتوپد قرار دارد. در این میان تصاویر سی تی اسكن، در مقایسه با سایر دستگاههای تصویر گری بالینی، بدلیل نمایش بهتر بافتهای استخوانی در تصمیم گیری های مهمی نظیر تشخیص و درمان بیماریهای استخوانی، شكستگی استخوان و ناهنجارهای استخوانی از كاربرد بیشتری برخوردار هستند. استخوان فمور (Femur) و سر آن (Femoral Head) بدلیل تحمل وزن تنه با بالا رفتن ریسك فاكتورهایی نظیر بیماری پوكی استخوان (Osteporosis)، بیماری سیاه شدن استخوان (Avascular Necrosis) یا بیماریهیا مادرزادی (Congential Disease)، شكستگی و غیره در معرض ریزش (Collapse) میباشد. در صورت ریزش و یا عملكرد غیرعادی استخوان فمور قدرت راه رفتن از شخص سلب گردیده و عمل جراحی در ناحیه استخوان ران (Total Hip Replacement) الزامی می گردد. در پزشكی مدرن، ارزیابی كمی تصاویر پزشكی اخذ شده از فمور بكمك كامپیوتر برای بالا بردن سرعت، كیفیت و دقت پیشگیری، تشخیص و درمان مرتبط با موارد فوق الذكر مطرح است. بخش بندی و مدل كردن استخوان فمور با استفاده از تصاویر چند مقطعی (Multi Slice) سی تی اسكن بصورت اتوماتیك بخش مهم و اساسی از ارزیابی عملكرد این استخوان، بیماریهای مرتبط، طراحی عمل جراحی و غیره بكمك كامپیوتر را شامل میگردد كه در این پروژه كارشناسی ارشد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد ده چالش (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:53
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد: ده چالش[1]

در طی 25 سالی كه از تشكیل انجمن جهانی بررسی و مطالعه درد می‌گذرد، مسأله كنترل درد از نظر اهمیت بطور شگفت‌آوری رشد كرده است. با این وجود در سرتاسر جهان، فشارهای اقتصادی عامل تعیین كننده مهمی در این رابطه هستند كه هر مداخلة بالقوه مفیدی بطور دقیق از نظر قابل اطمینان بودن و سوددهی مورد بررسی و آزمایش قرار بگیرد. قبل از این كه به عنوان یك المان مفید و ارزشند در خدمات بهداشتی جامعه وارد شود. این تأكید و اصرار روی پایه‌گذاری طبابت[2] بر بهترین اطلاعات و مدارك موجود یكی از تمایلات جهانی برای حركت به سمت خدمات بهداشتی مستدل است.

از بین تمام روش‌های مختلف بررسی و ارزیابی مداخله‌های ضد درد، مطالعات كنترل شدة اتفاقی (RCTs) [3] یكی از روشهای ساده و در عین حال قدرتمند و قوی می‌باشند. یك ارزش مهم این مطالعات در زمینة مسأله كنترل درد، توانایی آنها در كم كردن آثار غیر منتظرة فاكتورهای ناشناخته‌ای است كه می‌توانند روی پاسخ‌های بیماران تأثیر بگذارند. بعلاوه بررسی‌های مربوط به مسأله كنترل درد و درمان آن می‌توانند در رابطه با مسائل اختصاصی‌تری مثل توقعات پزشك و یا بیمار، منابع تأمین هزینه و نیز پاسخ به دارونماها كمك زیادی به ما بنمایند. مطالعات كنترلة اتفاقی بطور تصادفی بیماران و یا داوطلبان را در گروهی كه در آنها مداخله‌ای صورت می‌گیرد و گروهی دیگر، یا گروه كنترل، قرار می‌دهند. مطالعات كنترلة اتفاقی آینده‌نگر و دو سوم كور تكنیك‌های بسیار قدرتمندی برای كاهش دادن ضریب گرایش[4] در مطالعات بالینی خصوصاً در زمینة كنترل درد می‌باشند كه در آنها تأثیرپذیری و نیز آثار دارونما می‌توانند در یافته‌های نهایی تغییر و یا اختلال ایجاد نمایند.

در طی نیمة دوم قرن بیستم تعداد مطالعات كنترلة اتفاقی‌ای كه به روشها و ترفندهای كنترل درد پرداخته‌اند در هر 1 سال دو برابر شده است. در اوت سال 1999 اداره ثبت مطالعات كنترلة كاكرن[5] كه بزرگترین مجموعة مطالعات كنترله در دنیا را در اختیاردارد اعلام كرد كه درد و یا درمان‌های مربوطه در بیش از 20 هزار نقل قول یعنی بیش از 9 درصد كل ذكر شده اند. برخورد با وفور و كثرت مطالعات كنترله اتفاقی در زمینة درمان و كنترل درد و نیز رشد فزاینده چنین مطالعاتی، چالش‌های بسیاری را برای محققان، پزشكان، سرمایه‌گذاران، هیأتهای اخلاق پزشكی، مصححان مجلات و نیز جامعه مردم ایجاد كرده است. در این مقاله به بعضی از این چالش‌ها پرداخته شده و راهكارهایی جهت مقابله و برخورد با آنها ارائه خواهند شد. بعضاً این راهكارها از مباحث كلی در مورد آیندة مطالعات كنترله اتفاقی كه در محل دیگری منتشر شده‌اند برداشت شده است.

چالش 1: از سعی و تلاش غیر ضروری و تكراری خودداری كنید.

قبل از شروع به انجام یك مطالعه و پژوهش، محققان، بیماران و آژانس‌های سرمایه‌گذاری باید مطمئن باشند كه مسأله و سؤالی كه تحقیق مورد نظر به آن می‌پردازد قبلاً پاسخ داده نشده باشد. با توجه به كثرت بررسی‌ها، دو راهكار می‌توانند جهت برخورد با این مشكل بكار برده شوند:

 


[1] -Clinical Trials in Pain Relief: 10 Challenges

[2] -Practice

[3] -Randomized Controlled Trials

[4] -Bias

[5] -Cochrane controlled Trials Register

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره آزمایش بر روی سیستم عصبی اتونوم (پزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:52
جمشید راد
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آزمایش بر روی سیستم عصبی اتونوم[1]

سیستم عصبی اتونوم یك شبكه عصبی وسیع است كه نقش اصلی آن تنظیم محیط داخلی توسط كنتبف هموستاز و فعالیت‌های احشایی است. با وجودی كه اكثر فعالیت‌های سیستم اتونوم خارج از كنترل اداری می‌باشند، عواطف و ورودی‌های سوماتولنسوری بطور قابل توجهی سیستم اتونوم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با بررسی تغییرات برجستة وازوموتور و سودوموتور پس از آسیب تروماتیك به اعصاب، این كه سیستم اتونوم نقش مهمی در تعدیل و درك درد دارد مدتها قبل شناخته شده بود. با وجود شك و ابهامی كه در رابطه با اهمیت نقش سیستم عصبی سمپاتیك در ایجاد و تداوم درد وجود دارد، متخصصان درد همیشه در جستجوی وسایل و راههایی برای مطالعه و بررسی سیستم اتونوم بوده‌اند.

آناتومی

سیستم اتونوم در هر سطحی از سیستم عصبی دارای اجزاء مختلفی می‌باشد.

جزء مركزی كه به نام شبكة‌ مركزی اتونوم(CAN)  [2]  نیز شناخته می‌شود شامل مناطق مختلفی از مغز می‌باشد.[3]

اینسولا بدلیل ارتباطاتی كه با هیپوتالاموس،‌ تالاموس، هسته پارابراكیال و NTS

دارد،‌ به نظر یك منطقه حیاتی حسی حركتی احشایی است.

تحریك و فعال شدن قشر اینولا باعث بروز هیپرتانسیون، تاكیكاری، ایستادگی موها[4]، گشادی مردمكها و ترشح بزاق شده و فعالیت دستگاه گوارش را نیز تغییر خواهد داد. تحریك كورتكس پری فرونتال میانی كه دارای ارتباطات گسترده‌ای با آمیگدال، هیپوكامپ، تالاموس، هیپوتالاموس،‌ هستة پارابراكیال و NTS می‌باشد باعث بروز برادیكاری و افت فشار خون شده و ترشحات دستگاه گوارش را تعدیل می‌نماید.

هیپتوتالاموس مهم ترین ارگان سیستم اتونوم بوده و تمام فعالیت‌های حیاتی بدن را كنترل كرده و سیستم‌های غدد درون‌ریزی و اتونوم را نیز  منسجم نگه می‌دارد.

 


[1] - Testing the Autonomic Nervous system

IASP Newsletter – Nov./ Dec. 1998

[2] - Central autonomic network

[3] - Instula, medial prefrontal cortex, hypothalamus, amygdula, ventrolateral medulla, nucleus of the tractus solitraius (NTS), nucleus parabrachialis, periaqueductal gray, and the circumventricular organs.

[4] - Piloerection

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir