كتابخانه های تخصصی و فناوری اطلاعات (کامپیوتر و IT)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:39
جمشید راد
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات34
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كتابخانه های تخصصی و فناوری اطلاعات

 

چکیده:
 این مقاله به بحث درباره موضوعهای مرتبط با كتابخانه‌های تخصصی، نظیر آینده كتابخانه های تخصصی از جنبه تغییرات فناوری و حرفه ای ، تاریخچه فن آوری اطلاعات ، زمینه های استفاده از فن آوری نوین در كتابخانه ها ، فراهم آوری مواد اطلاعاتی ، سازماندهی و ذخیره اطلاعات ، خدمات مرجع ، خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه ای ، مدیریت درکتابخانه های تخصصی آینده، تغییرات فن آوری اطلاعات بر کاربران و حرفه کتابداری ، آموزش علم کتابداری و اطلاع رسانی ، خصوصیات کتابداران متخصص آینده و دیدگاههایی که در مورد آینده کتابخانه های تخصصی مطرح شده ، پرداخته شده است .


مقدمه :
تغییرات سریع و همه جانبه ، كتابخانه های تخصصی و كتابداران متخصص در این كتابخانه ها را در آستانه عصر جدیدی قرار داده است كه با گذشته نه چندان دور، بسیار متفاوت است . سیستمهای رایانه‌ای كه در كتابخانه ها تا دهه 80 مورد استفاده قرار می گرفت ، ارتباطی پیوسته و مستقیم با عملكردهای سنتی كتابخانه ها برقرار می نمود ، علی رغم توانایی و قابلیتهای عملی و گسترده فهرستهای قابل دسترسی برای عموم (opac: online public access catalog) و سیستمهای محلی متصل بدانها ، كتابخانه ها هنوز مدلی سنتی از مجموعه های فیزیكی و محلی هستند كه عمدتا از طریق ابزارهای كتابشناختی ناهماهنگ، می توان بدانها دسترسی یافت .
هم اكنون پیشرفتهای قابل توجهی دیده می شود كه در حال تغییر بنیاد این مدل است . فناوریهای نو ، فهرستهای كتابخانه را از راهنماهای ساده منابع به سیستمهای جامع اطلاعاتی تغییر داده اند و در مرحله ایفای تعهد خود در انتقال مستقیم منابع اطلاعاتی كتابخانه های دنیا و مراكز اطلاع رسانی ، به میز استفاده كنندگان هستند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

روایتی‌ از پیامبران‌ {حضرت‌ لوط‌ (ع‌) - حضرت‌ سلیمان‌ (ع‌)} 23 ص (معارف اسلامی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:39
جمشید راد
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل37 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

لوط‌

ابراهیم‌ (علیه‌ السلام‌) از مصر كوچ‌ كرد و لوط‌ را به‌ همراه‌ خود برد. در مدّتیكه‌ درمصر اقامت‌ داشت‌ خداوند مال‌ بسیاری‌ از گوسفندان‌ و غیر آن‌ روزیش‌ فرموده‌ بود. به‌همین‌ جهت‌ آن‌ بقعه‌ از سرزمین‌ بیت‌المقدس‌ گنجایش‌ گوسفندان‌ ویرا نداشت‌. ناچار لوط‌از عمویش‌ جدا شد و با قسمتی‌ از گوسفندان‌ بشهر سدوم‌ رهسپار گشت‌. اهل‌ سدوم‌ بدمردمی‌ بودند و چنان‌ فساد اخلاق  در آنها رخنه‌ كرده‌ بود كه‌ از هیچ‌ گناهی‌ روی‌ گردان‌نبودند و در اثر آلودگی‌ دلها شرم‌ و حیا نداشت‌. هیچ‌ عمل‌ زشتی‌ را ترك‌ نمی‌كردند و نیز ازجهت‌ رفتار و پندار پست‌ترین‌ مردم‌ عصر خود بودند. با راهزنی‌ روزگار می‌گذرانیدند وخیانت‌ را حتّی‌ بر رفیق‌ روا می‌داشتند. بر سر راهها كمین‌ كرده‌ مزاحم‌ مسافرین‌ می‌شدندو ناله‌ و زاری‌ هیچكس‌ در دلهایشان‌ اثر نمی‌كردند. دارای‌ دینی‌ بودند كه‌ آن‌ دین‌ ایشان‌ رااز تبه‌ كاریها باز دارد و نه‌ شرمی‌ و آزرمی‌، نه‌ موعظه‌ واعظی‌ را می‌پذیرفتند و نه‌ به‌نصیحت‌ عاقلی‌ توجه‌ می‌كردند و گرما این‌ همه‌ انواع‌ گناه‌ دلهای‌ سیاه‌ ایشان‌ را اشباع‌ نكردو عطش‌ قلبهای‌ تشنة‌ بجنایت‌ و خیانت‌ ایشان‌ را ننشانید و به‌ همین‌ جهت‌ گناه‌ جدید دیگری‌از خود اختراع‌ گناهی‌ كه‌ تا آنروز سابقه‌ نداشت‌ و كسی‌ بفكر ارتكاب‌ آن‌ نیافتاده‌ بود، زنان‌و همسران‌ را گذاشته‌ و با پسران‌ خود شهوت‌ می‌باختند. 

بهرحال‌ لوط‌ به‌ هر وسیله‌ای‌ بود خود را به‌ مهمانان‌ رسانیده‌ و ایشان‌ را با آغوش‌باز استقبال‌ و بمنزل‌ خود راهنمائی‌ كرد اما دلش‌ از ترس‌ مردم‌ مضطرب‌ است‌ می‌ترسیدمبادا از جریان‌ خبر یابند و به‌ خانه‌اش‌ بریزند آنوقت‌ او یكتنه‌ چگونه‌ می‌تواند در دفاع‌ ازمیهمانان‌ با همة‌ اهل‌ شمر دست‌ به‌ گریبان‌ شود، مردمیكه‌ هیچ‌ گونه‌ ملاحظه‌ و رشدی‌ندارند.

لوط‌ (ع‌) بالاخره‌ میهمانان‌ را بدون‌ اینكه‌ احدی‌ متوجه‌ شود به‌ خانه‌ رسانید همة‌كوشش‌ خود را كرد بلكه‌ بتواند داستان‌ آمدن‌ این‌ جوانان‌ را از قوم‌ پنهان‌ دارد ولكن‌متأسفانه‌ بوسیله‌ همسرش‌ كه‌ با مردم‌ همساز بود مطلب‌ فاش‌ گردید و چیزی‌ نگذشت‌ كه‌مردم‌ شادی‌كنان‌ به‌ خانه‌ لوط‌ (ع‌) هجوم‌ آوردند. لوط‌ (ع‌) بسیار مضطرب‌ شد چون‌ می‌دیدكه‌ نزدیك‌ است‌ آبروی‌ او و مهمانانش‌ را بباد دهند. ناگزیر ایشان‌ را بتقوی‌ و لاأقل‌ به‌ حفظ‌حیثیت‌ خود سفارش‌ كرد ولكن‌ مردم‌ فاسق‌ و فاجر و سفید كجا باین‌ نصایح‌ گوش‌می‌دهند، ناچار در خانه‌ را بروی‌ ایشان‌ بست‌ و بین‌ آنان‌ و خواستة‌ نامشروعشان‌ مانع‌گردید. «من‌ گمان‌ می‌كنم‌ قوم‌ لوط‌ بطور كلّی‌ فاقد حیا و شرم‌ بودند و یا در اثر اصرار درگناه‌ عقلهایشان‌ زائل‌ گشته‌ بود كه‌ این‌ چنین‌ بر سر یك‌ امر نامشروع‌ و زشت‌ ازدحام‌ كرده‌و از یكدیگر سبقت‌ می‌جستند.»

بهرحال‌ لوط‌ (ع‌) چون‌ دید كه‌ مردم‌ اشاره‌ و كنایه‌ نمی‌فهمند ناچار بی‌ پرده‌ و به‌صراحت‌ گفت‌: مردم‌ آتش‌ شهوت‌ خود را با زنان‌ كه‌ خدا بر شما حلال‌ كرده‌ خاموش‌ كنید واین‌ عادت‌ زشت‌ را ترك‌ گویید و از عاقبت‌ به‌ آن‌ برحذر باشید باز هم‌ مفید نیفتاد بلكه‌درخواسته‌ خود حریصتر و تشنه‌تر شدند و بدون‌ هیچ‌ شرمی‌ و آزرمی‌ با كمال‌ گستاخی‌گفتند: ای‌ لوط‌! تو نیك‌ می‌دانی‌ كه‌ ما خواسته‌ خود را با دختران‌ خودت‌ هم‌ مصالحه‌نخواهیم‌ كرد و نیز می‌دانی‌ كه‌ ما با جنس‌ زنان‌ سر و كاری‌ نداریم‌ تو خود می‌دانی‌ كه‌منظور ما چیست‌.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

كامپیوتر و تاریخچه آن (کامپیوتر و IT)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:38
جمشید راد
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كامپیوتر و تاریخچه آن

 

مقدمه:

 هزاران سال پیش ، انسان با انگشتانش می شمرد .

او برای شمارش گاو و گوسفند و مرغ و خروس ، و نیز برای شمردن مردمی كه در ده او زندگی می كردند ، از انگشتانش استفاده می كرد .

اما وقتی كسی می خواست چیزهایی را بشمارد كه از ده تا بیشتر بود با شمارش با انگشتان كاری دشوار می شد . او ناگزیر بود راههای تازه ای برای شمردن پیدا كند . یكی از این راهها این بود كه برای هر چیز شمرده شده ، علامتی  روی دیوار یا چوب بگذارد . برای علامت گذاشتن روی چوب از سنگی نوك تیز با چاقو استفاده می شد . برای علامت گذاشتن روی دیوار ، تكه چوبی سوخته بكار برده می شد . این روشهای قدیمی شمارش ، چندان كارساز نبود . باید راه بهتری برای شمردن پیدا می شد . انگاه انسان «میز شنی» را اختراع كرد .

«میز نشینی» عبارت بود از سه شیار موازات و گود ، كه به طور عمومی بر شن رسم می شد .

هرگاه چیزی شمرده می شد . سنگریزه ای در یكی از شیارها  ، جای داده می شد . به مرور ، «میز نشینی» نیزكفایت  خود را برای شمردن همة مقادیر و چیزهای انسان از دست داد ، بنابراین او چرتكه را ساخت . چرتكه ، اندكی به «میز نشینی» شبیه است . با این تفاوت كه در چرتكه به جای شیار در شن از چند میله كه در قابی چوبی قرار گرفته اند ، استفاده شده است  ، و به جای آحاد شمارش میزشنی  ، یعنی سنگریزه ها ، در این شمردن به كمك تعدادی مهره كه در میله هایی باریك قرار گرفته اند ، انجام می گیرد .

هر میله در چرتكه ، نشانگر ی واحد اندازه گیری است .

تعداد میله های چرتكه ، از تعداد شیارهای « میز شنی» بیشتر است . از این رو ، جمع و تفریق اعداد بزرگ روی چرتكه آسانتر است .

از چرتكه می توان برای ضرب و تقسیم اعداد نیز استفاده كرد . به این ترتیب بود كه چرتكه در دنیای قدیم ، اهمیت بسیاری یافت ؛ و روز به روز مردم بیشتری آن را به كار گرفتند . به موازات آن ، انواع و اقسام چرتكه ساخته شد ؛ و هر بار شكل كاملتری به خود گرفت . مثلاً چرتكه ی ژاپنی ، مقدار مهره هایش با چرتكة هندی فرق داشت . چرتكة ژاپنی « سوزوبان» نامیده می شود .

« سوروبان» و انواع دیگرچرتكه ، هنور در بسیاری از نقاط دنیا مورد استفاده است . با این همه ، انسان به هنگام شمردن با چرتكه ، همچنان ناگزیر است از نیروی اندیشه و دستهایش استفاده كند .

انسان خواستار نظام شمارشی دقیقی بود كه كار با آن از چرتكه هم آسانتر باشد . در سال 1642 میلادی ، «بلینر پاسكال» ، نوعی ماشین حساب دستی ساخت . نظام این دستگاه جدید بر پایة كاربرد چرخ و دنده ها و اعداد بود . برای استفاده از آن ، تنها كاری كه باید می كرد ، این بود كه دسته ای را بچرخاند ، تا عمل شمارش به طور خود كار انجام شود ...............

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله در مورد QBE (کامپیوتر و IT)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:38
جمشید راد
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقاله در مورد QBE

 

« مقدمه »

سیستم رابطه ای پرس و جوی QBE توسط زلوف در یكی از مراكز تحقیقاتی IBM طراحی و ایجاد شد.

اصطلاح QBE هم به خود سیستم بانك رابطه ای اطاق می شود و هم به زنانی كه در این سیستم وجود دارد. این سیستم، مثل SQL، رابطه ای است و تفاوت ایندو اینست كه QBE فقط برای استفاده كاربران پایانه ای طراحی شده، یعنی نه تنها نتایج مورد نظر كاربر بصورت جدولهایی در صفحة نمایش، دیده می شود، بلكه تمام در خواستهای كاربر، در كادر جدولهایی مشخص شده و به سیستم عرضه می شوند.

ابتدا با فشار دادن یك دگمه  روی پایانه، چارچوب یك جدول در صفحه نمایش ظاهر می شود، سپس كاربر، با علم به اینكه جواب مورد نظرش از جدول خاصی است نام آن جدول را وارد می كند و QBE اسامی ستونهای جدول را نمایش می دهد. به این ترتیب كاربر می تواند شرط یا شروط پرس و جو شیر را در ستونهای مربوط از جدول، وارد كند.

علامت"P0 " " بجای دستور " چاپ كن" است . این علامت مشخص می كند كه جواب مورد نظر در چه ستونی از جدول باید ظاهر شود. صفت مورد نظر در این دستور را " عنصر مثال " می گوییم. زیر عنصر مثال خط كشیده می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

كامپیوتر در علوم زیستی (کامپیوتر و IT)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:38
جمشید راد
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات34
حجم فایل29 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كامپیوتر در علوم زیستی


 

چكیده

هزاران سال است كه بشر از فعالیتهای زیست شیمیایی موجودات زنده بهره‌برداری می‌كند و در نتیجه زیست تكنولوژی تا حد زیادی مدیون كارهای نوین است . دانش نوظهور زیست، تكنولوژی را بصورت كاربرد خواص زیستی جانوران و یا فرایندهای گوناگون در صنایع تولیدی یا خدماتی تعریف می‌كند.

استفاده از علوم گوناگون زیستی به نفع بشریت اغلب از نوآوریهای اخیر تصور می‌شود ولی درك عمیق مكانیسم و كنترل تبدیلات زیست شیمیایی موجود را میسر می‌سازد .

توانایی بشر در تغییر ویژگی جانداران به روش خاص دستكاری ژنها است و زیربنای شاخه‌های مختلف علوم زیستی تكنولوژی (ژنتیك) ، ابداع روشهای جدید ژنی است كه امكان هدایت جانداران را به انجام تبدیلات خاص و یا تولید محصولات معین فراهم می‌كند .و كاربرد تكنولوژی كه سمبل آن كامپیوتر است در بررسی و به ثمر رساندن یافته‌های تئوری و مشاهده‌ای متخصصین این علوم به ذخیره و بازیابی ومقایسه وبه اشتراك گذاشتن اطلاعات دریافتی نقش بسزایی در پیشرفتهای شگرف دارد .

استفاده مداوم از یك منبع همچنین بستگی به اثرات وارده از استخراج آن بر محیط زیست دارد حتی اگر تهیه یك منبع از نظر اقتصادی به صرفه باشد استفاده از آن با توجه به بررسیهای مختلف شاخه‌های علوم زیستی در خصوص نقش آن بر ژن و چه تأثیر آ‌ن بر اكولوژی محیط زیستی و چه در رشد و بقای جانداران ، ممكن است حداقل و گاهی حذف شود . پس تعریف یك منبع و موارد دسترسی به منابع بستگی به تغییرات تكنولوژیكی و اقتصادی و اثرات بررسی شده آن و اثرات منتجه از بهره‌برداری آن بر محیط زیست را دارد .

بطور عملی آنچه در بقای محیط زیست حائز اهمیت است كه استفاده اقتصادی از تمامی جنبه‌های مختلف علوم زیستی را قابل دسترسی و برای بهره‌برداری با هزینه‌های منطقی میسر سازد .

 

فهرست

 

كاربرد گسترده كامپیوتر در علوم زیستی

پیشرفتهای ژنتیكی

كاربرد نرم افزارها در ذخیره داده ها

سیستیك فیبروزیس

مبارزه طلبی بزرگ كاربرد كامپیوتر

منابع و ماخذ

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق دولت فاطمیان (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:38
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده

خلفای فاطمی توجه فوق العاده ای به اهل علم و کمال داشتند و از این رو دربار آنان مجمع علماء و فضلاء شده بود. شهرت علام نوازی و عالم دوستی ائمه فاطمی سبب شد که عده زیادی از علماء و ادباء و فلاسفه و حکماء و فقها و شعراء به دربار مصر روی آورند و اکثر آن ها مورد الطاف شاهانه واقع و از ندمای خاص دربار شدند و بعضی از آن ها بعد از کسب فیض و علم به میهن خود مراجعت می نمودند. فاطمیان که حامی علم و دانش بودند مدارس و دانشگاه ها و کتابخانه ها و دارالفنون را تشکیل دادند که در دوره آن ها استاتید و ارباب علم و دانش و اقسام آلات و ادوات علمی تهیه شده بود درهای آن خزانه علم و ادب بروی افراد برایگان گشوده بود تا که مردم در تمام اوقات آنچه را که می خواستند و می توانستند استفاده نمایند.

خلفای فاطمی همیشه در این دارالعلوم مجالس تحقیق منعقد می نمودند و علماء و اساتید و طالبین فضل و هنر در آن مجالس شرکت می کردند این گونه مجالس بر حسب شعبات مختلف خود از ریاضی دان ها و پزشکان و اهل منطق و غیره تشکیل می گردید و در آنها علمای هر طبقه با لباس مخصوص به خود شرکت می نمودند برای ترقی علوم هیئت و نجوم در اکثر مراکز رصدخانه هائی بنا نمودند و علمای ادب و استادان فن را از اسیا و ندلس دعوت می کردند.

ائمه فاطمی در فلسفه و حکمت نیز پیشقدم بودند در عهد آنها همان طوری که مصر مرکز علوم دینی بود مهد فلسفه و حکمت نیز می شد.

علم دوستی و هنرپروری فاطمیان از کتاب خانه های آنها پیداست که چه ذخائر علمی گران بها و نادری را گرد آورده بودند. در کتابخانه مخصوص قصر امام کتاب های نادری دیده می شد که قبل از آن در جایی دیده نشده بود.  مقریزی در کتاب  خود وقایعی را ذکر می کند که بزرگی و عظمت آن را به خوبی می رساند این کتابخانه یکی از عجایب روزگار بود که در تمام ممالک اسلام کتابخانه ای بزرگتر از آن وجود نداشت تعداد کتب این کتابخانه قریب ششصد و یکهزار جلد بود.

مقدمه

دولت فاطمیان در صفحات شرق مغرب اسلامی طلوع کرد در مشرق همسایگی آن یعنی مصر پاگرفت و پس از 270 سال در همان سرزمین غروب کرد این دولت یکی از درخشان ترین دوران های تمدن اسلامی را ثبت کرده است. حکومت اسماعیلی مذهب فاطمی زمانی که توانست در مصر امپراطوری قدرتمندی را بنا نهد برای دو سلطه دینی و سیاسی آن روزگار یعنی خلافت عباسی و سلطنت سلجوقی رقیبی اصلی به شمار می رفت و تهدیدی جدی برای ان دو بود به رغم درگیری های شدید فکری سیاسی و نظامی این دو قدرت و وابستگان آن ها با این دولت شیعی اسماعیلی که حتی هجوم گسترده صلیبی ها علیه مسلمین را تحت الشعاع قرار داده بود فاطمیان توانستند دولتی با مشخصاتی ویژه در تاریخ بنیان گذارند.

الحاکم بامرا... 411-386 هجری قمری :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

كامپیوتر چیست‌ ؟ (کامپیوتر و IT)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:37
جمشید راد
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كامپیوتر چیست‌ ؟

 

كامپیوتر چیست‌ ؟

به‌ ماشینی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ دارای‌ حافظه‌ بوده‌ و قابل‌ برنامه‌ ریزی‌ ،ورودی‌ اطلاعات‌عدد و غیر عددد عملیات‌ منطقی‌ و ریاضی‌ انجام‌ می‌دهد.

پس‌ به‌ هر ماشینی‌ كه‌ حافظه‌ داشته‌ باشد و روی‌ اطلاعات‌ عددی‌ و غیر عددی‌عملیات‌ داشته‌ باشد كامپیوتر می‌گویند.

مزایای‌ كامپیوتر نسبت‌ به‌ انسان‌:

- سرعت‌ و دقت‌ در انجام‌ محاسبات‌

- نگهداری‌ انبوهی‌ از اطلاعات‌ در فضای‌ كم‌ و حجم‌ محدود

- خستگی‌ ناپذیری‌

- آزاد ساختن‌ نیروی‌ انسانی‌

تنها مزیت‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ كامپیوتر خلاقیت‌ و نوآوری‌ می‌باشد.

كار برد كامپیوتر در جامعه:

1- تجارت‌ و مراكز بانكها

2- مراكز علمی‌ و دانشگاهی‌

 

از نظر اندازه‌ كامپیوترها به‌ چند دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند:

1- ابر  كامپیوترها یا سوپركامپیوترهامانند CRA4- CRA1

2- كامپیوترهای‌ بزرك‌ یا Mian Freame

3- كامپیوتر(ming)Mian در منازل‌ یا در محل‌های‌ كار و یا در بازارشامل‌

                    PCپرسنال‌ كامپیوتر

                    HC كامپیوترهای‌ خانگی‌

4- میكرو كامپیوترها Labtop & Not Book

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد کامپیوتر (کامپیوتر و IT)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:37
جمشید راد
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تحقیق در مورد کامپیوتر

 

مقدمه:

گرچه كامپیوترهای تنها چند دهه‎ای است كه با ما همراهند با این حال تأثیر عمیق آنها بر زندگی ما به تأثیر تلفن، اتومبیل و تلویزیون رقابت می‎كند. همگی ما حضور آنها را احساس می‎‏كنیم چه برنامه‎نویسان كامپیوتر و چه دریافت كنندگان صورت حسابهای ماهیانه كه توسط سیستمهای كامپیوتری بزرگ چاپ شده و توسط پست تحویل داده می‎شود. تصور ما از كامپیوتر معمولاً «داده‎پردازی» است كه محاسبات عددی را بطور خستگی ناپذیری انجام می‎دهد.

ما با انواع گوناگونی از كامپیوترها برخورد می‎كنیم كه وظایفشان را زیركانه و بطرزی آرام، كارا و حتی فروتنانه انجام می‎دهند و حتی حضور انها اغلب احساس نمی‎شود. ما كامپیوترها را به عنوان جزء مركزی بسیاری از فرآورده‎های صنعتی و مصرفی از جمله در سوپر ماركت‎ا داخل صندوق‎های پول و ترازوها، در خانه‎ها، در اجاق‎ها، ماشین‎های لباسشوئی، ساعت‎های اداری دارای سیستم جز دهنده و ترموستات‎ها، در وسایل سرگرمی همچون اسباب بازی‎ها، VCRها، تجهیزات استریو و وسایل صوتی؛ در محل كار در ماشین‎های تایپ و فتوكپی و در تجهیزات صنعتی مثل مته‎های فشاری و دستگاههای حروفچینی نوری می‎یابیم. د این مجموعه‎ها كامپیوترها وظیفه كنترل را در ارتباط با دنیای واقعی برای روشن و خاموش كردن وسایل و نظارت بر وضعیت آنها انجام می‎دهند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله در مورد کامپیوتر (کامپیوتر و IT)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:37
جمشید راد
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقاله در مورد کامپیوتر

 

چکیده :

جامعه‌ در معرض‌ تحولات‌ مهمی‌ است‌. این‌ امر به‌ خاطر پیشرفت‌هایی‌ است‌ كه‌ در حوزه‌ی‌ رایانه‌، اطلاعات‌ و فن‌آوری‌ ارتباطات‌ و پیشرفت‌های‌ حاصل‌ از اطلاع‌رسانی‌، به‌ وجود آمده‌ است‌. استفاده‌ از رایانه‌ در زندگی‌ روزمره‌ ما بخصوص‌ دركتابخانه‌ها، رشد قابل‌ توجهی‌ داشته‌ و امكان‌ ذخیره‌سازی‌، سازماندهی‌ و بازیابی‌ اطلاعات‌ در حجم‌ زیاد و زمان‌ كم‌ را فراهم‌ ساخته‌ است‌.

ارتباط‌ میان‌ استفاده‌كنندگان‌ از طریق‌ ارتباط‌ بین‌ رایانه‌ها برقرار می‌شود. این‌ ارتباط‌ متقابل‌ ، با مفهوم‌ شبكه‌ای‌ شدن‌، اطلاعات‌ مورد نیاز استفاده‌كنندگان‌ كه‌ توسط‌ كتابخانه‌ها فراهم‌ می‌گردد را به‌ آنان‌ منتقل‌ می‌كند. سازماندهی‌ اطلاعات‌ ضروری‌ است‌ وگرنه‌ بازیابی‌ آن‌ برای‌ استفاده‌ كنندگان‌ نهایی‌ مشكل‌ می‌شود.

استفاده‌كنندگان‌ به‌ اطلاعات‌ مورد نیاز خود دسترسی‌ نخواهند یافت‌ مگر اینكه‌ زمان‌ زیادی‌ را صرف‌ جستجوی‌ اطلاعات‌ نمایند و یا در این‌ زمینه‌، از تجربه‌ زیادی‌ برخوردار باشند. از این‌ نظر متخصصان‌ اطلاع‌رسانی‌ با نیازهای‌ اساسی‌ استفاده‌كنندگان‌ نهایی‌ مواجه‌ هستند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق دروغ و جنبه های اخلاقی آن (معارف اسلامی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
10:37
جمشید راد
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل142 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دروغ

بزرگ‏ترین گناهان

امیر المؤمنین‏علیه السلام مى‏فرماید:

«ان اعظم الخطایا عند الله اللسان الکذوب; (1) .

بزرگ‏ترین گناهان نزد خدا، زبان بسیار دروغ گو است.»

زبان دروغ گو داشتن، یعنى دروغ گو بودن. دروغ به وسیله زبان، وجود پیدامى‏کند و زبان یکى از علل وجودى دروغ است. اگر کسى دروغى بگوید، این کار بازبانش انجام مى‏گیرد. اگر زبانى بسیار دروغ گو باشد، دارنده آن زبان، بسیار دروغ‏خواهد گفت.

هر گناهى با عضوى از اعضاى انسان در خارج رخ مى‏دهد و گناه را مى‏توان به آن‏عضو نسبت داد; چون گناه کار گناه را به وسیله آن عضو انجام داده است. دست‏خیانت‏کار داشتن، یعنى دزد و خائن به مال بودن. چشم ناپاک داشتن، یعنى خائن به‏ناموس بودن. زبان دروغ گو داشتن، یعنى دروغ گو بودن.

سر آن که زبان پر دروغ، بزرگ‏ترین گناه است، در آینده روشن خواهد شد; اکنون‏باید معناى دروغ روشن شود.

دروغ چیست؟

دروغ، سخن بر خلاف حقیقت است و دروغ گو کسى است که بر خلاف حقیقت،خبرى مى‏دهد.

شما اگر گرسنه باشید و به منزل دوست‏خود بروید، او براى شما غذا بیاورد، شمابگویید من سیر هستم، این سخن دروغ است، چون بر خلاف حقیقت است; شما نیزدروغ گو هستید، زیرا بر خلاف حقیقت‏خبر داده‏اید.

کم را بیش گفتن یا بیش را کم گفتن، دروغ است و گوینده‏اش دروغ گومى‏باشد، چنان که بود را نبود و یا نبود را بود خبر دادن دروغ گویى مى‏باشد و نیزبد را خوب و خوب را بد یا کوچک را بزرگ و بزرگ را کوچک خواندن، دروغ‏خواهد بود.

دروغ و دروغ گویى

دروغ از صفات سخن است و دروغ گویى از صفات سخن گو و این دو همیشه باهم یار نیستند. مى‏شود سخنى دروغ باشد، ولى گوینده‏اش دروغ گو نباشد، چنان که‏ممکن است کسى دروغ بگوید، ولى سخنش دروغ نباشد، بلکه راست و مطابق‏حقیقت‏باشد.

شما اگر به وقوع حادثه‏اى اطمینان پیدا کردید، در صورتى که آن حادثه رخ نداده‏باشد، هنگامى که از وقوع آن خبر مى‏دهید، شما دروغ گو نیستید، ولى خبر شمادروغ است. دروغ گو اگر سخن راستى بگوید که به نظرش بر خلاف حقیقت‏باشد،خبر او راست است، چون مطابق با واقع است، ولى خودش دروغ گفته، زیرا به نظرخودش بر خلاف حقیقت، سخن گفته است.

در زبان عربى

در زبان عربى، دروغ را کذب گویند و خبر دروغ را خبر کاذب مى‏خوانند،چنان که خود دروغ‏گو را نیز کاذب مى‏خوانند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir