عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران 77 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:49
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات77
حجم فایل49 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

امروزه فرار كودكان از خانه به صورت یك بحران در زندگی بسیاری از خانواده ها درآمده است چرا كه در صد بالایی از این افراد گرفتار مشكلاتی چون دزدی ؛ انحرافات جنسی و .... می شوند. گر چه این نوجوانان به دلایل مختلفی از خانه می گریزند اما نتایج و پیامدهای كم و بیش یكسانی در انتظار آنهاست. پدیده فرار دختران به عنوان یكی از چالش های اجتماعی نیاز به مدیریت قوی اجتماعی در زمینه آسیب های اجتماعی دارد. به طور متوسط روزانه 49 مورد فرار از منزل به مركز ساماندهی كودكان و نوجوانان فراری وابسته به شهر داری تهران گزارش می شود( برزگر1383؛49).

پلیس روزانه 90 نفر از جوانان فراری را كه قربانی تجاوز و غیره شده دستگیر می كند كه اكثر آنان در ترمینال ها ایستگاه های راه آهن؛ پارك ها و.... به سرمی برند( رسول زاده طباطبایی وهمكاران 1384:15) فرار دختران از منزل یك پدیده چند علتی است كه ریشه های آن را میتوان در فقر اقتصادی و فرهنگی؛ از هم پاشیدگی خانوادگی، طلاق یا جدایی عاطفه والدین؛وجود ناپدری یا نامادری؛ اعتیاد؛رفاه و آزادی بیش ازحد، دوستان ناباب، تعرض جنسی توسط نزدیكان، مشكل اخلاقی درخانواده، ازدواج تحمیلی، وجود شكاف بین نسلها و اختلافات بین والد و فرزند و تغییر ارزشها و الگوها در فرزندان و...جستجو كرد( همان: 19)

فرار دختران از خانه نه تنها خود ایشان را در معرض آسیب های جدی روانی و جسمی قرار میدهد بلكه در صورت عدم انجام اقدامات موثر برای حل آن؛ بخشی از نیروی كار و مادران فردای جامعه از دست خواهند رفت. از آنجا كه بقاء جامعه در گرو بقای خانواده و موفقیت و شكست جامعه در سلامت و یا گسستگی نهاد خانواده است؛ لذا خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است.

شخصیت كودك از طریق تعاملات خانوادگی رنگ می پذیرد و والدین، اولین كسانی هستند كه با رفتار و گفتار خود شخصیت كودك را پایه گذاری می كنند. تعاملات خانواده موجب احساس آرامش، پذیرش و تامین سلامت روانی و یا بالعكس موجب تنفر و نارسایی در رفتار كودك می شود. نوجوانانی كه در خانواده هایی بزرگ می شوند كه فاقد پذیرش شان می باشند و مشكلات عدیده ای رو به رو بوده و اغلب از محیط خانه و خانواده فراری اند.

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

عملیات روانی 45 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:49
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات46
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سرانجام عملیات روانی

عملیات روانی به مثابه معرفتی بشری  ، پدیدارهای اجتماعی رااز منظر روان شناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی و ارتباطات مورد پژوهش وبررسی قرار می دهد ، لیكن این قابلیت نباید موجب غفلت از ویژگی متمایز آن در مقایسه با سایر وجوه معرفت شود . این ویژگی ، عبارت از تاثیر شگفت و بی واسطه عملیات روانی بر حیات كشورهاست كه در قالب سناریو های آن اجرا می شود .

پژوهش عملیات روانی افزون بر محدودیتهای مطالعه در علوم انسانی با دشواریهای ویژه ای مواجه است كه آن رااز بسط تطبیقی همگون مفاهیم و آراء و نظریات آن در جوامع متفاوت بر حذر می دارد ‌، موانعی كه  گاه  از سرشت عملیات روانی ناشی می شود . با وجود این ، متدلوژی عملیات روانی به پیروی از اصول تحقیق و مطالعه  علمی منطبق با روش پرسش ، فرضیه ، آزمون و پیش بینی ، متعهد است . ابعاد متعدد و متكثر عملیات روانی را می توان از منظر علوم انسانی مورد بررسی قرارداد و از این طریق مكانیسم حیات و بقای  واحد های سیاسی را بهتر شناخت .

عملیات روانی پدیده پیچیده ای است كه جنبه های مختلف و تاثیر وتا ثرهای متفاوت در جوامع گوناگون و حتی در واحد های كوچك تر به همراه دارد. به دلیل همین پیچیدگی و چند جنبه ای بودن ، مطالعه آن در یك روش واحد نمی تواند تمام ابعاد آن را آشكار می سازد .

به عبارت دیگر ، با هرنوع  نگرش و بینش علمی به یكی از جنبه های عملیات روانی ، نوع خاصی از مطالعه  در روشهای مطابق با آن به وجود می آید . هرچند موضوع عملیات روانی واحد است ، لیكن با اتخاذ دیدگاههای  متفاوت برای بررسی این موضوع واحد ، شاخه های مختلفی از تحقیق ایجاد خواهد شد .

این شاخه ها را می توان به دو گروه كلی بررسی توصیفی وبررسی علی تقسیم كرد . شكل نخست مطالعه ، به بررسی صوری عملیات روانی محدود می شود . به طور خلاصه هر گونه مطالعه ای را كه بدون درنظر گرفتن چارچوب اجتماعی و روانی و تاثیر آن بر عملیات روانی صورت می گیرد می توان عملیات روانی توصیفی نامید . این نوع مطا لعه در جای خود ضروری ، روشنگر و راهگشا ست ، ولی به دلیل این كه علی را مد نظر قرار نمی دهد ناقص می باشد و نمی تواند تمامی پرسشهای سبب شناسی و به خصوص سوال اصلی آن یعنی علیت اجتماعی و روانی عملیات روانی را پاسخ گوید .

بررسی علی ، از این نقص مبری  است . در این نوع بررسی محقق عملیات روانی دشمن را مفروض می پندارد و این پرسش اساسی را محور تحقیق قرار می دهد كه عملیات روانی چرا و چگونه به وجود آمد ؟  این سوال دو جنبه تاریخی و روانی دارد . پرداخت جنبه تاریخی به علیت روانی خاص منتهی می شود كه سؤال محوری بحث است .

شایان ذكر است كه مطالعه توصیفی ، ماده خام مطالعه علی است و محقق با برقرار كردن روابط علی بین پدیده های عملیات روانی و شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی به مطالعه آن می پردازد .  مطالعه علی عملیات روانی به طور تلویحی متضمن قبول این 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

علل بررسی دزدی در كودكان ، نوجوانان و جوانان 46 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:48
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات46
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه

تعاریف

تاریخچه بزهكاری

خصوصیات شخصیتی فرد بزهكار

علل و عوامل مؤثر در بزهكاری اطفال و نوجوانان

الف: عوامل اجتماعی

محیط داخلی و خانوادگی

تایر رفتار والدین بر روی اطفال

ب: عوامل فردی (علل جسمی و روحی)

عوارض والدین

علل و عوامل شخصی

ج: محیط اجتماعی (خارجی به معنی اخص)

سینما و تلویزیون

مطبوعات و نشریات

پاركها و اماكن عمومی

د: علل و عوامل غیر مستقیم و استثنایی

طلاق و جدایی والدین

علل و عوامل موثر در طلاق

بزهكاری در جوامع شهری و روستایی

پیشگیری و درمان

اقدامات مفید و سودمند دولتها در روسپیگیری بزهكاری

منابع و مآخذ


مقدمه

از آفات اجتماعی كه مخصوصا پس از جنگ جهانی قرن حاضر موجب متلاشی شدن خانواده ها و سرگردان شدن كودكان ستمدیده‌ای شده است كه بر اثر كمبود مواد غذایی در زمان جنگ یا سالهای پس از جنگ و نداشتن سرپرست و حامی به پرتگاه دزدی و بی‌عفتی و بدبختیهای دیگر اجتماعی سوق داده شده‌اند و موجب افزایش بزهكاری در میان اطفال، نوجوانان و بالاخره جوانان گردیده است.

از طرف دیگر، تمدن ماشینی نیز، نابسامانیها و ضایعات انسانی فراوانی را بار آورده كه از آن جمله، از هم گسیختگی روابط اجتماعی است كه علیرغم كلیه تمهیدات و اقدامات دولتها این از هم گسیختگی روابط، به بزهكاری نوجوانان ختم می‌گردد.

امروزه یكی از مسائلی كه روز بروز بیشتر مورد توجه روانشناسان و افرادی كه به نحوی به مساله بزهكاری نوجوانان سر و كار دارند قرار می‌گیرد. تاثیر و نفوذدر پیدایش رفتارهای خارج از قاعده و تهاجم آمیز نوجوانان است. به دلایل بسیاری كه مهمترین آن جدایی روحی و جسمی افراد خانواده از یكدیگر می‌باشد، كودكان و نوجوانان امروزی ساعات بیشتر و ایام زیادتری از دوران طفولیت خویش را در محیط مدرسه می‌گذرانند و در پاره‌ای از موارد اصولا مدرسه برای تعدادی از پدران و مادران امروزی به صورت پانسیون كم خرج و بی ضرری در آمده كه به ایشان فرصت می‌دهد تا آزادانه از زیر بار مشكلات فرزندان خود شانه خالی كنند.

نكته تاسف انگیز تنها در این خواهد بود كه مدارس آن چنان كه در بسیاری از ممالك در حال توسعه مشاهده می‌گردد آماده پذیرایی وظیفه دشوار خویش نباشند و از همه مهمتر این كه این مسئولیت را آن چنان كه باید و شاید نشناسند و در چنین مواقعی خواهد بود كه به قول روانشناس معروف «كارل گرسین»: «در بسیاری از  موارد، مدارس خود عامل ارتكاب نوجوانان به بزهكاری خواهند بود.»

در بسیاری از موارد، نوجوانان به دلیل برنامه نامناسب تحصیلی و محیط سرد و غم انگیز مدرسه، عادت به شكست را به عنوان یك خصوصیت فردی و ارثی می‌پذیرند و با چنین ضعف و نقصان بزرگی پا به جهان بزرگسالان می‌گذارند. معمولا نوجوانن اولین قدم خویش را به عالم بزهكاری با فرار از مدرسه، بر می‌دارند و این خود چیزی است كه اگر مدرسه تنها عامل ارتكاب آن نباشد در پیشگیری و درمان آن می توان نقش موثرتری را ایفاء نماید. وقتی نوجوان 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان 15 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:48
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

حال که تصمیم نهایی مبنی بر جدا شدن والدین از یکدیگر شده، به راستی این امر چه عواقبی را برای خود آنان و چه مشکلاتی را برای فرزندانشان در بر خواهد داشت؟ هر چند طلاق همواره مراحل قانونی خود را طی می کند و یک سیر منطقی را دنبال مینماید، اما بسیاری از وجوه احساسی آن در بیرون از جلسه دادگاه خودشان را نشان می دهند. والدین موظفند تا با آموزش های لازم در زمینه تاثیرات سوء آن، هم در مورد خود و هم در مورد فرزندانشان آشنایی پیدا کنند.   
زمانیکه سخن از در نظر گرفتن حقوق فرزندان و طرز برخورد با آنها به میان می آید، باید مراقب بود تا هیچ گاه قوانین زیر از ذهن دور نشوند: تنها افرادی که در بطن ماجرای طلاق گرفته اند، اما با این وجود باز هم به فرزندان خود علاقمند هستند، پدر و مادر میباشند. در حالیکه وکلا، قضات، مشاوران اجتماعی و مسئولان بهزیستی از هیچ تلاشی برای یافتن علایق کودکان کوتاهی نمی کنند، تنها والدین هستند که بر اساس عشق لایزال خود می توانند تصمیمات صادقانه ای در جهت رشد و ارتقای آنها بگیرند. به علاوه پدران و مادران همراهان همیشگی هستند که :  
۱) حتی زمانیکه طلاق قطعی شده و به مرحله اجرا در می آید، باز هم در کنار فرزندان خود باقی می مانند و به آنها عشق می ورزند؛  
۲) پس از جدایی به اندازه کافی در کنار آنها باقی بمانند تا بتوانند تاثیرات سوء طلاق را بر روی آنها از نزدیک مشاهده کنند؛   
۳) و نهایتا این قدرت و اختیار را دارند تا تصمیمات مهم را در مورد فرزندانشان اتخاذ نمایند.   
خوشبختانه تفاوت کمی میان فرزندان طلاق و کودکانی که در کنار هر دو والدین خود زندگی می کنند، وجود دارد. به همین دلیل چندان دور از تصور نیست که پس از طلاق کودک از نظر روان شناسی همچنان به رشد طبیعی خود ادامه دهد و با سلامت نسبی پرورش پیدا کند. البته باید توجه داشته باشید که این امر یک نتیجه گیری کاملا کلی است و ممکن است در موارد اختصاصی نتیجه با آنچه در این قسمت ذکر شد به طور کلی متفاوت باشد.   
مسئله دیگری که در این قسمت باید مورد توجه 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طلاق نیكو، درمان خانواده‏هاى نابسامانِ اصلاح‏ناپذیر 29 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:48
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات29
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طلاق نیكو، درمان خانواده‏هاى نابسامانِ اصلاح‏ناپذیر

سرآغاز

خواهر و برادر عزیز كه در زندگى زناشویى اختلاف دارید، در دو فصل گذشته، راههاى ایجاد صمیمیت، صلح، سازش و بركندن ریشه‏هاى اختلاف و تشنج خانوادگى را خواندید. در این قسمتِ آخرین، سخن ما با زن و شوهرهایى است كه متأسفانه نتوانسته‏اند با هم كنار بیایند و زندگى زناشویى آنان كانون جدالِ پیوسته و عارى از عشق، همراهى، همدلى و همگرایى است. خانواده‏هایى كه هیچ كدام از زن و شوهر یا یكى از آنها حاضر نیست به سوى همگرایى و رفع كدورت‏ها و به وجود آمدن صمیمیت قدمى بردارد یا یكى از آنها به انحراف‏هایى مبتلا شده و تداوم همسرى با او پذیرفته نیست یا پیوند آنان از ابتدا نادرست بوده و اصلاح‏پذیر نمى‏باشد و تداوم آن جز شكنجه و درگیرى روحى، ثمره‏اى ندارد.

به این برادران و خواهران عرض مى‏كنیم حالا كه نتوانسته‏اید و نمى‏توانید زندگى زناشویى خود را به نیكویى ادامه دهید، دست‏كم در انتخاب راه دوم یعنى طلاق و جدایى راه نیكو و محترمانه پیش گیرید.

 

طلاق ضرورتى انكارناپذیر

برخى از ادیان تحریف‏شده كنونى و بعضى ملت‏ها بُریدن پیوند زناشویى و طلاق را جایز نمى‏دانند و زن و شوهر را موظف مى‏شمارند تا آخر عمر به زندگى زناشویى خود در هر وضعى ادامه دهند! در دیانت مسیحى كنونى عقد ازدواج قابل بُریدن نیست و فقط مرگ مى‏تواند آن را از بین برد. كلیسا به استناد كتب مقدس خود منع طلاق را به دین مسیح نسبت مى‏دهد. منع، یك استثنا (زنا) دارد و آن را مجوّز طلاق مى‏شمرند.

كاتولیك‏ها با تعبّد و پاى‏بندى به آموزه‏هاى انجیل، به هیچ روى طلاق را جایز نمى‏دانند؛ حتى اگر زوج مبتلا به جنون، عادات خلاف اخلاق [= سادیسم] و اعتیاد به مشروبات الكلى شده باشد. ازدواج با زنى كه از چنین شوهرى طلاق بگیرد، در حكم زنا مى‏باشد.

هندوها مانند كاتولیك‏هاى مسیحى، طلاق را جایز نمى‏دانند و گمان‏شان آن است كه عقد ازدواج زن و مرد در آسمان‏ها بسته مى‏شود و رهایى از آن جایز و امكان‏پذیر نیست.

در كشورهاى اروپایى نیز در قرن‏هاى گذشته طلاق مجاز نبود و قانون طلاق در این كشورها از قوانین جدید است. در فرانسه تا پیش از انقلاب كبیر، طلاق قانونى نبود و براى موارد اضطرارى، جدایى جسمانى موقت تجویز مى‏شد، یعنى زن و مرد موقتا جدا شده و در خانه‏هاى جداگانه زندگى مى‏كردند اما تعهدات زناشویى جز وظیفه انفاق توسط شوهر و وظیفه تمكین از سوى زن، برقرار بود. هیچ كدام حق نداشتند همسر اختیار كنند و ارتباط نامشروع آنان قابل پیگیرى بود. جدایى موقت، حداكثر سه سال بود و پس از آن زن و مرد ناچار بودند با یكدیگر زندگى كنند.

 

پس از انقلاب كبیر، دولت فرانسه قانون طلاق را پذیرفت و بیشتر دولت‏هاى غربى پس از فرانسه این قانون را اعمال كردند. در انگلستان از 1236ش ـ 1857 طلاق امكان‏پذیر شد.

طلاق یك ضرورت انكارناپذیر است و بسیارى از متفكران غربى آن را پذیرفته‏اند. «انریكوفرى» استاد دانشگاههاى رم و بروكسل مى‏گوید:

قبول طلاق در بسیارى از موارد از تعدد زوجات، زناى محصنه و آدم‏كشى ممانعت به عمل مى‏آورد.

«برتر اندراسل» اظهار مى‏دارد:

زناشویىِ ناگسستنى، عامل اصلى زناكارى مى‏باشد.

«بنتام»، قانونگذار انگلیسى، در نپذیرفتن منع طلاق توسط كشورهاى غربى مى‏گوید:

در بیشتر كشورهاى متمدن جهان همزمان با مسئله پیوند زناشویى گویا سعى مى‏كنند مردم را از ازدواج دور سازند، چرا كه مَنع و جلوگیرى از طلاق باعث جلوگیرى از ورود به ازدواج مى‏باشد. اگر بیزارى، نفرت، دشمنى و شقاق حاصل شود، بستن زن و شوهر با زنجیر اجبار براى ادامه زندگى بهتر است یا انحلال پیمان زناش

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

طلاق 20 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:48
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طلاق

1. طلاق منفور.

2- طلاق غیر منفور

گفتارمان را با سخنی از پیامبر رحمت, خاتم انبیاء (صلی الله علیه و آله) آغاز می‌كنیم كه فرمود:

هیچ چیز در پیشگاه خدا محبوب‌تر از خانه‌ای كه به ازدواج, آباد شده باشد نیست و هیچ چیز, در پیشگاه خدا منفورتر از خانه‌ای كه در اسلام, به جدایی (طلاق) ویران شود, نیست. 

با سخنی از الگوی صداقت, صادق آل محمد (صلی الله علیه و آله) بیاراییم كه فرمود:

خداوند خانه‌ای را كه در آن مراسم عروسی باشد, دوست می‌دارد و خانه‌ای را كه در آن طلاق باشد, دشمن می‌دارد و هیچ چیزی در پیشگاه خداوند, منفورتر از طلاق نیست. 

و نیز فرمود: هیچ حلالی در نزد خدا منفورتر از طلاق نیست و خداوند كسی را كه زیاد طلاق می‌دهد و زیاد زن‌ها را می‌چشد, دشمن می‌دارد. 

ممكن است با توجه به روایت بالا و یا روایتی كه ضمن توصیه به ازدواج و نهی از طلاق, می فرماید: «طلاق عرش خدا را می‌لرزاند.»  این سؤال برای خواننده گرامی مطرح شود كه: چرا اسلام, قانون طلاق را تشریع كرده و حداقل, دست مردان را در گسستن پیوند زناشویی بازگذاشته است؟! آیا بهتر نبود اسلام نیز همانند مسیحیت, طلاق را منع می‌كرد و همچون سدی پولادین, در برابر آن می‌ایستاد و جلو بیوه شدن زنان شوهر‌دار و بی‌سرپرست شدن كودكان را از رهگذر طلاق می‌گرفت؟!‌

حقیقت این است كه: به همان میزان كه اسلام به انعقاد پیمان زناشویی اهمیت می‌دهد, از شكسته شدن آن نیز بیزار و متنفر است و به همین جهت, فقط اختیار طلاق را به دست مردان داده است و چنین نیست كه از این راه, ظلمی به زنان شده باشد, زیرا آنها نیز می‌توانند به طور منطقی و قانونی در صورت لزوم, از طریق محاكم شرعی, خود را مطلقه سازند؛ البته این دلیل نمی شود كه مردها در استفاده از حق طلاق, عقل و منطق را زیر پا بگذارند.

اگر خواننده گرامی به خاطر داشته باشد, ما در باره حكمت و علت قوانین و احكام بحث كرده و كلید گشایش بسیاری از مشكلات را ارایه داده‌ایم و در این جا نیز اضافه می‌كنیم كه با همه اهمیت و احترامی كه زناشویی و تداوم آن در نظر شارع اسلام دارد, گاهی عدم تفاهم و توافق زن و شوهر, چنان به اوج می‌رسد و چنان شدت می‌یابد كه نه داوران خانوادگی و نه خود زوجین از عهده رفع آن بر نمی‌آیند و این جاست كه قانونگذار حكیم, باید راه جدایی را باز بگذارد و دو انسانی كه نمی‌توانند به یگانگی برسند, مجبور نكند كه عمری را در زیر یك سقف با یكدیگر بگذرانند.

در قلمرو مسیحیت كاتولیك, به خاطر ممنوعیت طلاق, زنان و مردان بسیاری هستند كه از نظر دفاتر رسمی و شناسنامه, همسر یكدیگرند، ولی عملا از یكدیگر جدا شده و هر كدام, برای خود همسری برگزیده‌اند.

چنین وضعی نشان نقص و نارسایی قانون است و راه گریز از قانون را به روی مردم باز می‌گذارد؛‌چنان كه در كشور خودمان به واسطه این كه در قوانین دوره طاغوت, حداقل سن دختران برای ازدواج, پانزده سال و حداقل سن پسران, هیجده سال, منظور شده, مردم بسیاری ناچار شده‌اند به طور غیر رسمی ازدواج كنند وحتی صاحب چند فرزند بی‌شناسنامه بشوند!

اگر قانونگذار حكیم اسلام, طلاق را به طور كلی منع می‌كرد, مشكل عظیمی برای پیروان خود به وجود می‌آورد و حتما قانون شكنی‌ها نیز رواج پیدا می‌كرد.

با توجه به این كه گاهی سازش و تفاهم, برای زوجین غیر ممكن می‌شود, اسلام راه طلاق و جدایی را بازگذاشته‌ است, اما این, علت حكم نیست, بلكه حكمت است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شیوع افسردگی در بین 13 تا 19 ساله ها 17 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:48
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیوع افسردگی در بین 13 تا 19 ساله ها

 

یک روانشناس با بیان اینکه افسردگی در بین گروه سنی 13 تا 19 سال بیشتر مشاهده می شود گفت: افسردگی و اختلالات روانی معمولا در گروه سنی 20 تا 35 سال وجود دارد اما امروزه بیشتر در بین گروه سنی نوجوانان مشاهده می شود.

 

دکتر فربد فدایی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: امروزه اختلالات روانی یکی از مشکلات  جوانان در جوامع مختلف است و چنین وضعیتی تنها مختص به کشور ما نیست. ضمن اینکه مشکلات روانی را نمی توان منحصر به افسردگی جوانان دانست بلکه اکثر اختلالات روانی نوجوانان و جوانان کشور موقتی است و به عنوان افسردگی شدید محسوب نمی شود.

وی گفت : با وجود اینکه درصدی از اختلالات روانی ریشه در مسائل اجتماعی دارد اما بسیاری از اختلالات روانی به تربیت غلط والدین بر می گردد.

فدایی  تصریح کرد : نوع برخورد نادرست والدین با فرزندان باعث خواهد شده تا نوجوان در دوران بلوغ خود دچار احساس نا امیدی و افسردگی  شود بنابراین نمی توان مشکلات اقتصادی را تنها دلیل ایجاد افسردگی در میان جوانان دانست.

وی همچنین بیکاری ، موانع ازدواج را در ایجاد اختلالات روانی در بین جوانان موثر دانست و افزود : بسیاری از نوجوانان و جوانان به دلیل عدم دستیابی به خواسته های خود در زندگی دچار مشکلات روحی و روانی می شوند و ایجاد چنین حالتی در بین قشر جوان با روحیات حساس امری طبیعی است .

وی خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه در ایران هیچ گونه پژوهشی در خصوص بالارفتن افسردگی در بین قشر جوان کشور صورت نگرفته بنابراین آمارهای ارائه شده در این خصوص ذهنی است و مبتنی بر واقعیت نیست.

فدایی خاطر نشان کرد : علاوه بر والدین دستگاههای همچون آموزش و پرورش در پیشگیری از اختلالات روانی می توانند نقش موثری داشته باشند .

 

 

 

 

در مورد افسردگی چه میدانید؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شناخت روابط انسان ها 21 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:48
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شناخت روابط انسان ها

روابط انسان با خودش

اولین ارتباط، ارتباط با خود و نخستین توجه هستی، توجه به خود(مانند یوگا برای شناخت از اجزای وجود خود) است. انواع روابط انسان با خود:

1.انسان با جسمش (جان) = توانایی

2.انسان با روحش (روان) = دانایی: روابط عمومی باید به این جنبه توجه داشته باشد. گاهی انسان ها حضور فیزیکی دارند اما حضور قلبی یا روحی ندارند.

3.انسان با نفسش (وجدان) = شکیبایی: در مورد مبارزه با نفس ترکیب "نفش کُشی" اشتباه است و باید ترکیب "نفس کِشی" را در این رابطه بکار برد. یعنی نفس را از سمت و سوی اماره به سوی لوامع بکِشیم.

4 .انسان با فئوادش (عنوان) = زیبایی: فواد به معنای دل است و با قلب تفاوت دارد. دل مرتبه چهارم و قلب مرتبه دوم  وجود انسان است. عرفان شرقی مبتنی بر دل است.

روابط انسان با خانواده

1.پدر و مادر (احسان): بعد از ایمان به خدا در مورد احسان به پدر و مادر پرسیده می شود. (سوره 4/ آیه 4) 2- خواهر و برادر( رحمت) 3- خویش و قوم (صله رحم) 4- دوستان و آشنایان (مودت)

روابط انسان با جامعه اش

1.اقتصادی (مادی) 2- فرهنگی(معنوی) 3-اجتماعی(اخلاقی)4- سیاسی(عرفانی): هنگامی توان اداره دیگران را خواهیم داشت که ارتباط قلبی باشد. پس سیاست به معنای واقعی و اصیل آن عرفانی است. سیاست و ولایت راستین مانند ولایت نخستین انسان کامل بدون اتصال به وحی؛ ولایت علی (ع).

روابط انسان و بشریت

1. سازمان شهری 2- سازمان کشوری 3- سازمان اداری 4- سازمان جهانی

روابط انسان و عوالم وجود

1. طبیعت (ناسوت) 2- فطرت (ملکوت) 3- طینت(جبروت) 4- حیرت(لاهوت)

شنیدن

ضعف در شنیدن در انسان بسیار است. این در حالی است که مولانا نیز سخن خود را با "بشنو" آغاز می کند.

بشنو از نی چون حکایت می کند        از جدایی ها شکایت می کند

اگر حرف زدن نقره است، گوش دادن طلاست و خدا بشارت می دهد به افرادی که همه حرف ها را می شنوند و بهترین را انتخاب می کنند. تا انسان خود را از درون اصلاح نکند نمی تواند دنیای خارج از خود را اصلاح کند. این عینا همان عملکردی است که روابط عمومی باید آن را مد نظر قرار دهد.پس از پایان سخنرانی پرفسور باهر به مناسب هفته دولت اجرای زنده آواز، دف و نی توسط علی راهبریان شوری دیگر به مجلس بخشید. در پایان نیز مراسم تقدیر از ابوالقاسم حکیمیان - جهت بازنشستگی در اداره محل خدمتش - توسط اعضای هیئت مدیره انجمن به عمل آمد.ارتباط دغدغه ذهنی بشر از سپیده دم تاریخ تاكنون:ارتباط برقرار كردن، از آغاز جهان هستی، بعنوان نیاز طبیعی انسان در تعامل با دیگران همواره مورد بحث بوده است، بسیار مباحث و گفته‌ها در این مورد آمده و بعد از این نیز خواهد آمد، در واقع برآیند تعاریف مختلف گویای آن است كه هر كسی از دیدگاه خود به تعریف ارتباط و ویژگی‌ها و شرایط برقراری آن می‌پردازد،اما آنچه مسلم است بی‌تردید پیام همه این نوشته‌ها، دیدن، شنیدن، درك و پذیرش روح انسان از سوی طرفین است و آنگاه یك ارتباط انسانی برقرار شده است. در همة زمان‌ها، در همة فرهنگ‌ها و در همة ملیت‌ها، و با همه شرایط اجتماعی متفاوت در جای جای جهان هستی، ارتباط و چگونگی و چرایی برقراری آن همواره مورد بحث و مباحثه قرار گرفته است. و در شرایط اجتماعی متفاوت، قالب‌های برقراری ارتباط هم مختلف بوده است، اما هدف 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شناخت حسی و حركتی كودك 17 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:47
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل139 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مفاهیم بنیادی در روان شناسی رشد

تعریف رشد

رشد تعاریف گوناگونی دارد یكی از عام ترین تعاریف بدین شرح است :

رشد عبارت است از همه تغییرات و تحولاتی كه از زمان تشكیل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان روی می دهد رشد حركتی مستمر دائمی و پیوسته بوده گاهی آهسته و زمانی همراه با جوش و خروش است .

ممكن است كیفیت رشد ملموس نباشد ولی نباید تصور كرد كه جریان رشد متوقف شده است. انسان پیوسته در حال تغییر است گاهی این تغییرات به طور ناگهانی نمایان می شود پیوستگی رشد در هر یك از جنبه های زندگی آدمی وجود دارد حركت كردن كودك را در نظر می گیریم و می بینیم از مراحل مختلفی مثل : خزیدن ، نشستن و سپس راه رفتن كامل تشكیل شده است این پیوستگی همچنین در مورد فعالیت گیرندگی كودك صادق است       ( مقصود از گیرندگی رسیدن كودك به شییء و گرفتن آن است ) چند ماه وقت لازم است تا كودك بتواند به اشیای مورد نظرش برسد در ابتدا فعالیتهای كودك برای رسیدن به شییء مورد نظر مانند راه رفتن بسیار زیاد است  بعد ها این فعالیت كم می شود وبه حداقل می رسد .

كودك ابتدا به شییء نگاه می كند ودستهای خود را به طور تصادفی حركت می دهد ممكن است بعد از این كه سی هفته از سن او گذشت از جای خود بلند شده وبه شیی ء نگاه كند ولی هنوز نمی تواند آنرا بگیرد بتدریج كودك رشد می كند وبه موازات آن توانایی در دست گرفتن اشیاء در او بیشتر می شود كودك در حدود دوازده ماهگی می تواند با كمك شست وانگشتان دست خود اشیای كوچك را در دست بگیرد بنابراین ملاحظه می شود كه این اعمال همه با هم پیوستگی دارند

در همه حال بتدریج كه كودك رشد می كند تغییراتی چه از لحاظ كمی و چه از لحاظ كیفی در او ایجاد می شود

دوره حسی – حركتی كودكی از دیدگاه پیاژه :

در این دوره به طور كلی هوش وابسته به اعمال كودك است رفتار هوشمندانه در اعمال او منعكس می شود این دوره شامل مراحلی است :

مرحله اول :اعمال انعكاسی ( یك ماه اول ) در این مرحله تنها حربه زندگی كودك یك سلسله اعمال انعكاسی اوست مثل مكیدن ، دست وپا زدن ، چنگ زدن ، گریه كردن و ...

كودك هیچگونه آگاهی از وجود غیر خود ندارد با استفاده از همین اعمال انعكاسی ، نوزاد با اجسام تماس حاصل می كند .

مرحله دوم : عادات نخستین ( یك ماهگی تا چهار ماهگی ) در این مرحله اعمال انعكاسی ریتم و نظام پیدا می كنند

كودك اعمالی را كه به طور تصادفی انجام داده است تكرار می كند تكرار اعمال برای او رضایت بخش است بنابراین الگوهای اعمال انعكاسی شكل می گیرند مثلا در مرحله قبل بر حسب تصادف شست خود را مكیده است حالا این كار را تكرار می كند پای خود را به كنار تخت زده است حالا این عمل را تكرار می كند با این وصف تمام اعمال تكراری كودك متوجه بدن خود اوست در همین مرحله بین فعالیتهای او مثل نگاه كردن و لمس كردن تا حدودی هماهنگی برقرار می شود مثلا به خواهر بزرگتر از خود نگاه می كند صدای او را گوش می كند بدن او را لمس می كند و بین نگاه كردن و لمس كردن نوعی هماهنگی برقرار شده است .

مثال پیاژه در مورد فرزند خود( سه ماه و هفت روزه):

لارنت یك تكه كاغذ فویا را در دست چپ می گیرد و آنرا رها می كند سپس سر خود را می چرخاند و به دست خالی خود نگاه می كند پیاژه تكه كاغذ فویل را دردست راست او قرار می دهد لارنت دست راست را به طرف سر خود می برد تا كاغذ را در دهان خود بگذارد ولی قبل از اینكه آنرا به داخل دهان خود بگذارد چشمش به كاغذ فویل افتاده و مدت كوتاهی به آن خیره می شود

پیاژه معتقد است كه این نمونه ای از هماهنگی بین دو عمل دیدن و گرفتن است

مرحله سوم : هماهنگی بین دیدن و گرفتن و لمس كردن است در این مرحله اعمال تكراری برای كودك جالب می شوند دیگر اعمال او صرفا بر روی بدن خودش متمركز نیست بلكه می خواهد ببیند اعمال او بر روی محیط چه اثری می گذارد مثلا اگر زنگی به تختخواب لگد می زند تا ببیند نتیجه آن چیست ؟ این كار را تكرار می كند اگر نخی از آن آویزان باشد آنرا تكان می دهد تا صدای زنگ را بشنود

بین حركات او هماهنگی بهتری بوجود می آید . جغجغه را تكان می دهد صدای آنرا گوش می دهد ( دیدن و شنیدن ) دستش را دراز می كند تا شیی ء مورد نظر را به سمت خود بكشد ( حركت دست وچشم )

مرحله چهارم : هدف وسیله ( 8 تا 12 ماهگی ). اعمال كودك هدفدار می شود رفتار او خود به خود اتفاق نمی افتد بلكه به منظور رسیدن به اهداف خاصی صورت می پذیرند. پیاژه یك اردك كائوچویی در دست خود كی گیرد كودك تلاش می كند كه آنرا از دست او بكشد وقتی كودك نمی تواند ( زورش نمی رسد ) دست چپ خود را روی دست او می گذارد و آنرا بر عكس فشار می دهد و با دست راست اردك را به طرف خود می كشد در جعبه را باز می كند نه برای باز كردن آن ، بلكه برای اینكه شیءداخل آنرا به دست بیاورد

فرق بین هدف و وسیله را تمیز می دهد ساعت را روی بالش كودك می گذارند دست او به ساعت نمی رسد گوشه بالش را به طرف خود می كشد و ساعت را بر می دارد . مرحله پنجم : كشف وسایل جدید و بروز واكنشهای 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شرایط برقراری حقوق بازنشستگی 26 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:47
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات28
حجم فایل48 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

شرایط برقراری حقوق بازنشستگی

 

مشمولین ق.ا.ك و مشتركین صندوق بازنشستگی كشوری :

مشمولین ق.ا.ك و مشتركین صندوق بازنشستگی كشوری در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از حقوق بازنشستگی را خواهند داشت.

 • داشتن حداقل 60 سال سن با هر قدر سابقه خدمت ( بند الف ماده 74 ق.ا.ك و تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 ) با درخواست مستخدم.
 • كلیه مسخدمین دارای 65 سال سن با هر قدر سابقه خدمت ( ماده 77 ق.ا.ك و تبصره 2 ماده قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 )2 توسط دستگاه مربوط به غیر از شاغلین در مشاغل تخصصی ( درصورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع حسب ماده 10 قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 )
 • مستخدمین مرد دارای حداقل 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با درخواست مستخدم و موافقت دستگاه ذیربط ( بند الف تبصره یك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368)
 • مستخدمین زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت با درخواست مستخدم و موافقت دستگاه ذیربط ( بند ب تبصره یك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/ 1368 و قانون اصلاح بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی.
 • كلیه مستخدمین دارای 30 سال خدمت توسط دستگاه مربوطه ( ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368 )
 • جانبازان انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی ، معلولین ، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور حسب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 01/09/1367
 • مستخدمینی كه به استناد احكام قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به موجب بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 با تقلیل یك یا دو گروه بازنشسته می گردند ( زنان بابیش از 20 سال و مردان با بیش از 25 سال خدمت دولتی و بر اساس سنوات خدمت دولتی )

2- مشتركین صندوق بازنشستگی شهرداریها :  

مشتركین صندوق بازنشستگی شهرداریها در صورت دارابودن شرایط زیر حق استفاده از حقوق بازنشستگی را خواهند داشت.

 • داشتن 60 سال سن با حداقل 20 سال سابقه خدمت ( بند الف ماده 40 آئین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 13/02/1368 هیئت وزیران )
 • كلیه مستخدمین مرد دارای حداقل 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت ( موضوع ماده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب2 13/12/1368 ) با درخواست مستخدم و موافقت شهرداری.
 • مستخدمین زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت ( موضوع قانون اصلاح بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی با درخواست مستخدم و موافقت شهرداری.
 • مستخدم دارای 30 سال سابقه در صورت درخواست مستخدم ( موضوع بند ب ماده 40 آئین نامه استخدامی شهرداریها ) و یا درخواست شهرداری ( حسب مفاد ماده 44 آئین نامه )
 • كلیه مستخدمین دارای 65 سال تمام سن توسط شهرداری ( حسب مفاد ماده 45 آئین نامه)
 • مستخدمینی كه به استناد احكام قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به موجب بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 با تقلیل یك یا دو گروه بازنشسته می گردند ( زنان بابیش از 20 سال و مردان با بیش از 25 سال خدمت دولتی و بر اساس سنوات خدمت دولتی )

3- قضات

با عنایت به بند ج و تبصره 1 ماده 2 قانون استخدام كشوری مبنی بر اینكه در هر مورد كه برای تعیین تكلیف استخدامی قضات قانونی وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احكام عمومی قوانین استخدام كشوری شده باشند مشمول مقررات ق.ا.ك می باشند و نظر به اینكه در مورد بازنشستگی قضات قانون خاصی وجود ندارد ( مگر بعضی ازترتیبات خاص ) لذا آنها مشمول مقررات بازنشستگی قانون استخدام كشوری میباشند.

4- اعضای هیئت علمی دانشگاهها

اعضای هیئت علمی دانشگاهها جز درمواردیكه ذكر میشود به موجب ماده 43 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب سال 1348 از لحاظ بازنشستگی ووظیفه تابع قوانین و مقررات بازنشستگی ووظیفه مستخدمین رسمی كشوری می باشند.

 • دانشگاه مكلف است هر یك از اعضای رسمی هیئت علمی را كه به سن 65 سال تمام رسیده باشند بازنشسته كند . رئیس دانشگاه میتواند استثنائاً در مواردی كه استفاده از خدمات علمی هر یك از اعضای هیئت علمی ضروری باشد تا 70 سالگی از خدمات آنان استفاده نماید ( مفاد ماده 36 آئین نامه استخدامی هیئت علمی )
 • بازنشستگی اعضای رسمی هیئت علمی كه به امر تدریس اشتغال دارند با رعایت مقررات مربوط در پایان هر نیم سال تحصیلی امكان پذیرخواهد بود ( مفاد ماده 38 آئین نامه استخدامی هیئت علمی )
 • با توجه به مفاد ماده 35 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب دی ماه 1348 هیئت امنای دانشگاه تهران و به موجب ماده 30 لایحه قانونی استخدام هیئت آموزشی دانشگاه مصوب 18/6/1342 ، استادان و دانشیاران و پزشكان بیمارستانی كه قبل از رسیدن به سن 65 سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند یا دانشگاه ایشان را بعلت حذف ماده تدریس یا انحلال یك رشته بازنشسته نماید هرگاه سابقه خدمت آنان به سی سال نرسد حداكثر تا 5 سال از دوران تحصیلات عالی آنان جزء خدمت رسمی محسوب می شود.

5ـ كارمندان رسته سیاسی وزارت امور خارجه

 • وزارت امور خارجه مكلف است كارمندان رسته سیاسی را كه بیش از سه برابر حداقل توقف لازم در یك مقام را داشته و به علت عدم موفقیت در دوره آموزشی تكمیلی یا عالی موضوع ماده 35 مقررات تشكیلات استخدامی و انضباطی به مقام بالاتر نائل نشده یا نشوند و رسمی آنان بیش از 25 سال باشد بازنشسته نماید (ماده 45 مقررات تشكیلاتی ، ستخدامی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 02/ 1352كمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، دارایی و خارجه مجلس )
 • كارمندان رسته سیاسی وزارت امورخارجه كه تا 50 سالگی به مقام دبیراولی و یا 60 سالگی به مقام رایزنی درجه یك نائل نشوند بازنشسته می شوند( تبصره 1 ماده 45 فوق الاشعار)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir