جهانی شدن تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی 30 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:41
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معنی جهانی شدن

جهانی شدن عبارت است از درهم فشرده شدن جهان و تبدیل آن به مکان واحد. جهانی شدن به این معنا حرکتی منحصر به دنیای معاصر نیست، هرچند که یکی از قالبهای جهانی شدن که قالب معاصر باشد به خاطر جهشی که در فرایند درهم فشرده شدن جهان ایجاد کرده است جای شاخص و وجه خاصی دارد. بسیاری از نظریه های کلان اجتماعی با این قالب اخیر یا قالب معاصر جهانی شدن سر و کار دارند. جهانی شدن گرچه به معنی یگانه شدن جهان است اما یگانه شدن را نباید با دو مفهوم وحدت و ادغام اشتباه کرد. رابرتسون چنین تصوری را با تاکید رد می کند.

رابرتسون جهانی شدن را یک فرایند کم و بیش مستقل معرفی می کند که «منطق»، جهت و نیروی محرک خود را دارد. جهانی شدن علاوه بر اینکه یک فرایند است یک چهارچوب مفهومی نیز هست. جهانی شدن به عنوان یک چهارچوب مفهومی از جمله با انگاره نظم یا سامان جهان سرو کار دارد. انگاره نظم جهان (که حرکتهای ضد نظم هم جزیی از آن است) در معنای کلی به عنوان یک چهارچوب مفهومی برای درک مسایل جاری جهان ماست. رابرتسون جهان را به عنوان یک نظام اجتماعی- فرهنگی معرفی می‌کند و معتقد است که در دوره معاصر جهان از وضعیت «درخود» به سوی وضعیت «برای خود» به پیش می رود.

طی تاریخ عوامل مختلفی جهان را به سوی یگانه شدن به پیش برده اند و جهان را به شیوه های متفاوتی «ممکن بود» یگانه شود. ادیان بزرگ، امپراتوریها، اتحاد ملتها، سلطه جهانی یک شرکت فراملیتی، غلبه پرولتاریای جهانی و قالبهای دیگر هریک «ممکن بود» جهان را به مکان واحد تبدیل کند. از قرن پانزدهم به این سو چیزی که در میان دانشوران غرب به «تحول بزرگ» معروف شده است، تحولی که جامعه فئودالی اروپا را به سوی جامعه سرمایه داری سوق داد، نیروی پویایی عمده جهان است. اما این نیرو هرروز کمتر از پیش به صورت یک نیروی کور عمل می‌کند. جهانی شدن از طریق فرایندی که رابرتسون آن را خاص شدن عام و عام شدن خاص
می نامد به طور افزاینده ای از جوهر فرهنگ و باز اندیشی سرشار می شود. به بیان ساده تر جهانی شدن را هر روز بیشتر باید در قالب نظریه «اراده گرایانه» (در مقابل جبر گرایانه) توضیح داد.   

رابرتسون ملاحظاتی را در باب نظریه نظام جهانی والرستین می آورد. نظریه نظام جهانی والرستین هم واجد برجستگیهای مهم و هم کاستیهای تاسف انگیز است. شایستگی مهم نظریه ی والرستین این است که جهان را به عنوان یک نظام در نظر گرفته است.

این شیوه تحلیل در برابر شیوه های رایج در دهه های 1960 و 1970 که واحدی ملی (دولت- ملت) را پایه تحلیل قرار می دادند ظرفیت بیشتری برای نزدیک شدن به واقعیت دارد. در دیدگاه موسوم به نوسازی، کشورها به صورت تطبیقی در مقایسه باجوامع غربی مورد ملاحظه قرار می گیرند. چنین نگاهی کشورها را دریک رده بندی خطی می بیند که گروهی جلوتر و گروهی عقب تر به صف قرار گرفته اند. گروهی که عقب ترند باید با پیمودن راه گروه اول سعی کنند به آنها برسند. مهم این که یکی از لوازم این مسیر، عرفی شدن جوامع است. رابرتسون همراه والرستین این دیدگاه را بسیار ساده انگارانه می یابدو در این دیدگاه گویی که کشورها مثل دانه های تسبیح هستند که فقط در کنار یکدیگر چیده شده اند و از کنار یکدیگر می لغزند. چنین نگاهی به یک معنا نگاه جماعتی (گمن شفت) به جهان است؛ جهان را به مثابه یک جماعت
می بیند نه یک جامعه. رابرتستون ضمن آنکه وجوه جماعتی جهان را در برخی جهات (دولت- ملتها) انکار نمی کند بر وجوه جامعه بودگی آن نیز تاکید می ورزد.

رابرتسون دراین قسمت به یکی ازکاستیهای نظریه نظام جهانی اشاره می کند و ایراد می گیرد که والرستین جهان را در درجه اول به عنوان نظام مبادله سرمایه داری تصویر کرده است. دراین نظام که براساس مبادله نامتناظر شکل گرفته است کشورها   در یک سلسله مراتب پلکانی برحسب پیرامون مرکز جای گرفته اند. در این نظریه، واحدهای نظام به ویژه واحدهای پیرامونی همزمان به اجزاء تحت سلطه مرکز و چرخ و دنده های نظام کاهش داده می شوند. رابرتسون برخلاف والرستین برای تمام واحدهای نظام در حدود معین قایل به استقلال است.

کاستی دیگر نظریه نظام جهانی این است که برای فرهنگ نقش تبعی و فرعی قایل است. البته والرستین چنان که رابرتسون می گوید در نوشته های اخیر خود به نقش فرهنگ توجه بیشتری کرده است اما این دیدگاه همچنان به فرهنگ عمدتا از زاویه ایدئولوژی طبقه مسلط نگاه می کند. رابرتسون برای فرهنگ استقلال نسبی قایل است. یکی از وجوه فرهنگ پیش انگاره های مربوط به نظم جهان یا سامان جهان است. رابرتسون می گوید نمی توان پذیرفت که پیش انگاره‌های کشورهای مرکز شده باشد، رابرتسون جهان را عرصه تکثر می داند که در آن تعاریف گوناگونی از وضعیت جهانی وجود دارد. به این ترتیب تعاریف تمدنی، ملی، قومی، قاره ای و تعاریف گوناگون دیگر در رجوع به «وضعیت جهانی- بشری» در کنار یکدیگر وجود دارند. این تکثر باید تابع اصل ارزشمندی تنوع فرهنگی و این فکر باشد که تنوع فرهنگی برای واحدهای نظام واجد خیر است.

جهان بودگی 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جملات آموزنده 12 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:41
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برای دستیابی به آنچه تاكنون به آن نرسیده اید باید كسی شوید كه تا كنون نبوده اید .

 

مشاور مركز آموزش استثنایی نسترن بجنورد

 

همواره بدهید وفراموش كنید

 اما بگیرید وبه خاطر بسپارید .

 

مشاور مركز آموزش استثنایی نسترن بجنورد

 

كدام مهارت است كه پرورش آن بیشترین تاثیر را بر زندگی تان دارد .

پاسخ درست به این پرسش رمز موفقیت شماست

 

مشاور مركز آموزش استثنایی نسترن بجنورد

 

اگر درهر شخص ودر هر شرایطی به دنبال نقاط مثبت باشید تقریبا همیشه آ ن را پیدا خواهید كرد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جزوه روانشنانسی بازی كودك 53 ص (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
4:41
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات50
حجم فایل39 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

تاریخچه .................................................................................................................. 1

تعریف بازی و نظریه های تعریف بازی.................................................................. 2

فایده و اهمیت بازی............................................................................................... 12

انواع بازی............................................................................................................. 17

عوامل موثر در بازی............................................................................................ 26

نظریه های آموزشی و بازی................................................................................. 36

تاثیر بازی در رشد ذهنی كودك .......................................................................... 48

فهرست منابع فارسی ........................................................................................... 52

 

 

 

بازی زندگی كودك نیست ، اما تمام زندگی كودك بازی است

تاریخچه بازی:

شروع بازی را می توان به گذشته های دور، حتی از بدو پیدایش انسان نسبت داد. در حقیقت بازی جزئی از زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است و در كل تاریخچه بشریت مندرج است.

انسان از نظر فیزیولوژیكی نیاز به جنبش و حركت دارد و برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیاز به تفكر دارد و بازی خمیر مایه تفكر است.

تشكیل اجتماعات اولیه بشری نحوه و شكل  جدیدی از بازی را پدید آورد و بازی های گروهی به صورت نمایشی از عبادت ارواح و پرستش اشیائ گرفته تا رقص شكار و رقص جنگ، مجموعه ای از راههای بر آوردن نیازهای جمسانی و ذهنی افراد را به بازی فراهم آورد.

در ابتدا بازیچه بشر، مواد و اشیاء خام و طبیعی به دست آمده از طبیعت بود، قطعه ای سنگ، به دست گرفتن آن ، حركت دادن آن و سرانجام غلتاندن یا پرتاب آن همه نوعی بازی محسوب می شوند. رشد ذهنی یا اجتماعی انسان و تسلط پیش روندة او بر طبیعت امكان دست كاری در اشیاء طبیعی را به  وجود آورد و از این زمان اشیاء به خواست انسان تغییر شكل داده شده تا بتواند اندیشة او را در شكل دهی به بازی غنای بیشتری بخشند روح  او را راضی تر گردانند.

حجاری های روی دیوارة غارها و تشابه آنها با مواد مورد نیاز بازی به برداشت ما از قدمت بازی ارزش بیشتری خواهد بخشید.

انواع  زبان در جهت انتقال اندیشه ها و تشكیل  جوامع بزرگ تر بشری به علت آسان تر شدن راه تبادل اطلاعات ، بدعت جدیدتری در بازی به وجود آورد. در واقع این دوران آغازگر  در بازی های  خلاقانه تری است كه نیاز به استفاده از زبانو كلمات برای انجام آنها ضروری بود.

تعریف بازی

 بازی نیز همسان با سایر پدیده ها ابعاد جنبه های وسیعی را در برمی گیرد. گوناگونی این ابعاد باعث شده تا تعریف های زیادی از بازی ارائه گردد.

در فرهنگ بزرگ « وبستر » بازی به صورتهای زیر تعریف شده است.

الف: حركت، جنبش ، و فعالیت و مثابه حركت عضلات

ب: آزادی یا محدوده ای برای حركت یا جنبش

ج: فعالیت یاتمرین برای سرگرمی به تفریح یا ورزش

ورزش در  فرهنگ « وبستر» به معنی هرگونه فعالیت یا تخریبی كه باعث لذت، سرگرمی، تفریح با اشتغال باشد تعریف شده است.

مقایسه دو تعریف مذكور به این استنتاج منجر میگردد كه « بازی» و « ورزش» در حقیقت دوكلمه قابل تبدیل به یكدیگر بوده و تفاوتی چندان با هم ندارند. آنچه كه در تعریف ورزش اضافه گردیده، رعایت برخی از سنن و یا قوانین مقرره است كه این موضوع در بازی نیز صادق می باشد. یعنی انجام هر بازی احتمالاً مستلزم رعایت مجموعه ای از قوانین و سنن است ، به طور مثال، در هنگام بازی كودكانی در سنین بالاتر كه برای توجیه اعمال خود با اشیاء و یا موجودات واقعی یا خیالی از كلام استفاده می كنند رعایت مقررات به وضوح قابل مشاهده است اما در بازیهای انفرادی كه بازیگر در خود فرو می رود و كلامی از او در توجیه اعمالش شنیده نمی شود، چگونه حركات او مبین رعایت برخی از مقررات مدون است كه این امر به ویژه در هنگام تقسیم بندی بازیها به عنوان یكی از معیارهای متمایز كنندة بازیهای سرگرم كننده و بازیهای بدنی از سایر بازیها  موردنظر قرار گرفته است.

در حقیقت نگرش به بازی به عنوان نوعی از فعالیتهای بدنی و عضلانی باعث پدید آمدن نظریاتی چند از جمله «اسپنسو» بازی را انگیزه مصرف بی هدف انرژی زیادی بدن می داند و با بسط نظریه خود استفاده از تمثیلی حیوانی می گوید:

 بازی یك تقلید عادی از انواع فعالیتهایی است كه یك اندام برای ادامه حیات خود مجبور است آنها را انجام دهد مثلا با دیدن بچه گربه ای كه به دنبال توپ پنبه ای می گردد و آن را می غلتاند« برای آن كمین می كند و سپس روی آن می جهد متوجه می شویم كه تمام این فعالیتها ( ورزش) نمایشی از تعقیب شكار می باشد. رضایت خیالی از ارضاء غرایز كشتاری كه امكان ارضاء واقعی آنها میسر نیست.

دیدگاه « اسپنسر» در زمینه بازی انعكاسی از عقیده طرفداران « نظریه انرژی مازادی» است كه عقیده دارند بدن مقداری انرژی دارد كه آن را به صورت فعالیتهای هدف دار یعنی«كار» یا فعالیتهای بدون هدف یعنی « بازی» مصرف می كند.

جالب آنكه بازی در هر یكی از نظریه ها جنبه ای خاص و گوناگون و حتی در بعضی مواقع تضاد به خود می گیرد به طور مثال در حالیكه اسپنسر و طرفداران او از نظریه انرژی مازاد دفاع می كنند گروهی دیگر از نظریه رفع خستگی یا نظریة تفریحات را مطرح می كنندو در این میان « لازاروس» با تكمیل این نظریه میگوید: از آن رو كه انجام كار یا فعالیت نیاز زیادی به مصرف انرژی دارد لذا انسان باید درمقابل مصرف انرژی لازمه مقداری استراحت محدود یا خستگی خود را از تن در كند او عقیده دارد كه جبران انرژی مصرفی یا خستگی در كردن صرفاً از طریق استراحت میسر نمی شود، بلكه این برای جبران انرژی باید از نیروهای دیگری كه در 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جامعه شناسی 80 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:41
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات80
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آنـاتـومـی

* در تعریف جامعه شناسی گفته شده است كه جامعه از یك عده افراد تشكیل شده است.

- این جمله یكی از صدها تعریف در مورد جامعه شناسی است.

- این تعریف افراد را سازنده جامعه معرفی می كند.

* كه برای ارضای نیازهایشان با هم روابط اجتماعی دارند.

- افراد دارای نیازهای مختلف و متنوعی هستند.

- به این نیازها باید پاسخ داده شود.

- افراد از طریق ارتباط با دیگران می توانند به این نیازها پاسخ دهند.

- این ارتباط با دیگران همان روابط اجتماعی است.

* منظور از روابط اجتماعی بنابراین كمك انسان ها به یكدیگر برای ارضای نیاز است. (حداقل در بدو پیدایش اقوام اولیه)

- انسان ها به یكدیگر برای ارضای نیازهای خود كمك می كنند.

- این كمك و همیاری از طریق روابط اجتماعی صورت می گیرد.

- روابط اجتماعی فقط بر اساس نیاز انسان ها به یكدیگر است.

* در این تعریف هدف انسان ها نیاز است و روابط اجتماعی وسیلـه.

- هدف اولیه انسان ها رفع نیازهای خود است.

- كه آن را به وسیله رابطه با دیگران انجام می دهند.

- بنابراین از روابط اجتماعی (با دیگران) به عنوان وسیله كه آن ها را به هدف خود می رساند، نگاه می كنند.

* بر اساس دسته بندی ماسلو، یكی از نیازهای اساسی و فطری انسان ها نیاز به روابط اجتماعی و محبت است.

- طبق طبقه بندی كه ماسلو كرده است.

- انسان ها دارای نیازهای اساسی و فطری می باشند.

- كه از جمله آن ها نیاز به روابط اجتماعی (داشتن رابطه با دیگران) و مهر و محبت است.

- در نتیجه انسان یك موجود اجتماعی است و برای زنده بودن به رابطه با دیگران
نیازمند است.

* بدین ترتیب روابط اجتماعی هم یك نیاز فطری و لذا هدف است و هم وسیله ای برای ارضای نیازهای دیگر.

-  با این تعاریف روابط اجتماعی دو معنی پیدا می كند.

- امری فطری و ذاتی كه بستر به آن نیازمند است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تورم در اقتصاد اسلامی (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:41
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات29
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تورم در اقتصاد اسلامی

مقدمه

تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.

تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

  1. تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
  2. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
  3. تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

  1. تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
  2. تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
  3. تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
  4. تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است.
  5. تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
  6. تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.

تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تمركز فكر (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:40
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات62
حجم فایل50 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

.تلاش جسمی بیش ازحد به تنهایی ، نه تنها شما را به آرزوهایتان نمی رساند ، بلكه باعث از بین رفتن انرژی و ایجاد بیماریهای روحی و جسمی نیز می گردد.

 ثمره تمركز فكر چیست ؟

افراد بنا به اهدافی كه دارند و بر اساس مشاغل خود جوابهای گوناگونی به این سوال خواهد داد صرف نظر از اهداف اختصاصی افراد نتایج و فوائدعمومی و همگانی تمركز فكر را می توان مورد اشاره قرار داد .اولین و مهمترین ثمره برخوردار بودن از تمركز فكری كسب آرامش روحی و اعتماد به نفس است . تمركز خوب موجب یادگیری بهتر    می شود و حافظه ای امین تر برای انسان به وجود می آورد تشتت فكری كه در موقعیت های حساس موجب دستپاچگی و خرابكاری می شود و فرد را به ماشینی بدون كنترل تبدیل می كند با تمرینات تمركز از بین می رود . فرد به انتضام فكری می رسد و چیزی نمی تواند در او تولید اظطراب نماید . زیرا فردی كه دارای تمركز فكر است به هر چیز همانقدر می اندیشد كه ارزش آن را دارد و هیچ فكری نمی تواند سركشی كند. با بدست آوردن توانایی تمركز قوی انسان قادر است علیرغم شدت برخی از حوادث یا رویدادها خود را از تاثیر و آلودگی آنها دور نگه دارد . بعبارت ساده تر می تواند از تاثیرات منفی محیط بر حذر باشد و با عوامل مخرب هماهنگی نكند .فردی كه دچار عدم تمركز است مانند بازیچه منفعلی است كه ساعتها اسیر یك فكر بی سرانجام می گردد و بلاخره به هیچ نتیجه ای هم نمی رسد و جزء خستگی روحی چیزی عایدش نمی گردد در صورتی كه با تسلط بر جریان افكار می توان فعالانه ، افكار ناخواسته و تحمیلی را به كناری زد و ...

 

تمركز فكر ، حافظه و یادگیری   

هر انسانی ، با تجربه ، بر این مطلب ، آگاه می شود كه بدون تمركز فكر قادر نخواهد بود مطالب و مهارتهای جدید را یاد بگیرد یادگیری نتیجه استفاده از اندوخته های حافظه است حافظه چیزی را ظبط و اندوخته می كند كه به آن سپرده شود و تمركز و دقت به یك موضوع به معنی سپرده شدن آن موضوع به یك حافظه است . پس آنچه كه مطلب به حافظه سپرده نمی شود یادگیری صورت نخواهد گرفت . تحقیقات روانشناسی یادگیری ثابت كرده است كه انسان در یك زمان قادر است فقط مقدار محدودی از مطالب و اطلاعات را جذب و ذخیره كند یاد بگیرد ، تحلیل نماید و با اطلاعات قبلی تلفیق نماید . پس انسان برای یاد گرفتن و به خاطر سپردن باید بر موضوع یادگیری چنان دقت و توجه نشان دهد كه مطالب و مسائل فرعی نتوانند در یادگیری او اختلال ایجاد نمایند . پس برای داشتن حافظه امین تر و قدرت یادگیری بهتر ، انسان باید بتواند علیرغم وجود عوامل دیگر آنها را نادیده انگاشته ، بر موضوع مورد نظر خود تمركز نماید .

 معجزه ای به نام ذهن

انسان بزرگترین شگفتی آفرینش است و ذهن او قدرتمندترین ابزار موجود در جهان هستی . نیروی ذهن از تولد تا مرگ با شماست و این تنها قدرتی است كه حتی لحظه ای از شما جدا نمی شود  .

آثار عظیم و قابل تحسینی كه در طی حیات بشر بوجود آمده است ، قطعا به دلیل استفاده از این نیروی عظیم درونی بوده است .

دانشمندان معتقدند كه یك انسان در حالت عادی فقط از 010/ 0 نیروها و استعدادهای خود استفتده می كند . وقتی كه شما ، با بخش عظیم قدرت خود آشنا شوید و آن را به كار بگیرید ، به گروه   انسان های بزرگ خواهید پیوست .

از كودكی به غلط به ما آموخته اند كه برای رسیدن به آرزوهایمان فقط باید تلاش و تقلا كنیم .

ولی اگر فكر می كنید كه كار و رنج زیاد به تنهایی باعث موفقیت می شود ، به بیراهه رفته اید ؛

چرا كه قدرت اراده و تلاش جسمی در بالاترین حد خود فقط بخش اندكی از نیروهای شما را به كار می گیرد .

تقدیر و سرنوشت شما در اختیار خودتان است .

هدف من از نگارش این پایان نامه است كه شما را با روشهای بسیار ساده اما پر قدرت موفقیت آشنا نمایم. یكی از دلایل اصلی عدم موفقیت پس از مطالعه این پایان نامه است كه اكثر افراد عادت دارند پس از خواندن یك كتاب موافقت با نویسنده و هیجان زده شدن كتاب را به كناری گذاشتند و همان اعمال قبلی را طبق عادت انجام می دهند. پس اگر می خواهید تغییر كنید ، باید مدتی را به كمك این پایان نامه به تغییر پندار، گفتار و كردارتان بپردازید تا در شما به صورت عادی درآید.           به ارزش واقعی خود پی ببرید.

 

در آن یك فكر در شعاع و مركز سایر افكار شخص قرار می گیرد . فكری در مركز افكار قرار گرفته و ایجاد تمركز می نماید كه بنا به موقعیت زمانی و مكانی ، اهمیت و ارزش برجسته ای برای فرد داشته است . بنابر این كاری كه نتیجه آن برای انسان مهم و ارزشمند باشد تمركز فكر را بر             می انگیزد .' تمركز غیر ارادی به دو صورت به وجود می آید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تفكر خلاق (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:40
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تفكر خلاق

شاید عمده ترین تفكر ویژه آدمی «تفكر خلاق» باشد كه نوع و سطح عالی تفكر و خالق فلسفه،‌علم، هنر و صنعت است.

تفكر خلاق نوعی از تفكّر است كه در آن ذهن به طوری عمیق با یك مسأله درگیر می شود؛ به تجسم و واضح سازی آن می پردازد و به منظور تنظیم كردن نتیجه تفكّر یا دریافت مفاهیم جدید، مبادرت به جرح و تعدیل آن می كند.

آن چه تفكّر خلّاق را از تفكّر عادی جدا می كند، مربوط به اصالت و تازگی نظر یا فرضیه ای است كه فرد مبتكر عرضه می دارد. در تفكّر عادی، فرد معمولاً از تجربیات قبلی خود استفاده می كند؛ آن ها را در زمینه و طرح جدیدی قرار می دهد و با تغییر شكل و سازمان آن ها در حل مسائل، از آن ها استفاده می كند.

در تفكّر خلّاق، راه های غیر عادی و معمولی،‌نظر فرد را به خود طلب می كند. ممكن است فرد، مسأله تازه ای را مطرح كند یا فرضیه های كاملاً غیر عادی كه بالنسبه مورد قبول دیگران است ارائه نماید.

معمولاً افرادی كه در رشته های مختلف دانش بشری، مسأله تازه ای طرح می كنند و فكر و اندیشه تازه ای به وجود می آورند یا طریق جدیدی برای حل مسأله  آن رشته ارائه می شوند. ممكن است یا آهنگ ساز آهنگ جدیدی اخترع كند.یك نویسنده، سبك خاصی به وجود آورد. و یا یك ریاضی دان یا فیزیك دان در رشته خود كشف تازه ای بنماید. هر كدام این ها در رشته خود خلّاق و مبتكر هستند، اگر چه تأثیر اختراع آن ها در پیشرفت بشری متفاوت باشد.

تفاوت خلّاقیت، نوآوری و كارآفرینی

خلّاقیت، نوآوری و كارآفرینی ضمن این كه در ارتباط نزدیك با هم هستند در عین حال تفاوتهایی نیز دارند. افراد خلّاق افرادی افرادی هستند كه می توانند پدیده های جدیدی را كشف یا خلق كنند،‌ اما نمی توانند یا علاقه ندارند اكتشافات یا اختراعات خود را به محصول یا خدمتی تبدیل كنند؛ در حالی كه افراد نوآور علاوه بر این كه قادرند پدیده های نویی را خلق یا كشف كنند،‌ توانایی آن را دارند كه اختراعات یا اكتشافات خود را به محصول یا خدمت تبدیل و آن را بازار عرضه كنند تا در ازای آن سودی به سمت به دست آورند؛ اما افراد كارآفرین افرادی هستند كه قادرند هم ایده ها،‌ اختراعات یا اكتشافات خود را به كالا یا خدمات و سپس آن ها را به ارزش تبدیل كنند و هم ایده ها یا اختراعات و اكتشافات و حتی نوآوری های دیگران را به ارزش مبدل كنند.

یك مخترع با ایده ها و مفاهیم كار می كند و می كوشد آن ها را به نمونه واقعی تبدیل كند. نوآور با روش ها و برنامه ها و سیستم ها كار می كند و می كوشد نمونه را به محصول یا خدمتی تجارتی تبدیل كند. كارآفرین نیز با فرصت ها،‌ ریسك ها و ارزش ها كار می كند و می كوشد بازار بالقوه ای برای ایده ها یا محصولات شناسایی، كشف یا خلق كند (احمد پور داریانی و عزیزی،‌1383). جدول زیر بیانگر تفاوت افراد ایده پرداز، مخترع، نوآور و كارآفرین است.

مؤلفه های خلّاقیت

وقتی از مؤلفه های خلّاقیت سخن به میان می آید، منظور عناصری است كه خلّاقیت را می سازد. خلّاقیت دارای عناصر و اجزایی است كه با هم خلّاقیت را می سازند و بین آن ها تعامل و ارتباط برقرار است.

آمابلی (نقل از قاسم زاده و عظیمی، 1377) خلّاقیت را متشكل از سه عنصر: مهارت های مربوط به قلمرو یا موضوع، مهارت های مربوط به خلّاقیت و انگیزه می داند.

الف- مهارت های مربوط به موضوع: این مهارت ها عبارتن از، دانش و شناخت ما نسبت به موضوع،‌ حقایق،‌ اصول و نظریات و انگاره های نهفته در آن موضوع. این مهارت ها به منزله مواد اولیه استعداد،‌ تجربه و آموزش در یك زمینه خاص به شمار می روند. بدیهی است تنها در صورتی در رشته ای (برای مثال فیزیك هسته ای یا شیمی) امكان خلّاقیت داریم كه آن اطلاعاتی داشته باشیم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تفاوت و رابطه میان آینده‌نگاری منطقه‌ای و آینده‌نگاری ملی 22 ص (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
4:40
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تفاوت و رابطه میان آینده‌نگاری منطقه‌ای و آینده‌نگاری ملی

سونیا شفیعی[1]، امیر ناظمی[2]، علی شماعی[3]، روح اله قدیری[4]

چكیده

آینده‌نگاری بر آمده از نیاز «آمادگی برای آینده»؛ یعنی به كار بردن منابع به بهترین وجه ممكن برای دست‌یابی به مزیت «رقابتی» «بهبود كیفیت زندگی» و «توسعه پایدار» می‌باشد . استفاده روزافزون از این ابزار در سالهای اخیر موجب آن شده است که ملاحظات محوری و پایه‌ای در مفهوم فعلی آینده‌نگاری در اروپا تغییر یابد.یکی از این تغییرات حرکت از آینده‌نگاری ملی به آینده‌نگاری منطقه‌ای است. در آینده‌نگاری منطقه‌ای تفاوت‌هایی با آینده‌نگاری ملی مشاهده می‌شود، از جمله در افق زمانی و روش مورد استفاده. از سویی دیگر رابطه میان آینده‌نگاری منطقه‌ای با آینده‌نگاری ملی آن کشور می‌تواند به صورت‌های متفاوتی ایجاد شود. در این مقاله آینده‌نگاری منطقه‌ای معرفی گشته و تفاوت‌هایی از آن با آینده‌نگاری ملی ذکر می‌گردد و پس از آن رابطه میان آینده‌نگاری منطقه‌ای با آینده‌نگاری ملی آورده می‌شود.

 واژگان کلیدی: آینده‌نگاری، آینده‌نگاری منطقه‌ای، آینده‌نگاری ملی

 Keywords: Technology foresight Regional Foresight, National Foresight

1 ـ مقدمه

اقتضائات و شرایط هر زمانه­ای ما را مجبور به بازنگری در مفاهیم ،پیش‌فرض‌ها و روشهای قبلی خود می­سازد، تفاوت‌های  دنیای امروزی با جهان گذشته را می‌توان حداقل در 4 مولفه ذیل‌نگریست، 4 مولفه‌ای که از دید بسیاری از خبرگان آینده‌نگاری، همچون مارتین، 4 پیش‌ران اصلی اقبال و توجه به آینده‌نگاری بوده‌اند و عبارتند از [1] :

1-     افزایش رقابت [5]

2-     افزایش محدودیتها[6] بر هزینه بخش عمومی

3-     افزایش پیچیدگی[7]

4-     افزایش اهمیت توانش[8] علم و تكنولوژی

در ادبیات آینده‌نگاری به واسطة آنكه این 4 پیش‌ران، همگی با حرف c آغاز می‌شوند، با نام c4  نیز شناخته می‌شوند. دیگر نکته قابل تامل در خصوص c4 آن است که تمامی این محرک‌ها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تعریف و موضوع روانشناسی پرورشی 24 ص (روانشناسی و روانپزشکی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:40
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تعریف و موضوع روانشناسی پرورشی

روانشناسی پرورشی شاخه ای از علم روانشناسی است كه هدف آن كمك به پرورشكاران در برخورد درست با مسائل پرورشی است. روانشناسی یكی از شاخه های علوم تجربی است كه مانند دیگر اعضای خانواده علوم تجربی یافته هایش را از راه مشاهده كسب می كند. روانشناسی را به عنوان علم مطالعه رفتار و فرآیندهای شناختی و ذهنی زیربنای رفتار تعریف كرده اند.

پرورش به جریان یا فرآیندی منظم و مستمر گفته می شود كه هدف آن هدایت رشد جسمانی و روانی، یا به طور كلی هدایت رشد همه جانبه شخصیت پرورش یابندگان در جهت كسب و درك معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز كمك به شكوفا شدن استعدادهای آنان است. كارآموزی به دوره های كوتاه مدت با هدف ایجاد و گسترش مهارتهای خاص گفته می شود. بنابراین ، در قیاس با پرورش كه هدفهای بسیار كلی و جامع دارد، هدفهای كارآموزی جزیی تر و دقیق ترند.

آموزش به فعالیتهایی گفته می شود كه به منظور آسان كردن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یك یا چند یادگیرنده به صورت كنش متقابل جریان می یابد.

یادگیری فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری است كه از تجربه ناشی می شود و نمی توان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، یا داروها ایجاد می شود نسبت داد. در مقایسه تعریفهای آموزش و یادگیری با یكدیگر می توان این گونه نتیجه گرفت كه یادگیری هدف و آموزش وسیله رسیدن به این هدف است.

در جدیدترین تعریف روانشناسی پرورشی و تعریفی كه بیشتر از بقیه مورد پذیرش صاحب نظران قرار گرفته است روانشناسی پرورشی یكی از شاخه های مستقل علم روانشناسی به حساب آمده كه دارای روشها و نظریه های خاص خودش است. موضوعات اصلی روانشناسی پرورشی یادگیری آموزشگاهی و آموزش هستند.

الگوی عمومی آموزش معرف فعالیتهای اصلی معلم در تداركات و كاربست فعالیتهای آموزشی است. این الگو شامل چهار مرحله زیر است:

مرحله‌1: پیش از عمل آموزش، انتخاب و تدوین هدفهای آموزشی، تعیین‌ویژگی‌های ورودی یادگیرندگان، سنجش آغازین، و در صورت لزوم اجرای آموزش ترمیمی.

مرحله 2: پیش از عمل آموزشی و ضمن آن، مراجعه به روانشناسی یادگیری و انگیزش و استفاده از آن برای بهبود فرآیند یادیگری- آموزش.

مرحله 3: عمل آموزش، انتخاب و كاربست روشها و فنون مناسب آموزشی.

مرحله 4: پس از عمل آموزش، تهیه و اجرای روشهای مناسب ارزشیابی از میزان یادگیری یادگیرندگان.

هدفهای كلی یا غایتهای پرورشی معمولاً با توجه به طرح هفت مرحله‌ ای
«رالف تایلر»‌انتخاب می‌شوند.در این طرح سه منبع انتخاب هدف با عنوانهای دانش‌آموز، جامعه، و موضوع درسی و دو ملاك گزینش هدف با نامهای فلسفه و روانشناسی پرورشی وجود دارند. پس از گزینش و تدوین هدفهای كلی یا غایتهای پرورشی باید آنها را با استفاده از روش پیشنهادی از جمله روش میگر به نام تحلیل غایت به هدفهای دقیق آموزشی تبدیل كرد. غایتهای پرورشی بیاناتی هستند كلی و غایی كه قصد و منظور نهادهای پرورشی یك جامعه را نشان می دهند. در مقابل، هدفهای آموزشی قصد و منظور معلم را از آموزش مطالب درسی به نحوی دقیق و مشخص نشان می دهند.

رابرت میگر پیشنهاد می كند كه معلم در نوشتن هدفهای آموزشی خود آنها را به صورت رفتاری یعنی در قالب عملكردها و رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازه گیری یادگیرنده بنویسد. او همچنین می گوید در بیان این نوع هدفهای رفتاری بهتر است هم شرایط یا موقعیتهای عملكرد و هم ملاكهای ارزشیابی از عملكرد منظور شوند. به این گونه هدفهای آموزشی، هدفهای رفتاری كامل گفته می شود.

علاوه بر میگر، نورمن گرانلاند نیز برای تهیه هدفهای آموزشی روش ویژه ای را پیشنهاد داده است. او گفته است ابتدا هدفها را به صورت نسبتاً كلی و غیر رفتاری بنویسید. بعد با فهرست كردن نمونه رفتارهایی كه نشان می دهند یادگیرنده به هدف مورد نظر رسیده است هدفهای دقیق را مشخص كنید.

گانیه، بریگز، و ویگر نیز برای نوشتن هدفهای دقیق آموزشی ‌روشی را پیشنهاد داده‌اند كه شامل پنج قسمت زیر است:1- عملی كه یادگیرنده باید انجام دهد؛ 2- مفعول یا موضوع این عمل؛ 3- موقعیتی كه در آن این عمل باید انجام شود؛ 4- ابزارهای انجام عمل یا موانع موجود بر سر راه آن؛ و 5- صلاحیت یا قابلیتی كه قرار است آموخته شود.

هدفهای آموزشی دارای انواع مختلف هستند: پایانی یا نهایی ، واسطه ای یا بین راه، و ورودی. هدفهای پایانی یا نهایی به خودی خود دارای ارزش اند، هدفهای واسطه ای یا بین راه به خودی خود ارزشمند نیستند و تنها به این سبب كه یادگیرنده را در رسیدن به هدفهای نهایی كمك می كنند مفیدند. هدفهای ورودی كه به آنها رفتارهای ورودی نیز گفته می شود به اطلاعات و مهارت های قبلی یادگیرنده كه برای یادگیری محتوا و هدفهای درس تازه پیش نیاز به حساب می آیند گفته می شود.

علاوه بر سه نوع بالا، دو نوع دیگر هدف آموزشی با نام هدفهای فرآیندی و هدفهای فرآورده ای وجود دارند. هدف فرآیندی به كوششها و فعالیتهایی گفته می شود كه یادگیرنده برای رسیدن به هدفهای فرآورده ای انجام می دهد، و هدف فرآورده ای به بازده یا نتایج این كوششها اشاره می كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت- انواع سازه های نوین در معماری (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
4:40
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات37
حجم فایل4.419 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انواع سازه های نوین در معماری

  مقدمه:

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری، نیازها و خواسته‌های جدیدی در زمینه‌ی مهندسی سازه بروز نموده است. عامل زمان در ساخت سازه‌ها اهمیت دو چندان یافته و این امر گرایش به سازه‌های پیش‌ساخته را افزایش داده است. همچنین با افزایش جمعیت جوامع بشری، علاقه به داشتن فضاهای بزرگ بدون حضور ستون‌های میانی خواهان بسیاری پیدا کرده است. در این راستا از اوایل قرن حاضر تعدادی از متخصصین، مجذوب قابلیت‌های منحصر بفرد سازه‌های نوین گشته و پاسخ بسیاری از نیازهای جدید را در این سازه‌ها جسته‌اند و البته به نتایج بسیار مثبتی نیز دست یافته‌اند.

معماری و سازهای نوین

1-سازه های فضاکار
در حالت کلی، سازه های فضاکار سیستم های سازه ای هستند که دارای عملکرد سه بعدی می باشند. در سازه های فضاکار بر عکس سازه های مسطح نظیر خرپای صفحه ای، مجموعه بافتار، بارهای خارجی، نیروهای داخلی و تغییرمکان های سازه ای در فضای سه بعدی تعریف می شوند. سازه های فضاکار را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1- 
سازه های فضاکار شبکه ای که شامل المان های منفصل می باشند؛2-سازه های فضاکار پیوسته نظیر دال ها، پوسته ها و غشایی ها؛
3- 
سازه های فضاکار مرکب که ترکیبی از سازه های مشبک و پیوسته می باشند.

2- 
سازه های کششی
سازه ی کششی شامل المان هایی است که تنها کشش تحمل می کنند و فشار و خمشی در آنها وجود ندارد. کلمه کششی نباید با تنسگریتی که فرمی از سازه است که اعضای فشاری و کششی با هم سازه را تشکیل می دهند اشتباه گرفته شود.
بیشتر سازه های کششی توسط اعضای خمشی یا فشاری مانند دکل ها (گنبد میلینیوم (ساختمان O2)) حلقه های فشاری و یا تیر ها پشتیبانی می شود. سازه های غشایی کششی بیشتر اوقات به عنوان سقف استفاده می شوند زیرا علاوه بر اقتصادی بودن به شکل جذابی دهانه های بزرگ را پوشش می دهند

3-
معماری پارچه ای
از دیدگاه مهندسی، سازه‌های پارچه‌ای پوشش‌هایی نازک و پایدار در برابر تغییر شکل و شکست هستند که مقاومت خود را از طریق پیش‌تنیدگی پیوسته کسب می‌کنند. با آن که تاریخ استفاده از چادر به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد، اصول سازه‌های پارچه‌ای در قرن نوزدهم میلادی پایه‌ریزی شد.

4-
سازه های چادری
سازه های غشایی در سال ۱۹۶۰ توسط فرانک اوتو رواج دوباره ای گرفت. دو طرح پیشنهادی او عبارتند از:
شبکه سیمی آویخته که در نمایشگاه مونترال و همچنین ورزشگاه المپیک مونیخ استفاده شد که هر دو، جزءعظیم ترین و پیچیده ترین سازه های غشایی هستند.
امروزه با پیشرفت فناوری ها سازه های غشایی به کلی دگرگون و متحول شده اند،هر چند بهبود مصالح موجب بهبودعمکرد پوشش های غشایی شده است، ولی روش های نوین طراحی عامل اصلی بهره وری این سازه ها می باشد .1- 
سازه های فضا کار

در حالت کلی، سازه های فضاکار سیستم های سازه ای هستند که دارای عملکرد سه بعدی می باشند. در سازه های فضاکار بر عکس سازه های مسطح نظیر خرپای صفحه ای، مجموعه بافتار، بارهای خارجی، نیروهای داخلی و تغییرمکان های سازه ای در فضای سه بعدی تعریف می شوند. سازه های فضاکار را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1- 
سازه های فضاکار شبکه ای که شامل المان های منفصل می باشند؛
2-
سازه های فضاکار پیوسته نظیر دال ها، پوسته ها و غشایی ها؛
3- 
سازه های فضاکار مرکب که ترکیبی از سازه های مشبک و پیوسته می باشند.


مزایای استفاده از شبکه های فضایی :

۱ ) تقسیم بار
اولین مزیت سازه های فضایی ، مشارکت اغلب اعضای سازه در تقسیم و توزیع بار است .

۲ ) نصب تاسیسات
به دلیل وجود فضای بازبین ۲لایه شبکه های فضایی ، نصب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی وکانال های هوا درون ارتفاع سازه ساده است .

۳ ) مقاومت
شبکه های فضایی ، سازه های مقاومی اند ، یعنی به طورکلی ، فروریختن تعداد محدودی ازاعضا ،لزوما منجربه فروپاشی سازه نمی شود . اگر چه در برخی مواقع ، استثنائاتی وجود دارد .
یک نمونه جالب فروریختن خرپای فضایی سقف ساختمان مرکز شهری هارتفورد ،کا لیسئوم ، در ژانویه ۱۹۷۸ است .

۴ ) اجزای مدولار
شبکه های فضایی مدولارترین سیستم های سازه ای هستند که ازنصب اجزاء پیش ساخته به یکدیگرساخته شده اند.
براین اساس اجزای سازه با ابعاد بسیار دقیق و با کیفیت مطلوب تولید می شوند واغلب به راحتی قابل حمل و به جز برپایی به کار بیشتری نیاز ندارد .

۵ ) آزادی در انتخاب محل تکیه گاه ها
امکانات زیادی درانتخاب محل تکیه گاه وجود دارد . این قابلیت به معماران آزادی زیادی برای طراحی فضای زیرشبکه فضایی می دهد.

۶ ) هندسه منظم

۷ ) سهولت نصب

۸ ) دهانه
سیستم سازه فضاکار قادر به پوشاندن دهانه های بزرگ با حداقل مواد مصرفی می باشد.فولاد مصرفی در سازه فضاکار ۳/۱ کمتر از سازه های متداول دیگر می باشد.

معایب و محدودیت های شبکه های فضایی :

۱ ) هزینه 
هزینه این سازه ها گاهی می تواند در مقایسه با سیستم های سازه ای دیگر مثل قاب مسطح بیشتر باشد . این قضیه بیشتر در سازه های با دهانه کوچک دیده می شود .

۲ ) هندسه منظم 
با وجود اینکه هندسه منظم شبکه های فضایی اغلب به عنوان یکی از مزایای آن ها در نظر گرفته میشود ، ولی از برخی زوایا بسیار پیچیده و در هم به نظر میرسند .

۳ ) زمان نصب 
این خصوصیت نیز از مزایای شبکه های فضایی است ، اگر چه یک نگاه منتقدانه به شکل های فضایی بیان می دارد که تعداد و پیچیدگی گره ها ممکن است سبب طولانی شدن زمان نصب در محل اجرا شود.

۴ ) مقاومت در برابر آتش سوزی 
شبکه های فضایی اغلب در ساخت بام مکان هایی که به مقاومت در برابر حریق نیا زی ندارند ، به کار می روند .

۵ ) ا نتخا ب نا درست قطعا ت مربوطه 
ا نتخا ب قطعا ت با ید به خوبی انجام شود به خصوص درجوشکاری مخروط ها ، ا نتخا ب پیچ وا سلیو ومهمترا زهمه کیفیت گوی میباشدگوی هایی که به روش فرج سا خته می شوند ، کیفیت بالاتری دارند ولی هزینه آ ن بیشتر ا ست.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir