منبع تغذیه AC-DCپروژه طراحی (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:55
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروژه طراحی : منبع تغذیه AC-DC

این برگة كار و تمام فایل های مربوطه تحت نظر CCAL نسخة 1.0 گواهی شده است. برای بررسی یك نسخه از این مجوز ، آدرس http://........../1.0/ را ملاحظه كنید یا یك نامه به Creative Commons USA-94305 بنویسید . اصطلاحات و شرایط این مجوز اجازة كپی كردن رایگان ، توزیع و یا تعدیل تمام كارهای مجوز شده را توسط عموم مردم می دهد . پروژة شما عبارت اند از طراحی و ساخت یك منبع تغذیه «نیروی وحشی» AC به DC است . منبع تغذیه بین 12 و 24 ولت DC خروجی دارد و حداكثر جریان amp1 است و حاوی محافظت بر روی هر دو سمت (بار) DC و (خط) AC است . بعنوان یك دستگاه نیرو داده شدة خطی ، مجهز به یك نور معرف (اندیكاتور) است كه حضور ولتاژ AC را نشان می دهد و بدنه بطور بی خطر به زمین وصل می باشد . در اینجا نموداری برای شما وجود دارد كه آن را دنبال می نمایید هنگامی كه سیستم خودتان را طراحی می كنید : البته ، شما به استفاده از این طرح واقعی محدود نمی باشید . من استفاده از «نوارهای مانع» یا «نوارهای ترمینال» را توصیه می كنم تا اتصالات برقی را بین اجزا ایجاد كنید . این دستگاه های اتصال ، اتصالات برقی دائمی را فراهم می كنند در حالیكه به مؤلفه اجازه می دهند كه به آسانی نصب و حذف شود . رئوس مطالب (تنظیم شده توسط مربی)

- طراحی پروژة كامل شده           - اجزای خریداری شده

- نسخة كاری                   - سیستم تمام كاری شده

- مستندسازی كامل

 

پرسش ها :

پرسش 1 : ایمنی خیلی مهم است هنگامی كه یك دستگاه نیرو گرفته توسط منابع الكتریكی را طراحی می كنید از قبیل قدرت برق AC ، شرح دهید كه چگونه شما می‌توانید ثابت نمایید كه بدنة فلزی منبع تغذیة شما در واقع برای ایمنی «به زمین وصل شده است» طوری كه عیب داخلی از یكی از هادی های «داغ» به بدنة فلز منجر به یك اتصال كوتاه ای می شود كه از فیوز برق یا قطع كننده عبور می كند بجای آنكه به فردی كه بدنه را لمس می كند شوك وارد نماید .

راهنمایی : یك بازرسی بصری كافی نمی باشد و ما واقعاً نمی خواهیم یك وضعیت نقص زمینی ای را برای بررسی اتصال به زمین ایجاد نماییم .

پرسش 2 : هنگام اتصال مؤلفه ها به یكدیگر برای ساختن منبع تغذیة خودتان ، این امر مهمی است كه شما از انواع صحیح استفاده كنید 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقدمه ای درباره خنك سازی دمابرقی (ترموالكتریك) (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:55
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل45 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به نام خدا

مقدمه ای درباره خنك سازی دمابرقی (ترموالكتریك)

دستگاه خنك كننده ترموالكتریك ، گاهی اوقات به آن ترموالكتریك یا دستگاه خنك كننده «پلیتر» نیز می گویند . كه نیمه رسانای است كه دارای اجزا و تركیبات الكترونیكی است كه عملكردهایی مانند گرم كردن با پمپ را در بر
می گیرد . منبع نیرو با ولتاژ پایین DC با مدل TE كار می كند . گرما از آن محدوده به طرف دیگر حركت خواهد كرد ، بنابراین . یك طرف خنك می شود وقتی كه هنوز طرف دیگر همزمان گرم است ، مهم است به خاطر داشته باشید زمانی كه این اتفاق معكوس می شود كه به موجب آن قطبش نیز تغییر
می كند. (مثبت و منفی) و ولتاژ DC سبب می شود كه گرما به طرف دیگر برود، در نتیجه ، ترموالكتریك به كار برده می شود برای گرم سازی و خنك سازی در نتیجه بسیار مناسب است برای كنترل دقیق دمای مورد استفاده قرار می گیرد . نظریه اساسی برای كاربران درباره تونایی دستگاه خنك كننده ترموالكتبیك داده شده است كه با ارائه این نمونه ، مفید است . یك نوع مرحله ترموالكتریك در یك مخزن گرمایی است كه دمای اتاق را نگه می دارد و سپس به یا باطری مناسب متصل می شود 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مدارهای الكتریكی (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
3:54
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل251 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مدارهای الكتریكی 1

 

  تبدیل منابع - توان - انرژی - ستاره ومثلث

منابع ولتاژ و منابع حریان ایده آل را می توان در شاخه های شبكه تبدیل كرد . منابع ولتاژ مشترك بین دو حلقه را می توان جابجا نمود و منابع جریان بین دو گره را نیز می توان جابجا نمود. بدون آنكه روابط حاكم بر مدار تغییر كند.

مثالی از تبدیل منابع جریان

 

مثالی از تبدیل منابع ولتاژ

 

 

  توان

توان لحظه ای تحویل داده شده به یك المان برابراست با

P(t)= V(t) . I(t)

طبق جهتهای قرار دادی ، اگر (p(t مثبت باشد المان مربوط توان را جذب می كند و آن المان را پسیو می گویند.
اگر (p(t منفی باشد المان مربوط توان را تحویل می دهد و آن المان را اكتیو یا فعال می گویند.  

 

  توان تلف شده در یك مقاومت چیست؟

P = V . I = RI2 =( V2 ⁄ R )  

 

  انرژی داده شده به یك المان بر حسب توان آن چگونه بیان می شود؟

 

--> انرژی داده شده در زمان T  

 

  انرژی ذخیره شده در یك سلف چگونه بیان می شود؟

 

 

  انرژی ذخیره شده در یك خازن چگونه بیان می شود؟

 

 

  تبدیلهای ستاره - مثلث

 

 

  تبدیل ستاره به مثلث

 

 

  تبدیل مثلث به ستاره

 

 

 

  تمام مقاومتهای شبكه بی نهایت زیر R هستند . مقاومت بین گره های A , B را بیابید

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مدارات تلفن سکه ای (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:54
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل دوم

مدارات تلفن سکه ای

 

مدار تلفن سکه ای شامل دو قسمت زیر می باشد ؛

الف) مدار مکانیزم ( تشخیص سکه)

مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دیگری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذاباولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط به صورت حدودی میتوان تغییرات ولثاژی هوا وسکه را اندازه گرفت ولتاژ( fo ) خروجی سیگنال نباید صفر و یاحدود ولتاژ تغذیه باشد .

توضیح اینکه سیمهای حدفاصل مدار با سنسور باید حتی المکان کوتاه باشد .

 

ب) مدار اصلی :

قلب مدار اصلی از یک آی سی میکروکنترل و باشماره AI89C52 تشکیل شده است و اطلاعات نتظیم سیستم اعم ار سکه خوانی و رایگان و یازمانبندی برروی                              آی سیE2PROM) حافظه به شماره UM91210C ضبط و نگهداری میشود . دراین سیستم مدار شماره گیری بروی برد اصلی بوده وفقط توسط یک سیم فلت ازکی برد به مدار اصلی وصل و آی سی شماره A,Bدرمدار کار شماره گیری تن و پالس ارانجام میدهد این سیستم قابلیت استفاده از کی برد تلفن کارتی و همگانی سکه ای را نیز دارد.

مدار اصلی شامل قسمتهای ذیل میباشد که درنقشه و مارکاژ فیبر به صورت بلوک بندی مشخص شده است .

 

1- ورودی خط:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مدار سری (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
3:54
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مدار سری

شرایط : یك ماشین چمن زنی برای كوتاه كردن چمن ها

- چمن زن توسط قرقرة سیم به پریز دیواری (با ولتاژ V230)‌وصل شده . طول سیم در قرقره m100 است .

سؤال : آیا ممكن است افت ولتاژ در سیم آنقدر زیاد باشد كه ولتاژ تغذیة موتور بسیار اندك شود؟

- سیم های رایج ، دارای سطح مقطعی به اندازة  برای حالت تك سیم می باشند .

- سیم متشكل از مس با هدایت الكتریكی  برای حالت تك سیم می‌باشند .

- سیم متشكل از مس با هدایت الكتریكی  می باشد .

خروجی پریز دارای ولتاژ v230 است.

مقاومت موتور:

مقاومت سیم تغذیه:

مقاومت سیم برگشتی:

مجموع افت ولتاژها در مقاومت ها برابر با ولتاژ محرك است.

 

در یك مودار سری، جریان در تمام مقاومت ها یكسان است.

 

مقاومت كلی مدار سری برابر حاصل جمع مقاومتها است.

 

افت ولتاژ در كابل ها را می توان با قانون اهم محاسبه نمود.

 

طول كلی سیم نرم خم شده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مختصری در مورد الکترونیک و قطعات الکترونیکی پر مصرف در مدارات الکترونیکی (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:54
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل173 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مختصری در مورد الکترونیک و قطعات الکترونیکی پر مصرف در مدارات الکترونیکی     

دزدگیر همه کاره

این دزدگیر تمام خواسته های شما را از یک دزدگیر حرفه ای پاسخ میدهد

چگونه یک دزدگیر همه کاره طراهی نمایم  

ویژگیهای یک دزدگیر کامل را داشته باشد.کم هزینه وارزان باشد.قطعات آنرا در اوراقیهای انباری خودم ویا دوستان پیدا نمایم.درمدار آن بتوانم  به دلخواه خود تغیر بدهم. 

لیست قطعات مدار خاموش***روشن

ترانزیستورها 


TR1=2SA1015=2SA733=2SA954


TR2=2SC1815=2SC945=2SC536


TR3=2SB927

 

 

مقاومتها


R1=R3=R4=22KΩ


R2=10KΩ


R5=100Ω


R6=2.2KΩ


R7=1Ω


s1=s2

هر نوع کلید که دوست دارید استفاده نمایید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاموش***روشن

جهت خاموش و روشن مدارات که نیازبه کلیدهای کوچک دارد.و امکان استفاده از کلیدهای معمولی در ان نباشد.این مدار کار برد های زیادی دارد.که بترتیب هریکی را تو ضیح میدهیم.

خازنها

خازنها بخاطر خصوصیات خاصی که دارند.در مدارات الکترونیکی از آنها زیاد استفاده میکنند.

خازنهای ظرفیت با لا را در مدارات منبع تغذیه بخصوص بخش ورودی آن که دارای فرکانس پائین  نیز میباشد استفاده میکنند.فرکانس ورودی منظور همان فرکانس (۵۰) یا (۶۰)هرتز برق شهر میباشد.

وخازنهای ظرفیت پائین را عموما در بخش های که فرکانس بالاتر درآن وجود دارد استفاده میکند.

آمپلیپایر

ای سی آمپلیپایر:چگونه میتوان از آی سی کمیاب در موقع نیاز صرف نظر نمود وآی سی دیگری تقریبا با همان مشخصات ولی فراوانتر وارزانتر را انتخاب نموده و در مدار مورد نیازمان بکار ببریم

چگونه با تغیر در پایه های آی سی بتوانم آنرا باآی سی مورد نظرم جای گزین نمایم چگونه بخش ویژه آی سی های آمپلیپایر را مطا لعه نمایید.

مشخصات خازنهای الكترولیت

خازنها را به چند طریق علامت وظرفیت گذاری می نمایند.نوع ظرفیت گذاری خازنهابیشتربستگی به نوع خازن دارد. برروی خازن های الکترولیت ظرفیت را با اعدادنشان میدهند.وهم چنین قطب پایه های آنرا نیز با گذاشتن یک علامت (+ )یا( - )مشخص میکنند.البته علامت ( -) عمومیت بیشتری دار وروی اکثر خازنهای الکترولیت قرار دارد که نشان دهنده قطب  منفی خازن میباشد.

اکثر خازنهای الکترولیت دارای قطب مثبت ومنفی هستند.وظرفیت شان هم بالای یک میکروفاراد است.که در موقع جاگذاشتن باید به قطبیت آن توجه نمود.درصورت که پایه ها اشتباه درمحل قرار گیرد.در تلویزیونهای رنگی(ومانیتورها) که مدارات حساسی دارند.باعث بروز عیوب پیچیده میگردند.حتی احتمال منفجر شدن خازن نیز میرود.وآسیب شدید نیز به مدارات مربوطه وار میکند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبدلهای آنالوگ به دیجیتال (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:54
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بسمه تعالی

مبدلهای آنالوگ به دیجیتال

 

مقدمه :

ازسال 1960 با توجه به توسعه نیمه هادی ها ، پردازش اطلاعات به صورت دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا كرد و ساخت و استفاده از مدارهای آنالوگ روبه افول گذاشت . با پیدایش میكروپروسسورها انقلابی در زمینه پردازش دیجیتال به وقوع پیوست كه تا ده سال پیش از آن حتی قابل تصور نبود .

تقریباََ تمام اطلاعات مورد پردازش پارامترهای فیزیكی ای هستند كه در اصل ماهیت آنالوگ دارند ، مانند : فشار، دما ، سرعت ، شتاب ، شدت نور ، ... بنابراین درهرمورد این اطلاعات آنالوگ با استفاده از مبدلهایADC  به معادل دیجیتالشان تبدیل شوند .

تبدیل آنالوگ به دیجیتال در سیستم های پردازش سیگنال :

بطور كلی فرایند تبدیلA/D یك سیگنال آنالوگ نمونه برداری شده و نگهداشته شده را به یك كلمه دیجیتال كه نماینده سیگنال آنالوگ است تبدیل می كند . تاكنون چندین مبدل آنالوگ به دیجیتال ساخته شده كه هریك مشخصات مربوط به خود را دارند .

مهمترین این مشخصات عبارتند از : سرعت ، صحت ، هزینه . 

قبل از هر چیز باید متذكر شویم كه عمل تبدیل آنالوگ به دیجیتال احتیاج به صرف زمان بیشتری از تاخیر مبدلهای D/A دارد ؛ تا وقتی كه تمامی بیتهای مقدار دیجیتال به دست نیامده اند ، مقدار آنالوگ (ورودی ) نباید تغییر كند . ولی ، می دانیم كه تغییرمی كند ؛ چاره این است كه در فواصل زمانی معین نمونه هایی از دامنه سیگنال آنالوگ بگیریم و بدون تغییر ذخیره نماییم و پس از ارزیابی كامل نمونه را حذف و نمونه جدیدی را تهیه و ذخیره كنیم . این عمل توسط مداری به نام مدار نمونه گیر و نگهدارنده 1(S/H) انجام می گیرد . این مقدار باید قبل از مبدلهای A/D در مدار قرارگیرد . شكل یك صورت نمایشی از یك مدار S/H را نشان می دهد .

عمل نمونه گیری و نگهداری (S/H) معمولاً به وسیله یك سوئیچ برای نمونه برداری و یك خازن برای نگهداری و یك ‚‚ میانگیر،، برای جلوگیری از تخلیه خازن انجام می شود . به این ترتیب كه سوئیچ S1 در لحظه خاصی بسته می شود و خازن C را در زمان كوتاهی به وسیله سیگنال آنالوگ شارژ می كند . این زمان به قدری كوتاه است كه در طول آن دامنه سیگنال آنالوگ تغییر چندانی نمی كند . وقتی سوئیچ 1S باز می شود . خازن به موازات خود امپدانس بزرگی می بیند و لذا نمی تواند تخلیه شود . ضمناً ، در طرف دیگر خازن نیز میانگیر به كار گرفته شده است كه با امپدانس ورودی زیاد خود مانع تخلیه خازن از آن طرف می شود . در صورتی كه خازن به وسیله سیگنال نمونه ورودی شارژ كامل شود (ولتاژ آن به اندازه دامنه نمونه باشد ) ، سیگنال نمونه جدید (كمتر یا بیشتر از قبلی) دو باره آن را به اندازه جدید تغییر می دهد . ولی ، اگر عرض بالس آنقدر كم باشد و یا خاذن جمع آنقدر بزرگ باشد كه فرصت شارژ كامل بدست نیاید (عرض پالس كمتر از T )  ، ولتاژ جدید روی ولتاژ قبلی در خازن جمع و ذخیره می شود ، كه در نهایت این ولتاژ بستگی به ولتاژ قبلی خواهد داشت . در چنین حالتی ، باید سوئیچ 2S  را به خازن اضافه كنیم تا پس از خاتمه تبدیل و قبل از نمونه برداری بعدی ، با اتصال كوتاه كردن خازن باعث تخلیه آن شود . این مدار را می توان به صورت جزء به جزء ساخت ، ولی ، ضمناً مدارهای مجتمعی به نام S/H وجود دارند كه دقیقاً همین اعمال را انجام می دهند .

عمل تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال شامل چهار مرحله متوالی نمونه برداری  ، نگهداری و سپس ، ارقامی كردن و رمزكردن است ، كه این اعمال لزوماً به صورت جداگانه انجام نمی شود . بلكه به طور معمول عمل نمونه برداری و نگهداری به طور همزمان به وسیله یك مدار S/H و عمل تبدیل به رقم و رمز نیز به وسیله قسمت اصلی مدار A/D انجام می شود . حال چند نمونه معمول این مبدل شرح داده می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مدار نمونه گیر و نگهدارنده S/H .

1 –      مبدل موازی :

 

سریعترین مبدل A/D می باشد و از تعدادی مقایسه كننده تشكیل شده كه هر یك ولتاژ آنالوگ ورودی را با كسری از ولتاژ مرجع مقایسه می كند ، بنابراین برای ساخت یك مبدل 8 بیتی به این روش نیاز به 255 مقایسه كننده می باشد . 

ولتاژ مرجع در بالای مقسم مقاومتی باید برابر حداكثر ولتاژ آنالوگ ورودی (Vm) باشد . سیگنال آنالوگ كه باید مقدار آن ارقامی شود به همه مقایسه كننده ها به طور موازی و همزمان اعمال می شود . خروجی هركدام از مقایسه كننده ها هنگامی در ‌‌‚‚1،، منطقی قرار می گیرد كه ولتاژ ورودی مثبت آن بزرگ تر از ولتاژ مرجع در ورودی منفی اش شود .

همینطور كه ملاحظه می شود ، دراین نوع مبدل برای n  بیت احتیاج به 1- 2 عدد مقایسه كننده داریم . در نتیجه ، صرف نظر از اشكالاتی كه در تنظیم هر مقایسه كننده داریم . تعداد مقایسه كننده ها آنقدر زیاد می شود كه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست . (البته مدارهای مجتمعی به بازار آمده است كه از این روش استفاده می كند و تعداد زیادی هم مقایسه كننده در آنها به كار رفته است . ولی بسیار گران هستند )ونیز برای n  بیت تعداد 2 حالت وجود دارد كه مستلزم تهیه 1-2 (به تعداد مقایسه كننده ها ) ولتاژ مرجع مختلف است . این ولتاژها باید بسیار دقیق باشند و در حین مقایسه ، دراثر تغییر جریان ورودی مقایسه كننده كم و زیاد نشوند (یعنی امپدانس منبع آنها كم باشد ) .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ماشینهای سنكرون سه فاز (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:54
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ماشینهای سنكرون سه فاز

 

مقدمه

ماشینهای سنكرون تحت سرعت ثابتی بنام سرعت سنكرون می چرخند . و جزء ماشینهای جریان متناوب (AC) محسوب می شوند . در این ماشینها بر خلاف ماشینهای القائی ( آسنكرون ) میدان گردان شكاف هوائی ورتور با یك سرعت كه همان سرعت سنكروه است می چرخند . ماشینهای سنكروه سه فاز بر دو نوع اند .

1- ژنراتورهای سنكرون سه فاز یا الترناتورها

2- موتورهای سنكروه سه فاز

امروزه ژنراتورهای سنكرون سه فاز ستون فقرات شبكه های برق را در جهان تشكیل می دهد و ژنراتورهای عظیم در نیروگاهها وظیفه تولید انرژی الكتریكی را به دوش می كشند . موتورهای سنكرون در مواقعی بكار می روند كه به سرعت ثابت نیاز داشته باشیم .

البته موتورهای سنكرون تكفاز كوچكی هم وجود دارد كه در فصل بعد راجع به ان اشاره می كنیم . نوع خطی موتورهای سنكرون بنام موتورهای سنكرون خطی یا LSM نیز در سیستم های حمل و نقل بكار می رود .

یكی از مزایای عمده موتورهای سنكرون اینست كه می تواند از شبكه توان راكتیو دریافت و یا به شبكه توان راكتیو تزریق كند . ماشینهای سنكرون اعم از ژنراتور و موتور جزء ماشینهای دو تحریكه محسوب می شوند زیرا سیم پیچ رتور آنها توسط منبع DC تغذیه گشته و از استاتور انها جریان AC می گذرد . باید دانست ساختمان ژنراتور و موتور سنكرون سه فاز شبیه یكدیگر است . شار شكاف هوائی در این ماشینها منتجه شارهای حاصله از جراین رتور و جریان استاتور می باشد .

در ماشینهای القائی ( فصل قبل ) تنها عامل تحریك كننده جریان استاتور محسوب می شد ، زیرا جریان رتور بر اثر عمل القاء پدید می امد . لذا موتورهای القائی همواره در حالت پس فاز مورد بهره برداری قرار می گیرند ، زیرا به جریان پس فاز راكتیوی نیاز داریم تا شار در ماشین حاصل شود . اما در موتورهای سنكرون اگر مدار تحریك رتور ، تحریك لازم را فراهم سازد ، استاتور جریان راكتیو نخواهد كشید و موتور در حالت ضریب توان واحد كار خواهد كرد .

اگر جریان تحریك رتور كاهش می یابد ، جریان راكتیو از شبكه به موتور سرازیر می شود تا به رتور جهت مغناطیس كننده گی ماشین كمك كند . در اینصورت موتور سنكرون سه فاز در حالت پس فاز كار خواهد كرد . اگر جریان تحریك رتور زیاد شود ( میدان رتور افزایش می یابد ) در اینصورت جریان راكتیو پیش فاز از شبكه كشیده می شود تا با میدان رتور به مخالفت برخیزد . در اینصورت موتور در حالت پیش فاز كار می كند و توان راكتیو به شبكه می فرستد .

از گفتار فوق نتیجه می شود كه با تغییر جریان تحریك ( مدار رتور ) كه جریانی DC است ، ضریب توان موتور سنكرون سه فاز را می توان كنترل نمود . باید دانست كه در تمامی مراحل موتور از شبكه توان اكتیو (P) می كشد اما توان راكتیو موتور (Q) به نحوه تحریك بستگی دارد . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ماشین الكتریكی (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:53
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات93
حجم فایل844 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

ماشین الكتریكی 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

لیتوگرافی (تصویربرداری) (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
3:53
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات35
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مقدمه :

آنژیوگرافی حوزه عمده پردازش تصویر دیجیتال است  ككه مكان كاهش تصویر برای بهبود رگهای خونی مورد مطالعه بكار می‌رود.البته بهترین استفاده از اشعه‌های x در تصویربرداری پزشكی توموگرافی كامپیوتری محوری می‌باشد به دلیل رزولوشن(كیفیت) و قابلیت و ظرفیت‌های سه‌بعدی آنها اسكنهای CTA پزشكی را از لحظه‌ای كه برای اولین بار در دهه هفتاد (1979) بوجودآمدند دچار تغییر اساسی نمود. همانطور كه  در بخش 1.2  به آن اشاره گردید هر تصویر CAT یك برش عمودی از بیمار می‌باشد برشهای متعددی تهیه می‌شوند همینطور كه بیمار در جهت طولی حركت داده می‌‌شود مجموعه چنین تصاویری یك نمای سه بعدی از بدن بیمار را بوجودمی‌آورد. رزولوشن عمودی با تعداد تصاویر برشی گرفته شده تناسب دارد شكل 1.7(C) یك تصویر برشی CAT  از سر را نشان می‌دهد.

 تكنیكهای مشابه با تكنیكی كه هم اكنون در مورد آن بحث گرددید ولی كلاَ شامل اشعه‌های x برد مدار الكتریكی را نشان می‌دهد. چنین تصاویری نشاندهنده صدها كاربرد صنتی اشعه‌های x هستند و مدارهای شكسته‌شده اسكنهای صنعتی CAT زمانی بعید هستند كه اجزاء توسط اشعه قابل نفوذ باشند. از قبیل مجموعه‌های پلاستیكی و حتی بدنه‌های بزرگ مثل موتورهای نیرومحركه را كت جامد شكل     1.7(e) یك مثال از تصویربرداری اشعه x در ستاره‌شناسی را نشان می‌دهد. این تصویر حلقه سیكنوس شكل 16.(c ) می‌باشد ولی اینبار با باند اشعه x تصویربرداری شده‌است.

 

 

«تصویربرداری در باند ماوراء بنفش»

كاربردهای نور ماوراءبنفش گوناگون هستند و شامل حكاكی بروری سنگ( لیتوگرافی)، بازرسی صنعتی، میكروسكوپی، لیزرها، تصویربرداری زیست‌شناسی و مشاهدات نجوم‌شناسی می‌شود. ما تصویربرداری ماوراءبنفش را با مثالهایی از میكروسكوپی و نجوم‌شناسی بیان می‌كنیم.

 نور ماوراء‌بنفش در میكروسكوپی فلورسنس كاربرد دارد كه یكی از حوزه‌های میكروسكوپی با شدیدترین سرعت رشد می‌باشد. فلورسنس موضوعی است كه در اواسط قرن نوزدهم كشف گردید.

وقتی برای اولین بار مشاهده گردید كه فلورسپار معدنی با نور ماوراءبنفش شفاف و شتابان است روی آن بحث گردید. نور ماوراءبنفش بخودی خود قابل رؤیت نیست ولی زمانی كه یك فوتون از تشعشع ماوراءبنفش با یك الكترون در یك اتم ماده فلورسنت برخورد می‌كند الكترون را به سطح انرژی بالاتری انتقال می‌دهد. متعاقباً الكترون برانگیخته  شده به سطح انرژی پائین‌تر بازمی‌گردد  نوری را به فرم فوتون كه انرژی در محدودة نور مرئی( قرمز) از خود ساتع می‌كند. كار اساسی و پایة میكروسكوپ فلورسنت استفاده از یك نور حاصل از برانگیزش برای نورتاباندن به یك نمونة آماده شده و سپس تفكیك‌كردن تشعشع نور فلورسنت ضعیف‌تر از نور حاصل از برانگیزش روشنتر می‌بادش. از اینرو فقط نور انتشاری به چشم با ردیاب( حسگر) می‌رسد. مناطق فلروسانت

(  درخشان) حاصله در یك زمینة تاریك یا اختلاف رینگ كافی برای امكان انجام بازرسی میدرخشند. هرچه زمینه ماده غیرفلورسانت تیره‌تر باشد وسیله( تجهیزات) مؤثرتر خواهند بود.

 میكروسكوپی فلورسنت روش‌هایی برای مطالعه موادی می‌باشد كه قابلیت تبدیل به فلورسنت

( فلورسنت‌شدن) را دارند چه در فرم طبیعی آنها فلورسانت اولیه و یا پس ا زعملیا شیمیایی فلورسنت‌سازی( فلورسانت ثانویه) شكل (b),1.8(a) نشاندهنده یك قابلیت میكروسكوپی فلورسنتی می‌باشد.

 شكل 1.8(a) یك تصویر میكروسكوپی فلورسنت از دانه ذرت معمولی می‌باشد و شكل1.8(b) نشاندهنده یك دانه ذرت متأثر از« اسمات smut » یك بیماری گیاهی می‌باشد غلات، علفها، پیازها، و ذرتهای خوشه‌ای كه می‌توانند دچار یكی از 700 گونه غذا در جهان شوند. انگل ذرت خصوصاَ مضر می‌باشد  زیرا ذرت یكی از منابع اصلی غذا در جهان است. همانند نمایش دیگر شكل 1.8(c) نشاندهنده یك تصویر حلقه سكینوس در محدودة انرژی بالای ماوراءبنفش می‌باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir