سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:49
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات57
حجم فایل719 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مشخصات داخلی :

1- نوع : رومیزی

2- سیستم كپی : كاغذ های معمولی وخشك

3- نسخه اصلی : ورقه ای ، كتاب

4- اندازه نسخه اصلی : حداكثر اندازه  A3 ( 11"X17")

5- اندازه كپی : حداكثر اندازه A3 و حداقل اندازه A6

6- سرعت كپی در دقی+قه :

بزرگ نمائی

كوچك نمائی

اندازه معمولی 1×1

نوع كاغذ

12 كپی دردقیقه

20 كپی دردقیقه

25 كپی در دقیقه

A4 طولی

12 كپی در دقیقه

20 كپی در دقیقه

25 كپی در دقیقه

A5 طولی

9 كپی در دقیقه

15 كپی در دقیقه

19 كپی در دقیقه

A4عرضی

9 كپی در دقیقه

15 كپی در دقیقه

19 كپی در دقیقه

A5عرضی

8 كپی در دقیقه

12 كپی در دقیقه

16 كپی در دقیقه

B4

7 كپی در دقیقه

11 كپی در دقیقه

14 كپی در دقیقه

A3

7- زمان اولین كپی : 5/6 ثانیه

8- زمان گرم شدن : 120 ( در ولتاژمناسب و دمای o20 سانتیگرا د،و رطوبت 65% )

9- كپی برداری متوالی:1تا99 كپی( وارد كردن تعداد كپی از طریق كلیدهای اعداد شمارش معكوس ) وتكراراتوماتیك با امكان توقف (PAUSE) وگرفتن كپی متعدد درزمان توقف .

10- نسبت : 1: 0/50   -1: 0/70  -1: 0/81  -1:0/86                                      ( در اندازه های ثابت ) :1: 1/15  -1:1/22  -1: 1/41  -1: 200                         11- سیستم نورپردازی : نوردهی خطی با ثابت وحركت لامپ ( نوردهی متغییر )

12- سیستم نورپردازی اتوماتیك : بازتاب نورازمنطقه نورپردازی شده بطوراتوماتیك اندازه گیرری می شود.

13- سیستم تغذیه كاغذ : تغذیه اتوماتیك توسط دو كاست وسینی دستی 50 برگ ( كل ظرفیت دستگاه 500 + 250 + 50 برگ كاغذ می باشد ) .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ژنراتور (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:49
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات144
حجم فایل75 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه :‌

صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می  کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه

گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است. طول درگیر ماگنت(MAGNET ) را چک کرده ومطمئن شوید که از گردوغبار یا کثافت، روغن و گریس، پاک باشند. کنتاکتهای نقره ای را از نظر سایش چک کننید.اگر سر نقره ای سائیده شده و فلز زیری دیده شود کنتاکتها را عوض کنید. کنتاکتهای نقره ای را جهت برطرف کردن برآمدگی ها، ترکها، خراشیدگی ها و غیره سوهان نزنید.

کنتاکتهای عمومی(GENERAL – PVRPOSE )

مسیر قوس(ARC CHUTE) را از نظر آسیب فیزیکی بازرسی کنید. کلیرنس های برآمدگی قوسها را چک کنید. تنظیمات فنر آرمیچر با نیروی کنتاکت (TIE GAPE ) و سیم ها را چک کنید.

 ژنراتورها(GENERATORS )

جهت اطلاع از رو شهای تعمیرات و بازرسی ژنراتور، به بخش (ژنراتور و ضمائم) در جلد I مراجعه کنید.

 

 کوپه های بار و کولکتور

 اطمینان حاصل کنید که اتصالات شل در این کوپه ها وجود نداشته ، فصل مشترک های بین انتهای کوپه ها و ژنراتور در مقابل نشت اب سیل بوده و سیل ها صدمه ندیده باشند. در صورتیکه تجمعی از گردوغبار و گثافت وجود داشته باشد باید تمیز و برطرف شود. و نت های تخلیه هوای خنک کننده را از نظر اطمینان از عدم گرفتگی چک کنید.

 تعمیرات سیستم های وای ورودی و تجهیرات سیستم و توربین گاز توری ورودی (INLET SCREEN)

تور های ورودی درست در بالای سپراتورهای( جداکننده های) اینرسی(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و دیگر اشیاء مشابه جلوگیری شود. در این توربینها باید از تجمع زیاد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجریان آزاد هوا اطیمنان حاصل شود.

 (سپراتورهای اینرسی)

سپراتورهای اینرسی معمولاً( خودتمیز کننده) (SELE CLEANING) بوده و برخلاف فیلترهای هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه می دارند به سرویس روتین نیاز ندارند هر چند د ر فواصل زمانی منظم سیستم فوق از نظر صحت اتصالات سیل یا آسیب اتفاق، باید بازدید شو سالی یک بار اطاقک های(CELLS ) سپراتورهای اینرسی از نظر تجمع رسوبات باید مورد امتحان قرار گیرد. پوشش نازک از غبار، طبیعی بوده و کارکرد یا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخی واحدها ممکناست در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) یا بخارات مشابه دیگر در هوا رسوبات ضخیم تری از کثافت قشری تجمع کنند. چنین تجمع در سپراتور سبب  کاهش راندمان تمیزکنندگی یا تنگی مسیر عبور هوا یا هر دو مورد می شود در چننی مظرح تیغه ها و(یا) وزیدن هوای فشرده می تواند تمیز کرکد. سپراتورهای اینرسی قابل جداشدن( دراوردن) را می تواند د رمحول دترژنت یا جدول مناسب دیگری تمیز کرد. وزنده های تخلیه به بیرون(BELLD- BLOWERS) وقتی که توربین در حال کار باید می بایست روشن باشد. اگر وزنده های فوق در موقع کار توربین در حال عمل نباشد سپراتورهای اینرسی دارای راندمان تمیز کاری خواهند بود. مووتور های وزنده تخلیه به بیرون، طبق چارت راهنمای روغنکاری که رد بخش 2( عملیات استاندارد از دستورالعمل بازرسی و تعمیر و نگهداری د رجلد 2) تشریح شده بطور متناوب به سرویس نیاز خواهند داشت.

 پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS )

ممکن است یک ردیف از پیش فیلترهای میانی در پائین دست(DONSTREAM) سپراتورهای اینرسی و در ست در بالا دست  فیلترهای میانی با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پیش فیلترهای میانی طولانی کردن عمر مفید فیلترها با راندمان بالا میباشد.  دقیقترین روش جههت تعیین زمان صحیح تعویض پیش فیلتر میانی اندازه گرفتن افزایش در تنی ناشی از آلوده کننده ها در داخل این بخش است. برای تعیین این موضوع واحد باید نقطه با فیلترهای نصب شده تمیز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود. سپس فیلترها می بایست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فیلتراسیون می باشد. وقتی افزایش نشان داده شده توسط گیج فشار متناظر با مقدایر توصیه شده توسط تولیدکننده فیلترباشد پیش فیلترها باید تعویض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پیش فیلترهی نو افت فشار در فیلترهای با راندمان بالا باید ثبت و با مقدار اولیه(ORIGINAL ) مقایسه شود. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

روش های كاهش نویز در مدارهای الكترونیكی (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:49
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روش های كاهش نویز در مدارهای الكترونیكی

مقدمه

به جرئت می توان گفت كه طراحی منطق یك مدار الكترونیكی تنها قسمت كوچكی از كل كاری است كه برای تولید صنعتی آن مدار صورت می گیرد .

نكاتی از قبیل در نظر گرقتن اثر قطعات بكار رفته در مدار ، طراحی محافظ 1 برای قسمت مختلف مدار ، بكار بردن روش هایی برای كم كردن اثر نویز در مدارها ، طراحی مدار چاپی با رعایت استاندارد لازم (برای كاهش تداخل الكترو مغناطیسی) انتخاب نوع آی سی های به كار رفته در  مدار ، طراحی فیلتر برای قسمت های مختلف مدار ، وجز آن ، همه و همه از مسائلی هستند كه در كارامد بودن مدار اثر سرنوشت سازی دارند . شاید به همین علت است كه كمتر كسی پس از طراحی مدار روی كاغذ ، جرئت می كند اقدام به ساختن آن كند .

این مقاله به یكی از این مسائل یعنی كاهش اثر نویز در مدارهای الكترونیكی پرداخته است ، آن هم از دیدگاهی خاص یعنی عرضه روش های عملی برای این مقصود . برای بررسی دقیق تر ، گذراندن درس سازگاری الكترو مغناطیسی (EMC) توصیه می شود .

سیستم های الكترنیكی باید طوری طراحی و ساخته شوند كه دو شرط زیر را داشته باشند .

1- خود منبع نویز نباشند . ( قسمت های دیجیتالی مدار ، فرستنده های رادیویی ، و كامپیوترها ، نمونه هایی از منابع نویز اند )

2- به نویز خارجی حساس نباشند .

به عبارت دیگر سیستم های الكترونیكی باید بتوانند در شرایط صنعتی به خوبی كار كنند و نویز سیتم های الكتریكی و الكترونیكی دیگر ( مانند لامپ های فلورسنت و نئون ، خطوط قدرت ، فرستنده ها ، وسایل الكترونیك دیجیتال و جز آن) روی آنها اثری نداشته باشد . از طرفی خود این سیستم ها باید طوری طراحی شوند كه قسمتی از آنها روی قسمت های دیگر تداخل ایجاد نكند .

 

سازگاری الكترو مغناطیسی (EMC)

یك سیستم الكتریكی وقتی دارای سازگاری الكترو مغناطیسی است كه بتواند در محیط الكترو مغناطیسی مورد نظر به خوبی كار كند و خود منبع نویز نباشد .

با توجه به اهمیت EMC  ، استاندردهای متفاوتی را مراجع ذیصلاح برای دستگاه های الكترونیكی وضع كرده اند . برای مثال  FCC 2 استانداردهایی را برای حداكثر تشعشع الكترو مغناطیسی وسایل الكترونیكی دارد و لازم است این استانداردها به دقت رعایت شوند و گرنه دستگاه های ساخته شده اجازه ندارند به بازار عرضه شوند . عوامل لازم برای تاثیر نویز عبارتند از : منبع نویز ، كانال كوپلاژ ، و گیرنده نویز .

نویز به روش های زیر به سیستم های الكترونیكی نفوذ می كند .

● كوپلاژ توسط میدان های الكتریكی و مغناطیسی ( و الكترو مغناطیسی ) مانند تشعشع الكترو مغناطیسی .

● كوپلاژ هدایتی مانند انتقال نویز از طریق خط تغذیه مشترك .

روش های مختلفی برای كاهش اثر نویز در مدارهای الكتریكی وجود دارد . در این مقاله تعدادی از این روش ها را به اجمال بررسی می كنیم و تحقیق بیشتر و دقیق تر را به خواننده وامی گذاریم .

1 زمین كردن صحیح

همانطور كه می دانید كابل های استاندارد تغذیه سه سیم دارند : فاز ، نول ، و سیم زمین . سیم زمین معمولاً به   (( چاه زمین )) ساختمان متصل می شود و در پتانسیل زمین قرار دارد . معمولاً بدنه دستگاه های الكتریكی به سیم متصل می شوند تا از حوادثی مانند برق گرفتگی جلوگیری شود .

برخی از نكات مهمی كه در طراحی زمین سیستم های الكترونیكی وجود دارد در ادامه بیان می شود .

11 كاهش امپدانی مشترك

هنگام طراحی مدار ، می توان به دو صورت قسمت های مختلف را به زمین متصل كرد .

در نگاه اول ممكن است تفاوتی بین این دو روش مشاهده نشود اما از آنجایی كه هادی های به كار رفته برای اتصال زمین ، هادی كامل نیستند ، امپدانسی بین هر قسمت مدار و زمین وجود دارد . می توان دید كه در اتصال سری زمین ، یك امپدانس مشترك بین گروه های زمین مدار وجود دارد . بنابراین تغیرات سریع جریان تغذیه در مدارهای 1 و 2 باعث تغییر پتانسیل زمین مدار 3 می شود و بدین ترتیب می توانند در مدار 3 ایجاد تداخل كنند .

اما اگر قسمت های مختلف مدار را به صورت موازی زمین كنیم ، این مشكل برطرف می شود .

روش دیگر برای كاهش امپدانس مشترك استفاده از (( صفحه زمین )) است .

 


1- محمد مهدی نایبی ، سازگاری الكترو مغناطیسی : روش های كاهش نویز در مدارهای الكترونیكی ، كارگاه آموزشی هفتمین كنفرانس برق ایران .

2. Michel Mardiguian . Interference Computers and Microprocessor – Based Equipments .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

رله و سكسیونر (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:49
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات37
حجم فایل13 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

رله های حفاظت خط

1ـ رله دیستانس اولیه ، ساخت آلمان B.B.C دارای سه زون

2ـ رله ركلوزتیك ( دوباره وصل كن ) ، ساخت آلمان B.B.C

3ـ رله جریان زیاد ، ساخت آلمان B.B.C

 

رله های حفاظتی خط 20c

1ـ رله اضافه جریان

2ـ رله اتصال زمین

ضمناً كلیه اتفاقات در پست توسط دستگاه ثبت می گردد و در حادثه ای كه درخطهای خروجی رخ دهد توسط مودم ارسال و ثبت می گردد .

حفاظت توسط رله ها :

رله به دستگاهی اطلاق می گردد كه در اثر تغییر كمیتی الكتریكی یا مكانیكی مشخص تحریك گردیده و سبب به كار افتادن دستگاههای الكتریكی دیگری می گردد .

رلة حفاظتی رله ای است كه بمنظور حفاظت دستگاهها و تجهیزات الكتریكی مورد استفاده قرار می گیرد . رله ها را می توان ازجهات مختلف دسته بندی نمود یكی از این جهات كمیت مورد كنترل رله می باشد به این ترتیب رله ها به انواع زیر دسته بندی میشوند :

1ـ رله های جریانی ( یعنی رله هایی كه جریان را كنترل می كنند ) مانند رله های اضافة جریان ـ دیفرانسیل

2ـ رله های ولتاژی ( یعنی رله هایی كه ولتاژ را كنترل می كنند ) مانند : رله های اضافه ولتاژ ـ افت ولتاژ ـ تنظیم ولتاژ

3ـ رله های واتمتریك ( یعنی رله هایی كه جریان و ولتاژ را به اشكال مختلف كنترل می كنند )مثل رله های كشنال و دیستانس

4ـ رله های فركانسی ( یعنی رله هایی كه فركانس را كنترل می كنند )

5ـ رله هایی كه كمیات غیر الكتریكی را مثل : گاز فشار و یا حرارت كنترل می كنند مانند رله های : بوخهلتس ، رله ای حرارتی و…

رله اضافه جریان

ساختمان ابتدایی یك رله اضافه جریان ممكن است .

عبور جریان از سیم پیچها باعث بحركت در آمدن قسمت های متحرك در رله و در نتیجه وصل كنتاكت مربوط به صدور فرمان می گردد . می توان از طریق كشش فنر نگهدارنده رله یا از طریق تغییر تعداد دور رسم پیچ تنظیم جریان رله را می توان تغییر داد . به این رله ها ، رله های اضافه جریان با عملكرد آنی یا رله های اضافه جریان با عملكرد بدون زمان می گویند . معمولاً به هنگام وصل مدار ، برای چند لحظه اول جریان زیادی در مدار برقرار می شود و در چنین شرایطی اگر رله اضافه جریانی كه در صفحه قبل تشریح مدار وجود داشته باشد موجب قطع كلید خواهد شد لذا معمولاً رله ها را به ترتیبی طراحی می كنند تا هنگام تشخیص اضافه جریان بلافاصله فرمان تریپ ندهد . بلكه بعد از مقداری تأخیر ( در حدود چند ثانیه ) فرمان تریپ بدهد . به این رله ها رله های اضافه جریان تأخیری زمان معین می گویند .

در شبكه معمولاً اضافه جریان بام مقادیر مختلف اتفاق می افتد . مثلاً اضافه جریان در حدود 5/1 برابر جریان نامی شاید برای چند لحظه روی شبكه و سیستم قابل تحمل باشد ولی اضافه جریان معادل ده برابر جریان نامی بهتر است كه هر چه سریعتر حذف شود. لذا وجود رله هایی لازم است كه اضافه جریان های زیاد را خیلی زود و اضافه جریانهای كم را قدری دیرتر قطع كنند . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:49
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل307 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

رگولاسیون  و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ

فصل چهارم

در این فصل به بعضی از ملاحظات در مورد منابع و تغذیه و همچنین آزمایش نمودن رگولاتور اشاره می کنیم .

 

1-4) رگولاسیون خط[1] :

رگولاسیون خط به عنوان تغییر در  متناظر با 1 ولت تغییر در ولتاژ ورودی است . معنای این حرف این است که میزان تغییرات ولتاژ خروجی در ازای تغییرات در ولتاژ ورودی چقدر است . این آزمون به توان هدایت بار خروجی منتهی می شود .

و رابطه ی رگولاسیون خط بصورت مقابل است :                                     = رگولاسیون خط

و معمولاً برحسب  بیان می شود .

البته می توان رابطه ی رگولاسیون خروجی را از رابطه ی زیر نیز به دست آورد .

= رگولاسیون خط

و می توان با استفاده از شکل (1-4) رگولاسیون خط را محاسبه کرد .

 

شکل 1-4 : روش محاسبه ی آزمون رگولاسیون خط .

 

2-4) رگولاسیون بار[2] :

رگولاسیون بار به عنوان تغییر در  به ازای 1mA تغییر در جریان خروجی است و رابطه ی آن به صورت زیر است :

 


[1].Line Regulation

[2].Loud Regulation

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

رگولاتور (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:48
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل66 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه :

با پیشرفت الکترونیک و ایجاد حوزه های تخصصی ، نیاز به قطعات الکترونیکی و سریع بیشتر و بیشتر شد و رگولاتورها هم ، چون به عنوان منابع تأمین انرژی و توان دستگاهها و وسایل دیگر استفاده می شدند از اهمیت خاصی برخوردار شدند .

در حدود 35 سال قبل با پیشرفتی که در زمینه منابع تغذیه صورت گرفت ، رگولاتورهای سوئیچینگ پا به عرصه وجود گذاشتند و به تدریج جهت روبرو شدن با نیازهای مختلف تکامل یافتند که امروزه اینگونه منابع پیشرفت بسزایی را در صنعت الکترونیک داشته اند .

در پروژه حاضر سعی شده که انواع رگولاتورهای سوئیچینگ و مختصری درباره ی روش کاری آنها و بررسی و تفصیل رگولاتور نوع Buck (Step-down) بپردازیم .

در فصل اول از پروژه حاضر ، ابتدا توضیح مختصری درباره رگولاتورهای خطی ، مزایا و معایب آنها آورده شده است و سپس مزایا و معایب رگولاتورهای سوئیچینگ را بررسی کرده ایم و در پایان فصل نیز دو نوع کلی رگولاتور سوئیچینگ را توضیح داده ایم .

در فصل دوم عوامل مؤثر در انتخاب آرایش مناسب و همچنین انواع رگولاتورها از لحاظ ، با و بدون ترانسفورماتور بیان شده و در پایان نیز رگولاتور نوع Buck را به طور مفصل تحلیل کرده ایم .

در فصل سوم ، به تفصیل و تحلیل و روش های محاسبه ی اجزاء تشکیل د

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

رباتیك (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:48
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات54
حجم فایل4.043 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

                                                 

      مقدمه ای بر رباتیك

-1مقدمه

    اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و كارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا كرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد. بیش از چند دهه از ظهور كارخانجات كاملاً مكانیزه كه در آنها تمامی پروسه ها اتوماتیك بوده و نیروی انسانی در آن نقش اجرائی ندارد، نمی گذرد. اما در چند ساله اخیر شاهد بوجود آمدن كارخانجات مكانیزه ای بوده ایم كه طراحی، ساخت و نحوه كار آنها واقعاً حیرت انگیز است. ایده و دانش كنترل اتوماتیك و استفاده از سیستمهای مكانیزه در كارخانجات به جنگ جهانی دوم می رسد. ما تحولات عظیم و چشمگیر آن در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است.

رباتها جدیدترین مرحله تلاش انسان جهت صنایع اتوماتیك به شمار می روند. رباتها آن دسته از ماشینهای ساخت بشر هستند كه لزوماً حركتهایی شبیه انسان ندارند ولی توان تصمیم گیری و ایجاد و كنترل فعالیتهای از پیش تعیین شده را دارند.

 

شكل 1 : نمونه ای از استفاده از ربات در صنعت

 

 

    2- تعریف ربات

    دو تعریف موجود در رابطه با كلمه ربات از قرار زیر می باشند[9] :

    1- تعریفــی كه توسطConcise Oxford Dic.  صورت گرفتــه است؛ ماشینی مكانیكی با ظاهر یك انسان كه باهوش و مطیع بوده ولی فاقد شخصیت است. این تعریف چندان دقیق نیست، زیرا تمام رباتهای موجود دارای ظاهری انسانی نبوده و تمایل به چنین امری نیز وجود ندارد.

    2- تعریفی كه توسط مؤسسه ربات آمریكا صورت گرفته است؛ وسیله ای با دقت عمل زیاد كه قابل برنامه ریزی مجدد بوده و توانایی انجام چند كار را دارد و برای حمل مواد، قطعات، ابزارها یا سیستم های تخصصی طراحی شده و دارای حركات مختلف برنامه ریزی شده است و هدف از ساخت آن انجام وظایف گوناگون می باشد.

 

    3- دسته بندی رباتها

    رباتها در سطوح مختلف دو خاصیت مشخص را دارا می باشند :

    1- تنوع در عملكرد

    2- قابلیت تطبیق خودكار با محیط

به منظور دسته بندی رباتها لازم است كه قادر به تعریف و تشخیص انواع مختلف آنــــــها باشیم. سه

 دسته بندی مختلف در مورد رباتها وجود دارد. دسته بندی اتحادیــــــه رباتهای ژاپنی، دسته بندی

 مؤسسه رباتیك آمریكا و دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی.[9]

 

 

   1-3-دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپنی

    انجمن رباتهای صنعتی ژاپن، رباتها را به شش گروه زیر تقسیم می كند :

 

    1- یك دست مكانیكی كه توسط اپراتور كار می كند : وسیله ای است كه دارای درجات آزادی متعدد بوده و توسط عامل انسانی كار می كند.

    2- ربات با تركیبات ثابت : این دسته رباتها با تركیبات ثابت طراحی می شوند. در این حالت یك دست مكانیكی كارهای مكانیكی را با قدمهای متوالی تعریف شده انجام می دهد و به سادگی ترتیب كارها قابل تغییر نیست.

    3- ربات با تركیبات متغیر : یك دست مكانیكی كه كارهای تكراری را با قدمهای متوالی و با ترتیب تعریف شده، انجام می دهد و این ترتیب به سادگی قابل تغییر است.

    4- ربات قابل آموزش : اپراتور در ابتدای امر به صورت دستی با هدایت یا كنترل ربات كاری را كه باید انجام شود، انجام می دهد و ربات مراحل انجام وظیفه را در حافظه ضبط می كند. هر وقت كه لازم باشد، می توان اطلاعات ضبط شده را از ربات درخواست نمود و ربات وظیفه درخواست شده را بصورت خودكار انجام می دهد.

    5- ربات با كنترل عددی : اپراتور وظیفه ربات را توسط یك برنامه كامپیوتری به او تفهیم می نماید و نیازی به هدایت دستی ربات نیست. درواقع ربات با كنترل عددی، رباتی است كه با برنامه كامپیوتری كار می كند.

    6- ربات باهوش : این ربات درك از محیط و استعداد انجام كار با توجه به تغییر در شرایط و محدوده عمل كار را دارد.

 

    2-3- دسته بندی مؤسسه رباتیك آمریكا

    انستیتوی رباتیك آمریكا تنها موارد 3 و 4 و 5 و 6 را به عنوان ربات پذیرفته است.

 

    3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی

    مؤسسه ربات صنعتی فرانسوی، رباتها را به شكل زیر تقسیم كرده است :

    نوع A : دستگاهی كه توسط دست یا از راه دور كنترل می شود (مورد 1 طبقه بندی قبل).

    نوع B : وسیلة حمل كننده خودكار با یك سیكل محاسبه شده از قبل (موارد 2 و 3 طبقه بندی قبل).

    نوع C : دستگاهی قابل برنامه ریزی و با توانایی خود كنترل (موارد 4 و 5 طبقه بندی قبل).

    نوع D : دستگاهی كه قادر است اطلاعات معینی از محیط را بدست بیاورد و به عنوان ربات باهوش معروف است (مورد 6 طبقه بندی قبل).

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دیودهای نورانی چگونه كار می كنند (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:48
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دیودهای نورانی چگونه كار می كنند؟

دیودهای نورانی كه به آنها دیودها نیز گفته می شود و در دنیای الكترونیك به این نام شناخته می شوند كابرد زیادی دارند. آنها برای اهداف گوناگون در لوازم و تجهیزات مختلف بكار گرفته می شوند. آنها برای پالسهای ساعت دیجیتال digital clocks ، انتقال اطلاعات و سیگنالها از كنترلهای راه دور و روشن كردن فضای ساعت استفاده می شوند. آنها را بصورت مجموعه ای (به تعداد زیاد) می توان در برخی تلویزیونها (jumbo TV) و چراغهای راهنمایی رانندگی یافت. اصولاً LED ها، لامپهایی هستند كه براحتی در مدار الكترونیكی قابل نصب هستند. برخلاف لامپهای متداول دیگر دارای رشته های نازك و مارپیچ نیستند. آنها در حین كار تولید گرمای زیاد نمی كنند. این دیودها بر اثر عبور الكترونها از ماده نیمه هادی نورافشانی می كنند، انواع كنونی آن به اندازه یك ترانزیستور استاندارد است.

در این مقاله اصول ساده عملكرد این دیود توضیح داده می شود و برخی اصول مربوط به نورافشانی و فرآیند ایجاد شده در حین روشن شدن آن تشریح شده اند.

یك دیود چیست؟

دیود ساده ترین نوع یك قطعه نیمه هادی است. در بیان متداول، نیمه هادی، ماده ای است كه توانایی عبور جریانهای گوناگون را دارد. اكثر نیمه هادیها دارای خاصیت هدایت ضعیف هستند و این ویژگی بدلیل وجود ناخالصی در آنها ایجاد شده است. فرآیند افزودن ناخالصی به ماده را doping می نامند. در مورد LED ها، داده های نوعاً آلومینیم، گالیم و آرشیك است. تمام آنها دارای مقادیری ناخالصی بوده، محدوده و فضای اتمی آنها در كنار هم قرار دارند و هیچ الكترون آزادی برای عبور جریان الكتریكی از آنها جدا نمی شود. در اینگونه مواد، توازن و تعادل اتمی بر هم خورده و سبب جابجایی الكترونها یا حفره ها می شوند. این امر سبب می شود كه خاصیت هدایت آنها افزایش پیدا كند. یك نیمه هادی با الكترونهای اضافی (بیشتر)، داده نوع N نامیده می شود و دارای ذرات با بار حتمی زیاد است. در ماده نوع N الكترونهای آزاد بصورت بار منفی آزادانه به طرف فضای مثبت حركت می كنند. یك نیمه هادی با حفره های زیاد، نیمه هادی نوع P نامیده می شود. در این ماده ذرات دارای بار مثبت زیادی هستند. الكترونها در این حالت می توانند از یك حفره به حفره دیگر پرش كنند و سبب شود كه فضای منفی به طرف فضای مثبت 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دیود (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:48
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل92 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دیود چیست ؟

 

 

 

 

 از اتصال دولایه p & n دیود درست می شود

1-بعد از پیوند نیمه هادی نوع p & n کنار یکدیگر ، الکترونهای آزاد و حفره ها از محل پیوند عبور کرده ، با هم ترکیب می شوند و تشکیل یک لایه سد یا عایق می دهند .

-2یک منطقه تخلیه در محل پیوند ها ایجاد می شود که فاقد الکترونهای آزاد و حفره ها می باشد ، لکن اتمهایی که الکترون از دست داده و یا گرفته اند ، در دو طرف لایه سد و در منطقه تخلیه وجود دارند .

-3 اتمهای یونیزه شده ، ایجاد سد پتانسیل می کنند که برای نیمه هادی ژرمانیومی حدود ۰.۲ ولت است و برای نیمه هادی سیلسیمی حدود ۰.۶ ولت است .

-4سد پتانسیل باعث که از حرکت و ترکیب بیشتر الکترونها و حفره ها در لایه سد جلوگیری به عمل آید .

-5کریستال نیمه هادی نوع p دارای بار الکتریکی مثبت و کریستال نیمه هادی n دارای بار الکتریکی منفی می باشد .

بایاس دیود

وصل کردن ولتاژ به دیود را بایاس کردن دیود می گویند .

 

بایاس مستقیم 

اگرنیمه هادی نوع p به قطب مثبت باتری و نیمه هادی نوع n به قطب منفی آن وصل شود و ولتاژ از پتانسیل سد دیود بیشترباشد ، در مدار جریان بر قرار خواهد شد .

بایاس معکوس

اگر قطب مثبت باتری به نیمه هادی نوع n وصل شود و قطب منفی باتری به نیمه هادی نوع p وصل شود ، جریانی در مدار نخواهیم داشت .

تست دیود

همانطور که گفته شد اگر دوید در بایاس موافق یا معکوس قرار بگیرد جریان را از خود عبور می دهد و ما می توانیم دیود را با یک مدار ساده سری کنیم ( البته با رعایت قطبهای دیود و باتری ) اگر مدار شروع به کار کرد پس دیود سالم است و در غیر این صورت دیود سوخته شده است .

انواع دیود ها

دیود اتصال نقطه ای

دیود زنر

دیود نور دهنده LED

دیود خازنی ( واراکتور

فتو دیود

دیود اتصال نقطه ای

دیود های معمولی در بایاس معکوس ایجاد ظرفیت خازنی ( حدود PF ) می کنند . اگر بخواهیم در فرکانس های بالا به کار می بریم ، به علت ظرفیت خازنی در بایاس معکوس ، جریان در مدار عبور می کند . چون در فرکانس های بالا مقاومت دیود کم می شود . برای جلوگیری از این کار از دیود اتصال نقطه ای استفاده می کنیم

دیود زنر

دیود زنر ، مانند یک دیود معمولی از دو نیمه هادی نوع P & N ساخته می شود . اگر یه دیود معمولی را در بایاس معکوس اتصال دهیم و ولتاژ معکوس را زیاد کنیم ، در یک ولتاژ خاص ، دیود در بایاس معکوس نیز شروع به هدایت می کند . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دستگاهای الکتریکی (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:48
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دستگاهای الکتریکی:

 

باطری:

امروزه مشتریان علاقه‌مندند پاسخ پرسش‌های متداول درباره كالاهای مصرفی خود را بدانند؛ تأمین این خواسته علاوه بر بالا بردن سطح آگاهی‌های آنها به كاهش مشكلات ناشی از اشتباهات ناخواسته در مصرف كالاهای صنعتی منجر می‌شود. این مقاله به معرفی باتری به صورت اجمالی برای مشتریان باتری‌های سرب ـ اسیدی به ویژه باتری‌های خودرویی می‌پردازد.

باتری‌های سرب ـ اسیدی

باتری سرب ـ اسیدی (اكومولاتور) یك دستگاه الكتروشیمیایی ثانویه (قابل شارژ) است كه انرژی شیمیایی را ذخیره و سپس به صورت الكتریكی روی بار آزاد می‌كند. وقتی یك باتری به یك مصرف كننده خارجی نظیر موتور برق متصل شود، انرژی شیمیایی به انرژی الكتریكی تبدیل می‌شود و جریان مستقیم از مدار عبور می‌كند. با توجه به میزان باتری‌های سرب ـ اسیدی تولیدی، باتری‌های استارتری حدود ۸۸ درصد از كل تولید را شامل می‌شوند كه ۶۵ درصد باتری خودرو و ۲۳ درصد باتری‌های استارتری (موتورسیكلتی و غیره) است. ۸ درصد هم به موتورهای سیكل طولانی (صندلی‌های چرخدار، دستگاه‌های گلف، لیفتراك‌ها و غیره) و ۴ درصد به باتری‌های سیكل طولانی (برق رزرو، UPS و برق اضطراری) اختصاص دارد. باتری‌های خودرویی كه در صنعت به باتری‌های “SLI” معروف هستند، چهار وظیفه مهم را برعهده دارند:
۱. روشن كردن موتور ۲. عبور آهسته یا تثبیت ریتم تند جریان DC خروجی از سیستم شارژ خودرو ۳. تأمین انرژی اضافی برای روشنایی، رادیوهای دوموجی، سیستم‌های صوتی و دیگر دستگاه‌هایی كه ملحقات آنها بار اضافی به سیستم شارژ وسیله نقلیه است. بعضی مصارف بار اضافی به مجموعه زمانی حساب می‌شود كه خودرو در جا كار كند و یا در مسافرت‌های كوتاه و در وضعیتی نظیر رانندگی در شب در شرایط بد جوی، بار سنگینی بر خودرو تحمیل شود.4 ـ تأمین یك منبع انرژی برای سیستم الكتریكی وسیله نقلیه زمانی كه سیستم شارژ فعال نیست.
یك باتری خودرویی خوب با قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ دلار در صورتی كه به درستی نگهداری شود، حداقل پنج سال یا بیشتر عمر خواهد كرد. براساس گزارشBCI، در امریكای شمالی از ۶/۱۰۶ میلیون باتری فروخته شده در سال ۲۰۰۱ حدود ۸۰ درصد جایگزین باتری‌های قبلی شده و ۲۰ درصد روی خودروهای صفر نصب شده‌اند. Eurobat نیز گزارش داده كه در سال ۲۰۰۳ تعداد ۵/۵۸ میلیون باتری در اروپای غربی به فروش رسیده است كه ۷۱ درصد جایگزین و ۲۹ درصد برای اولین بار روی خودروهای صفر نصب شده‌اند. در كنفرانس تكنولوژی صنایع روبرت دبلیو بیرد (Robert W.Baird)، شركت جانسون كنترلز گزارش داد در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۵۰ میلیون باتری استارتری ساخته خواهد شد. بر این اساس، بزرگترین تولیدكننده جانسون كنترلز با ۳۱ درصد كل تولید است و پس از آن اكساید با ۱۴ درصد، جی اس یواسا (در حال تركیب تدریجی Japan Storage Battery, Yuasa) با ۱۰ درصد، ماتسوشیتا با ۴ درصد، ایست پن با ۳ درصد، فیام با ۳ درصد و بقیه تولیدكنندگان با ۳۵ درصد قرار گرفته‌اند. در بازارهای دیگر كه توسط Recharge مطالعه شده‌اند، در سال ۲۰۰۳ بازارهای جهانی تقریباً ۳۰ بیلیون دلار درآمد داشته‌اند كه ۳۰ درصد به باتری‌های SLI (خودرویی) و ۱۵.۳ درصد به باتری‌های سرب ـ اسیدی (سیكل طولانی) صنعتی اختصاص داشته است. وظیفه باتری‌های سیكل طولانی تأمین برق صندلی‌های چرخدار، قایق موتوری‌های ماهیگیری، دستگاه‌های گلف، قایق‌ها، لیفتراك‌های چنگكی، منبع ذخیره الكتریكی مداوم (UPS) و دیگر دستگاه‌های مخصوص تجهیزات دریایی و وسایل نقلیه تفریحی (RV) و نیز كاربردهای ساكن و تجاری است. یك باتری سیكل طولانی مطلوب با كیفیت با قیمتی بین ۵۰ تا ۳۰۰ دلار، در صورتی كه به خوبی نگهداری و استفاده شود، حداقل ۲۰۰ سیكل شارژ ـ دشارژ طولانی ایجاد می‌كند. شركت‌های اكساید و انرسیس دو تولیدكننده بزرگ باتری‌های سیكل طولانی جهان هستند.
یك باتری چگونه ساخته می‌شود؟

یك باتری سرب ـ اسیدی از ۶ خانه (cell) ساخته شده است كه هر خانه ولتاژی حدود ۱۱/۲ تولید می‌كند. این خانه‌ها به صورت موازی از ترمینال مثبت اولین سل به ترمینال منفی دومین سل و به همین ترتیب تا آخرین سل با هم ارتباط دارند. در هر سل المنتی وجود دارد كه حاوی صفحات مثبتی است كه به صورت سری به هم متصل شده‌اند و نیز صفحات منفی كه به صورت سری با هم ارتباط دارند. این دسته صفحات با صفحات عایق الكتریكی كه سپراتورها یا پاكت‌های ساخته شده از مواد متخلخل هستند، از هم جدا شده‌اند كه در واقع بین صفحات مثبت (معمولاَ نارنجی روشن) و صفحات منفی (معمولاً خاكستری مایل به 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir