پروژة سیستمهای تلویزیون (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
3:44
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بسمه تعالی

 

پردازش

در پردازش تصاویر رقمی معمولا“از شیوه های كه به شكل الگوریتم بیان می شود استفاده می گرددبنابراین غیر از تصویربرداری و نمایش تصویر می توان اغلب عملیات پردازش تصویر را با نرم افزار  اجرا كرد تنها علت استفاده از سخت افزار ویژه پردازش تصویر نیاز به سرعت بالا دربعضی كاربردها و یا غلبه بر بعضی محدودیت های اساسی رایانه است.مثلا“یك كاربرد مهم از تصویربرداری رقمی ؛ریزبینی درنوركم است برای كاهش نویز تصویر باید چند متوسط گیری روی تصاویر متوالی با نرخ قالب(غالبا“30قاب در ثانیه)انجام شود.شاختار بزرگراه در غالب رایانه ها جز چند رایانه بسیار كارآمد نمی تواند به سرعت داده مورد نیازبرای اجرای این عمل دست یابد بنابراین  سامانه های پردازش تصویر امروزی تركیبی از رایانه های متداول و سخت افزارهای ویژه پردازش تصویر است كه كارهمه آنها به وسیله نرم افزار در حال اجرا روی رایانه اصلی هدایت می شود./

مدلهای متعدد سامانه های پردازش تصویر كه در حدود نیمه دهه 80در سراسر دنیا به فروش رسید وسایل جانبی نسبتا“بزرگی بود كه به رایانه های میزبان با همان بزرگی متصل می شد.درانتهای دهه 80و ابتدای دهه 90سخت افزارهای تجاری پردازش تصویر به شكل بردهای تكی كه برای سازگاری با بزرگراه های استاندارد صنعتی و انطباق با كارگاه های كوچك مهندسی و رایانه های شخصی طراحی شده بود تغییر یافت .این تغییر علاوه بركاهش هزینه ها یكی از عوامل تاسیس شركت های زیادی با تخصص تولید نرم افزار پردازش تصویر بود.

گرچه هنوز هم سامانه های پردازش تصویر بزرگ برای كاربردهای نظیر پردازش تصاویر ماهواره ای به فروش می رسندحركت به سوی كوچك سازی وایجاد رایانه های كوچك همه منظوره كه به سخت افزار پردازش تصویر مجهز است همچنان ادامه دارد.سخت افزار لصلی تصویربرداری كه به این رایانه ها افزوده می شود تركیبی از یك ((رقمی ساز و بافرقاب ))برای رقمی سازی و ذخیره موقت تصویر یك ((واحد محاسبه و منطق))(ALU)برای اجرای عملیات حسابی ومنطقی درنرخ قاب و یك یا چند((بافرقاب))برای دستیابی سریع به داده های تصویر در طول پردازش است.امروزه می توان نرم افزارهای پردازش تصویرفراهم می شود وسایل نمایش و نرم افزارهای كارآمد پردازش كلمه و تولید گزارش ارائه نتایج را تسهیل می كند اغلب نتایج به دست آمده با چنین سامانه هایی به بردهای پردازش تصویر سریع و خاصی كه بابزرگراه مورد استفاده سازگارند انتقال می یابد.

یكی از مشخصه های علم پردازش تصویرعدم استفاده از یك راه حل برای كاربردهای متفاوت است بنابراین فنونی كه دریك مورد خوب كار می كنند ممكن است در دیگری كاملا“ضعیف باشند تنها فایده وجود سخت افزار قوی ونرم افزارپایه درحال حاضر این است كه نقطه شروع كار نسبت به یك دهه پیش  بسیار پیشرفته تر (وبازار صرفا“كسری از هزینه آن موقع)می باشد.به طوركلی هنوز هم پیدا كردن راه حل واقعی برای یك مساله خاص نیازمند تحقیق و توسعه فراوان است مباحثی كه درفصول بعدی مطرح می شود فقط برای این نوع فعالیت ها ابزارهایی را ارائه می كند.

 

مخابرات

استفاده ازمخابرات در پردازش تصویر رقمی معمولا“درمورد ارسال داده های تصویری است و اغلب شامل مخابره محلی بین رسانه های پردازش تصویر ومخابره را دور از یك نقطه به نقطه دیگر می باشدبرای اغلب رایانه ها سخت افزار ونرم افزار مخابره محلی به آسانی در دسترس است بیشتر كتب راجع به شبكه های رایانه ای به روشنی توافق های مخابره استاندارد را توضیح می دهند.

اگرداده های تصویری فشرده نشده در فواصل طولانی مخابره شوند مشكل جدی تری ایجاد می شود تاكنون باید این موضوع روشن شده باشد كه تصاویر رقمی حاوی مقادیر بزرگی از داده ها هستند اما یك خط تلفن صوتی حداكثر می تواند9600بیت بر ثانیه را انتقال دهد؛بنابراین ارسال یك تصویر 8بیتی 512×512با این نرخ بیت تقریبا“پنج دقیقه طول می كشد.ارتباط بیسیم با استفاده از ایستگاه های میانی نظیر ماهواره ها بسیار سریعتر است گرچه هزینه بیشتری دارد نكته این است كه دربسیاری مواقع ارسال تصاویر كامل درفواصل طولانی مورد نیاز است درفصل 6نشان خواهیم داد كه فشرده سازی وافشرده سازی و (انبساط)داده ها نقش اصلی را در حل این مشكل بر عهده دارد.

 

نمایش

نمایشگرهای تك رنگ و رنگی تلویزیونی ابزار اصلی نمایش درسیستم های پردازش تصویر امروزی است نمایشگرها با خروجی های واحد سخت افزاری نمایش تصویر كه در برد اصلی رایانه میزبان قرارداد ویابخشی از سخت افزارپردازشگر تصویری می باشد راه اندازی می شود همچنین می توان سیگنالهای خروجی ازواحد نمایش رابه یك وسیله ثبت تصویر داد تاتصویری چاپی (اسلاید؛عكس یاورق شفاف)ازآنچه روی نمایشگر دیده می شود تولید كند لامپ های اشعه كاتدی (CRT)بادستیابی تصادفی و دستگاه های چاپ نیز به عنوان وسایل نمایش استفاده می شود.

درنمایشگر های CRTرایانه با تولید سیگنال های راه انداز مورد نیاز محل اشعه الكترونی را در هر لحظه معین می كند تاتصویر ایجاد شود.درهرنقطه یك ولتاژكه متناسب با مقدار روشنایی نقطه متناظر درآرایه عددی است شدت پرتو رامدوله می كند مقدار شدت پرتو حاصل بین صفر برای نقاط سیاه تا مقدار بیشینه برای نقاط سفید متغیر است یك دوربین عكاسی كه روی صفحه CRTمتمركز است الگوی نوری باشدت متغیر حاصل را ظبط می كند.

وسایل چاپ تصویر اغلب برای پردازش تصویر با تفكیك پایین مفید است یك روش ساده برای تولید تصاویر خاكستری روی كاغذ استفاده از قابلیت چند ضربه ای چاپگر خطی استاندارد است.

می توان با تعداد و چگالی نویسه های روی هم چاپ شده درهرنقطه تصویر سطح خاكستری آن نقطه را تنظیم نمود.باانتخاب مناسب مجموعه نویسه ها می توان با یك برنامه رایانه ای ساده و نویسه های نسبتا“كم به توزیع های خوب سطح خاكستری دست یافت.ضمیمه الف حاوی مثالهایی از این روش است چند وسیله متداول دیگر برای ثبت تصویر روی كاغذ چاپگرهای لیزری وسایل دارای كاغذ حساس به حرارت و دستگاه های جوهر افشان است.

 

فشرده سازی تصویر

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

برق1 (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
3:44
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات52
حجم فایل788 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه :

مطالب گردآوری شده نتایج فعالیت هایی بوده كه در طی دوره كارآموزی انجام شده است . در این دوره 30 روزه با بازدید ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن به همراهی مسئول آن بخش در اداره برق بیجار رفته و مشكلات پیش آمده برای ترانس ها رفع می شد .

كه در این بازدیدها با انواع كلیدها ، ترانس ها ، بریكرها ، ساختمان داخلی ترانس ها ، كاربرد خازن در ترانس ، رأكتورها ، باطریخانه (توزیع DC,AC) ، تابلوهای فشار قوی و ضعیف كه از نظر كاربرد به انواع تابلوهای كنترل ، تابلوهای آلارم ، تابلوهای توزیع DC,AC ، مخابراتی ، تابلوهای اندازه گیری تقسیم می شود ؛ آشنا شده ام .

همچنین در ادامه این بازدیدها :

با انواع رله های حفاظتی ، ارت ، اضافه جریان ، دیستانس ، دیفرانسیل ، ریستریكنت ارت فالت ، اضافه ولتاژ ، رله كمبود ولتاژ ، رله اضافه جریان ، ارت فالت جهتی و با خصوصیات یك سیستم حفاظتی و روش های جلوگیری از خسارت خطا در سیستم قدرت در انواع حفاظتهای اصلی خط ، حفاظتهای پشتیبان خط ، حفاظتهای اصلی ترانسفورماتور می باشد ؛ آشنا شده ام .

مطالب ارائه شده در این زمینه با توجه به مشاهدات خویش و استفاده از كتاب هایی در زمینه های فوق گردآوری شده است .

از تمامی عزیزانی كه در این مدت با بنده همكاری داشته اند كمال قدردانی را دارم  ؛ امیدوارم كه تجربه های بدست آمده در این جزوه مورد توجه استاد گرانقدر قرار گیرد.

با تشكر

 

آشنایی با تجهیزات و بهره برداری از پستهای فشار قوی :

سیستم ها یا شبكه های برق رسانی را می توان به چند دسته كلی تقسیم نمود كه هر كدام در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار می باشد این سیستم ها شامل :

1- تولید        2- انتقال        3- فوق توزیع           4- توزیع می باشد .

تولید شامل انواع نیروگاه های بخار ، گازی ، دیزلی ، آبی و غیره می باشد كه معمولاً خروجی نیروگاه های بخار به شبكه های انتقال 400 یا 230 كیلوولت و خروجی نیروگاه های گازی به شبكه های 63 كیلوولت و خروجی نیروگاه های دیزلی به شبكه های 20 كیلوولت متصل می شوند .

انتقال شامل خطوط و پست های 400 و 230 و 132 كیلوولت و فوق توزیع شامل خطوط و پستهای 63 كیلوولت می باشد . شبكه های توزیع شامل خطوط و پستهای 20 و 4/0 كیلوولت می باشند .

اصولاً علت انتخاب ولتاژهای متفاوت در شبكه های برق رسانی به دو دلیل عمده می باشد :

  1. دلایل فنی
  2. دلایل اقتصادی

 

 

 

دلایل فنی :

اگر بخواهیم توان ثابتی را برای مسافتی معین انتقال دهیم هر چقدر ولتاژ را بالاتر ببریم جریان كمتر و برعكس. بنابراین در مسافت های طولانی باید ولتاژ را آنقدر بالا ببریم كه در انتهای شبكه افت ولتاژ زیادی نداشته باشیم زیرا در غیر اینصورت آنقدر ولتاژ پائین می آید كه برای مصرف كننده قابل استفاده نمی باشد و به همین دلیل باید ولتاژ مناسب را برای شبكه معینی انتخاب كنیم.

 

دلایل اقتصادی :

هر چقدر ولتاژ بالاتر رود جریان پائین تر می آید و باعث تلفات كمتری می شود . زیرا تلفات مستقیماً با جریان ارتباط دارد ولی در عوض بالا بردن زیاد ولتاژ هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد به همین دلیل ولتاژ انتقالی را انتخاب می كنند كه كمترین هزینه ی تجهیزات و كمترین مقدار تلفات انرژی را داشته باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

برق (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:44
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات52
حجم فایل2.544 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

انجام هر کار یا فعالیتی مستلزم صرف مقداری انرژی است. انرژی شیمیایی، انرژی حرارتی، انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی برخی از انواع مهم انرژی می باشنند. انرزی الکتریکی به علت سهولت تولید وانتقال وتوزیع وبه علت تبدیل به انواع دیگر انرژی امروزه در جهان کاربرد بسیار وسیعی دارد. نمونه ای از کاربرد های گوناگون آن عبارتند از:

الف) استفاده از انرژی الکتریکی به منظور تأمین روشنایی

انرژی الکتریکی در تأمین روشنایی خانه ها، مغازه ها، کارخانجات، ادارات و بیمارستان ها وغیره کاربرد دارد. به علت وسعت این مورد استفاده وگوناگونی آن امروزه در مهندسی برق شاخه ای موسوم به مهندسی روشنایی به آن اختصاص یافته است.

ب) انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت

نمونه های از کاربرد انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت در اتوی برقی، فرهای آشپزخانه، آبگرمکن، انواع دستگاه های خشک کن وغیره می باشد.

پ) انرژی الکتریکی به منظور تأمین قدرت

این کاربرد بخش بسیار گسترده ووسیعی را در صنعت به خود اختصاص می دهد که به عنوان نمونه های از این کاربرد را می توان در کارخانجات، صنایع، اتوبوس های برقی، ماشین های لباسشوی، ظرفشوی، جاروب برقی وغیره نام برد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

برق منطقه ای و نیروگاه برق (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
3:43
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات52
حجم فایل269 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

v   تاریخچه صنعت برق ایران  .........................................................3

v   نیروگاه ها ( Power Stations)  ..................................................8

v   نیروگاه های ذغال- سوختی ( Coal-Fired Power Stations )...........9

v   نیروگاه های نفت- سوختی ( Oil-Fired Power Stations )...............9

v   نیروگاه های هسته ای ( Nuclear Power Stations ) ......................9 

v   نیروگاه های برق- آبی ( Hydroelectric Power Stations ) ............10

v   تاثیر خواص تولید و انتقال ........................................................... 10

v   تبدیل انرژی با استفاده از آب ........................................................ 12  

v   توربینهای گازی ....................................................................... 13

v   نیروگاه های تولیدكننده برق ......................................................... 13

v   ساختار نیروگاه های اتمی جهان .................................................... 16

v   سیستمهای توزیع.........................................................................20   

v   پدیده کرونا................................................................................23

v   انرژی الكتریكی..........................................................................26 

v   انواع نیروگاههای برق  ............................................................... 28 

v   برقگیر  ...................................................................................32  

v   خطوط انتقال و توزیع ( برق منطقه ای)  ..........................................33

v   تجهیزات سویچگر ......................................................................35

v   اصول کار ترانسفورماتور  ...........................................................37

v   انواع زمین کردن  ......................................................................39

v   ولتاژهای کمکی .........................................................................40

v   اینترلاکها .................................................................................41

v   كابل وكابل كشی..........................................................................44

v   شین وشین بندی  ........................................................................48

v   نیروگاه سیکل ترکیبی(چرخه سیکل ترکیبی)  ....................................50

 

 

 

 

تاریخچه صنعت برق ایران

 مقدمه

در سال 1871 میلادی ( 1250 هجری شمسی ) ماشین گرام اختراع شد . این اختراع گامی اساسی در راه ایجاد صنعت برق تجاری بود ، زیرا پس از آن تبدیل انرژی مكانیكی (و هر نوع انرژی دیگری كه بتوان از آن كار مكانیكی به دست آورد ) به انرژی برقی ممكن گردید
یازده سال پس ازآن، درسال 1882 میلادی ( 1261 هجری شمسی ) توماس ادیسون نخستین موسسه برق تجاری خود را برای تامین روشنایی در یكی از خیابانهای نیویورك افتتاح كرد
بیان دو واقعه مهم بالا برای درك رابطه زمانی بین تاریخ پیدایش صنعت برق در جهان و در ایران خالی از فایده نیست . چنانكه خواهد آمد ، اولین مولد برق در ایران ، سه سال بعد از موسسه برق توماس ادیسون به كار افتاد

از 1300 تا 1310

از اوایل سالهای 1300 به بعد ، با آگاهی و علاقه مند شدن بخش خصوصی به مزایای برق ، رفته رفته در شهرهای بزرگ و كوچك ایران ، تاسیساتی برای تولید و توزیع و فروش برق ایجاد شد. این گونه فعالیتها عموما" درمقیاسهای كوچك ومحدود وبه طور كلی منفك از یكدیگر انجام می گرفت و البته نیاز به هماهنگی هم در شرایط آن روزهای نخستین احساس نمی شد درهمین دوران برخی ازكارخانه های صنعتی جدیدالتاسیس هم دارای تجهیزات برق اختصاصی شدند كه داد و ستدهایی نیز با موسسات برق شهری داشتند

در 1310

برای نخستین بار ، شبانه روزی كردن برق در تهران در میان دولتمردان آن زمان مطرح شد و اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت گرفت

در 1316

پس از شش سال و با گذراندن نشیب و فراز های بسیار ، بلاخره در تاریخ 25 /6 / 1316 نیروگاه بخاری ساخت كارخانه اشكودای چكسلواكی با قدرت 4x1600= 6400 كیلو وات در محل كنونی شركت برق منطقه ای تهران نصب شد و به بهره برداری رسید
با وجود آن كه در تهران به علت وسعت شهر و موقعیت سیاسی و اجتماعی آن ، سرمایه گذاری دولتی در كار برق رسانی پیش از همه شهرهای دیگر آغاز شد ، بخش خصوصی هم در امور برق رسانی در تهران فعالیت قابل توجهی داشت به نحوی كه در سال 1341 یعنی سال تاسیس سازمان برق ایران تعداد شركتهای خصوصی كه هر یك در بخشی از شهر تهران فعالیت داشتند به 32 شركت رسیده بود

از 1327 تا 1334

برنامه هفت ساله اول عمرانی كشور به اجرا در آمد كه در آن سهمی هم برای توسعه صنعت برق در كشور با هدف تامین مصارف خانگی شهرها و فراهم كردن رفاه اجتماعی منظور شده بود. دراین دوران،سازمان برنامه تعدادی مولدهای دیزلی 50و 100و 150 كیلو واتی را خریداری كرد و با بهره 3 درصد به شهرداریها و شركتهای برق خصوصی فروخت و چون دریافت كنندگان كمك سازمان برنامه می بایست تواناییهای لازم را برای تقبل 50 درصد از سرمایه گذاریها داشته باشند ، طبعا" اعطای كمكها ، به امكانات مالی شهرها و موسسه های وام گیرنده بستگی داشت . به هر صورت در پایان برنامه اول،جمع قدرت نامی نصب شده در كشور به 40 مگاوات و میزان انرژی تولیدی سالانه به حدود 200 میلیون كیلو وات ساعت رسید

از 1334 تا 1341

در این سالها برنامه هفت ساله عمرانی دوم كشور اجرا شد . سهم برق در این برنامه ، با هدف افزایش تولید برق ، كاهش هزینه های تولید و پایین آوردن سطح عمومی نرخها درنظر گرفته شده بود
دراین برنامه بنابر توصیه كارشناسان خارجی و داخلی، برای توسعه تاسیسات برق چهار حوزه فعالیت به شرح زیر منظور گردید
- منطقه خوزستان
- منطقه تهران
- شهرهای بزرگ
- شهر های كوچك

بدین ترتیب می توان گفت كه اندیشه فراتررفتن از محدوده هر شهر در كار توسعه صنعت برق،در برنامه دوم شكل گرفت. شروع به كاراحداث نیروگاههای برق آبی مهم كشور شامل سد دز (با ظرفیت اولیه 130 مگاوات ) ، سد كرج (با ظرفیت 91 مگا وات) و سد سفیدرود (با ظرفیت اولیه 35 مگاوات) همچنین نیروگاه حرارتی طرشت (به قدرت 50 مگاوات) ازدستاوردهای این دوره است

در 1341

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

برق صنعتی (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
3:43
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات299
حجم فایل120 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خلاصه گزارش

در این گزارش سعی شده است كه با رعایت اختصار گوشه ای از قسمت عظیم و گسترش انتقال الكتریكی تشریح شود .در مقدمه این گزارش آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج آمده است . در بخش نخست گزارش دلایل وجود پستهای فشار قوی و همچنین انواع آنها با توجه به استانداردهای موجود شرح داده شده دربخش دوم گزارش مهمترین و اساسی ترین تجهیزات تشكیسل دهنده پست به تفصیل شرح و بررسی گردیده است . همچنین در مورد رله هایی كه محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات مهم یك مجموعه را عهده دارند توضیحاتی داده شده است دربخش بعدی اصول و روشهای بهره برداری بهینه از پستهای فشار قوی بطور اعم شرح داده شده است كه این توضیحات در جهت بهره وری بیشتر و همچنین راندمان بالاتر و جلوگیری از بروز هر گونه خطر و یا اشال احتمالی به كلیه دست اندركاران یك پست فشار قوی توصیه می شود . بخش بعدی مربوط به شرح و توضیح اشكالات احتمالی كه ممكن است در پست 63كمال آباد بروز كند و همچنین شرح كارهایی كه برای رفع این عیوب باید انجام شود . بخش آخر نیز مربوط به نحوة بهره برداری از مدارهای اینترلاك پست 63 كمال آباد می باشد كه در آن نحوه برق دار كردن خط با در نظر گرفتن كلیه اصول فنی برای جلوگیری از بروز هر گونه نارسایی در سیستم و شبكه شرح گردیده است .

مقدمه

پست 63 كمال آباد در غرب تهران در 50 كیلومتری تهران واقع در كرج قرار دارد . پست توسط 4 ترانس اصلی التا ساخت آلمان هر یك بقدرت نامی 15MVA تغذیه می شود دارای 4 ترانس داخلی ساخت UNELEC هر یك بقدرت نامی 100KVA با گروه برداری PYNU یا پست تبدیل ولتاژ نامی 20/0.4KV با نسبت تبدیل ( جریان نامی )2.88/144.3,A می‌باشد .

و دارای ترانسفورماتور ولتاژ 63 كیلو ولت  P.T خطوط سازنده كارخانه SPANNUN GSWANPLER می باشد با قدرت 250,VA  و كلاس 0.5 می باشد . دارای دوبی ورودی63 از طریق پست 23 كیلو ولتی كمال آباد به فاصله 2 كیلو‌متری از پست به كدهای 606,605 و یك بی خروجی به پست اختصاصی بی‌سیم واقع در 1 كیلومتری پست كه در مواقع مانور از این خط استفاده می شود . و در حال حاضر 12 خط خروجی به شرح ذیل می باشد:

ماهواره 20kv           نان شهر 20kv          بوستان 20kv

عرب آباد //              استناد      //              فرهنگ   //

پدم        //              قزوین     //              مردآباد    //  

علومی   //               زندان      //              پارك شهر  //

هر بی ورودی شامل تجهیزات زیر می باشد :

1ـ برقگیر 2ـ ترانس ولتاژ   3ـ سكسیونر سرخط ( عمودی )  4ـ سكسیونر زمین  

5ـ ترانس جریان 6ـ بریكر 63     7ـ سكسیونر یا سیار    8ـ سكسیونر ارتباط با سیار      9ـ بریكر 63       10ـ ترانس جریان     11ـ ترانسفورماتور قدرت    12ـ سكسیونر اتصال زمین ترانس      13ـ ترانسفورماتور داخلی      14ـ ترانسفورماتور نوتر

 

دستگاههای اندازه گیری

این دستگاهها عبارتند از : ولتمتر ، آمپر متر ، واتمتر ، وارمتر ، كنتور اكتیو و راكتیووسازنده‌این‌دستگاهها‌B.B.C‌می باشد‌و‌دستگاههایشان الكترومغناطیسی می‌باشد .

 

رله های حفاظت خط

1ـ رله دیستانس اولیه ، ساخت آلمان B.B.C دارای سه زون

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی فن آوریهای صفحات نمایشگر (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:43
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات62
حجم فایل664 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

بررسی فن آوریهای صفحات نمایشگر

CRT با یك تفاوت سابقه 100 ساله در مقایسه با فناوریهای رقیب ، هنوز یك فناوری نیرومند است این فناوری مبتنی بر قواعدی است كه عموما درك شده اند و موادی را به كار می گیرد كه بطور عادی در دسترس قرار دارند . نتیجه این خصوصیات ، نمایشگرهائی با امكان تولید ارزان هستند كه بازدهی فوق العاده ای را ارائه نموده و تصاویر پایداری را با رنگهای واقعی و وضوح نمایش بالا تولید می كنند.

با اینحال مهم نیست كه این فناوری تا چه حد خوب است . بدیهی ترین نقایص CRT كاملا شناخت شده هستند .

-      این فناوری الكتریسته بسیار زیادی را می بلعد .

-      طراحی پرتوتك الكترونی آن مستعد عدم تمركز است .

-      عدم تقارب واختلاف رنگ در سطح صفحه نمایشگر .

- مدارات الكتریكی High - Voltage و میدانهای مغناطیسی قوی آن ، تشعشع الكترومغناطیسی مضری را ایجاد می كنند .

-      وبه سادگی بیش از حد بزرگ است .

حتی با وجود صرف مبالغ هنگفت در زمینه تحقیقات و توسعه CRT توسط آنهائیكه بیشترین توجه را به این فناوری معطوف كرده اند پیروزی یكی از چندین فناوری نمایشگرهای Flat panel در یك دوره طولانی ،اجتناب ناپذیر است . با اینحال ،این مسئله بیش از آنچه كه درابتدا تصور می شد طول كشیده است وارزیابیهای كنونی حاكی از آن هستند كه به نظر نمی رسد Flat panel ها تا پیش از سال 2004 به بیش از 50 درصد بازار دست یابند .

 

نمایشگرهای كریستال مایع

كریستالهای مایع برای اولین بار در اواخر قرن 19میلادی توسط یك گیاه شناس اطریشی با نام  friedrich Reinitzerكشف شدند ، خود عبارت كریستال مایع ( Liquid Crystal) نیز مدت كمی پس از آن توسط یك فیزیكدان المانی به نام Otto Lehmann به آنها اطلاق شد .

كریستالهای مایع ، مواد نسبتا شفافی هستند كه خصوصیات هر دو نوع مواد جامد و مایع را از خود نشان می دهند نوری كه از میان كریستالهای مایع عبور می كند ازامتداد مولكولهای كه آنها را تشكیل می دهند . پیروی می كنند ( یك خصوصیت ماده جامد ) در دهه 60 میلادی كشف شد كه شارژ كریستالهای مایع با الكتریسته امتداد مولكولی

آنها ودرنتیجه میسر عبور نور از میان آنها را تغییر می دهد ( یك خصوصیت مایعات )

از زمان ظهور آن بعنوان یك رسانه نمایشگر در سال 1971 نمایشگرهای كریستال مایع به حوزه های متنوعی نظیر تلویزیونهای مینیاتوری دوربینهای ویدیوئی و عكسبرداری دیجیتال و صفحه نمایشگرهای كامپیوتر راه یافته اند و امروزه افراد زیادی بر این باور هستند كه LCD به احتمال قوی همان فناوری جانشین نمایشگرهای CRT است . فناوری درگیر با این نمایشگرها از زمان پیدایش خود بطور قابل ملاحظه ای پیشرفت نموده است تا جائیكه محصولات امروزی هیچ شباهتی به ابزارهای تك رنگ و بد تركیب قدیمی ندارند . این فناوری نسبت به سایر فناوریهای صفحه تخت دارای سابقه بیشتری بوده و موقعیت ظاهرا بی تردیدی در نت بوكها و  های دستی دارد كه هر دو قالب مختلف قابل دسترس هستند .

 ( dual Scan Twisted Nematic) DTSN ارزانقیمت

( Thim film Transistor ) TFT با كیفیت بالای تصویر

 

اصول :

LCD یك فناوری انتقالی است نمایشگر به این ترتیب كار می كند كه به مقادیر مختلفی از نور سفید پشتی ( backlight)  با شدت ثابت ( Fixed - Intensity) اجازه می دهد تا از میان یك فیلتر فعال عبور نماید عناصر قرمز ، آبی و سبز یك پیكسل از طریق فیلتر سازی ساده نور سفید بدست می آیند .

اكثر كریستالهای مایع ، تركیبات الی حاوی مولكولهای بلند میله مانند هستند كه در وضعیت طبیعی ، خود را طوری مرتب می نمایند كه محورهای بلند آنها با یكدیگر تقریبا موازی باشد . امكان كنترل دقیق امتداد این مولكولها با روان نمودن كریستال مایع در امتداد سطحی با شیارهای فوق العاده ظریف ، امكانپذیر است امتداد مولكولها از شیارهای سطح پیروی می كنند در نتیجه اگر شیارها كاملا موازی باشند امتداد مولكولها نیز كاملا موازی می شود .

مولكولهای LCD در وضعیت طبیعی خود با شكلی نامرتب به موازات محورهای بلند خود قرار دارند با اینحال وقتی آنها با سطحی كه شیارهائی در یك جهت ثابت دارد تماس حاصل می كنند ، بطور موازی در امتداد شیارها مرتب می شوند .

اولین اصل یك LCD ساندویچ نمودن كریستالهای مایع در بین دو سطح با شیارهای ظریف است كه شیارهای موجود بر روی یك سطح عمود ( با زاویه 90 درجه ) بر شیارهای موجود بر روی سطح دیگر هستند اگر مولكولها در یك سطح بصورت شمالی – جنوبی و مولكولهای موجود بر روی سطح دیگر بصورت شرقی  و غربی قرار گرفته باشند مولكولهای میان آن دو به یك پیچش 90 درجه ای وادار می شوند . نور از امتداد مولكولها پیروی می كند . در نتیجه نور نیز هنگام عبور از میان كریستالهای مایع 90 درجه چرخش می كند .

با اینحال هنگامیكه ولتاژی بر روی كریستال مایع اعمال شود مولكولها خود را بصورت عمودی مرتب كرده و به نور امكان می دهند كه بدون چرخش از میان آنها عبور نماید . اصل دوم یك LCD  بر خصوصیات فیلترهای پولاریزه و خود نور تكیه دارد 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

الكترونیك صنعتی (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:43
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات51
حجم فایل171 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انواع ساختا رکلی عرضه یک ساختار 3 فازی. تجزیه و تحلیل مدار برقی در این بخش از ساختر  مشابه به مدار برقی به عنوان یک خانواده کلی استفاده کرده است و لتاژ مشابه به فرکانس در ساختر دسته بندی  شده در حالت مشابه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته. هر چند در مورد بار پلی فاز، رابطه بین بار طبیعی و عرضه به منظور کاهش ولتاژ اصلی و متناسب می تواند کاهش یابد، مبدل ثانویه می تواند به منظور ارتقاء فاکتورهای مورد استفاده به منافذ متصل شوند. در این حالت با تجزیه و تحلیلهای خودمان را به منظور افزایش نتیجه ساختار 3 فازی تصدیق می کنیم. زمانی که چند لاکننده یک گرد، خاص بار 3 فازی ارائه می دهد. مجموعه، ولتاژ حاصل در مقایسه با فرکانس زاویه مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:Kw,3Kw,5Kw,7Kw,9Kw,11Kw. اگر رابطۀ بین ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار خشی  عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار هارمونک 3 ویا کد ساختار چند دلار فاز مربوطه مطرح می شود در این حالت این ساختار در 3 فاز می تواند مدت طولانی تری بماند ولتاژ های V2 , V3 با توجه به گسترش آنها به صورت زیر می توانند مطرح شوند: Kw, 5Kw, 7Kw , 11Kw. به صورت کلّی ،اگر باز فاز q باشد، کاهش خنثی می تواد هارمونیک Kg یا زیاد کند و یا آن را مضاعف کند عدم وجود رابطه خنثی تجزیه و علتهای مضاعف را با مشکل مواجه می کند.در این حالت، ساختارهای اجرایی فازq مدت طولانی تری نمی تواند مستقل بمانند. در نتیجه ما فقط می توانیم فرکانس 3 تایی را با محصول3 فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. ماهیت و پیچدگی این نوع محاسبات ب انتایج ذکر شده در مورد کنترل کامل و ساختار تنظیم کند 3 فازی قابل مقایسه هستند.

ما بعد آنشان خواهیم داد که،  در نهایت،  همانطور که نتایج کیفی ساختارها نگران کننده هستند. نتایج به دست آمده به ساختار افزایند. با یک نتیجه 3 فازی که دستان نسبت ساختار مضاعف K از3 متفاوت است، قابل انتقال می باشند. این قبیل ساختارها باعث می شود تا  بتوانیم ویژگیهایی برای مقادیر متفاوت K عنوان کنیم.

فرکانس 3 تایی: شکل 613، بیانگر تصویر مدار برقی 3 فاز و فرکانس حاصل است که بدون رابطه ای خنثی بیان شده است و از 3 گرد ساختار6تایی با 3 سیستم متعادل3 فازی با توجه به ولتاژ زمان T و حرکت با فاصله زمان مناسب TA استفاده کرده است.

تجزیه و تحلیل فاصله ای: میزان ارائه ولتاژ P در طول هدایت ساختار T1 شبیه به V3 در طول هدایت T2A است و یا شبیه به V/3 در طول هدایت T است حالا این نوع زمانهایمربوط به هدایت ساختار از طریق 27a جایگزین می شوند، در نتیجه فرمول زیر را داریم:

 

در حالیکه ان 3 ولتاژ مدت زمانی برابر با دارند نیم چرخه مثبت و منفی آنها از علامت مربوط مجحز است لازم است تا عمفلکرد را در طور 6/1 ولتاژ  چرخه مبوط محاسبه کنیم، بدین ترتیب اگررا برای WT بشناسیم و سپس می توانیم ساختارهای را به صورت زیر کاهش دهیم.

 

جریانهای I3,I2,I1 در یک فاز با 3 ظرفیت، بیانگر  رضایت در مورد نیم چرخش متناوب در رابطه متقارن به صورت است. در این حالت می توانیم توصیفات را برای این قبیل جریانها از طریق چرخه آنها با توجه به محاسبه 6/1 چرخه کاهش دهیم. با  یک یار که مشکل از 3 مقاومت خالص و برابر با مقدار R ات زمانی که زاویۀ حرکت نا  ساختارها افزایش می یابد، 3 عملکرد موفق ممکن است حاصل شود:: 3 یا 2 ساختار تار سیتون وجود دارد که اجرا می شود. زمانی که  اجرا می شود،  ترسینونهای T2 ,         TC هنوز در حال اجرا هستند. ساختارهای متقارن ما را قادر می سازند تا  ساختار زیر را بنویسیم همانطور که می دانیم V1+V2+V3=0 است می توانیم  فرمول را بصورت زیر کاهش دهیم:

 

در این حالت VA,V2B,V3Cرا  با ساختارهای مربوط به آنها به  صورت WT جایگزین کنید.سپس فرمول زیر را داریم:

 

 

اولین ولتاژ از 3 ولتاژ تولید که به  صفر رسیده V/3 است سپس:     

در حالی که ظرفیت بار کلاً مقاوم هستند، صفر V3 باتوجه به صفرie مطرح می شود و سپس با T3 می رسد. ترسیتوهای T2BTA به صورت تنها اجرا می شود و میزان ولتاژ  فرمول مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:

 

 بدین ترتیب و می توانیم ساختار زیر را عنوان کنیم:

 

 این نوع ساختارها و زمان انتهایی  زمانی کهT3B اجرا شد. مطرح می شود ،سپس می توانیم یک ترسیتون 3 را با توجه به زمان اجرا وارد کنیم. در طول اولین زمان اجرا، زاویه اجرا باید به منظوراطمینان حاصل کردن از این مسئله که بیشتر از یک تولینور در هر فاز اجرا نمی شود به حد کافی بزرگ باشد. در این حالت قبل از اجرای T/A، لازم است صبر کنیم تا T( خاموش شود) از اجزا نشود. 2 قبل از متوقف شده TSC مطرح شود برای مثال زمانی کهWT=112122 است این نوع اولین ساختاری زمانی ناپدید می شود کهT/A تا زمانی که  T3C خاموش نشده اجرا نمی شود برای مثال برای مقدار  بیشتر از132122 مطرح شده است. در این حالت می توانیم نحوه عملکرد را برای مقادیر زیر عنوان کنیم.

  حالت دوم: همیشه 2 ترسیور وجود دارد که در حال اجرا است. هر یک از ساختارهای توسیو باعث می شود که توسیو که قبلاً اجرا شده با استفاده از ولتاژ منفی بین آنوها و کاتوها از اجزا متوقف شود توصیفات مطرح شده برای ولتاژ حاصل در طول اجزاء همزمانT23 , T/A شبیه به ساختار هایی است که در بخش 19/6 به دست آمده است. در این حالت ساختار طبیعی است که در یک خط قرار گرفته است. سیتور قبل از انجام فرایندها در آنها متوقف می شود و ساختارها به صورت طبیعی از طریق ناحیه مربوطه( صفر) عبور می کنند. این نوع عملکرد ثانویه زمانی که میزان ولتاژ قبل از آنیکه یک ترسیور جدید ارائه شود به صفر می رسد. در این حالت ولتاژهاییV2 ,V1 با توجه به WT=1700 صفر هستند و فاصله اجرا متقارن همزمانT2R,T2 با توجه به حد نصاب به صورت 200 مطرح می شود. زاویه حرکت باید کمتر از 1500 باشند. در این حالت، حالت 2 را برای مقدار  به صورت زیر عنوان می کنیم: یا2 یا 0 تریستور در حال اجرا وجود دارد. هر یک از این ترستورها برای 2 دور کوتاه اجرا می شوند و خواستار اضافه کردن ساختا ر اجرایی در هر ترسیتور می باشد. دین ترتیب، T زمانی که باشد اجرا هستند میزان ولتاژ تولید شده اغلب از طریق رابطه(6.19) حاصل می شودV2 ,V1 در WT=170 به صفر می رسند. در این حالت این قبیل مقادیر برایحداکثر مقدار زاویه اجرا ثابت هستند. شکل 3 سپس با توجه به ساختار زیر حاصل می شود: بارز ظرفیت مقاوم  و زمانی که ظرفیت بیانگر ترکیبات می باشد، ساختارهای عبوری با توجه  به مقدارi2,i2,i3 با توجه به ولتاژV3,V2,V1 جا به جا می شوند همانطور که برای مدار برقی منظم 3AC فازی عنوان شده ساختار و حالت 3 فوراً به دنبال حالت 1 مطرح می شود در این حالت زاویه ی افزایش می یابد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آلارم های فشار، مسیر هوا ‏ (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:43
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات29
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آلارم های فشار، مسیر هوا

 

اصول عملكرد:

مانیتورهای حس كنندة فشار در دستگاههای تنفس، یك یا تعداد بیشتری فشار را در مدار تنفس بیمار و از طریق یك خط حس كنندة فشار، اندازه می گیرند، كه در محل اتصال آن با لولة درونِ نای یا لولة برش دهندة نای بصورت بهینه ای به مدار تنفسی متصل شده است. این محل مدیریت فشار مستقیم و مسلطی را در روزنة مسیر هوای بیمار فراهم می كند. مطالعات نشان می دهند كه لولة درون نایی، اتصالات اصطكاكی چسبیده به اتصال لولة درون نایی و راه هوایی بیمار از معمول ترین نقاط جدایی و قطع مدار تنفسی بیماری باشند. قطع شدن ها و یا نشتی های بزرگ در این خط هوایی (مسیر عبور هوا)، سبب فرار گاز از سیستم و تولید قطره در پیك (حد بالا) فشار تزریق- ماكزیمم فشاری كه در طول تزریق در مسیر هوایی ریه (شش) تولید می شود، می شود. وقتی كه PIP (پیك فشار تزریق) (Peak inpiration pressure) به زیر یك حد آستانة از قبل تعیین شده افت می كند، یك اخطار و آلارم را فعال می كند. (هم چنین بنامهای پیكِ فشار مسیر هوا، نقص در سیكل و یا اخطار كاهش فشار نیز خوانده می شود).

برخی واحدها آلارم هایی را برای MAP كه دیده شده بود با اكسیژن سازی در رگهای بیمارانِ منحصر به فرد، به خوبی مرتبط می باشد، محاسبه و تهیه می كند. سنجش و اندازه گیری MAP هم چنین برای بازداری  نظارتِ بدقوارگی نایچة ریه (Bronchopulmonary dysplasia) ، كه یك پیچیدگی و بُغرنجی در تهویة با فشار مثبت و سطوح اكسیژنی افزایش یافته در نوزادان كه در آن بافت ریه بطور پیشرفته ای آسیب دیده، و منجر به افزایش بافت فیبروز (رشته مانند) و عدم پذیرش خواهد شد، می باشد، مفید می باشد.

آلارم های PIP هم چنین می توانند به، سستی و ضعف ریة افزایش یافته و مقاومت مسیر هوایی كاهش یافته كه هر دوی آنها می توانند فشار در مدار تنفسی را كاهش دهند، نیز پاسخ دهند. یك ترانس دیوسر (تراگردان Trans ducer) فشارِ از نوع الكترو مكانیكی یا حالت جامد (مدارات الكترونیكی) درون مانیتور سیگنال فشار پر ضربان (تنفس ارائه شده توسط ونتیلاتور) را اندازه گرفته و آن را با یك حد آستانة آلارم كه قابل تنظیم می باشد، مقایسه می كند. آستانة اخطار و آلارم باید درست در زیر PIP و به گونه ای تنظیم شود كه آلارم به تغییر تنها چند cm از H2o پاسخ دهد و بنابراین بتواند نشتیها و قطع شدن های كامل را به خوبیِ هم، اخطار دهد. برخی واحدها می توانند براساس فشار حس شده در طول تنفسهای قبل، آستانة آلارم را بصورت اتوماتیك تنظیم كنند. این آستانه باید در طول تنفسهای بعدی و آینده، متجاوز شده و بیشتر شود تا از فعال  شدن یك آلارم صوتی یا / تصویری جلوگیری نماید.

یك حد پرفشارِ قابل تنظیم یا فیكس شده (ثابت شده)، مانیتورهای فشار مسیر هوا را قادر می سازد تا سستی ریة كاهش یافته، مقاومت مسیر هوای افزایش یافته و یا انسداد در مدار تنفس نظیر لوله گذاری پیچ و تاب خورده یا بسته شده را آشكار كند. فشار بیشتر از آستانه یك آلارم را برای پاسخِ سریع پرستار فعال كنند. آلارم های پرفشار قابل تنظیم، معمولاً در مقداری بالای PIP تنظیم می شوند، در حالی كه آلارم های ثابت شده، زمانی فعال می كنند كه فشار مدار، از یك نقطه كه به عنوان ماكزیمم فشار مطمئن مسیر هوایی بیمار در نظر گرفته شده، تجاوز كنند و بیشتر شوند. برای واحدهای حس كنندة فشار مدارات اختصاصی و ویژه ای را برای نمایش فشار روی تراز رفته و پیوسته، تركیب كرده اند – برای مثال، اگر فشار بالاتر از آستانة آلارم قطع بوده، اما پایین تر از آستانة آلارم پیچ خوردگی باشد، برای دورة تنظیم زمان، و یا اینكه اگر فشار در طول هر حالت بازدمِ ونتیلاتور به سطوح معینی افت نكند.

مانیتورهای فشار هم چنین می تواند شامل آلارم های فشار ویژة انقضای – انتهایی مثبت (Positive end-Expiratory) (PEEP) و مسیر هوایی دائماً مثبت (CPAP) نیز باشند. PEEP برای بیماران وابسته به ونتیلاتور، مستلزم حفظ فشار مسیر هوایی در بالای فشار اتمسفر، در انتهای مرحلة بازدم از چرخة تنفس می باشد. این فشار بالا نگه داشته شده در مدار – و از آن طریق در ریة بیمار ممكن است سبب جلوگیری از متلاشی شدن حبابچه ریوی (كیسه های هوایی) شوند كه منتج به حجم باقی ماندة بیشتر ریه و افزایش تبادل گاز می شود. چون محدودة تنظیم PEEP باید در بین درست بالاترین و پایین ترین حدود ابقا شود، بسیاری از مانیتورهای فشار اگر فشاری خارج از هر سوی محدوده را حس كنند، هر دوی آلارمهای صوتی و تصویری را فعال می كنند. CPAP شبیه به PEEP می باشد، اما برای بیماران غیرارادی تنفسی بكار برده می شود و اجرا می شود. یول ها و سطح های CPAP هم شبیه به PEEP در محدودة باریكی میان آستانه های آلارمِ كم فشار و پرفشار نگهداری می شود، آلارم های اختصاصیِ CPAP ، مراقبان و پرستارها را نسبت به فشارهای خارج از این محدوده ها گوش به زنگ می دارد و اخطار می دهد.

بسیاری از دستگاهها این اجازه را می دهند كه در طول قطع مدار تنفسی به منظور مكش و تخلیه ترشحات كه یك عمل مداوم برای بیشتر بیماران می باشد، آلارم های صوتی قطع و ساكت شوند. ماكزیمم زمان قطع آلارم از 60 تا 120 دقیقه تغییر می كند. در طول این دورة زمانی، آلارم تصویری روشن باقی خواهد ماند، آلارم صوتی در برخی دستگاهها می تواند بطور كامل قطع شود.

مشكلات گزارش شده:

نشت (و حتی برخی قطعی ها) در مدار تنفسی احتمالاً سبب تولید یك افت در سطح PIP در محل اتصال بیمار خواهد شد، كه این امر بصورت عمده می تواند یك حجم جذر دهدهی (كَشَندی) را تولید كند، هر چند اگر افت تنها چند سانتی متر H2o باشد. مقاومتهای جریان قوی كه می توانند به سبب اجزایی نظیر فیلترها، مرطوب كننده ها، مبدل های حرارت / رطوبت بوجود بیایند، می توانند آلارم فشاری بر روی ونتیلاتور یا در بالای عضو تزریق پذیر بوجود آورند كه اشتباهاً به عنوان افتِ PIP خوانده شود و به عنوان یك لول قابل قبولِ فشار تزریق تلقی شود و از سویی سبب نقص اخطاردهی در طول شرایطی شود كه PIP بطور خطرناكی پایین است. قرار دادن یك پورت حس كننده كه تا حد ممكن به ریة مریض نزدیك باشد، (برای مثال در لولة اتصال دهندة نای و یا در وایِ مریض (محل دوشاخه شدن نای بصورت Y است))، واقع نمایی و درست نمایی را بیشتر می كند. به طوری كه آلارم فشاری را می خواند كه در آن مسیر هوایی بیمار روباز و بدون گرفتگی و پوشش می باشد. بیش از این، برای فشار اندازه گیری شده در دهانة مسیر هوایی (وایِ (Y)ِ بیمار) اگر حد آلارم قطع (فشار كم) درست در زیر PIP تنظیم شده باشد، مانیتور به تغییر فشارهای كوچك پاسخ داده و نشتی های كوتاه یك قطع كامل را آشكار می كند، اگرچه، در یك دستگاه با نگاه آلارمِ از پیش تعیین شده و بطور وسیع دور از هم، چنان شرایط تنظیم نزدیكی ممكن نخواهند بود. اگر پورت بیمار مدار تنفسی قطع شود و تا اندازه ای مسدود شود (برای مثال ممكن است بر روی تختخواب و ملافه بیفتد)، مانیتور فشار ممكن است اشتباه كند. در این مورد، مقاومت در مقابل جریان ممكن است برای ممانعت از ایجاد آلارم كافی باشد. آلارم های كم فشار در ونتیلاتورهای هوش بری ممكن است اگر یك بیمار تصادفاً دچار خروج لولة تنفسی شود، دچار نقص در فعال سازی شود. یك مشكل گزارش شده مربوط به یك طفل می باشد كه در یك ونتیلاتور هوش بری كه برای افراد بالغ مناسب بود، تحت تهویه قرار داده شده بود و نعره ای كشید و صدایی كرد. از آنجا كه پتانسیل چنان نقص هایی در آلارم های كم فشار بیشتر می باشد، پرستارها باید شرایط بیماران را از نزدیك تحت نظر قرار دهند. بصورت ایده آل و شایسته، اكسیژن مترهای پالسی (pulse oximaters) ، مانیتورهای كاپنومتریك یا والیومتریك (Volumetric) باید علاوه بر آلارم های كم فشار اولیه بكار برده شوند.

تغلیظ یا چگالش می تواند در خط حس گری (Sensing Line) جمع شده و فشار حس شده را تغییر دهد و در صورت امكان سبب تولید آلارم های فالس های (False – High) یا فالس لو (False – Low) شود. قرار دادن دستگاه در بالای پورت حس گر و نظاره كردن برای تقویت تغلیظ می توان به جلوگیری از این مسئله كمك كند.

برخی از مانیتورهای فشار اولیه از سوئیچهای فشار با هستیرزیسِ بیش از حد – اختلاف میان فشاری كه در آن آلارم ابتدا به صدا در می آید و فشار پیكی كه در آن، آلارم خاموش شده و ری ست می شود – استفاده می كردند. یك آلارم با هستیرزیس بیش از حد نمی تواند برای آشكارسازی كاهش های كوچك در PIP بكار برده شود. اگرچه بیشتر دستگاههای فعلی هستیرزیس اندكی را به نمایش می گذارند، اما كاربران باید آگاه باشند كه تغییرات مكانیكی نظیر اجزای شل و ول شده می توانند یك مشكل بوجود آورند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی (برق،الکترونیک،مخابرات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:43
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات185
حجم فایل2.085 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشگفتار:

با ساخت وسایل الکترو مغنا طیسی نظیر انواع الکتروموتورها، بوبین ها ،رله ها وغیریه ،انسان قادر شد با بهره گیری از الکترونیک  ، کنترل ابزارهای مکانیکی را در دست گیرد و سر انجام با پیدایش میکرو پروسسورها و با توجه به توانایی آنها در پردازش اطلاعات و اعمال کنترلی و همچنین قابلیت مهم برنامه پذیر بودن آنها تحول شگرفی در ساخت تجهیزات الکترونیکی و صنعتی وغیره به‌وجودآمد.

پیشرفت ها و تحولات اخیر باعث پیدایش اتوماسیون صنعتی شده که در بسیاری از موارد جایگزین نیروی انسانی می گردد.به عنوان نمونه انجام امور سخت در معادن و یا کارخانه ها و یا کارهایی که نیازمند دقت وسرعت بالا می‌باشد و یا انجام آن برای نیروی انسانی خطر آفرین است به انواع دستگاهها و رباتها سپرده شده است. همچنین با پیشرفت الکترونیک در زمینه ساخت سنسورها . بالا رفتن دقت آن ها،  امروزه انواع گوناگونی از حس گرها در دنیا تولید می شود که در ساخت رباتها و در زمینه اتوماسیون نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
در این پایان نامه پس از مباحثی در مورد  پردازش دیجیتالی تصویر ، معرفی میکرو کنترلر 8051  بصورت مختصر و در حد نیاز و بخش کوچکی در مورد استپ موتورها  به طراحی وپیاده سازی نمونه ای کوچک از یک ماشین مسیر یاب پرداخته شده است .شایان ذکر است که مطالب مربوط به طراحی وساخت ماشین بگونه ای بیان شده که توسط هر فردی که آشنایی مختصری با میکرو کنترلرها داشته باشد، قابل پیاده سازی است.

در خاتمه از استاد گرانقدر جناب آقای همایون موتمنی و نیز تمام کسانی که  در این امر مرا یاری دادند، از جمله مهندس فیض ا... خاکپور و نیز دوست عزیزم مهدی جعفری ، تشکر و قدردانی می نمایم.

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی

1-1كلیات

تكنولوژی ماشین بینایی وتصویر بر داری دیجیتالی شامل فرایند هایی است كه نیازمند بكارگیری علوم مختلف مهندسی نرم افزار كامپیوتر می باشد این فرایند را می توان به  چند دسته اصلی تقسیم نمود :

1-     ایجاد تصویر به شكل دیجیتالی

2- بكارگیری تكنیكهای كامپیوتری جهت پردازش ویا اصلاح داده های تصویری

3- بررسی و استفاده از نتایج پردازش شده برای اهدافی چون هدایت ربات یا كنترل نمودن تجهیزات خود كار ، كنترل كیفیت یك فرایند تولیدی ، یا فراهم آوردن اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل آماری در یك سیستم تولیدی كامپیوتری (MAC)

ابتدا می بایست آشنایی كلی ، با هر یك از اجزاء سیستم پیدا كرد و از اثرات هر بخش بر روی بخش دیگر مسطح بود . ماشین بینایی و تصویر بر داری دیجیتالی از موضوعاتی است كه در آینده نزدیك تلاش و تحقیق بسیاری از متخصصان را بخود اختصاص خواهد بود.

در طی سه دهه گذشته تكنولوژی بینایی یا كامپیوتری بطور پراكنده در صنایع فضایی نظامی و بطور محدود در صنعت بكار برده شده است . جدید بودن تكنولوژی ، نبودن سیستم مقرون به صرفه  در بازار و نبودن متخصصین این رشته باعث شده است تا این تكنولوژی بطور گسترده استفاده نشود .

تا مدتی قبل دوربین ها و سنسورهای استفاده شده معمولا بصورت سفارشی ومخصوص ساخته می شدند تا بتوانند برا ی منظورخاصی مورد استفاده قرار گیرند همچنین فرایند ساخت مدارهای مجتمع بسیار بزرگ آنقدر پیشرفت نكرده بود تا سنسورهای حالت جامد با رزولوشن بالا ساخته شود .

استفاده از سنسورهای ذكر شده مستلزم این بود كه نرم افزار ویژه ای برای آن تهیه شود و معمولا این نرم افزارها نیز نیاز به كامپیوتر هایی با توان پردازش بالا داشتند. علاوه بر همه این مطالب مهندسین مجبور بودند كه آموزشهای لازم را پس از فراغت از تحصیل فرا گیرند . زیرا درس ماشین بینایی در سطح آموزشهای متداول مهندسی در دانشگاهها وبه شكل كلاسیك ارائه نمی شد .

تكنولوژی ماشین بینایی در دهه آینده تاثیر مهمی بر تمامی كارهای صنعتی خواهد گذاشت كه دلیل آن پیشرفتهای تكنولوژی اخیر در زمینه های مرتبط با ماشین بینایی است واین پیشرفتها در حدی است كه استفاده از این تكنولوژی هم اكنون حیاتی می باشد .

 

2-1-بینایی واتوماسیون كارخانه

وظایف اساسی كه می تواند توسط سیستمهای ماشین بینایی انجام گیرد شامل سه دسته اصلی است.

1-     كنترل

2-     بازرسی

3-     ورود داده

كنترل در ساده ترین شكل آن مرتبط با تعیین موقعیت و ایجاد دستورات مناسب می باشد تا یك مكانیزم را تحریك نموده ویا عمل خاصی صورت گیرد . هدایت نقاله های هدایت شونده خود كار (AGVS) در عملیات انتقال مواد در یك كارخانه هدایت مشعل جوشكاری در امتداد یك شمایر یا لبه یا انتخاب یك سطح بخصوص برای انجام عملیات رنگ پاشی توسط ربات ، مثلهایی از بكار گیری ، ماشین بینایی در كنترل می باشند . كاربردهای ماشین بینایی در بازرسی مرتبط با تعیین برخی پارامترها می باشد . ابعاد مكانیكی وهمچنین شكل آن ، كیفیت سطوح ، تعداد سوراخها در یك قطعه ، وجود یاعدم وجود یك ویژگی یا یك قطعه در محل خاصی از جمله پارامترهایی هستند كه توسط ماشین بینایی ممكن است ، بازرسی می شوند عمل اندازه گیری توسط ماشین بینایی كم و بیش مشابه بكار‌گیری روشهای سنتی استفاده از قیدها و سنجه های مخصوص و مقایسه ابعاد می باشد . سایر عملیات بازرسی بجز موارد اندازه گیری شامل مواردی چون كنترل وجود بر چسب بر روی محصول بررسی رنگ قطعه ، وجود مواد خارجی در محصولات غذایی نیز با تكنیكهای خاصی انجام می گیرد . كار بازرسی ممكن است حتی شامل مشخص نمودن خواص یا ویژگیهایی الكتریكی یك محصول گردد . با مشاهده خروجی اندازه گیرهای الكتریكی می توان صحت عملكرد محصولات الكتریكی را بازرسی نمود . هر چند كه در چنین مواردی چنانچه سیستم بینایی كار دیگری بجز مورد ذكر شده انجام ندهد معمولا روش ساده تر و مقرون به صرفه ترین بدین صورت خواهد بود كه كار بازرسی فوق توسط یك ریز پردازنده و ابزارهای مربوط انجام گیرد .

اطلاعات مربوط به كیفیت محصول ویا مواد وهمچنین تعقیب فرایند تولید را می توان توسط ماشین بینایی گرفته ودر بانك اطلاعاتی سیستم تولید كامپیوتری جامع بطور خود كار وارد نمود . این روش ورود اطلاعات بسیار دقیق و قابل اعتماد است كه دلیل آن حذف نیروی انسانی از چرخه مزبور می باشد . علاوه بر این ورود اطلاعات بسیار مقرون به صرفه خواهد بود چرا كه اطلاعات بلافاصله پس از بازرسی وبه عنوان بخشی از آن جمع آوری و منتقل می شوند .

میزان پیچیدگی سیستم های بینایی متفاوت می باشد این سیستم ها ممكن است منحصر به یك سیستم باركدینگ معمولی كه برای مشخص نمودن محصول جهت كنترل موجودی بكار می رود تشكیل شده باشد یا ممكن است متشكل از یك سیستم بینایی صنعتی كامل برای اهدافی چون كنترل كیفیت محصول باشد .

 

3-1 سرعت واكنش

زمان مورد نیاز برای تصمیم گیری توسط ماشین بینایی بستگی به اندازه ماتریس تصویر یا زمان پردازش لازم در كارت تصویر گیر و نوع دوربین دارد . دوربیهایی نوع لاچكی كه با استاندارد Rs-170 كار می كنند تعداد 30 تصویر در ثانیه تولید می كنند كه این تصاویر بر روی مونیتورهای موجود در بازار قابل نمایش هستند . چنانچه از استاندارد Rs-170 استفاده نشود می توان تعداد تصاویر در ثانیه را پنج تا ده برابر افزایش داد . دوربینهای حالت جامد می توانند در زمان بسیار كوتاه معادل ( میكرو ثانیه تصویر گیری كنند زمان لازم جهت خواندن سیگنال تصویر از سنسور دوربین بستگی به اندازه ماتریس سنسور سرعت پردازش و پهنای باند سیستم دارد. با استفاده از تكنیكهای پردازش موازی می توان زمان پردازش را متناسب با تعداد پردازشگرهای موازی كاهش داد .

زمان واكنش سیستم بینایی انسان در حدود 6% ثانیه یا 16/1 ثانیه می باشد این موضوع توسط این حقیقت تائید می شود كه وقتی تصاویر ، با سرعت 30 عدد در ثانیه یك صحنه متحرك را نشان می دهند چشم انسان قادر به تشخیص انقطاع بین تصاویر نیست .

سیستم های ماشین بینایی مورد استفاده در صنعت كه برای كنترل بر چسب روی بطریها بكار می رود می توانند با سرعتی معادل 900 بطری در دقیقه یا در صورت یك بطری در 7% ثانیه كار كنند . البته می توان با گرفتن تصاویری كه بیش از یك بطری را در بر می گیرد سرعت كنترل را بیش از این نیز افزایش داد . سرعت چشم انسان برای انجام كار مشابه حداكثر 60 بطری در دقیقه می باشد كه این سرعت در اثر خستگی و شرایط نامساعد محیطی كاهش نیز می یابد .

بطور خلاصه تصویر گیری توسط ماشین بینایی تقریبا 10 برابر سرعت بینایی انسان می باشد این نسبت با پیشرفت تكنولوژی در علوم الكترونیك رو به افزایش می باشد در حالیكه سرعت چشم انسان مقدار مشخصی است سرعت انجام فرایند كامل توسط ماشین بینایی در حدود 15 برابر چشم انسان می باشد .

 

4-1 واكنش طیف موج 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آشنایی با ساختمان و عملكرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
3:42
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات36
حجم فایل116 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نیمه هادی ها و ساختمان داخلی آنها

نیمه هادی ها عناصری هستند كه از لحاظ هدایت ، ما بین هادی و عایق قرار دارند، و مدار آخر نیمه هادیها ، دارای 4 الكترون می‌باشد.

ژرمانیم و سیلیكون دو عنصری هستند كه خاصیت نیمه هادی ها را دارا می‌باشند و به دلیل داشتن شرایط فیزیكی خوب ، برای ساخت نیمه هادی دیود ترانزیستور ، آی سی (IC ) و .... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ژرمانیم دارای عدد اتمی‌32 می‌باشد .

این نیمه هادی ، در سال 1886 توسط ونیكلر[1] كشف شد.

این نیمه هادی ، در سال 1810توسط گیلوساك[2] و تنارد[3] كشف شد. اتمهای نیمه هادی ژرمانیم و سیلیسیم به صورت یك بلور سه بعدی است كه با قرار گرفتن بلورها در كنار یكدیگر ، شبكه كریستالی آنها پدید می‌آید .

اتم های ژرمانیم و سیلیسیم به دلیل نداشتن چهار الكترون در مدار خارجی خود تمایل به دریافت الكترون دارد تا مدار خود را كامل نماید. لذا بین اتم های نیمه هادی فوق ، پیوند اشتراكی برقرار می‌شود.

بر اثر انرژی گرمائی محیط اطراف نیمه هادی ، پیوند اشتراكی شكسته شده و الكترون آزاد می‌گردد. الكترون فوق و دیگر الكترون هائی كه بر اثر انرژی گرمایی بوجود می‌آید در نیمه هادی وجود دارد و این الكترون ها به هیچ اتمی‌وابسته نیست.

د ر مقابل حركت الكترون ها ، حركت دیگری به نام جریان در حفره ها كه دارای بار مثبت می‌باشند، وجود دارد. این حفره ها، بر اثر از دست دادن الكترون در پیوند بوجود می‌آید.

بر اثر شكسته شدن پیوندها و بو جود آمدن الكترون های آزاد و حفره ها ، در نیمه هادی دو جریان بوجود می‌آید.جریان اول حركت الكترون كه بر اثر جذب الكترون ها به سمت حفره ها به سمت الكترون ها بوجود خواهد آمد و جریان دوم حركت حفره هاست كه بر اثر جذب حفره ها به سمت الكترون ها بوجود می‌آید. در یك كریستال نیمه هادی، تعداد الكترونها و حفره ها با هم برابرند ولی حركت الكترون ها و حفره ها عكس یكدیگر می‌باشند.

 

1.                       نیمه هادی نوع N وP

از آنجایی كه تعداد الكترونها و حفره های موجود  در كریستال ژرمانیم و سیلیسیم در دمای محیط كم است و جریان انتقالی كم می‌باشد، لذا به عناصر فوق ناخالصی اضافه می‌كنند.

هرگاه به عناصر نیمه هادی ، یك عنصر 5 ظرفیتی مانند آرسنیك یا آنتیوان تزریق[4] شود، چهار الكترون مدار آخر آرسنیك با چهار اتم مجاور سیلسیم یا ژرمانیم تشكیل پیوند اشتراكی داده و الكترون پنجم آن ، به صورت آزاد باقی می‌ماند.

بنابرین هر اتم  آرسنیك، یك الكترون اضافی تولید می‌كند، بدون اینكه حفره ای ایجاد شده باشد. نیمه هادی هایی كه ناخالصی آن از اتم های پنج ظرفیتی باشد، نیمه هادی نوع N[5] نام دارد.

در نیمه هادی نوع N ، چون تعداد الكترون ها خیلی بیشتر از تعداد حفره هاست لذا عمل هدایت جریان را انجام می‌دهند . به حامل هدایت فوق حامل اكثریت و به حفره ها حامل اقلیت می‌گویند.

هرگاه به عناصر نیمه هادی ژرمانیم و سیلیسیم ، یك ماده 3 ظرفیتی مانند آلومنیوم یا گالیم تزریق شود، سه الكترون مدار آخر آلومنیوم با سه الكترون سه اتم سیلیسیم یا ژرمانیم مجاور ، تشكیل پیوند اشتراكی می‌دهند . پیوند چهارم دارای كمبود الكترون و در واقع یك حفره تشكیل یافته است .

هر اتم سه ظرفیتی، باعث ایجاد یك حفره می‌شود، بدون اینكه الكترون آزاد ایجاد شده باشد. در این نیمه هادی ناخالص شده، الكترون ها فقط در اثر شكسته شدن پیوندها بو جود می‌آیند.

نیمه هادی هایی كه ناخالصی آنها از اتم های سه ظرفیتی باشد، نوع P [6] می‌نامند .

حفره ها در این نیمه هادی به عنوان حامل های اكثریت و الكترون ها به عنوان حاملهای اقلیت وجود دارد، تبدیل یك نیمه هادی نوع p وn و بالعكس بوسیله عملی به نام «جبران»(Compensation) امكان پذیر می‌باشد[7].

 

2.                       اتصال PN و تشكیل نیمه های دیود

لحظه ای كه دو قطعه نیمه هادی نوع P وN را به هم پیوند می‌دهیم، از آنجایی كه الكترون ها و حفره ها قابل انتقال می‌باشند، الكترون های موجود در نیمه هادی نوع N به خاطر بار الكتریكی مثبت حفره ها ، جذب حفره ها می‌گردند. لذا در محل اتصال نیمه هادی نوع P وN ، هیچ الكترون آزاد و حفره وجود ندارد.  

3ـ1) لایه تهی

گرایش الكترونهای طرف n پخش شدن در تمامی‌جهات است. بعضی از آنها از پیوندگاه می‌گذرند. وقتی الكترونی وارد ناحیه p می‌شود، یك حامل اقلیتی به حساب می‌آید.

وجود تعداد زیادی حفره در اطراف این الكترون باعث می‌شود كه عمر این حامل اقلیتی كوتاه باشد. یعنی الكترون بلافاصله پس از ورود به ناحیه p به داخل یك حفره فرو می‌افتد. با این اتفاق ، حفره ناپدید و الكترون نوار رسانش به الكترون ظرفیت تبدیل می‌شود.

هر بار كه یك الكترون از پیوندگاه می‌گذرد، یك زوج یون تولید می‌كند. دایره هایی كه درون آنها علامت مثبت است، نماینده یو نهای مثبت و دایره های با علامت منفی نماینده یو نهای منفی اند . به دلیل بستگی كوالانسی ، یونها در ساختار بلوری ثابت اند و مانند الكترونهای نوار رسانش یا حفره ها نمی‌توانند به این سو و آن سو حركت كنند.

هر زوج یون مثبت و منفی را دو قظبی می‌نامیم . ایجاد یك به معنی این است كه یك الكترون نوار رسان ش و یك حفره از صحنه عمل خارج شده اند. ضمن اینكه تعداد دو قطبیها افزایش می‌یابد ، ناحیه ای در نزدیكی پیو ندگاه از بارهای متحرك خالی از بار را لایه تهی می‌نامیم .

3ـ2) پتانسیل سد

هر دو قطبی دارای یك میدان الكتریكی است . بردارها جهت نیروی وارد به بار مثبت را نشان می‌دهند. بنابراین ، وقتی الكترونی وارد لایه تهی می‌شود، میدان الكتریكی سعی می‌كند الكترون را به درون ناحیه n به عقب براند. با عبور هر الكترون، شدت میدان افزایش می‌یابد تا آنكه سرانجام گذرالكترون ازپیوندگاه متو قف می‌شود.

در تقریب دوم ، باید حاملهای اقلیتی رانیز منظور كنیم . به خاطر داشته باشیم كه طرف p دارای تعداد الكترون نوار رسانش است كه از گرما ناشی می‌شوند. آنها كه در داخل لایه تهی واقع اند توسط میدان به ناحیه n برده می‌شوند. این عمل شدت میدان را اندكی كاهش می‌دهد و تعداد كمی‌حاملهای اكثریتی از طرف راست به چپ اجازه عبورمی‌یابند تا میدان به شدت قبلی خود بگردد. به محلی كه در آن الكترون ها و حفره ها وجود ندارند را ناحیه تخلیه[8] یا سر كنندگی می‌نامند.    

حال تصویر نهایی تعادل را در پیوندگاه ارائه می‌دهیم:

1.تعداد كمی‌حاملهای اقلیتی از یك طرف پیوندگاه به طرف دیگر سوق می‌یابند. عبور آنها میدان را كاهش می‌دهد مگر اینكه،

2.تعداد كمی‌حاملهای اكثریتی از پیوندگاه با عمل پخش گذر كنند و شدت میدان را به مقدار اولیه برگردنند

میدان موجود بین یونها معرف اختلاف پتانسیلی است كه به آن پتانسیل سد می‌گوییم . پتانسیل سد كنندگی برای نیمه هادی سیلیسیم بین 6/0 تا 7/0 ولت و برای نیمه هادی ژرمانیم بین 2/0 تا 3/0 ولت می‌نامند.

مقدار ولتاژی كه لازم است تا سد كنندگی مورد نظر در پیوند PN خنثی شود را ولتاژ سد كنندگی می‌نامند و آن را با Vy نشان می‌دهند.

هنگام هدایت دیود ، افت ولتاژ دو سر آن در حالت ایده آل صفر و در حالت واقعی ، برابر مقدار ولتاژ سد كنندگی می‌باشد.

قطب منفی منبع به بلور n، و قطب مثبت آن به بلور p متصل است. این نوع اتصال را بایاس مستقیم می‌نامیم.

هرگاه پتانسیل منفی به آند(A) و پتانسیل مثبت به كاتد (K) وصل شود، دیود هدایت نمی‌كند و این حالت را بایاس مخالف دیود می‌نامند.

منبع dc را  وارونه می‌بندیم تا بایاسی معكوس برای دیود برقرار شود.

میدانی كه از خارج اعمال می‌شود با میدان لایه تهی هم جهت است. به این دلیل ، حفره ها و الكترونها به سوی دو انتهای بلوار عقب نشینی می‌كنند (از پیوندگاه دور می‌شوند) . الكترونهای دور شونده پشت سر خود یونهای مثبت بر جای می‌گذارند ، و حفره هایی كه می‌روند یونهای منفی باقی می‌گذارند . بنابراین لایه تهی پهنتر می‌شود .هر چه بایاس معكوس بزرگتر باشد لایه تهی پهنتر است.  

وقتی حفره ها و الكترونها از پیوندگاه دور می‌شوند، یونهای نوزاد اختلاف پتانسیل بین دو طرف لایه تهی را افزایش می‌دهند.

 هر چه لایه تهی پهنتر می‌شود ، این اختلاف پتانسیل بزرگتر است. افزایش پهنای لایه تهی وقتی متوقف می‌شود كه اختلاف پتانسیل آن با ولتاژ معكوس اعمال شده مساوی باشد.

هنگام قطع دیود ، مقاومت دو سر آن زیاد می‌باشد و مانند یك مدار باز عمل می‌كند.

با توجه به حالت های بررسی شده در خصوص دیود ، منحنی مشخصه ، زیرا به دست می‌آوریم.

 

3ـ3 ولتاژ شكست

اگر ولتاژ معكوس را افزایش دهیم سرانجام به ولتاژ شكست می‌رسیم ، در دیودهای یكسو ساز(آنهای كه ساخته شده اند تا در یك جهت بهتر از جهت دیگر رسانایی داشته باشند)، ولتاژ شكست معمولاً ازV 50 بیشتر است.

همین كه ولتاژ شكست فرا می‌رسد، تعداد زیادی حامل اقلیتی در لایه تهی ظاهر می‌شود و رسانش شدید می‌شود.

در بایاس معكوس الكترون به راست و حفره به چپ رانده می‌شود. سرعت الكترون ، ضمن حركت زیاد می‌شود .

 


[1] winkler

[2] Gilosake

[3] Tanard

[4] Dopping

[5] Negative

[6] Positive

[7] Martin Hartley Jonws،

روشهای الكترونیك از تئوری تا عملی، بهزاد رضوی و همایون نیكوكار، انتشارات باستان،5،1361

[8] Deplition  Region

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir