بازار (برنامه ریزی شهری)

شنبه 7 بهمن 1396
3:42
جمشید راد
دسته بندیبرنامه ریزی شهری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات63
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

                                      بسمه تعالی

مقدمه

بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختاراصلی شهرهای قدیمی همواره مطرح بوده است.

در گذشته بازارها ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهنده ی عناصر شهری ومحلات آن بوده اند.در عین اینکه یکی از مسیرهای مهم تردد نیز به شمار می رفته اند.با تغییر وتحولاتی که در یک قرن اخیر در شهرهای قدیمی کشورمان حادث گردید وبا ورود ماشین به صحنه ،آمد وشد در شهر وبا سابقه تاریخی وذهنی این که اماکن تجاری که از نقطه نظر کالبی از تکرار یک عنصر در کنار دسترسی اصلی به شکل بازار تبلور میافت به تدریج نقش خود را به خیابنها بخشید.  حراجیهای عمده در مراکز شهرهای قدیمی تحت عنوان خیابان کشی نقش بازار به عنوان ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهندهی عناصر شهری و محلات مخدوش ساخت چرا که این دخالتها سازمان اجتماعی محلات را در هم ریخت و روابط اجتماعی وفرهنگی دچار دگرگونی گشت در این رابطه ضعف پذیرش تاسیسا ت وتجهیزات جدید در بافت قدیم در تشدید موضوع بی تا ثیر نبوده است.  تغییر بافت اجتماعی اطراف بازارها وجایگزین شدن مهاجرین به شهرها به جای اهالی بومی محلات از نکات قابل ذکر است.

در نتیجه نکاتب که ذکر آن رفت اکثر بازارهای شهرهای کشورمان دچار دگرگونیهای عمده وفرسودگی کلبدی وفرسودگی فعالیت گردید.  بازار ساوه از جمله بازارهایی است که کالبد آن دچار دخالت نگردیده وهر چند خیابان کشیها ی اطراف باعث از هم پاشیدن آن به عنوان عنصر پیوند دهنده محلات قدیمی گردید،

لیکن دسترسی مناسب سواره به بازار که یکی از نیازهای امکن تجاری در بازار است وموقعیت مرکزی آن باعث گردید بازار ساوه دچار فسودگی فعالیت نشده وهمچنان خود را با تغییر وتحولات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وفق می دهد.

با این حال از نضر کلبدی در خود دچار تغیرات عمده وفرسودگی گردیده است.  ارزش بالی زمین که دلیل بر زنده بودن بازار است خود باعث تغییرات عمده و دخل وتصرف در کالبد بازار و اغتشاش در آن گردیده است.

این دخل وتصرف ها در جرزها وسقف واحدهای تجاری ودر بخشهایی نیز درسقفمحور عبوری بازار اتفاق افتاده است .   شکل اغتشاش سیمای بصری وفرسودگی کالبدی بازار بهمرورزمانممکن است فرسودگی فعالییت دربازار شود. لذا بهسازی بازار وچگونگی توسعه آن را در دستور کار قار می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی اجمالی شهر ساوه

جغرافیای طبیعی و سیاسی

ساوه در عرض جغرافیایی 1 و35 وطول جغرافیایی 18 و50 می باشد وارتفاع آ« از سطح دریا 960 متر است. این شهر در گوشه شمال غربی جلگه ای به عرض 45 وطول 50 کیلومتر واقع شده که شیب ملایم جلگه از شمال غرب به جنوب شرق ادامه میابد .  متوسط بارندگی آن 200 میلی متر در سال است .

تابستان منطقه گرم وباران نسبتا طولانی است ودر حدود چهار ماه به درازا می کشد .گرمای این فصل به خصوص با وزش بادهای گرم وخشک کویری شدت بیشتری نیز می یابد درجهی متوسط حرارت تابستان در حدود 30 درجه سانتی گراد می باشد . زمستانها نسبتا سرد واغلب توام با بارندگی است که گاه با ریزش برف همراه می باشد متوسط دمای شبانه روز در زمستان 5 درجه ی سانتی گراد است . در تقسیم بندی آب وهوایی این منطقه در گروه معتدل متمایل به گرم قرار دارد . شهر ساوه از قدیم الایام در محل عبور خطوت مواصلاتی مهم کشور که از این شهر عبور می کنند واقع می باشد .  این شهر در 120 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده واز توابع استان مرکزی است.

جغرافیای تاریخی.

ساوه یکی از مناطق بسیار قدیمی وباستانی ایران می باشد ووجود مناطق تپه های باستانی مربوط به ادوار مختلف قبل از تاریخ .  تاریخی واسلامی دلیل این مدعا است گرچه در نوشته ها وکتب پیش از اسلام اسمی از ساوه برده نشده ولی وجود آثار در منطقه را نمی توان منکر شد وعلت آن این است که شهر ساوه را

می توان مربوط به دورهی ساسانیان دانست وپیش از آن در این منطقه شهری وجود نداشته است.

آنچه مسلم است این شهر پیش از اسلم به وجود آمده است ودر قرون اولیه اسلامی جزو ری ویا عراق عجم بوده است وبه وسیلیه ی حکام عرباداره می شده است واوایل قرن چهارم بوده است که این شهر به دست حکام ایرانی فتح ورو به رونق و آبادی می گذارد تا جایی که در قرن ششم بسیار آباد ودارای حمامها و

کاروانسراها ومساجد وکتابخانه ها ی بسیار بزرگی بوده که در اوایل فرن هفتم بر اثر حمله خانمان بر انداز

قوم وحشی مغول ومقاومتی که اهل شهر در مقابل آنها نموده اند بکلی ویران ونابود ومردم آن یا قتل عام

یا به نواحی اطراف فرار کرده اند ولی در اواسط همین قرن است که این شهر دوباره بوسیله ی حاکم وقت ساوه بنام خواجه ظهیر الدین ودر زمان پسرش خواجه شمس الدین توسعه می یابد ودر اواخر این قرن وقرن هشتم است که دوران طلایی خود را می گذراند .  همچنین در قرن هشتم با تجدید ساختمانی سد قره چای که در حمله ی مغول بکلی ویران شده بود کشاورزی منطقه احیا می شود وخود باعث رونق اقتصادی سهر

میگردد.  مرکز شهر در این زمان حول وحوش مسجد بازار ومیدان است.  با اهمیت یافتن راه شمال جنوب در دوران صفویه و به علت پایتخت بودن اصفهان شهر پیشرفت بیشتری کرده و بازار تسعه یافته و قسمتهای

جدیدی به آن اضافه گشته ومیدان انقلاب و مسجد میدان دارای مرکزیت بیشتری شد. توسعه ی شهر دراین دوره نیز همانند قبل در جهت شمال وشمال غرب است.  در دوره ی قاجاریه میدانهای جدیدی به شهر اضافه  گشت.   در این دوره همراه با ویرانی اقتصاد کشور واستیلای کشور های استعماری این شهر نیز مانند شهرهای دیگر از رونق افتاد وجزوشهرهای درحه دوم قرار گرفت .  از طرف دیگر با به کار گیری سیاستهای جدید در دورهی قاجاریه در امر احداث خیابانهای جدید وتداوم آن در دوران پهلوی امر احداث خیابانهای جدید ادامه یافت وچهرهی شهر را دگرگون کرد.

این شهر از اوایل قرن حاضر دارای رشد بطئی بوده واین امر تا دهه ی 50 ادامه داشته است در دهه ی پنجاه با احداث شهر صنعتی کاوه در ده کیلومتری شمال شهر ،شهر نشینی رشد شتابان به خود گرفت وشهر رو به رشد توسعه کلبدی ،اجتماعی واقتصادی نهاد که اینک محدوده ای به وسعت 1000 هکتار را شامل می شود.

 

 

معرفی بازار

بازار ساوه در حال حاضر در مرکزیت اقتصادی وتجاری شهر واقع شده و از یک راسته ی اصلی که به صورت خطی وتقریبا مستقیم می باشد تشکیل شده است .

طول بازار حدود 360 متر می باشد که حدود 60 متر آن به صورت نوساز ودر اتصال به بازار شکل گرفته است. محدوده ی بازار به طور کلی توسط سه گره اصلی (میدان انقلاب- میدان شهدا – میدان امام خمینی)

وسه خیابان مرکزی شهر (خیابان انقلاب – خیابان هلالی –خیابان امام خمینی) احاطه ومحدود شده است . با توجه به این که محور اصلی بازار دستخوش تغییر عمده ای نگردیده وتقریبا دست نخورده باقی مانده است

لذا ورودی شمالی بازار با فاصله ای اندک از خیابان امام خمینی دارای سابقهی تاریخی بوده ویکی از دروازه شهر محسوب می شده وحصار قدیمی شهر از امتداد آن عبور می کرده است ورودی جنوبی آن از میدان انقلاب نیز که به مرکزیت عناصر اصلی قدیم شهر منتهی شده نیز از سابقه ی تاریخی برخوردار می باشد.

عناصر الحاقی به بازار ومتون تاریخی نشان دهنده ی آن است که قدمت بازار دست کم به دوره ی صفویه

می رسد . راسته ی اصلی بازار دارای هشت گذر می باشد که چهار محور بازار را قطع می کند و همچنین دارای چها ر کوچه فرعی نیز می باشد که به همراه گذرهای فوق الذکر ارتباط بازار ومحلات قدیمی را میسر ساخته است .   احداث خیابانهای انقلاب وهلالی این ارتباط را قطع کرده است . واقع شدن خیابان انقلاب در نزدیکی و به موازات بازار باعث ایجاد دسترسی وورودیهای متعدد از طریق گذر به بازار گردیده است.

عناصر اصلی الحاق به بازار در حال حاضر عبارتند از

1) مسجد بازار

این بنا در یکی از گذرهای میانی بازار ودر شمال تکیه بازار واقع شده است ومربوط به دوره ی زندیه

می باشد.

2) دالان حاج ملک:

این بنا در جبه ی غربی وسط بازار ودر جنوب یکی از گذرها نزدیک به تکیه ومسجد بازار واقع شده است . 

حجره های شمالی دالان از طریق گذر نیز ارتباط دارند ودارای دو درب شمالی وجنوبی می باشد این بنا مربوط به دوره ی قاجاریه است واخیرا توسط میراث فرهنگی مرمت شده است .

3) تیمچه ی نبوی زاده :

این بنا در جبهه ی شرقی بازار ودر حد فاصل ورودی میدان انقلاب وگذر اول بازار واقع شده است . به نظر

میرسد قدمت این بنا مر بوط به دوره ی قاجاریه باشد . در حال حاضر به جز حجره های ورودی آن سایر حجره ها متروکه است.

4) مسجد فخریه :

این بنا در یکی از گذرهای غربی بازار ودر جنب خیابان انقلاب واقع گردیده است. این بنا به علت قار گیری در محور توسعه خیابان انقلاب تخریب ودر زمین باقی مانده نمازخانه ومغازه احداث گردیده است .

 

5) حمام بازار :

این بنا درگذر اول از طرف ورودی جنوبی بازار واقع شده است .این بنا در حال حاضر کار کرد قدیم خود را دارا می باشد و به نظر می رسدکه دست کم مربوط به دوره ی قاجاریه باشد .

بازار ساوه در حال حاضر دارای عملکرد وفعا لیتی فراتر از شهر ساوه ومنطقه ای می باشد کاربریهای واحدهای تجاری در حد شهر ومناطق روستایی عمل می نماید .تعداد مغازه در کار بریهای واحد و ازذهام جمعیت در بازار چه درصبح که بیشتر روستاییان وچه بعد از ظهرها که اهالی شهر را تشکیل می دهند از دلایل آن است . وجود تعداد مغازه های پوشاک وطلا و جواهر نیز موید این امر است. وجود مغازه ها با کاربری واحد به شکل مشخص وبه عنوان یک راسته در بازار وجود ندارد . احداث خیابان انقلاب وایجاد دسترسی مناسب سواره به بازار باعث تشدید فعالیت بازار گردیده است واین خیابان حکم بارانداز برای حمل کالا به بازار ومحل پارک وسایل تقلیه برای مشتریان را دارا مباشد . از ویژگیهای بازار در حال حاضر می توان موقعیت مناسب فعالیت آنوعدم امکان توسعه در محور شمال جنوب به علت محدود شدن آن توسط خیابان امام خمینیدر شمال ومیدان انقلاب در جنوب وامکان توسعه در جبهه های غربی (کمتر) وشرقی(بیشتر)را

نام برد

تاریخچه و سیر تحول بازار

از سابقه ی تاریخی بازار فعلی اطلاع دقیقی در دست نیست لیکن بررسی سفر نامه ها و کتب تاریخی نشان می دهد که دست کم ازقرن چهارم (هجری قمری) در شهر ساوه بازار وجود داشته است . مقدسی طی بازدیدی که در سال 357 (هجری قمری) از ساوه داشته است می گوید :ساوه شهر مستحکمی است وحمامهای خوب دارد و مسجد جامه آن کنار جاده ودور از بازار واقع است .اگر بپذیریم که منظور مقدسی از مسجد جامع( قدیم)ساوه باشد با برداشتی تصویری می توان گفت که جایگاه بازار مکان فعلی آن بوده است. چرا که مسجد جامه قدیم در کنار باروی شهر ویکی از ورودیهای شهر واقع شده است .

از طرف دیکر بررسی و کوشهایی که توسط اداره ی حفاظت آثار باستانی در سال 52 صورت گرفته محدوده یقدیم شهر را به طور تقریب به قرار زیر تعریف نموده اند .جنوبا به اراضی مزروعی رود آبان (جنوب مسجد جامع قدیم)شمالا به میدان ملی یا انقلاب فعلی که در جنوب بازار واقع شده است .شرقا به تپه ی آسیا آباد

شرق جادهی اصفهان ) وغربا به جاده ی معروف به یل آباد (خیابان طالقانی )لذا می توان دریافت که در روزگاران کهن بازار در حومهی شمالی شهر (ربض ) واقع بوده است وبا گسترش شهر به تدریج 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

باز یافت (برنامه ریزی شهری)

شنبه 7 بهمن 1396
3:42
جمشید راد
دسته بندیبرنامه ریزی شهری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیش گفتار

رشد جمعیت، افزایش تنوع نیازهای جوامع انسانی بدنبال خود افزایش تولید و پسماندهای زاید را  در بر داشته است. برخی از این پسماندهای زائد، خطرناک بوده، در مقادیر ناچیز خود می توانند اثرات مخرب بهداشتی و محیطی را پدیدار سازند. سالانه در جهان 400 میلیون تن مواد زائد خطرناک تولید می شود. که از جمله می توان به مواد آلی پایدار نظیر و مشتقات آنها اشاره نمود. این مواد اگر چه در ابتدای تولید خود در سال 1930 به دلیل داشتن خواص منحصر بفرد از جمله پایداری زیاد، ظرفیت گرمای ویژه بالا، ثابت دی الکتریک بالا، خورندگی بسیار کم، فشار کم، اشتغال پذیری اندک و هدایت الکتریکی اندک رفع نیازهای صنعتی را سبب شدند لیک با گذشت زمان اثرات مخرب آنها بر فواید آنا فایق آمده و کاهش وزن، ضعیف سیستم ایمنی بدن و تغییر غیر عادی  ژنتیکی و ایجاد سرطان در انسان و جانوران می شوند.

با گذشت زمان و پیدایش اثرات سوء ناشی از بی توجهی برخورد اصولی با پسماندهای خطرناک، کشورهای عمده تولید کننده را بر آن داشت تا قوانین و مقرراتی را در رابطه با حمل ونقل و دفع این مواد تنظیم تا کنترلی اصولی بر آنها صورت گیرد. بدین ترتیب برخورد با پسماندهای خطرناک بعد بین المللی پیدا نمود و راهکارهای جهانی جهت رفع مشکلات ناشی از آنها پیشنهاد گردید.

اولین مقررات تدوینی جهت کنترل ضایعات خطرناک در سال1980 توسط کشورهای عضو بازار مشترک اروپا به مرحله اجرا درآمد. خط مشی و اصول پیشنهادی توسط برنامه های محیط زیست سازمان ملل(UNEP) در سال 1987 در قاهره به منظور اعمال مدیریت زیست محیطی مواد زائد سمی و خطرناک مورد قبول کشورهای شرکت کننده واقع شد. همچنین در ماه مارچ سال 1989 معاهده بازل در کشور سوئیس به منظور کنترل  حمل و نقل برون مرزی ضایعات زیان آور توسط 35 کشور شرکت کننده به امضاء و در تاریخ 5 مه 1992 لازم الاجرا درآمد. کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15 دی ماه 1371 به کنوانسیون بازل ملحق و از تاریخ 16 فروردین 1372 کنوانسیون در مورد ایران لازم اجرا شده است. طبق این معاهده ورود و صدور مواد زائد خطرناک توسط کشورها تابع قوانین و مقرارت خاصی میباشد.

از آنجایی که لازمه حفاظت از محیط زیست داشتن اخلاق زیست محیطی (مجموعه رفتارهایی که رعایت آنها در تولید، مصرف و دیگر شئون زندگ منجر به کمترین صدمات و ضایعات زیست محیطی شده ضمن آنکه اساس زندگی را با مشکل مواجه نمی سازد) می باشد تا  امکان صیانت از محیط زیست در جامعه فراهم شود. چرا که در غیر اینصورت پیشرفته ترین قوانین و مقررات، پاک ترین فن آوریها و پیشرفته ترین پژوهشها نیز نمی تواند جوامع را در دراز مدت به سمت توسعه ای پایداری رهنمون سازد. دفع اصولی مواد زائد مشتمل بر رعایت نکانت فنی از محل تولید تا محل دفع می باشد که می بایست با روشی فنی و اصولی و بر اساس دست یافته های علمی صورت گیرد تا سبب کاهش اثرات زیانبار شود.

از آنجایی که مدیریت و برخورد با مواد زائد خطرناک شناخت هر چه بیشتر آنها را می طلبد کتاب حاضر با استفاده از توصیه های دبیر خانه پیمان بازل به منظور آشنایی با مواد زائد خطرناک تهیه شده است. امید است با شناخت هر چه بیشتر آلایندهای محیط زیست با برخوردی اصولی نسبت به حفظ بهداشت عمومی و حراست از طبیعت زیبای ایران زمین و کره مسکون کوشا بود.

انتخاب محل دفن

برای انتخاب یک محل، مثلاً احداث محلی برای دفن مواد زائد خطرناک باید محلهای متعدد و نیز نکاتی مانند عوامل جغرافیائی و هیدرولوژیکی محل، طراحی محل دفن ، نوع عملیات زهکشی سیستم پوششی و روشهای پایش آبهای زیرزمینی را تحت تأثیر قرار می دهد.

بعلاوه درجه توسعه شهری (از نظر درجه بندی شهر در چه رتبه ای قرار دارد) و نزدیکی آن به محل دفن باید مد نظر قرار گیرد. چنانچه مرکز شهر به محل دفن نزدیک باشد. باید برای کاهش دادن اختلالات ناشی از دفن تقدامات بیشتری انجام گیرد. اثرات محل دفن بر مناظر و سیستم های فاضلاب (آلودگیهای ناشی از شیرابه ، آلودگی صوتی ، بو، انگل ها، حیوانات مردارخوار) و اشکال در حمل و نقل از اینگونه اختلالات می باشند.

برای مواقعی مانند نشت گاز و یا وقوع سایر حوادث باید با دقت زیادی برنامه آمادگی اضطراری تدوین شود.

اولین گزینه در سلسله مراتب مدیریت مواد زائد ، کاهش مقدار آن است این کاهش  که با  دفع در زمین در ارتباط است، از طریق جلوگیری از تولید زباله، به حداقل رساندن تولید آن و سایر امکانات فی میسر می شود. در فصل بیست UNCED از برنامه کار 21 تصریح شده است که جلوگیری از تولید مواد زائد خطرناک و بازسازی اماکن آلوده  شده موضوعات کلیدی در مدیریت صحیح زیست محیطی می باشند. انجام  هر دو مورد مستلزم داشتن دانش، افراد مجرب، امکانات ، منابع مالی و توانائی علمی فنی خواهد بود.

انواع محل دفن

معمولا در عمل سه وضعیت وجود دارد:

محلهای دفن قدیمی و تعطیل شده (Historic Closed Sited)

مدیریت مشکلات مربوط به این نوع محلهای دفن  تحت تأثیر عوامل متعددی می باشد: میزان اطلاعات مربوط به مواد زائد تخلیه شده، تجارب گذشته مدت  زمانی که از تعطیلی محل سپری شده از جمله این عوامل میباشند. محلهای دفن بعد از اوائل دهه 1960 بیشترین مشکلات را دارند. همچنین نوع اقدامات بازسازی و مراقبتهای بعدی در صورتی که قبلا در این محلها انجام شده باشد از دیگر عوامل موثر می باشند.

محلهای دفن قدیمی ولی فعال (Historic, Still Operating)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ایمنی و بهداشت (بهداشت عمومی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:42
جمشید راد
دسته بندیبهداشت عمومی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات37
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

واحد ایمنی در پالایشگاه نفت بهران 17 نفر عضو ثابت دارد كه در واحد فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهند كه شرح  وظایف افراد شاغل در این واحد در كتابچه‌ای تحت عنوان كتابچه طرح طبقه‌بندی در دفتر مركزی پالایشگاه موجود می‌باشد. واحد ایمنی از نظر چارت سازمانی مستقیماً زیر نظر مدیریت پالایشگاه موجود می‌باشد، و مدیریت پالایشگاه به عنوان نماینده مدیرت بر كلیه فعالیت‌های واحد ایمنی نظارت دارد- چارت سازمانی واحد ایمنی در شركت بهران در صفحات بعدی رویت می‌باشد- در پالایشگاه استاندارد ایمنی خاصی برقرار نمی‌باشد. ولی سازمان درصدد استقرار یك سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌باشد. كه OHSAS نیز یكی از گزینه‌های سازمان در انجام این هدف می‌باشد.

پالایشگاه دارای دو ورودی شمالی وجنوبی می‌باشدكه واحد پزشكی در نزدیكی درب شمالی واقع شده است. و یك دستگاه آمبولانس مجهز در اختیار این واحد قرار گرفته است علت قرار گرفتن واحد پزشكی نزدیك به درب خروجی نیز به منظور تسریع در عملیات انتقال حادثه دیده‌گان در صورت بروز حادثه به خارج از محیط پالایشگاه می‌باشد. واحد آتش نشانی نیز در قسمت انتهائی پالایشگاه ودر نزدیكی مخازن عظیم سوختی قرار گرفته است. كه واحد آتش‌نشانی دارای دو كامیون مجهز ویك دستگاه وانت پیشرو می‌باشد. در زمینة آموزش كاركنان برای مواجهه با خطر در سالهای گذشته فعالیت‌هائی در این زمینه از قبیل فیلم‌های آموزشی وپوسته‌ها و غیره انجام داده است. اما در سطح كارخانه كلاس‌های آموزشی برای ارتقاء سطح اطلاعات ایمنی كاركنان صورت نپذیرفته است. سازمان در سالهای گذشته دستور‌العمل‌های مدون و مستندی برای مواجه با شرایط اضطراری نداشته است. اما در طی یك سال گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای را در جهت تدوین اصول اجرائی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نموده است. بسیاری از این دستورالعمل‌های اجرائی به صورت قاب شده آماده شده بود، تا در قسمتهای مختلف پالایشگاه تعبیه گردد، تا كاركنان با مطالعه این دستورالعمل‌ها آمادگی مواجهه با شرایط اضطراری را داشته باشند.

 واحد ایمنی سه نوع مانور آموزشی در سطح پالایشگاه ایجام می‌دهند:

1- مانور هفتگی: برای این گونه مانورها سناریو تعریف نمی‌شود و تنها واحد آتش‌نشانی در این مانور فعالیت دارد- این مانور تنها جنبة یك مانور تمرینی گروه آتش‌نشانی را دارد كه در آن واحد‌های درگیر نمی‌شوند، و در آن فعالیت‌های شل شلنگ‌كشی و حركت در قسمتهای مختلف پالایشگاه انجام می‌شود.

   2- مانور ماهانه: برای این گونه مانورها سناریو تعریف می‌شود. و علاوه بر  واحد آتش‌نشانی برخی از واحدهای دیگر پالایشگاه نیز در این مانور شركت می‌كنند و این گونه مانورها با اهداف از پیش تعیین شده می‌پذیرد.

3- مانور شش ماهه: برای این گونه مانورها همه جانبه می‌باشد. و تمامی قسمت‌های پالایشگاه در این نوع مانور شركت می‌كنند.

در مانورهای ماهانه و شش ماهه كلیه نتایج مانورهای ثبت و نگهداری می‌شود. در زمینة ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با حضور مدیریت پالایشگاه به عنوان نمایندة مدیریت جلسات متعددی برگزار می‌گردد كه صورت جلسة‌ این جلسات به وزارت كار ارسال می‌شود. اما بین سازمان‌های ذی نفع و پالایشگاه ارتباطی مستمری برقرار نمی‌باشد، و می‌توان گفت كه صورت جلسات ارسالی تنها پل ارتباطی ما بین پالایشگاه و سازمان كار و امور اجتماعی می‌باشد به گفته مسئول ایمنی در سازمان با به حال ثبت حوادث صورت نپذیرفته است.

كمبود فضا در پالایشگاه باعث ایجاد نقاط پر خطر شده است. یكی از این نقاط پر خطر مخازن عظیم سوختی می‌باشد كه به علت كمبود فضا، فواصل بین مخازن از حد استاندارد آن كمتر می‌باشد ولی به گفته مسئول ایمنی الارقم وجود این پتانسیل بالای خطر واحد ایمنی تعمیرات خاصی را برای پایین آوردن این ریسك تا سطح ریسك قابل تحمل انجام داده است. در بین مخازن سوختی سیستمی وجود دارد كه محض دریافت علائم آتش سوزی فعال می‌شود و پردة آبی بین مخازن سوختی ایجاد می‌كند، تا مانع از سرایت آتش از یك مخزن به دیگر گردد.

هرگونه فعالیت غیر عادی در سطح پالایشگاه باید با همانگی واحد ایمنی صورت پذیرد.

برای این موارد مجوزهای كاری (Permit) در سه نسخه سفید قرمز و زرد طراحی شده است كه نسخه سفید در اختیار مسئول اجرای كار- نسخه زرد در اختیار مسئول محوطه و نسخه قرمز در اختیار مسئول ایمنی می‌باشد. در این مجوز نوع كاری كه قرار است انجام شود- محل انجام كار- شرح كار و وسایل مورد نیاز برای انجام كار شرح داده شده است، و شرایط ایمنی محل انجام كار مورد بررسی قرار گرفته است.

و مسئول ایمنی آخرین فردی است كه شرایط انجام كار را تائید می‌كند تا فعالیت انجام شود.

در پالایشگاه برای بازدیدهای روزانه فرم‌هائی طراحی شده است كه در این فرم‌ها و قسمت‌های مختلف پالایشگاه درج شده است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ایستگاه هواشناسی فریدون شهر (گوناگون)

شنبه 7 بهمن 1396
3:41
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات37
حجم فایل76 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

منظور از مطالعات حاضر بررسی و شناخت تحقیقات آب و هوایی و تعیین اقلیم حوضه مذکور می باشد که برای رسیدن به این مقصود لازم است آمار و اطلاعات ایستگاه های هواشناسی مجاور آن مورد بررسی و تجزیه قرار گیرد. برای تعیین پارامترهای هواشناسی از ایستگاه کلیماتولوژی فریدونشهر که در فاصله  30 کیلومتری شمالشرقی ونزدیکترین و کاملترین ایستگاه به حوضة مربوطه می باشد استفاده شده است و این ایستگاه در ارتفاع 2490 متری نسبت به سطح آزاد دریا و بین طول 0  عرض و 0  در 170 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد لذا پس از تحقیق و بررسی و تکمیل آمار 25 سالة فریدونهشر(1355 – 1354 الی 1379 – 1378) پارامتر های هواشناسی، محاسبه و نتیجة آن در جدول شمارة(1) درج شده است.

نگاهی به موقعیت طبیعی منطقه و عوامل اصلی که سازند های بنیادی بشمار می آیند مشخص می سازد که آب وهوای منطقة مطالعاتی متأثر از دو ویژگی اصلی است.

 الف- کوهستانی بودن منطقه که تقریباً بر تمامی پدیده های هواشناسی اثر می گذارد و فاکتور اصلی تنوع اقلیمی آن به شمار می آید.

 ب- بخش های غربی منطقه در معرض جریانهای مرطوبی است که از بخش شمال غربی، غرب، و جنوب غربی، منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد و در صعود هوا بر دامنة کوه ها بخش اعظم بار رطوبتی آن، بصورت نزولات جوی برف و باران تخلیه می گردد.

ج- بخش شرقی در معرض ریزشهای هوایی است که در بخش غربی، تحت تأثیر فرسایش رطوبتی پشگفته قرار گرفته است و بدین دلیل میزان بارش از غرب به شرق کاهش می یابد. بطورکلی اساس گردشهای جوی اختلاف در جه حرارت بین قطبین و استواست. محرک های اصلی جریانهای هوا در ایران مراکز کم فشار و پرفشاری هستند که نیمکره شمالی و برروی فلات ایران تشکیل می شوند مرکز پرفشار بعنوان مرکز هدایت و صدور جریانات جوی مراکز کم فشار بعنوان مرکز مکش و جذب آنها عمل می کنند. معمولاً در عرض های جغرافیایی متوسط، حرکت توده ها و جریانات هوا از باختر به خاور می باشد وکشور ایران به دلیل قرار گرفتن در عرض جغرافیایی متوسط دارای جریانات کلی باختری می باشد که سیستم فشار زیاد دینامیکی جنب حاره بر روی آن کاملاً گسترش می یابد.

 4-2- ریزشهای جوی ماهیانه:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق اورانیون, (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:41
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل4 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اورانیم

اورانیم عنصری است شیمیایی، با علامت اختصاری U ، عدد اتمی آن 92 و جرم اتمی (عدد جرمی)  آن 03/238 است. نقطه ذوب آن 3/1132 درجه سلسیوس، نقطه جوش آن 3818 درجه سلسیوس و چگالی آن 05/19 در 20 درجه سلسیوس است. فلزی است شکلپذیر و به رنگ سفید نقره ای. اتم اورانیم سنگین ترین اتم یک عنصر طبیعی است. در پوسته زمین بسیار فراوان تر از عنصرهای معروفی مانند ید، جیوه و نقره است. اما در بیشتر سنگهای اورانیم دار، فقط مقدار خیلی کمی از این فلز وجود دارد. اورانیم هرگز به صورت خالص در طبیعت یافت نمی شود. از نظر شیمیایی بسیار واکنشپذیر است و به آسانی با بیشتر غیرفلزها وبعضی از اسیدها مانند اسیدئیدروکلریک ترکیب می شود.

این فلز دو ویژگی مهم دارد. یکی اینکه رادیواکتیو است، یعنی اتمهای آن به طور طبیعی شکسته می شوند و اشعه آزاد می کنند. از این اشعه در پزشکی، کشاورزی، صنعت، زمین شناسی و زیست شناسی استفاده می کنند. دوم اینکه بعضی از اتمهای آن شکافتپذیرند، یعنی می توان به طور مصنوعی از راه تاباندن نوترون، هسته آنها را به دو جزء شکافت که در نتیجه انرژی خیلی زیادی آزاد می شود. از این انرژی هسته ای در نیروگاهها برای تولید برق استفاده می کنند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اهمیت آموزش ابتدایی (آموزشی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:41
جمشید راد
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اهمیت آموزش ابتدایی

مقدمه :

انسان در سالهای اولیه عمر خود مهمترین و موثرترین لحظات را طی می کند و در این زمان است که رشد عقلی او شکل می گیرد .

بنابر این تعلیم و تربیت به عنوان تعیین کننده و رکن اساسی سعادت انسانها و منشاء تغییرات و تحولات و دگرگونیهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی در بین جوامع مختلف است سپس بدون شک باید بدان توجه بیشتری شود .

باید توجه داشته باشیم در دوران ابتدایی مهمتر از دانشگاه می باشد چرا که رشد عقلی در این دوران شکل می گیرد تا بتواند در دانشگاه پیشرفت کند . در جوامع مختلف باید توجه شود کهدوره ابتدایی جایگاه خاصی دارد و با طی این دوره رسیدن به مراحل بعدی بهتر خواهد بود .

دراین دوران است که شخصیت کودک شکل می گیرد و این شکل گیری و رمز موفقیت آن در دست کسی است که با کودک این راه را می پیماید و او کسی نیست جز ، معلم .

آتوت کنت می گوید :

ترقی انسانیت بیشتر از همه مرهون تعلیم و تربیت است و این تعلیم و تربیت باید باید تعلیم و تربیت باید عام باشد و نه فقط عقل و اندیشه را بپروراند بلکه تمام جوانب رشد وی را در بر گیرد .

امام خمینی (ره) در خصوص تعلیم و تربیت می گوید :

تعلیم و تربیت عبارت است :

از این رو نقش آموزش و پرورش کاملاً معلوم می باشد و فراتر از همه نقش آموزش ابتدایی در این شکوفتیی مشخص و مبرهن است .

در کشور ما ایران آموزش ابتدایی فرایندی است به مدت پنج سال که کودک از 7 سالگی وارد این مقطع می شود و بدنبال شکل گیری هوشیش و شخصیتش و رشد روحی و جسمی اش مراحل پنج ساله را طی می کند . با توجه به عنوان مقاله سعی کردهایم که نقش و جایگاه آموزش ابتدایی را در نظام تعلیم و تربیت بیان کرده تا موجبات هر چه بهتر تحقق آرمانهای کشورمان را فراهم کنیم .

تاریخچه دوره ابتدایی :

در کشور ما دوره ابتدایی ، دوره ای همگانی – مجانی و مرحله ی اول آموزش تعلیمات عمومی است .

در گذشته ها آموزش ابتدایی پیش از تاسیس مدرسه در مکتب خانه بود و در سال 1290 ( هـ ش ) اولین دوره تحصیلی که مدت آن 6 سال بود تصویب شد .

در سال 1345 با تغییر ساختار آموزش ابتدایی از 6 سال به 5 سال تقلیل پیدا کرده و به عنوان مرحله اول آموزش تعلیمات عمومی معرفی گردید .

هم اکنون 6 سال تمام وارد این مرحله می شوند و ثبت نام می کنند و مدت 5 سال را می گذرانند .

اهداف دوره ابتدایی :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اهداف اتاق بازرگانی بین المللی (ادبیات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:41
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

الف) موقعیت بین المللی اتاق:

اتاق بازرگانی به اقتضای اهدافی كه تعقیب می كند با كلیة سازمانهای ذیربط و فعال در امور بازرگانی بین المللی بسیار نزدیك دارد. سازمان ملل متحد و مؤسسات تابعة آن از اتاق به عنوان یك نماد مشورتی مجرب و مجهز استفاده می كنند.

اتاق در كلیة شركت های جهانی مربوط به توسعة بازرگانی نقش موثر دارد و در بسیاری از موارد عهده دار عنوان و وظیفة سخنگو و مدافع بخش خصوصی است.

اكثر مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگانی بین المللی ازجمله مقررات مربوط به حمل و نقل كالاها و اعتبارات اسنادی و ضمانت های بانكی توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین و در سطح جهانی مورد قبول واقع است. كارنه Admission Temporafe (ATA) محصول اقدامات دفتر بین المللی اتاقهای بازرگانی ICC international Bureau of Chambere of Commerece است كه از سازمان های وابسته به اتاق می باشد. حل و فصل اختلافات بازرگجانی را توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی به طور مستمر انجام می شود بسیاری از مشكلات را در روابط مالی بین مؤسسات خصوصی و حتی دولتی كشورها مرتفع می كند. اتاق بازرگانی بین المللی در مذاكرات طولانی و مطالعات گسترده ای كه منتهی به تدوین سند نهایی GATT و اخیراً ایجاد سازمان بازرگانی جهانی (wto) World Trade Organization

ب) سازمان اتاق:

شورای اتاق بازرگانی بین المللی كه عالی ترین ركن آن اتاق است از نمایندگان كمیته های ملی تشكیل می شود ریاست فعلی شورا با آقای Rahmi m.koc رئیس یكی از بزرگترین گروههای مالی و صنعتی تركیه است. شورا سالی دو بار تشكیل جلسه می دهد. سیاستهای كلی اتاق توسط شورا تعیین می شود.

اداره امور اتاق توسط دبیركل و زیر نظر یك هیأت اجرایی انجام می شود. هیأت اجرایی مركب از 15 تا 21 عضو است كه توسط شورا برای سه سال انتخاب می شوند. هر سال انتخاب یك سوم اعضاء تجدید می گردد. هیأت اجرایی كه سالی چهار بار تشكیل جلسه م دهد مسئول اجرای سیاستهای كلی اتاق و تنظیم برنامه هایی است كه بایستی در طول سال به مورد اجرا گذاشته شود.

دبیركل اتاق كه ریاست دبیرخانه را به عهده دارد توسط شورا انتخاب می گردد. دبیركل در كلیة مراجع و مجامع به عنوان نمایندة اتاق شناخته می شود. دبیركل اتاق آقای J.C.ROUHER است كه از نوامبر 1990 به این سمت انتخاب شده است. آقای روئر قبلاً سمت های حساس در دولت فرانسه و در مؤسسات بزرگ خصوصی آن كشور داشته است.

ج) عضویت در اتاق:

عضویت در اتاق و مشاركت در فعالیت های آن از طریق كمیته های ملی انجام می شود. در حال حاضر در بیش از شصت كشور جهان كمیت های ملی اتاق بازرگانی بین المللی فعال هستند. (كمیت های ملی در كشورهای آرژانتین – استرالیا – اتریش – بنگلادش – بلژیك – برزیل – بوركینافاسو – كامرون – كانادا – شیلی – چین – كلمبیا – ساحل عاج – قبرس – دانمارك – اكوادور – مصر – فنلاند – فرانسه – گابن – آلمان – یونان – ایسلند – هند – اندونزی – ایران – ایرلند – اسرائیل – ایتالیا – ژاپن – اردن – كرده – كویت – لبنان – لوكزامبورگ – لیتوانی – ماداگاسكار – مكزیك – مراكش – هلند – نیجر – نروژ – پاكستان – پرو – پرتغال – عربستان سعودی – سنگال – سنگاپور – آفریقای جنوبی – اسپانیا – سریلانكا – سوئد – سوئیس – سوریه – توگو – تونس – انگلستان – آمریكا – اروگوئه – ونزوئلا – گینه – روسیه – یوگوسلاوی، زئیر تشكیل شده اند.

در كشورهایی كه كمیته ملی تشكیل شده است فضایی در تجارت بین المللی می‌تواند مستقیماً به عضویت اتاق پذیرفته شوند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

انواع نامه نگاری (ادبیات)

شنبه 7 بهمن 1396
3:40
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات111
حجم فایل84 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بخش چهارم این نوشته ها با توجّه به اعتبارهای مختلفی چون مقاله، گزارش، داستان نامه و غیره تقسیم می شود که با توجه به اهمّیت آنها در نمودار زیر آورده می شود:

                                                                                           علمی

                                                                                           ادبی

                                                                                           اداری

                                                                                      روزنامه ای

                                                                                         گفتاری

                                                                                         کودکانه

انواع نوشته ها                                                 

                                                                                        دینی و مذهبی

                                                                                         ادبی و هنری

                                                                                        سیاسی و اجتماعی             

                                                                                        فلسفی و عرفانی

                                                                                       تعلیمی و اخلاقی 

                                                                                         علمی و فنّی 

                                                                                          ورزشی

 

                                                                                      جدی

                                                                                       طنز

                                                                                 

                                                                                      مقاله 

                                                                                    گزارش

                                                                                       نامه

                                                                                    داستان

                                                                                       خبر

                                                                                 قطعه ادبی

                                                                                  نمایشنامه، فیلمنامه

 

 

                                                                                 مردم عادی

                                                                      متخصّصان و کارشناسان

                                                                              دانش آموزان

                                                                                  کودکان

 

                                                                                    کوتاه

                                                                                  متوسط 

                                                                                   بلند

تعریف مکاتبات اداری:

 به مجموعه ی مبادلات اداری در شکل های مختلف، مکاتبات اداری می گویند. درتعریف دیگر، به کلیّه ی مکاتباتی گفته می شود که در اداره ها و سازمان های دولتی و  شرکت های خصوصی نوشته و ردّ و بدل می شود. گونه های مختلف مکاتبات اداری شامل نامه، حکم، بخش نامه، دستور العمل، صورتجلسه، آگهی، اطلاعیّه، احکام اداری، اسناد و نوشته های حقوقی می باشد.

 نامه:

انواع نامه ها:

بطور کلی نامه ها را به دو دسته ی نامه های رسمی و غیررسمی تقسیم می کنند.

نامه های غیررسمی:

این نامه ها معمولاً  میان دوستان و بستگان ردّ و بدل می وشد. و بیشتر حاوی مسایل شخصی و دوستانه و خانوادگی است اساسی ترین ویژگی این نامه ها آن است که تقلیدی و کلیشه ای نبوده و لحن آن خودمانی است. نویسنده ی نامه های خصوصی، شخصی حقیقی[1] است.

نامه های رسمی:

اینگونه نامه ها بطور رسمی و با آداب خاص نوشته می شوند. نامه های رسمی از سوی افراد، سازمانها و نهادها و مؤسّسات دولتی و خصوصصی و بالعکس نوشته شده و مبادله می شوند و معمولاً از الگوهایی همانند و اصطلاحات خاص استفاده می شود،  لحن نویسنده رسمی و جدی است و مقصود با صراحت و روشنی بیان می شوند.

 نکته: نامه های اداری وقتی در یک اداره وارد و در دفترهای اداری ثبت می شوند رسمی تلقی می شوند. بنابراین انواع مکاتبات رسمی اعم از بخش نامه، آیین نامه، حکم صورتجلسه، دستورالعمل، گزارش، اساس نامه، صورتحساب ها و یا حتی مناقصه، مزایده، تبریک و تسلیت، .......  و به محض ثبت در دفاتر اداری، رسمی تلقی می شود. نویسنده نامه های اداری شخصی و حقوقی [2]  می باشد.

 تمامی مکاتبات در دبیرخانه ثبت وضبط و بایگانی می شوند و از لحاظ ارزش و اعتبار جزو اسناد دولتی محسوب می شوند و در مواردی نیز از اعتبار حقوقی برخوردار بوده و قابل استناد هستند. این مکاتبات به اعتبار مکان نگارش و عرضه و اجرای آن که در مؤسّسات است.« اداری» و به اعتبار ثبت و ضبط در دفاتر اداری« رسمی» نامیده می شوند.

نامه های درون سازمانی:

کلّیه مکاتبات و مراسلاتی است که در د اخل یک اداره و یا یک سازمان و بین واحدهای مختلف آن انجام می شود. این نامه ها ممکن است بین دو و احد هم سطح و یا از سطح بالا و پائین به بالا انجام گیرد. نامه هایی که از سطوح بالاتر به سطوح پایین تر ارسال می گردد اغلب به شکل دستورالعمل، ابلاغ، بخش نامه و پی نوشت. مأموریت، تشویق نامه ها و توبیخ های اداری است. نامه هایی که از سطوح پائین تر به سطوح بالاتر ارسال می شود یا در پاسخ به مقام بالاتر است که شکل گزارش ارائه می شود و یا در خواست انجام کار که در این صورت باید به صورت مستدل و همراه با مدارک کافی ارائه شود.


 انواع نامه از لحاظ محتوا: 

نامه ها از لحاظ محتوا به نامه های خبری، بازدارنده، درخواستی و همآهنگی تقسیم می شوند. در نامه های خبری،  نتیجه کار، یا خبر به اطّلاع گیرنده می رسد. هدف از نامه های بازدارنده، بازداشتن از کاری است که در حال شکل گیری و انجام است و به عبارتی از بروز حادثه یا انجام کاری جلوگیری به عمل می آید نامه های درخواستی حاوی تقاضا و درخواستی از حد یا مقام مسئول است و معمولاً بیشترین نامه های اداری را تشکیل می دهند نامه های همآهنگی در بردارنده پیامی برای هماهنگی در  کار و برنامه ریزی و بین دو واحد یا چند وزارت ردوبدل می شود. بخش نامه ها و دستورالعمل از نوع نامه های همآهنگی هستند.

 نامه های عادی و غیرعادی:

  از حیث در جه ی امنیتی، نامه ها را به دو گروه عادی و غیرعادی تقسیم می کنند. نامه های غیرعادی نسبت به نامه های عادی از در جه اهمیت بالاتری برخوردارند و معمولاً مهر های مستقیم – محرمانه/ مستقیم- سری/ مستقیم- خیلی محرمانه یا غیر  مستقیم- محرمانه با جوهر سرخ رنگ برروی پاکت و نامه خورده می شود. اینگونه نامه ها میان مراکز تصمیم گیری بالا و مراکز نظامی و وزرات اطّلاعات ردوبدل می شوند. 

علت اهمّیت مکاتبات اداری

1-  مکاتبات اداری بستگی تام به سرنوشت سازمان از نظر موفقیّت یا شکست آن دارد.

2- تمامی اشکال ارتباط( نمابر- ایمیل- تلفن گرام- تلکس و .....) بر بنیاد نامه نگاری استوار است.

 3- جریان تمام امور اداری و مالی سازمان از کوچکترین درخواست تا بزرگترین آنها به شکل نامه و مکتوب امکان پذیر است و به آن ترتیب اثر داده می شود.

 


1-شخص حقیقیک شایستگی افراد برای برخورداری از حقوق و تکالیف معین خود و اجرا و اعمال آنها.

2- شخص حقوقی، وقتی د و یا چند نفر شرکت یا موسسه یا سازمانی خصوصی یا دولتی تشکیل می دهند آن جمع از حقوق  برخوردارند و  شخصیت حقوقی پیدا کرده اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

انواع ماهی ها (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:40
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل67 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نام گروه ماهیان : poecilidae
نام خانواده: دم شمشیری
نام ماهیان : دم شمشیری (رنگهای مختلف)
طول حداکثر: 13 سانتی متر
سطح شنا: تمام سطوح آب
مکانهای جاگیری :میان تخته سنگهاو گیاهان آبزی
نور مناسب: روشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب
همزیستی: سازگار با تمام ماهیان آکواریومی
تغذیه: غذای خشک
خصوصیات فیزیکوشیمیایی : دما 25درجه سانتی گراد - سختی آب 14 درجه - PH= 7.3
دشواری نگهداری: گروه 2

رفتار و نوع تولید مثل : زنده زا،این ماهی زیبااز محبوبترین ماهیان اکواریومی است. زائده شمشیر مانند ماهی نر را از ماده ها جدا میکند. حرکات زیبا و مهربانی این ماهی باعث شده است، 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

انفجار بزرگ (فنی و مهندسی)

شنبه 7 بهمن 1396
3:40
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جهان چگونه آغاز شد؟ چگونه به حالت كنونی خود رسید ؟ و سرنوشت نهایی آن چیست ؟ این پرسشها و كوششهایی كه برای پاسخ گفتن به آنها انجام می شود جوهر علم كیهانشناسی را تشكیل می دهد . در طول تاریخ “جهان بینی ” های مختلف هر كدام برای مدتی متداول بوده است .

این جهان بینی ، جهان بینی انفجار بزرگ است كه خوانندگان باید دستكم با نام آن آشنا باشند . كیهانشناسان مدعی نیستند كه دقیقا می دانند جهان چگونه از حالتنی با حجم صفر و چگالی بینهایت یعنی از یك گسیختگی فضا – زمانی – با انفجاری قدم به عرصه  هستی نهاد .  اما آنان كم و بیش مدعیند كه می توانند به تفصیل بسیار شرح دهند كه چگونه آتشگوی سوزانی از ماده و اشعه، از زمان یك صدهزارم ثانیه پس از آفرینش تا 20000 میلیون سال بعد، به پهنه ای تاریك و سرد از فضای تهی تحول یافت كه در گوشه كنار آن كهكشانهایی كه را می توان سراغ كرد. كهكشانهایی كه از ستاره ها، گازها، غبارها، و سیاراتی تشكیل شده اند كه در حول و حوش خود می بینیم.

اساسی ترین رصد نجومی اینست كه شب به دنبال روز می اید. این رصد به تنهایی كافی است كه ما را از انبساط جهان آگاه سازد و این نكته را متذكر شود كه جهان باید از حالتی متراكم تر، انبساط یافته باشد: انفجار بزرگ. یك جهان تاریكی، تنها در صورتی می تواند پر از كهكشانهای پر نور باشد كه انبساط پیدا كند.

لب مطلب این است كه گرانش موجب شد تجمع هایی در گازهای ئیدروژن و هلیومی كه جهان  را می انباشت صورت پذیرد. سپس این تجمع ها انقباض یافتند و ابرهای متراكمی از گاز را بوجود آوردند. در این ابرها نیز قسمتهای كوچكتری منقبض شدند و ستارگان را پدید آوردند. اینكه آیا فروریزش و انقباض اولیه در مقیاس كهكشانی بود یا مجموعه های كهكشانی و یا حتی ابرمجموعه هایی از آنها، هنوز روشن نیست. در حقیقت یك مكتب فكری بر آنست كه نخست توده های كوچكتر منقبض شدند و ستاره ها را پدید آوردند و سپس با توده های كوچك دیگر یكی شدند و اجتماعات بزرگتر ماده (كهكشانها) را تشكیل دادند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir