تفکر استراتژیک (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
2:50
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات31
حجم فایل78 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موضوع:

تفکر استراتژیک 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده: 5 

کلید واژه: 5

فرضیه: 5

بیان مسئله: 6

تفکر استراتژیک چیست؟. 7

تفکر استراتژیک در سطح فردی: 8

تفکر استراتژیک در سطح فردی شامل سه‌ عنصر اصلی است: 8

*درکی کلی از سازمان و محیط آن؛ 8

*خلاقیت؛ 8

*چشم‌اندازی برای آینده سازمان؛ 9

چند ویژگی سازمان پیشرو: 11

فناوری اطلاعات (IT): 11

مهندسی مجدد فرایند کسب و کار (BPR): 12

مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سازمان پیشرو: 15

دانش... 17

مدیریت دانش... 18

انواع استراتژی‏ها در مدیریت دانش... 22

روابط عمومی یک استراتژی در سازمان های پیشرو: 23

1. نقش‌ آینده‌نگری‌.. 24

2. نقش‌ بحران‌ ستیزی‌.. 25

3. نقش‌ اعتبارسازی‌ برای‌ سازمان‌. 26

4. نقش‌ فرهنگ‌سازی‌.. 27

5. نقش‌ نظریه‌پردازی‌.. 28

نتیجه گیری: 29

منابع: 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

به منظور ادامه حیات سازمان و تطبیق آن در بلند مدت با محیط، مدیریت، سیاستها، خط مشی ‏ها و بینش و نگرش خود را به صورت‏ پویا شکل می ‏دهد . بدین معنی که تلاش می ‏شود تا با بهر ه ‏گیری از تفکر استراتژیک، عوامل موثر بر سازمان شناخته شود و از آینده مبهم و شرایط نامطمئن با ملاحظه وابستگی عوامل و فاکتورهای‏ موثر، راه حل مسائل استنباط شود.

منظور از دور زندگی سازمان آن است که‏ مراحل مختلف عمر یک سازمان یعنی تولید، رشد، بلوغ و کهولت به تفکر متفاوتی نیاز دارد. به‏ عنوان مثال، چنانچه در مرحله رشد و بلوغ‏ سازمان، نسبت به جزئیات توجه شود، هزینه ‏ها تقلیل می‏ یابد و سود قابل توجهی را نصیب‏ سازمان خواهد کرد. همچنین در مرحله کهولت، خلاقیت و نوآوری لازم است تا منجر به تجدید حیات سازمان شود.

در هرحال، ادامه حیات سازمان ها، با داشتن‏ تفکر استراتژیک، ارتباط نزدیک دارد. مدیران‏ باید عادات ذهنی و اندیشیدن را در سازمان اشاعه‏ دهند و فضای مناسبی برای رشد فکری و خلاقیت‏ به وجود آورند. خلاقیت و نوآوری، رشد و بقای‏ سازمان را تضمین می ‏کند.

امروزه تلاش روزافزون سازمان های پیشرو در دنیای رقابت و کسب و کار این است که یک استراتژی مشخص جهت  مدیریت  دانش و جذب تجربه های سرمایه انسانی داشته باشند که این خود باعث پدید آمدن مشاغل جدید برای سازمان در این راستا شده است.

کلید واژه:

سازمان پیشرو، تفکر استراتژیک، مدیریت دانش

فرضیه:

آیا در سازمان های پیشرو تفکر استراتژیک وجود دارد؟

تفکر استراتژیک در سازمان های علمی چه تفکرهایی می تواند باشد؟

بیان مسئله:

امروزه تمامی نظریه‏ پردازان سازمانی اذعان دارند که جهت حضور مستمر و پایدار در عرصه رقابت جهانی، سازمان‏ ها اللخصوص سازمان های پیشرو باید حول محور علم و دانش فعالیت نمایند. انفجار دانش و رشد روزافزون فناوری اطلاعات، پدیده اینترنت و مسأله جهانی شدن، از عوامل کلیدی مؤثری هستند که در راستای انتقال به جامعه‏ ای مبتنی بر علم و دانش و آگاهی حرکت می ‏نمایند. افزایش قابلیت‏ ها و توان مهارتهای کاری از طریق بهره ‏گیری خردمندانه از فناوری اطلاعات در آینده عاملی حیاتی برای شرکتها و صنایع بشمار خواهد آمد. اینک، دانش، مهمترین پدیده‏ ای است که یک شرکت می ‏تواند کسب کند و آن را گسترش دهد.

مدیریت دانش، بیش از آنکه نوعی تفکر استراتژیک درباره چگونگی اداره یک سازمان پیشرو باشد، نوعی دارایی راهبردی برای افراد و سازمان ها ست. با اطمینان می‏ توان گفت که پایه و اساس مدیریت دانش در یک دوره کوتاه مدت، به بهره ‏برداری بهینه از اطلاعات قابل دسترسی و منابع موجود منجر خواهد شد؛ در حالی که در دوره‏ های بلند مدت نیز قادر است پیشرفت و توسعه سازمانی را برای آینده‏ ای مطمئن تقویت نماید. مدیریت دانش به عنوان نیازی استراتژیک، برای تمامی سازمان ‏ها در هزاره سوم مطرح است. هم اکنون سازمان ها و مؤسسات آگاه شده‏ اند که مدیریت دانش، «چیزی» بیش از دستیابی اتفاقی به دانشی یکپارچه و جامع است. مدیریت دانش را می‏ توان توانایی تبدیل داده ‏ها به اطلاعات و همچنین اطلاعات به دانش تعبیر نمود و مدیران باید به این امر واقف گردند که اجرای مدیریت دانش در سازمانی که با فناوری اطلاعات در تعامل است، فواید استراتژیک بی ‏شماری به دنبال خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است با نگاهی جامع به مدیریت دانش و نقش آن در بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان، به اهمیت «فرهنگ» در اجرای این الگوی استراتژیک در سازمان‏ های کنونی پرداخته شود.

 

 

 

تفکر استراتژیک چیست؟

در ادبیات موضوع، توافق چندانی در مورد چیستی تفکر استراتژیک وجود ندارد. برخی از نویسندگان آن را به صورت واژه‌ ای قابل‌ تعویض با مفاهیمی چون برنامه‌ ریزی‌ استراتژیک و مدیریت استراتژیک به کار برده‌اند .برای مثال ویلن چنین می ‌نویسند:  این‌ جستجوی مستمر برای بهبود، به‌ طور عمیقی‌ ویژگی برنامه‌ریزی استراتژیک را تغییر داده‌ است و به همین خاطر بهتر است به آن مدیریت‌ استراتژیک یا تفکر استراتژیک اطلاق شود.

برخی دیگر از نویسندگان بر فرایند های‌ مدیریت استراتژیک تمرکز کرده‌ اند و آشکارا گفته ‌اند که برنامه ‌ریزی استراتژیک مناسب به‌ تفکر استراتژیک منجر می‌شود یا به طور ضمنی فرض کرده‌ اند که سیستم مدیریت‌ استراتژیک که به خوبی طراحی شده باشد، تفکر استراتژیک را در سازمان تسهیل می‌ کند.

مینتر برگ(1994)تمایز آشکاری بین تفکر استراتژیک و مفاهیمی چون برنامه‌ ریزی‌ استراتژیک قائل است. او اشاره می‌کند که‌ «برنامه‌ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک‌ نیست» و استدلال می‌ کند که هر کدام از واژه ‌ها بر مراحل مختلفی از فرایند توسعه استراتژی‌ توجه دارند. از دید وی، برنامه ‌ریزی استراتژیک‌ بر تجزیه و تحلیل تمرکز داشته و با تعیین و فرموله کردن استراتژی‌ های موجود سروکار دارد. درحالی ‌که تفکر استراتژیک بر ترکیب‌ تاکید دارد و با استفاده از شهود و خلاقیت «یک‌ نگرش منسجم از موسسه» ایجاد می‌کند. او ادعا می ‌کند که برنامه ‌ریزی استراتژیک فرایند ی‌ است که باید بعد از تفکر استراتژیک اتفاق‌ بیفتد. گرت‌ (1995b) ،استدلال مشابه مینتز برگ‌ را داشته و تفکر استراتژیک را به عنوان فرایندی‌ تعریف می‌کند که مدیران ارشد از آن طریق می‌ توانند «فراتر از بحران ها و فرایند های مدیریتی‌ روزانه بیندیشند» تا نگرشی متفاوت از سازمان و محیط متغیر آن به دست آورند.

هراکلوس(1998)با مقایسه یادگیری‌ تک حلقه‌ای و دو حلقه‌ای،بین برنامه‌ریزی‌ استراتژیک و تفکر استراتژیک تفاوت قائل شده‌ است.از دیدگاه وی اولی(یادگیری تک‌ حلقه‌ای)مشابه برنامه‌ریزی استراتژیک و دومی(یادگیری دو حلقه‌ای)مشابه تفکر استراتژیک است.وی ادعا می‌کند که یادگیری‌ تک حلقه‌ای شامل تفکر در قالب مفروضات‌ موجود و اقدام براساس مجموعه ثابتی از اقدامات بالقوه جایگزین است.در مقابل، یادگیری دو حلقه‌ای مفروضات موجود را به‌ چالش وامی‌دارد و را حلهای جدید و نوآورانه‌ای را توسعه می‌دهد که به اقدامات‌ بالقوه مناسبتری منجر می‌شوند.هراکلوس‌ استدلال کرد که یادگیری تک حلقه‌ای و دو حلقه‌ای،برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک در یک فرایند مباحثه‌ای مرتبط به هم هستند و برای مدیریت استراتژیک‌ اثربخش از اهیمت یکسانی برخوردارند.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پلاگاریم فازی (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
2:50
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل46 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول: كلیات تحقیق

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

 

پلاگاریسم در لغت به معنی به سرقت بردن یا گرفتن (ایده در کلمات دیگری) به عنوان یک اثر شخصی است.

امروزه بسیاری از دانشجویان، دانش آموزان ، .. برای فرار از نوشتن، بخش هایی از نوشته های دیگران را کپی می کنند و نه تنها در بخش مقدمه که در بخش های دیگر بدون ذکر منبع استفاده می کنند. به عبارتی، جمله هایی از مقاله های مرتبط می گیرند و اطلاعات مقاله خود را در آن وارد می کنند، غافل از اینکه اگر این مسئله از حد معینی بگذرد، متهم به دزدی ادبی متهم خواهند شد.

تاکنون شیوه های مختلفی برای تشخیص پلاگاریسم ارائه شده که به مواردی از آنها اشاره می شود:

  • تشخیص پلاگاریسم با استفاده از شبکه عصبی کوهنن و تجزیه ارزش تک مقداری

·        تعیین درجه ارتباط از مجلات انتقادی با استفاده از ارائه متن های مبتنی بر گراف

·        شباهت مفهومی و شیوه بر پایه گراف برای تشخیص پلاگاریسم

در این پروپوزال به ارائه پارامترهای تاثیر گذار در تشخیص پلاگاریسم پرداخته بر اساس این پرامترها میزان تاثیر آنهادر تشخیص پلاگاریسم تشخیص داده می شود. ابتدا با ارائه پارامترهای تاثیر گذاری که از مقالات خوانده شده اخذ شده و به تصویر نمودن آنها در نمودار و میزان تاثیر (کم، متوسط، زیاد) می پردازیم.

سپس براساس پارامترها قوانین فازی که در تشخیص حدودی پلاگاریسم تاثیر گذار هستند پرداخته ، با استفاده از رسم نمودار و تشخیص بیشترین تاثیر ، می توان گفت : چند درصد این متن به متن اصلی نزدیکتر است.

ابتدا نکاتی چند در رابطه با منطق فازی را مرور کرده سپس بر طبق آن موضوع پژوهش را دنبال می کنیم.:

Top of Form

منطق فازی (Fuzzy Logic)


منطق فازی چیست؟
منطقی است كه بودن و نبودن و هر چیز بین آن دو را برای یك مفهوم می پذیرد. در منطق صفر و یك (Binary Logic) یك مفهوم درست (1 یا True) و یا نادرست (0 یا False) است و حالت دیگری قابل تعریف نیست. در حالی كه در منطق فازی همان مفهوم علاوه بر 0 و 1 می تواند مقادیر بازه ی 0 تا 1 را به خود اختصاص دهد. به عبارتی دیگر حالتی بین درستی و نادرستی در منطق فازی قابل تعریف است.
به عنوان مثال می خواهیم دمای هوا را از دیدگاه منطق باینری و فازی بررسی كنیم:

  • باینری: هوا یا سرد (0) است و یا گرم (1).
  • فازی: دمای هوا می تواند از حالت سرد (0) تا حالت گرم (1) تغییر كند به طوری هوای فرضا" معتدل (0.5) هم در این دیدگاه پذیرفتنی است.


واضح است كه منطق تفكر ما به عنوان یك موجود هوشمند نیز فازی است. پروفسور لطفی زاده با معرفی نظریه ی مجموعه های فازی گام های ارزشمند آغازین را جهت به كارگیری این منطق برداشتند. هم اكنون منطق فازی در علوم مختلفی چون هوش مصنوعی و كنترل كاربرد دارد.

قبل از آن كه كمی عمیق تر وارد منطق فازی شویم، بهتر است با دو مفهوم آشنا شویم:

  • متغیر های قطعی (Crisp Variables): متغیر هایی هستند كه ارزش آن ها با یك مقدار معین بیان می شود. مثلا" دمای هوا 20 درجه ی سانتی گراد است یا A زیرمجموعه ی B است. روشن است كه مقدار ارزش ها دقیق و قطعی است.
  • متغیر های فازی یا زبانی (Linguist Variables): متغیر هایی هستند كه ارزش آن ها با یك مقدار معین بیان نمی شود بلكه برای توصیف آن ها از یك دسته از عبارات استفاده می گردد. مثلا" هوا خیلی سرد است یا تعداد زیادی از عضو های A در B نیز وجود دارد. برخلاف حالت قبل توصیف ها مبهم هستند و هیچ قطعیتی ندارند.

2,

تابع عضویت (Membership Function)

تابع عضویت تابعی است كه میزان درستی یك كمیت (Degree of Truth) را به ازای زیر مجموعه های فازی مختلف بیان می كند. وقتی می گوییم هوا گرم است این سوال پیش می آید كه هوا چقدر گرم است؟ تابع عضویت به ما خواهد گفت كه به ازای یك دمای معین، میزان عضویت (درستی) در وضعیت هوای گرم چقدر خواهد بود؟ میزان عضویت از صفر تا یك متغیر است. تابع عضویت زیر را در نظر بگیرید:


محور افقی بیان گر دما بر حسب درجه ی فارنهایت است. مقادیر دما روی این محور قطعی (Crisp) است. خطوط رنگی بیان گر مجموعه های فازی (Fuzzy Set) اند: {یخبندان,خنك,گرم,داغ} . حال بیاییم بررسی كنیم كه تابع عضویت چگونه میزان درستی را بر اساس متغیر های فازی بیان می كند. محور عمودی نیز میزان عضویت را بیان می كند.
دمای 36 درجه ی فارنهایت را در نظر می گیریم. خطی عمودی از دمای برابر 36 درجه رسم می كنیم. این خط افقی زیر مجموعه ی یخبندان را در 0.7 و زیر مجموعه ی خنك را در 0.3 قطع می كند ولی زیر مجموعه های گرم و داغ را قطع نمی كند. با این اوصاف دمای 36 درجه:

  • 70% یخبندان است.
  • 30% خنك است.
  • 0% گرم است.
  • 0% داغ است.


در صد های فوق همان میزان درستی یا عضویت هستند.

توابع عضویت چگونه تعریف می شوند؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تاثیر خلاقیت و نوآوری در پیشرفت جامعه (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
2:50
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

ما در دنیایی زندگی می کنیم که دائما در حال تغییر است. سرعت تغییرات در دهه های اخیر بیشتر شده و در آینده شدت بیشتری خواهد یافت اگر شما به کالا هایی که تولید می شوند نظری بیندازید متوجه خواهید شد که چقدر در حال دگرگونی هستند.
هر روز شما می بینید که یک کالایی تازه وارد بازار می شود که قبلا وجود نداشته است یا اینکه تغییراتی در آن اعمال شده که برای شما تازگی دارد. این مساله نه تنها به تولید کالا ها اختصاص داشته بلکه در سایر عرصه ها نیز این تغییرات قابل مشاهده هستند. سازمان ها نمادهایی هستند که برای ماموریت یا هدف خاصی تشکیل شده اند. تولید کالا ها و خدمات یا اندیشه های جدید در این نهادها شکل می گیرد.
این سازمان ها در یک عرصه متنوع و مختلف هستند و با یکدیگر ممکن است رقابت نمایند. هر سازمانی که بتواند این تغییرات را در دست گرفته و با آن خود را همگام سازد خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد در غیر این صورت راهی به جز شکست و نابودی را طی نخواهد کرد باید توجه داشت که سازمان ها نباید تنها هرچند مدت یک بار وضع خود را تغییر بدهند بلکه باید متوجه باشند که پدیده تغییر امری دائمی است و باید مرتب و پیوسته ادامه داشته باشد.
سازمان های کنونی باید در مسیر نوآوری و تغییر گام بردارند و این نه بدان سبب است که بخواهند بر رونق و موفقیت خود بیفزایند ولی بدان سبب که در دنیای پر رقابت بنای آنان در گرو داشتن چنین رویه ای خواهد بود. خلا قیت یکی از ابعاد مهم رفتار در داخل سازمان است. سازمان ها بدون خلا قیت و نوآوری هرگز تغییر نمی کنند، کارکنان آن به حالت رکود درمی آیند. با بیان این مقدمه ضمن تعاریف مربوط به خلا قیت و نوآوری، فرآیندها و تاثیرات آن بر جامعه مشخص و تشریح خواهد شد.
● خلا قیت و نوآوری
خلا قیت و نوآوری آن چنان به هم عجین شده اند که شاید به دست دادن تعریف مستقلی از هر کدام دشوار باشد اما برای روشن شدن ذهن می توان آنها را به صورت مجزا از هم تعریف کرد.
خلا قیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. به عبارت دیگر خلا قیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنی کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است.
خلا قیت creativity را می توان یک فرایند تکامل بخشیدن به دیدگاه های بدیع و تخیلی درباره موقعیت های مختلف تعریف کرد. رفتارهای خلا ق کلید موارد زیر را شامل می شود:
۱) خلق یک محصول با خدمت جدید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

به سوی جامعه خلاق و نوآور (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
2:49
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

                                             به سوی جامعه خلاق و نوآور

 

ما در دنیایی زندگی می کنیم که دائما در حال تغییر است. سرعت تغییرات در دهه های اخیر بیشتر شده و در آینده شدت بیشتری خواهد یافت اگر شما به کالا هایی که تولید می شوند نظری بیندازید متوجه خواهید شد که چقدر در حال دگرگونی هستند.
هر روز شما می بینید که یک کالایی تازه وارد بازار می شود که قبلا وجود نداشته است یا اینکه تغییراتی در آن اعمال شده که برای شما تازگی دارد. این مساله نه تنها به تولید کالا ها اختصاص داشته بلکه در سایر عرصه ها نیز این تغییرات قابل مشاهده هستند. سازمان ها نمادهایی هستند که برای ماموریت یا هدف خاصی تشکیل شده اند. تولید کالا ها و خدمات یا اندیشه های جدید در این نهادها شکل می گیرد.
این سازمان ها در یک عرصه متنوع و مختلف هستند و با یکدیگر ممکن است رقابت نمایند. هر سازمانی که بتواند این تغییرات را در دست گرفته و با آن خود را همگام سازد خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد در غیر این صورت راهی به جز شکست و نابودی را طی نخواهد کرد باید توجه داشت که سازمان ها نباید تنها هرچند مدت یک بار وضع خود را تغییر بدهند بلکه باید متوجه باشند که پدیده تغییر امری دائمی است و باید مرتب و پیوسته ادامه داشته باشد.
سازمان های کنونی باید در مسیر نوآوری و تغییر گام بردارند و این نه بدان سبب است که بخواهند بر رونق و موفقیت خود بیفزایند ولی بدان سبب که در دنیای پر رقابت بنای آنان در گرو داشتن چنین رویه ای خواهد بود. خلا قیت یکی از ابعاد مهم رفتار در داخل سازمان است. سازمان ها بدون خلا قیت و نوآوری هرگز تغییر نمی کنند، کارکنان آن به حالت رکود درمی آیند. با بیان این مقدمه ضمن تعاریف مربوط به خلا قیت و نوآوری، فرآیندها و تاثیرات آن بر جامعه مشخص و تشریح خواهد شد.


خلا قیت و نوآوری
خلا قیت و نوآوری آن چنان به هم عجین شده اند که شاید به دست دادن تعریف مستقلی از هر کدام دشوار باشد اما برای روشن شدن ذهن می توان آنها را به صورت مجزا از هم تعریف کرد.
خلا قیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. به عبارت دیگر خلا قیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنی کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است.
خلا قیت creativity را می توان یک فرایند تکامل بخشیدن به دیدگاه های بدیع و تخیلی درباره موقعیت های مختلف تعریف کرد. رفتارهای خلا ق کلید موارد زیر را شامل می شود:
۱) خلق یک محصول با خدمت جدید
۲) پیدا کردن مورد استفاده جدید برای یک محصول یا خدمت موجود
۳) حل یک مشکل
۴) رفع مجادله
متاسفانه خلا قیت یک فرآیند مکانیکی نیست تا بتوان آن را روشن و خاموش کرد. تفاوت های فردی بین افراد در این مورد نیز مصداق دارد و آن این که بعضی از انسان ها از انسان های دیگر خلا ق تر هستند و از طرف دیگر هیچ کس برای همیشه خلا ق باقی نمی ماند.
برخی خلا قیت را ایجاد آنچه قبلا وجود نداشته می دانند و برای آن ماهیتی جدید خواه در ذهن خواه در عین قائل هستند و برخی دیگر خلا قیت را درخشش یک اندیشه و به وجود آمدن نظر و ایده نو می دانند و بر این اساس خلا قیت کشف چیزی است که موجود بوده اما به علت کورذهنی ناشی از عادت دیده نمی شده است. خلا قیت نگاهی کنجکاو و کاوشگر به پدیده ای قدیمی است که آن را می یابد و آشکار می کند.

 


آقای آلبرت رنت گیورگی اعتقاد دارد که خلا قیت عبارت است از نگاهی متفاوت به پدیده هایی است که سایر مردم نیز آنها را می نگرند.


ادوارد نیز بر این عقیده است که خلا قیت ارتباط بین تصویر و اندیشیدن ایده های نو و ارائه محصول، فرآیند و خدمات نوآورانه است.
ویلیام جی ریف (استاد و مدیر مهندسی سیستم های کارخانه ای جنرال موتورز) معتقد است که خلا قیت واکنشی اکتسابی در برابر موقعیت است که انرژی اطلا عات و دیگر منابع ضروری برای یک مساله نشات می گیرد.
همانگونه که از تعارف نتیجه می شود خلا قیت لا زمه نوآوری است و تحقق نوجویی وابسته به خلا قیت است. اگرچه در عمل نمی توان این دو را از هم متمایز ساخت ولی می توان تصور کرد که خلا قیت بستر رشد و پدیدایی نوآوری هاست.
از خلا قیت ها تا نوآوری معمولا راهی طولا نی در پیش است و تا اندیشه ای نو به صورت محصول یا خدمتی جدید درآید زمانی طولا نی می گذرد و تلا ش ها و کوشش های بسیار به عمل می آید. گاهی ایده و اندیشه نو از ذهن فرد می تراود و در سال های بعد آن اندیشه نو به وسیله فرد دیگری به صورت نوآوری در محصول یا خدمت متجلی می گردد.
در اینجا بی مناسبت نیست به این نکته اشاره شود که نوآوری نوعی تغییر را ایجاد می کند اما هر تغییری را نمی توان نوآوری نامید. نوآوری تغییری بدیع و تازه است که براساس اندیشه ای نو که سابقه قبلی نداشته به وجود می آید و از این رو اگرچه نوآوری تغییر است، اما هر تغییری به معنی نوآوری نیست.
در زندگی سازمان باید توجه داشت که توانایی های لا زم برای خلق ایده های نو همانند توانایی های لا زم برای به حقیقت پیوستن این ایده ها نمی باشد.
جهت کاربرد تمام کمال ایده ها، سازمان به کارکنان خلا ق و نوآور نیازمند است.
به علا وه خلا قیت به تنهایی تاثیر بسیار جزئی و شاید هیچ اثر بخشی سازمانی نقش داشته باشد، مگر اینکه ایده های خلا ق بتواند به طریقی به کار برده شده یا اجرا شوند. بنابراین در سازمان ها فرایندهای خلا ق باید شامل عناصر خلا ق و نوآور هر دو باشد. ایده جدید در حقیقت باید خلق شود. اما بایستی همچنین قابلیت اجرا داشته باشد و بررسی منافع سازمان به مرحله اجرا درآید.
خلا قیت در همه افراد با شدتی متفاوت وجود دارد اما چگونه می توان آنرا رشد و ارتقا داد؟ محیط های آموزشی نظیر مدرسه، جایی است که شخصیت و اندیشه های افراد شکل می گیرد و نقش معلمان و مدرسان در شناخت و رشد آن بسیار حائز توجه است.


جایگاه آموزش در بروز خلاقیت
آموزش و پرورش نیروی انسانی نقش انکارناپذیری در افزایش مهارت ها بروز استعدادهای افراد دارد. وجود یک نظام آموزشی هدفمند خواهد توانست که در شکوفایی توانایی های نهفته افراد نقش بسیار موثری داشته باشد. برنامه های آموزشی برای بروز خلا قیت ها برای دانش آموزان وجود دارد. اگر محیط های آموزشی و مدارس بتوانند روش های شناخت و ارتقای خلا قیت و نوآوری را در افراد بشناسند، خواهند توانست نقش انکارناپذیری در پیشرفت جامعه ایفا کنند.
ایجاد محیط هایی که در مدارس، از ارائه خشک و بدون روح دروس به صورت تئوری خودداری شود و در کنار آن باید از دروس علمی و کاربردی نیز استفاده شود تا بتواند خلا قیت افراد را برانگیزانند.

 

 

 

 

 

 

 

تقسیم بندی براساس میزان خلاقیت و توجه به توسعه و تغییر
سازمان ها را براساس میزان توجه و تاکیدشان بر توسعه و همپایی با تغییرات محیط و میزان خلا قیت به چهار گروه تقسیم کرده اند:
الف) سازمان هایی که به توسعه و تغییرات محیط توجه بسیار داشته و از جهت خلا قیت نیز در حد بالا یی قرار دارند خلا ق و نوآور هستند.
به این معنی که هم به خلا قیت پرداخته و هم برای پاسخ به تغییرات و تحولا ت محیط نوآوری را پیشه می کند.
ب) سازمان هایی که از جهت توجه به امر توسعه و تغییر و همچنین از نظر خلا قیت ضعیف می باشند این سازمان ها محافظه کار و سنتی باقی می مانند و نه خلا ق می شوند و نه نوآور.
ج) سازمان هایی هستند که توجه به توسعه و تغییر دارند اما چون خلا ق نیستند برای پاسخ به محیط خود دست به تقلید زده و نوآوری مقلدانه را انجام می دهند.
د) سازمان هایی بسیار خلا قی که چندان تاکیدی بر توسعه و تغییر ندارند. این گروه از سازمان ها به خلا قیت می پردازند و نظریه ها و تئوری های نو و خلا ق ارائه می کنند اما چون نیازی به نوآوری عملی نمی بینند از نوآوری غفلت می ورزند و ایده های آنان کاربردی نمی شوند.


نحوه ظهور اندیشه های نو و بدیع
در چگونگی خلق نظریه ها و اندیشه های نو، اندیشمندان به گونه های متفاوتی نظر داده اند.
برخی از علما چون بیکن و هیوم شیوه استقرایی را راهآفریدن نظریه های جدید دانسته اند. بیکن معتقد بود که علم عبارت است از انباشتن و رده بندی کردن مشاهدات و سپس یک کاسه کردن آن ها و تعمیم از موارد جزیی به حکم کلی است. بدین ترتیب اکتشاف و نوآفرینی می تواند روزی خودکار باشد چنان که گویی با ماشین انجام می گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نقش مدیریت منابع و مدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
2:49
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات16
حجم فایل229 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

 

نقش مدیریت منابع و مدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
2:49
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات19
حجم فایل178 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

 

ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صادرات خدمات (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
2:49
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات15
حجم فایل369 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صادرات خدمات 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر ایذه 18 (

شنبه 7 بهمن 1396
2:49
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات20
حجم فایل44 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است كه در سالیان اخیر به عنوان یك تفكر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز كننده اعضا از یك گونه به گونه دیگر است. هر كس به نوعی با جمع و گروههای انسانی كاركرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر ایذه  انجام شده است.

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری كلیه كاركنان اداری آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دكتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 330 نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگیهای هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای فرهنگ سازمانی 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سؤالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

1-بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.

2-میزان بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین كاركنان سازمان پایین می باشد.

3-بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی (نوآوری و ریسك پذیری، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبی) با بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سه ویژگی دیگر از ویژگیهای فرهنگ سازمانی (شامل توجه به جزئیات، نتیجه محوری و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.

4-میزان بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین كاركنان زن و مرد یكسان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

دوران جدید كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه می­كند كه از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است كه در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتی در اماكن تفریحی از این تكنولوژی­ حداكثر استفاده را می­برند.

 بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تكنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تكنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر كسی كه طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، 1379 ، ص 24).

دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یكم به عنوان عصر فرانظریه[3] هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود كه آدم كنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده­آل هنگامی میسر خواهد بود كه از هم اكنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.

 


[1] - Information . communication and technology

[2] - Alvin tafler

[3] - meta theory

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه (مدیریت)

شنبه 7 بهمن 1396
2:48
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات40
حجم فایل185 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده

هدف این مقاله تحلیل فقهی و اقتصادی بیمه‏های مختلف اعم از تأمینی، اقتصادی (بازرگانی)، اجباری و سایر انواع آن می‏باشد. در این راستا ابتدا با مطرح نمودن ویژگی‏های حكومت اسلامی و انواع آن به تحلیل نظریه ولایت فقیه پرداخته، مشروعیت نظام اسلامی را بررسی می‏نماییم. ارتباط حكومت اسلامی با قانون و حدود اختیارات حاكم در چارچوب ویژگی‏های احكام اولیه و ثانویه را به بحث می‏گذاریم و با طبقه‏بندی وظایف حكومت اسلامی به شرح وظایف تأمینی و حمایتی آن می‏پردازیم. با تصریح این وظایف بیمه‏های زیادی به عنوان وظیفة حكومتی مشخص و مؤیدات فقهی آنان ذكر می‏گردد. در این راستا بیمه‏های مالی، مسكن، ازدواج، ‌شغل، آموزش، درمان، پرستاری، سوانح، خوراك،‌ دفاع، وكالت،‌ ایتام، بازنشستگی و از كارافتادگی، سرپرستی، كارگشائی، فرهنگی و پوشاك به عنوان وظایف حكومت اسلامی مشخصاً ذكر می‏شوند.

بیمه‏های اقتصادی (بازرگانی) بحث بعدی مورد نظر این مقاله است. با تحلیل اقتصادی بیمه و با توجه به اصل حكمت در اصول فقه نتیجه‏گیری می‏شود كه اساساً بیمه هم‌جهت با نظر شارع مقدس است و مشابه همان دلائل فقهی و حَكَمی كه در حرمت ربا مطرح است در حلیت بیمه نیز می‌توان استدلال كرد. نظریة «زنجیرة ورشكستگی» در تجارت به عنوان یك نظریة جدید مطرح می‏گردد و در ارتباط با بیمه با یك الگوی ریاضی- رفتاری نشان می‌دهیم كه چگونه بیمه باعث شكستن «زنجیره ورشكستگی» در اقتصاد می‏شود.

بیمه‏های اجباری مبحث دیگر این مقاله است. به این موضوع خواهیم پرداخت كه آیا بیمه‏های اجباری وجاهت فقهی دارند یا خیر. برای مثال آیا می‏توان حتی براساس قانون، كارگر را ملزم به پرداخت حق بیمه كرد یا كارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه كارگر نمود یا دولت را موظف نمود تا سهمی از بیمة كارگر را بپردازد به عبارت دیگر آیا دولت حق تصرف در منابع مالی تحت اختیار خود را در پرداخت یارانه جهت حق بیمة كارگر دارد؟ در مشروعیت این اقدامات ادلة كافی مشاهده نمی‏شود. در بحث بعدی به انواع بیمه‏های اجباری از نوع بیمه مسئولیت مدنی مانند بیمه شخص ثالث می‏پردازیم و با تحلیل این نوع بیمه نتیجه‏گیری می‏شود كه علی‏القاعده اجبار این بیمه باعث تشویق خاطی و تنبیه فرد منضبط است و برخلاف اصل عدالت در اسلام است. در پایان اشارة مختصری به بیمه‏های مشترك و اتكائی و تكمیلی داریم.

مقدمه

قبل از ورود به بحث بیمه ناگزیر از طرح مباحثی در ویژگی‏های حكومت اسلامی هستیم. باید بدانیم حكومت اسلامی قاعدتاً باید چه ویژگی‏هایی داشته باشد و این حكومت كه سیطره بر جان و مال و عرض خلق خداوند دارد در چه قالبی باید حركت و حكم كند و استیلاء آن تا چه حد است. پس از آن می‏بایست حمایت‏هایی كه در این نوع حكومت انجام می‏شود را برشمریم كه بیمه فقره‌ای از این حمایت‏ها است.

ولایت، بیعت و حكومت

به طور كلی، دو شكل كلی از حكومت اسلامی در تاریخ از صدر اسلام تا كنون دیده شده است. نوع اول حكومتی بوده كه خلیفة خدا بر مسند حكومت جلوس فرموده و ضمن داشتن ولایت كلیه، ولایت حكومتی را هم به عهده داشته است. این نوع حكومت در زمان رسول اكرم ص و در آخر دوران زندگی حضرت امیرالمؤمنین علی ع مشاهده شد كه در این دو دوره خلافت ظاهری و خلافت باطنی هر دو با ولی خدا ع بود. البته در ازمنه قبل هم این موضوع واقع شده است كه در قرآن كریم آمده: «یا دَاوُدَ انَّا جَعَلنَاكَ خَلِیفَهً فِی الارضِ فَاحكَُم بَینَ النَّاسِ بالحَقِّ»[3]. حكومت نوع اول كه داوود ع یا محمد ص یا علی ع در رأس حكومت بودند حكومت اسلامی تلقی می‏شوند. چون همان كسی را كه خداوند خلیفه قرار داد بر مسند خودش می‏نشیند كه فرمود: «إنِّی جَاعِلٌ فِی‏الارضِ خَلِیفَهً»[4] و حكومت اسلامی بر مبنا و محوریت این آیه است و غیر از این نوع حكومت،‌ حكومت اسلامی دیگری مشاهده شده كه حكّامی منتسب به اسلام یا با اِذن و اجازه یا بدون اِذن و اجازه بر مسند فقط خلافت ظاهری نشسته‏اند - خلافت باطنی یا ولایت كلیه قابل تصرّف یا غصب نیست. كسانی كه بدون اجازه و اِذن معصوم ع بر این مسند نشسته باشند بر طبق فرمایش علی ع شقی هستند. حضرتش خطاب به شریح می‏فرماید: «هذا مَجلِسٌ لایَجلِِسُ فیه إلا نَبیٌ أو وَصیٌ أو شَقیٌ وَ مَن أنتَ»[5]. یعنی ای شریح در مسندی كه تو نشسته‏ای یا نبی یا وصی او یا شقی می‏نشیند و تو كیستی؟ مسلم است كه شریح نه در مقام نبوت بود و نه در مقام وصایت پس الا و لابد در شقاوت منغمر بود. به هر حال نوع دوم حكومت اسلامی كه در ظاهر به نوع اول شباهت بسیار دارد نیز در ظاهر اسلامی است و در بطن، بهرة آن از حقیقت اسلام اندك است. اگر حكومت نوع دوم به نحوی با اجازة‌ ولی خدا باشد و یا اِذن معصوم همراه باشد باطن آن به حقیقت نزدیك‏تر است- آیت الله خمینی این نوع حكومت را خلافت اعتباری نام می‌نهد[6]- در غیر این صورت فقط ظاهری به نام اسلام دارد.

بر این اساس است كه حتی در نظریة ولایت فقیه، ولایت را منحصر به فقیه نموده‏اند كه اگر چنین انحصاری نباشد حكومت اسلامی از شق دوم نوع دوم خواهد شد. لذا لازم و واجب دانستند كه ولایت را به عهده فقیه بسپارند. فقیه از لحاظ تعریف فقهی افراد خاصی را در برمی‏گیرد كه دارای خصوصیاتی هستند كه در مقبولة عمربن حنظله قید شده است. در مقبوله آمده است: «فأمَّا مَن كان مِن الفُقَهَاءِ، صَائِنَاً لِنَفسِهِ، حَافِظَاً لِدِینِهِ، مُطِیعَاً لِأمرِ مَولاه وَ مُخَالِفَاً عَن الهَواء فَلِلعَوامِ أن یُقَلِّدوهُ»[7]. و بر این اساس فقیه باید دارای صیانت نفس و حافظ دین و مطیع امر ولی خدا و مخالف با هوای نفس خود باشد. همچنین براساس فرمایش شهید ثانی در كتاب منیه‏المریدین[8] فقیه نه كسی است كه كتب زیادی خوانده باشد بلكه فقیه كسی است كه مصداق «اَینَمَا تُوَلُّوا فَثَّمَ وَجهُ اللهِ»[9] قرار گرفته باشد. یعنی هر جا نظر كند نور خدا را بینند. مسلم است كه ولایت فقیه با چنین اوصافی بعد از حكومت اسلامی نوع اول، اشرف حكومت‏های عالم است و هیچ عاقلی با آن مخالف نیست كه سهل، جز حكومت ولی فقیه را نمی‏پذیرد. زیرا هیچ عاقلی حكومت فقیهی كه به احكام شرع آگاه و به آن عامل است را با حكومت پادشاه یا رئیس جمهوری كه از شرّ شیطان نفس خود نرسته معاوضه نمی‏كند.

آیت الله خمینی در شرح ولایت فقیه می‏نویسند: «ولایت فقیه یك امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی كه پیامبر و ائمه برای ادارة جامعه داشته‏اند، برای فقیه جامع‏الشرایط نیز ثابت است و این ولایت واقعیتی جز جعل ندارد و فی حدّ ذاته شأن و مقامی نیست بلكه وسیله انجام وظیفه اجرای احكام است»[10]. در ادامه می‏نویسند: «رئیس دولت و همة والیان و متصدیان خدمات عمومی، یعنی اعضای دولت، هیچ‏گونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر افراد عادی ندارند بلكه سهم مساوی می‏برند»[11].

علی‏رغم اشاره‏ای كه به دو نوع اول و دوم حكومت شد، با توجه به معانی مختلف ولایت،‌ نباید ولایت كلیه‏ای كه در قرآن مطرح است و عرفا به آن اشاره دارند را با مبحث حكومت ظاهری مخلوط نمود. در شرح ولایت نظریة عرفا بر این وجه است كه: «… ولیّ بر وزن نصیر مأخوذ از وَلِیَ است مثل ضرب كه به معنی قرب و دُنّو باران بعد از باران است و ولی به معنی محب و صدیق و نصیر و وَلایت (بالفتح) مصدر آن است و وِلایت به كسر واو به معنی ملك و به معنی امارت و سلطنت، و مولی به معنی مالك و بنده و آزادكننده و آزاد شده و مصاحب و خویش و همسایه و هم منزل و شریك و پسر و عم و پسر خواهر و ربّ و ناصر و منعم و منعم علیه و محب و تابع و صِهر كه داماد باشد یا مطلق خویش نسبی یا سببی باشد و از این جهت ملا سعد تفتازانی گفت كه بر فرض تسلیم صدور مَن كُنتُ مَولاهُ فَهَذَا عَلّیٌ مَولاهُ از زبان گهربار حضرت رسول ص را چندین معنی است و لفظ مشترك دلیل مدعای بزرگی كه مبنای اصل دین باشد نمی‌تواند باشد. و حقیقت ولایت به همة معانی مشیت است كه از آن به عبارات مختلفه بحسب اعتبارات مختلفه تعبیر كنند مثل عرش و كرسی و نَفس الرحمن و اضافة اشراقیة حق تعالی و فعل حق و وجود لا بشرط و كلمة كن و فیض منبسط و حق مخلوق و بسیط الحقیقه و حقیقت محمّدیه ص و علویت علی ع و مقام معروفیت حق و مقام معبودیت و محبوبیت حق و غیرذلك من الاسماء و این مشیت چون اسم اعظم الهی است و اسم را من حیث اسمیت هیچ حكم بلكه هر حكم و هر خبر كه بواسطة اسم جاری شود آن حكم و آن خبر بر مسمّی است… »[12]

آیت الله خمینی نیز با تصریح این موضوع می‏نویسند: «مقصود ما از ولایت، ولایت كلیة الهیه كه در زبان عرفا و برخی از فلاسفه متداول است، نمی‏باشد؛ بلكه منظور همان ولایت قراردادی و اعتباری است،‌ همچون سلطنت و حكومت عرفی و سایر مناصب معمول در بین مردم»[13]. بلكه این حكومت و سلطنت ظاهری نزد ائمه و اولیاء الهی علیهم السّلام در مقابل ولایت كلیه كه به آن اشاره شد، آنچنان حقیر است كه حضرت امیرالمؤمنین ع در این باب آب دهان بز را بر حكومت ظاهری ترجیح می‏دهند[14] و حاضر نیستند حتی كفش وصله زدة مستعمل و فرسودة‌ خود را با آن عوض نمایند[15]، در صورتی كه ولایت كلیة مد نظر عرفا اشاره به خلافت الله و خلافت خلیفه الله در جان جهان است.[16]

این خلافت در مرتبة نازلة آن خلافت خلیفة الله فی الارض است كه اِنّی در مقام ذات جعل مستدام بر نصب این خلیفه بر روی زمین دارد و به صراحت فرموده كه: «اِنّی جاعلٌ فی الارضِ خَلِیفَهً»[17]. این خلیفه مظهر ولایت حق است بر روی زمین و ولی الله است و همانطور كه ذكر آن رفت اسم اعظم خداوند است كه اعظم دلالت را برمسمّی كه ذات اقدس احدیت است،‌ دارد.

در قوس نزول این ولایت از مرتبة ‌اعلای ولایت تامة كلیه شروع و به ولایت بر مؤمنین و سپس مسلمین تنزل می‏یابد. می‏فرماید: «اَللهُ وَلی الَّذِینَ آمنوا»[18] و ولایت الله بر مؤمنین تخصیصی می‏خورد و در نازلة آن نبی قرار می‌گیرد كه «النَبیُ اَولیٰ بالمؤمنینَ مِن أنفُسِهِم»[19] و این ولایت در اثر بیعت پیش می‏آید یعنی همانطور كه فرمود «إنَّ اللهَ اشتَرَی مِن المؤمنینَ باموالِهِم وَ انفُسِهِم بِانَّ لَهُم الجَنَّهَ»[20] . این بیعت از اعمال قالبیه است و‌ همانند سایر اعمال قالبیه چون نماز و زكات و … دارای صورت ظاهری و احكام عملی قالبیه می‌باشد و انعقاد توافق ولایت را مطرح می‏سازد[21]. و این ولایت با اِذن و اجازه از ولی سابق به ولی لاحق منتقل می‏شود كه فرمود: مَن كُنتُ مَولاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَولاهُ[22]. پس ولایت تا آنجا كه عقد قرارداد ولایت كه همان بیعت ولویه است جاری نشود حكم ولایت ندارد[23] و فرموده‌اند كه آنكه نصب عداوت با این ولایت كند حتی در اجرای احكام یا افعال حرام مختار است كه: «النَّاصِبیُ زَنَا أو صَلَّیٰ»[24].

پس ولایت با بیعت همراه است و جدا از آن تعریف نمی‏شود. ولایت در وجه نازلة آن بر امت مسلمان به تعریف اسلام بر می‏گردد. اگر بیعت عامه اسلامی بین نبی یا ولی یا وصی یا بطور كلی صاحب امر (اولی الامر)[25] یا افراد از جانب ایشان با انعقاد عمل قالبیه «قُولُوا لاإلهَ الا الله تُفلِحُوا»[26] منعقد شد پس مبایعین از خلق مسلمانند و در امت اسلام قرار می‏گیرند و در پوشش ولایت ولی امر هستند. در غیر این صورت در نحلة اسلامند و جزو امت مسلمانند. این مراتب هركدام مرتبه‏ای از احاطة ولایت بر آحاد افراد جامعه است كه همگی تحت قبول شرایط قرارداد مراتب مختلف بیعت است. در مرتبة نازله، كسانی هستند كه در نحلة اسلام هم قرار نمی‏گیرند و با پرداخت جزیه و مالیات از ولایت اسلام تبعیت می‏كنند و در جامعه مسلمین معاش می‏كنند. شمول این ولایت مختص به دو نوع حكومت ذكر شده در ابتدای این بحث است كه در هر دو آنها بدون واسطه یا با واسطه خلافت با صاحب امر است.

در مبحث ولایت فقیه این ولایت به صورت تشبیهی به فقیه داده شده است و بر این مبنی شیوة حكومتی جدیدی مطرح می‏گردد كه چنانچه ذكر آن رفت، اگر منطبق با اصالت معنی فقه و فقیه باشد از انواع حكومت‏های متعالیه بشری خواهد بود. همانطور كه گفته شد این حكومت به معنای جعل است و جعل فقیه عادل و آگاه به احكام شرع مورد پسند اجماع عقلاست. و اگر فقیه از طرف مردم جعل گردد، جاعل مردم هستند و حكومت زایدة ملت است و اگر از طرف انبیاء یا اولیا یا اوصیا الهی جعل گردد در حكم انواع حكومتی است كه فوقاً به آن اشاره شد.

این جعل همواره با اشكالاتی مواجه است كه شاید نتوان به سادگی از آنها صرف نظر كرد. یكی از اینها شناخت فقیه است. فقیه در مقام فقه یعنی ادراك حقایق عالم قرار می‏گیرد و قلب او منبع دریافت تفقه و فقه است كه فرمود: «لَهُم قُلُوبٌ لایَفقَهُونَ بِهَا»[27] و این مقام قابل تشخیص عوام نیست و چون معرِّف باید اعلی و اجلی از معرَّف باشد، نمی‏توان به استناد آراء مردم اعلی و اجلی بودن فقیه را دریافت. این امر یك تناقض ذاتی منطقی در انتخاب اَعلَم ایجاب می‏كند كه قابل اغماض هم نیست. و بر این اساس بود كه نبی اكرم ص قیام فرمود و حقانیت خود را بر مردم عرضه نمود و بسیاری گرویدند و در اثر این گرایش اسباب حسد دیگران فراهم شد و به مخالفت پرداختند و حضرت به دفاع پرداخت و بالاجبار خلق خدا را سر به راه فرمود، لذا فرمود: «انّا نبیٌ بالسیفِ»[28] ولی این حكایت در سایر موارد مثال بلاتشبیه است.

مشروعیت حكومت

تداوم این بحث به مشروعیت حكومت برمی‏گردد. در بحث مشروعیت حكومت‌ها سؤال اساسی این است كه بر طبق چه قاعده‏ای حاكم می‏تواند بر ملتی حكومت كند یا بطور كلی‏تر چه ضوابطی روابط میان افراد جامعه و قدرتی كه بر آنها حاكمیت دارد را مشخص می‏نماید. براساس قانون جنگل حق با قوی است یا «الحقُّ لِمَن غلب»[29]. یعنی اگر كسی یا گروهی قدرت بیشتری داشتند و بر دیگران استیلا یافتند حاكم آنها هستند. همانطور كه این دلیل ضابطة مشروعی را برای حكومت معرفی نمی‏نماید و در اجماع عقلا زور و استیلاء و غلبه ایجاد حقی بر دیگران نمی‏نماید حكومت‏های سلطنتی و وراثتی و آریستوكراسی نیز مشروعیت عقلی ندارند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بیمه درمانی (مدیریت)

شنبه 7 بهمن 1396
2:48
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بیمه درمانی

پوشش بیمه سلامت برای تمام دانشجویان خارجی که خواهان تحصیل در آلمان هستند الزتمی است. چیزهایی که باید به خاطر بسپاری و همچنین مکانهایی که می توانید بیمه درمانی خود را تامین کنید را به شما توضیح خواهیم داد.

نبود بیمه، عدم تحصیل

پوشش بیمه سلامت برای تمامی دانشجویان در آلمان ضروری است. بدون مدرک بیمه هیچ دانشگاهی شما را ثبت نام نخواهد کرد. بیمه نامه شما که در کشور خودتان دریافت کرده اید به طور کامل در آلمان معتبر است. این موضوع در مورد تمام بیمه کنندگان سلامت عضو اتحادیه اروپا (eu) صدق می کند، مانند ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ، سوییس و مقدونیه. آلمان یک توافق نامه بیمه اجتماعی با این کشور ها جهت بیمه در خارج از مرز امضا کرده است.  در بعضی موارد بیمه سلامت مربوط به بیمه کنندگان خصوصی در دیگر کشور ها ممکن است فقط در آلمان شناخته شده باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید از بیمه کننده خود سوال نمایید. اگر بیمه نامه خصوصی شما شناخته شده است شما به یک تاییدیه نیاز دارید مبنی بر این که شما معاف از الزام عمومی پوشش بیمه سلامت هستید. فقط با این نامه تاییدیه شما مجاز به ثبت نام در دانشگاه هستید. علاوه بر این، شما در طول دوره تحصیلی قادر به تعویض بیمه با یک بیمه عمومی نخواهید بود. و اگر بیمه نامه شما که در کشور خودتان نهیه کرده اید کفایت نکند شما باید یک بیمه نامه در آلمان تهیه کندی.

هزینه های پوشش بیمه سلامت عمومی تقریبا 60 یورو در ماه است.

تحت هر شرایطی، قبل از سفر به آلمان در مورد شرایط بیمه سلامت خود مطمئن شوید. طبق قوانین ثبت نام، باید مدرک پوشش بیمه سلامت خود را به دانشگاه خود ارائه کنید. بیمه کننده در کشور خودتان و دفتر امور بین المللی در دانشگاه مورد نظر شما از کمک به شما خوشحال خواهند شد.

در بیشتر دانشگاهها، بسته های خدماتی بین دانشجویان بین الملل عرضه می شود که شامل منزل، هزینه های خوراک و بیمه نامه می باشد. شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد بیمه درمانی در آلمان را از وب سایت DAAD بدست آورید.

ملاقات با یک دکتر

شما احساس خوبی نمی کنید، گلوی شما درد می کند، سر شما درد می کند، یا این که حین ورزش متحمل یک آسیب دیدگی شده اید. شما نیاز به کمک دارید. اما باید از کجا کمک بگیرید؟ ما به شما توصیه می کنیم که از درمانگاه و یا ملاقات یک دکتر شروع کنید.

ملاقات دکتر

شاید چیزی ناخوشایند تر از این نباشد که یک مصدومیت یا بیماری ترم خارج از کشور شما را تهدید به نابودی کند. نترسید، سیستم حفاظت از سلامت آلمان یکی از بهترین ها در دنیاست، حتی با مچ پای پیچ خورده شما می توانید موانع کوچک مثل تجویز نسخه و هزینه های مشاوره را بردارید و دوباره قدم بزنید.

25 سال پیش رایان از لوییزیان (USA) هیجان زده و پروتوقع جهت تحصیل در آلمان به ین (Jena) رسید. اما پس از چند روز او خارج از کمیسیون بود. او به یاد می آورد: ((در ساق پای من در وسط بازی فوتبال به راست چرخید)). در پایان تیم او شکست تخریب کننده ای را متحمل و رایان پیچ خوردگی دردناکی را در مچ پا تجربه کرد. چیزی که مسئله بزرگی نبود، زیرا او قبل از شروع ترم بیمه نامه خود را دریافت کرده بود. اما حالا تمام چیزی که او نیاز داشت مقداری مسکن درد بود که او می توانست از سوپر مارکت تهیه کند. درست است؟

مسئله 1: فقط داروخانه ها دارو می فروشند.

رایان با یک پوز خند توضیح می دهد که او نمی خواست به دکتر برود. تمام چیزی که او می خواست یک بسته مسکن بود. او فکر کرد و لنگان لنگان به نزدیک ترین سوپر مارکت رفت. او همیشه دیر باور به نظر می آمد و این فقط مربوط به لهجه جنوبی او نبود. در آلمان بیشتر دارو ها فقط در داروخانه ها قابل دسترسی است و فقط افراد آموزش دیده اجازه تجویز دارو و فروش آن خارج از بورس را دارند. رایان در داروخانه فقط مسکن دریافت نکرد، بلکه طبق اذعان او از شانس خوبش آنها او را به ملاقات با یک دکتر توصیه کردند.

مسئله 2: ابتدا با پزشک عمومی خود مشورت کنید.

رایان رفت تا یک پزشک عمومی را ملاقات کند، اسم او هاسارتی بود. سه مزیت در این است که قبل از رفتن به بیمارستان یا ملاقات با یک متخصص با پزشک عمومی مشورت کنیم.

1-    پزشک عمومی می تواند به شما کمک کند که اگر یک سرماخوردگی بد، سر درد یا غیره را متحمل می شوید، دیگر عذاب رفتن به بیمارستان را نداشته باشید.

2-    پزشک عمومی فهم و اطلاعات بیشتری از سابقه بیماری شما دارد و بهتر می داند چگونه شما را درمان کند.

3-    پزشکان عمومی جهت مقابله با بیماریها و آسیب دیدگی ها از یک سرما خوردگی معمولی تا آپاندیس، بهتر آموزش دیده اند. بر پایه این تجربه، آنها بهتر می توانند تصمیم بگیرند که شما نیاز به یک متخصص دارید یا نه. در مورد رایان، پزشک مشکوک به پارگی رباط در مفصل مچ پایش شد و او را به یک پزشک ورزشی ارجاع داد.

مسئله 3: هزینه مشاوره را به یاد داشته باشید.

طی چند سال اخیر، بیماران در آلمان 10 یورو به عنوان هزینه مشاوره می پردازند. رایان به خاطر آورد: (( من ابتدا کمی شگفت زده شدم، 10 یورو برای پزشک عمومی، 10 یورو برای پزشک ورزشی و شاید مجبور شدم به دندانپزشکی بروم که 30 یورو در هفته خواهد شد و من فکر می کردم بیمه سلامت من تمام آن را پرداخت خواهد کرد.))

اما این زیاد گران نیست. یکی دیگر از مزایای ملاقات با پزشک عمومی در این است که او شما را به یک دکتر دیگر ارجاع می دهد. ارجاع همانند یک نسخه، به شما اجازه می دهد که جهت درمان به یک متخصص رجوع کنید. با این ارجاع شما فقط باید در هر فصل 10 یورو به عنوان هزینه مشاوره بپردازید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir