طرح هادی روستای آبلو (شهرسازی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:30
جمشید راد
دسته بندیشهرسازی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات140
حجم فایل128 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طرح هادی روستای

آبلو

شهرستان نكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

علیرغم رشد شتابان جمعیت شهری و آهنگ كاهش جمعیت نقاط روستایی به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هنوز بسیاری از سكونتگاه‌های روستایی از نقاط فعال بوده و بخش وسیعی از جمعیت كشور را در خود جای داده‌اند.

استان مازندران با دارا بودن 3549 نقطه روستایی و جمعیتی برابر 1407809 نفر به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی خاص خود از مهمترین این مناطق می‌باشد.

حفظ قابلیت‌های این نقاط در نگهداشت جمعیت و تداوم فعالیت آنها منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های تولید و خدمات و مهیا نمودن شرایط مناسب زیست‌محیطی فضاهای مذكور است كه تحقق آن نیازمند به نگرش و برنامه‌ریزی فرابخشی در حوزه روستایی است.

یكی از ابزارهایی كه شرایط مناسبتر فوق‌الذكر به ویژه شرایط بهتر كالبدی و زیست‌محیطی را در نقاط روستایی فراهم می‌سازد ساماندهی فضایی ـ كالبدی این نقاط است كه با تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی زمینه‌های تحقق آنها فراهم می‌شود.

طرح هادی روستای آبلو از توابع شهرستان نكا نیز در راستای تحقق اهداف فوق تهیه گردیده است.

انجام این امر بدون مشاركت جمعی همه سازمان‌ها و ادارات و مسئولین بومی روستاها و علی‌الخصوص اعضا كارشناسی بررسی و تصویب طرح‌های هادی روستایی مقدور نبوده است كه بدینوسیله از تلاش همه این دست‌اندركاران قدردانی به عمل می‌آید.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

توسعه شهرها و مجتمع تجاری (شهرسازی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:30
جمشید راد
دسته بندیشهرسازی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات58
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه :

توسعه بی رویه شهری بر توان و ظرفیت دولت و شهرداری ها در گسترش زیر ساختها و ارائه خدمات پیشی گرفته است و جمعیت شهرنشینی كشور به سرعت در حال افزایش بوده است. این رشد نشینان شهرنشینی, افزایش ناگهانی جمعیت و گسترش سریع كالبدیش رهها از یك سو و پیش آمدن فزاینده نیلزهای جدید در زندگی شهری از سوی دیگر, درك و احساس تعلق شهروند به شهر آن را كاهش داده است به طوری كه رشد بی رویه  وناهماهنگ محیط مصنوع شهری نه تنها ارزش كالبدی شهار را دستخوش تحولات ناخواسته ویرانگر ساخته, بلكه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر محیط و مناظر ارزشمند و امكان ادراك فضایی انسان نهاده است. این نابسامانی ها از زمان بحران های صنعتی شدن و مناسبات آن و سرازیر شدن محصولات ناشی از آن به كشورها آغاز گردید كه به لحاظ وجود ساختار اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی شهرهای ما كه سنتی بود بر تمامی روابط شهری تاثیر گذاشت. توسعه های جدید شهری بدون توجه به هویت فرهنگی و عناصر با ارزش در مقایسی وسیع شكل پذیرفت.

در دنیایی كه دائماً در حال تحول است و تغییر و تصحیحی می شود ذهنیت ها و طرز فكرها هستند كه بار دگرگونی اعم ازسیاسی, اقتصادی و یا اجتماعی را به دوش می كشند. از این رو تحول فكری دركشورهای صنعتی به صورت میلی جمعی به آتیه نگری و شناخت و پیشرفته در همه زمینه ها بروز می كند و زمینه ترك تدریجی بعضی آداب و رسوم و سنتها, همراه آن نوعی بازسازی و برنامه ریزی برای كل جامعه مدرن را به همراه می آورد.

به علاوه تحولات پرشتاب اقتصادی, فرهنگی و تكنیكی جدید,/ با شروع انقلاب صنعتی, تغییرات شگرفی در كاركرد و فضای كالبدی سنتی از جمله بازار پید آورده است , بازاری كه ستون فقرات شهر محسوب می شده و توسعه شهر همگان با توسعه آن بوده است .

طرح مسئله :

امروزه یكی از معضلات اصلی در شهرهای بزرگ ایران پراكندگی فعالیتهای وابسته, مشابه و یا همسو در سطح شهر است كه این امر خود موجب اتلاف انرژی و زمان و بار زیاد اقتصادی بر دوش مردم و تاخیر و سختی در انجام مبادلات اقتصادی و تجاری است .

تمام این معضلات برنامه ریزان امروز شهرها را بر آن داشته تا با تمركز این فعالیتها در مجتمع ها ضمن صرفه جویی در زمان و انرژی موجب سهولت و رونق در مبادلات اقتصادی و تجاری گردند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

برنامه ریزی شهری اهواز به لحاظ کاربریهای اراضی چگونه (شهرسازی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:29
جمشید راد
دسته بندیشهرسازی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات133
حجم فایل600 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول. 17

کلیات... 17

1-1-بیان مسئله و سوالهای تحقیق: 18

1-2-سوالات پژوهش: 25

1-3-پیشینه تحقیق: 25

1-4-ضرورت انجام تحقیق: 28

1-5-فرضیات تحقیق: 29

1-6-اهداف تحقیق: 30

1-7-داده ها، ابزار گردآوری اطلاعات و روشهای انجام تحقیق: 30

فصل دوم. 31

دیدگاهها ومبانی نظری.. 31

2-1- تعاریف و مفاهیم. 32

2-1- 1- مروری بر مفاهیم شهر مدیریت ، مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری.. 32

2-1-1- 1- شهر. 32

2-1-1- 2- مفهوم مدیریت... 36

2-1-1-3-  مفهوم مدیریت شهری.. 37

2-1-1-4- تعاریف برنامه ریزی شهری(urban planning) 42

2-1-1-5- نقش و اهداف برنامه ریزی شهری.. 44

2-1-1-6- اهداف برنامه ریزی شهری : 47

2-2- اهداف مدیریت شهری و شهرداریها 47

2-3- وظایف مدیریت شهری و شهرداریها 48

2-4- ساختارتشکیلاتی مدیریت شهری.. 52

2-5-ارتباط برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری و حکومت... 53

2-6- مدیریت شهری درکشور های توسعه یافته. 54

2-7-مدیریت شهری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه. 57

2-8-چالشهای مدیریت شهری.. 58

2-9- مدیریت شهری در ایران. 61

2-9-1- مدیریت شهری در ایران – قبل از انقلاب اسلامی.. 61

2-9-2- مدیریت شهری در ایران – بعد از انقلاب اسلامی.. 66

2-10- مقایسه سیستم مدیریت شهری در ایران و غرب... 73

2-10-  شورای شهر الگوی نوین مدیریت شهری در ایران. 80

2-11- جمع بندی و ترسیم چارچوب نظری تحقیق.. 81

فصل سوم: تجارب جهانی در زمینه مدیریت شهری.. 85

فصل چهارم:وضعیت طبعیعی اجتماعی اقتصادی وکالبدی شهر اهواز

3-1- اکولوژی طبیعی.. 86

3-1-1- استان خوزستان. 86

3-1-2- شهر اهواز. 86

3-1-3- نوع اقلیم. 87

3-1-4- جغرافیا و آب ‌و هوا 87

3-1-6- منابع آب... 91

3-1-7- جایگاه و ویژگی های زمین شناسی.. 91

3-1-8- توپوگرافی: 93

3-1-9- زلزله خیزی.. 94

3-2- اکولوژی انسانی.. 95

3-2-1- شهر اهواز در طول تاریخ.. 95

3-2-1-1- دوران اسلامی.. 95

3-2-1-2- اهواز امروز. 97

3-2-1- 3- وجه تسمیه شهر اهواز. 98

3-2-2- جمعیت شناسی.. 99

3-2-2-1- بافت جمعیتی.. 100

مهاجرت: 103

3-3-وضعیت کالبدی شهر اهواز. 115

3-3-1-وضعیت مسکن: 115

3-3-2-وضعیت سواد: 116

3-3-3- وضعیت ارتباطات... 117

3-3-4- سفرها 117

3-3-5- راه ها 118

3-3-6-ترافیک: 118

3-3-7-ساختار کلی شبکه گذر بندی : 120

3-3-8-خدمات شهری: 120

3-3-9- عوامل مؤثر در توسعه شهر اهواز. 122

3-3-10- مورفولوژی کلی شهر : 126

3-3-11-  مراحل رشد و توسعه فضایی شهر اهواز. 127

3-3- 12- محلات شهر اهواز. 128

3-3-13- اوضاع اجتماعی اهواز: 129

3-3-14- ویرانی اهواز: 130

3-3-15- رونق دوباره اهواز: 132

3-3-16- وضعیت حاشیه شهر اهواز. 133

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

1-1-بیان مسئله و سوالهای تحقیق:

مدیریت به فعالیتهایی اطلاق می شود که بشر برای به انجام رساندن یک هدف خاص و رسیدن به اهداف کاراتر در تمامی زمینه ها انجام می دهد. مدیریت در سطح کلان شامل برنامه ریزی، سازماندهی، نیروی انسانی، رهبری یا هدایت، و کنترل سازمان می باشد. از آنجا که محیط می تواند بعنوان یک سیستم مورد مطالعه قرار گیرد. یکی از بخش های مهم رشته ی مدیریت، مدیریت شهری می باشد.

نظم دهی به محیط همواره از معمول ترین و در عین حال پیچیده ترین فعالیت های بشر بوده است. بر این اساس نظم بخشیدن به شهرها از زمان پیدایش آنها مطرح بوده و رفته رفته با گسترش جوامع و ابعاد شهرها این مساله اهمیت روزافزون یافته است. در کشورهای غربی طی قرون گذشته و در بسیاری از کشورهای شرقی طی دهه های گذشته فعالیت هایی در جهت سامان بخشیدن به امور شهری انجام شده است. سابقه ی طولانی برنامه ریزی شهری در کشورهای صنعتی موجب شده تا در حال حاضر پیشرفته ترین و منظم ترین شهرها در کشورهای صنعتی استقرار یافته باشند (الوانی ،سیدمهدی وسیدنقوی ،میرعلی (1379 "سرمایه اجتماعی ،مفاهیم ونظریه ها")..

امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث برنامه ریزی در مورد بهسازی زیر ساخت های موجود شهری،ایجاد فضاهای مناسب شهری،نقش شهروندان در ایجاد برنامه ریزی صحیح و... بیش از پیش قوت یافته است..(فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره 33و34 دانشگاه علامه طباطبائی)

مدیریت برنامه‌ریزی شهری، رشته‌ای است که با هدف دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری یک محیط شهری از طریق تدوین برنامه و طرح کاربری زمین، حمل و نقل، روابط اجتماعی شهری، زیست محیطی و ... می‌پردازد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اقتصاد روستا 250 ص (جزوه)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:29
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات250
حجم فایل6.103 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

 

   موضوع علم اقتصاد 9

   رابطه اقتصاد و جغرافیا ....  ..12

موضوعات علم اقتصاد ......17

  اقتصاد تولید کشاورزی ................................................................................................20.

 بنیان اقتصادی ..22

بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه 22

نظام اقتصادی 24

انواع نظامهای اقتصادی 25

سازمان فعالیتهای اقتصادی 31

عوامل توسعه اقتصادی روستا 35

جمعیت 36

سرمایه و سرمایه‌گذاری 38

ابداعات 40

مبادلات بین‌المللی 41

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی 42

رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا 44

موانع توسعه اقتصادی روستا 46

دورهای باطل فقر 47

نرخ ناچیز تمركز سرمایه 48

موانع اجتماعی فرهنگی 49

تنگناههای كشاورزی 50

كمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر.. .51

مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی.............................................................52

 

 

 

 

 

  فصل دوم : كشاورزی واقتصاد روستایی

 

     اقتصاد روستایی ........................................................................................................59

كشاورزی و اقتصاد ملی 60

كشاورزی و توسعه روستایی 66

چالش‌های عمده توسعه روستایی 71

 كشاورزی و توسعه اقتصادی روستا 79

فرایند تولید در بخش كشاورزی 77

مهاجرت و اقتصاد روستایی 81

سیاستهای تحول اقتصاد روستایی 83

نقش دولت در اقتصاد روستایی و كشاورزی 86

ضرورتهای دخالت دولت در بخش كشاورزی..............................................................87

  علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی 88

 علل درونی 90

   ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت 90

   ـ  عدم دسترسی به امكانات عمومی: 92

   ـ غلبه داشتن كشاورزی‌ سنتی‌ به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید 92

   ـ  محدودیت منابع تولید‌ 93

   ـ  عدم وجود قوه خلاقیت و ابتكار 94

   ـ كمبود سرمایه‌ و كالاهای سرمایه‌ای 94

   ـ كوچكی، تعدد وپراكندگی قطعات زراعی 95

      عوامل بیرونی ....98

   ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی كشور 98

   ـ عقب‌ ماندگی تكنولوژی 99

    ـ نابرابری 100

 - درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی.... ........103

    ـ الگوهای توسعه .105

   - قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی........................................................................................106

   نقش مسكن در اقتصاد روستایی 109

تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشكال مساكن 110

سازمانهای مدیریتی روستا 115

 توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزی .............................................................................................111

 

 

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

 

   منابع و عوامل تولید بخش كشاورزی ..118

زمین 118

تقسیم بندی اقتصادی زمین 130

آب 125

پائین بودن راندمان آبیاری 142

اقتصاد آب در مناطق روستایی 144

عرضه اقتصادی آب 144

تقاضای آب 145

نیروی انسانی 149

راهبردهای بكارگیری نیروی كار مازاد 155

اشتغال و بیكاری در مناطق روستایی 156

اشتغال در مناطق روستایی 158

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی 162

ساخت آموزشی شاغلین بخش كشاورزی 168

سرمایه 170

نقش سرمایه در بخش كشاورزی 170

اهمیت تمركز سرمایه در مناطق روستایی 173

منابع تامین سرمایه 175

- منابع مالی رسمی 176

منابع مالی غیر رسمی 188

زمینه های سرمایه گذاری در روستا 193

نقش سرمایه به عنوان یك عامل تولید 194

سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین 192

سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات 199

   نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی 209

بازاریابی محصولات كشاورزی 209

عملیات بازاریابی .....212

عوامل بازار 215

 شیوه بررسی اقتصاد روستا .....................................................................................226

 

 

 

 

 

                                         فصل چهارم  صنایع روستایی

 

     صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها 220

خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی ..............................................................................................222

      صنایع روستایی در ایران ....................................................................................223

توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی 228

   توسعه‌ صنایع روستایی با  هدف  توسعه بخش كشاورزی..............................................................231

تعریف صنایع روستایی در ایران 242

نواحی صنعتی روستایی 245

مزایای ایجاد نواحی روستایی ................................................................................. 246

موانع توسعه صنعتی روستاها 248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد. محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر، بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است. افزایش نیاز کشور به مواد غذایی، لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای ، محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی، محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص، عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی ، اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد. راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است. این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است. افزایش تولید و درآمد ، مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است.

کتاب حاضر با جهت گیری در موارد فوق تدوین گردیده و امید است بتواند با شناخت دقیق ابعاد و چالشها اقتصاد روستایی، راهکار های لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نماید. جهت گیری اصلی کتاب آشنایی دانشجویان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادی نواحی روستایی است. مطالعه ای کتاب برای دانشجویان در دروس؛ اقتصاد روستایی، توسعه و برنامه ریزی روستایی توصیه می گردد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحلیل فرم کالبدی فضای عمومی شهری با تاکید بر افزایش قابلیت پیاده مداری (جزوه)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:29
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل41 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرم  اطلاعاتی پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 

دانشکده : شهرسازی              گروه :

 

1-   عنوان پایان نامه :

تحلیل فرم کالبدی فضای عمومی شهری با تاکید بر افزایش قابلیت پیاده مداری

مورد:محور میدان قدس تا میدان دربند(منطقه 1 شهرداری تهران) 

 

2-   مشخصات استاد راهنما و مشاورین  :  

 

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

محل اشتغال

استاد راهنما

 

 

 

استاد مشاور

 

ا

 

استاد مشاور دوم

 

 

 

 

3-   مشخصات دانشجو :

نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

رشته و گرایش : شهرسازی- برنامه ریزی شهری

 

4-   نیمسال اخذ واحد پایان نامه :

نیمسال   سال تحصیلی  

تعداد واحد : 4 واحد

5-  اطلاعات مربوط به موضوع پایان نامه  :

الف تعریف مساله یا فرضیه : ..ظاهرا باید در طرح مساله تون رفرنس دهی کنید...

مسئله:

فضاهای شهری، مكان هایی هستند كه به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه كالبدی و فیزیكی نبوده و درحقیقت با حضور انسان و فعالیت اوست كه معنا می یابند. فضاهای شهری قدمتی دیرینه در تاریخ شهرسازی داشته و در ادوار مختلف به اشكال گوناگون در شهرها حضور یافته و سبب شكل گیری بافت شهری در پیرامون و یا بر حول محور خود گردید ه اند. اما پس از اواخر قرن 19 و پس از حضور اتومبیل در عرصه شهرها، فضاهای عمومی به یكباره عمده كاركرد گذشته خویش را از دست داده و چالش ها و مفاهیم جدیدی مطرح گردیدند . در عین حال كه از حدود سه دهه پیش و با گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات و افزایش تقاضای عمومی، كیفیت بخشی به فضاهای شهری از یك راهكار به ضرورتی انكارناپذیر بدل گردیده است. فضاهای شهری از جمله مسائلی است که همواره ماهیت فرا رشته ای به خود دیده است. به دلیل تاثیرگذاری همه جانبه طیف کثیری از مطالعات بر ساخت و طراحی و شکل گیری فضاهای شهری و تاثیر کلیه طرحهای مرتبط با مباحث کالبدی و تجسمی نظیر طرحهای معماری ، شهرسازی ، طراحی شهری بر این مساله، ماهیت مذکور قابل درک است. بنابراین آشنایی با فضاهای شهری و دانش طراحی شهری و ضوابط شهری و چگونگی تأثیر آن در کالبد شهر و عناصر معماری، ضروری است. فضای عمومی شهری به عنوان بستر كالبدی حیات مدنی و به عنوان تبلور فضایی مفهوم عرصة عمومی، كه عنصر ضروری جامعه مدنی است،اهمیتی خاص می­یابد. فضای‌ عمومی‌ به‌عنوان‌ بستر مشتركی‌ است كه‌ مردم‌ فعّالیت‌های‌ كاركردی‌ و مراسمی‌ را كه‌ پیوند دهنده‌ی‌ اعضای‌ جامعه‌ است‌، در آن‌ انجام‌ می‌دهند.  چه ‌روزمره‌گی‌های‌ معمولی‌ باشد و چه‌ جشنواره‌های‌ دوره‌ای‌».

این فضا «صحنه‌ایست‌ كه‌ به‌ روی‌ آن‌ نمایش ‌زندگی‌ جمعی‌، در معرض‌ دید قرار می‌گیرد».  «فضای‌ عمومی‌ فضایی‌ست‌ كه‌ در آن‌ با غریبه‌ها سهیم‌ هستیم‌، مردمی‌ كه‌ اقوام‌، دوستان‌ یا همكار ما نیستند. فضایی‌ست‌ برای‌ سیاست‌، مذهب‌، داد و ستد، و ورزش‌؛ فضایی ‌برای‌ هم‌زیستی‌ مسالمت‌آمیز و برخوردهای‌ غیر شخصی‌». غیر ضروری.....قابل حذف

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل كانون های زیستی به دلیل كم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای كلیه اقشار جامعه به شمار می رفت كه به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‏ سیاست كاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و كاهش سوخت فسیلی،‏ رویكرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیاء مقوله امكان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شكل گرفت.  

پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم درداخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا سهولت دسترسی برای کلیه افراد جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها به تدریج انسان وسایل موتوری را جایگزین حرکت با پاهای خود و به صورت پیاده نمود. از این رو موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد و فضای شهری که در گذشته با توجه به حرکت انسان پیاده تجربه می شد، با محوریت اتومبیل و براساس حرکت سواره برنامه ریزی و طراحی شد. به دنبال مشکلات بسیار ناشی از شهرسازی اتومبیل محور و وابسته به خودرو و رویکرد برنامه ریزی و طراحی شهری در چند سال اخیر در جهت احیاء مقوله قابلیت پیاده مداری شهرها می باشد. در این ارتباط خیابان های اصلی با کاربری های تجاری به دلیل قابلیت بالای جذب عابر پیاده و آئینه ای از زندگی ساکنینی شهر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

قاعدتا باید در انتهای طرح مساله تون به تبیین وضعیت محدوده مطالعاتی تون بپردازید وشرح مختصری از وضعیت حاکم بر این محدود رو ارائه کنید  و سپس به طرح سوالات مشخص تحقیق بپردازید در واقع سوالات تون که پاین اومده باید بیاد بالا ودر قسمت بعدی شما به اهمیت این موضوع به نسبت سایر موضوعاتی که می تونستید انتخاب کنید بپردازید 

اهمیت مطالعه:

اهمیت مطالعه پاسخ گویی به سئوالات زیر است.

-    

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

وایر کات (مواد و متالوژی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:29
جمشید راد
دسته بندیمواد و متالوژی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات22
حجم فایل42 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

ماشینکاری وایرکات، فرآیند براده‌برداری است که در آن از یک منبع با انرژی ترموالکتریکی به‌منظور براده‌برداری استفاده می‌شود. فرآیند برشکاری به‌وسیله جرقه‌های متناوب و کنترل شده‌ای است که بین الکترود یعنی سیم و قطعه کار زده می‌شود. الکترود سیم نازکی است که از قرقره باز شده و از درون قطعه کار عبور کرده و از سمت دیگر توسط مکانیزم مربوطه خارج می‌شود. بین سیم و قطعه کار فاصله کوچکی به نام گپ وجود دارد که در حین انجام ماشینکاری مایع دی‌الکتریک آن را دربر می‌گیرد و در ولتاژ مناسب تخلیه الکتریکی بین سیم و قطعه کار اتفاق می‌افتد و جرقه‌های ایجاد شده قطعه کار را به‌صورت موضعی تبخیر کرده و مایع دی‌الکتریک آنها را از محل شستشو می‌دهد و فرآیند براده‌برداری انجام می‌گیرد. ماشینکاری وایرکات در چند سال اخیر با توجه به نیاز روزافزون در برخی از زمینه‌های ساخت و تولید بخصوص صنایع قالبسازی دقیق، بسیار پیشرفت کرده و مورد توجه قرار گرفته است.

از آنجاییکه زبری سطح یکی از مهمترین پارامترها در ساخت و تولید محسوب می‌شود تحقیقات مختلفی به‌وسیله محققین به‌منظور بهینه‌سازی زبری سطح به‌دست آمده در فرآیند وایرکات انجام پذیرفته است. این مطالعات نشان می‌دهد زبری سطح در فرآیند وایرکات ارتباط نزدیکی با پارامترهای ماشینکاری دارد. اگرچه، تحقیقات منتشر شده اطلاعات جامعی را در زمینه انتخاب پارامترهای ماشینکاری برای ماشینهای متفاوت و مواد و شرایط مختلف ماشینکاری فراهم ننموده است. از آنجاییکه ماشینکاری وایرکات یک روش ماشینکاری غیر سنتی (مدرن) پر کاربرد و مورد نیاز با سرمایه‌گذاری اولیه بالاست، لازم است برای انجام این فرآیند پارامترهای مناسب ماشینکاری به‌منظور اقتصادی کردن فرآیند انتخاب گردند. انتخاب پارامترهای مناسب به‌منظور رسیدن به زبری سطح مورد نظر و یا حداکثر نرخ براده‌برداری با اطلاع از نحوه تأثیرگذاری این پارامترها بر روی عوامل یاد شده ممکن خواهد بود که هدف اصلی این تحقیق نیز قرار گرفته است..

. تنظیم پارامترهای ماشینکاری تا حد زیادی به تجربه و مهارت اپراتور و استفاده صحیح از جدولهای ماشینکاری فراهم شده به‌وسیله سازندگان ماشین ابزار بستگی دارد. استفاده از عملکرد بهینه ماشین ابزار بواسطه زیادی تعداد پارامترهای تنظیم شونده دستگاه بسیار مشکل است.

پس از آمـاده‌سازی و طـی مـراحـل تئـوریـک طـراحی آزمایش و اطمینان از امکان اجـرای طـراحـی انجـام شده و نتیجه‌بخش بودن آن، نوبت به انجام آزمایشها می‌رسد. اولین مرحله در فرآیند انجام آزمایشها ماشینکاری است که خود شامل آشنایی با ساختمان ماشین و نحوه برنامه‌نویسی و کار کردن با آن است. این آزمایشها بر روی ماشین وایرکات 5 محوره مدل ONA ARUCUT R250 (شکل 3-1) انجام شده است که مشخصات فنی آن پس از شرح فرآیند ماشینکاری وایرکات در ادامه ذکر شده است.

تعریف فرآیند وایرکات

مبانی فرآیند

ماشینکاری تخلیه الکتریکی بوسیله ابزار سیمی (DEWC) که عموماً به‌عنوان ماشینکاری وایرکات (WEDM) شناخته می‌شود فرآیندی است که به‌منظور تولید شکلهای پیچیده 2 و 3 بعدی در مواد رسانای جریان الکتریسته بکار می‌رود.

ماشینکاری وایرکات، روشی تقریباً جدید در تولید به‌شمار می‌رود که اولین بار کاربرد آن در سال 1968 آغاز شد. تا سال 1975 چون فرآیند و قابلیتهای آن توسط صنعتگران درک شده بود عمومیت آن به سرعت افزایش یافت. تا سال 1982، تخمین زده شد که حدود 1500 دستگاه وایرکات در ایالات متحده در حال استفاده می‌باشند.

ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM) در یک محیط واسط دی‌الکتریک انجام می‌شود، که این دی‌الکتریک موجب ایجاد تخلیه الکتریکی بین الکترود و قطعه کار می‌گردد. این فرآیند اساساً یک فرآیند ترمودینامیکی است که در آن هر جرقه ایجاد شده در نقش منبع حرارتی می‌باشد. این حرارت قطعه کار را ذوب نموده و باعث فرسایش آن می‌گردد.

 

در ماشینکاری تخلیه الکتریکی بوسیله سیم، الکترود یک سیم رساناست. این سیم معمولاً از جنس برنج است که به ماشینکاری که انجام می‌شود و کار مربوطه ممکن است پوشش داده شده باشد. سیم در حین ماشینکاری از بین غلتک هدایت کننده سیم عبور می‌کند که این غلتکها سیم را به موقعیت دقیق خود هدایت می‌کنند. شرایط تخلیه الکتریکی در اثر اختلاف پتانسیل ایجاد شده بین قطعه کار و سیم فراهم می‌گردد. سیم بطور پیوسته و با سرعت ثابت به داخل قطعه کار تغذیه می‌شود. به‌منظور افزایش کیفیت جرقه‌های ایجاد شده و شستشوی ذرات کنده شده از قطعه کار در حین فرآیند، مایع دی‌الکتریک (آب) همواره به شکاف موجود بین قطعه کار و سیم (گپ) وارد می‌شود. برای اینکه یک فرآیند ماشینکاری مؤثر و دقیق داشته باشیم لازم است که فاصله صحیح بین قطعه کار و سیم همواره رعایت شود.

ماشینکاری وایرکات با ماشینکاری تخلیه الکتریکی متفاوت است، زیرا در این فرآیند یک سیم نازک با قطر  (3/0-05/ میلیمتر 0012/0-002/0 اینچ) نقش الکترود را ایفا می‌کند. همانطور که در شکل 3-2 نشان داده شده است، سیستم از قرقره باز می‌شود و به درون قطعه کار تغذیه می‌شود و توسط قرقره ثانویه دریافت می‌شود. یک منبع تغذیه مستقیم، با فرکانس بالا نیز وظیفه تـولید پـالسهـای فـرکـانس بـالا بین سیم و قطعه کار را بر عهده دارد. فضای بین قطعه کار و سیم (گپ) توسط آب دی‌یونیزه پر می‌شود، که این آب نقش دی‌الکتریک را در فرآیند دارد

مواد در جلوی سیم در حال حرکت به‌وسیله انرژی حاصل از جرقه‌ها از قطعه کار خورده می‌شود، که از این نظر با فرآیند EDM یکسان است. با حرکت کردن میز و یا سیم، مسیری بر روی قطعه کار برش داده می‌شود. هیچگونه تماس مکانیکی در فرآیند وایرکات بین سیم و قطعه وجود ندارد، گپ موجود بین سیم و قطعه کار mm 05/0 تا 025/0 (in 002/0 تا 001/0) است که به‌وسیله سیستم موقعیت‌دهی کامپیوتری ثابت نگاه داشته می‌شود.

به‌وسیله ماشینکاری تخلیه الکتریکی شکلهای پیچیده در موادی که قابلیت براده‌برداری پائینی دارند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بالا برای سنگ‌زنی و شکل‌دهی الکترودهای EDM قابل دستیابی است. دقت بالا و کیفیت سطح مناسب این روش را به‌خصوص در تولید قالبهای پرس، اکستروژن و نمونه‌سازی و حتی برای ساختن الکترودهای EDM مناسب ساخته است. به‌علت استفاده از سیستم کنترل کامپیوتری در این فرآیند و زمان‌بر بودن آن یک اپراتور می‌تواند بر روی چند دستگاه به‌طور همزمان کار کند.

 

 

 

 

کاربردهای فرآیند وایرکات

اگرچه فرآیند وایرکات یک فرآیند براده‌برداری کند است، اما این قابلیت را داراست که کارهایی که نیاز به تعداد زیادی اپراتور ماهر دارند را بدون اینکه بخواهند هزینه چندین اپراتور را بپردازند انجام دهد. توانایی این ماشین برای انجام کار بدون نظارت پیوسته نیز بر قابلیت و کارایی آن افزوده است.

ماشینکاری قطعه کارهایی با ضخامت زیاد، تا حدود( 200میلیمتر) علاوه بر آن کاربرد سیستم کنترل کامپیوتری با دقت بالا، این فرآیند را مخصوصاً در ساخت انواع قالبها کارآمد و پراستفاده کرده است. با استفاده از وایرکات در ماشینکاری قالبهای پرس با توجه به اینکه، قالب، سنبه، سنبه‌گیر و ورقگیر می‌توانند با یک برنامه ای‌ ماشینکاری شوند می‌توان زمان تولید را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. لقی‌ها به‌وسیله اصلاح برنامة اصلی به‌وسیله دستورات بزرگنمایی، اعمال می‌شوند. چون لقی‌ها با دقت کنترل می‌شوند، عمر قالب 7 تا 10 برابر افزایش پیدا می‌کند.

 

 

کـاربـرد عمـده دیگـر وایـرکـات مـاشینکاری قالبهای اکستروژن است. قالبهای متالوژی پـودر معمـولاً 2 تا 4 بـار ضخیمتر از قالبهای معمولی هستند که بایستی جزئیات آن با دقت کـاملـی بـه تـولید برسد. به‌وسیله وایرکات، بدون مخروطی شدن و صرف زمان زیاد می‌توان به این منظور رسید.

از کاربردهای دیگر وایرکات، ساخت آسانتر الکترودهای دستگاه EDM است، زیرا خشن‌کاری و پرداخت الکترودها را می‌توان با یک برنامه با تغییر مقیاس اصلی انجام داد.

از دیگر کاربردهای جدید وایرکات می‌توان به ساخت چرخ‌دنده‌ها، ابزارهای فرم، ساخت نمونه‌های کوچک از قالبهای برش، برش همزمان و توده‌ای قطعات هم‌شکل، قالبهای تزریق پلاستیک و قالبهای بسیار ظریف و دقیق مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی مثل قالب ICها (شکلهای 3-8 و 3-9) قطعات ظریف مثل نازلهای جوهر، چرخ‌دنده‌های ساعت و غیره اشاره کرد. بطور کلی می‌توان مزایای ماشینکاری وایرکات را به‌صورت زیر خلاصه کرد:

1)                 عدم نیاز به ساختن ابزار

2)                 کاهش قیمت قالب بین 70-30%

3)                 عدم وجود نیروهای ماشینکاری

4)                 برشکاری قطعات سختکاری شده

5)                 انجام عملیات ماشینکاری در هنگامی که اپراتور حضور ندارد

ONA-R250 در جدول بعد مشخصات فنی دستگاه وایرکات آمده است

 

اجزاء ماشین

1.سیستم موقعیت دهی

2.سیستم تغذیه سیم

3. منبع تغذیه

4. سیستم دی الکتریک

5 . واحد کنترل عددی

اجزاء ماشینماشین وایرکات شامل 4 سیستم فرعی است: سیستم موقعیت‌دهی، سیستم تغذیه سیم، منبع تغذیه و سیستم دی‌الکتریک.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

واتر جت (مواد و متالوژی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:28
جمشید راد
دسته بندیمواد و متالوژی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات3
حجم فایل67 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

واتر جت (water jet)  چیست؟

 

واتر جت ها موتورهایی، آبی  هستند  که از آب با فشار بالا جهت ماشینکاری سطح اجسام استفاده می کنند. این موتورهای  آبی ، در زمینه تکنولوژی به مدت بیش از یکصد سال استفاده می شده است، بعنوان مثال در زمینه استخراج معدن و ساخت تونل برای سنگ شوئی کردن سنگ و زمین از آن استفاده می شده. اولین تلاشها برای بریدن مواد نرم با استفاده از واتر جت از سال 1960 آغاز شده است. از اواسط دهه هشتاد واتر جت در ترکیب با مواد ساینده برای بریدن مواد سخت مثل فلزات و سنگها و پلاستیکها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

ساز و کار واتر جت از یک  باریکه آب، با سرعت بالا که یک ماده ساینده به منظور برش مواد سخت به آن تزریق شده ،تشکیل شده است .مخلوط آب و مواد ساینده یک بریدگی باریک را روی قطعه کار ایجاد می کند.

تکنولوژی برش با "واتر جت مواد ساینده" به دلیل عوامل زیر بسیارمتداول است :

 تقریباً هر ماده ای (شامل فلزات و غیر فلزات) که دارای ضخامتی بالای 100mm هستند می توانند با "واتر جت مواد ساینده" تراشکاری شوند .

"واتر جت مواد ساینده" ، بریدن شکلهای اتفاقی ، سطوح خیلی نازک و ساختارهای تزئینی را ممکن می سازد .

چگونه با واتر جت (جت آب) ماشینکاری می کنند؟

عنصر کلیدی در این فرآیند آب است که با سرعت 900 متر بر ثانیه حرکت می کند و به هنگام برخورد این جریان به سطح قطعه کار ماده بر اثر نیروی آب به سرعت برداشته می شود.

یک پمپ هیدرولیک که از یک موتور الکتریکی ( معمولا 300 کیلو وات) تغذیه می شود روغن را برای راه اندازی یک پمپ پیستونی رفت و برگشتی که تشدید کننده نامیده می شود، به فشار 117 بار می رساند و آب با فشار بالا از نوک نازل خارج می شود. این قسمت باید صدای حاصل از کاهش سرعت واتر جت از سطح مافوق صوت به مادون صوت را کم کند.

همچنین گیرنده به عنوان مخزن تجمع ضایعات ماشین کاری که توسط واتر جت جمع می شوند عمل میکند.

کیفیت برش سطح  با فشار بیشتر قطر جت و با کاهش سرعت جابجایی بهتر می شود، که با این حالت می توان اجسام چگالتر و با ضخامت بیشتر را نیز به خوبی  برش زد.

از واتر جت همچنین جهت پلیسه گیری و برداشتن ناصافی های سطح نیز می توان استفاده کرد.

 گاهی تا 30% اجسام ساینده که اغلب دانه های سیلیکون کاربایت، اکسید آلومنیوم طبیعی (کواندوم) و شیشه با اندازه دانه ، 10 تا 150 هستند اضافه می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

معرفی ابزار های برشی (مواد و متالوژی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:28
جمشید راد
دسته بندیمواد و متالوژی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معرفی ابزار های برشی

مقدمه

برای اینكه بتوان فلزات مختلف را به طور ساده تراشید، لازم است كه از ابزارهای برشی مناسبی استفاده كرد تا بتوانیم در عملیات ماشین‌كاری، درست عمل كنیم؛ یعنی با انتخاب درست جنس قطعة كار و جنس ابزارهای براده‌برداری، عمر ابزار خود را افزایش بدهیم و نیز كیفیت كار خود را بالا ببریم. در این مقاله سعی شده است در دیدی كلی، انواع ابزارهای برشی را معرفی كرده و معایب و محاسن آنها را در مقایسه با هم بیان كنیم.

انواع ابزارهای برشی

عمر ابزارهای برشی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. یكی از این عوامل، جنس خود ابزار است. انواع ابزارهای برشی عبارتند از:

1- فولادهای تندبْر HSS ؛

2- آلیاژهای ریختنی كبالت؛

3- كاربایدها؛

4- سرامیك‌ها و سرمتها؛

5- CBN ؛

6- الماس‌ها.

در هنگام انتخاب ابزار برش مناسب برای یك سری عملیات، می‌بایست به وسیلة مقایسه مشخصات فلز، آن ابزار برش را انتخاب كرد. این مشخصات شامل توجه به نكات زیر است:

     سختی

     مقاومت

     كارایی در درجه حررات بالا

     محكمی

     مقاومت در مقابل اثرات شیمیایی

     مقاومت در مقابل سائیدگی

     قابلیت انتقال حرارت

     ضریب اصطكاك

آخرین عامل، یعنی هزینة تولید باید طوری در نظر گرفته شود كه قطعه دارای خواص فیزیكی لازم باشد و كمترین هزینه تولید هر قطعه را شامل گردد.

1- فولادهای تندبُر

فولادهای تندبر (High Speed Steel) اصولاً برای برش «رنده‌های تراش» به كار می‌روند و علاوه بر كربن، ممكن است شامل عناصر دیگری از قبیل تنگستن، مولیبدن، كروم، وانادیوم و كبالت باشند.

كربن برای حفظ سختی در درجه حرارت بالا، وانادیم موجب افزایش استحكام و مقاومت به سایش و كروم نیز به عنوان عامل بهبود چقرمگی (Toughness) و مقاومت در مقابل سایش عمل می‌كند.

این نوع فولادها بر اساس مواد آلیاژی اصلیشان به چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند:

1- مولیبدن 2- مولیبدن كبالت

3- تنگستن 4- تنگستن كبالت

اما چرا این نام را بر این ابزار نهاده‌اند؟

High Speed Steel ® HSS

برای پاسخ دادن به این سؤال، بهتر است با یكی دیگر از ابزارهای برشی و براده‌برداری با نام «فولادهای كربنی و آلیاژی» آشنا شویم.

كاربرد این نوع فولادها، كه زمانی (حدود یك قرن پیش) عمده‌ترین جنس ابزارهای براده‌برداری بودند، به دلیل افت شدید سختی در درجه حرارتهای نسبتاً بالا (تقریباً 260°C) و سایش زیاد، فقط به ابزارهای دستی برای براده‌برداری‌های با سرعت پایین از قبیل قلاویز و حدیده و سوهان محدود شده است.

و اما فولادهای تندبْر، برتری این نوع فولادها (تندبْر) به فولادهای كربنی، در قابلیت حفظ سختی در درجه حرارت بالاتر (538°C الی 590°C) است. از این جهت، مقایسه با فولادهای كربنی به ازای طول عمر مساوی می‌توان آن را با حدود 2 برابر سرعت برشی به كار برد. به همین دلیل این فولادها به نام فولاد تندبر نامگذاری شده‌اند.

ابزار از جنس فولادهای تندبر مزایای زیر را نسبت به نمونه‌های دیگر دارد:

الف) ارزانتر است؛

ب) شكنندگی كمتری دارد. به همین دلیل در قطع و وصل ابزار برش بر روی قطعة كار با روامتر؟؟؟ است؛

ج) فرم‌پذیر است و به راحتی شكل می‌گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ماشینکاری فرا صوتی (مواد و متالوژی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:28
جمشید راد
دسته بندیمواد و متالوژی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل120 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ماشینکاری فرا صوتی 

 

مقدمه:

 

ماشینکاری آلتراسونیک (USM ) یکی از فرایندهای غیرسنتی ماشینکاری مکانیکی میباشد این فرایند به منظورماشینکاری مواد سخت ویا  شکننده(رسانا و غیر رسانا) که سختی آنها معمولا"بیش از RC 40 است بکار گرفته میشود.این روش ماشینکاری از یک ابزار به شکل معین و حرکت مکانیکی با بسامدبالاو یک دوغاب ساینده استفاده میکند .درUSM  برداشت مواد توسط دانه های سایندهای صورت می گیردکه به وسیله یک ابزاردر حال ارتعاش (به صورت عمود بر سطح قطعه کار) به حرکت واداشته شده اند.  

 

 

 

 

 

در USM   از اصل تغییر طول مغناطیسی استفاده می شود .هنگامی که یک جسم فرومغناطیس در یک میدان مغناطیسی متغیر پیوسته قرار داده شد طول آن تغییر می کند.

وسیله ای که صورت های دیگرانرﮋی را به امواج مافوق صوت تبدیل می کند مبدل فراصوتی می نامند. مبدل در USM سیگنال الکتریکی با بسامد بالا را به حرکت مکانیکی خطی(یا ارتعاش) با بسامد بالا تبدیل می کند این ارتعاشات بابسامد بالا از طریق ابزارگیر به ابزار منتقل می شود .برای دست یابی به نرخ برداشت ماده(MRR) بهینه ابزارو ابزار گیربه گونه ای طراحی می شوند تا بتوان به حالت تشدید دست یافت .تشدید (یا بیشترین دامنه ارتعاش )زمانی صورت می گیرد که بسامد ارتعاش با بسامد طبیعی ابزار و ابزارگیر یکی شود.

 

شکل ابزاربه صورت معکوس حفره مورد نظر ساخته می شود.ابزار در موقعیتی بسیار نزدیک به قطعه قرار گرفته و فاصله میان ابزار مرتعش و سطح قطعه کار توسط دوغاب متشکل از ذرات ساینده بسیار ریزمعلق در یک ماده واسطه 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ماشینکاری با قوس پلاسما (پلاسما هوا) (مواد و متالوژی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:28
جمشید راد
دسته بندیمواد و متالوژی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات3
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

 

در این فرایند هوای فشرده بعنوان گاز پلاسما بکار می رود . وقتی که هوا تحت دمای بالای قوس الکتریکی قرار می گیرد به گاز های تشکیل دهنده خود تجزیه     می شود به علت اینکه اکسیژن در پلاسمای حاصل بسیار فعال است سرعت برش تا حدود 25% زیاد می شود . یک اشکال این روش این است که معمولا یک سطح به شدت اکسید شده , بویژه با فولاد زنگ نزن وآلومینیم بدست می آید همچنین هوا باید بدون ناخالصی وبا فشار مناسب حفظ شود برای این کار از کمپرسور استفاده می شود در این روش بجای تنگستن از الکترودهای هافینم مس استفاده می شود زیا تنگستن یا اکسیژن واکنش نشان می دهند عمر الکتودها بدون توجه به مواد بکار رفته کوتاه است برای افزایش عمر الکترود از جریان رو به پایین اکسیژن د سوراخ نازلی که نیتروژن به عنوان گاز برشی اصلی از میان آن عبور می کند استفاده شده است با استفاده از مخلوط گازی 80% نیتروژن و 20% اکسیژن سرعت برش فولاد نرم تا حدود25% زیاد می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir