کارایی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در (گوناگون)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:25
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات12
حجم فایل670 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

کارایی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

رابطة بارش و رواناب حوض ههای فاقد ایستگا ههای هیدرومتری (گوناگون)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:25
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات18
حجم فایل364 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

 

 رابطة بارش و رواناب حوض ههای فاقد ایستگا ههای هیدرومتری

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

برنامه ریزی ژنتیک و کاربرد آن در مدلسازی فرآیند بارش- رواناب (گوناگون)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:25
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات11
حجم فایل339 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

 

برنامهریزی ژنتیکو کاربرد آن در مدلسازی فرآیند بارش- رواناب 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

برآورد حجم رواناب حوزه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از جی ای اس (جزوه)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:25
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات24
حجم فایل625 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

 

برآورد حجم رواناب حوزه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از جی ای اس  

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

باناور دروآرب رد ینحنم هرامش شور تیلباق (گوناگون)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:25
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات12
حجم فایل466 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

باناور دروآرب رد ینحنم هرامش شور تیلباق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

الگوهای رگرسیونی رواناب (گوناگون)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:24
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات12
حجم فایل336 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

الگوهای رگرسیونی رواناب 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اعتبار سنجی مدل شبکه عصبی رابطه بارندگی-رواناب در حوزه سد زاینده رود (گوناگون)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:24
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات10
حجم فایل523 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اعتبار سنجی مدل شبکه عصبی رابطه بارندگی-رواناب در حوزه سد زاینده رود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ارزیابی مدلهای هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه (گوناگون)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:24
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات15
حجم فایل747 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

 

قسمتی از متن فایل :

 

 

نوع فایل : word_ pdf 

 

 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

فصل دوم روانشناسی (روانشناسی و روانپزشکی)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:24
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات33
حجم فایل73 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل دوم:چارچوب نظری

 

 

 

مقدمه:

مفهوم یادگیری در طول تاریخ بشریت از مفاهیم بسیار اساسی بوده است و اهمیت آن در پیشرفتهای شگفت انگیز دنیای امروزه بر هیچکس پوشیده نیست . در همین راستا،پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر ان موضوعی است که همواره مورد توجه روانشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است. در و اقع علت توجه زیاد در تحقیقات جدید به عواملی که در پیشرفت تحصیلی موثر هستند،انکار ارتباط بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی نیست بلکه تأکید بیشتر بر تفاو ت های افراد است.

یکی از معیارها ی کیفیت آموزش، پیشرفت تحصیلی است؛ چرا که از پیشرفت تحصیلی اغلب به عنوان معرف اثربخشی (کارآمد بودن)قوانین آموزشی، معلمان، دانش­آموزان،یادگیرندگان و الگوهایشان نام برده می­شود.بنابراین یافتن شرایط و روشهای موثر در جهت پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و صاحبنظران علوم تربیتی بوده است. عوامل مختلفی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مؤثر هستند .از جمله این عوامل ، میتوان به بافت فرهنگی، محیط خانوادگی، سطح درآمد والدین و تفاوتهای فردی شناختی و غیر شناختی اشاره کرد.

اسنو (1994)در پژوهشهای خود نشان داد که ، تفاو ت های شخصی اغلب با تفاوت در پیشرفت تحصیلی مرتبط است و تفاوتهای فردی یک عامل مهم در یادگیری تحصیلی و غیر تحصیلی محسوب می شود. در واقع تفاوتهای فردی یادگیرندگان در فرایند یادگیری نقش بسیار مهمی دارد و این تفاوتها ممکن است گستره ای از متغیرها را از تجارب یادگیری گرفته تا تفاوت های شخصیتی ، روانشناختی و ادراکی دربرگیرد. (حکیمی،1389)از جمله این تفاوت های شخصیتی عزت نفس در دانش آموزان مختلف است.

از سوی دیگر با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده ،خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک ونوجوان قابل رشد وتوسعه است ،و این کیفیت مستلزم تلاش وکوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک ونوجوان به ویژه عزت نفس می باشد .ولیکن قابل تعمق است که رابطه عزت نفس ورفتارهایی همچون تفکر واندیشیدن که غیر آشکار هستند با دلایل گوناگون نشان داده شده است . از آن جمله افزایش عزت نفس کلی است که کل فرایند فکری راتحت تأثیر قرار می دهد بنابراین منطقی خواهد بود اگر فرض کنیم حتی در فرآیند تفکر و اندیشیدن ،عزت نفس به عنوان پایه اصلی آن مطرح است . (کارل ،1998 )

 

2-1عزت نفس

2-1-1 تعریف عزت نفس

مازلو عزت نفس را عبارت می‌داند از شایستگی، توانمندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی. چنانچه ارضاء گردد فرداحساس ارزشمند بودن، توانا بودن، مثمر به ثمر بودن و احساس غرور و اعتماد به خود می‌کند و اگر ارضاء نگردد فرد احساس حقارت، درماندگی و ضعف می‌کند (مدی، 1976). راجرز عزت نفس را عبارت می‌داند از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود (شاملو، 1368).

روزنبرگ می‌گوید: هر فرد آگاهی‌هایی در مورد خود دارد، بخش ارزشی این آگاهی‌ها عزت نفس نام دارد رابسون عزت نفس را عبارت می‌داند از حس رضامندی، خویشتن‌پذیری که ارزیابی خود درباره ارزشمندی قدر و منزلت، جذابیت، شایستگی و کفایت و توانایی جهت ارضای تمایلات و خواسته‌های فرد، منتج می‌شود.

 

2-1-2 مؤلفه‌های عزت نفس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی عوامل موثر بر شکمدادگی(انبساط جانبی) ستون سنگی در خاک رس (گوناگون)

يکشنبه 1 بهمن 1396
21:23
جمشید راد
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل64 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

-          پرایبیPriebe)) در سال 1995روشی جهت تخمین نشست فونداسیون  واقع بر شبکه نامحدود از ستون سنگی را بیان نمود که در این روش سطحی از خاک احاطه کننده ستون ها که فقط تحت تاثیر یک ستون سنگی خاص قرار می گیرد با توجه به فواصل ستون ها از یکدیگر ، با سطح یک دایره معادل سازی می شود و در  واقع استوانه ای از خاک نرم که در قسمت مرکزی آن ستون سنگی قرار می گیرد، جهت مدل سازی رفتار یک ستون در محدوده تاثیر آن بکار گرفته می شود. مجموعه استوانه ای از خاک نرم با مقطع دایره ای معادل که ستون سنگی در قسمت مرکزی آن واقع است، تحت عنوان سلول واحد معرفی می گردد. مفهوم سلول واحد توسط ,1983)(Goughnour,1997),(Sathishetalو2000)(Aboshi,پیشنهاد گردیده است. همچنین فرض همگن بودن زمین جهت تخمین ظرفیت باربری و نشست فونداسیون های تقویت شده با ستون سنگی توسط)(2005,Jellalietal(مطرح شده است[ 22] .

-          مکلوی وهمکاران( Mekelvyetal)در سال 2004بر اساس مطالعاتی که بر روی مدل آزمایشگاهی متشکل از پنج ستون سنگی با آرایش مربعی (چهار ستون پیرامون یک ستون مرکزی ) انجام دادند ، به این نتیجه رسیدند که در میان این ستون ها ستون مرکزی شکم دادگی یکنواختی دارد در صورتی که شکم دادگی ستون های پیرامونی به سمت داخل می باشند . به همین دلیل نتیجه گیری نمودند که مطالعاتی که برای  مدل های در مقیاس کوچک انجام می گیرد ، صرفاً می تواند وضعیت ستون های میانی که در مجموعه وسیعی از ستون ها قرار دارد را شبیه سازی کند[ 23].

-          الشازلی و همکارانElshazlyetal)) در سال2007رابطه بین فاصله ستون ها وتغییر در حالت تنش در خاک به علت اجرای ستون را مورد مطالعه قرار دادند. دراین بررسی از یک مطالعه موردی که نتایج محل ونتایج آزمایشگاهی آن موجود بود ، استفاده شد. آنالیز المان محدود بااستفاده از نرم افزار plaxis وپذیرفتن مدل خاک سخت شونده انجام شد. دراین آنالیز به جای تعیین رفتار خاک براساس تنش ها و خواص اولیه خاک، یک آنالیز برعکس برای تعیین تنش های اولیه خاک براساس رکوردهای نشست وتنش های بعداز اجرای ستون سنگی انجام شد. تغییر در حالت تنش ها در خاک به وسیله افزایش در نسبت تنش افقی وعمودی بعداز اجرای ستون(K*) که تابع فاصله ستونها می باشد ارائه شد. [ 24].

-              شیواشانکار و همکاران (etal(Shivashankar در سال 2011مطالعات آزمایشگاهی درخصوص اجرای ستون سنگی در خاک سست با ضخامتهای مختلف انجام دادند که نتیجه آن شده که کمانش جانبی به طور قابل توجهی تقریبا در ناحیه فوقانی خاک سست به وقوع می پیوندد. همچنین افزایش ناگهانی در کمانش جانبی هنگامی که ضخامت لایه سست فوقانی از دو برابر قطر ستون سنگی بیشتر است مشاهده گردید[25].

-              اعتضاد ((Etezad در سال 2007 با بررسی مکانیزم گسیختگی ستون سنگی ظرفیت باربری  را با درنظر گرفتن سه نوع گسیختگی شامل برش کلی، برش موضعی وبرش سوراخ کننده را محاسبه کرد[ 26].

-              ملک پور در سال 2008ازجمله کسانی بود که مطالعات آزمایشگاهی زیادی در مورد استفاده از ستونهای سنگی از نوع شفته آهکی جهت افزایش باربری وکاهش نشست خاکهای رس انجام داده است.[27]

-              قضاوی و نظری افشار در سال2009با استفاده از نظریه دیوار حائل صلب مجازی ،رابطه ای جهت محاسبه افزایش باربری ستون سنگی در حالت لرزه ای ارائه دادندکه از جمله مزیت مهم این روش اینست که تنها پارامترهای مورد نیاز، داشتن مقدار چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک داخلی مصالح ستون سنگی و مشخصات طرح مانندقطر ستون سنگی و فاصله مرکز به مرکز ستون های سنگی از یکدیگر میباشند[28].

-                     شریفی پورو همکاران در سال2009 رفتار نمونه ای از خاک سست که توسط ستونهای سنگی تقویت شده بودند را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داده و رفتار نمونه ها در دستگاه سه محوری سنجیده شدند.برای بررسی نقش و تاثیر قطر ستون سنگی،نمونه های آزمایش سه محوری با یک تک ستون ساده و ستون مسلح شده باژئوگرید مورد آزمایش قرار گرفتند.ظرفیت باربری نمونه های حاوی ستونهای مسلح و غیر مسلح مورد مقایسه و در ادامه راجع به تغییرات مدول ارتجاعی نمونه های مختلف و مقایسه آنهابا مدول ارتجاعی خاک بستر بحث و بررسی شد.نتیجه کلی این مقاله به اثر بسیار موثر ژئوگرید در افزایش باربری ستون سنگی اشاره کرده است[29].

-              تبره ساز وسروشدر سال2010 رفتار ستون سنگی شامل 5 ستون سنگی را با توجه به تقارن هندسه خاک و ستونها مورد بررسی قرار دادند. تحلیل های عددی به صورت دو بعدی و کرنش صفحه ای انجام گرفت. همچنین رفتار مصالح ستون سنگی وخاک اطراف آن با مدل رفتاری الاستو پلاستیک مور_کولمب مدل سازی شد. نتایج نشان دادند که شکم دادگی ستون که به گسیختگی منجر گردید، در قسمت بالایی ستون (بین 2تا4 برابر قطر ستون و سر ستون) اتفاق می افتد. مهمترین نتیجه به دست آمده این است که شکم دادگی در ستونهای داخلی در بخش های پایینتری نسبت به ستونهای کناری اتفاق می افتد. همچنین گروه ستون سنگی میتواند با طولهای غیر یکسان باشد تا ضمن صرفه اقتصادی هدف از ساخت ستونهای سنگی رادرکاهش نشست تامین کند[30].

 

 

-              زحمت کش وهمکاران در سال 2011 با استفاده از نرم افزار plaxisتحلیل عددی برای محاسبه نشست خاک های رسی مسلح شده با ستون سنگی انجام دادند.برای محاسبه نشست از مدول یانگ معادل خاک رس و ستون سنگی استفاده کردند.از نتایج عددی نسبت کاهش نشست(SRR)خاک بعد از مسلح شدن محاسبه شد. اثر قطر ستون سنگی در تراکم خاک اطراف بدلیل اجرای ستون سنگی روی SRR مورد بررسی قرار گرفت.از نتایج بدست آمده مشخص شدکه با افزایش قطر ستون سنگی،نسبت کاهش نشست SRRافزایش می یابد.همچنین مشخص شد تراکم خاک اثرقابل ملاحظه ای روی عملکرد ستون دارد.در نهایت از نتایج تحلیلها یک منحنی برای محاسبه نشست پی روی خاک مسلح با ستون سنگی پیشنهاد گردید[31].

-              محتشم و همکاران در سال 2012 به مطالعه عددی تاثیر ستون های سنگی بر باربری و نشست توده خاک نرم ومقایسه آن با توده خاک فاقد ستون سنگی پرداخته اند.برای اینکار از مدل عددی ستون سنگی به روش اجزاء محدود با نرم افزار plaxis استفاده شده و از مقایسه نتایج مدل و نتایج موجود در متون فنی برای یک مساله مشخص،صحت و دقت مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده نشان میدهدکه با افزایش زاویه اصطکاک داخلی مصالح ستون سنگی و افزایش سختی ستونهای سنگی ظرفیت باربری افزایش و نشست کاهش می یابد.همچنین با افزایش مقاومت برشی خاک نرم، ظرفیت باربری و حداکثر تنش محوری مجموعه افزایش می یابد.[32]

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir