پاورپوینت-اصول اجرای ساختمانهای بلند (فنی و مهندسی)

جمعه 29 دی 1396
13:25
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات100
حجم فایل8.027 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود 

 

 

 

سیستم سازه ای برج‌های هزاره سوم

 

در تشریح سیستم سازه‌ای این برج‌ها لازم است به دونكته اصلی توجه شود. در واقع این سیستم از دو بخش تقریباً مجزای ثقلی و لرزه بر تشكیل شده است. اصطلاحات لرزه بر و ثقلی بر اساس مقدار جذب برش نیروی زلزله توسط هر یك از سیستم‌ها، به آنها نسبت داده شده است.

 

الف) سیستم لرزه بر: در طرح این برج‌ها از دو سیستم لوله ای متداخل، به اضافه مهاربندی همگرا به عنوان بخش لرزه بر

 

ساختمان استفاده شده است . قاب‌های سیستم لرزه بر در پیرامون سازه قرار گرفته‌اند؛ ضمن آنكه دو قاب لرزه بر میانی هم در یك جهت موجود می‌باشند

 

ب) سیستم ثقلی:

 

سیستم ثقلی كه میان بخش لرزه بر محصور شده است، بر روی ستون‌های میانی كه تقریباً با راندمان 100% بطور ثقلی عمل می‌كنند، قرار گرفته است و تیرهایی كه این ستون‌ها را به سیستم لرزه بر پیرامونی مرتبط می‌كنند عموماً - به جز سه طبقه پایین - با اتصال ساده طرح شده‌اند. با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌شود، سختی این تیرها نقشی در نحوه توزیع بارهای جانبی نخواهد داشت و به این جهت در مدل، ساده سازی صورت گرفته است.

 

استفاده از تیرهای با مقطع متغیر در طرح تیرهای ثقلی علا‌وه بر صرفه‌جویی در مصالح، به جهت ایجاد مسیری مناسب برای عبور لوله‌های تأسیساتی صورت گرفته است و به این ترتیب نیازی به افزایش بیشتر ارتفاع طبقه نمی باشد.

 

سیستم سقف برج‌های هزاره سوم

 

سقف این برج‌ها از نوع كامپوزیت است و عملكرد دال‌های آن به صورت دوطرفه می‌باشد.

 

همان‌طور كه در گزارش مندرج در شماره پنجم ذكر شده مطالعات ژئوتكنیك، ژئوفیزیك، تهیه طبف ویژهِ ساختگاه، زهكشی و كنترل كیفیت عملیات بتنی این پروژه توسط مهندسان مشاور دریا خاك پی در دست انجام است.

 

مطالعات ژئوتكنیكی در محدوده احداث برج‌ها

 

مطالعات ژئوتكنیكی به منظور تعیین خصوصیات خاك و لایه‌های زمین در محدوده احداث برج‌ها به شرح زیر انجام پذیرفته است:

 

الف) مطالعات ژئوتكنیك اكتشافی تكمیلی‌
‌‌تعیین مشخصات فیزیكی و مكانیكی لایه های خاك 
تعیین پارامترهای موثر در پایداری و تغییر شكل پذیری لایه های خاك 
تعیین ظرفیت باربری و نشست خاك و پیشنهاد گزینه های مناسب پی‌
تعیین مشخصه های خاك جهت برآورد نیروی زلزله 
شناسایی شرایط هیدروژئولوژیكی و آبگذارانی لایه های خاك 
بررسی امكان وجود نابهنجاری های ژئوتكنیكی در محدوده مورد نظر

 

ب) مطالعات تهیه طیف ویژه ساختگاه 
تعیین لرزه خیزی ساختگاه 
تعیین مشخصات هندسی دینامیكی لایه های آبرفتی 
انجام تحلیل بزرگنمایی حاصل از اثر وجود آبرفت 
تهیه شتاب نگاشت طراحی در سطوح مختلف‌
تهیه طیف طراحی در سطوح مختلف لرزه ای در رقوم‌های موردنظر

 

بررسی نشست سازه

 

در بررسی نشست سازه شالوده گسترده در وسط ساختگاه، داده های مورد نیاز برای انجام این تحلیل‌ها با استفاده از آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی تعیین گردید.

 

اثر لایه سطحی خاك كم مقاومت در كف گود، با در نظر گرفتن یك لایه جدید با ضریب ارتجاعی نسبتاً كمتر مدل گردید.

 

با توجه به یكنواختی بافت زیر سازه، حداكثر نشست مجاز ساختمان 100 میلیمتر در نظر گرفته شده است. مقایسه نتایج محاسبات نشست بااستفاده از نرم‌افزار Plaxis نشان می‌دهد كه حداكثر میزان نشست محاسبه شده از نشست مجاز (100 میلیمتر كمتر) می‌باشد.

 

سیستم پی‌

 

با توجه به نوع سیستم باربر جانبی برای برج‌های شمالی، مركزی و جنوبی كه سیستم لوله ای درجداره خارجی هریك از برج‌ها می‌باشد دو گزینه زیر برای پی برج‌ها قابل بررسی است:

 

الف) سیستم پی گسترده برای هریك از برج‌های شمالی، جنوبی و مركزی؛ به طوری‌كه با درزهای انقطاع از یكدیگر مجزا گردیده باشند.

 

ب) سیستم پی گسترده یكپارچه و بدون درز انقطاع برای هر سه برج شمالی، جنوبی و مركزی.

 

در سیستم گزینه الف با توجه به یكسان بودن برج‌ها به لحاظ مشخصه های دینامیكی بروی خاك ناحیه درز به صورتی است كه فشار زیاد برج مركزی موجب می گردد كه خاك زیر برج شمالی تحت اثر فشار قرار گرفته و پی برج شمالی تمایل به بلند شدن از روی آن داشته باشد.در صورتی‌كه از گزینه (ب) استفاده شود، 2 نیروی فشاری و كششی با یكدیگر متعادل گردید وتنش‌ها در زیر پی و روی خاك توزیع یكنواخت تر خواهد داشت، لذا استفاده از پی گسترده یكپارچه برای بارهای جانبی منطقی‌تر می‌باشد. از طرف دیگر طولانی بودن پی موجب می‌گردد كه تنش‌های ناشی از درجه حرارت و جمع شدگی، باعث تأثیرات نامطلوبی در پی گردد و علاوه بر آن، چنانچه تحت اثر بارهای ثقلی غیر همزمان قرار گیرد، در پی، ایجاد تنش های زیاد بنماید. بنابراین بتن ریزی در زیر هر یك از برج‌ها بصورت مجزا ودر عرض به فاصله 30 الی 50 سانتیمتر انجام گردیده است و پس از اعمال كلیه بارهای ثقلی و مرتفع شدن اثرات جمع شدگی ودرجه حرارت، این فاصله‌ها با بتن مرغوب به همراه مواد منبسط شونده پر می‌گردند.

 

بررسی مخاطره پذیری لرزه‌ای منطقه

 

گستره تهران در كوهپایه‌های جنوبی كوه‌های البرز مركزی قرار گرفته و شمالی‌ترین فرونشست ایران مركزی به حساب می‌آید. كوه‌های البرز در شمال تهران متشكل از یك سری چین خوردگی‌های با امتداد شرقی- غربی است و شدت دگرریختی در دو كناره شمالی گسله تهران به بیشترین مقدار خود رسیده و بلندی‌های البرز به ترتیب بر دشت كناری خزر در شمال و دشت تهران در جنوب رانده شده است.

 

از مهمترین گسل‌هایی كه نزدیكترین فاصله تقریبی آنها از ساختگاه حدود كمتر از 10 كیلومتر می‌باشد می‌توان موارد زیر را نام برد: گسل شمال تهران، گسل امامزاده داوود، پورگان وردیج، نیاوران، محمودیه، طرشت، عباس آباد، گسل تلویزیون، باغ فیض، نارمك و در محدوده ساختگاه موردنظر باتوجه به خاكبرداری قابل توجهی كه انجام شده بود آثار گسلی مشاهده نگردید.

 

بررسی روند لرزه خیزی

 

بررسی روند لرزه خیزی این گستره بااستفاده از به كارگیری روش kijko در سه حالت انجام گرفته است:

 

حالت اول: بادر نظر گرفتن فقط لرزه های تاریخی‌

 

حالت دوم: با منظور نمودن لرزه‌های سده بیستم

 

حالت سوم: تركیبی از مجموع حالت‌های اول و دوم با در نظر گرفتن لرزه های تاریخی و لرزه های سده بیستم

 

احتمال عدم رویداد لرزه ای با بزرگی 7 ریشتر در طول مدت 50سال یا 100 سال به ترتیب حدود 60 و 35 درصد می باشد؛ یعنی برای سازه ای باعمر مفید 50 یا 100 سال می توان این احتمال عدم رویداد را در نظر گرفت.

 

بیشینه مقادیر شتاب قائم و افقی زمین

 

در مطالعات انجام شده با استفاده از برنامه seisrisk III بیشینه مقادیر شتاب زمین محاسبه شده‌اند. اطلاعات دیگری نظیر رابطه طول گسلش و بزرگی مورد نیاز بوده است كه آن نیز با استفاده از روابط شناخته شده جهانی (رابطه ولز - كاپراسمیت) به دست آمده‌اند. بر اساس این محاسبات مقادیر شتاب افقی و قائم در سازه های زمانی مختلف (30، 50، 75 و 100سال) با احتمال فزونی خاص (50%، 37 %، 10%) برآورد شده‌اند.

 

در صورتی‌كه عمر مفید سازه 50 سال فرض شود با در نظر گرفتن احتمال فزونی 37 درصد، مقادیر شتاب افقی و قائم به ترتیب0/63 g و0/72 g برآورد شده است.

 

بررسی پاسخ دینامیكی آبرفت‌

 

به این منظور به عنوان یك روش اندازه‌گیری سریع و اقتصادی در محل ساختگاه چهارگمانه با عمق های 65/75, 50 , 50 , 65/75 متر حفر گردید و لایه‌های آبرفت مورد آزمایش محل S.P.T قرارگرفته و نمونه های حاصله تحت آزمون‌های آزمایشگاهی قرار گرفتند. این روش با دقت قابل قبولی سرعت انتشار امواج را در لایه‌های خاك به دست می دهد.

 

با استفاده از نتایج آزمایش محلی و نفوذ استانداردS .P.T از طریق روابط تجربی موجود برای درك رفتار دینامیكی توده آبرفت در محل ساختگاه تحت اثر حركات لرزه‌ای، طیف‌های پاسخ آبرفت برای سطوح شتاب (5/0,35/0,3/0,25/0,23/0,2/0,15/0,1/0) برابر شتاب ثقل محاسبه شده‌اند. برای این محاسبات از نرم‌افزارEER استفاده شده است. A سطح شتاب مبنا(D.B .L ) برای سنگ بستر براساس تحقیقات موجود، 36/0 شتاب ثقل و سطح شتاب بیشینه طراحیM.D0/5 ( . ) شتاب ثقل ملحوظ گردیده است لكن برای مشاهده تغییرات پاسخ آبرفت به سطوح شتاب مختلف، دامنه‌ای از سطوح شتاب از 1/0 تا 5/0 شتاب ثقل مورد تحلیل قرار گرفته است.

 

اثرات توپوگرافیك‌

 

به دلیل قرارگیری ساختگاه در مناطق مسطح، اثرات توپوگرافی عملاً تأثیر چندانی بر روی طیف پاسخ ساختگاه ندارد.

 

طیف طراحی زلزله

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد كه اثر آبرفت به طور مشخص طیف پاسخ سنگ را تحت تاثیر قرارداده است ، به‌طوری‌كه در پریودهای پائین (كمتر از نیم ثانیه) باعث كاهش مقادیر طیفی شده است. روند فوق مبین این موضوع است كه اثر وجود آبرفت باخصوصیات غیرخطی پریود اصلی طیف پاسخ را به مقادیر پریودهای بزرگتر انتقال داده است .

 

همچنین پهنای مقدار حداكثر طیفی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و طیف وسیعتری از پریود ها را دربرگرفته است كه چنانچه پریود اصلی سازه در این محدوده قرار بگیرد به علت بروز پدیده تشدید، بیشترین شتاب پاسخ طیفی در سازه به وجود خواهد آمد كه ملاحظات لازم باید در نظر گرفته شود.

 

با توجه به مطالب فوق، طیف پیشنهادی DBL حداكثر مقادیر طیفی را بین پریودهای 04/1و 27/0 ثانیه برابر 0/85 g دارد و طیف پیشنهادی MDL حداكثر مقادیر طیفی خود را در محدوده بین پریودهای 44/0 تا 84/0 ثانیه برابر با 0/38 g دارد.

 

در نتیجه در هر سطح شتاب طراحی سازه به نحوی انجام شده است كه پریود اصلی سازه در محدوده شتاب حداكثر طیفی قرار نگرفته است و پدیده تشدید اتفاق نیفتاده است.

 

كنترل كیفیت مصالح و نظارت اجرایی‌

 

از آنجا كه طراحی مناسب توا‡م با اجرای دقیق و كنترل كیفیت مصالح، مقاوم‌سازی سازه را در برابر نیروهای وارده امكان‌پذیر می‌سازد، در این پروژه نسبت به كنترل كیفیت مصالح بكار رفته اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 

 1. كیفیت بتن :

 

به منظور دسترسی به كیفیت مطلوب و جلوگیری از نابودی خواص بتن - در حین حمل - نسبت به دایركردن بچینگ پلنت در محل كارگاه مبادرت نموده و در تمام مدت اقدامات لازم نظیر تست مواد سنگی، سیمان و آزمایش‌های مربوطه با استقرار آزمایشگاه محلی انجام می‌شود.

 

 1. كیفیت مصالح فولادی:

 

برای بررسی كیفیت مصالح فولادی تمام مصالح قبل از ورود به كارخانه ساخت تحت آزمایش‌های مربوطه قرار گرفته و بعد از حصول اطمینان از تطابق مشخصات مواد فلزی با موارد در نظر گرفته شده در طراحی، اجازه حمل داده می‌شود.

 

همچنین در كارگاه ساخت با استقرار یك اكیپ (Q.C ) تمام آزمایش‌های مربوط به جوش نظیر آزمایشات ذرات مغناطیسی( M.T ) اولتراسونیك(U.T ) ، رنگ‌های نافذ( P.T) و رادیوگرافی( R.T) و همچنین اجرای دقیق روند جوشكاری(W.P.S ) جهت جلوگیری از ایجاد تنش‌های پسماند بعد از جوشكاری كنترل می‌گردد.

 

از آنجا كه این سازه دارای اتصالات پیچ و مهره ای (اصطكاكی و اتكایی) می‌باشد، تمام آزمایش‌های مربوط به پیچ نظیر آزمایش تركیب شیمیایی كوانتومتری، سختی سنجی، كنترل ابعادی، كشش كلگی، ریز‌سختی‌سنجی و ... نیز انجام می‌گیرد. دركارگاه نصب هم ضمن نظارت كافی به لحاظ اطمینان از انجام اتصالات اصطكاكی ضمن استفاده از تركمتر از واشرهای D.T.I جهت كنترل مضاعف ایجاد اصطكاك لازم در اتصالات استفاده می‌گردد

 

رفتار سیستم های مختلف باربر در سازه های بلند

 

اهمیت موضوع

 

با توجه به خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشورهای زلزله خیز، لزوم طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله امری انکار ناپذیر است. برای طرح یک ساختمان در مقابل زلزله لازم است اطلاعاتی جامع و کامل از رفتار آن در مقابل نیروهای ناشی از زلزله در دست باشد. باید دانست که رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه ها تضمین کنندة مقاوم شدن کامل ساختمانها در برابر نیروهای ناشی از زلزله نیست. به همین جهت باید رفتار سازه ها را به طور کلی و به دقت مورد توجه قرار داد. شکل پذیری یکی از خواص بسیار مهم سازه هایی است که اگر تحت تأثیر نیروهای لرزه ای واقع شوند، باید از خود بروز دهند. هر سازة پایدار یا مقاوم در برابر زلزله باید هم به صورت کلی و یک مجموعۀ کامل، شکل پذیر باشد و هم اعضای آن به تفکیک شکل پذیر باشند. بنابراین با توجه به نوع سازه ای که برای مناطق زلزله خیز طراحی می شود، باید مصالح به کار رفته در آنها به نحوی اختیار و ترکیب شوند که نتیجۀ رفتار آنها، شکل پذیر بودن را تأمین نماید.

 

با تکیه بر روشهای سنتی، نمی توان سازه بلندی ساخت که در برابر زلزله های مخرب مقاوم باشد. حتی اگر همه ضوابط آیین نامه زلزله از نظر طراحی و محاسبات رعایت شده باشد، با اجرای سنتی و دخالت انسان در اجزای مقاوم کننده ساختمان همانند بتن ریزی ها و جوشکاری ها هرگز نمی توان به یک سازه مناسب دست پیدا کرد. فن آوریهای نو تلاش می کنند تا دخالت انسان را در حین ساختن به حداقل رسانده و با صنعتی کردن اجرا، یک ساختمان همگن و مطمئن بنا نمایند.

 

ساختمان مسکونی از نظر اسکلت باید نه تنها مقاوم در برابر نیروهای زلزله ساخته شود، بلکه باید دارای دوام لازم در مدت زمان پیش بینی شده برای بهره برداری از آن نیز باشد. اگرچه از نظر کارکرد اقتصادی می توان بخشهایی از ساختمان را از مصالح سبک بنا نمود، اما اسکلتی که بتواند کارکرد درست داشته باشد معمولاً وزن قابل ملاحظه ای از ساختمان را به خود اختصاص می دهد. با افزایش ارتفاع و به تبع آن نیروهای حاصل از زلزله مقاطع باربر ساختمان بسیار بزرگ شده و تکانهای ناشی از نیروی زلزله، در طبقات فوقانی شدید می شود. برای پیشگیری از این رویدادها، روشی تحت عنوان سوپرفریم R.C برای اسکلت ساختمان، در کشور ژاپن، ابداع شده و به عنوان جدیدترین  فناوری به مورد اجرا گذاشته شده است. در این روش ضمن کاهش مقاطع باربر، با پیش ساخته نمودن ستون ها و همچنین کنترل حرکات ساختمان در حین زلزله و جذب انرژی به وسیله میراگرهای هیدرومکانیکی، یک ساختمان مطمئن از نظر رفتار در برابر نیروها و بسیار مناسب برای سکونت ساخته می شود.

 

فصل اول مقدمه و کلیات

تعیین مشخصات ساختمان هایی که در گروه سازه های بلند قرار می گیرند بسیار مشکل است، زیرا بلندی خود یک حالت نسبی است و ساختمان ها را نمی توان بر حسب ارتفاع یا تعداد طبقات، دسته بندی و تعریف نمود. بلندی یک ساختمان بستگی به شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط دارد، بنابراین ارائه یک معیار قابل قبول همگانی برای تعریف بلندی سازه غیرممکن است. از نظر مهندسی هنگامی می توان سازه را بلند نامید که ارتفاع آن باعث شود که نیروهای جانبی ناشی از باد و زلزله، بر طراحی آن اثر قابل توجهی گذارند. همچنین نمانند نیروهای ثقلی، تأثیر نیروهای جانبی در سازه ها کاملاً متغیر بوده و به سرعت با افزایش ارتفاع شدت می یابد. سه عامل اساسی که باید در طراحی تمام سازه های بلند در نظر گرفته شوند عبارتند از :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت- مبانی بهره وری و تجزیه وتحلیل آن (مدیریت)

جمعه 29 دی 1396
13:25
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات220
حجم فایل689 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود 

 

مقدمه:

 

 

 

تاریخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جدید عصر فرا صنعتی عصر اطلاعات عصر فرا ملی و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است كه نمونه های بارز آن استفاده بیشتر اتوماسیون و كاربرد رباتها در تولید در كنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. تنها در طول 15 سال اخیر  افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است مه این افزایش معجزه آسا به طور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در كشور های پیشرفته صنعتی بوده است. بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. مطا لعات تجربی در كشور های پیشرفته صنعتی نشان داده  كه اهمیت بهره وری در نتیجه توسع سیستمهای نرم افزار مدیریتی بیش از مشاركت و افزایش كمی عوامل كار و سرمایه در جریان تولید بوده است. پایین بودن سطح بهره وری مه از ویژیگیهای غالب كشور های كمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بهره وری است كه تعدادی از این عوامل خارج از كنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و كنترل است. دقیقا به همین دلیل امروزه تمام كشورهای جهان در پی بدست اوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو لید ملی بیشتر دست یابند زیرا میان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجو دارد.

 

 

 

طی دو دهه اخیر ضرورت ایجاد وگسترش بخش بهره وری و مدیریت فراگیر و جامع بهره وری در سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. مدیریت بهره وری فراگیر بر اساس ذهنیت و برنامه ای استراتژیك، توجه صحیح به ارتقا انگیزه نیرو انسانی، بهبود مهارتهای آنان با بازآموزی و آتاهطینتبهخ آموزش و پرورش برای آنها، ایجاد زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و استعدادها در سازمان، افزایش میزان تحقیق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كیفیت محصول در جهت برقرای نضامی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود بهره وری فراگیر در سازمان است كه مدیر می تواند مشكلات و مساءل را تشخیص دهد و مساءل پیچیده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

 

 

مفهوم بهره وری

 

 

 

1- شاخصهای ارزیابی عملكرد سازمانها

 

 

 

برای سنجش و ارزیابی عملكرد هر سازمانی (اعم از سازندگان كالاها یا ارهه دهندگان خدمات) معیار ها و شاخصهای گونانگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از شاخصهایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از :

 

 

 

اثر بخشی، كارایی، نواوری، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری .

 

 

 

اثر بخشی با پاسخ به سوالا تی از این قبیل معلوم می شود كه: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیت های درستی را انجام میدهیم؟ آیا مشكلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم ، و در صدد رفع آنها بر آمده ایم؛ به طوری كه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعین شده در هر سازمان، میزان اثر بخشی را در هر سازمان نشان می دهد.

 

 

 

كارایی به اجرای درست كار در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی كه با هدف كاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود كیفیت محصول اتخاذ می شوند. كارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است.

 

 

 

نوآوری به میزان تطابق محصولات تولیدی و فرایندهای تولیدی یك سازمان در قبال تغییرات تقاضا و نیاز های جدید مشتریان، تغییرات تكنولوژی و ساخت محصوالات جدید گفته می شود. نو آوری به منظور برآورد نیازهای جدید مشتریان یا ایجاد تقاضای جدید و كسب سهم بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام می پذیرد.

 

 

 

قابلیت انعطاف به میزان توان سیستم تولیدی هر سازمان در عكس العمل و تطابق با تغییرات مورد لزوم در نوع، تركیب و مقدار مخصول گفته می شود.

 

 

 

كیفیت زندگی كاری به این موضوع مربوط می شود كه سازمان تا چه میزان به بر قراری ایمنی در محیط كار، امنیت شغلی در سازمان، پرورش استعداد كاركنان خود و بالا بردن مهارت های آنان از طرق گوناگون  وبه عبارتی دیگر ایجاد رضایت شغلی آنان از محیط كار قادر می باشد.

 

 

 

شاخص دیگری كه برای سنجش عملكرد ساز مان های انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد، میزان سودآوری در قبال سرمایه و فروش می باشد در حالی عملكرد مدیران سازمانهای غیر انتفاعی بر اساس مقدار وارزش تولیداتشان در مقابل هزنیه های تولید شان سنجیده می شود.

 

 

 

سود آوری تابعی از درامد ها و هزینه ها می باشد. در آمدها به قیمت فروش و مقدار فروش محصئل بستگی دارد. در حالی كه هزینه ها تابعی از ارزش نهاده ها ومنابع به مار رفته در تولید محصول می باشند. دو شاخص مهم و اساسی كه مدیران برای اتخاذ تصمیمات درست به آنها توجه می كنند عبارتند از: بهره وری و كیفیت

 

 

 

بهره وری یعنی اینكه سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتی از منابع تو لیدی استفاده می كند.

 

 

 

كیفیت به درجه تطابق محصول تولید شده با نیاز های مشتریان و طرح محصول گفته می شود. تصمیماتی كه مدیران در استفاده از نهاده ها و در ارتباط با فرایند تولید میگیرند بر میزان بهره وری، درجه كیفیت و در نهایت مقدار سود سازمان تاثیر می گذارد.

 

 

 

2- تعریف بهره وری

 

 

 

بهبود بهره وری مو ضوعی بوده كه از ابتدای تاریخ بشر و در كلیه نظا مهای اقتصادی و ساسی مطرح بوده است. اما تحقیق در بلره چگونگی افزایش بهر ه وری به طور سیستماتیك و در چار چوب مباحث علمی تخیلی از حدود 230 سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

 

 

 

واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا كنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مكتب فیزیوكراسی به كار برده شد. كنه با طرح جدول اقتصادی اقتدار هر دو.لتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش كشاورزی می داند.

 

 

 

در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام لیتره بهره وری را دانش و فن تولید تعریف كرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 فردریك وینسو تیلور و فرانك گیلبرت به منظور افزایش كارایی كارگران در باره تقسیك كار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد مطا لعاتی را انجام دادند. كارایی به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام كار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد. در سال 1950 سازمان همكاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهر ه وری را چنین تعریف كرد بهره وری حاصل كسری است كه از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یكی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی كار صحبت كرد.

 

 

 

در اطلا عیه تشكیل مركز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین بیان شده است:

 

 

 

حداكثر استفاده از منابع فیزیكی ، نیروی انسانی  وسایر عوامل به روشهای علمی به طوری كه بهبود بهره وری به كاهش هزینه های تولید، گسترش بازار ها افزایش اشتغال و بالا  رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود. از دید مركز بهره وری ژاپن بهره وری یك اولویت و انتخاب ملی است كه منجر به افزایش رفاه اجتماعی و كاهش فقر می گردد. مركز بهره وری ژاپن از زمان تاسیس در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده كه عبارتند از :

 

 

 

افزایش اشتغال، همكاری بین نیروی كار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی كار و مصرف كنندگان.

 

 

 

در سال های 1974 و اواخر 1984 سومانث سه تعریف اساسی را در باره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شركتها به شرح زیر ارئه داد:

 

 

 

بهره وری جزئی : نسبت ارزش و مقدار محصول به یك طبقه از نهاده را گویند.

 

 

 

بهره وری كلی عوامل تولید : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاده های نیروی كار وسرمایه. معمولا به جای خالص محصول ارزش افزوده و در مخرج كسر مجموع ارزشهای نیروی كار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از كالا های مصرفی نظیر تلویزیون ویدئو و كامپیوتر كه 65 هزیه تولید آنها را مواد مصرفی تشكیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.

 

 

 

بهره وری كلی: نسبت كل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش كلیه نهاده های مصروفی است. این شاخص تاثیر مشترك و همزمان همه نهاده ها و منابع در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می كند.

 

 

 

بهره وری چند عامل: در این شاخص بجای همه عوامل در مخرج كسر، ارزش تنها چند عامل از كلیه عوامل تولید را قرار می دهند.

 

 

 

شاخص بهره وری جامع كل: عبارتست از حاصلضرب شاخص بهره وری كل در شاخض عوامل غیر قابل لمس. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است كه مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل كیفی متناسب با نیازهای مصرف كننده یا مرتبط با دیدگاه شركت از كیفیت محصول ، كیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شركت را نیز در بر میگیرد.

 

 

 

. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است كه مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل كیفی متناسب با نیازهای مصرف كننده یا مرتبط با دیدگاه شركت از كیفیت محصول ، كیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شركت را نیز در بر میگیرد.

 

 

 

تحقیقات نشان می دهد كه حدود 80 درصد شاخص هایی كه به عنوان شاخص بهره وری برای ارزیابی عملكرد شركت خود به كار می برند،غیر استاندارد بوده وبه هیچیك از چهار شاخص بهره وری فوق ارتباط ندارد.

 

 

 

3- دیدگاههای مختلف در باره بهره وری

 

 

 

الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی

 

 

 

بهره وری از دیدگاه سیتمی طبیعت پیچیده تری داشته و در كل سیستم مطرح می گردد.

 

 

 

بهره وری عبارت است از نسبت بین مجموعه خروجیهای یك سیستم به ورودی یهای آن.

 

 

 

این تعریف در سیتمهای مختلف اجتماعی فرهنگی و صنعتی كاربرد دارد.

 

 

 

ب- بهره وری از دیدگاه ژاپنی

 

 

 

بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یك رویكرد تاریخی،استراتژی بهبود بهره وری در كنار كنترل كیفیت جامع TQC و مدیریت كیفیت جامع TQM  مطرح میگردد.

 

به عقیده پروفسور ساساكی استاد دانشگاه سوكاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها ،بدون توجه به بهبود كیفیت و كاهش ضایعات به

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت-اصول بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها ونهادها (مدیریت)

جمعه 29 دی 1396
13:25
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات250
حجم فایل8.086 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلودمقدمه:

 

تاریخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جدید عصر فرا صنعتی عصر اطلاعات عصر فرا ملی و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است كه نمونه های بارز آن استفاده بیشتر اتوماسیون و كاربرد رباتها در تولید در كنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. تنها در طول 15 سال اخیر  افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است مه این افزایش معجزه آسا به طور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در كشور های پیشرفته صنعتی بوده است. بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. مطا لعات تجربی در كشور های پیشرفته صنعتی نشان داده  كه اهمیت بهره وری در نتیجه توسع سیستمهای نرم افزار مدیریتی بیش از مشاركت و افزایش كمی عوامل كار و سرمایه در جریان تولید بوده است. پایین بودن سطح بهره وری مه از ویژیگیهای غالب كشور های كمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بهره وری است كه تعدادی از این عوامل خارج از كنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و كنترل است. دقیقا به همین دلیل امروزه تمام كشورهای جهان در پی بدست اوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو لید ملی بیشتر دست یابند زیرا میان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجو دارد.

 

طی دو دهه اخیر ضرورت ایجاد وگسترش بخش بهره وری و مدیریت فراگیر و جامع بهره وری در سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. مدیریت بهره وری فراگیر بر اساس ذهنیت و برنامه ای استراتژیك، توجه صحیح به ارتقا انگیزه نیرو انسانی، بهبود مهارتهای آنان با بازآموزی و آتاهطینتبهخ آموزش و پرورش برای آنها، ایجاد زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و استعدادها در سازمان، افزایش میزان تحقیق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كیفیت محصول در جهت برقرای نضامی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود بهره وری فراگیر در سازمان است كه مدیر می تواند مشكلات و مساءل را تشخیص دهد و مساءل پیچیده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

مفهوم بهره وری

 

1- شاخصهای ارزیابی عملكرد سازمانها

 

برای سنجش و ارزیابی عملكرد هر سازمانی (اعم از سازندگان كالاها یا ارهه دهندگان خدمات) معیار ها و شاخصهای گونانگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از شاخصهایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از :

 

اثر بخشی، كارایی، نواوری، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری .

 

اثر بخشی با پاسخ به سوالا تی از این قبیل معلوم می شود كه: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیت های درستی را انجام میدهیم؟ آیا مشكلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم ، و در صدد رفع آنها بر آمده ایم؛ به طوری كه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعین شده در هر سازمان، میزان اثر بخشی را در هر سازمان نشان می دهد.

 

كارایی به اجرای درست كار در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی كه با هدف كاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود كیفیت محصول اتخاذ می شوند. كارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است.

 

نوآوری به میزان تطابق محصولات تولیدی و فرایندهای تولیدی یك سازمان در قبال تغییرات تقاضا و نیاز های جدید مشتریان، تغییرات تكنولوژی و ساخت محصوالات جدید گفته می شود. نو آوری به منظور برآورد نیازهای جدید مشتریان یا ایجاد تقاضای جدید و كسب سهم بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام می پذیرد.

 

قابلیت انعطاف به میزان توان سیستم تولیدی هر سازمان در عكس العمل و تطابق با تغییرات مورد لزوم در نوع، تركیب و مقدار مخصول گفته می شود.

 

كیفیت زندگی كاری به این موضوع مربوط می شود كه سازمان تا چه میزان به بر قراری ایمنی در محیط كار، امنیت شغلی در سازمان، پرورش استعداد كاركنان خود و بالا بردن مهارت های آنان از طرق گوناگون  وبه عبارتی دیگر ایجاد رضایت شغلی آنان از محیط كار قادر می باشد.

 

شاخص دیگری كه برای سنجش عملكرد ساز مان های انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد، میزان سودآوری در قبال سرمایه و فروش می باشد در حالی عملكرد مدیران سازمانهای غیر انتفاعی بر اساس مقدار وارزش تولیداتشان در مقابل هزنیه های تولید شان سنجیده می شود.

 

سود آوری تابعی از درامد ها و هزینه ها می باشد. در آمدها به قیمت فروش و مقدار فروش محصئل بستگی دارد. در حالی كه هزینه ها تابعی از ارزش نهاده ها ومنابع به مار رفته در تولید محصول می باشند. دو شاخص مهم و اساسی كه مدیران برای اتخاذ تصمیمات درست به آنها توجه می كنند عبارتند از: بهره وری و كیفیت

 

بهره وری یعنی اینكه سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتی از منابع تو لیدی استفاده می كند.

 

كیفیت به درجه تطابق محصول تولید شده با نیاز های مشتریان و طرح محصول گفته می شود. تصمیماتی كه مدیران در استفاده از نهاده ها و در ارتباط با فرایند تولید میگیرند بر میزان بهره وری، درجه كیفیت و در نهایت مقدار سود سازمان تاثیر می گذارد.

 

2- تعریف بهره وری

 

بهبود بهره وری مو ضوعی بوده كه از ابتدای تاریخ بشر و در كلیه نظا مهای اقتصادی و ساسی مطرح بوده است. اما تحقیق در بلره چگونگی افزایش بهر ه وری به طور سیستماتیك و در چار چوب مباحث علمی تخیلی از حدود 230 سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

 

واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا كنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مكتب فیزیوكراسی به كار برده شد. كنه با طرح جدول اقتصادی اقتدار هر دو.لتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش كشاورزی می داند.

 

در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام لیتره بهره وری را دانش و فن تولید تعریف كرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 فردریك وینسو تیلور و فرانك گیلبرت به منظور افزایش كارایی كارگران در باره تقسیك كار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد مطا لعاتی را انجام دادند. كارایی به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام كار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد. در سال 1950 سازمان همكاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهر ه وری را چنین تعریف كرد بهره وری حاصل كسری است كه از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یكی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی كار صحبت كرد.

 

در اطلا عیه تشكیل مركز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین بیان شده است:

 

حداكثر استفاده از منابع فیزیكی ، نیروی انسانی  وسایر عوامل به روشهای علمی به طوری كه بهبود بهره وری به كاهش هزینه های تولید، گسترش بازار ها افزایش اشتغال و بالا  رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود. از دید مركز بهره وری ژاپن بهره وری یك اولویت و انتخاب ملی است كه منجر به افزایش رفاه اجتماعی و كاهش فقر می گردد. مركز بهره وری ژاپن از زمان تاسیس در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده كه عبارتند از :

 

افزایش اشتغال، همكاری بین نیروی كار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی كار و مصرف كنندگان.

 

در سال های 1974 و اواخر 1984 سومانث سه تعریف اساسی را در باره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شركتها به شرح زیر ارئه داد:

 

بهره وری جزئی : نسبت ارزش و مقدار محصول به یك طبقه از نهاده را گویند.

 

بهره وری كلی عوامل تولید : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاده های نیروی كار وسرمایه. معمولا به جای خالص محصول ارزش افزوده و در مخرج كسر مجموع ارزشهای نیروی كار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از كالا های مصرفی نظیر تلویزیون ویدئو و كامپیوتر كه 65 هزیه تولید آنها را مواد مصرفی تشكیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.

 

بهره وری كلی: نسبت كل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش كلیه نهاده های مصروفی است. این شاخص تاثیر مشترك و همزمان همه نهاده ها و منابع در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می كند.

 

بهره وری چند عامل: در این شاخص بجای همه عوامل در مخرج كسر، ارزش تنها چند عامل از كلیه عوامل تولید را قرار می دهند.

 

شاخص بهره وری جامع كل: عبارتست از حاصلضرب شاخص بهره وری كل در شاخض عوامل غیر قابل لمس. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است كه مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل كیفی متناسب با نیازهای مصرف كننده یا مرتبط با دیدگاه شركت از كیفیت محصول ، كیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شركت را نیز در بر میگیرد.

 

. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است كه مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل كیفی متناسب با نیازهای مصرف كننده یا مرتبط با دیدگاه شركت از كیفیت محصول ، كیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شركت را نیز در بر میگیرد.

 

تحقیقات نشان می دهد كه حدود 80 درصد شاخص هایی كه به عنوان شاخص بهره وری برای ارزیابی عملكرد شركت خود به كار می برند،غیر استاندارد بوده وبه هیچیك از چهار شاخص بهره وری فوق ارتباط ندارد.

 

3- دیدگاههای مختلف در باره بهره وری

 

الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی

 

بهره وری از دیدگاه سیتمی طبیعت پیچیده تری داشته و در كل سیستم مطرح می گردد.

 

بهره وری عبارت است از نسبت بین مجموعه خروجیهای یك سیستم به ورودی یهای آن.

 

این تعریف در سیتمهای مختلف اجتماعی فرهنگی و صنعتی كاربرد دارد.

 

ب- بهره وری از دیدگاه ژاپنی

 

بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یك رویكرد تاریخی،استراتژی بهبود بهره وری در كنار كنترل كیفیت جامع TQC و مدیریت كیفیت جامع TQM  مطرح میگردد.

به عقیده پروفسور ساساكی استاد دانشگاه سوكاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها ،بدون توجه به بهبود كیفیت و كاهش ضایعات به

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

کارورزی و پروژه- اصول مدیریت بهره وری فراگیر (مدیریت)

جمعه 29 دی 1396
13:24
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات84
حجم فایل132 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مدیریت بهره وری:
پیترداركرمی گوید:می‌توان ادعا كرد كه انفجار بهره‌وری، مهم‌ترین پیشامد اجتماعی یكصد سال گذشته، و موضوعی است كه در تاریخ همانند نداشته است

 • برخی از نویسندگان تاریخ آغاز مطالعات مدیریتی را به Woodre wilson) ( نسبت می دهند. او علم اداره کردن را در سال 1887 مطرح کرد.
 • از فحوای کلام اندیشمندانی ازقبیل ویلسن، گودنو، و دیگران بوضوح می توان استنباط کرد که اداره نه تنها علم است بلکه قلمرو اداره از سیاست جداست و هدف اصلی علم اداره همانا بهره وری است و از دیدگاه بسیاری اصل شماره یک علم اداره به حساب می آید.

ارائه دیدگاههای مختلف:

 • تیلوریسم یا مکتب مدیریت علمی(تیلور)
 • نئوکلاسیکها(التون مایو)
 • اقتضایی(فرد فیدلر)
 • مطالعات مکتبهای مختلف نشان می دهد که دیگر نمی توان به اصول جهانشمولی که تیلور مطرح کرده است تکیه کرد و از طرفی به مطالعات هاثورن تکیه داشت بلکه باید تابع شرایط بود اما نکته مشترک در همه این دیدگاهها که همانا هدف علم مدیریت است راههای کسب بهره وری است که با تحولات اندیشه های مدیریتی تغییری نیافته است.

تاریخچه بهره وری:

 • مکتب مرکانتلیسم
 • مکتب فیزیوکراتها
 • مکتب کلاسیکها

از قرن بیستم اقتصاددانان به این واژه مشخص رسیدند:

      <  رابطه قابل سنجش بین تولید وعوامل آن>

بهره وری چیست:

 • تعریف لغوی: واژه بهره وری ترجمه اصطلاحی كلمه لاتین (PRODUCTIVITY) به معنی باروری و سودمندی و استعداد تولیدی می باشد. اولین بار این واژه در مقاله ای از كس نی (QUESNAY) در سال 1766 در حدود 240 سال پیش بكار برده شد و 70 سال بعد از آن در سال 1833 میلادی فردی بنام لیتره (LITTRE) بهره وری را قدرت تولید تعریف كرد. بعبارتی بهره وری یعنی:قدرت تولیدی، باروری و مولد بودن.
 • تعریف کاربردی:در اوائل قرن بیستم از این كلمه تعریف مناسب تری ارائه شد :

بهره وری برابر است با نسبت خروجی به یکی از عوامل تولید.

در سال 1900 فردی بنام ارلی بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل بكار رفته برای تولید این بازده عنوان كرد. 
1950 سازمان همكاری اقتصادی اروپایی یا OEEC تعریف كاملتری از بهره وری به این شرح ارایه داد: 
بهره وری خارج قسمت بازده به یكی از عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام، بسته به این كه بازده در ارتباط با سرمایه، سرمایه گذاری یا مواد خام و غیره مورد بررسی قرار گیرد نام برد.
 دیوسیس 1955 : تغییراتی كه میزان محصول بر اثر منابع بكار رفته ایجاد می شود. 
 فابریكنت 1962 : همیشه نسبت بین بازده و نهاده بهره وری است. 
سومانت 1979 : نسبت بازده ملموس به نهاده های ملموس

آژانس بهره وری اروپا  EUROPEAN PRODUCTIVITY AGENCY  (EPA)
 بهره وری را اینگونه تعریف می كند: 
1.  بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یك از عوامل تولید است. 
2. بهره وری در درجه اول یك دیدگاه فكری است كه همواره سعی دارد آنچه كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. 
بهره وری مبتنی بر این عقیده است كه انسان می تواند كارها و وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج برتر از روز بیش به انجام رساند.

د-مركز بهره وری ژاپن  : (JPC)
 هدف از بهبود بهره وری عبارتست از به حداكثر رسانیدن استفاده از منابع نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه علمی و با كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه كه به  نفع كاركنان، مدیران  و مصرف كنندگان باشد.

 

خلاصه ای از تاریخچه سازمانهای بهره وری در جهان و سازمان بهره وری آسیایی

استقرار سازمانهای مستقل مسئول مطالعات مرتبط با بهره وری از پایان جنگ بین المللی دوم، نخست دراروپا و سپس در آسیا، آغاز شد. در اروپا این جنبش با تأسیس آژانس بهره وری اروپایی  شروع شد و درآسیا نیز  با تأسیس «سازمان بهره وری آسیائی».ژاپن در سال 1955  مركز بهره وری خود را به وجود آورد و در هند شورای ملی بهره وری درسال 1958 برپا شد. متعاقباً بسیاری دیگر از كشورهای آسیایی نیز به همین ترتیب مراكز بهره وری خود را طی پانزده سال گذشته برپا كردند.

 • سازمان همكاری اقتصادی اروپا (OEEC) ، در دهه شصت میلادی به شدت درگیر در توسعه و ترویج اندیشه بهره وری بود. در دهه شصت نیز بسیاری از كشورهای آسیایی و اروپایی، مراكز و شوراهای بهره وری ایجاد كردند. گروههای بسیاری در این زمان از كشور آمریكا دیدن كردند تادرباره شیوه های اندازه گیری و محاسبات بهره وری آگاهیهای لازم را به دست آورند. به ویژه اداره كاردر«دفتر آماركار» درآمریكا(BLS) به خاطر آنكه دارای تجربیات زیادی بود و آمار مربوط به بهره وری كار را نزدیك به 90 سال منتشر می كرد، بسیار مورد توجه قرار می‌گرفت. بهره وری درآمریكا عملاً از سال 1970 شكل گرفت، و اولین كمیسیون بهره‌وری در این سال در این كشور تشكیل شد.

در سال 1995” مركز بهره وری ژاپن “(JPC) به عنوان هسته مركزی حركت بهره‌وری در بخش خصوصی در ژاپن با این شعار تأسیس شد: دیدگاه بنیادین بهره وری شامل احترام به مردم به منظور ترویج و پیشبرد رفاه انسانی خواهد بود.

هنگام آغاز جنبش بهره وری در سال 1955 در ژاپن به منظور تبلور اندیشه ها واهـــداف – و بـه عنوان پایه ای برای پیشبرد آن – سه اصل برای آن،به عنوان یك ضابطه و معیار رفتاری، بنیانگذاری شد. این سه اصل عبارتند  است از:

الف- بهبود بهره وری، در نهایت موجب افزایش امكان اشتغال می شود. در دوره انتقالی، برای كنترل سطح بیكاری و تقلیل آن به پائین ترین حد ممكن، كارگران مازاد به سایر بخشها انتقال  داده خواهند شد.

ب- مدیریت و كاركنان، روشهای عملی بهبود بهره وری را موردمطالعه قرار خواهند داد ودر این زمینه به بحث و مذاكره خواهند پرداخت.

ج-نتایج حاصل ازبهبود بهره وری منتشر و توزیع خواهد شد و همگان ازآن منتفع خواهند گردید.

طی حدود 40 سالی كه از آغاز نهضت بهره وری در ژاپن می گذرد سه اصل مذكور همواره به عنوان یك دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته و تلاش ژاپن بر آن است كه سه اصل مزبور را درزمان حاضر و آینده نیزسرلوحه كار خود قرار دهد.

همچنان كه جنبش بهره وری ژاپن به خوبی ادامه می یافت، ایجاد و تأسیس سازمانی مشابه«آژانس بهره وری اروپا » (EPA) قویاً مورد نیاز بود تا تلاشهای مردم آسیا را در جهت ارتقاء كارایی متحد سازد.
در سالهای 1959 و 1960، مركز بهره وری  ژاپن (JPC) ابتكار سازماندهی كنفرانسهای بین المللی را در زمینه بهره وری در توكیو و مانیل بر عهده گرفت و بدین گونه زمینه ایجاد یك سازمان جهانی فراهم شد . در آوریل 1961، نمایندگان هشت كشور آسیایی در مانیل ملاقات كردند و به منظور تأسیس« سازمان بهره وری آسیائی» (APO) جهت افزایش بهره وری در آسیا ، از طریق همكاریهای مشترك،به توافق رسیدند. هشت كشور مزبور عبارت بودند از: كره – جمهوری چین – فیلیپین – تایلند – هند – پاكستان – نپال و ژاپن . از آن زمان به بعد (APO و JPC ‌سازمان بهره وری آسیایی و مركز بهره وری ژاپن) متفقاً و صمیمانه به منظور ارتقاء بهره وری و بهبود سطح زندگی مردم در این بخش از جهان همكاری داشته‌اند.
 امروزه تعداد كشورهای عضو APO  به 16 رسیده كه عبارتند از: بنگلادش – جمهوری چین – فی جی- هنگ گنگ – هند- اندونزی- ایران- ژاپن – جمهوری كره – مالزی – نپال- پاكستان –فیلیپین – سنگاپور – سریلانكا- تایلند.
 این كشورها همه دارای سازمان ملی بهره وری می باشندو «سازمان ملی بهره وری ایران » نیز در سال 1370 تشكیل شد و فعالیتهای مفیدی را آغاز نموده است.
سازمانهای بهره وری متعددی در كشورهای صنعتی دنیا با APO همكاری دارند و نحوه همكاری آنها به صورت عضویت، اجرای طرحهای آموزشی مشترك ، تبادل اطلاعات، اعزام و تبادل كارشناس و كمكهای مالی در طرحهاست.
علاوه بر سازمان بهره وری آسیایی (APO) و مركز بهره وری ژاپن(JPC) امروزه مؤسسات جهانی مختلفی در سطح دنیا فعالیت می كنند و جنبش بهره وری را دنبال می نمایند، نظیر: 
  ESCAP–ADB-UNEP-OEEC-UNDP- UNICO-ILO-FAOوغیره.
 این سازمانها با یكدیگر نیز از طریق اجرای طرحهای مشترك یا همكاری در طرحها و تبادل اطلاعات همكاری دارند .به طوری كه امروزه در كشورهای مختلف دنیا با آگاهی بر اهمیت بهره وری، جنبشهای افزایش و بهبود بهره وری و ایجاد سازمانهای ملی بهره وری نضج گرفته است و روز به روز توسعه و رونق بیشتری می یابد.

تحلیل اندیشه بهره وری:

زمان تقریبی آغاز رویکرد فراگیر در سطح بین الملل به مقوله بهره وری را می توان پس از پایان جنگ جهانی دوم دانست . روند رو به توسعه و گسترش دانش و اندیشه بهره وری را در عرصه بین الملل می توان به حداقل سه رده گوناگون تقسیم کرد.

 1. شکل گیری دانش بهره وری
 2. رشد و توسعه دانش بهره وری
 3. مطرح شدن افقهای جدید در این حوزه

 به طور کلی در دوره اول می توان موارد و دلایل زیر را از جمله موارد موثر در زمینه توجه بیشتر به مقوله بهره وری دانست:

 1. آغاز دوباره رشد اقتصاد جهانی
 2. پایان جنگ جهانی دوم و شروع به حرکت اقتصاد های جنگ زده ای چون آلمان و فرانسه و ژاپن
 3. نیاز روز افزون صنایع گوناگون به مواد اولیه و نهاده های تولید و از سوی دیگر محدود بودن عرضه عوامل
 4. التیام زخمهای حاصل از جنگ در اکثر کشور ها و بیداری اقتصادی
 5. رشد جمعیت در سراسر جهان و بالا رفتن سطح زندگی و در آمدها که بالطبع نیازهاو افزایش تقاضای بیشتری را به دنبال داشت.

  می توان اینگونه قلمداد کرد که متن و منشا شکل گیری نگرش بهره ورانه به مقوله تولید  در ایالات متحده آمریکا روی داده است

به طور کلی در دوره اول با پیاده سازی طرحهای ایالات متحده برای بازسازی آلمان و ژاپن و از سوی دیگر سفر های دانشمندانی چون دکتر دمینگ به ژاپن و شرکت در کنفرانسهایی به محوریت موضوع بهره وری و در نهایت طرح مدل مدیریت کیفیت فراگیری با نام خودش بهره وری از مدل ساده و ابتدایی ستاده ÷ نهادهکه بر اصل راهبردی تولید بیشتر با منابع فعلی تاکید داشت ، خارج شده و به حوزه های جدیدی و یا بر اساس تقسیم بندیهای ما به دوره دوم وارد گردید: بدین ترتیب می توان دلایل و ویژگی های اصلی آغاز این دوره از نگرش به بهره وری را در موارد زیر جستجو کرد:
1.       رقابتی شدن هر چه بیشتر بازارها
2.        طرح مسائل جدید در حوزه بهره وری 
3.        ورود کشور های گوناگون به حوزه تولید و بدین ترتیب سوق یافتن تولید کنندگان از تولید انبوه صرف به تولید انبوه با کیفیت
 با گذشت زمان  بازار های انحصاری آمریکایی با خطوط تولید انبوه که اقدام به تولید کالاها به تعداد زیاد و قیمت پایین در یک بازار انحصاری می نمودند، از سوی شرکتهای نو پا اما هدفمند ژاپنی به چالش کشیده شدند. همایشها و سمینارهای دهه پنجاه و شصت میلادی و میل و علاقه ذاتی ژاپنی ها به پیشرفت باعث آن گردید تا سیاستهای گسترش دانش بهره وری در این کشور خیلی زود به عنوان فرهنگ و رفتار غالب در صنایع ژاپن تبدیل گردد. این در حالی بود که ژاپنی ها در فرایند صنعتی شدن هیچگاه فرهنگ بومی خود را نادیده نگرفتند و همواره به یک الگوی توسعه پایدار بر پایه و اساس فرهنگ بومی خود تاکید می کردند و بدین سان در ادامه حتی توانستند با الهام گیری از برخی از آموزه های دینی و اجتماعی خود مدلهای بهبود مستمری چون کایزن را ابداع و به جای جای جهان گسترش دهند.

بخش سوم در دگردیسی دانش بهره وری را می توان دوران حکومت مقتدرانه بهره وری و مدلهای جامع و فراگیر بهره وری بر ذهن مدیران و عملکرد شرکتها دانست. در  این دوره  از بهره وری به عنوان یکی از پایه ها و زیر بناهای توسعه در سیاستها و برنامه های کلان عنوان می شود و از حاشیه به متن می آید. طرفداران نقش اصلی ارقام بالای تولیدهای ناخالص ملی در اقتصادهای مطرح جهان عامل بهره وری را ابزاری مناسب در هم افزایی سیاستهای خود یافتند. بدین ترتیب که توانستند بدون دغدغه جهت تامین  منابع جدید که به واسطه تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده در سطح جهان  با چالشهای جدیدی مواجهه شده بود ، با به کارگیری سیاستهای بهره ورانه و به جای افزایش لجام گسیخته عرضه منابع هدف خود یعنی افزایش تولید را جامع عمل بپوشانند.از سوی دیگر بهره وری راه خود را از نگرش صرف به تولید به دیگر بخشهای سازمان از جمله منابع اولیه ، نیروی انسانی ، تکنولوژی و بازاریابی و حتی رشته های دیگر فعالیتهای اقتصادی چون خدمات هم گشود.
 از دلایل اصلی در این تغییر نگرش را می توان در دلایل زیر جستجو کرد :
1.       توجه بیشتر به منابع بلند مدت به جای کوتاه مدت
2.       توجه بیشتر به بازار های داخلی تا خارجی
3.       تمرکز بر نگرش و اقدامات استراتژیک به جای نگرش عملیاتی و محدود  
4.       توجه بیشتر به رضایت مشتریان
5.       توجه بیشتر به مدیریت جامع بهره وری تا تاکید صرف به بهبود کیفیت
  بهره وری ابزاری است که امروزه به  آن به عنوان سلاحی قدرتمند و نه تنها به عنوان روشی برای افزایش تولید نگریسته می شود . امروزه در سراسر جهان کارشناسان اعتقاد دارند که  بهره وری بهترین وسیله است برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و این گونه است که در 15 ساله اخیر افزایش بهره وری در جهان 45 برابر شده است. باید توجه داشت که در برنامه چهارم توسعه ایران اینگونه برنامه ریزی شده است که 30درصد از رشد اقتصادی در طی سالهای اجرای برنامه به واسطه افزایش بهره وری صورت گیرد.

س

تاریخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جدید عصر فرا صنعتی عصر اطلاعات عصر فرا ملی و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است كه نمونه های بارز آن استفاده بیشتر اتوماسیون و كاربرد رباتها در تولید در كنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. تنها در طول 15 سال اخیر  افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است مه این افزایش معجزه آسا به طور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در كشور های پیشرفته صنعتی بوده است. بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. مطا لعات تجربی در كشور های پیشرفته صنعتی نشان داده  كه اهمیت بهره وری در نتیجه توسع سیستمهای نرم افزار مدیریتی بیش از مشاركت و افزایش كمی عوامل كار و سرمایه در جریان تولید بوده است. پایین بودن سطح بهره وری مه از ویژیگیهای غالب كشور های كمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بهره وری است كه تعدادی از این عوامل خارج از كنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و كنترل است. دقیقا به همین دلیل امروزه تمام كشورهای جهان در پی بدست اوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو لید ملی بیشتر دست یابند زیرا میان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجو دارد.

 

طی دو دهه اخیر ضرورت ایجاد وگسترش بخش بهره وری و مدیریت فراگیر و جامع بهره وری در سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. مدیریت بهره وری فراگیر بر اساس ذهنیت و برنامه ای استراتژیك، توجه صحیح به ارتقا انگیزه نیرو انسانی، بهبود مهارتهای آنان با بازآموزی و آتاهطینتبهخ آموزش و پرورش برای آنها، ایجاد زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و استعدادها در سازمان، افزایش میزان تحقیق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كیفیت محصول در جهت برقرای نضامی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود بهره وری فراگیر در سازمان است كه مدیر می تواند مشكلات و مساءل را تشخیص دهد و مساءل پیچیده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

مفهوم بهره وری

 

1- شاخصهای ارزیابی عملكرد سازمانها

 

برای سنجش و ارزیابی عملكرد هر سازمانی (اعم از سازندگان كالاها یا ارهه دهندگان خدمات) معیار ها و شاخصهای گونانگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از شاخصهایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از :

 

اثر بخشی، كارایی، نواوری، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری .

 

اثر بخشی با پاسخ به سوالا تی از این قبیل معلوم می شود كه: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیت های درستی را انجام میدهیم؟ آیا مشكلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم ، و در صدد رفع آنها بر آمده ایم؛ به طوری كه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعین شده در هر سازمان، میزان اثر بخشی را در هر سازمان نشان می دهد.

 

كارایی به اجرای درست كار در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی كه با هدف كاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود كیفیت محصول اتخاذ می شوند. كارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است.

 

نوآوری به میزان تطابق محصولات تولیدی و فرایندهای تولیدی یك سازمان در قبال تغییرات تقاضا و نیاز های جدید مشتریان، تغییرات تكنولوژی و ساخت محصوالات جدید گفته می شود. نو آوری به منظور برآورد نیازهای جدید مشتریان یا ایجاد تقاضای جدید و كسب سهم بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام می پذیرد.

 

قابلیت انعطاف به میزان توان سیستم تولیدی هر سازمان در عكس العمل و تطابق با تغییرات مورد لزوم در نوع، تركیب و مقدار مخصول گفته می شود.

 

كیفیت زندگی كاری به این موضوع مربوط می شود كه سازمان تا چه میزان به بر قراری ایمنی در محیط كار، امنیت شغلی در سازمان، پرورش استعداد كاركنان خود و بالا بردن مهارت های آنان از طرق گوناگون  وبه عبارتی دیگر ایجاد رضایت شغلی آنان از محیط كار قادر می باشد.

 

شاخص دیگری كه برای سنجش عملكرد ساز مان های انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد، میزان سودآوری در قبال سرمایه و فروش می باشد در حالی عملكرد مدیران سازمانهای غیر انتفاعی بر اساس مقدار وارزش تولیداتشان در مقابل هزنیه های تولید شان سنجیده می شود.

 

سود آوری تابعی از درامد ها و هزینه ها می باشد. در آمدها به قیمت فروش و مقدار فروش محصئل بستگی دارد. در حالی كه هزینه ها تابعی از ارزش نهاده ها ومنابع به مار رفته در تولید محصول می باشند. دو شاخص مهم و اساسی كه مدیران برای اتخاذ تصمیمات درست به آنها توجه می كنند عبارتند از: بهره وری و كیفیت

 

برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت-ساختمانهای هوشمند و ویژگیهای آنها- Smart Home (فنی و مهندسی)

جمعه 29 دی 1396
13:24
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات45
حجم فایل2.113 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود 

 

مزایای یک خانه ی هوشمند چیست؟

 

 

 

و اما فایده ی ارتباط وسایل خانه با یکدیگر چیست؟ در یک کلام و به طور خلاصه جواب این است: راحت بودن! داشتن یک خانه ی هوشمند باعث می شود بتوانید کارهای زیادی را با زحمت کمتری انجام دهید. کارهایی مانند تنظیم تهویه، خاموش کردن لامپ ها، روشن مایکروفر برای گرم کردن غذا و غیره.

 

 

 

شما می توانید برای وسایل خانه ی خود زمانبندی نیز تعیین کنید، بنابراین یکسری کارها در ساعات خاصی از روز به صورت خودکار انجام خواهند شد. حتی برخی از این وسایل هوشمند قابلیت یادیگری داشته و از کارهایی که شما انجام می دهید، می آموزند، در نتیجه با فعالیت بسیار کمتری می توانید انجام خیلی کارها را به صورت خودکار به وسایل خانگی خود محول کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزون بر راحتی، خانه های هوشمند بهره وری از انرژی را نیز افزایش می دهند. برای مثال می توان به ترموستات هوشمند شرکت Nest اشاره نمود. این ترموستات از شما یاد می گیرد که خانه تان باید چقدر گرم یا سرد باشد و دما را به طور خودکار تنظیم می کند، بنابراین شما نگران صرفه جویی در مصرف انرژی نخواهید بود. همچنین وقتی در خانه نباشید این ترموستات به حالت «راه دور» رفته و با تنظیم دمای خانه، مبلغ قبض های استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی شما کمتر خواهد شد!سیستم خانه ی خودکار Webee نیز از فعالیت ها و کارهای شما می آموزد و توصیه هایی برای افزایش بهره وری در استفاده از لوازم و دستگاه های هوشمند، به شما خواهد نمود.

 

 

 

در حال حاضر چه محصولاتی برای خانه های هوشمند وجود دارند؟

 

 

 

هم اکنون وسایل زیادی برای هوشمند سازی خانه ها در بازار موجود است، و با گذر زمان تعداد بیشتری در حال ورود به بازار هستند. در مورد لامپ های هوشمند یکی از بهترین گزینه های موجود را Philips Hue ارائه می دهد، اما برخی دیگر نیز مانندHoli Smart Mood Lamp نیز که تازه شروع به کار کرده، محصولی قابل احترام را ساخته است.

 

 

 

کار یک لامپ هوشمند چیست؟ به طور خلاصه این لامپ ها به شما اجازه می دهند برای روشن و خاموش شدنشان زمان بندی خاصی تعریف کنید و یا به حرکات شما عکس العمل نشان می دهند، یا بدون نیاز به دست زدن به کلید لامپ، می توانید آن را توسط گوشی هوشمند خود خاموش کنید.

 

 

 

یکی از وسایل هوشمندی که ممکن است شما بیشتر با آن آشنا باشید تلویزیون ها هوشمند است، این تلویزیون ها به اینترنت متصل شده و می توان با آن ها محتواهای گوناگون را مشاهده کرد. شما می توانید براحتی به Netflix و Hulu لاگین نموده و فیلم دانلود کنید، بازی انجام دهید یا چیزی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. امروزه شرکت ها زیادی تلویزیون های هوشمند می سازند اما می توان از میان آنها به Vizio و برخی مدل های ساموسونگ اشاره نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البته وسایل هوشمند دیگری نیز وجود دارند مانند، یخچال فریزرها، اچاق گازها، تشخیص دهنده های دود و احتمالا نام آشنا ترین آنها یعنی ترموستات ها. قفل های هوشمندی نیز وجود دارند که می توان از طریق اپلیکیشن و با تلفن هوشمند آنها را کنترل نمود و مثلا دری که چنین قفلی بر روی آن سوار شده را بست یا باز نمود. استفاده ی همزمان از همه ی این وسایل هوشمند به شما کمک خواهد کرد تا به آسانی خانه ی خود را کنترل کنید و بهترین بهره وری ممکن را در مصرف انرژی داشته باشید. درست است که در حال حاضر خرید وسایل هوشمند برای داشتن خانه ای هوشمند بسیار پر هزینه خواهد بود، اما می توانید متناسب با بودجه ی خود وسایلی ارزان تر را تهیه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای داشتن خانه های هوشمند حتما نیازی به صرف هزاران دلار پول نیست. می توانید خودتان هم اینکار را انجام دهید! مثلا با یک رایانه ی کوچک Raspberry Piو یا Arduino برخی کارهای خانه ی خود را می توانید خودکار کنید. البته برای اینکار لازم است کمی هم برنامه نویسی بدانید.

 

 

 

آیا شما هم دوست دارید خانه ی خود را هوشمند کنید؟ آیا برای هوشمند کردن خانه ی خود تا کنون کاری انجام داده اید؟ پیشنهاد شما برای ایجاد خانه های هوشمند چیست؟ چه وسایلی اولویت دارند؟ نظرتتان را با سایر کاربران دیجیاتو به اشتراک بگذارید.

 

 

 

 

 

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می‌کند.[۱] مدل‌سازی اطلاعات ساختمان کلیه فعالیتهای مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه‌ها و مشخصات وابسته هستند، به این صورت که به کمک نقشه‌ها کمیت کار و براساس مشخصات فنی، کیفیت آن تعریف می‌گردد.

 

 

 

در واقع معیارهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران بر اساس این دو مقوله، تعیین می‌گردند. ما از قبل می‌دانیم که در روش مرسوم مدیریت ساخت، از یک سو نقشه‌ها و مشخصات به صورت جداگانه ارائه می‌گردند و از سوی دیگر نقشه‌های اجرایی گروه‌های مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه می‌شوند. مشکلات این روش بر همگان آشکار بوده و شاید برخی از بدترین آنها عدم هماهنگی‌ها، اشتباهات و دوباره کاری‌ها باشد که نهایتاً علاوه بر بالا بردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار می‌گردد. یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت‌های اخیر در زمینه مدیریت ساخت، معرفی تکنولوژی «مدل سازی اطلاعات ساختمان» یا به اختصار BIM می‌باشد. این مقاله بدون اینکه قصد وارد شدن به مسائل فنی BIM را داشته باشد، سعی می‌کند تا یک نمای کلی از این تکنولوژی برای علاقه‌مندان ارائه دهد.

 

 

 

به طور کلی،BIM به نقشه‌های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی، با ویژگی خاص، اضافه می‌نماید. آن ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن، آرایه‌ای از اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را به همراه خود دارد. این اطلاعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات مرحله اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه‌اندازی، دوره بهره‌برداری و حتی پایان آن می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم BIM را در یک جمله کوتاه خلاصه کنیم، عبارت خواهد بود از فرایند تولید و مدیریت اطلاعات ساختمان در طی چرخه حیات آن. به بیان دیگر، یک مدل BIM، نمایش سه بعدی دیجیتال از ویژگیهای فیزیکی و عملکردی یک ساختمان می‌باشد.

 

 

 

تفاوت عمده مدل BIM با یک مدل سه بعدی متعارف CAD، ذخیره اطلاعات مهم کل فرایند ساخت با تمام اجزاء آن می‌باشد. این اطلاعات شامل مواردی از قبیل مشخصات مصالح (وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت در برابر حریق و...)، راهنمای نصب و مونتاژ، خدمات گارانتی محصولات، الزامات نگهداری و تعمیرات، اطلاعات قیمت اجزاء و... خواهد بود. BIM به عبارت فنی یک مدل CAD است که به یک پایگاه داده(Data Base) متصل می‌باشد، به نحوی که هر گونه اطلاعات مربوط به پروژه را می‌توان در آن ذخیره کرد؛ بنابراین BIM به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین کل تیم طراحی و اجرای ساختمان، عمل می‌کند. نتیجه این یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات و نهایتاً افزایش کیفیت کار می‌باشد. خانه هوشمند یا Smart Home, واژه ای است که این روزها تبدیل به هدف بسیاری از کمپانی های مطرح حوزه فناوری شده و هر روز خبری در مورد عرضه فناوری های جدید در این عرصه به گوش می رسد.

 

 

 

اما به واقع خانه هوشمند به چه خانه ای گفته می شود و خصوصیات یک خانه هوشمند چیست؟

 

 

 

در ادامه با دوربین دات اینفو همراه باشید..

 

 

 

خانه هوشمند، خانه ای است که علاوه بر ارتباط بی سیم از راه دور با صاحبان خود، امکان تامین انرژی مورد نیاز را از منابع انرژی پاک (مانند خورشید و باد) داشته باشد و تمامی اجزاء الکترونیکی آن برای بدست آمدن بیشترین میزان بازدهی، با یکدیگر در تعامل باشند.

 

 

 

به بیان ساده تر در یک خانه هوشمند واقعی، خبری از سوخت های فسیلی و منابع آلوده کننده محیط زیست، هدر رفت آب، روشن ماندن بی دلیل و هدر رفت انرژی توسط چراغ ها، اجاق گاز و منابع سرمایش و گرمایش، ورود افراد غیرمجاز و … نخواهد بود!

 

 

 

اجزای اصلی یک خانه هوشمند، مانند زنگ درب (آیفون تصویری)، قفل درب ها، ورودی پارکینگ، قفل یا کرکره پنجره ها، لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، سیستم سرمایشی و گرمایشی، همه به اینترنت متصل هستند (اینترنت اشیاء) و امکان کنترل آنها از راه دور برای صاحب خانه فراهم است.

 

 

 

این ارتباط به روش های گوناگون صورت می گیرد و فناوری هایی مانند Z-Wave Zigbee ،KNX و Control4 بر اساس آن ابداع شده اند.

 

 

 

این فناوری های ارتباطی مخصوص اینترنت اشیاء یا Internet Of Things توسعه داده شده اند.

 

 

 

در چنین خانه ای وقتی که شما حضور نداشته باشید، با به صدا درآمدن زنگ درب، گوشی شما زنگ خواهد خورد یا به شیوه های دیگر مثل ایمیل، از حضور مراجع به درب منزل مطلع خواهید شد.

 

 

 

می توانید با مراجعین صحبت کنید و حتی تصویر آنها را ببینید.

 

 

 

مطلب مرتبط : آیفون تصویری هوشمند Ring مخصوص خانه هوشمند شما

 

 

 

سیستم اعلام سرقت و حریق هر ۲ هوشمند بوده و به محض تشخیص شرایط غیر عادی، به شما اطلاع رسانی خواهند نمود.

 

 

 

دمای خانه را از راه دور کنترل نمایید، مثلا سیستم گرمایشی را ۱۰ دقیقه قبل از رسیدن به منزل راه اندازی کنید که به محض رسیدن شما خانه گرم باشد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستوده بیدختی، امیرحسین، 1393،مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

 

 

 

 • ستوده بیدختی، امیرحسین،معینی پور،صالح، 1393، مقدمه ای بر سیستم های تعمیر و نگهداری ساختمان و چالش های آن، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • قیابکلو، زهرا. "مبانی فیزیک ساختمان ۲ (تنظیم شرایط محیطی)". تهران: نشر، ۱۳۹۰.

 

برچسب‌ها: <-TagName->

خانه هوشمند و اصول طراحی آن (فنی و مهندسی)

جمعه 29 دی 1396
13:23
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات57
حجم فایل541 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلودمزایای یک خانه ی هوشمند چیست؟

 

و اما فایده ی ارتباط وسایل خانه با یکدیگر چیست؟ در یک کلام و به طور خلاصه جواب این است: راحت بودن! داشتن یک خانه ی هوشمند باعث می شود بتوانید کارهای زیادی را با زحمت کمتری انجام دهید. کارهایی مانند تنظیم تهویه، خاموش کردن لامپ ها، روشن مایکروفر برای گرم کردن غذا و غیره.

 

شما می توانید برای وسایل خانه ی خود زمانبندی نیز تعیین کنید، بنابراین یکسری کارها در ساعات خاصی از روز به صورت خودکار انجام خواهند شد. حتی برخی از این وسایل هوشمند قابلیت یادیگری داشته و از کارهایی که شما انجام می دهید، می آموزند، در نتیجه با فعالیت بسیار کمتری می توانید انجام خیلی کارها را به صورت خودکار به وسایل خانگی خود محول کنید.

 

 

 

 

 

 

 

افزون بر راحتی، خانه های هوشمند بهره وری از انرژی را نیز افزایش می دهند. برای مثال می توان به ترموستات هوشمند شرکت Nest اشاره نمود. این ترموستات از شما یاد می گیرد که خانه تان باید چقدر گرم یا سرد باشد و دما را به طور خودکار تنظیم می کند، بنابراین شما نگران صرفه جویی در مصرف انرژی نخواهید بود. همچنین وقتی در خانه نباشید این ترموستات به حالت «راه دور» رفته و با تنظیم دمای خانه، مبلغ قبض های استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی شما کمتر خواهد شد!سیستم خانه ی خودکار Webee نیز از فعالیت ها و کارهای شما می آموزد و توصیه هایی برای افزایش بهره وری در استفاده از لوازم و دستگاه های هوشمند، به شما خواهد نمود.

 

در حال حاضر چه محصولاتی برای خانه های هوشمند وجود دارند؟

 

هم اکنون وسایل زیادی برای هوشمند سازی خانه ها در بازار موجود است، و با گذر زمان تعداد بیشتری در حال ورود به بازار هستند. در مورد لامپ های هوشمند یکی از بهترین گزینه های موجود را Philips Hue ارائه می دهد، اما برخی دیگر نیز مانندHoli Smart Mood Lamp نیز که تازه شروع به کار کرده، محصولی قابل احترام را ساخته است.

 

کار یک لامپ هوشمند چیست؟ به طور خلاصه این لامپ ها به شما اجازه می دهند برای روشن و خاموش شدنشان زمان بندی خاصی تعریف کنید و یا به حرکات شما عکس العمل نشان می دهند، یا بدون نیاز به دست زدن به کلید لامپ، می توانید آن را توسط گوشی هوشمند خود خاموش کنید.

 

یکی از وسایل هوشمندی که ممکن است شما بیشتر با آن آشنا باشید تلویزیون ها هوشمند است، این تلویزیون ها به اینترنت متصل شده و می توان با آن ها محتواهای گوناگون را مشاهده کرد. شما می توانید براحتی به Netflix و Hulu لاگین نموده و فیلم دانلود کنید، بازی انجام دهید یا چیزی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. امروزه شرکت ها زیادی تلویزیون های هوشمند می سازند اما می توان از میان آنها به Vizio و برخی مدل های ساموسونگ اشاره نمود.

 

 

 

 

 

 

 

البته وسایل هوشمند دیگری نیز وجود دارند مانند، یخچال فریزرها، اچاق گازها، تشخیص دهنده های دود و احتمالا نام آشنا ترین آنها یعنی ترموستات ها. قفل های هوشمندی نیز وجود دارند که می توان از طریق اپلیکیشن و با تلفن هوشمند آنها را کنترل نمود و مثلا دری که چنین قفلی بر روی آن سوار شده را بست یا باز نمود. استفاده ی همزمان از همه ی این وسایل هوشمند به شما کمک خواهد کرد تا به آسانی خانه ی خود را کنترل کنید و بهترین بهره وری ممکن را در مصرف انرژی داشته باشید. درست است که در حال حاضر خرید وسایل هوشمند برای داشتن خانه ای هوشمند بسیار پر هزینه خواهد بود، اما می توانید متناسب با بودجه ی خود وسایلی ارزان تر را تهیه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

برای داشتن خانه های هوشمند حتما نیازی به صرف هزاران دلار پول نیست. می توانید خودتان هم اینکار را انجام دهید! مثلا با یک رایانه ی کوچک Raspberry Piو یا Arduino برخی کارهای خانه ی خود را می توانید خودکار کنید. البته برای اینکار لازم است کمی هم برنامه نویسی بدانید.

 

آیا شما هم دوست دارید خانه ی خود را هوشمند کنید؟ آیا برای هوشمند کردن خانه ی خود تا کنون کاری انجام داده اید؟ پیشنهاد شما برای ایجاد خانه های هوشمند چیست؟ چه وسایلی اولویت دارند؟ نظرتتان را با سایر کاربران دیجیاتو به اشتراک بگذارید.

 

 

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می‌کند.[۱] مدل‌سازی اطلاعات ساختمان کلیه فعالیتهای مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه‌ها و مشخصات وابسته هستند، به این صورت که به کمک نقشه‌ها کمیت کار و براساس مشخصات فنی، کیفیت آن تعریف می‌گردد.

 

در واقع معیارهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران بر اساس این دو مقوله، تعیین می‌گردند. ما از قبل می‌دانیم که در روش مرسوم مدیریت ساخت، از یک سو نقشه‌ها و مشخصات به صورت جداگانه ارائه می‌گردند و از سوی دیگر نقشه‌های اجرایی گروه‌های مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه می‌شوند. مشکلات این روش بر همگان آشکار بوده و شاید برخی از بدترین آنها عدم هماهنگی‌ها، اشتباهات و دوباره کاری‌ها باشد که نهایتاً علاوه بر بالا بردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار می‌گردد. یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت‌های اخیر در زمینه مدیریت ساخت، معرفی تکنولوژی «مدل سازی اطلاعات ساختمان» یا به اختصار BIM می‌باشد. این مقاله بدون اینکه قصد وارد شدن به مسائل فنی BIM را داشته باشد، سعی می‌کند تا یک نمای کلی از این تکنولوژی برای علاقه‌مندان ارائه دهد.

 

به طور کلی،BIM به نقشه‌های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی، با ویژگی خاص، اضافه می‌نماید. آن ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن، آرایه‌ای از اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را به همراه خود دارد. این اطلاعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات مرحله اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه‌اندازی، دوره بهره‌برداری و حتی پایان آن می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم BIM را در یک جمله کوتاه خلاصه کنیم، عبارت خواهد بود از فرایند تولید و مدیریت اطلاعات ساختمان در طی چرخه حیات آن. به بیان دیگر، یک مدل BIM، نمایش سه بعدی دیجیتال از ویژگیهای فیزیکی و عملکردی یک ساختمان می‌باشد.

 

تفاوت عمده مدل BIM با یک مدل سه بعدی متعارف CAD، ذخیره اطلاعات مهم کل فرایند ساخت با تمام اجزاء آن می‌باشد. این اطلاعات شامل مواردی از قبیل مشخصات مصالح (وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت در برابر حریق و...)، راهنمای نصب و مونتاژ، خدمات گارانتی محصولات، الزامات نگهداری و تعمیرات، اطلاعات قیمت اجزاء و... خواهد بود. BIM به عبارت فنی یک مدل CAD است که به یک پایگاه داده(Data Base) متصل می‌باشد، به نحوی که هر گونه اطلاعات مربوط به پروژه را می‌توان در آن ذخیره کرد؛ بنابراین BIM به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین کل تیم طراحی و اجرای ساختمان، عمل می‌کند. نتیجه این یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات و نهایتاً افزایش کیفیت کار می‌باشد. خانه هوشمند یا Smart Home, واژه ای است که این روزها تبدیل به هدف بسیاری از کمپانی های مطرح حوزه فناوری شده و هر روز خبری در مورد عرضه فناوری های جدید در این عرصه به گوش می رسد.

 

اما به واقع خانه هوشمند به چه خانه ای گفته می شود و خصوصیات یک خانه هوشمند چیست؟

 

در ادامه با دوربین دات اینفو همراه باشید..

 

خانه هوشمند، خانه ای است که علاوه بر ارتباط بی سیم از راه دور با صاحبان خود، امکان تامین انرژی مورد نیاز را از منابع انرژی پاک (مانند خورشید و باد) داشته باشد و تمامی اجزاء الکترونیکی آن برای بدست آمدن بیشترین میزان بازدهی، با یکدیگر در تعامل باشند.

 

به بیان ساده تر در یک خانه هوشمند واقعی، خبری از سوخت های فسیلی و منابع آلوده کننده محیط زیست، هدر رفت آب، روشن ماندن بی دلیل و هدر رفت انرژی توسط چراغ ها، اجاق گاز و منابع سرمایش و گرمایش، ورود افراد غیرمجاز و … نخواهد بود!

 

اجزای اصلی یک خانه هوشمند، مانند زنگ درب (آیفون تصویری)، قفل درب ها، ورودی پارکینگ، قفل یا کرکره پنجره ها، لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، سیستم سرمایشی و گرمایشی، همه به اینترنت متصل هستند (اینترنت اشیاء) و امکان کنترل آنها از راه دور برای صاحب خانه فراهم است.

 

این ارتباط به روش های گوناگون صورت می گیرد و فناوری هایی مانند Z-Wave Zigbee ،KNX و Control4 بر اساس آن ابداع شده اند.

 

این فناوری های ارتباطی مخصوص اینترنت اشیاء یا Internet Of Things توسعه داده شده اند.

 

در چنین خانه ای وقتی که شما حضور نداشته باشید، با به صدا درآمدن زنگ درب، گوشی شما زنگ خواهد خورد یا به شیوه های دیگر مثل ایمیل، از حضور مراجع به درب منزل مطلع خواهید شد.

 

می توانید با مراجعین صحبت کنید و حتی تصویر آنها را ببینید.

 

مطلب مرتبط : آیفون تصویری هوشمند Ring مخصوص خانه هوشمند شما

 

سیستم اعلام سرقت و حریق هر ۲ هوشمند بوده و به محض تشخیص شرایط غیر عادی، به شما اطلاع رسانی خواهند نمود.

 

دمای خانه را از راه دور کنترل نمایید، مثلا سیستم گرمایشی را ۱۰ دقیقه قبل از رسیدن به منزل راه اندازی کنید که به محض رسیدن شما خانه گرم باشد!

 

 

 

 

 ستوده بیدختی، امیرحسین، 1393،مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

 

 • ستوده بیدختی، امیرحسین،معینی پور،صالح، 1393، مقدمه ای بر سیستم های تعمیر و نگهداری ساختمان و چالش های آن، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • قیابکلو، زهرا. "مبانی فیزیک ساختمان ۲ (تنظیم شرایط محیطی)". تهران: نشر، ۱۳۹۰.

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

خانه های هوشمند (جزوه)

جمعه 29 دی 1396
13:23
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات40
حجم فایل991 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیلهٔ یک پارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه‌ها، ساختار، سرویس‌ها، مدیریت و رابطه میان ان‌ها است. به عبارت دیگر ساختمان هوشمند ساختمانی است که کلیه اجزای داخی ان به واسطه‌ای یک پارچه و ایجاد منطقی سازگار با محیط در تعامل با یکدیگرند. از سوی دیگر، مدیریت انرژی (EMS) می‌تواند در حدود ۱۰٪ تا ۳۰٪ کاهش هزینه و قیمت در پی‌داشته باشد.

 

سامانه‌های EMS و کاربری‌های مختلف

 

EMSها سامانه‌های کنترلی هستند که با تنظیم عملکرد ساعتی و دوره‌ای تجهیزات از اتلاف انرژی جلوگیری می‌نماید. به این معنا که زمان و محدودهٔ خاموش و روشن شدن دستگاه‌ها را با توجه به داده‌های از پیش تعیین شده‌ای بر اساس یک سامانهٔ یکتا و به کمک ساعت‌های کنترلی تنظیم می‌کند.

 

کاهش هزینه زندگی

 

در طراحی سامانه با توجه به اختیاراتی که وجود دارد، ابتدا باید به ارزیابی هزینه‌های جاری پرداخت. در این مورد باید به بازدهی مصرف انرژی و صرفه جویی ان توجه داشت. محل و جهت ساختمان، ثبات دما، تاثیر باد، اب و هوا، روشنایی و تهویهٔ طبیعی اهمیت زیادی دارند. در ساختمان‌هایی که مصرف بالای انرژی دارند باید حتماً یک آنالیز بر روی هزینهٔ دوره‌ای زندگی انجام شود و بر این اساس به طراحی اصولی پرداخت که در واقع تاثیر مستقیم بر هزینه‌ها دارند.

 

تعمیر ونگهداری ساختمان

 

یکی از کاربردهای سنسور های استفاده شده در ساختمان های هوشمند را میتوان تعامل این سنسور ها با مدل سازی اطلاعات ساختمان(یا استفاده همزمان باسیستم اسکن لیزری) جهت بررسی وضعیت کنونی ساختمان و تصمیم گیری جهت انجام عملیات تعمیر ونگهداری و برنامه ریزی برای تعمیر ونگهداری پیشگیرانه در ساختمان نام برد.

 

سیستم مدیریت ساختمان

 

سیستم مدیریت ساختمان یا بی‌اِم‌اِس (به انگلیسی: Building Management System) که گاهی با عنوان سیستم اتوماسیون ساختمان نیز شناخته می‌شود، یک سامانهٔ مبتنی بر رایانه است که برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان (مانند تهویه، روشنایی، سیستم قدرت، سامانهٔ آتش‌نشانی و ایمنی) در داخل ساختمان‌ها نصب می‌شود.

 

سیستم مدیریت ساختمان شامل دو بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار است، سخت‌افزارها معمولاً به صورت اختصاصی به وسیله میکروکنترلرها پیاده‌سازی می‌شوند و نرم‌افزارها نیز ممکن است به صورت اختصاصی برای سیستم نوشته شوند، در برخی از سیستم‌ها از نرم‌افزارهای کنترل و مانیتورینگ برای کنترل ونظارت بر عمل کرد بخش‌های مختلف استفاده می‌شود. ارتباط میان سخت‌افزار و نرم‌افزار توسط یکی از پروتکل‌های DeviceNet، SOAP، XML، BACnet، LonWorks و MODBUS و usp و lan و rs232 و... پیدا سازی خواهد شد. اجزای اصلی این سیستم شامل :۱-کنترل کننده مرکزی، ۲- کنترل کننده محلی، ۳- کنترل کننده اینترنتی، ۴- سنسورها می‌باشد

 

زیر سیستم‌های ساختمان هوشمند

 

 • سیستم کنترل دما و تهویه هوا
 • سیستم کنترل روشنایی هوشمند
 • سیستم دوربین مداربسته
 • سیستم کنترل تردد
 • سیستم اعلام و اتفائ حریق
 • سیستم توزیع دیتا
 • سیستم خطوط تلفن
 • سیستم آنتن مرکزی و توزیع سیگنال
 • سیستم تغذیه اضطراری
 • سیستم روشنایی اضطراری
 • سیستم عکس العمل خطر
 • سیستم یکپارچه سازی سیستمها

 

کاربردهای سیستم مدیریت ساختمان

 

 • کنترل هوشمندعبور و مرور در ساختمان
 • کنترل هوشمندمیزان نور، دما، رطوبت و... ساختمان
 • خاموش کردن روشنایی در صورت عدم حضور فرد در اتاق
 • خاموش کردن لوازم برقی در صورت بی استفاده بودن آنها
 • ایجاد محدودیت در استفاده از تلفن، گاز، آب، برق و...
 • ایجاد هشدار در صورت بازبودن درب‌ها، پنجره‌ها، پرده‌ها و...
 • حفاظت از ساختمان و جان افراد در برابر آتش‌سوزی، نشت گاز و...
 • حفاظت از ساختمان در برابر سرقت (دزد گیر یا دوربین مدار بسته)
 • قابلیت خاموش و روشن کردن لوازم برقی از راه دور (از طریق تلفن)
 • بازگشت کلیهٔ هزینه‌های سیستم در عرض یکسال با صرفه جویی در مصرف انرژی
 • کنترل هوشمندآبیاری
 • سیستم صوتی هوشمند
 • کنترل فیلترها، دما و تأثیر اشعه خورشید بر استخر

 

ویژگی‌ها

 

سیستم‌های مدیریت ساختمان قبلاً به دلایل اقتصادی فقط در ساختمان‌های بزرگ با سیستم‌های مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی گسترده اجرا می‌شد، اما امروز این سیستم می‌تواند در تمامی ساختمان‌ها استفاده شود.

 

شاید یکی از دلایل مهمی که سیستم‌های مدیریت ساختمان را از نظر اقتصادی توجیه می‌کند، صرفه جویی در مصرف انرژی باشد. هزینهٔ بالای آب، برق، گاز، تلفن و... و نیاز به صرف جویی بیشتر در مصرف این موارد نیاز به یک سیستم کنترلری هوشمند دارد، سیستمی که بتواند:

 

 1. دمای اتاق‌ها وآب گرم کن و بخش‌های مختلف ساختمان را کنترل کند (بخاری یا کولر با توجه به دمای تنظیم روشن / خاموش شود)
 2. لامپ‌های روشنایی بدون استفاده خاموش شوند.
 3. باز و بسته بدون درب و پنجره‌ها در فصول گرم و سرد هشدار داده شود.
 4. برق لوازم برقی بدون استفاده قطع شود.
 5. امکان استفاده از لوازم پرمصرف در زمان‌های پیک وجود نداشته باشد (یا مدت استفاده از وسیله (مثلاً تلفن) محدود باشد).
 6. کنترل روشنایی به وسیلهٔ کاهنده‌های اتوماتیک ولتاژ
 7. امکان بهره‌گیری از سیستمهای هوشمند کنترل روشنایی برای ایجاد نورپردازی‌های وبژه
 8. کنترل کلیدها به وسیلهٔ ریموت کنترل

 

مثال‌های از کاربرد سیستم مدیریت ساختمان

 

از این سیستم می‌توان در ساختمان‌ها، ادارات، کارگاه‌ها، انبارها و هر جای که انسان‌ها وجود داشته باشند، استفاده نمود. برای بیان هرچه بهتر اهمیت سیستم‌های مدیریت ساختمان، در این بخش به بررسی چند فرایند در ساختمان‌های هوشمند پرداخته‌ایم.

 

آتش‌سوزی و نشت گاز

 

آرامش خانواده مهمترین چیز برای هرفرد است، آتش‌سوزی و نشت گاز همیشه این آرامش را تهدید می‌کند. سیستم‌های مدیریت ساختمان می‌توانند با استفاده از ماژول‌های گاز یاب و آتش یاب خود، نشت گاز و آتش‌سوزی را حس کرده و اقدامات تکیملی که توسط کاربر برنامه ریزی شده است را انجام دهند. قطع برق، بستن شیر گاز، به صدا در آوردن آژیر، ایجاد تماس تلفنی و... از جمله اقدامات تکمیلی است که توسط سیستم مدیریت ساختمان می‌تواند انجام شود.

 

امنیت و نظارت

 

سیستم‌های امنیتی به شکل‌های مختلفی پیاده‌سازی می‌شوند، استفاده از سنسورهای آشکار ساز حرکت یا دوربین‌های مدار بسته، از جمله روش‌های حفاظتی است که در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

درسیستم‌های مدیریت ساختمان راهکارهای امنیتی مختلفی پیش روی کاربران قرار دارد: استفاده از دوربین‌های مدار بسته یا سنسورهای آشکار ساز حرکت ضبط فیلم در صورت وجود هر گونه حرکت در محدودهٔ نظارتی دوربین فعال کردن آژیر یا اطلاع به شخص یا ادارهٔ پلیس در صورت ورود فرد متجاوز مشاهدهٔ تصاویر دوربین‌های مختلف از راه دور و از طریق اینترنت دریافت گزارش از کلیه فعالیت‌های انجام شده در طول روز (باز و بسته شدن درب‌ها، تعداد ورود و خروج‌ها و...) از طریق ایمیل یا پیامک قابلیت خاموش و روشن کردن کلیه لوزام برقی، کم وزیاد کردن میزان دما، رطوبت و نور محیط از طریق تلفن یا ارسال پیامک

 

مزایای استفاده از سیستم مدیریت ساختمان

 

 • کاهش مصرف انرژی در طولانی مدت به دلیل حذف مصارف ناخواسته
 • کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری
 • حذف خطای اپراتوری به دلیل کنترل توسط رایانه
 • ثبت دقیق میزان استفاده هر واحد یا قسمت از منابع انرژی
 • گزارش گیری آماری از عملکرد اجزای مختلف ساختمان
 • اعلام آلارم‌های هشداردهنده برای بازبینی دوره‌ای تجهیزات
 • امکان کنترل از راه دور

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان و سیستم مدیریت ساختمان

 

یکی از کاربردهای سنسور های استفاده شده در سیستم مدیریت ساختمان را میتوان تعامل این سنسور ها با مدل سازی اطلاعات ساختمان(یا استفاده همزمان باسیستم اسکن لیزری) جهت بررسی وضعیت کنونی ساختمان و تصمیم گیری جهت انجام عملیات تعمیر ونگهداری و برنامه ریزی برای تعمیر ونگهداری پیشگیرانه در ساختمان نام برد.[۷]از طرف دیگر قابلیت مدل سازی اطلاعات ساختمان برای ارزیابی انرژی ساختمان نیز به همراه تحلیل مصرف انرژی در سیستم مدیریت ساختمان میتواند به هم افزایی این قابلیت در دو فناوری منجر شود.

 

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می‌کند.[۱] مدل‌سازی اطلاعات ساختمان کلیه فعالیتهای مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه‌ها و مشخصات وابسته هستند، به این صورت که به کمک نقشه‌ها کمیت کار و براساس مشخصات فنی، کیفیت آن تعریف می‌گردد.

 

در واقع معیارهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران بر اساس این دو مقوله، تعیین می‌گردند. ما از قبل می‌دانیم که در روش مرسوم مدیریت ساخت، از یک سو نقشه‌ها و مشخصات به صورت جداگانه ارائه می‌گردند و از سوی دیگر نقشه‌های اجرایی گروه‌های مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه می‌شوند. مشکلات این روش بر همگان آشکار بوده و شاید برخی از بدترین آنها عدم هماهنگی‌ها، اشتباهات و دوباره کاری‌ها باشد که نهایتاً علاوه بر بالا بردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار می‌گردد. یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت‌های اخیر در زمینه مدیریت ساخت، معرفی تکنولوژی «مدل سازی اطلاعات ساختمان» یا به اختصار BIM می‌باشد. این مقاله بدون اینکه قصد وارد شدن به مسائل فنی BIM را داشته باشد، سعی می‌کند تا یک نمای کلی از این تکنولوژی برای علاقه‌مندان ارائه دهد.

 

به طور کلی،BIM به نقشه‌های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی، با ویژگی خاص، اضافه می‌نماید. آن ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن، آرایه‌ای از اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را به همراه خود دارد. این اطلاعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات مرحله اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه‌اندازی، دوره بهره‌برداری و حتی پایان آن می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم BIM را در یک جمله کوتاه خلاصه کنیم، عبارت خواهد بود از فرایند تولید و مدیریت اطلاعات ساختمان در طی چرخه حیات آن. به بیان دیگر، یک مدل BIM، نمایش سه بعدی دیجیتال از ویژگیهای فیزیکی و عملکردی یک ساختمان می‌باشد.

 

تفاوت عمده مدل BIM با یک مدل سه بعدی متعارف CAD، ذخیره اطلاعات مهم کل فرایند ساخت با تمام اجزاء آن می‌باشد. این اطلاعات شامل مواردی از قبیل مشخصات مصالح (وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت در برابر حریق و...)، راهنمای نصب و مونتاژ، خدمات گارانتی محصولات، الزامات نگهداری و تعمیرات، اطلاعات قیمت اجزاء و... خواهد بود. BIM به عبارت فنی یک مدل CAD است که به یک پایگاه داده(Data Base) متصل می‌باشد، به نحوی که هر گونه اطلاعات مربوط به پروژه را می‌توان در آن ذخیره کرد؛ بنابراین BIM به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین کل تیم طراحی و اجرای ساختمان، عمل می‌کند. نتیجه این یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات و نهایتاً افزایش کیفیت کار می‌باشد. خانه هوشمند یا Smart Home, واژه ای است که این روزها تبدیل به هدف بسیاری از کمپانی های مطرح حوزه فناوری شده و هر روز خبری در مورد عرضه فناوری های جدید در این عرصه به گوش می رسد.

 

اما به واقع خانه هوشمند به چه خانه ای گفته می شود و خصوصیات یک خانه هوشمند چیست؟

 

در ادامه با دوربین دات اینفو همراه باشید..

 

خانه هوشمند، خانه ای است که علاوه بر ارتباط بی سیم از راه دور با صاحبان خود، امکان تامین انرژی مورد نیاز را از منابع انرژی پاک (مانند خورشید و باد) داشته باشد و تمامی اجزاء الکترونیکی آن برای بدست آمدن بیشترین میزان بازدهی، با یکدیگر در تعامل باشند.

 

به بیان ساده تر در یک خانه هوشمند واقعی، خبری از سوخت های فسیلی و منابع آلوده کننده محیط زیست، هدر رفت آب، روشن ماندن بی دلیل و هدر رفت انرژی توسط چراغ ها، اجاق گاز و منابع سرمایش و گرمایش، ورود افراد غیرمجاز و … نخواهد بود!

 

اجزای اصلی یک خانه هوشمند، مانند زنگ درب (آیفون تصویری)، قفل درب ها، ورودی پارکینگ، قفل یا کرکره پنجره ها، لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، سیستم سرمایشی و گرمایشی، همه به اینترنت متصل هستند (اینترنت اشیاء) و امکان کنترل آنها از راه دور برای صاحب خانه فراهم است.

 

این ارتباط به روش های گوناگون صورت می گیرد و فناوری هایی مانند Z-Wave Zigbee ،KNX و Control4 بر اساس آن ابداع شده اند.

 

این فناوری های ارتباطی مخصوص اینترنت اشیاء یا Internet Of Things توسعه داده شده اند.

 

در چنین خانه ای وقتی که شما حضور نداشته باشید، با به صدا درآمدن زنگ درب، گوشی شما زنگ خواهد خورد یا به شیوه های دیگر مثل ایمیل، از حضور مراجع به درب منزل مطلع خواهید شد.

 

می توانید با مراجعین صحبت کنید و حتی تصویر آنها را ببینید.

 

مطلب مرتبط : آیفون تصویری هوشمند Ring مخصوص خانه هوشمند شما

 

سیستم اعلام سرقت و حریق هر ۲ هوشمند بوده و به محض تشخیص شرایط غیر عادی، به شما اطلاع رسانی خواهند نمود.

 

دمای خانه را از راه دور کنترل نمایید، مثلا سیستم گرمایشی را ۱۰ دقیقه قبل از رسیدن به منزل راه اندازی کنید که به محض رسیدن شما خانه گرم باشد!

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

کاملترین خلاصه اقتصاد کلان دکتر محسن نظری (مدیریت)

جمعه 29 دی 1396
13:22
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات50
حجم فایل5.564 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری که توسط رتبه برتر کشوری تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

گزارش کارآموزی کارگاه صنعتی لیفت تراک (فنی و مهندسی)

جمعه 29 دی 1396
13:22
جمشید راد
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات28
حجم فایل921 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود 

 

شکل فعلی و مدرن لیفتراک های امروزی از اواسط قرن نوزده تا قرن بیستم میلادی به تدیج تکامل یافته است.

 

در سال 1906 شرکت راه آهن پلسیلوانیا اولین لیفتراک الکتریکی را برای حمل بار مسافرین قطار به کاربرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1.یک لیفت تراک پیشرفته

 

در انگلستان و در زمان جنگ جهانی اول تحولاتی در زمینه تجهیزات حمل و انتقال بار توسط شرکت رانسامز، سیمز و جفری Ransomes, Sims and Jeffries به وجود امد.

 

                                    شکل2.آرم تجاری شرکت رانسامز                                        

 

                                                                                    شکل 3. آرم تجاری شرکت کلارک 

 

 

 

این تحولات به دلیل کاهش کارگران در زمان جنگ امری اجتناب ناپذیر بود.

 

در سال 1917 شرکت کلارک در آمریکا استفاده از تراکتور و لیفتراک را در کارخانه خود آغاز کرد.

 

در سال 1919 شرکت Towmotor Company و Yale و در سال 1920 هم شرکت Towne Manufacturing وارد بازار لیفتراک در آمریکا شدند.

 


در طول دهه های 1920 و 1930 استفاده از لیفتراک بسیار افزایش یافت. در زمان جنگ جهانی دوم و بعد از آن روش های کاراتری برای انبارداری در انبارهای بزرگ تریجا تکامل یافت. انبارها به لیفتراک های با قدرت مانور بالا و ظرفیت های بیشتر نیاز داشتند و این نیاز باعث ارائه مدل های جدید لیفت تراک در بازار شد.

 

شکل 4. اولین لیفت تراک تویوتا

 

در سال 1956 شرکت تویوتا اولین لیفتراک خود - مدل LA - را در ژاپن ارائه کرد و در سال 1967 اولین لیفتراک تویوتا در آمریکا به فروش رسید .

 

 

 

شکل 5. اولین لیفتراک تویوتا که در آمریکا فروخته شد (سال 1967)

 

معروفترین شرکتهای تولید لیفتراک در حال حاضر در ایران تویوتا و کوماتسو و کلا شرکتهای ژاپنی هستند که البته شرکتهای چینی هم تلاش می کنند تا بازار ایران را بدست بیاورند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع لیفت تراک :

 

لیفتراک نوعی از تراک صنعتی نیروگرفته است که توسط استانداردهای DOSH پوشش داده شده اند. مانند تراک های صنعتی انرزی داده شده، از آن در حرکت، انتقال، هل دادن، کشیدن و بالابری بار استفاده می شود. لیفتراک های در اندازه ها و ظرفیت های مختلفی هستند. آن ها می توانند توسط باتری ها، پروپان، گازوییل یا سوخت دیزلی کار کنند. بعضی از این موارد برای مکان یا اتمسفر جایی که لیفتراک کار می کند می تواند باعث آتش یا انفجارشود و خطرناک است.

 

تراک های صنعتی در هفت دسته براساس خصوصیات آن تقسیم می شوند.

 

جدول1. تراک های صنعتی

 

کلاس

نوع

کلاس ۱

موتور الکتریکی، سواری، تراک های متعادل کننده (تایرهای سولید و پنوماتیک)

کلاس ۲

موتور الکتریکی مناسب برای راهروهای باریک (تایرهای سولید)

کلاس ۳

تراک های دستی با موتور الکتریکی یا تراک های دستی یا سواری (تایرهای سولید)

کلاس ۴

تراک هایی با موتور احتراق داخلی (تایرهای سولید)

کلاس ۵

تراک هایی با موتور احتراق داخلی (تایرهای پنوماتیک)

کلاس ۶

تراکتورهای موتور احتراق داخلی و الکتریکی (تایرهای سولید و پنوماتیک). هیچ لیفتراکی در این دست قرار نمی گیرد.

کلاس ۷

لیفتراک هایی بر روی سطوح ناهموار (تایرهای پنوماتیک)

 

 

 

 

 


شکل 6.کلاس های تراک صنعتی

 

لیفت تراک گازسوز

 

لیفتراک با موتور گازی برای مکان باز طراحی شده است ولی می توان از آن در انباربزرگ با تهویه مناسب نیز استفاده کرد. از لیفتراک گازی می توان برای جابه جایی سنگین ترین بارها بهره برد و  اگر نیاز به ظرفیت بیش از 1.5 تن دارید مناسب هستند. لیفتراک گازی اگر به طور نادرستی هم به کار روند تحمل بیشتری نسبت به لیفتراک برقی دارند – به ویژه موقعی که برای هل دادن به جای بلند کردن و رانندگی کردن بهره برد – و معمولا شتاب بهتر و سرعت بیشتری دارند. در فضاهای کاری باز بسیار بزرگ ، این می تواند یک حسن باشد.

 

لیفت تراک برقی

 

لیفت تراک برقی پایدار است و برای کار در مکان های کوچک توانمندی و قدرت مانور مناسبی دارد. لیفت تراک الکتریکی مناسب ترین انتخاب برای فضاهای سربسته مانند انبارها است و حتی می توان از آن برای کار در  مکان های ساخت وساز بهره برد

 

دو دلیل اولیه  آن را برای فضاهای بسته مناسب می سازد :

 

عدم تولید مواد آلوده کننده هوا :اگر شما قصد دارید از لیفتراک در مکان های سربسته استفاده کنید، این شاخص بسیار مهمی است.

 

هزینه سوخت- هزینه کمتر در هر ساعت کار نسبت به انواع لیفتراک با سوخت گازی یا دیزل دارد که این امر جبران هزینه نسبتا بالای اولیه برای خرید آن می کند.

 

لیفت تراک دوگانه سوز

 

لیفتراک هایی که موتور دوگانه سوز دارند برای مکان های باز طراحی شده اند ولی می توان از آن ها در مکان های سربسته بزرگ با تهویه مناسب مانند انبارهای وسیع  استفاده کرد. این مدل از لیفتراک ها می توانند سنگین ترین بارها را جابجا کنند و  اگر نیاز به ظرفیت بیش از 1.5 تن است مناسب می باشد. لیفتراک گازی اگر به طور نامناسبی هم به کار رود تحمل بیشتری نسبت به لیفتراک برقی دارد – به ویژه زمانی که برای هل دادن به جای بلند کردن و رانندگی کردن استفاده شود و معمولا شتاب بهتر و سرعت بیشتری نیز دارند که در فضاهای کاری بازی وسیع، این می تواند یک حسن باشد.

 

لیفتراک دیزلی

 

لیفتراک دیزلی برای کار در مناطق باز و غیر سرپوشیده استفاده می شوند اما می تواند در مناطق سرپوشیده با تهویه مناسب مانند انبارهای بزرگ به کار روند. لیفتراک های دیزلی می توانند بارهایی را با وزن زیاد جابه جا کنند و اگر نیاز به جابه جایی ظرفیت بار بزرگتر از 1.5 تن باشد مناسب اند. لیفتراک دیزلی معمولا سرعت بیشتری دارند که این می تواند برای فضاهای باز یک حسن باشد.

 

 اجزاء اصلی لیفتراک:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

گزارش کار دوره کارورزی شرکت نورد و تولید قطعات فولاد (آموزشی)

جمعه 29 دی 1396
13:22
جمشید راد
دسته بندیآموزشی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات24
حجم فایل2.493 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شرکت نورد و تولید  قطعات فولادی از اواخر سال 1346 تاسیس شده و بطور رسمی در تاریخ بیستم مرداد ماه سال هزارو سیصدو چهل و هفت به منظور ریخته گری قطعات فولادی شروع به کار نموده است . یادآوری می شود که با توجه به تاریخجه شرکت، می توان آن را به عنوان اولین کارخانه ریخته گری فولاد ایران به حساب آورد. در زمان تاسیس مشخصات شرکت به قرار زیر است :

 

 • نام شرکت : شرکت سهامی تولید قطعات فولادی
 • نوع شرکت : سهامی خاص
 • موضوع شرکت : تاسیس کارخانجات ذوب آهن و فولاد و فلزات دیگر ، ماشین سازی تولید و ساخت محصولات و لوازم فولادی ، آهن و غیره.

 

به منظور تحقق عملی شرکت ، کارخانه ای در محل کیلومتر 17 جاده قدیم کرج در زمینی به مساحت 22000متر مربع متشکل از یک سالن ریخته گری و یک ساختمان اداری احداث می گردد . مساحت اولین سالن 1080 متر مربع و سطح زیر بنای ساختمان اداری 1250 متر مربع بوده است . سالن وساختمان مذکور درحال حاضر سالن شماره یک ریخته گری ، و همچنین دفتر فنی ، آزمایشگاه و آشپزخانه فعلی را تشکیل می دهند .

 

 

 

ریخته گری دستی :

 

کارخانه تولید خود را در سالن ریخته گری با یک کوره دوار ، یک کوره کوپل و هشت عدد کوره زمینی ذوب چدن آغاز نمود و قصد احداپ کنندگان آن تولید  قطعات چدنی چکش خوار شامل انواع اتصالات لوله های آب و قطعات یدکی خودرو به ظرفیت تولید سالیانه 700 تن بوده است .

 

وضعیت پرسنل در آن تاریخ و در بدو امر به قرار زیر بوده است :

 

 • مهندس : 1 نفر
 • کارمند : 7 نفر
 • کارگر ساده : 45 نفر

 

به علت مسائل فنی و اقتصادی که در کار تولید چدن چکش خوار وجود داشت ، کارخانه از تولید آن با کوره های موجود صرف نظر نموده و برای بهبود و انجام تولیدات مورد نظر از کوره های القایی استفاده نموده است . به همین منظور در سال 1349 کارخانه دو دستگاه کوره خریداری شده القائی 3 تن به مارک کارخانه یونکر آلمان غربی را در خط تولید آورده و سالن های دو و سه ریخته گری را بر پا نموده با وارد شدن دو کوره القائی به خط تولید کارخانه توان فنی و اقتصادی کارخانه از نظر حجم و تنوع تولید قطعات افزایش یافته و توانست که اولین تجربیات تولید قطعات فولادی را آزمایش نماید .

 

 

 

بیو گرافی و محصولات تولیدی شرکتنورد و تولید قطعات فولادی2

 

از جمله تولیدات ریخته گری آن زمان می توان از قطعات زیر نام برد :

 

پوسته دیفرانسیل ، چرخ بمباردمان فولادی ، زره آسیاب سیمان ، قطعات صفحه دیاگرام و غیره .

 

پس از موفقیت نسبی در تولید قطعات فوق  در تاریخ 25/3/1351 وضعیت کارخانه به قرار زیر بوده است :

 

 • مهندس : 4 نفر
 • کارمند : 9 نفر
 • کارگر ساده : 210 نفر

 

در این تاریخ تولیدات شرکت به حد 250 تن بشرح زیر رسیده است :

 

 • قطعات ریخته گری از جنس داکتیل و فولاد گرافیتی : 700 تن
 • فولاد مختلف ساده و آلیاژی : 1000 تن
 • لوله های مخصوص : 300 تن

 

در سال 1351 نیز یک کوره ذوب القائی دیگر مارک یونکر به وسایل تولید کارخانه افزوده شد. همچنین تاسیسات برقی دیگری جهت کوره ذوب اولیه برپا گردیده که در مجموع کارخانه دارای 3 کوره ذوب برقی و 2 مجموعه تاسیسات برقی گرم کردن کوره گردید .

 

بدین ترتیب در مواقعی که یکی از کوره ها مرحله تعویض خاک و ماسه کوبی مجدد یا تعمیر را می گذراند ، از تاسیسات برقی آن برای گرم کردن کوره دیگر استفاده شده و لذا همیشه می توان دو کوره را در حال کار نگه داشت .

 

در سال 1351 پیش بینی تولیدات کارخانه در ظرفیت کامل برابر با 1250 تن ریخته گری چدن داکتیل  و فولاد گرافیتی ، 2000  تن فولادهای آلیاژ دار و بدون آلیاژ ، 750 تن فولادهای نسوز بوده است .

 

تنوع تولید ریخته گری کارخانه در سال های 50 تا 56 به طور کلی شامل قطعات مختلف سایشی ، آسیاب کارخانجات سیمان ، فیتینگ های آب ، دریچه های آب و دیگ شوفاژ بوده است .

 

سازمان ها و کارخانجاتی که ار تولید این کارخانه استفاده می کرده اند به عنوان نمونه عبارت اند از : سیمان درود ، سیمان اصفهان ، نیشکر هفت تپه ، کارخانه ذوب آهن اصفهان ، سازمان آب اصفهان و کارخانجات کوچک دیگر

 

وضعیت سهامی:

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1358 مطابق بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تحت پوشش سازمان صنایع ملی و سپس زیر نظر سازمان گسترش  و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.

 

این شرکت طبق مصوبه هیات وزیران عضو سازمان بورس و اوراق بهادر تهران می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

بیو گرافی و محصولات تولیدی شرکتنورد و تولید قطعات فولادی3

 

استاندارد و گوهینامه های شرکت:

 

دریافت سیستم مدیریت کیفیت iso 9001:2000 واستاندارد مدیریت جوشiso 3834-2 گوشه ای از اقدامات شرکت در اینراستا می باشد.

 

دریافت استاندارد ملی ورق گرم و اخذ استاندارد محیط زیست iso 14001 و استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ohsas 18001 اشاره کرد.

 

بخش های مختلف شرکت و فعالیت های آن به شرح است:

 

واحد ذوب و ریخته گری :

 

 

 

این بخش با بهره گیری از قراضه های صنعتی و ذوب آن ها در کوره های القایی اسلب های مورد نیازواحد نورد را تولید می کند.

 

این بخش همچنین ریخته گری قطعات مصرفی در واحد نورد را نیز بر عهده دارد. از اقدامات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی راه اندازی و بهره برداری از قالب های مسی ساخته شده در خود شرکت جهت تولید اسلب با کیفیت بالاتری می باشد. ظرفیت تولید مذاب در این بخش در ابتدا 30 هزار تن در سال می باشد و در حال حاضر کارخانه با سه واحد مجهز ذوب 1 ، 2 و 3 ظرفیت تولیدی معادل 70 هزار تن در سال را دارا می باشد که در طرح توسعه کارخانه با توجه به ایجاد واحد ذوب 4 ظرفیت تولید تا 110 هزار تن در سال افزایش خواهد داشت . این واحد تولید کننده انواع اسلب های فولاد آلیاژی از جمله st 37 ، st 42 ، st 70 ، st 52 ، st 60 و ck 45 همچنین فولاد های مقاوم در برابر سایش می باشد و قابلیت تولید انواع فولاد آلیاژی برای واحد نورد بنا به سفارش و به هر میزان را داراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیو گرافی و محصولات تولیدی شرکتنورد و تولید قطعات فولادی4

 

واحد نورد گرم ورق های فولادی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این واحد در ابتدا با ظرفیت تولید 30 هزار تن در سال شروع به فعالیت نمود. با توسعه شرکت و باکوشش و همت مدیران و متخصصان ظرفیت کنونی این واحد 120 هزار تن در سال می باشد که در طرح توسعه شرکت  و با توجه به ایجاد واحد های عریض در آینده قابلیت ارتقاء تولید تا چندبرابر را داراست. هم اکنون در این واحد ورق های فولادی با ضخامت 8 تا 30 میلی متر و عرض 1000 تا 1200 میلی متر به طول 6 متر تولید می شود. در این واحد انواع ورق های فولادی کربنی مانند st 52 ، st60 ، st70، ck45و ورق های ساختمانی st 44 ، st 37-2 ، و همچنین فولاد های آلیاژی مقاوم در برابر سایش تولید می شود. از قابلیت های ویژه این بخش امکان سفارش پذیری اختصاصی از نظر اندازه و مقدار و نوع آلیازهای خواسته شده به میزان مورد درخواست می باشد.

 

ورق های فولادی شرکت نورد و قطعات فولادی در بورس فلزات تهران پذیرفته و عرضه می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیو گرافی و محصولات تولیدی شرکتنورد و تولید قطعات فولادی5

 

 

 

ساخت سازه های فولادی و تجهیزات صنعتی :

 

 

 

 

 

 

 

از افتخارات شرکت نورد و تولید قطعاتبخش ساخت سازه های فولادی و تجهیزات صنعتی می باشد که با چندین و چند پروژه موفق داخلی و خارجی پیش، و پس از انقلاب اسلامی ایران کارنامه ای درخشان از خود به یادگار گذاشته است. این واحد با فضای مناسب و امکانات کامل امکان ساخت سازه های فولادی برای صنایع گوناگون مانند : پتروشیمی ، نفت و گاز ، صنایع نیروگاهی ، صنعت سیمان ، صنایع حمل و نقل و غیره را داراست

 

هم چنین این شرکت با اختیار داشتن واحد های ماشین کاری و ماشین سازی مجهز قادر به ساخت و تامین قطعات برای تجهیزات صنعتی تولید شده در شرکت می باشد.

 

از جمله ی این تجهیزات می توان به سنک شکن های کارخانجات سیمان هرمزگان و تجهیزات داس کالکتورساخته شده در این شرکت اشاره کرد . در حال حاضر ظرفیت تولید این بخش 6000 تن در سال است که در طرح توسعه شرکت تا 10000 تن قابلیت افزایش دارد .

 

هر پروژه های انجام شده توسط این شرکت به ساخت کارخانه سیمان آبیک با ظرفیت 1 میلیون در سال ، طراحی و ساخت کارخانه نورد مقاطع فولادی ماه کار فلز با ظرفیت 100 هزار تن در سال ،ساخت استراکچر تولید پیش گرم مجتمع فولاد مبارکه ، ساخت واگن حمل پاتیل فولاد مبارکه باگنجایش 400 تن ، طراحی و ساخت بزرگترین مخزن آب فولادی جهان در منای عربستان ، طراحی و ساخت اسکله بارگیری کشتی در بیروت ، ساخت استراکچر کانوایر های طرح توسعه مجتمع مس

 

 

 

 

 

بیو گرافی و محصولات تولیدی شرکتنورد و تولید قطعات فولادی6

 

سرچشمه به طول 1300 متر ، ساخت و نصب اربین مجتمع مس سرچشمه ، ساخت و نصب سازه های فولادی سیکل ترکیبی نیروگاه کرمان و چندین و چند پروژه دیگر اشاره نمود .

 

 

 

واحد فنی و مهندسی :

 

از دیگر بخش های شرکت نورد و تولید قطعات فولادی واحد فنی و مهندسی که با حضور مهندسین مجرب وظیفه پشتیبانی از بخش تولید و انجام خدمات مهندسی  مورد نیاز را برعهده دارد. مهندسین این بخش همواره در صدد دستیابی به نوآوری های بیشتر و بهتر در عرصه طراحی و تولید می باشند که از آن جمله می توان به طراحی جرثقیل 40 تن ذوب شرکت ماه کار فلز ، طراحی استاپر ورق های فولادی و دستگاه مذاب ریز برای قالب های مسی را نام برد.

 

 

 

کنترل کیفیت و آزمایشگاه :

 

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی علاوه بر واحدهای لژستیک و بازرسی محصول در آزمایشگاه مجهز خود کنترل کیفیت دقیق محصولات را بر عهده دارد و متخصصین این بخش با آزمایشات گوناگون در عرضه هرچه بهتر و مطمئن تر محصولات این شرکت می کوشند.

 

 

 

واحد R & D

 

این واحد با به روز کردن روش های تولید سالن های ذوب در جهت کمی و کیفی محصولات شرکت می کوشد.

 

از اقدامات این شرکت طرح تولید شمش مسی با عرض 900 میلی متر و نورد آن برای استفاده در قالب های اسلب برای اولین بار در ایران می باشد.

 

واحد قیچی:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir