مقاله آموزشی بررسی ساختمان موتور و سیلندر ماشین (مکانیک)

سه شنبه 26 دی 1396
13:27
جمشید راد
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات53
حجم فایل936 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقاله آموزشی بررسی ساختمان موتور و سیلندر ماشین

انواع موتورها

موتورهای چهارزمانه بنزینی ودیزلی
موتورهای دوزمانه بنزینی ودیزلی
موتورهای الکتریکی(برقی)
موتورهای بنزینی وانکل

اساس کارهای موتورهای چهارزمانه بنزینی

زمان اول-کورس تنفس (مکش):درکورس مکش پیستون از طرف بالا به طرف پایین حرکت نموده وسوپاپ هوا باز شده ومخلوط بنزین و هوا واردسیلندر می شود. فشاردر زمان مکش 0/9 تا 0/8 اتمسفر می باشدوزمان آن درحالت تئوری 180 درجه یهنی نیم دور میل لنگ طول می کشد. عمل مکش در فشار ثابت صورت می گیرد. زمان دوم:پیستون از نقطه مرگ پایین بطف بالا حرکت نموده وهردو سوپاپ بنزین و دود بسته می باشد ومخلوط بنزین وهوا متراکم می شود. فشار سیلندر در پایان زمان تراکم 8 تا 16 اتمسفر می گردد. فشار تراکم به عوامل زیر بستگی دارد.

کوچک بودن فضای بالای پیستون در نقطه مرگ بالا

در جه حرارت موتور

فشار هوا

راندمان حجمی موتورمی باشد.

زمان سوم:انفجار (احتراق)-در پایان زمان تراکم با جرقه شمع مخلوط سوخت وهوا منفجر می شود و فشار به سرعت بالا می رود که این فشار تا 40 اتمسفر بالغ می گردد وپیستون را به سرعت به طرف پایین حرکت می دهد.

از نظر تئوری بالا رفتن فشار ناگهانی احتراق گاز در حجم ثابت می باشد ولی از نظر عملی به دلایل زیر این چنین نیست:

  • عمل سوختن گاز 3/1000 ثانیه طول می کشد.

  • با حرکت پیستون حجم زیاد شده و فشار کم می شود.

زمان چهارم -کورس تخلیه -پس از پایان انفجار پیستون بطرف بالا حرکت نموده وهمزمان سوپاپ دود باز میشود وگازهای سوخته شده از راه مانی فولد دود واگزوز به هوای آزاد راه پیدا می کند.فشار در زمان تخلیه تقریبا 1 تا 3 اتمسفر می باشد.

سرسیلندر-سرسیلندر به عنوان درب سیلندرها شامل قسمتی از دستگاه سوپاپ -مجموعه اسبکها-فنرهای سوپاپ-مجاری دود وگاز-مجاری آب ومحفظه احتراق می باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

فصل 1-    کلیات.............. 1

1-1-    مقدمه.............. 2

1-2-    انواع موتورها 2

1-3-    اساس کارهای موتورهای چهارزمانه بنزینی.. 2

1-4-    انواع سیلندر از نظر جنس.... 3

1-5-    مزایای سرسیلندر آلومینیومی.. 3

1-6-    محاسن سرسیلندر چدنی.. 3

1-7-    معایب سرسیلندر چدنی.. 3

1-8-    باز و بسته کردن پیچ های سرسیلندر 3

1-9-    عیوبی سرسیلندر 4

1-10-  عواملی تاب سرسیلندر 4

1-11-  عواملی ترک سرسیلندر 4

1-12-  روش تشخیص ترک سرسیلندر هنگامی که باز اشت: 5

1-13-  روش های تعمیر ترک سرسیلندر 5

1-14-  روش های تشخیص تراش سیلندر 6

1-15-  خواص واشر سرسیلندر 6

1-16-  انواع واشر سرسیلندر 6

1-16-1-   سوپاپ.................... 7

1-16-1-1- انواع سوپاپ........................ 7

1-16-1-2- اجزاء سوپاپ شامل................. 7

1-16-1-3- درجه حرارت سوپاپ ها 8

1-16-1-4- تفاوت سوپاپ دود و هوا 8

1-16-1-5- سوپاپ سدیمی.............. 8

1-16-1-6- معایب سوپاپ.................... 8

1-16-2-   سیت سوپاپ..... 9

1-16-3-   انواع سیت............... 9

1-16-4-   معایب سیت............. 9

1-16-5-   آزمایش های فنر سوپاپ... 9

1-16-6-    اسبک (انگشتی) 10

1-16-7-   قسمت های اسبک... 10

1-16-8-   معایب مجموعه اسبک ها 10

1-16-9-   لاستیک گیت   10

1-16-10- انواع چرخش سوپاپ... 10

1-16-11- فنرسوپاپ................. 11

1-16-12- معایب فنر سوپاپ... 11

1-16-13- علائم ضعیف شدن فنر. 11

1-17-  بلوکه سیلندر 12

1-17-1-   انواع بلوکه سیلندر 12

1-17-2-   ترتیب احتراق   12

1-17-3-   انواع بلوکه سیلندر از نظر جنس.... 12

1-17-4-   معایب بلوکه سیلندر 13

1-17-5-   روش های برطرف کردن ترک... 13

1-18-  سیلندر.............. 13

1-18-1-   انواع سیلندر 13

1-18-2-   معایب سیلندر 14

1-19-  متعلقات سرسیلندر 15

1-20-  جنس سرسیلندر 15

1-21-  انواع سر سیلندر 15

1-22-  باز و بستن سرسیلندر 16

1-23-  عیوب سرسیلندر 16

1-23-1-   علائم تاب دیده گی سرسیلندر 16

1-23-2-   آزمایشات تاب دیدگی سرسیلندر 16

1-24-  واشر سرسیلندر: 17

فصل 2-   ساختمان سر سیلندر. 19

2-1-    ریشه لغوی.. 20

2-2-    دید کلی  20

2-3-    ساختمان سرسیلندر 20

2-4-    قطعات سرسیلندر 20

2-5-    اتاقک احتراق.. 21

2-6-    طرز کار........... 21

2-7-    کاربرد.............. 21

2-8-    متعلقات سرسیلندر 22

2-9-    جنس سرسیلندر 22

2-10-  انواع سر سیلندر 22

2-11-  باز و بستن سرسیلندر 22

2-12-  عیوب سرسیلندر 23

2-13-  آزمایشات تاب دیدگی سرسیلندر 24

2-14-  علل سوختگی واشر سرسیلندر 25

2-15-  معایب سر سیلندر 26

2-15-1-   دلیل تاب برداشتن سر سیلندر: 26

2-15-2-   علائم تاب برداشتن.. 26

2-15-3-   علائم سوختن واشر سر سیلندر: 26

2-15-4-   روش های سوختن واشر سر سیلندر: 27

2-15-5-   طریقه آزمایش سر سیلندر ترك خورده 27

2-15-6-   رفع عیب تاب برداشتن سر سیلندر: 27

2-16-  واشر سرسیلندر بسیار مهم و حیاتی.. 27

فصل 3-   پیچ سر سیلندر. 29

3-1-    پیچ و مهره سر سیلندر Elring. 30

3-2-    نیروهای موثر. 31

3-3-    انواع جدیدی از پیچ و مهره سر سیلندر 32

3-4-    پیچ و مهره نورد شده دندانه دار 32

3-4-1-     پیچ و مهره داندانه کوتاه 33

3-4-2-     پیچ و مهره نورد شده دندانه دار با دمدانه های بلند. 33

3-4-3-     پیچ و مهره مارپیچ.. 33

3-4-4-     پیچ و مهره شفت ضد خستگی.. 33

3-5-    روند محکم کردن پیچ سر سیلندر 34

3-5-1-     یک چرخش برای اطمینان بیشتر. 34

3-5-2-     سفت کردن پیچ و مهره با گشتاور. 34

3-5-3-     معایب سفت کردن با گشتاور کنترل شده 35

3-5-4-     سفت کردن پیچ و مهره سر سیلندر با استفاده ازگشتاور و زاویه چرخشی.. 35

3-5-4-1-  مزایای استفاده از محکم کردن زاویه چرخش: 36

3-5-5-     روش محکم کردن.. 36

3-6-    گشتاور مورد نیاز برای تسلیم پیچ سر سیلندر 42

3-7-    تاریخچه... 42

فهرست جداول

جدول‏3‑1 ضرایب شدت تنش نرمال شده برای کرنش یکنواخت... 41

جدول‏3‑2 ضرایب شدت تنش نرمال شده برای کرنش متغیر. 41

فهرست شکل­ها

 شکل‏1‑1 چند نمونه از مواد هدفمند به ترتیب از چپ به راست... 4

شکل ‏2‑1 ورق بیکران کشیده شده با و بدون نقص.... 10

شکل ‏2‑2 مودهای تغییر شکل ترک... 11

شکل ‏2‑3 هندسه کلی ترک و میدان تنش.... 12

شکل ‏2‑4 ترک مرکزی در ورق.. 15

شکل ‏2‑5 ترک درجسم نیمه بی نهایت... 17

شکل ‏2‑6 ناحیه پلاستیک پشت نوک ترک... 18

شکل ‏2‑7 شیار مسطح در میدان تغییر شکل دو بعدی.. 20

شکل ‏2‑8 کانتور بسته در نوک ترک... 21

شکل ‏2‑9 مقایسه بین تئوری اسکالر و تئوری سو دهنده 22

شکل ‏2‑10 مولفههای تنش نزدیک لبه ترک... 24

شکل ‏2‑11 ورق کشسان بیکران با سوراخ دایروی آ– هندسه ب– توزیع مولفه های تنش.... 26

شکل ‏2‑12 سوراخ بیضوی در داخل ورق بیکران.. 28

شکل ‏3‑1 هندسه ترک  برای مواد ناهمگن.. 33

شکل ‏4‑1 نمایش گره‌هایی كه نیاز به غنی‌سازی خارجی جهت افزایش درجات آزادی دارند. 46

شکل ‏4‑2 پارامترهای غنی‌سازی خارجی گره‌های اطراف نوك ترك و تقسیم بندی المانی مناسب آن.. 47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

عنوان پروژه : حقوق و دستمزد بانک (مقالات آموزشی و کمک آموزشی)

سه شنبه 26 دی 1396
13:27
جمشید راد
دسته بندیمقالات آموزشی و کمک آموزشی
فرمت فایلzip
تعداد صفحات510
حجم فایل81 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان پروژه : حقوق و دستمزد بانک

قالب بندی : Word, XLS

قیمت : 3000 هزار تومان

شرح مختصر : با توسعه و گسترش سازمان ها وموسسات صنعتی و بازرگانی در جوامع مختلف دامنه بهره گیری از علوم مالی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.استقرار و اموزش سیستم حقوق و دستمزد جزء فعالیتهای ضروری می باشدکه بر پایه ان نیروی انسانی در سازمان ها شکل می گیرد. از زمانی که فرد به اجتماعی زندگی کردن روی اورده به وسیله کار کردن هزینه زندگی خود و خانواده اش را تامین کرده از همین منظر مفاهیم کارگر و کارفرما «دریافت و پرداخت»تحقق یافته است.از طرفی بدون شک حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین تدابیری است که به جهت انگیزش کارکنان در سازمان به کار گرفته می شود زیرا به عنوان یک ابزار اساسی برای رفع نیاز های اولیه و ثانویه در سلسله مراتب نیاز های انسانی می باشد.بنا براین حقوق و دستمزد مهمترین مسئله است که توجهشاغلان را در مسیر زندگی کاری به خود مشغول می دارد.امروزه مدیریت حقوق و دستمزد یکی از مسائل پیچیده و فوق العادهبا اهمیت سازمان ها می باشد و یکی از وظایف عمده مدیریت حقوق و دستمزد طراحی و اجرایی سیستم های جبران خدمت یا حقوق و مزایا است. حقوق عبارت است از «مقرری ثابتی که معمولا به طور ماهیانه به کارمندان پرداخت می شود. و دستمزدبه مزد ساعتی یا روزانه کارگران اطلاق می شود. از طرف دیگر عبارتند از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی و یا مجموع انها که کارکنان در مقابل انجام کار از کارفر ما دریافت می دارند. نظام پرداخت فعالیتی است که سازمان ها از طریق ان کار افراد را ارزیابی می کنند تا پاداش های پولی و غیر پولی مستقیم و غیر مستقیم را در چهار چوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت مزد میان انان توزیع کنند.

فهرست :

مقدمه

اهداف کنترل های داخلی حسابداری حقوق و دستمزد

مسئول حقوق و دستمزد

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد

حق السعی

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

مزد

ایام مرخصی

حق استفاده از مرخصی

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

ضبط اوقات

کارت اوقات کار

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ویژگیهای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

طبقه بندی مشاغل

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

کارت حضور و غیاب

لیست حقوق و دستمزد

فیش حقوقی

دفتر روزنامه

اسناد

حق بیمه های اجتماعی

حقوق و دستمزد پرداختنی

کنترل هزینه حقوق و دستمزد

دفتر کل بانک

دفتر کل صندوق

حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی

حساب ذخیره پاداش

حساب وام مسکن

حساب صندوق اجرا

مالیات حقوق و دستمزد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

عنوان مقاله : میکروکنترلر‎ AVR (مقالات آموزشی و کمک آموزشی)

سه شنبه 26 دی 1396
13:26
جمشید راد
دسته بندیمقالات آموزشی و کمک آموزشی
فرمت فایلzip
تعداد صفحات51
حجم فایل511 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان مقاله : میکروکنترلر‎ AVR

قالب بندی : پاورپوینت

قیمت : 3000 هزار تومان

شرح مختصر : میکرو کنتر لر چیست؟ آی سی هایی که قابل برنامه ریزی می باشدو عملکرد آنها از قبل تعیین شده میکروکنترلر گویند. میکرو کنترل ها دارای ورودی –خروجی و قدرت پردازش می باشد. این کلمه از دو کلمه میکرو کنترلر تشکیل شده میکرو : می دانیم که این یک واحد یونانی است وبرابر با ۱۰ به توان منفی ۶ متر است.یعنی یک ملیو نیوم واحد است که خیلی کوچک است ولی واحدهای خیلی کوچکتر از این هم داریم که در الکترونیک مورد استفاده قررار می گیرند. کنترلر:که همه معنی ومفهوم آن این است که یعنی کنترل کننده به تعبیری یعنی” مغز” البته بدون تفکر فقط دستوراتی که به آن داده می شود را به نحو احسن انجام می دهد.

با میکروکنترلر چه کارهایی می توان انجام داد؟ این آی سی ها حکم یک کامپیوتر در ابعاد کوچک و قدرت کمتر را دارند بیشتر این ای سی ها برای کنترل وتصمیم گری استفاده می شود چون طبق الگوریتم برنامه ی آن عمل می کند این آی سی ها برای کنترل ربات ها تا استفاده در کارخانه صنعتی کاربرد دارد. تفاوت میکروپروسسر و میکرو کنترلرمیکروپروسسور یک پردازنده است برای کار باید به آن چیپ های حافظه وچیزهای دیگری را به ان اضافه کرد لحاظ هزینه بیشتر می شود به همین دلیل امروزه از میکروپروسسورها کمتر استفاده می شود اما این روزها میکروکنترلر های جدید با حافظه های زیاد تعداد تایمر زیاد پورت های زیاد وتنوع بسیار زیاد به بازار عرضه شده است.ست؟

آیا میکروکنترلر چیز جدیدی را با خود آورده است؟ جواب منفی است تمام کارهایی که ما با میکرو کنترلر می توانیم انجام بدهیم با قطعات دیگر هم می توانیم انجام بدهیم.

عیب میرو کنترلر : میکرو کنترلر دارای یک عیب کوچک است وآن سرعت پایین است ( از لحاظ سرعت برای کاربردهای خیلی محدودی میکروکنترلر مناسب نیست.)

فهرست :

آشنایی با میکروکنترلر
تفاوت های میکروکنترلر با سیستم کامپیوتر
قسمت های مختلف یک میکروکنترلر
خانواده های مختلف میکروکنترلر
میکروکنترلر های AVR
ویژگی های میکروکنترلر های AVR
میکروکنترلر ATMEGA32
خصوصیات ATMEGA32
معماری ATMEGA32
ترکیب پایه ها در میکروکنترلر ATMEGA32
محیط برنامه نویسی BASCOM
چند مثال عملی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

سه شنبه 26 دی 1396
13:26
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات21
حجم فایل389 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

دسته: مدیریت (مدیریت بازاریابی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

كتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ كاتلر و گری آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده از جمله منابع مهم درس مدیریت و اصول بازاریابی در سطح كارشناسی  و كارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت كامل و جامع فصل ششم این كتاب با عنوان  " بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری "  در 21 اسلاید می باشد كه می تواند به عنوان سمینار در كلاس و ارائه كلاسی مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای عمده  زیر است:

 تعریف رفتار خریدار تجاری

خصوصیات بازارهای تجاری

مدل رفتار خرید تجاری

گونه های اصلی موقعیت خرید

خرید مجدد مستقیم (Straight Rebuy)

خرید مجدد اصلاح شده (Modified Rebuy)

وظیفه جدید (New Task)

شرکت کنندگان در فرایند خرید تجاری

عوامل مؤثر بر رفتار خریدار تجاری

فرایند خرید تجاری

شناخت مشکل

تشریح نیاز عمومی

مشخصات محصول

جستجوی تأمین کنندگان

درخواست پیشنهاد

انتخاب تأمین کننده

مشخصات روند خرید

ارزیابی کارایی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی (پرسشنامه)

سه شنبه 26 دی 1396
13:26
جمشید راد
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات2
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در افراد مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

بسیار خوب

خوب

رضایتبخش

پایین

بسیار پایین

گزینه

۵

۴

۳

۲

۱

امتیاز

 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از ۱۹ تا ۹۵ را خواهد داشت. نمره های بالاتر نشان دهنده مهارت ارتباط بین فردی بالاتر در شخص پاسخ دهنده خواهند بود و برعکس. اما برای یک نتیجه ذقیق تر، می توان از دسته بندی زیر جهت سنجش میزان مهارت ارتباط بین فردی شخص پاسخ دهنده استفاده کرد:

  • نمره زیر ۴۵ مشکل حاد ارتباطی
  • نمره ۶۵-۴۶ مشکل ارتباطی
  • نمره ۹۵-۶۶ فرد توانمند

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها  :                19

تعداد مولفه : مولفه ندارد

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات  :                2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) (پرسشنامه)

سه شنبه 26 دی 1396
13:26
جمشید راد
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات4
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توضیح :
 
این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران) است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و همکاران ( 2001 ) به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی به کار می برد ابداع شده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها :      36  آیتمی

تعداد مولفه :         9 مولفه (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران)

روایی و پایایی :      دارد

نحوه نمره گذاری :   دارد

منبع :                     دارد

نوع فایل :               word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :         4

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پرسشنامه کانرز معلمان (اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان) (پرسشنامه)

سه شنبه 26 دی 1396
13:26
جمشید راد
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات3
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برای ارزشیابی در این آزمون می توان گفت به دست آوردن میانگین نمره ۱/۵ یا بالاتر بر وجود اختلال نقص توجه و بیش فعالی دلالت دارد. به عبارت دیگر، این پرسشنامه ۳۸ سوال داشته و لذا، نمره کل آزمون دامنه ای از ۰ تا ۱۱۴ خواهد داشت. اگر نمره کودک بالاتر از ۵۷ بدست بیاید، بیانگر اختلال نقص توجه است. هر چه امتیاز بالاتر رود، میزان اختلال کودک بیشتر خواهد بود و برعکس.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه(

 

تعداد گویه ها:                 38

تعداد مولفه :                  مولفه ندارد

روایی و پایایی :              دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری :           دارد

منبع :                            دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                       WORD و قابل ویرایش

تعداد صفحات:                3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972 (پرسشنامه)

سه شنبه 26 دی 1396
13:25
جمشید راد
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات3
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اختلال افسردگی و یا احتمال ابتلا به آن است. هریک ازعبارات در یک طیف ۵ درجه ای نمره گذاری می شوند که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

اصلاً

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

گزینه

۰

۱

۲

۳

۴

۵

امتیاز

 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع نمایید. این امتیاز .....

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

18

تعداد مولفه:

مولفه ندارد

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:

WORD و قابل ویرایش

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پرسشنامه عزت نفس آیزنگ (پرسشنامه)

سه شنبه 26 دی 1396
13:25
جمشید راد
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات3
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه عزت نفس آیزنک (ESI) حاصل کوشش‌های آیزنک برای بررسی شخصیت است و سوالات آن برگرفته از سوالات نااستواری هیجانی پرسشنامه شخصیت آیزنک است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است که آزمودنی باید برای هر یک از سوالات پاسخ بلی، خیر یا نمی‌دانم(علامت سوال) را علامت بزند. البته در دستوالعمل پرسشنامه از فرد خواسته می‌شود که تا حد امکان پاسخ نمی‌دانم را انتخاب نکند. هر چه نمره فرد در این پرسشنامه بیشتر باشد عزت نفس بیشتری دارد.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                    30

تعداد مولفه :                      مولفه ندارد

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل :                          word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 3


 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) (پرسشنامه)

سه شنبه 26 دی 1396
13:25
جمشید راد
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات3
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان شوخ طبعی و عوامل آن )لذت از شوخی، خنده، شوخی کالمی،شوخ طبعی در روابط اجتماعی، شوخ طبعی در شرایط استرس آور( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

کاملاً موافقم

موافقم

تا حدی موافقم

نظری ندارم

تا حدی مخالفم

مخالفم

کاملاً مخالفم

امتیاز

1

2

3

4

5

6

7

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

 

 

 

 

تعداد سوال ها:                 25

 

 

 

مولفه (خرده مولفه ها):     مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

 

 

 

روایی و پایایی:                 دارد

 

 

 

نحوه نمره گذاری:             دارد

 

 

 

منبع:                               دارد (به شیوه APA)

 

 

 

نوع فایل:                         WORD و قابل ویرایش با فرمت

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir