كاربرد غنی‏ سازی تركیبی در روش المان محدود توسعه یافته جهت تحلیل ترك دو بعدی (مکانیک)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:03
جمشید راد
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات21
حجم فایل289 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كاربرد غنی‏ سازی تركیبی در روش المان محدود توسعه یافته جهت تحلیل ترك دو بعدی

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است و فروش بدون اجازه گروه شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد!

چكیده:

روش المان محدود توسعه یافته (Extended Finite Element Method : X-FEM)، یك روش عددی برای مدل كردن انواع ناپیوستگیها از جمله ترك است كه بر مبنای المان محدود استاندارد استوار است و تنها توابع خاصی با توجه به  نوع ناپیوستگی به حل عددی استاندارد اضافه می‌گردد. در نتیجة اعمال توابع, درجة آزادی گره‏های اطراف المان نوك ترك و گره‏های اطراف طول ترك افزایش می‏یابد, كه به آن غنی‏سازی گره‏ای گفته می‏شود. با این روش, ترك به صورت مجازی و مستقل از مش مدل می‏شود و نیاز به استفاده از مش ریز, المان تكینه (Singular Element) در اطراف نوك ترك و ایجاد مش مجدد در بررسی رشد ترك نخواهد بود. در این مقاله ضمن توضیح اصول روش المان محدود توسعه یافته,  یك روش جدید برای تقسیم‏بندی المانی, جهت غنی‏سازی گره‏ای ارائه می‏شود. در این روش, گره‏های اضافه در محل برخورد ترك با اضلاع المانهای ترك خورده, غنی می‏شوند. استفاده از غنی‏سازی گره‏های اضافه, دقت روش المان محدود توسعه یافته را افزایش می‏بخشد. برای مدل كردن تركهای دو بعدی به روش المان محدود توسعه یافته, اصول و روشهای جدید در یك نرم‏افزار تخصصی استفاده شده است. نتایج حاصل از نرم‏افزار نوشته شده بر پایة روشهای جدید, برای تركهایی با هندسة مختلف, در مقایسه با نتایج روابط تحلیلی دقیق, تطبیق خوبی نشان می‏دهد.

واژه‏های كلیدی : المان محدود توسعه یافته ، مدل كردن ترك دو بعدی ، غنی سازی گره‌ای , افزایش درجة آزادی

فهرست مطالب

چكیده:

مقدمه

مدل كردن ترك دو بعدی به روش المان محدود توسعه یافته

روابط حاكم بر غنی‌سازی گره‌ها

استخراج رابطة سفتی برای انواع المان

اعمال روش المان محدود توسعه یافته در برنامة كامپیوتر

تحلیل عددی چند سازة تركدار دو بعدی

بحث پیرامون نمودارهای حاصل از تحلیل

نتیجه گیری

مراجع

مراجع

1.  Belytshko  T., Lu  YY, Gu  L.,  “Element-Free  Galerkin  Methods” , International  Journal  for Numerical  Methods in Engineering, Vol.37, pp. 229- 256, 1994.

2.  Fleming  M., Chu  YA, Moran  B., Belytshko  T., “Enriched Element–Free Galerkin Method  for Three-Dimensional”, Journal for Numerical Methods in Engineering , Vol.40, pp.1483-1504, 1997.

3.  Melenk J.M. and Babuska I., “The Partition of Unity Finite Element Method: Basic Theory and        Applications” ,Computer   Methods   in   Applied   Mechanics   and   Engineering, Vol.139,  pp.289 -314, 1996.

4.   Duarte  C.A.  and  Oden  J.T., “An H-p Adaptive Method Using Clouds”,Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol.139, pp.237-262, 1996.

5.  Moes  N.,  Dolbow  J. ,  and  Belytschko  T. , “A  Fnite  Element  Method  for Crack Growth  Without  Remeshing”,  International  Journal  for  Numerical  Methods  in  Engineering  Vol.46,  No.1, pp.131-150, 1999.

6.  Dolbow  J.,“An Extended Finite Element Method with  Discontinuous  Enrichment  for  Applied  Mechanics ” ,  Ph.D.  Thesis , theoretical   and   Applied   Mechanics,   Northwestern  University , Evanston , IL, U.S.A,  1999.

7.  Dolbow  J. , Moes  N. ,  and  Belytschko  T.,  “Discontinuous  Enrichment  in  Finite Elements  With  a  Partition  of  Unity  Method” , Finite  Elements  in  Analysis and Design, Vol.36, pp.235-260, 2000a.

8.  Daux C., Moes N., Dolbow  J., Sukumar  N.  and  Belytschko  T., “Arbitrary Cracks  and  Holes  with the Extended  Finite  Element Method”, International  Journal for  Numerical  Methods in Engineering, Vol.48, No.12, pp.1741-1760, 2000.

9. Sukumar  N. , Moes  N. , Moran  B.  and  Belytschko  T. , “Extended  Finite element Method  for Three-Dimensional  Crack  Modeling ” ,  International   Journal   for  Numerical  Methods in Engineering, Vol.48, No.11, pp.1549-1570, 2000.

10. Stolarska M. ,Chopp D. L. ,Moes  N. and  Belytschko T., “Modeling  Crack Growth by  Level  Sets  and  the Extended  Finite  Element  Method”, International Journal   for  Numerical  Methods  in  Engineering, Vol.51, No.8, pp.943-960, 2001.

11.  Sukumar  N. ,  Chopp  D. L. ,  Moes  N.  and  Belytschko T. ,  “Modeling Holes and  Inclusions  by  Level  Sets  in  the  Extended  Finite  Element  Method ” , Computer           Methods in Applied Mechanicsand ngineering,Vol.190,No.46,pp.6183-6200, 2001.

12.  Sukumar  N. , Chopp  D. L.   and   Moran B. , “Extended  Finite  Element  Method  and Fast Marching Method for Three Dimensional Fatigue Crack Propagation”, Engineering  Fracture  Mechanics, Vol,70, No.1, pp.29-48, 2003.

13. Belytschko  T.  and  Black T. ,  “Elastic  Crack  Growth  in  Finite  Elements  with  Minimal    Remeshing  ”  ,   International   Journal   for   Numerical   Methods   in Engineering,  Vol.45,  No.5,  pp.601-620,  1999.

14.  Chandrupatla  T.  R.  and  Belegundu  A.  D. , “ Introduction  to  Finite  Elements   in  Engineering “ , Second  Edition , Prentice  Hall  Press , New  Jersey , pp. 1-174, 1997.

15.  Pourkamali  Anaraki  A. ,  “ Ph. D.  Thesis  Report” ,  November  2003.

16.  Anderson   T.  L.  ,  “ Fracture   Mechanics   Fundamentals   and   Applications ” , Second  Edition ,  CRC  Press USA ,  1995.

17.  Ansys 5.4  Manual, “POST1 -  Crack  Analysis ( KCALC.  Command )”,  Manual  in  Help  of  Ansys  Softwere , Part  19.8 , pp. (19-43)-(19-46) , 2000.

18.   Tada   H. ,   Paris   P. C.   and   Irwin  G. R. ,  “ The   Stress   Analysis   of   Cracks           Handbook”,Third Edition ,  ASME  Press ,  Professional  Engineering  Publishing   London  UK ,  pp. 39-54 ,  May  2000.

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله فولادهای زنگ نزن دوپلکس (مواد و متالوژی)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:03
جمشید راد
دسته بندیمواد و متالوژی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات8
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقاله فولادهای زنگ نزن دوپلکس

تاریخچه :

فولادهای زنگ نزن دوپلکس، به معنی فولادهایی با ریزساختار مخلوط آستنیت و فریت (به مقدار تقریبا مساوی) ، تقریبا به مدت 80 سال است که وجود دارند. انواع اولیه ی این فولادهای آلیاژی از آهن، کروم، نیکل و مولیبدن بودند.اولین گون چکش خوار این فولادها در سال 1930 در سوئد تولید شد.این گونه به منظور کاهش مشکلات خوردگی بین دانه ای در فولادهای زنگ نزن آستنیتی پر کربن توسعه پیدا کردند.

یکی از اولین گونه های فولادهای دوپلکس که به طور خاص برای بهبود مقاومت در برابر ایجاد ترک در اثر خوردگی تنشی در محیط های کلریدی (SCC) توسعه پیدا کرد،3RE60  بود. نسل اولیه ی فولادهای دوپلکس کاربری بسیار خوبی داشتند، اما دارای محدودیت هایی در حالت جوش داده شده بودند. این فولادها فاقد نیتروژن بوده و ناحیه ای از جوش ها که تحت تاثیر حرارت قرار می گرفتند (HAZ) به دلیل مقادیر بالاتر فریت چقرمگی پایین تری داشتند، در حالی که مقاومت خوردگی این مناطق نیز به طور قابل توجهی کمتر از فلز پایه بود. اما از پیشرفت های که با دی کربوره کردن آرگون اکسیژن ممکن شد افزایش عمدی نیتروژن به عنوان عنصر آلیاژی بود.آلیاژ سازی نیتروژن فولادهای دوپلکس باعث بهبود چقرمگی و مقاومت خوردگی منظقه ی HAZ تا مقادیر مشابه با فولاد جوش داده نشده می شود.نیتروژن از طریق افزایش پایداری آستنیت، باعث کاهش سرعت تشکیل فازهای اینترمتالیک مخرب نیز می شود.

فهرست مطالب

تاریخچه :

ترکیب شیمیایی فولادهای زنگ نزن دوپلکس :

نقش عناصر آلیاژی در فولادهای زنگ نزن دوپلکس :

کروم:

مولیبدن :

نیتروژن :

نیکل:

راهنمای عمومی جوشکاری :

انتخاب مواداولیه :

تمیز کاری پیش از جوشکاری :

طراحی اتصال :

پیش گرم کردن :

گرمای ورودی و دمای میان پاس :

عملیات حرارتی پس از جوشکاری :

تعادل فازی مطلوب :

توصیف و کیفیت فرآیند جوش :

روش های جوشکاری :

خوردگی فولادهای دوپلکس :

مقاومت در برابر اسیدها :

مقاومت در محیط های خورنده با ph بالا :

مقاومت در برابر خوردگی شیاری و حفره دار شدن :

مقاومت در برابر ترک های ناشی از خوردگی تنشی scc  :

خوردگی بین دانه ای :

خوردگی فرسایشی :

خوردگی گالوانیکی :

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:03
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان)

فایل اصلی پرسش نامه   :  DOC

حجم فایل    :  290KB

تعداد کل صفحات :  5 صفحه

این پرسش نامه از دو بخش تشکیل شده است .

بخش  اول ،  مشخصات كلی شامل میزان تحصیلات ، سن و......  می باشد .

بخش  سوم  شامل 34 سوال تخصصی  در زمینه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان می باشد که جواب سوالات تستی و در طیف لیکرت به شرح زیر می باشد :

1-بسیار کم £                 2- کم  £                3- متوسط £           4- زیاد £     5- بسیار زیاد £

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پرسش نامه بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی (حسابداری)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:03
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با عنوان بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی )

فایل اصلی پرسش نامه   :  DOC

حجم فایل    :  290KB

تعداد کل صفحات :  5 صفحه

 

این پرسش نامه از سه بخش تشکیل شده است .

بخش  اول ،  مشخصات كلی شامل میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی ، سابقه اشتغال و  سابقه مدیریت درامورمالی  می باشد .

بخش  دوم  شامل  تعریف عملیاتی برخی  از واژه های مورد استفاده  می باشد .

بخش  سوم  شامل 9 سوال تخصصی  در زمینه تجزیه و تحلیل مالی می باشد که جواب سوالات تستی و در طیف لیکرت به شرح زیر می باشد :

1-خیلی زیاد£                  2-زیاد £      3-تا حدودی£         4-کم£        5-خیلی‌کم£

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:03
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات4
حجم فایل29 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسشنامه ارزیابی میزان  ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC (برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تحلیل ارتباط مدل تعالی  EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC )

فایل اصلی پرسش نامه   :  Excel

حجم فایل    : 30KB

تعداد کل صفحات : 4 صفحه

این پرسش نامه  به نحوی تنظیم شده که ارتباط بین تمامی 32 زیر معیار مدل تعالی EFQM (ورژن 2003 و ورژن 2010 ، زیر معیارها درورژن 2003 به رنگ آبی و ورژن 2010 به رنگ سبز می باشد . )ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC  بررسی شوند .

پرسش نامه به نحوی تهیه شده که، ارتباط بین زیر معیارهای و مناظر بصورت پیشنهاد با علامت ® مشخص شده است ، و درخواست شده که در صورتی که با نظر پاسخ دهنده  یکسان می باشد علامت® را به رنگ قرمز تبدیل نمایند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پرسش نامه بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان (علوم انسانی)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:02
جمشید راد
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات2
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسشنامه تاثیر بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان

فایل اصلی پرسش نامه    :  DOC

حجم فایل    :  290KB

تعداد کل صفحات : 2 صفحه

تعداد سوالات : 22

این پرسش نامه حاوی  22 سوال تخصصی  در زمینه تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان می باشد که جواب سوالات تستی و در طیف لیکرت به شرح زیر می باشد :

1-خیلی خوب £     2-خوب £     3-متوسط£    4-ضعیف£     5-خیلی‌ ضعیف £

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پرسش نامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:02
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات )

فایل اصلی پرسش نامه   :  DOC

حجم فایل    :  290KB

تعداد کل صفحات :  7 صفحه

 

این پرسش نامه ازدو بخش تشکیل شده است .

بخش  اول  حاوی  6 سوال عمومی برای تعیین  وضعیت پاسخ دهندگان از جنبه های مانند  :  سن ، سابقه ، تحصیلات ، تعداد فرزندان ، موقعیت شغلی و نوع قرارداد  تشکیل شده است

بخش دوم حاوی 26 سوال تخصصی  در زمینه اتوماسیون و نقش آن بر نگهداری وتعمیرات می باشد که جواب سوالات تستی و در طیف لیکرت به شرح زیر می باشد :

1-خیلی زیاد£                  2-زیاد £      3-تا حدودی£         4-کم£        5-خیلی‌کم£

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پروپوزال بررسی تاثیر الگوهای دلبستگی بر رضایت زناشویی (روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:02
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات25
حجم فایل156 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروپوزال بررسی تاثیر الگوهای دلبستگی بر رضایت زناشویی

 

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

بیان مسئله

روابط میان افراد خانواده به سلامت محیط خانواده کمک می کند. تفاهم میان خانواده منجر به احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی می شود، در غیر این صورت خانواده با مشکل مواجه می شود(بنی اسدی، 1378).

مازن و شاور(1987 ، 1990) اظهار داشته اند که نوع دلبستگی کودکی در ایجاد نوع سبک عشق دوران بزرگسالی تاثیرگذار است. اساس رفتار والدین، نوع و سبک دلبستگی را در کودکان، مشخص می کند. سبک های دلبستگی شامل، سبک دلبستگی ایمن، سبک اجتنابی سبک ترسان، سبک اشتغالی.

هریک از این سبک های دلبستگی با نوع عشق می تواند مرتبط باشد. از این رو میزان رضایتمندی زناشویی می تواند ریشه در نوع دلبستگی داشته باشد. برقراری ارتباط آسان با دیگران با دوری از مردم، اضطراب و نگرانی هنگام رویارویی با مردم، در رفتار زناشویی نیز تاثیر می گذارد، گاهی صمیمیت زیاد نیز باعث، اختلاف در زندگی زناشویی می شود، برخی همسران از اینکه، همسر خود را با دیگران صمیمی احساس کنند.در هراس هستند و این عامل می تواند، نارضایتی در زندگی زناشویی را پدید آورد.

با این مسئله ، پژوهش حاضر درصدد آن است که به بررسی میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی ، در زوجین بپردازد و به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که ایا دلبستگی افراد با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد.

هدف اصلی:

بررسی میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی افراد

اهداف فرعی:

-        بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن

-        بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اجتنابی

-        بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ترسان

-        بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اشتغالی

فهرست مطالب پروپوزال

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مرور ادبیات

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

تعاریف

روش تحقیق

متغیرهای مورد بررسی

شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه ‏ای) و ابزار

جامعه و نمونه آماری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو (پاورپوینت)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:02
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات38
حجم فایل3.241 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تب خونریزی دهنده  کریمه- کنگو

هرچند سابقه تاریخی وجود موارد مشكوك تب هموراژیك كنگوكریمه درایران به صدها سال قبل وگزارش موارد محتمل به حدود سه دهه قبل برمی گردد ولی با توجه به اینكه وجود موارد قطعی بیماری درسال های اخیر به اثبات رسیده است لذا جزو بیماری های نوپدید كشور ایران به حساب می آید
 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

سمینار پیاده سازی یک سیستم UPS با شرایط خط توان سری - موازی (برق،الکترونیک،مخابرات)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:02
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلzip
تعداد صفحات50
حجم فایل4.381 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ین مجموعه شامل فایل زبان اصلی مقاله + ترجمه word فارسی مقاله + پاورپوینت آماده ارائه + فایل PDF و توضیح پروژه می باشد که با قیمت بسیار عالی در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) سیستم های پشتیبانی هستند که در صورت ایجاد اختلال در شبکه برق قادر به تأمین توان مورد نیاز شبکه هستند. موارد کاربرد آن ها، تغذیه بارهای مهم و ضروری مانند کنترل پروسه های صنعتی، کامپیوترهای، تجهیزات پزشکی و … است. از آنجایی که اکثر این بارها به صورت غیرخطی رفتار می کنند، جریان های هارمونیکی ایجاد کرده که باعث کاهش ضریب توان شبکه و افزایش اعوجاج هارمونیکی کلی (THD) می شوند. این مشکل هنگامی که بارهای غیرخطی تک فاز به سیستم های چهارخط سه فاز متصل شوند، حادتر است. در این حالت، چون جریان های فاز سینوسی نیستند، حتی بارهای تک فاز کاملا متعادل می توانند جریان های نول قابل توجهی ایجاد کنند که دامنه آنها ممکن است از دامنه جریان های خط بیشتر شود. اگر بارهای غیرخطی متعادل نباشند، عناصر اصلی و هارمونیکی جریان های ورودی نامتعادل خواهد بود و عناصر مرتبه سوم جریان و مضارب دیگر در سیم نول جریان خواهد یافت. جریان های نول اضافی می توانند به سیم هادی نول و ترانسفورماتوری که به آن متصل است خسارت وارد کنند. به همین دلیل از فیلترهای فعال برای جبران سازی جریان های هارمونیکی نول استفاده می شود.

در این مقاله یه سیستم ups سه فاز با قابلیت خط بار سری-موازی فعال با استفاده از کنترلر SRF برای سیستم های سه خط و چهار خط که سه بار تک فاز را تغذیه می کنند، ارائه شده است. در مد عملکردی آماده به کار، فیلتر فعال سری به عنوان یک منبع جریان سینوسی و فیلتر موازی به عنوان منبع ولتاژ سینوسی عمل می کند.ups ولتاژ خروجی به گونه ای کنترل می شود که دارای مقدار rms ثابت و THD کم باشد. هر دو جریان ورودی و ولتاژ خروجی به گونه ای کنترل می شوند که در فاز ولتاژ ورودی باشند. در نتیجه یک اصلاح ضریب توان مؤثر انجام می گیرد. در این سیستم ups از یک حلقه قفل فاز (PLL) استفاده شده است. فرآیند طراحی این PLL برای رسیدن به بهره کنترلر PI ارائه شده است. فرآیند طراحی ups ، شبیه سازی کامپیوتری و نتایج تجربی برای یک نمونه ساخته شده، ارائه شده است تا دقت عملکرد آن مشخص شود...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir