طراحی و شبیه سازی کنترل کننده مد لغزشی فازی برای پایدارسازی سیستم قدرت (برق،الکترونیک،مخابرات)

چهارشنبه 20 دی 1396
19:00
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات63
حجم فایل714 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طراحی و شبیه سازی کنترل کننده مد لغزشی فازی برای پایدارسازی سیستم قدرت

 

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

چکیده

از آن­جایی که چهار دهه گذشته، بسیاری از واحدها­ی تولید به سیستم الکتریکی در سیستم قدرت اضافه شده است، سیستم به طور پیوسته به تنظیم­کننده­های ولتاژ مجهز شده است. از آن­جایی که این واحدها برای تشکیل درصد زیادی از ظرفیت تولید می­آیند آشکار است که فعالیت تنظیم ولتاژ فشار مخربی روی پایداری سیستم قدرت دارد. نوسان­هایی با مقدار کوچک و فرکانس پایین اغلب برای مدت دوره طولانی از زمان ادامه می­یابد و در برخی موارد می­تواند مانع از قابلیت انتقال قدرت شود. بنابراین، پایدارساز سیستم قدرت به این عنوان که می­تواند میرایی به نوسان­های سیستم برای بهبود عملکرد اضافه کند معرفی شده است. بیشتر پایدارسازهای سیستم قدرت استفاده شده در سیستم قدرت به عنوان پایدارسازهای کلاسیک شناخته شده اند که از جبران پیش­فاز- پس­فاز استفاده می­کنند، ویژگی پایدارسازهای کلاسیک با تنظیمات بهره برای وضعیت خاصی و برای مدل خطی­سازی شده سیستم قدرت طراحی شده است. اما سیستم­های قدرت، سیستم­هایی غیرخطی هستند که به­طور مداوم تغییر در شرایط عملیاتی را به دلیل تغییر در تولید و الگوهای بار و همچنین تغییر در شبکه­های انتقال تجربه می­کنند. بنابراین یک کنترل­کننده مناسب باید برای سیستم­های غیرخطی طراحی شود و میرایی کافی برای طیف گسترده­ای از شرایط عملیاتی مختلف را فراهم کند. در این پایان­نامه، از کنترل­کننده مد لغزشی فازی که شامل ترکیب منطق فازی و کنترل­کننده مد لغزشی است برای کنترل مقاوم سیستم قدرت 10 ماشینه 39 شینه تحت شرایط مختلف بارگذاری استفاده خواهد شد. با استفاده از کنترل مد لغزشی، یک رنج برای تغییر در پارامترهای سیستم به­دست می آید و پایدارساز برای عملکرد در رنج وسیعی طراحی شده است. همچنین در این پایان­نامه، یک روش کنترل مد لغزشی براساس منطق فازی برای کاهش پدیده وزوز استفاده شده است. و در نهایت، عملکرد کنترل­کننده مد لغزشی فازی تحت شرایط مختلف بارگذاری با استفاده از شبیه­سازی غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: پایدارساز سیستم قدرت، کنترل­کننده مد لغزشی، کنترل­کننده فازی

ساختار پایان­نامه

این پایان­نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل دوم این پایان­نامه به مفهوم پایداری و روش­های پایدارسازی سیستم قدرت پرداخته است. فصل سوم شامل طراحی کنترل­کننده برای سیستم مورد مطالعه است. به طوری­که در ابتدا سیستم قدرت مورد مطالعه شرح داده می­شود سپس یک کنترل­کننده مد لغزشی و یک کنترل­کننده فازی طراحی و ترکیب این دو کنترل­کننده به عنوان پایدارساز سیستم قدرت در نظر گرفته می­شود، همچنین یک کنترل­کننده مدلغزشی فازی که منطق فازی برای کاهش پدیده وزوز در کنترل مد­لغزشی استفاده شده برای پایدارسازی سیستم قدرت طراحی شده است. در فصل چهارم نتایج حاصل از شبیه­سازی بر روی سیستم قدرت 10 ماشینه 39 شینه ارائه شده است.در نهایت نتیجه­گیری و پیشنهادات برای فعالیت­های بعدی نیز در فصل پنجم آورده شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

1                    فصل اول.. 12

1-1       مقدمه. 13

1-2       مروری بر کارهای انجام شده. 15

1-3       ساختار پایاننامه. 17

2                   فصل دوم. 17

2-1       مقدمه. 18

2-2       روشهای طراحی PSS. 19

2-2-1         پایدارسازهای کلاسیک... 19

2-2-2         پایدارسازهای مبتنی بر روش کنترل جدید. 20

2-2-3         پایدارسازهای مبتنی بر روش کنترل بهینه. 20

2-2-4         پایدارسازهای مبتنی بر روش کنترل تطبیقی.. 20

2-2-5         پایدارسازی با استفاده از واحد ذخیره انرژی مغناطیسی ابررسانا 21

2-2-6         پایدارسازهای مبتنی بر روش تخصیص قطب.. 22

2-3       روشهای کنترل هوشمند برای طراحی PSS. 22

2-3-1         روش  PSO.. 23

2-3-2         روش HGAPSO.. 24

2-3-3         روش BFA.. 25

2-3-3-1     حرکت به سمت ماده غذایی.. 25

2-3-3-2   26

2-3-3-3     حرکت دسته جمعی   26

2-3-3-4     تولید مثل   26

2-3-3-5     حذف و پراکندگی   27

2-3-4         روش NM 27

2-3-4-1     تعیین مثلث اولیه  27

2-3-4-2     تعیین نقطه میانی ناحیه مناسب... 27

2-3-4-3     عمل بازتاب با استفاده از نقطه R.. 27

2-3-4-4     عمل انبساط با استفاده از نقطه E.. 28

2-3-4-5     عمل انقباض با استفاده از نقطه C.. 28

2-3-4-6     حرکت به سمت کوچک شدن (انقباض). 28

2-3-5         الگوریتم BF همراه با  Nelder-Mead. 29

2-3-6         روشSFL. 29

2-3-6-1     روند الگوریتم SFL   30

2-3-7         روش DEA.. 32

2-3-7-1     ایجاد جمعیت اولیه  33

2-3-7-2     جهش و همبری   33

2-3-7-3     مرحله تخمین و انتخاب... 34

2-3-7-4     تکرار  34

2-3-8         شبکه عصبی مصنوعی.. 34

2-3-9         منطق فازی.. 35

2-3-10      کنترلکننده فازی.. 35

2-3-11      پایدارسازهای مبتنی بر روش منطق فازی.. 36

2-3-12      طراحی FLC.. 37

2-3-12-1  انتخاب متغیرهای کنترل.. 37

2-3-12-2  تعریف توابع عضویت    37

2-3-12-3  پایگاه دانش و واحد تصمیمگیری.. 38

2-3-12-4  روشهای فازیزدایی   39

2-3-13      ترکیب روشهای ANN و FLC.. 39

2-4       پایدارسازهای مبتنی بر روش فازی - عصبی تطبیقی.. 40

2-5       پایدارسازهای مبتنی بر روش کنترل مدلغزشی.. 41

2-5-1         موضوع کلیدی در نظریه SMC و برنامههای کاربردی.. 41

2-5-1-1     پدیده وزوز  42

2-5-1-2     عدم قطعیت    42

2-5-1-3     دینامیکهای مدل نشده. 42

2-5-1-4     تقابل بین وزوز، عدم قطعیتهای همسان، غیر همسان و دینامیکهای مدل نشده. 42

2-5-1-5     حرکات لغزشی، غیر لغزشی و زنو. 43

2-5-2         ادغام SMC و SC.. 43

3                  فصل سوم. 45

3-1       مقدمه. 45

3-2       بررسی سیستم قدرت مورد مطالعه. 46

3-3       سیستم قدرت SMIB.. 47

3-4       مدل ژنراتور مورد مطالعه. 48

3-5       مدل سیستم قدرت برای مطالعات نوسانات فرکانس پایین.. 49

3-6        معادلات حالت سیستم SMIB.. 50

3-7       طراحی کنترلکننده مد لغزشی (SMC) برای سیستم مورد مطالعه. 51

3-8       طراحی پایدارساز سیستم قدرت فازی(FPSS) برای سیستم مورد مطالعه. 53

3-9       ترکیب FPSS و SMC برای سیستم مورد مطالعه. 55

3-10    طراحی کنترل مد لغزشی فازی (FSMC) برای سیستم مورد مطالعه. 56

4                   فصل چهارم. 58

4-1       مقدمه. 58

4-2       عملکرد (SMC+FLC) به ازای تغییر در گشتاور مکانیکی.. 59

4-3       عملکرد (SMC+FLC) به ازای خطای سه فاز. 60

5                   فصل پنجم.. 61

5-1       نتیجهگیری.. 62

5-2       پیشنهادات.. 64

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود داده های نسبت کیو ((Q توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 (

چهارشنبه 20 دی 1396
18:59
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلzip
تعداد صفحات15
حجم فایل38 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود داده های نسبت کیو ((Q توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سال 89 الی 93

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت:Excel

ئئوری Q  که نخستین بار در سال 1969توسط یک اقتصاددان به نام جیمز توبین به منظور ارزیابی پروزه های سرمایه گذاری از نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی های شرکت استفاده نمود که این نسبت به شاخص Qتوبین (Qتوبین  ساده) شهرت یافت .این تئوری هم اکنون به عنوان تئوری پذیرفته شده در بخش سرمایه گذاری ها است. هدف توبین برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص Qتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شذه توسط شرکت بود بطوریکه اگر شاخص Qتوبین محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از عدد یک باشد، شرکت انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری و رشد دارد.اگر نسبت Qتوبین کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده آن است که شرکت وضعیت مطلوبی ندارد و سرمایه گذاری درآن متوقف خواهد شد. فایل حاظر شامل داده های مربوط به نسبت Q توبین 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای فاصله زمانی 5 ساله بین سالهای 1389 الی 1393 می باشد که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی رشته های حسابداری، مدیرت مالی و اقتصاد استفاده نمود. در تهیه این فایل از صورتهای مالی 5 ساله 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مدیریت انرژی-مجموعه چهارم مقالات (محیط زیست)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:59
جمشید راد
دسته بندیمحیط زیست
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات148
حجم فایل6.551 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه چهارم مقالات مدیریت انرژی ،  شامل  9  مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات مقالات  148

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

حجم فایل زیپ دانلودی  6.39 MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

651    نگرانی های ایران در بخش انرژی
652    مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای در انواع نیروگاه های برق با استفاده از رویکرد LCA
653    مقررات سازمان جهانی تجارت و قیمت گذاری انرژی : مورد روسیه
654    مدل سازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان
655    برنامه های موفق کاهش سریع مصرف برق در دنیا
656    برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت سیمان با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی
658    ممیزی انرژی در کارخانه شیشه همدان
659    شاخص های ارزیابی نیروگاه جهت واگذاری به بخش های غیردولتی
660    استراتژی بهینه توسعه صنعت گاز در ایران

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مدیریت انرژی-مجموعه سوم مقالات (محیط زیست)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:59
جمشید راد
دسته بندیمحیط زیست
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات42
حجم فایل6.082 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه سوم مقالات مدیریت انرژی ،  شامل  9  مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات مقالات  42

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

حجم فایل زیپ دانلودی  5.94 MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

642    نقش آفرینی مهندسی بهره وری برق در اصلاح الگوی مصرف
643    اختصاص بخشی از درآمدهای روسیه برای نوسازی انرژی
644    ضرورت مدیریت انرژی با تکیه بر تفاوت شاخص های انرژی
645    ابلاغ سیاست های الگوی صرفه جویی در مصرف انرژی
646    توسعه صنعت چالش ها و راهبردها
647    حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف
648    انتخابات انرژی
649    انرژی و بحران امنیت
650    حقوق مالکیت فکری و بهداشت

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات (محیط زیست)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:59
جمشید راد
دسته بندیمحیط زیست
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات71
حجم فایل4.403 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه دوم مقالات مدیریت انرژی ،  شامل  9  مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات مقالات  71

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

حجم فایل زیپ دانلودی  4.3 MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

633    آیس استوریج فناوری نوین ذخیره سازی انرژی
634    حقوق مالی انتقال: حلقه مکمل در تجدید ساختار صنعت برق
635    بهره وری سبز، فرصتی نوین در مدیریت محیط زیست
636    فناوری جدید و نقش آن در صنعت پالایش نفت
637    آسیب شناسی صنعت بیمه در حوزه ریسک های بزرگ
638    بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران
639    چین و تولید تجهیزات نفت با استاندارد API
640    تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور
641    تدوین استراتژی تکنولوژی، سرفصلی برای صنعت نفت دانش محور

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مدیریت انرژی-مجموعه اول مقالات (محیط زیست)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:59
جمشید راد
دسته بندیمحیط زیست
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات199
حجم فایل4.589 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه اول مقالات مدیریت انرژی ،  شامل  9  مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات مقالات  199

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

حجم فایل زیپ دانلودی  4.48 MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

624    طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان LPSP (مورد مطالعاتی: روستای ارسون استان اردبیل)
625    طراحی خشک کن بستر سیال خورشیدی و تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد خشک شدن
626    بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها
627    پشت تمام جمله های مدیران ، بشکه های نفت خوابیده
628    روش های جلوگیری از اتلاف انرژی
629    سازه سبز
630    دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
631    تامین مالی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی
632    مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی
 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحلیل آماری-مجموعه دوم مقالات (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:58
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات220
حجم فایل5.466 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه دوم مقالات تحلیل آماری  شامل  11  مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات 220

فایل کلیه مقالات pdf

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی  5.33MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

376    شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو)
377    تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی؛ با کاربرد مدلیابی معادلات ساختاری (SEM)
378    سنجش و بهبود کیفیت خدمات داخلی سازمان: روش شناسی تلفیقی ماتریس کنترل عملکرد و نظریه مجموعه های راف (مورد مطالعه: سازمان برق منطقه ای یزد)
379     بررسی رابطه آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با رویکرد مدل تعـالی سازمان(EFQM) (مورد: شرکت توزیع برق استان یزد)
380     تحلیل نقش تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی: شرکت ایران دارو)
381    محاسبه واریانس برای داده های حاصل از نمونه گیری چند مرحله ای و براورد نسبتی
382     تحلیل مدل بیز سلسله مراتبی چند جمله ای سه مرحله ای
383    بررسی علل تغییر در مصرف انرژی بخش صنعت ایران با استفاده از روش تجزیه
384    بهره گیری از آموزش های از راه دور در آموزش آمار کشور چین
385     مروری بر مبانی و اصول آمار انرژی: نیازها و راهکارها
386    بهره گیری از سامانه ی اطلاعات مکانی (GIS) در آمار
 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نگهداری و تعمیرات (نت)-مجموعه دوم (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:58
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات185
حجم فایل4.808 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه دوم مقالات  نگهداری و تعمیرات (نت )  شامل 14 ممقاله می باشد . .

تعداد کل صفحات 185

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی  4.69MB

عناوین مقالات به شرح ذیل می باشد :

331     مدیریت اثر بخش سیستم های نگهداری و تعمیرات
332     فرهنگ حفظ و نگهداری اقلام
333     مدیریت نگهداری و تعمیرات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به روش لجن فعال در اصفهان
334     بهسازی فرهنگ نگهداری ، گامی موثر در ارتقای کمی و کیفی اقلام
335     توان کارخانجات بزرگ صنعتی در رفع محدودیت‌های نگهداری و تعمیرات
336    کاربردهای تروتکنولوژی و مدیریت فنی در مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات برق
337    بهره‌جویی از سیستم هوشمند برای مدیریت و سرویس و نگهداری ساختمانهای مرتفع و تاسیسات و تجهیزات آن
338     طرحریزی نگهداری و تعمیرات تنها راه
339    تدوین یک سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری روسازی شبکه راه
340    سیستمهای برنامه‌ریزی، نگهداری و تعمیرات و مطالعه 3-M
341    مدیریت نگهداری پیشگیرانه
342    کاربرد کنترل کننده‌های فازی در مهندسی تعمیرات و نگهداری (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)
343     استفاده از مفاهیم فراکتالی جهت مطالعه اثربخشی سیستم
344     ارائه مدلی به منظور تعیین سیاست نگهداری اثربخش با رویکرد پویایی سیستم
 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نگهداری و تعمیرات (نت)-مجموعه اول (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:58
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات229
حجم فایل7.311 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه اول مقالات  نگهداری و تعمیرات (نت )  شامل 14 ممقاله می باشد . .

تعداد کل صفحات 229

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی  7.13MB

عناوین مقالات به شرح ذیل می باشد :

317    به کارگیری رویکردترکیبیDEMATELوANPبرای انتخاب استراتژی مناسب نگهداری وتعمیرات (مطالعه موردی: صنعت خودروهای کار)
318    انبارش وجانمایی اقلام انباربااستفاده ازفناوری گروهی وبه کارگیری الگوریتم ابتکاری
319    افزایش اثربخشی تجهیزات در نزاجا با بهره گیری از روش های نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه، پیش گویانه و سامانه نت بهره ور جامع
320    مطالعه امکان سنجی استقرار نظام TPM در شرکت پتروشیمی خوزستان
321    رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا )مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(
322    برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیش گویانه ایستگاه های گاز با رویکرد ترکیبی PCA و شبکه های عصبی فازی
323    جایگاه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
324    ارائه روش های ابتکاری جدید برای زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه
325     پایش عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات در صنعت خودروسازی
326     طراحی و پیاده سازی نرم افزاز مدیریت و نگهداری و تعمیر تجهیزات جهت بالا بردن بهره وری
327    توسعه مدل EPQ با اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، محصول معیوب،کمبود و موجودی در جریان ساخت
328    نقش ‏‎GIS‎‏ در بررسی طرح سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری خط در راه آهن
329     مهندسی مدیریت نگهداری و تعمیرات وچالشها ی جهانی شدن
330    مدیریت نگهداری، ارتقای بهره وری در صنعت
 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مجموعه مقالات نگهداری و تعمیرات (نت) (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:58
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات414
حجم فایل12.115 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مجموعه مقالات  نگهداری و تعمیرات (نت )  شامل 28 ممقاله می باشد . .

تعداد کل صفحات 414

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی  11.8MB

عناوین مقالات به شرح ذیل می باشد :

317    به کارگیری رویکردترکیبیDEMATELوANPبرای انتخاب استراتژی مناسب نگهداری وتعمیرات (مطالعه موردی: صنعت خودروهای کار)
318    انبارش وجانمایی اقلام انباربااستفاده ازفناوری گروهی وبه کارگیری الگوریتم ابتکاری
319    افزایش اثربخشی تجهیزات در نزاجا با بهره گیری از روش های نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه، پیش گویانه و سامانه نت بهره ور جامع
320    مطالعه امکان سنجی استقرار نظام TPM در شرکت پتروشیمی خوزستان
321    رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا )مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(
322    برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیش گویانه ایستگاه های گاز با رویکرد ترکیبی PCA و شبکه های عصبی فازی
323    جایگاه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
324    ارائه روش های ابتکاری جدید برای زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه
325     پایش عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات در صنعت خودروسازی
326     طراحی و پیاده سازی نرم افزاز مدیریت و نگهداری و تعمیر تجهیزات جهت بالا بردن بهره وری
327    توسعه مدل EPQ با اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، محصول معیوب،کمبود و موجودی در جریان ساخت
328    نقش ‏‎GIS‎‏ در بررسی طرح سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری خط در راه آهن
329     مهندسی مدیریت نگهداری و تعمیرات وچالشها ی جهانی شدن
330    مدیریت نگهداری، ارتقای بهره وری در صنعت
331     مدیریت اثر بخش سیستم های نگهداری و تعمیرات
332     فرهنگ حفظ و نگهداری اقلام
333     مدیریت نگهداری و تعمیرات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به روش لجن فعال در اصفهان
334     بهسازی فرهنگ نگهداری ، گامی موثر در ارتقای کمی و کیفی اقلام
335     توان کارخانجات بزرگ صنعتی در رفع محدودیت‌های نگهداری و تعمیرات
336    کاربردهای تروتکنولوژی و مدیریت فنی در مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات برق
337    بهره‌جویی از سیستم هوشمند برای مدیریت و سرویس و نگهداری ساختمانهای مرتفع و تاسیسات و تجهیزات آن
338     طرحریزی نگهداری و تعمیرات تنها راه
339    تدوین یک سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری روسازی شبکه راه
340    سیستمهای برنامه‌ریزی، نگهداری و تعمیرات و مطالعه 3-M
341    مدیریت نگهداری پیشگیرانه
342    کاربرد کنترل کننده‌های فازی در مهندسی تعمیرات و نگهداری (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)
343     استفاده از مفاهیم فراکتالی جهت مطالعه اثربخشی سیستم
344     ارائه مدلی به منظور تعیین سیاست نگهداری اثربخش با رویکرد پویایی سیستم
 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir