تجربیات مدون دبیر جغرافیا (نمونه ای دیگر) (جغرافیا)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:54
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه                                                                                         2       

- سه دلیل منطقی برای آموزش جغرافیا                                                  3

عوامل موثر در یادگیری                                                                     7

شیوه‌های نوین یاددهی و یادگیری در جغرافیا                                            9

مقررات روش بیان افكار و ایده‌های آنی                                                    12

روش های فعال در آموزش جغرافیا                                                        13

روش آمورش سخنرانی

نحوه ترغیب دانش آموزان به خلاقیت در درس جغرافیا                                 20

نارسائی ها و مشکلات تدریس جغرافیا در مدارس و راه حل های آن                            25     

  پیشنهادات و راه حل ها                                                                             29

- نتیجه گیری                                                                                30

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون دبیر جغرافیا جهت ارتقا رتبه شغلی (جغرافیا)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:54
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه:                                                                               2

الف-شیوه های تدریس:                                                            3

موانع ومحدودیتهای آموزش درس جغرافیا:                                     3

عوامل موثر در یادگیری                                                            6       

شیوه‌های نوین یاددهی و یادگیری در جغرافیا                                   8

مقررات روش بیان افكار و ایده‌های آنی                                          9

مرحله جمع‌بندی مطالب:                                                                   10

روش های فعال در آموزش جغرافیا                                           11

آمادهسازی كلاس برای ارائه نتایج كار .                                      15

   روش آمورش سخنرانی

   چگونه می توان یك روش غیرفعال را به روش فعال تبدیل كرد     19

روش تدریس فعال اكتشافی                                                    21

راهکارهای اجرایی:                                                               24

   موانع ومحدودیتهای ارزشیابی درس جغرافیا:                                 27

نتیجه‌گیری                                                                         29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون دبیر رشته برق جهت ارتقا رتبه با عنوان انواع کلیدهای برق (برق،الکترونیک،مخابرات)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:54
جمشید راد
دسته بندیبرق،الکترونیک،مخابرات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل36 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه                                                                               2

- کلیدهای فشار ضعیف :                                                         3

1-1-       طراحی كلید قدرت:                                                 10

اجزا تشكیل دهنده كلید عبارتند از:                                            11

توضیحات                                                                           13

« انواع كلید های قدرت ولتاژ‍ متوسط »                                         15

مزایای مهم كلید های قدرت VD4                                             16

كلیات:                                                                               18

مزایای كلید قدرت گازی FPS                                                   19

ویژگی های كلید قدرت HL620                                               22

تست عایقی روغن دی الكتریك:                                                 23

مزایای كلید قدرت FP:                                                           25

انواع سكسیونر های ولتاژ متوسط:                                                         27

نتیجه گیری                                                                        29

منابع                                                                                 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی (زبان های خارجی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:54
جمشید راد
دسته بندیزبان های خارجی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل59 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه                                                                                                           2                                                           

چكیده                                                                                                             4                                 

مهارت های چهارگانه                                                                        7

3-مهارت خواندن reading                                                                9

دانش واژگانی (Vocabularty)                                                           10

4- مهارت نوشتن (Writing)                                                              11

مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی                                                                   11

روش تدریس لغات جدید :                                                                  12

لغات جدید به کمک تصاویر                                                                14

روش تدریس پیشنهادی مکالمه                                                            17     

مشکلات و موانع و محدودیت های مربوط به عدم فراگیری زبان انگلیسی و افت تحصیلی در زبان       26

راهکارها                                                                                                 27

نتیجه گیری                                                                                       29

منابع:                                                                                          30

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون تدریس جهت ارتقا رتبه شغلی معلمین با عنوان :راه های برطرف کردن پرخاشگری دانش آموزان (روا

چهارشنبه 20 دی 1396
18:53
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

چکیده                                                                               2

مقدمه                                                                               4

پرخاشگری و ورزش                                                                5

دلیل کاهش پرخاشگری و استرس توسط ورزش                                7

تعریف طرح مسأله                                                                  9

پیشینه تحقیق                                                                      9

توصیف وضعیت موجود                                                            10

پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه                                                    12

جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات (شواهد 1 )                           13

تجزیه و تحلیل داده ها (پردازش )                                                16

ارائه ی راه حل های مناسب                                                      19

چگونگی اجرای راه حل های جدید و پیشنهادی                                21

ارزیابی (شواهد 2 ) گردآوری اطلاعات (2)                                                25

تحول بنیادین                                                                       25

ارزیابی نتایج راه حلهای اجرا شده                                                          26

نتیجه گیری (گزارش نهایی )                                                     26

پیشنهادها                                                                           28

منابع و مأخذ :                                                                      30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون دبیر حرفه و فن (هنر و گرافیک)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:53
جمشید راد
دسته بندیهنر و گرافیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل0 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه                                                                               2

1- کوچک بودن فضای کارگاهها                                                  3

4- عدم انگیزه دبیران                                                              4

 5- زمان کم برای انجام فعالیتهای عملی                                        5

6- دنباله دار بودن واحدهای کتابهای جدید التالیف                            6

7- کافی نبودن آموزشهای عملی برای دبیران                                   7

8- نقش مسئولان و مدیران مدارس                                              8

9- نمره فعالیت های عملی                                                       9

 نتایج حاصل از تحقیق و راه حلهای مناسب                                     10

هدفهای آموزشی انفرادی                                                       12

تدریس خصوصی                                                                   15

آموزش برنامه ای ( PI )                                                          17

آموزش به وسیله رایانه ( CAI )                                               20

 آموزش انفرادی تجویز شده ( IPI )                                   22

مشكلات راهكارها و پیشنهادات                                                  32

11- راه حل های پیشنهادی                                                      29

نتیجه گیری                                                                        32

منابع                                                                                 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون مدیریت جهت ارتقا شغلی فرهنگیان (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:53
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل0 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان                                             صفحه

مقدمه                                                                                                              2

  • الگویی ماندگار برای مدیریت: 3
  • مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی 5
  • اهداف اساسی و کلی مدیریت آموزشی 6
  • ذاتی یا اکتسابی بودن مدیریت و رهبری 7
  • تواناییهای مدیریت و رهبری آموزشی 8

تواناییهای بلوغی :                                                                                        9

توانایی های رهبری                                                                                       10

  • وظایف اساسی مدیریت آموزشی 11
  • راهكارهای موفقیت در مدیریت 13

بیان كاركردها و وظایف مدیران آموزشی                                                         15

برنامه آموزشی وتدریس :                                                                                17

تعریف مدیریت                                                                                                           18

فراگرد مدیریت                                                                                               19

تعریف مدیریت آموزشی                                                                                 20       

ضرورت مدیریت آموزشی                                                                               21

اهداف مدیریت آموزشی                                                                                 22

مهارت‌های سه‌گانه مدیریت                                                                             23

کارکردهای مدیریت آموزشی                                                                          24

ویژگی‌های مدیر آموزشی                                                                                25

  • محدودیتها و اشکالات (چالشها) 28
  • نتیجه گیری: 30

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) (روانشناسی و علوم تربیتی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:53
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه                                                                                                   2

روش تدریس در هر منطقه                                                                           3

گام های تدریس :                                                                                    4

توانایی دانش اموز و روش تدریس                                                                    5

تجارب شخصی در امر یاددهی                                                                                 6

روش شروع تدریس:                                                                                  7

كلاس پویا و پر تحرك                                                                                8

ادای مطالب از دیدگاه بچه‌ها و معلمین:                                                             9

نحوه برخورد با شاگردان ناسازگار:                                                                    10

تجربه ای از تدریس                                                                                 12

تجربه دوم                                                                                             13

مشكلات و چالش ها                                                                                  27

در مورد املا                                                                                            15

چندر بار نوشتن از روی غلط                                                                         17

خواندن درس به كمك دانش آموزان                                                                21

نحوه تشویق و تنبیه                                                                                   23

عوامل تباه سازی آینده                                                                               25

روحیه معلم در امر كلاس داری                                                                      26

مشكلات و چالش ها                                                                                  28

راهكار ها                                                                                                29

نتیجه گیری :                                                                                          30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

انرژی های نوین(پایدار) (پاورپوینت)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:53
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات55
حجم فایل1.163 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این پاورپوینت شامل55اسلاید زیبا با افکت مناسب می باشد و شامل مجموعه کامل انرژیهای نو می باشد

انواع انرژی‌های تجدیدپذیر

انرژی امواج و جزر و مد
انرژی فتوولتائیک
به طوریکه زیست توده80%، برق آبی 29/0%، زمین گرمایی 1/3 %، خورشیدی 5/16%، باد 48/0% و سایر انرژی ها دارای سهم ناچیزی می باشند.  
اگر چه مصرف گسترده انرژی حاصل از سوختهای فسیلی رشد سریع اقتصادی جوامع پیشرفته صنعتی را به همراه داشته است؛ اما بواسطه انتشار آلاینده های‎ حاصل از عمل احتراق و افزایش دی اكسید كربن در اتمسفر و پیامدهای آن، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیری روبرو ساخته است كه افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می‎شوند؛ از سوی دیگر كاهش شدید مواد سوختی نظیر نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی و  غیرقابل تجدیدپذیر بودن این سوختها و پیش بینی افزایش قیمت­ها بیش از پیش بر اهمیت و لزوم جایگزینی سیستم انرژی فعلی تأكید دارد. در برخی مناطق صعب العبور كه امكان استفاده و دسترسی به سوخت مناسب وجود ندارد با استفاده از به کارگیری انرژی­های تجدید پذیر می‎توان جوابگوی بسیاری از معضلات انرژی مورد نیاز منطقه بود، در ضمن آنچه كه انرژی­های تجدید شونده را نسبت به سایر انرژیها متمایز می‎كند فراوانی و در دسترس بودن این انرژیها می‎باشد كه تأثیر بسزایی در حفاظت محیط زیست داشته و از ورود گازهای گلخانه‎ای زیاد به اتمسفر زمین جلوكیری می‎نماید. در برنامه‎ها و سیاستهای بین المللی نقش مهمی به منابع تجدید پذیر انرژی محول گردیده است، اما سازگار نمودن این منابع با سیستم فعلی مصرف انرژی جهانی هنوز با مشكلاتی همراه است كه بررسی و حل آنها حجم  وسیعی از تحقیقات علمی جهان را در دهه‎های اخیر به خود اختصاص داده است. متأسفانه شرایط اقتصادی و توسعه تدریجی كاربرد این انرژیها و استفاده از منابع فسیلی ارزان مانع رشد چشمگیر این نوع انرژیها گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

زندگینامه دموکریت (تاریخ و ادبیات)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:52
جمشید راد
دسته بندیتاریخ و ادبیات
فرمت فایلzip
تعداد صفحات11
حجم فایل332 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دموکریتوس فرزند هگسیستراتوس و زادگاه وى شهر آیدرا، شهرى كوچك در ساحل شمالى دریا اژه، بود. هرچند سال تولد وى به درستى مشخص نیست اما می‌توان سال تولد وى را در حدود ۴۶۰ پیش از میلاد دانست.

گروهى نیز سال تولد وى را هشتادمین المپیاد می‌دانند. گفته می‌شود وى عمرى طولانى داشته است و هنگام مرگ ۱۰۹ ساله بوده است و بدین ترتیب سال مرگش را حدود ۳۸۰ می‌دانند. درباره زندگى و رویدادهاى عمر وى گزارش‌هاى فراوانى در دست است که جز اندکى از آنها بقیه همه افسانه و ساختگى است و اصالت تاریخى ندارد. اما آنچه از این میان می‌توان پذیرفت این است که وى در جوانى با لوکیپوس ارتباط داشته و نزد وى چیزهاى زیادى آموخته است. رویداد مهم در زندگى این فیلسوف سفرهاى فراوانى است که وى به کشورهاى آن دوران و در جست‌وجوى دانش و گرد آوردن تجارب و دانستنی‌ها کرده بود.

پدر او اشرافزاده بود كه گفته می‌شود با پادشاه پارس نیز روابطى داشته است. بنا به اظهارات دیوجانس (دیوژن) دموكریتوس مدتى در زمینه نجوم و الاهیات تحت تعلیم موبدان پارسی بوده است.

حاوی فایل قابل ویرایش

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir