تجربیات مدون تدریس دبیر دینی و عربی (معارف اسلامی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:33
جمشید راد
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات31
حجم فایل28 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرمت ورد 31صفحه

مقدمه                                                                                                              3

زبان عربی را چگونه بیاموزیم ؟                                                                                    4

بهترین شیوه های تدریس                                                                               5

  • توسعه روش های تدریس 6
  • یادگیری استدلالی 7

برررسی شیوه های تقویت وتحكیم هویت دینی در دانش آموزان                   8

چكیده                                                                                        9

کلیات موضوع                                                                                                 9

اهداف                                                                                                              12

شرح اقدامات                                                                                                  12

نتایج قابل وصول                                                                                              13

نقش آموزه های دینی در تربیت دانش آموزان                                                 14                                                      

عوامل موثــر بر تربیت دینـی:                                                                      16       
 

اصول حاکم برتربیت دینــی:                                                           17
 

راهکارهای پیشنهادی برای خانواده ها :                                                          18

راهکارهایی برای تعمیق و تقویت باورهای دینی                                     19

چالش ها و موانع آموزش زبان عربی                                                                 21

راهكارهای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش‌آموزان نسبت به درس دینی ، عربی24

نتیجه‌‌ گیری                                                                                                     28

منابع و ماخـــذ:                                                                                                                         31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون معاون پرورشی (معارف اسلامی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:33
جمشید راد
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات31
حجم فایل34 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه                                                                                     2

ویژگیهای مربی از دیدگاه قرآن                                                                   3

بیان مسئله                                                                          8

نیایش 1:                                                                          9

نیایش 2 :                                                                          11

آموزش احکام نماز به صورت غیرمستقیم                                                 13

( احیای وظیفه فراموش شده مربیان پرورشی ! ) :                                      14

   تشکیل صندوق خیریه و جلب کمک افراد خیر :                           15

سرود ، تئاتر بدون تحمیل بار مالی بر مدرسه :                                16

استمرار طریق تربیت ، بیرون از مدرسه :                                        17

ساماندهی مراسم صبحگاهی و ایام ا... با حضور دانش آموزان و مدیریت خودشان : 17

برگزاری یک مسابقه همیشگی اما نه به سبک همیشگی                       18

پیچیدن آوای روحانی قرآن و ادعیه در فضای مدرسه :                        21

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس                                             22

مشاهده                                                                                       25

تعبیر و تفسیر رفتارهای مشاهده شده                                           28

بهار مؤمن                                                                           29

نتیجه گیری                                                                        29

منابع :                                                                               31

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون دبیر ورزشی (تربیت بدنی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:33
جمشید راد
دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات36
حجم فایل49 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قدمه                                                                                         2

طرح سه مرحله ای تدریس یکی از طرح های سازماندهی و تنظیم ساعت آموزش تربیت بدنی است .                                                                                                           3

2- مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله ی اصلی                                               4

3- مرحله بازگشت به حالت اولیه                                                                   5

7- مدیریت کلاس                                                                                           5

قبل از آموزش                                                                                                 6

حضور و غیاب                                                                               7

1-4) روش های گروه بندی کلاس                                                                   8

3-4) ثبت وضعیت دانش آموزان                                                                    10

5-4) شیوه های استقرار در زمین ورزش                                                        12

9- کاربرد گروهها                                                                                             14

دستورالعمل و اصول كلی روش تدریس تربیت بدنی                                        16

سرپرستی و اداره كردن فعالیت های ورزشی                                             21

1- اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته                                                   25

2- استفاده از اصل اضافه باردرتمرینات                                                           26

4- شناخت روشهای تمرینی                                                                           27

فضای موجود                                                                               30

مشكلات و چاش های معلم تربیت بدنی                                                  32

نتیجه گیری                                                                                  35

منابع                                                                                                                36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون دبیر شیمی با عنوان: تدریس و یاددهی تعادل شیمیایی (شیمی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:33
جمشید راد
دسته بندیشیمی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل220 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرمت ورد 30صفحه

تاریخ تعادل شیمیایی در تحقیق و آموزش                                                3                                  5                                    تعادل شیمیایی در دوره های آموزش شیمی

مشكلاتی كه در درك و فهم تعادل شیمیایی وجود دارند                               7

درك ماهیت تعادل شیمیایی                                                                  9

راهبردهای تدریس پیشنهاد شده                                                             17

ارائه ی تبدیلات شیمیایی ناكامل و برگشت پذیر                                         17

تدریس یا ارائه ی دینامیك تعادل                                                          19

تدریس اصل لوشاتلیه برای پیشبینی تغییرات در تعادل شیمیایی                     23

تدریس قانون تعادل به صورت مدل كمی برای درك تعادل شیمیایی                 25

توسعه ها و تحقیقات آینده                                                                    27

نتیجه گیری                                                                                     30

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون دبیر شیمی عنوان :آموزش شیمی مبتنی بر روشIT (شیمی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:32
جمشید راد
دسته بندیشیمی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات46
حجم فایل63 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرمت ورد 46صفحه

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكیده..................................................................................................................................................... 3

مقدمه...................................................................................................................................................... 5

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله................................................................................... 8

گردآوری اطلاعات (شواهد1)............................................................................................................ 11

گردآوری اطلاعات (شواهد1)، مرحله اول..................................................................................... 13

تجزیه و تحلیل نتایج، مرحله اول.................................................................................................... 13

اجرای راه حل، مرحله اول................................................................................................................ 13

گرد آوری اطلاعات (شواهد2)، مرحله اول................................................................................... 14

تجزیه و تحلیل نتایج، مرحله اول.................................................................................................... 17

گردآوری اطلاعات (شواهد1)، مرحله دوم.................................................................................... 17

پیشینه تحقیقات.................................................................................................................................. 18

مفهوم نوآوری در آموزش................................................................................................................... 21

ویژگی های نوآوری در آموزش........................................................................................................ 23

نوآوری و تحول در كلاس درس...................................................................................................... 23

استفاده از چندرسانه ای های آموزشی در تدریس.................................................................... 23

استفاده از CD های آموزشی در تدریس..................................................................................... 24

استفاده از رایانه و اینترنت در تدریس.......................................................................................... 25

استفاده از وبلاگ آموزشی در تدریس............................................................................................ 26

استفاده از روش فعال یاددهی – یادگیری مبتنی بر ICT................................................... 27

اجرای راه حل ، مرحله دوم.............................................................................................................. 28

گرد آوری اطلاعات (شواهد2)، مرحله دوم................................................................................... 30

تجزیه و تحلیل نتایج، مرحله دوم.................................................................................................... 33

گردآوری اطلاعات (شواهد1)، مرحله سوم................................................................................... 34

اجرای راه حل، مرحله سوم.............................................................................................................. 34

گردآوری اطلاعات (شواهد2) و تجزیه و تحلیل، مرحله سوم.................................................. 35

ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن................................................................................ 35

نتایج حاصل از اقدام........................................................................................................................... 36

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................. 37

منابع مورد استفاده.............................................................................................................................. 46

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون مربی پرورشی (معارف اسلامی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:32
جمشید راد
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات31
حجم فایل34 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه                                                                                     2

ویژگیهای مربی از دیدگاه قرآن                                                                   3

بیان مسئله                                                                          8

نیایش 1:                                                                          9

نیایش 2 :                                                                          11

آموزش احکام نماز به صورت غیرمستقیم                                                 13

( احیای وظیفه فراموش شده مربیان پرورشی ! ) :                                      14

   تشکیل صندوق خیریه و جلب کمک افراد خیر :                           15

سرود ، تئاتر بدون تحمیل بار مالی بر مدرسه :                                16

استمرار طریق تربیت ، بیرون از مدرسه :                                        17

برگزاری یک مسابقه همیشگی اما نه به سبک همیشگی                       18

پیچیدن آوای روحانی قرآن و ادعیه در فضای مدرسه :                        21

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس                                             22

مشاهده                                                                                       25

تعبیر و تفسیر رفتارهای مشاهده شده                                           28

نتیجه گیری                                                                        29

منابع :                                                                               31

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون تدریس درس دین و زندگی ( الهیات و معارف اسلامی) (معارف اسلامی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:32
جمشید راد
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات37
حجم فایل38 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه                                                                                         صفحه

نقش انگیزه و راهكارهای ایجاد آن در فراگیری درس دین و زندگی                              2

برخی از عوامل بر انگیزاننده از طرف معلم عبارتند از :                                  4

اهمیت و فایده روش های تدریس فعال درس دین و زندگی                                      6

انواع روش های فعال تدریس الهیات و معارف اسلامی                                   10

ویژگی های یادگیری مشاركتی (همیاری)                                                 12

روش تدریس به شیوه پرسش و پاسخ                                                     15

تدریس به شیوه مباحثه                                                                     18

تدریس به روش داستان گویی                                                              21

روش الگویی                                                                                  23

روش گردش علمی:                                                                          25

روش تلفیقی :                                                                                26

مهم ترین ویژگی های روش های تدریس فعال :                                          27

استفاده از روش گروهی در روش های فعال تدریس:                                              31

نتایج و پیامد ها                                                                                        32

جایگاه قرآن و راه كارهای ارتقاء آموزش آن                                                         33

نتیجه گیری                                                                                  36

     منابع                                                                                    37

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پاورپوینت متابولیسم لاکتات و فعالیت ورزشی (تربیت بدنی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:32
جمشید راد
دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات24
حجم فایل2.264 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

متابولیسم لاکتات و فعالیت ورزشی

v    اسید لاکتیک یک شهرت بدی دارد. افراد زیادی آن را مسئول خستگی، كوفتگی عضلانی و کرامپ می دانند. این افراد اسید لاکتیک را به عنوان یک محصول زائد می دانند که باید به هر قیمتی از تولید آن جلوگیری شود.

v    اما این محصول سوخت تعداد زیادی از بافت ها را فراهم می آورد، به کربوهیدراتهای رژیم غذایی جهت استفاده شدن کمک می کند و به عنوان سوخت برای تولید گلیکوژن و گلوکز در کبد خدمت می کند در حقیقت اسید لاکتیک یک راه طبیعی برای کمک کردن به شما در موقعیت های استرس زا است.

 

برخی عناوین اسلایدها

 

لاکتات

تبدیل پیروات به لاکتات در یکی از شرایط زیر اتفاق می افتد:

افسانه و حقیقت

اطلاعاتی در مورد اسید لاکتیک

کنترل متابولیسم اسید لاکتیک هنگام فعالیت ورزشی

مطالعات مقطعی بر روی انسان:

آستانه لاکتات

روش های برآورد لاکتات خون

HRmax و HRR

پروتکل

رابطه ای که به نظر نمی رسد تحت تاثیر جنس، نوع تمرین، نوع فعالیت ورزشی، ویژگی تمرین یا شدت تمرین قرار گیرد.

استفاده از معیار بورگ برای RPE .

نقش لاکتات در تغذیه عضلات و نرون ها

عضلات

مغز

در مغز LDHدوایزوفرم آنزیم LDH وجود دارد:

منابع

1-آرترو ولتمن(1995)؛ پاسخ لاكتات خون به فعالیت های ورزشی؛ مترجمان عباسعلس گائینی، محمد فرامرزی(1383)؛نشر چكامه.

2-پیتر یانسن(2001)؛ تمرینات آستانه لاكتات؛ مترجمان شهرام فرج زاده موالو،فریبرزهوانلو،فرزین حلبچی و فرشاد نجفی (1386)؛ انتشارات كمیته ملی المپیك.

3-Jonathan Handy. Lactate- The bad boy of metabolisem, or simply misunderstood?, Current Anaesthesia & Critical Care(2006) 17,71-76.

4- L.H.Bergerson, Is lactate food for neurons? Comparison of monocarboxylate transporter subtypes in brain and muscle,. Neurosclence 145 (2007) 11-19.

5- Tiago R. Figueira, Fabrizio Caputo, Jailton G. Pelarigo, Benedito S. Denadai., Influence of exercise mode and maximal lactate-steady-state concentration on the validity of OBLA to predict maximal lactate-steady-state in active individuals., Journal of Science and Medicine in Sport (2008) 11, 280—286.

6- Marianne Fillenz., The role of lactate in brain metabolism.,  Neurochemistry International 47 (2005) 413–417 .

7-  Chiappa GR, Roseguini BT, Alves CN, Ferlin EL, Neder JA, Ribeiro JP. Blood lactate during recovery from intense exercise: impact of inspiratory loading. Med Sci Sports Exerc 2008;40(1):111-6.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تجربیات مدون تدریس دبیرزبان انگلیسی- نمونه1 (زبان های خارجی)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:32
جمشید راد
دسته بندیزبان های خارجی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات34
حجم فایل68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه:                                                                                        2

تجربیات مدون :                                                                              2

کلاس زبان یا بسته های آموزشی ؟                                                        3

مهمترین مهارت در یادگیری زبان چیست ؟                                              4

چگونه سئوال درست و خوب طراحی كنیم؟                                              6

دلایل مهم استفاده از یك دیكشنری انگلیسی انگلیسی دركلاس:                     7

چگونه یک معلم فعال ، پرانرژی و تاثیر گذار باشیم ؟                                    11

آموزش زبانانگلیسینیاز به تغییر دارد:                                                   15

مشکلات و موانع آموزش زبان انگلیسی درایران:                                          19

بررسی کتاب های درسی زبان انگلیسی در مدارس ایران :                               26

راهکارهایی برای بهتر فهمیدن زبان انگلیسی :                                            30

نتیجه گیری                                                                                  33

منابع                                                                                         34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی (مدیریت)

چهارشنبه 20 دی 1396
18:32
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات222
حجم فایل2.529 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موضوع رفتار سازمانی پاسخ به سوالات زیر است:

1- چرا هر کس به گونه ای خاص رفتار می کند.
2- به چه دلیل در موقعیت ها یکسان افـراد عکس العمل های متفاوتی بروز می دهند؟
3- چرا بین چند سازمـان که تشکیلات ظاهـرا مشابهی دارنـد یکسان اداره می شوند برخی موفقترند.
4- چـرا مـدیـرانـی که مـوفقترنـد بیشتر اوقات خود را صـرف کارکنان سازمان خود می کنند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir